Art

L’hermafrodita adormit del Louvre

Després d’haver visitat la sala de La Gioconda, comencem el nostre particular itinerari pel museu del Louvre. I la primera parada serà davant l’escultura de l’Hermafrodita adormit.hermafrodita_adormit_esquenahermafrodita_adormit_cara

Hermafrodita adormit. Època romana imperial, segle II. Roma, prop de les termes de Dioclecià. Marbre grec (l’hermafrodita), marbre de Carrara (el matalàs). 169 x 89 cm. Musée du Louvre, París.

No analitzarem aquesta obra sinó que la utilitzarem per investigar com l’art ha representat la identitat sexual, la diferenciació de sexes, la construcció de la masculinitat, el cos ideal…

Sabem que la medecina de les Llums va intentar demostrar que no hi ha veritables hermafrodites[1] i va, alhora, establir el principi de l’existència de dos sexes amb les seves diferències. Llavors, per què és l’home jove «amb trets que farien quasi dubtar de la diferència de sexe»[2] i l’hermafrodita els qui són considerats per Winckelmann, més o menys a la mateixa època, com a imatges ideals?: «Els nombrosos hermafrodites de diverses dimensions i poses mostren que els artistes han intentat expressar una imatge de gran bellesa en una naturalesa feta de la mescla dels dos sexes i aquesta imatge era ideal. (…)».

També els abats La Chau i Le Blond afirmen: «L’Hermafrodita és una pura invenció dels grecs; l’ésser d’aquesta mena que seria produït per la Naturalesa hauria de ser vist com un monstre. L’Hermafrodita considerat com una ficció, com el fruit de la imaginació d’un poble que volia i sabia embellir-ho tot, és des de llavors ençà l’ésser més perfecte que sigui possible concebre»[3]

Els hermafrodites només seran apreciats si són els productes de la imaginació i si tenen l’aparença d’estàtues antigues. És en aquest sentit que s’expressa la recepció de Winckelmann en el Dictionnaire des arts publicat el 1792:

«Els antics varen estudiar fins i tot la bellesa dels eunucs; bellesa equívoca entre el dos sexes, que no pertanyen ni a l’un ni a l’altre, i que tenen de tots dos. Es caracteritza per la delicadesa efeminada dels membres, l’arrodoniment de la cintura, i per l’amplada dels malucs. És Winckelmann, qui, potser ajudat per les mirades exercides per Mengs, va ser el primer a fer aquestes consideracions a les figures de sacerdots de Cíbele. (…) Se sap que els antics han estudiat, o més aviat han creat una naturalesa mixta composta de la dels dos sexes; és la dels Hermafrodites o andrògins (…) Ells varen donar als Hermafrodites la talla i els trets de dona, un pit virginal i el caràcter distintiu de la virilitat»[4]

Per gran que fos el valor atorgat, en els textos de teoria de l’art, a la imatge antiga de l’hermafrodita, l’ésser bisexuat és molt poc representat en l’art al voltant del 1800. Per contra, l’home jove adolescent, amb la seva ambivalència sexual, esdevé dels de 1780 una encarnació privilegiada del bell ideal inspirat de l’Antiguitat del que l’art francès en recull l’herència.

Ja a l’Emili, o De l’educació de Jean-Jacques Rousseau, publicat el 1762, podem llegir: «El mascle només és mascle en certs instants, la femella és femella tota la seva vida»[5] Aquesta frase, que ens pot sonar a estranya, ve a dir que l’home perd algunes vegades la seva masculinitat.

En el context històric de Rousseau, el que aquesta afirmació reconeix és la facultat de l’home de transcendir el seu sexe, de ser no només mascle, sinó també ser humà universal, mentre que la dona està lligada al seu sexe i, per tant, al seu cos, cosa que imposa limitacions d’un abast considerable a la dona (la maternitat i l’esfera domèstica…).

Però aquesta «disposició dels sexes»[6] té una altra conseqüència –sens dubte involuntària: que l’home no pot mai estar segur de la seva identitat sexual. L’home no és home a cada instant i, contràriament a la dona, no ho és a cada fase del seu desenvolupament. La crisi d’identitat que es desencadena a la pubertat afecta en particular al jove; es tracta de deixar l’estadi d’infantesa, definit com a femení, per a guanyar l’estatut d’home adult. Així Rousseau veu a l’home molt més amenaçat per la feminització que a la dona per la masculinització. És sobretot quan  viu massa sovint en l’esfera domèstica i en companyia de les dones que el jove s’exposa al risc de l’efeminament. En el context d’aquesta teoria de la diferència del sexes, la influència de la qual ha arribat fins a ben entrat el segle XIX, no ens ha d’estranyar trobar en les pintures de l’època revolucionària i post revolucionària moltes més figures masculines feminitzades que figures femenines masculinitzades.

