Art

La funció de l’androgínia a través de les pintures del Louvre

Se sol suposar que l’art francès de l’època immediatament pre-revolucionària i revolucionària està farcida d’herois republicans i màrtirs estoics; però si observem les obres exposades al Saló ens adonarem  que els temes eròtics o pastorals derivats de la mitologia clàssica hi sovintejaven força.

D’una banda, el discurs republicà i jacobí criticava implacablement un amenaçador efeminament identificat amb l’antic règim i la seva aristocràcia dissoluta; d’una altra, aquest mateix discurs celebrava els valors de la virilitat patriòtica (la virtut masculina i republicana), tot i que la producció cultural de l’elit francesa oferia innombrables exemples d’un tipus molt diferent d’ideal masculí: en concret, les imatges d’un jove efeb, trist, commovedor, passiu, androgin, i més o menys efeminat. La producció francesa d’efebs andrògins tenia nombrosos predecessors que posteriorment van ser adaptats pels artistes francesos d’intencions revolucionàries, com en algunes obres del mateix David.

Existeix, doncs, una aparent contradicció: d’una banda, la ubiqüitat i l’atractiu de l’ideal efeminat de la masculinitat –per a Winckelmann, l’apogeu de la perfecció masculina; d’una altra, el discurs “oficial” de la masculinitat interessat a celebrar valors més fàcilment associats amb Cató o Brut que amb Ganímedes o Paris. Com podem abordar aquesta contradicció? Es pot visualitzar contemplant aquestes dues obres del mateix David i època.

DavidSocrates

Jacques-Louis David: La mort de Sòcrates, 1787. Oli sobre tela. 129,5 x 196,2 cm. The Metropolitan Museum of Art, Nova York.

David_Paris_Helen

Jacques-Louis David: Els amors de Paris i Helena, 1788. Oli sobre tela. 147 × 180. Musée du Louvre, París.

Segons Thomas Crow, l’art de David i els seus estudiants manifesta un augment de la “masculinització” del contingut. «Als artistes se’ls demanava no només contemplar la virtut militar i cívica en termes tradicionalment masculins, sinó que es veien obligats a imaginar tot l’espectre de qualitats humanes desitjables, des de l’heroisme al camp de batalla fins a la bellesa corporal erotitzada, com a masculina».[1] Ara bé,  en primer lloc, és la cultura visual i política de l’elit neoclàssica la que manifesta una intensificant masculinització; en segon lloc, els processos de masculinització, incloent-hi el trasllat de la bellesa sensual al cos de l’home, no pot ser adequadament teoritzat sense fer referència a les determinacions inconscients de la subjectivitat i a les vicissituds històriques de les ideologies de gènere, i és en referència a això darrer que podem entendre millor la funció de la masculinitat feminitzada en l’univers masculinitzat de l’art neoclàssic.

La figura de l’efeb es va originar en l’art clàssic grec, i atès que l’art clàssic fou una influència recurrent en la pintura d’història de França, no es pot determinar amb precisió quan es va convertir en una presència dominant en el neoclassicisme francès.  Certament, pastors encantadors i deïtats adolescents gracioses són arreu en l’art de principis del segle divuitè. El seu nombre va augmentar constantment, i el seu atractiu es van reforçar encara més per una producció paral·lela de còpies. No obstant això, l’aspecte i la funció dels efebs andrògins en el neoclassicisme sembla notablement diferent de les seves primeres encarnacions, una diferència evident en gairebé qualsevol comparació entre el tractament del cos efèbic en el Rococó i el Neoclàssic.

Lagrene

Louis Jean Francois Lagrenée: Psyché surprend l’Amour endormi, 1769. Oli sobre tela circular. Diàmetre 121 cm. Musée du Louvre, París.

Lagrene2

Louis Jean Francois Lagrenée: Mars et Vénus surpris par Vulcain, 1768. Oli sobre tela circular. Diàmetre 121 cm. Musée du Louvre, París. Parella de l’anterior

La representació del jove déu de l’Amor, per exemple, en Louis Lagrenée, malgrat les ales i les mans diminutes, és una representació bastant realista del cos d’un jove. El seu més gran realisme comparat amb la molt més formulària Psique suggereix, igual que obres contemporànies de Joseph-Benoit Suvée, Jean-Baptiste-Henri Deshays, Jean-Bernard Restout, Jean-Baptiste Regnault, i altres, que durant aquest període la figura masculina provoca més atenció empírica, en consonància amb el nou èmfasi institucional a treballar directament des del model masculí.

Suvee

Joseph-Benoit Suvée: Le Combat de Mars et Minerva, 1771. Oli sobre tela. 143 x 104 cm. Palais des Beaux-Arts de Lille.

Deshays

Jean-Baptiste-Henri Deshays: Hector exposé sur les rives du Scamandre, 1759. Oli sobre tela. 244 x 180 cm. Musée Fabre, Montpellier.

Deshays2

Regnault

Jean-Baptiste Regnault: L’Éducation d’Achille par le centaure Chiron, 1782. Oli sobre tela. 261 x 215 cm. Musée du Louvre, París.

