El català actual

Micròfon_Tv3El català avui és una llengua de cultura usada en els mitjans de comunicació, en les xarxes socials i en l’àmbit educatiu i acadèmic. Malgrat les diferents vicissituds històriques, la llengua catalana és present de manera preeminent en molts dels àmbits mes representatius de l’actual societat de la informació. Ara bé, en els darrers decennis de la nostra història, quin paper han jugat els mitjans de comunicació per a la pervivència de la nostra llengua? Com s’ha anat gestant la varietat estàndard que utilitzen avui dia els diversos mitjans (diaris en paper o en línia, televisió, ràdio…)? Continua llegint