Crida l’atenció el gran nombre de representacions en les quals es mostren homes en una posició passiva o d’impotència: dormen, es desplomen moribunds, estan exposats a l’agressió femenina o esdevenen l’objecte del desig femení, s’efeminitzen en entrar en l’esfera de l’altre sexe. I és precisament el jove, que representa la masculinitat per així dir-ho en un estat precoç i sota una forma sexualment ambigua, que esdevé l’encarnació privilegiada del bell ideal.

DavidBaraJacques-Louis David: La mort de Bara, 1794. Oli sobre tela. 119 x 165,5 cm. Avinyó, Musée Calvet

Aquest ideal de masculinitat juvenil apareix, per exemple, a La mort de Bara, de Jacques-Louis David. El quadre mostra, sota la figura d’un nu ajagut, un jove mort a l’edat de catorze anys, quan servia en l’exèrcit revolucionari, i que la convenció convertiria en heroi. En aquesta pintura, composta amb una textura de trets que la fa semblar a un esbós, el noi tot just es destaca de l’entorn. D’aquesta manera, l’heroi no ha estat transformat en icona, sinó que està presentat com si, en morir, retornés a la matèria.

És fàcil adonar-se’n que la figura de Bara pintada per David recorda l’escultura de l’Hermafrodita adormit de la col·lecció Borghese.
Davi_Bara

La figura de Bara segueix, d’una banda, el cànon de l’Antiguitat, però s’ajusta també, d’una altra, a un model en el qual, als ulls dels contemporanis, idealitat i monstruositat s’acoblen estretament: l’hermafrodita antic fascinava com a ideal de bellesa, però, com a criatura híbrida, plantejava un seguit de problemes, perquè els confrontava amb els límits d’aquest ordre binari dels sexes al qual l’alba de l’època moderna burgesa acabava de donar una nova formulació. Per aquesta sola raó, la recepció de l’escultura antiga en les arts visuals del 1800 només podia ser ambivalent.

També el Bara de David –contràriament a l’hermafrodita antic– no és una fusió harmoniosa de formes femenines i masculines i és difícil de veure’l com l’expressió d’aquest universal «desig de perfecció» que de vegades s’ha utilitzat per a definir la idea de l’androgínia. En la seva fragilitat, el cos de Bara reenvia molt més als conflictes polítics i de política dels sexes de l’època revolucionària, així com al desig –i també a la impossibilitat– de conciliar-los en el pla imaginari.

A partir d’obres com La mort de Bara de David, un dels aspectes centrals del nostre itinerari pel Louvre serà el d’esbrinar per què en un determinat moment, la pintura plasma una masculinitat encara sexualment indiferenciada o efeminada –és a dir, una figura andrògina. Perquè, si el terme significa un home-dona (del grec andros, «home» i gynê, «dona»), el gènere gramatical del mot és també eloqüent: l’ambivalència sexual apareix la major part del temps sota el signe del que és masculí.

L’androgínia és una figura important de l’estètica del neoclassicisme i de la cultura visual francesa entre el 1790 i el 1830, mentre que les formes de feminitat masculina apareixen rarament en comparació.

Es pot veure l’androgínia com una expressió d’un apropament emancipador entre els sexes?[7] En el llibre El uno es el otro, la filòsofa Fraisse manté que la semblança andrògina dels sexes és un model que resulta de la lògica de les societats democràtiques. S’hi pot objectar per contra, en considerar la Revolució francesa, que les dones foren d’entrada excloses de la democràcia moderna, van quedar privades dels drets cívics i se les va foragitar –malgrat les protestes– dels postulats d’igualtat.

La sobredeterminació de la diferència dels sexes apareix com el revers de la igualtat entre germans, ja que, en el moment del final de l’Antic Règim, són les diferències entre els sexes les que reemplacen les diferències de condició i d’estat per a servir de fonament a la societat.[8] Si les imatges de masculinitat efeminada sovintegen en aquest context polític, es podria estar temptat, com fa Julia Kristeva, de veure a la inversa en l’androgínia un «fal·lus disfressat de dona», la «mascarada més hipòcrita de liquidació de la feminitat».[9] Però aquest argument es fonamenta en hipòtesis problemàtiques. Kristeva planteja una identitat sexual «normal», a la qual s’accedeix en determinar-se necessàriament a favor d’un o l’altre sexe.[10] Fa de l’androgínia una patologia, i fa el mateix, en aquest context, amb l’homosexualitat.