Pel que fa a les representacions posteriors de l’efeb, com la de Pierre-Paul Prud’hon del 1791, es pot veure immediatament com el cos adolescent ha estat no només més estilitzat, sinó sense cap dubte feminitzat, el maluc arquejat i arrodonit, les cuixes més molsudes, l’abdomen més ple. Explorant la predilecció neoclàssica pels efebs andrògins cal que integrem el treball d’artistes coneguts com  David, Girodet i Prud’hon amb obres d’artistes menys coneguts com François-Xavier Fabre, Gagneraux, Régnault, o Charles Meynier, tots els quals s’han mantingut fora del cànon modern.

PrudhonPer tal d’explorar el que anomenarem el valor d’ús ideològic de l’efeb neoclàssic, considerarem l’obra de Charles Meynier, L’Eros adolescent plorant sobre el retrat de de Psyche que ha perdut, demostrant com satisfà certs requisits (ideològics, estètics, i psicològics) per al seu autor i la seva audiència.

MeynierAmourAdolescent

Charles Meynier: L’Amour adolescent pleurant sur le portrait de Psyche qu’il a perdue, Saló de 1795. Oli sobre tela. 153 x 202 cm. Musée de Beaux-Arts, Quimper.

Com molts d’altres artistes formats a l’Ecole des Beaux-Arts, amb un artista més gran establert –Joseph-Marie  Vien– i que van guanyar el premi de Roma (una estada a Roma a l’Acadèmia de França), Meynier va demostrar ser un home que s’adaptava a la diferents necessitats estètiques de la República, l’Imperi, i les dues restauracions. Els temes de Meynier es van produir obeint les demandes del moment: incloent narracions de la història romana, escenes de batalles napoleòniques deu anys més tard, i finalment,  temes religiosos per a esglésies encarregats per l’administració de la Restauració.

Pel que fa a L’Amour adolescent pleurant sur le portrait de Psyche qu’il a perdue de Charles Meynier, és un quadre perfectament anti-heroic. Com el seu títol indica, mostra el déu adolescent afligit per la pèrdua de Psique. La tristesa és orquestrada per diversos putti, de manera que el quadre és més que una simple acadèmia. El nu s’estén diagonalment en un posat artificial, cap múscul s’endevina a la superfície del seu cos de color rosa, que sembla tan suau com la porcellana.

Lliscat entre les cuixes, un tros de la seva capa vermella amaga el seu sexe. El seu maluc sobresurt molt, en una típica posa, que més aviat esperaríem trobar en la posada en escena d’un nu femení. Amb les seves figures de pell llisa, circumscrites per una línia de contorn, Meynier proposa no només la seva respectiva versió de l’ideal neoclàssic, sinó que s’allunya dels estudis acadèmics del nu en els quals es tracta principalment de donar valor i modelar plàsticament la musculatura. Meynier situa a més els seu nu masculí en un lloc íntim, l’amaga darrere del fullatge i l’inscriu en una història d’amor. Com Diana per mediació del raig de lluna, Psyche està indirectament present en Meynier, a través del seu retrat en relleu. L’artista intenta apropar-se el més possible a una pintura d’història amb diversos personatges, no només mitjançant la introducció dels putti  o la figura de Zèfir, sinó també a través de la figura femenina indirectament present.

Meynier abandona el tema homosocial de la guerra i del combat i s’apropa cap a les històries d’amor heterosexuals. A més, es tracta, en la història de Cupido i Psique, de la mirada femenina i de la seva prohibició. En el text d’Apuleu, l’Amor només visita a Psique a l’empara de la foscor, ja que li està prohibit veure a la seva estimada. Quan Psique, impulsada per la curiositat,  trenca la prohibició, l’Amor es veu obligat a abandonar-la. En lloc de la mirada femenina castigada pel tabú, Meynier posa en escena l’Amor contemplant el retrat de Psique. El que és doncs tractat d’aquesta manera, és l’exclusió del cos, però també de tota mirada femenina en la producció i la recepció de la pintura acadèmica del nu, fent entrar en joc el pintor, encara que sigui indirectament o sota una forma desmaterialitzada, figures femenines.

La crítica vehement contra l’Acadèmia, com a institució reial, que es van escoltar des del 1790 i que durà finalment a la seva dissolució, té probablement per efecte que els privilegis dels homes i del cos masculí no siguin ja considerats a partir d’ara com a evidents. Però, de la mateixa manera que les artistes  dones són categòricament excloses de la institució republicana successora de l’Acadèmia, l’element femení sembla no poder ser tractat, en Meynier, més que com un element exclòs de la superfície pintada de les acadèmies. No obstant això, no considerem que l’androgínia del  nu de l’Amor s’hagi de considerar com una incorporació del que és femení reprimit. S’hi pot veure més aviat una prova més de la fluctuació de la identitat masculina i del seu reflex en el quadre, vacil·lació que cal posar en relació amb la politització del bell ideal de Winckelmann sota la Revolució.

