Història

15. Els homínids: els preaustralopitecins

Un dels temes centrals de l’estudi de l’evolució humana és el d’esbrinar qui fou el primer dels homínids, qui fou el primer representant de la nostra línia evolutiva separada de la del ximpanzé.

Actualment el debat se centra en el fet que s’han proposat tres gèneres diferents per a representar al primer homínid: els primers possibles homínids bípedes serien Sahelanthropus(amb una antiguitat de 6 o 7 milions d’anys), Orrorin(uns 6 milions d’anys) i Ardipithecus (entre 5,5 i 4,5 milions d’anys). A causa de l’escassetat de restes fòssils i al fragmentari dels mateixos, no hi ha acord general sobre si aquests primers homínids van ser totalment bípedes[1], però segons els estudis genètics es troben en el moment de la separació de les línies evolutives de ximpanzés i humans[2].

mapa_primers_avantpassats

Mapa que mostra l’emplaçament dels primers homínids localitzats

Sahelanthropus tchadensis.

Sahelanthropus tchadensis[3] és una espècie d’homínid fòssil trobada al desert del Djurab per un equip franc-txadià. L’únic espècimen, el TM 266-01-0606-1,anomenat Toumaï[4](que significa «esperança de vida» en llengua daza de la tribu goran), s’ha datat entre 6,8 i 7,2 milions d’anys d’antiguitat[5]. Seria, doncs, l’homínid més antic dels trobats.

El seu descobriment es va realitzar el 19 de juliol de 2001 per l’equip dirigit per Alain Beauvilain a la regió de Toros Menalla de l’actual República del Txad[6].

Es creu que va viure en zones pantanoses. El seu crani, tot i que deformat –té un costat aixafat–, està molt complert, té un torus supraorbital molt marcat i un reduït prognatisme. El rostre breu i les canines de mida reduïda, en particular els ullals, l’apropa als humans. Aplega, doncs, característiques de simis i d’homínids. Podria ser l’antecessor d’Ardipithecus ramidus.

Tres característiques bàsiques diferencien l’ésser humà dels altres primats: la morfologia dental, el bipedisme i la tipologia del crani. S’han trobat un crani, dos fragments de mandíbula inferior i tres dents aïllades.

Pel que fa a la dentició, les canines són relativament petites i no presenta diastema (espai entre les dents). També s’ha trobat un ullal inferior amb una morfologia molt particular: té una mida reduïda, com en les canines d’homínids posteriors, però té forma cònica (en ximpanzés i goril·les l’ullal és cònic, en canvi en els homínids té forma espatulada o incisiviforme, és a dir, similar a la incisiva)[7].

Pel que fa al bipedisme, els autors de la troballa[8] –un equip internacional dirigits per Michel Brunet de la universitat de Poitiers– el proposen com a primer representant de la línia evolutiva dels homínids. Afirmen que el foramen magnum (que és oval i no arrodonit com en els simis) pot trobar-se en una posició lleugerament més avançada respecte als ximpanzés; però segons altres autors[9] té una orientació posterior similar a la dels primats quadrúpedes com els ximpanzés (en els bípedes, degut a la posició vertical, el foramen magnum de la base del crani està orientat cap avall).

Pel que fa a les restes cranials[10], té alguns trets comuns amb els primats: no presenta cresta cranial, volum cerebral de 350 cm3 similar al dels ximpanzés, arcs supraciliars prominents, crani relativament allargat,  rostre alt i poc prognat.

La inexistència de fòssils postcranials no permet saber amb exactitud quan podien mesurar, tot i que s’ha establert, basant-se en la dimensió de Toumaï, que serien d’una talla similar a la del ximpanzé (un metre d’altura i uns 35 kgr de pes).

No existeix, doncs, cap característica definitiva per afirmar que Sahelantrhopus és un avantpassat dels humans, dels ximpanzés o de cap dels dos. La seva posició en l’arbre filogenètic és problemàtica[11].

Sembla, tanmateix, clar, que la zona en la qual es varen descobrir aquests fòssils, allunyada de la vall del Rift, posa de manifest que els primers homínids estaven geogràficament molt més distribuïts del que es pensava, atès que, fins ara només s’havien descobert restes fòssils a Sud-àfrica i a la zona del Rift.

Sahelanthropus_tchadensis_reconstruccio

Sahelanthropustchadensis, reconstrucció[12] Toumai_Ndjamena

Escultura que representa a Toumaï al jardí botànic de Ndjamena

ToumaïSahelanthropus_tchadensis

Crani de Sahelanthropus tchadensis

Brunet_Toumai

Michel Brunet comparant Toumaï i ximpanzé

Fins ara es considerava que l’espècie que podria ser l’ancestre d’Australopithecusanamensis era Ardipithecus, l’hàbitat del qual era el bosc i no ecosistemes oberts o de sabana com es venia afirmant. Des del 2010 pren més volada la idea que és Sahelanthropus l’iniciador de la família dels homínids.

Un nou estudi publicat a la revista Systematic Biology[13] torna a posar sobre la taula la validesa de l’anomenada Tesi del Rellotge Molecular[14] i que està basada en el principi que quan dues espècies es separen d’un tronc comú s’aprecia en les seves proteïnes i en el seu ADN una diferenciació que és progressiva i regular, de manera que a major separació en l’ADN i en les proteïnes, més temps fa de la separació del tronc comú. Segons aquesta teoria, els ximpanzés i els homínids es van separar d’un tronc comú fa entre 7 i 5 milions d’anys.