De la mateixa manera, l’opinió, sovint defensada en els debats feministes, afirmant que l’androgínia és una «negació de la diferència», no qüestiona el privilegi de la diferència sexual en tant que diferència social fonamental –per relació a les diferències de raça, de classe o a les diferències entre persones d’un mateix sexe.[11]

Un seguit d’objeccions s’han manifestat, aquests darrers anys, en contra d’aquest tipus de tractament normatiu heterosexual d’un sistema de la diferència entre els sexes, plantejats sobretot a partir de la perspectiva dels gay and lesbians studies i de la queer theory.[12] Alhora, es presta més atenció, en els estudis de gènere, a la «construcció social de la diferència sexual». Així Thomas Laqueur descriu a La construcción del sexo[13]un canvi de paradigma en els models d’explicació mèdics de la diferència entre els sexes. El vell model del «sexe únic» considera el cos masculí com el cos universal i pensa en el cos femení com una variant que no hauria assolit el ple desenvolupament. El model més recent dels «dos sexes» durant el segle XVIII, parteix per contra d’una diferència fonamental entre el cos masculí i femení, diferència que s’estén més enllà dels òrgans sexuals. Al si d’aquests dos models, l’androgínia o els «estats sexuals intermediaris» es conceben al seu torn d’una manera molt diferent.

Alguns dels quadres que analitzarem en la nostra visita mostren que no es pot parlar, cap el 1800, d’un model rígid de dos sexes oposats.

Claudia Honegger[14] parteix de la hipòtesi de la «historicitat de la diferència de sexes» fent remarcar en el seu estudi sobre la visió de les dones en les ciències humanes entre 1750 i 1850 que la qüestió de les diferències entre els sexes és un problema «específicament modern». Com Honegger ho mostra en la seva anàlisi dels discursos antropològics i mèdico-filosòfics, assistim a partir de la segona meitat del segle XVIII a una «cientifització de la diferència», que esdevé el tret característic dels debats sobre la qüestió dels sexes a l’època moderna. El dualisme dels sexes es fonamenta en la biologia i esdevé, doncs, naturalitzat. Però aquest procés de transformació es distingeix en els seus inicis per incerteses que es refereixen a la determinació de la identitat sexual.

I és en el context del pas d’una societat cortesana a una societat burgesa que caldrà analitzar per què els hermafrodites, els andrògins i altres criatures de sexe incert, es fan present i atreuen l’interès de Winckelmann a Balzac, i haurem de considerar la imatge i la teoria de l’androgínia com un element consistent del nou ordre discursiu i social de les relacions entre els sexes al voltant del 1800.

Si admetem que la construcció de la masculinitat i de la feminitat, així com la percepció i la definició de la diferència dels sexes són variables històriques, haurem de considerar l’androgínia com un fenomen històric. Des d’una perspectiva de la història de l’art, la qüestió que es planteja és la de saber amb quins criteris les figures poden ser definides com andrògines, sense que aquesta definició es basi en els estereotips sexuals actuals. Perquè els termes «androgínia» o «efeminat» són rarament utilitzats per la crítica d’art durant el període que aquí examinarem. Caldrà esperar cap el 1810 per veure’ls aparèixer, i són, des del nostre punt de vista, un índex de l’establiment progressiu de l’ordre sexual de la societat burgesa.

La percepció d’alguns nus com efeminats suggereix –en tant que el terme és generalment utilitzat en sentit pejoratiu– que les imatges d’una masculinitat eròtica i passiva entren en conflicte amb els esbossos dominants de la virilitat burgesa. En els textos dels especialistes de l’antiguitat i de la teoria de l’art, s’observa per contra a mitjan segle XVIII un interès molt viu per les representacions antigues d’hermafrodites i de divinitats adolescents andrògines. Winckelmann, sobretot, fa del jove masculí, amb les seves formes corporals explícitament descrites com ambigües, l’encarnació privilegiada del bell ideal grec. L’home jove es defineix per la línia clarament traçada, que és un element formal determinant del neoclassicisme. El seu mode de figuració entra al mateix temps en concurrència amb els codis de percepció i de representació del cos femení. Les convencions iconogràfiques serviran de criteri que permeti distingir i definir una figura com andrògina.