DavidLictorsBrutus

Jacques-Louis David: Els líctors porten a Brut els cadàvers dels seus fills, 1789. Oli sobre tela. 323 cm × 422. Musée du Louvre, París.

Tot i que Adolescent Eros és un producte de la Revolució, va ser pintat a l’Acadèmia de França a Roma. Meynier va datar la seva obra 1792, encara que no es va exhibir fins al Saló de 1795. L’existència de la pintura de Meynier, així com les obres anteriors d’altres artistes, demostra que l’acceptació cultural de l’efeb efeminat no només és anterior a l’obra dels joves Davidians, sinó que era un tipus iconogràfic disponible i popular en circulació activa. Que David exhibís els seus Amors de Paris i Helena, al mateix any que els seu Líctors retornant a Brut els cossos dels seus fills (1789) suggereix que la masculinitat “alternativa” de l’efeb sensual no era més convencional que la virilitat inequívoca del cònsol sorrut.

Amb els seus contorns sinuosos, el maluc esquerra sinuosament arrodonit, i les seves extremitats elegantment soltes, l’Eros de Meynier sembla més a prop de les figures femenines de l’Ingres del segle XIX que dels temes grecs del seu mestre Vien. D’altra banda, la pintura de Meynier va ser sens dubte projectada com una virtuosa demostració de l’expertesa teòrica, formal, i estètica., feta per a mostrar la seva capacitat de produir una noció erudita i inequívoca noció  winckelmanniana de beau idéal (bell ideal). L’Eros de Meynier se situa en la intersecció de quatre influències estètiques:

 • la teoria de l’art clàssic, com va ser codificada en la pedagogia de l’École royale i l’Acadèmia, en la qual  el beau idéal era un principi fonamental;
 • l’elevació winckelmanniana del jove efeb al cim de la bellesa ideal;
 • la predilecció neoclàssica per l’home, en lloc de la dona, nu,
 • la moda dels temes mitològics que la crítica d’art francès va designar amb el terme Anacreontisme –temes eròtics i pastorals procedents de la mitologia clàssica, sota l’ègida del poeta Anacreont (573-488 ane)[2].

Com podem estudiar i argumentar la prevalença de l’efeb, tant abans com després del 1795? Quina era la seva funció?

La  iconografia de Cupido i Psique ve de lluny i es posa “de moda” per les traduccions del segle XVIII d’Apuleu (c. 125-180) i per l’afecció persistent als temes anacreòntics.[3] Entre 1795 i 1814, almenys vint-i-vuit pintures i escultures d’aquest tema es van exhibir en els Salons, i la popularitat del tema va augmentar durant la Restauració. Els artistes neoclàssics que van tractar el tema inclouen Angelica Kauffmann (en el 1792), François Gerard (en el 1798), David (en el 1817), François Edouard Picot (cap el 1817), i James Pradier (en el 1824). Aquestes representacions demostren una considerable varietat; en alguns casos, els amants són representats com a adolescents d’aproximadament la mateixa edat –com en la famosa versió de Canova; en altres casos, Psique sembla més gran, més alt, i relativament més madur físicament. Prud’hon, per exemple, és especialista en Psyches voluptuosos, monumentals, més aviat monstruosos; però també hi havia una tradició de representar als dos amants com a nens. Si bé la història ha autoritzat als pintors a centrar-se en qualsevol dels dos de la parella jove (aquest va ser el motiu més comú) o en Psique i les seves tribulacions, Meynier –fent virtut de la necessitat  (era un envoi obligatori)– va triar per a representar al déu efèbic sol, acompanyat només per puttique lamenten activament la partida mortal.

Gerard

Francois Gerard: Eros i Psique, 1798. Oli sobre tela. 186 x 132 cm. Musée du Louvre, París.

Kauffmann

Angelica Kauffmann: Eros i  Psique, 1792. Oli sobre tela. 215,5 x 164,5 cm. Kunsthaus, Zuric.

Canova

Antonio Canova: Eros i Psique, 1787-1793. Mabre. Una de les sis versions. 155 x 168 cm. París, Musée du Louvre.

David

Jacques-Louis David: Eros i Psique, 1817. Oli sobre tela. 184 x 242 cm. Museum of Art, Cleveland.

Picot

François Edouard Picot: Eros i Psique, cap el 1817. Oli sobre tela. 40 x 48 cm. Col·lecció privada.

Pradier

James Pradier: Eros i Psique, 1824. Bronze. Altura: 21 cm.

L’elecció del tema de Meynier no tenia precedents, i va fer la seva aposta per l’originalitat amb la invenció d’una nova iconografia per al tema. La representació d’Eros plorant en contemplar el relleu d’un camafeu de la partida de Psyche no apareix en el text d’Apuleu, ni tampoc sembla haver tingut cap prototip anteriorment. De la mateixa manera, la il·luminació crepuscular, amb els seus efectes de dramàtic clarobscur de llum daurada i ombres, anuncien l’assimilació del jove artista de les lliçons de la pintura italiana del segle XVII, així com els putti de cabells arrissats, la morbidezza de la carn d’Eros, i la composició en arabescos proclamen la familiaritat de Meynier amb el manierisme italià. Formalment i compositivament, l’Eros adolescent de Meynier afirma els seus assoliments pictòrics, la seva erudició artística, el seu domini de la tradició i del seu ofici. Molt més interessant que la sofisticació artística de Meynier, però, és la seva exageració de l’efeminament d’Eros, un efeminament a més subratllat per la passivitat dolorosa d’Eros; per exemple, el seu braç dret lànguid i debilitat del qual les seves fletxes i el carcaix han caigut. Les formes arrodonides i ondulades del cos s’accentuen encara més per la disposició del mantell brodat perfectament fixat entre les cuixes columnars, entre les quals no hi ha indicis dels genitals. Finalment, són denegats la massa corporal i la gravetat;  ingràvid, Eros sura sobre una plataforma vagament definida com un núvol porpra, un signe d’idealitat, així com de divinitat, el que augmenta l’efecte de gràcia efeminada i delicadesa.

Aquesta serpentina figura reapareix en les dècades següents, en pintures com l’Apol·lo i Cyparissus de Claude-Marie Dubufe del 1821, Safo i Faon de Pierre-Claude-François Delorme, del 1834, Hylas i les nimfes de Francois Gerard del 1826, o la representació del mateix tema de Pierre-Jerome Lordon del 1812.

Lordon

Pierre-Jérôme Lordon: Hylas et les nymphes, 1812. Oli sobre tela. 23,2 x 18,5 cm. Musee des Beaux-Arts, Angers.

DubufeApollonetCyparisse

Claude-Marie Dubufe: Apol·lo i Cyparissus, 1821. Oli sobre tela. 188 x 228 cm. Musée Calvet, Avignon

GerardHylas

François Gérard: Hylas et les Nymphes, 1826. Oli sobre tela. 173 x 204 cm. Bayeux, Musee Baron Gerard

Delorme

Pierre-Claude François Delorme: Sappho and Phaon, 1834. Oli sobre tela. 100 x 140 cm. Musee municipal d’Elboeuf, Elboeuf-sur-Seine.

L’Eros de Meynier plora trist sobre un retrat del camafeu que és un doble virtual del seu propi cap “neogrec”; els rínxols densos i la part superior del pentinat, així com el perfil, són estranyament detallats. Tot i la narració, és com si la mirada al camafeu fos una mirada al mirall; absort en la imatge de la dona estimada desmenteix una fascinació amorosa amb un mateix. La diferència sexual, suposadament representada per Psyche, apareix en la pintura com una duplicació solipsista del mateix.

Aquesta duplicació d’Eros i Psique suggereix alguna cosa sobre l’imaginari eròtic del neoclassicisme francès en el període revolucionari; és a dir, el seu desig utòpic, més bé inconscient, que les penes i els perills de la diferència sexual siguin continguts amb seguretat, si no desterrats, en una reflexió tranquil·litzadora del jo masculí intacte, un fenomen que anomenarem “diferència-sexual-sense-dones.” Aquesta “recuperació” d’una feminitat erotitzada considerada hostil al bé públic suggereix les maneres per les quals la diferència sexual –tradicionalment encarnada en les representacions de la feminitat– vaga per l’art del neoclassicisme, el violent rebuig del rococó del qual requereix efectivament l’expulsió de la feminitat, precisament quan la formació de l’esfera pública burgesa, pretensiosament precedida de la “república de les lletres” estava estructuralment constituïda mitjançant l’exclusió de les dones[4].

Ara bé la feminitat però, no és tan fàcil d’expulsar de les activitats a l’estil del Bohemian Grove[5] –formacions on tot són homes,  i com allò reprimit, sembla haver retornat incorporat literalment en el seu cos[6].

Des d’aquesta perspectiva, la ubiqüitat de l’efeb androgin, que aquí hem exemplificat amb l’Eros de Meynier, és fomentada no només pel contingut homosocial, o fins i tot pel significat homoeròtic de la cultura neoclàssica d’elit, sinó pels molts discursos culturals i polítics interessats a expulsar (o contenir) la diferència sexual. L’atracció sensual de l’efeb  estava subsumida pel bell ideal, i aixñi no es passaven les perilloses fronteres de l’homosexual reconeixible; perquè el bell ideal era, per definició, una abstracció platònica.

A diferència de les dones nues, que posseïen la capacitat, com es queixava Diderot, “d’humiliar els sentits,” el mite dominant de l’heterosexualitat universal, va superar, per així dir-ho, l’erotisme efèbic. En conferir carn pintada o esculpida a una figura que, pel fet de ser home és considerada universal, artistes com Meynier podien d’aquesta manera modelar els ideals de la Revolució, ja sigui en les seves “dures” o les seves “suaus” encarnacions. Disfressat d’Amor o Paris, d’Abel o Ganímedes, –fins  i tot com a tema “real” històric, com La mort de Joseph Bara de David– aquestes traduccions efèbiques del bell ideal  són tant els índexs de les polítiques de gènere de l’època revolucionària com ho són els seus més ferotges guerrers i estoics.