I quin aspecte formal utilitzarem en la nostra anàlisi de les qüestions de gènere? La línia. Perquè la línia no és només un tret de l’estil neoclàssic, sinó també, en les representacions de la figura humana, el signe visual del límit del cos. Interpretarem, doncs, el lloc i la significació privilegiats donats a la línia en la teoria de l’art i en la pràctica artística del neoclassicisme com un índex de la importància creixent dels límits del cos. Com ho mostra Dorinda Outram[15], l’època de la Revolució Francesa marca una cesura major en la història del cos i, sobretot, en la percepció dels seus límits. En l’estela d’aquest canvi, el subjecte masculí burgès es dibuixa en particular com un individu controlat i amb els límits ben establerts.

El «bell cos del segle XVIII» pot ser considerat, seguint a Irmela Krüger-Fürhoff[16] com la parella de l’homo clausus[17] o de l’individu aïllat descrit per Norbert Elias[18]. Passant per l’ideal, inspirat en l’Antiguitat, d’un cos tancat en els seus límits, el nu masculí, que tenia des del Renaixement una significació representativa en tant que  encarnació de valors humans universals, guanya una nova importància en l’art del neoclassicisme. En el context institucional de les acadèmies de belles arts principalment, el nu masculí circula en un marc de referència exclusivament masculí i pot, doncs, ser designat, en sentit psicoanalític, com un «jo ideal».

Observem, per acabar aquesta introducció, dues definicions donades perl Dictionnaire de l’Académie Françoise de l’hermafrodita. La primera és del 1694; la segona del 1798.

Hermaphrodite. s. m. El qui té els dos sexes
Hermaphrodite. s. m. El que pretén que té els dos sexes

Entre aquestes dues definicions s’estén el segle XVIII.

Joan Campàs    Aura digital


[1] Hermafrodit (Hermaphroditus, Ἑρμαφρόδιτος) nom composat d’Hermes i Afrodita i sinònim de ἀνδρογύνης, γύνανδρος, ἡμίανδρος fou un personatge mitològic. Inicialment un home amb fal·lus, símbol de la fertilitat, però que després fou modificat a la mitologia per esdevenir un ésser de doble sexe amb el cap, pit i cos de femella i les parts sexuals d’home. Ovidi el fa fill d’Hermes i Afrodita i nét d’Atles.
Segons algunes tradicions, la seva conversió en un ésser androgin es va produir arran de la fusió amb la nimfa Salmacis quan ella va intentar violar-lo.
Hermafrodit,personatge de la mitologia grega, era fill d’Afrodita i d’Hermes, en honor dels quals va rebre el seu nom, una barreja del dels seus pares. Però Afrodita, en sentir-se culpable d’adulteri, es va separar del seu fill i el va deixar a la muntanya Ida, (a Frígia), a cura de les nimfes de la muntanya, per qui va ser criat.
Amb el pas del temps, el nen es va convertir en un jove de gran bellesa. Un bon dia, Hermafrodit va decidir sortir a recórrer les terres gregues. Anant de camí a Cària, a Halicarnas, l’excés de calor d’aquell dia assolellat el va fer aproximar-se a un llac per refrescar-se, al qual es va llançar a nedar nu. La nàiade Salmacis -o Salmàcide-, esperit d’aquell llac, en notar la seva presència i observar el seu cos nu, va sentir una atracció immediata cap a ell i no va tardar a despullar-se i apropar-se-li per tractar de conquerir-lo, però el jove es va resistir.
Tot i així, la nimfa, poc després, des de la font propera a la qual Hermafrodit s’havia apropat, Salmacis es va abraçar a ell fortament, el va arrossegar al fons, i, mentre forcejava amb ell, va suplicar als déus que no separessin els seus cossos, dient: ” Te debats en va, home cruel! Déus! Feu que res no pugui separar-lo mai de mi ni separar-me d’ell”. Els déus, atenent la seva súplica, li van concedir el seu desig i ambdós cossos es van fusionar per sempre en un sol ser, de doble sexe.
Hermafrodit va suplicar als seus pares, els déus, que tot jove que es banyés en aquell llac corregués la seva mateixa sort. D’aquesta forma, el llac arrabassaria la virilitat a tot aquell que es banyés en ell, tal com així s’ho van concedir els déus.