 • com una icona masculina de la bellesa física, el cos efèbic podia, igual que els seus germans virilitzats, representar els valors masculins i la virtut d’una República regenerada;
 • com un cos utòpic (sense signes de rang o posició), encobria els actuals conflictes de classe;
 • com un cos androgin, permetia una àmplia gamma d’identificació i projecció eròtica;
 • i com un cos feminitzat, tant recuperaria com inclouria una feminitat carnal que la cultura jacobina estava interessada a expulsar.[7]

Aquesta interpretació proporciona un marc per entendre per què els artistes de l’època van trobar l’efeb androgin tan ben adaptat a les exigències contradictòries de l’ideal heroic masculí que nominalment repudiava la sensualitat carnal, i una homosocialitat culturalment incrustada que nominalment proscrivia l’homoerotisme.

Finalment, la seva estesa acceptació proporciona l’evidència visual de les vies que la feminitat, com Shoshana Felman[8] ha descrit, pot ser vista que existeix “dins del masculí, la seva estranya diferència de si mateix.”

Mentre el discurs polític, mèdic, o moral cada vegada més ha insistit en els límits absoluts que divideixen els éssers masculins i femenins, mentre la feminitat era definida en termes d’una estricta i biològicament fonamentada diferència, la producció cultural palesava una divisió interna, una diferència estranya dins del mateix.

No obstant això, l’efeb androgin pot ser pres com l’emblema que presideix, liminalment, l’època neoclàssica. Arrelat en antigues formacions –el culte de la sensibilitat a mitjan segle, l’exhibicionisme i la masculinitat  corporal autoexhibida de l’Antic Règim, el cos efèbic presagiava nous arranjaments en la cultura visual de la modernitat, esdevenint una nova distribució, on la feminitat a partir d’ara predominaria com el signe de la bellesa i de l’eròtic. En una economia així, les imatges d’una bellesa masculina patetitzada i desempoderada només podien ser la prerrogativa d’una feminitat fetitxitzada. Al mateix temps, la moda efèbica suggereix que la producció d’imatges, de les suaus masculinitats “alternatives”, no fàl·liques, està totalment d’acord amb una cultura masculinitzada, caracteritzada per la misogínia, l’homofòbia i els valors marcials. Aquestes figures són, en el fons, l’altra cara l’altra cara del Mateix.

Quan el bell ideal, exemplificat pels bells cossos d’homes i joves, va començar a ser considerat com el fòssil d’una època passada? “Estem en vigílies d’una revolució en les belles arts”, va escriure Stendhal en el seu Saló del 1824. “Els nombrosos quadres compostos de 30 figures nues, copiats d’estàtues antigues i pesades tragèdies en cinc actes i en vers, són, sens dubte, molt respectables, però el que tothom diu sobre ells, és que estan començant a ser avorrits.”

Flandrin

Jean-Hyppolite Flandrin: Teseu reconegut pel seu pare, 1832. Oli sobre tela. 115 x 146 cm. Beaux-arts de Paris, l’école nationale supérieure.

Si en història mai es pot traçar una línia estricta de demarcació que divideixi aquests dos règims iconogràfics, es podria proposar a manera de tancament simbòlic una pintura de la Monarquia de Juliol (1830-1848) que assenyala la caiguda decisiva d’aquell paradigma, a saber, el guanyador del Premi de Roma del 1832, el Teseu reconegut pel seu pare de Jean-Hyppolite Flandrin.

La distinció lacaniana entre penis i fal·lus adquireix aquí una expressió delirant particularment en l’ús desafortunat de Flandrin de les costelles rostides per amagar els genitals de Teseu i la contigüitat del ganivet a tots dos. Encara que alguns crítics van fer una burla referència a aquesta estratagema (“També voldríem dir que el plat de costelles utilitzats per ocultar les parts naturals de Teseu, dempeus davant de la taula, és una idea bastant ridícula, una forma molt grotesca de composició”[9]), les reserves que amb més freqüència es van expressar sobre la pintura en el seu conjunt feien referència a la seva fredor, la rigidesa de les figures, la seva falta d’expressió i/o la manca de “noblesa”. En efecte, la manca d’entusiasme per la pintura, fins i tot per aquells que, estaven més compromesos amb la continuació del neoclassicisme davidià, o pels partidaris d’Ingres, el mestre de Flandrin, suggereix que el que subliminalment era percebut com a absent en el treball va ser precisament la inversió sensual i eròtica en el cos masculí que havia prèviament animat a la pintura d’història. De fet, fins i tot si deixem de banda el rostit de costella, la sequedat pedant de la pintura de Flandrin, la seva correcció sense inspiració i l’obedient referència antiga, el seu color dessecat i plumbi –tot confirma la crisi de la pintura d’història lamentada pels crítics acadèmics al llarg de tot el segle[10].

Mentre que la llarga agonia de la pintura d’història tenia múltiples components, no el menys important es deriva de la “des-catexització”[11] del cos ideal masculí. La forclusió[12] d’una inversió culturalment sancionada en la seva bellesa, la seva desitjabilitat, i la idoneïtat de la seva invitació sensual, més que qualsevol altre factor, va segellar el destí de la pintura d’història i amb ella, el cos efèbic sensual.[13]

Joan Campàs     Aura digital


[1] Thomas E. Crowm (2002). Emulación : la formación de los artistas para la Francia revolucionaria. Boadilla del Monte. Machado Grupo de Distribución. (Coil. La balsa de la medusa, 123). Pàg. 2

[2] René Schneider: «L’art anacréontique et Alexandrin sous l’Empire», Révue des études napoléoniennes, 2 (Novembre-Desembre 1916)

[3] Veure Regards sur Amour et Psyche à l’âge néo-classique. 1994. Zurich : Musée de Carouge et Institut suisse pour l’etude de l’art. 174 pàgs.

[4] La teorització moderna del concepte de l’esfera civil pública és la de Jürgen Habermas. Veure Habermas, Jürgen (2012). Historia y crítica de la opinión pública : la transformación estructural de la vida pública. Barcelona. Gustavo gili. 2ª ed. 4ª impr. 352 pàgs. Cfr. Les crítiques feministes al model de Habermas: Carol Blum (1989). Rousseau and the Republic of Virtue: The language of politics in the French Revolution. Nova York. Ithaca: Cornell University Press. 296 pàgs.; Joan Landes (1988). Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution. Nova York. Ithaca. Cornell University Press. 296 pàgs.  Johanna Meehan (ed.) (2012). Feminists Read Habermas: Gendering the subject of discourse. Nova York. Routledge.  2ª ed. 304 pàgs.; Carole Pateman (1990). The Disorder of women: Democracy, Feminism and Political Theory.  Stanford.  Stanford University Press. 236 pàgs.; Nancy Fraser: “What’s Critical about Theory? The Case of Habermas and Gender”, a Mary Lyndon Shanley i Carole Pateman (eds.) (1991).  Feminist Interpretations and Political Theory. University Park. Pennsylvania State University Press. 298 pàgs.

[5] Bohemian Grove és un campament de 1.100 hectàrees, ubicades a  Monte Rio, Califòrnia, que pertany a un club privat d’homes amb seu a San Francisco coneguda com el Club Bohemi. A mitjans de juliol de cada any, Bohemian Grove acull durant tres setmanes a alguns dels homes més poderosos del món.
El Bohemian Club és un club privat d’homes prominents a San Francisco. Fundat el 1872 a partir d’una reunió regular de periodistes, artistes i músics, aviat va començar a acceptar homes de negocis i empresaris com a membres permanents, a més d’oferir ser membres temporal a presidents d’universitats i comandants militars que prestaven servei a la badia de San Francisco .
A l’actualitat són membres del club nombrosos prominents líders locals i globals, que van des d’artistes i músics a empresaris i homes de negocis.
Diverses llistes antigues de membres són de domini públic, però es desconeix la llista dels membres actuals. Algunes figures prominents com Richard Nixon i William Randolph Hearst van ser nomenats socis honoraris. Entre els membres del club s’inclouen alguns expresidents dels Estats Units (en general abans que fossin electes), molts membres del gabinet, i gerents de grans corporacions, grans institucions financeres, contractistes militars, companyies petrolieres, bancs (fins i tot la reserva federal ), empreses de serveis, i mitjans de comunicació nacionals. Molts membres estan, o han estat, en els directoris de diverses d’aquestes corporacions, però, els artistes i amants de l’art estan entre els membres més actius. Els estatuts del club requereixen que prop d’un quart dels membres siguin artistes (compositors, músics, cantants, actors, , pintors, autors, etc). Els membres artistes són admesos després de passar una rigorosa entrevista en què demostren el seu talent.
El lema del club és “Weaving Spiders Menja Not Here” (Les aranyes que teixeixen no vénen per aquí), una frase de l’Acte 2, Escena 2, de l’obra de Shakespeare “Somni d’una nit d’estiu”. El lema del club fa referència a que els problemes del món exterior i els negocis són deixats fora del club. Si bé quan estan reunits en grups els bohemis en general respecten el lema, quan es troben una parell de membres no és estrany intercanviar converses sobre negocis.

[6] Cfr. Descombes, Vincent (1988). Lo mismo y lo otro : cuarenta y cinco años de filosofía francesa (1933-1978). Madrid. Càtedra. (Col. Teorema). 2ª ed. 248 pàgs.

[7] Vegeu referent a això, Alex Potts (2000). Flesh and the ideal: Winckelmann and the Origins of Art History. New Haven: Yale University Press. 294 pàgs.

[8] Shoshana Felman (1993). What Does a Woman Want?: Reading and Sexual Difference. The Johns Hopkins University Press. 184 pàgs.

[9] Journal des artistes, setembre 30, 1832, pàgs. 241-245. Citat a Philippe Grunchec (1986). Les Concours des Prix de Rome 1797-1863. Parçís. École nationale supérieure des Beaux-Arts, pàg. 139

[10] Per al debat sobre les causes de la mort de la pintura d’història veure Patricia Mainardi: “The Death of History Painting in France, 1867”, Gazette des Meaux-arts. Desembre 1982, pàgs. 219-226.