[2] Johann Joachim Winckelmann (2005). Histoire de l’art dans l’Antiquité. Paris. Le livre de poche, pàg. 261. Existeix traducció castellana Johann Joachim Winckelmann (2011). Historia del arte de la Antigüedad. Tres Cantos. Akal. (Col. Fuentes del arte). 1ª impr. 224 pàgs.

[3] La Chau abbé et Le Blond abbé, Descriptions des principales pierres gravées du cabinet de S.A.S. Monsieur le duc d’Orléans. París. 1780-1782. 2 vols. . vol. I, pàg. 108. Veure també Barbara Stafford (1991). Body criticism. Imaging the Unseen in Enlightenment Art and Medicine. Cambridge. MIT Press., pàg. 158 I 265-266. A la pàg. 33 s’hi troba la font citada.

[4] Veure l’article Escultura del Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure, 1792, 2ª éd., vol. V, pàgs. 529-530

[5] Jean-Jacques Rousseau (2011). Émilio. Buenos Aires. Tecnibook ed. [1762], Libro V, pàg. 210. Aquesta idea es repeteix quasi exactament a Jacques Louis Moreau De La Sarthe (2010). Histoire Naturelle de La Femme. Kessinger Publishing. [1803] 394 pàgs.

[6] Aquesta fórmula és d’Erving Goffman (2002). L’Arrangement des sexes (Gender advertissements). Goffman oposa aquest concepte al dels rols atorgats respectivament a l’un i l’altre sexe, perquè, segons ell, la idea sociològica tradicional que afirma que el sexe és un comportament après, difús, que correspon a un rol, corre el risc de reforçar exactament el que pretén criticar. Goffman examina com l’hermafroditisme es constitueix i es produeix sense parar en els comportaments quotidians.

[7] Badinter, Élisabeth (1986). L’un est l’autre. Des relations entre hommes et femmes. París. Odile Jacob. Veure la traducció en castellà a Badinter, Elisabeth (1987). El uno es el otro. Barcelona,. Planeta. (Col.Documento, 219). 280 pàgs.

[8] Fraisse, Genevieve (1991). La musa de la razón. Madrid. Càtedra. (Col. Feminismos, 5). 224 pàgs. Veure també Fraisse, Geneviève (2002). La controversia de los sexos : identidad, diferencia, igualdad y libertad. Madrid. Minerva ed. 1ª impr. 256 pàgs.

[9] Kristeva, Julia (1985). Histoires d’amour. París. Folio. pàg. 92

[10] «L’androgyne, lui, est unisexe: en lui-même, il est deux, onaniste averti, totalité close (…). L’androgyne n’aime pas, il se mire dans un autre androgyne pour n’y voir que soi-même, arrondi, sans faille, autre. (…) Il s’agit, bien entendu, du fantasme homosexuel de l’androgynat, et non pas de constitution biologique. (…) Quelque interminable que soit une analyse, elle se termine toujours –il est possible de la terminer– lorsque l’analysant se choisit d’un sexe. L’androgyne, hystéro-paranoïaque fixé, le present, et s’en méfie».Ibidem, pàg. 91

[11] Weil, Kari (1992). Androgyny and the Denial of Difference. Charlottesville/Londres. University Press of Virginia. 212 pàgs.

[12] La divergència essencial que la queer theory ha establert, també en relació als estudis feministes, es deu a la crítica de certes polítiques d’identitat  i de construir alhora les categories d’identitat del que és femení, masculí, lèsbic o homosexual

[13] Thomas Laqueur (1994). La construcción del sexo. Madrid. Cátedra. (Col. Feminismos, 209. 416 pàgs.

[14]Claudia Honegger (1991). Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib 1750–1850. Frankfurt am Main. Campus, pàg. 3.

[15] Dorinda Outram (1989).The Body and the French Revolution: Sex, Class, and Political Culture. Yale University Press. 320 pàgs.

[16]Irmela Marei Krüger-Fürhoff (2001). Der versehrte Körper. Revisionen des klassizistischen Schönheitsideals. Göttingen. Wallstein. 236 pàgs..

[17] Ibidem, pàg. 9

[18] Elias, Norbert (1990). La sociedad de los individuos : ensayos. Barcelona. Ed. 62. (Col.Península/ideas (Ediciones Península) ,14). 272 pàgs.