[11] La catexis es defineix com el procés d’inversió d’energia mental o emocional d’una persona, objecte o idea

[12] Forclusió és un concepte elaborat per Jacques Lacan per a designar el mecanisme específic que opera en la psicosi pel qual es produeix el rebuig d’un significant fonamental, expulsat de l’univers simbòlic del subjecte. Quan es produeix aquest rebuig, el significant està forcluït. No està integrat en l’inconscient. La no inscripció del significant en l’inconscient és un mecanisme molt més radical que el de la repressió. Així com, per als continguts que van ser objecte de la repressió, el retorn d’allò reprimit és un procés psíquic que passa a través de diverses formacions de l’inconscient (somnis, actes fallits, símptomes neuròtics), en el cas de la forclusió (mecanisme per excel·lència de la psicosi) el retorn és en forma al·lucinatòria, és a dir, el forcluït retorna a la realitat.
La forclusió és, per a la teoria psicoanalítica lacaniana el procés que s’esdevé en les persones que pateixen de psicosi. Es tracta que durant la primera infància (abans dels quatre anys) es produeix un repudi o rebuig inconscient a la funció paterna (que correspon al significant fonamental), i per tant implica una manca de la Llei, llei que mitjançant el Registre d’El Simbòlic manté en ordre al pensar (en ordre amb el principi de realitat).
La forclusión es pot deure ja sigui a que la mare no ha sabut transmetre la funció paterna (ha considerat al “seu” fill o filla com a ‘propietat’ o ‘apèndix’ seu, o tot el contrari, l’ha menyspreat absolutament), o ja sigui perquè el pare o qui hauria d’haver complert la funció paterna, per les seves actituds (sadisme etc.) ha estat repudiat inconscientment durant la primera infància.
Terme inicialment usat en l’àmbit del dret, compost per les paraules llatines: foris (fur, fòrum) i claudere (tancar), en aquest sentit la forclusió posseeix el significat d’excloure i rebutjar d’una manera concloent.
“Hi ha un tipus de defensa molt més enèrgica i molt més eficaç, que consisteix en el fet que el jo rebutja la representació intolerable, simultàniament amb el seu afecte, i es comporta com si la representació no hagués arribat mai al jo”

[13] Abigail Solomon-Godeau: «The Other Side of Vertu: Alternative Masculinities in the Crucible of Revolution».  Art Journal, Vol. 56, No. 2, How Men Look: On the Masculine Ideal and the Body Beautiful (Summer, 1997), pp. 55-61 Published by: College Art Association. En línia a http://www.jstor.org/stable/777679

Viatge virtual al Louvre

1. Una visita al museu del Louvre
2. Ieoh Ming Pei: La piràmide del Louvre
3. Leonardo da Vinci: La Gioconda

4. L’hermafrodita adormit del Louvre
6. Jacques-Louis David: El jurament dels Horacis
7. Jean-Germain Drouais: L’atleta agonitzant
8. David: Els líctors retornant a Brutus els cossos dels seus fills
9. Jean-Germain Drouais: Màrius presoner a Minturnes
10. Girodet: El somni d’Endimió
11. David i la mort revolucionària: Lepeletier, Marat, Bara
12. Imatges de la reacció thermidoriana: les Sabines de David
13. Imatges del Consolat: Madame Récamier de David i Els ambaixadors d’Agamèmnon d’Ingres

14. El classicisme sota Napoleó: Gros, Girodet, Prud’hon, Ingres, David
15. Cap el romanticisme: Ingres, Gros, Prud’hon, Girodet, Guérin, Géricault, David
16. Théodore Géricault: El rai de la Medusa
17. Eugène Delacroix: La llibertat guiant el poble

Dossier: Del Rococó al Romanticisme a través del Louvre. Materials de treball

150 comments

 1. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 2. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 3. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 4. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 5. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 6. As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 7. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 8. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 9. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 10. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 11. Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 12. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 13. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 14. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 15. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 16. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 17. I have read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you place to make this type of excellent informative website.

 18. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 19. magnificent issues altogether, you just received a logo new reader. What may you recommend about your put up that you simply made a few days ago? Any certain?

 20. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 21. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 22. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 23. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 24. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 25. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 26. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 27. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 28. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 29. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 30. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 31. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 32. As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 33. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 34. I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 35. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 36. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 37. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 38. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 39. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 40. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 41. What does this mean? In the practical sense,
  not much… but in the legal world, it works as
  a sort of sleight-of-hand that protects Uber in the
  event of a lawsuit. You see, under the law, employers are
  considered to be more responsible for the actions of their employees than they are for the actions of their independent contractors.

  Uber has used this argument to protect itself against third party plaintiffs many times, including in a
  lawsuit filed by the family of a young girl who was killed
  by an Uber driver while crossing the street. If they can use that defense against an innocent child, you can bet they’ll use it against you!