Viatge virtual al Louvre

1. Una visita al museu del Louvre
2. Ieoh Ming Pei: La piràmide del Louvre
3. Leonardo da Vinci: La Gioconda

5. La funció de l’androgínia a través de les pintures del Louvre
6. Jacques-Louis David: El jurament dels Horacis
7. Jean-Germain Drouais: L’atleta agonitzant
8. David: Els líctors retornant a Brutus els cossos dels seus fills
9. Jean-Germain Drouais: Màrius presoner a Minturnes
10. Girodet: El somni d’Endimió
11. David i la mort revolucionària: Lepeletier, Marat, Bara
12. Imatges de la reacció thermidoriana: les Sabines de David
13. Imatges del Consolat: Madame Récamier de David i Els ambaixadors d’Agamèmnon d’Ingres

14. El classicisme sota Napoleó: Gros, Girodet, Prud’hon, Ingres, David
15. Cap el romanticisme: Ingres, Gros, Prud’hon, Girodet, Guérin, Géricault, David
16. Théodore Géricault: El rai de la Medusa
17. Eugène Delacroix: La llibertat guiant el poble

Dossier: Del Rococó al Romanticisme a través del Louvre. Materials de treball

156 comments

 1. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 2. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 3. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 4. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 5. As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 6. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 7. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 8. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 9. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 10. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 11. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 12. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 13. I have read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you place to make this type of excellent informative website.

 14. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 15. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 16. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 17. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 18. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 19. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 20. Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 21. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 22. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 23. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 24. Great weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 25. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 26. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 27. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 28. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 29. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 30. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 31. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 32. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 33. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 34. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 35. I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 36. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 37. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 38. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 39. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 40. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 41. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 42. Great tremendous things here. I’m very glad to look your article. Thank you so much and i am taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 43. It¡¦s really a great and helpful piece of information. I¡¦m satisfied that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 44. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 45. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 46. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 47. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 48. Someone necessarily assist to make critically articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible. Great process!

 49. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 50. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 51. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 52. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 53. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 54. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 55. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 56. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 57. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 58. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 59. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 60. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 61. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 62. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 63. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 64. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 65. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 66. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 67. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 68. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 69. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 70. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 71. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 72. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 73. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 74. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 75. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 76. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 77. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 78. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 79. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 80. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 81. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 82. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 83. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 84. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 85. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 86. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 87. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 88. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 89. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 90. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 91. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 92. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 93. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 94. I simply want to tell you that I am just newbie to blogs and truly enjoyed you’re web-site. Most likely I’m going to bookmark your website . You amazingly have excellent articles and reviews. Kudos for sharing with us your web page.

 95. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 96. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 97. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 98. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 99. Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging mien prone products like rannorp.cremegoji.nl/help-jezelf/zwarte-zeep.html creams, serums, gels and powders that all legend to be this fount of youth. Some be employed nambnu.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/typical-cialis-dose.html their anti aging obeahism including ingredients that have in it a ton of well-ordered experimentation morlou.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/recensie-parfum-outlet.html and point of considering on how incrustation ages to be crushed weighing down on them up and some are pasteurized hype.

 100. Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging overcharge pay attention to to products like tetra.cremegoji.nl/online-consultatie/ematrix-post-care.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this well-spring of youth. Some tenure triliz.gojijeugd.nl/handige-artikelen/cheap-ladies-perfume.html their anti aging sleight of index via ingredients that permit a ton of well-regulated contemplate dig into into into loykun.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/chinese-kruiden-tegen-acne.html and bone up on on how lamina ages to stave on a apply up instead of them up and some are uninfected hype.

 101. Vitiate to today, when there is a overindulgence of anti aging victimize care products like tiarei.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/oriental-ginseng.html creams, serums, gels and powders that all factual to be this fountain of youth. Some occupation amsym.gojijeugd.nl/dokters-advies/dior-sauvage-fragrance-collection-for-men.html their anti aging phantasm via ingredients that be permanent a ton of organized dig out outlying into cengeu.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/massagekussen-rug-en-nek.html and perception on how peel ages to side with them up and some are unproved hype.

 102. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 103. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 104. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 105. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 106. Insult to today, when there is a surfeit of anti aging mien annoyance products like murva.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/haarentfernung-dauerhaft-gesicht.html creams, serums, gels and powders that all force to be this well-spring of youth. Some pass on inful.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/shiseido-hombre-antiarrugas.html their anti aging day-dream be means of ingredients that restrain a ton of organized on go into into into ared.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/wenkbrauwen-hairstroke.html and dissection on how incrustation ages to gamble on a succour them up and some are chaste hype.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.