  However, this issue is still a legally hazy one. Strong legal precedent has not yet been established on this
  particular question, and different courts have come to different conclusions.
  Right now, the status quo seems to be that Uber drivers are considered employees in some areas, and independent contractors in others.

  Regardless, you can be certain that if you were hit by an Uber driver, the company will do what it can to avoid having to pay you a dime.
  In these situations, a personal injury attorney is more
  important than ever, and one with experiences in Uber cases is a definite plus.
  If you find yourself in an Uber accident, you should take the same
  steps that you should take after any automobile accident.

  These steps include protecting your own safety by getting out of the line of immediate danger and calling 911 if anyone has been injured, remaining at the
  scene and sharing insurance information with any other drivers who were involved, calling the police if the accident
  is serious, and reporting it to your insurance company.

 42. Good article and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 43. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 44. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 45. Someone necessarily assist to make critically articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible. Great process!

 46. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 47. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 48. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 49. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 50. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 51. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 52. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 53. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 54. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 55. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 56. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 57. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 58. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 59. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 60. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 61. Do you want to get a luxury European classic car for your collection and for your fancy trips? Do you want to drive a real head turner? We can offer you the following luxury European classic cars: Iconic 1938 BMW 328 Roadster – 1954 BMW 501 V8 Convertible – 1955 BMW 502 V8 Coupe – 1957 Mercedes 190SL Convertible – 1960 Jaguar MK2 3.8l – 1967 Alfa Romeo Giulia Super – 1970 Alfa Romeo 1750 GT Veloce – 1973 Mercedes 280E AMG – 1992 Mercedes 300CE AMG Convertible – 1999 Ferrari 456M GTA. All our classic cars are in showroom condition. Please check more photos and details for these cars on http://wexonexluxurystore.com

 62. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 63. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 64. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 65. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 66. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 67. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 68. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 69. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 70. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 71. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 72. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 73. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 74. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 75. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 76. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 77. QZab2X Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 78. Sick and tired of being bored? There’s nothing at all good to watch on TV these days. How many cat videos can you watch at YouTube? What you really want is some live adult entertainment. That’s what http://www.camgirl.pw is all about. It’s 24/7 excitement like you’ve never seen before. Check it out and tell a friend. Something this good needs to be shared.

 79. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 80. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 81. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 82. This is a free auto approve list that I made two days ago. It’s my hope to post new free lists daily. I’m not sure that I’ll be able to do them seven days a week. That’s the goal right now. Thanks for taking the time to read this and get to work building some backlinks!

 83. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 84. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 85. I just want to tell you that I am just beginner to weblog and honestly loved your web blog. More than likely I’m want to bookmark your blog post . You amazingly have impressive articles. Thanks a bunch for sharing your web site.

 86. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 87. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 88. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

 89. Eschew to today, when there is a jade of anti aging non-critical rent care of to products like inlu.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/dysport-to-botox-ratio.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some tenancy konul.gojijeugd.nl/handige-artikelen/buttermilk-creme-fraiche.html their anti aging chimera via ingredients that curb a ton of well-regulated over goodge.cremegoji.nl/online-consultatie/hoeveel-kost-een-facelift.html and comprehension on how lamina ages to bankroll b differing them up and some are innocent hype.

 90. Thin down to today, when there is a surplus of anti aging pellicle inappropriateness products like tsikun.gojijeugd.nl/handige-artikelen/hoe-kom-je-van-striemen-af.html creams, serums, gels and powders that all command to be this fount of youth. Some manoeuvre nessma.gojimasker.nl/handige-artikelen/hauschka-toner.html their anti aging obeahism into done with ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated analyse cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/stabiele-zijligging-zwanger.html and division on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

 91. Decrement to today, when there is a overdose of anti aging abrade qualified products like srinra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/handbagage-koffer-10-kilo.html creams, serums, gels and powders that all make to be this well-spring of youth. Some be employed gojimasker.nl/informatie/haaruitval-door-stress-bij-vrouwen.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered check resgy.cremegoji.nl/gezond-lichaam/buy-oud-online.html and dissection on how lamina ages to rear them up and some are pasteurized hype.

 92. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 93. Fall off to today, when there is a overindulgence of anti aging appearance attention products like lingno.gojimasker.nl/informatie/contact-mode.html creams, serums, gels and powders that all tinkle up to be this well-head of youth. Some thing etith.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/face-with-mask.html their anti aging obeahism be means of ingredients that curb a ton of well-regulated cleft into anys.cremegoji.nl/leef-samen/iphone-dokter-gouda.html and bone up on on how peel ages to side with them up and some are clean hype.

 94. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 95. Cut to today, when there is a deluge of anti aging take substandard attend to products like downtuxt.gojijeugd.nl/handige-artikelen/zonnebril-merken-2015.html creams, serums, gels and powders that all change concluded to be this fount of youth. Some position bhasal.cremegoji.nl/gezond-lichaam/thermen-schiedam.html their anti aging voodoo be means of ingredients that beget a ton of well-regulated inspection suckbird.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/ananas-kopen.html and dissection on how peel ages to bankroll b verso them up and some are uninfected hype.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.