La separació entre els humans i els ximpanzés va poder ocórrer molt abans del que sosté la hipòtesi més acceptada pels paleontòlegs. Hauria estat fa vuit milions d’anys en lloc de fa entre cinc i sis milions d’anys, segons un nou model estadístic realitzat al Museu Field de Chicago.

En col·laboració amb matemàtics, antropòlegs i biòlegs moleculars, Robert Martin[15] intenta des de fa temps integrar la informació sobre l’evolució derivada del material genètic de diverses espècies amb el registre fòssil per aconseguir un panorama més complet.

De fet, les proves fòssils són l’única font directa d’informació sobre les espècies extingides fa molt de temps i la seva evolució, però hi ha grans buits en el registre fòssil que dificulten la interpretació d’aquesta informació. Des de fa uns trenta anys, els paleontòlegs han estimat que els orígens humans estan entre fa cinc i sis milions d’anys, però la base fòssil d’aquesta estimació és molt poc sòlida. Si es tenen en compte totes les espècies de primats actuals, tots els primats fòssils i les proves d’ADN, els models informàtics suggereixen una data més llunyana. La nova anàlisi publicada a la revista Systematic Biology omple els buits estadísticament i suggereix un llarg període d’hibridació entre ancestres humans i ancestres de ximpanzés. Amb la nova estimació, el fòssil Toumaï entraria en el període posterior a la divergència entre humans i ximpanzés.

L’equip de Martin ja va realitzar un treball anterior, publicat a Nature el 2002, que suggeria que l’avantpassat comú més antic de tots els primats actuals va viure fa 85 milions d’anys, és a dir abans de l’extinció dels dinosaures.

prehumanos_bipedoshttp://www.dailymotion.com/video/xtlfrn_prehumanos-bipedos-2-toumai-la-odisea-de-la-especie_school     Prehumanos bipedos (2) Toumai.

video_sahelanthropushttps://www.youtube.com/watch?v=pi2lRwLLGcQ      Search for the First Human (Sahelanthropus Tchadensis) – Science Documentary. https://www.youtube.com/watch?v=pi2lRwLLGcQ

Orrorin tugenensis

Orrorin tugenensis és una espècie d’homínid fòssil trobat en les proximitats de la localitat de Tugen, a l’àrea muntanyosa central de l’actual Kenya, per la paleoantropòloga francesa Brigitte Senut, del Museu d’Història Natural de París, i l’antropòleg anglès Martin Pickford[16]. Actualment es coneixen 19 fòssils procedents de le Tugen Hills (Kenya) que inclouen petits fragments de mandíbula, dents aïllades, ossos de la mà i del braç o alguns fragments de fèmur[17].

Atès que el descobriment es va donar a conèixer el 2001, al principi es va parlar erròniament d’Homo milenium, i encara es manté la denominació paral·lela Mileniumancestor per referir-se a l’Orrorin tugenensis. Tanmateix, per a la comunitat antropològica va resultar patent des d’un primer moment que aquesta espècie no corresponia al gènere Homo, ni tan sols al conjunt dels australopitecins. La datació va demostrar que els Orrorintugenensis van viure fa almenys uns 6 milions d’anys.

La morfologia dels Orrorin era notablement similar a la dels actuals ximpanzés amb una important diferència: la longitud i forma de l’húmer i del fèmur així com la disposició de l’articulació amb la pelvis evidencien que aquests homínids estaven capacitats per a la bipedestació. El cap del fèmur és esfèrica i disposa d’una rotació anterior, el coll allargat i de secció oval, així com la unió amb la pelvis, permeten aquesta hipòtesi. No obstant això, l’esquelet postcranial està adaptat per a una locomoció arbòria; tot i així, encara que la falange proximal és corba, la distal és d’unes proporcions similars a les humanes i, segons els investigadors, això podria estar relacionat amb diferents habilitats manuals. La talla dels exemplars trobats és d’1,4 metres i pesaven entre 35 i 50 kgr.

Es conserven dos fragments de fèmur proximal  la morfologia dels quals és similar a la dels hominins bípedes, amb coll llarg i secció el·líptica així com solc intertrocantèric, associat a una bipedestació freqüent. Que aquesta espècie estigués capacitada per caminar sobre dues cames no vol dir que ho fes de manera sistemàtica.

Un recent estudi del fèmur publicat a Nature Communications utilitza tècniques de morfometria geomètrica en 3D d’última generació que ha revelat una combinació única entre caràcters primitius i moderns. La seva morfologia no és intermèdia entre ximpanzés i australopitecs (com s’assumia fins ara) sinó entre els antropomorfs fòssils del Miocè (com Proconsul i Dryopithecus) i els australopitecs. La semblança d’Orrorin amb els antropomorfs fòssils i no amb els actuals suggereix que el bipedisme va evolucionar a partir d’un tipus de locomoció practicada per antropomorfs del Miocè i sense cap anàleg actual. femur_Orrorin

Fèmur d’Orrorin. Smithsonian Institution

femur_orrorin_femur_australopitec

Fèmur Orrorin i primitius humans

Una altra característica morfològica molt interessant és la seva dentadura: era relativament petita en comparació a la grandària del cos; la dentició diferia de la dels Australopithecus, els molars dels quals eren més petits i allargats en sentit mesiodistal, i de la d’Ardipithecus, l’esmalt dental del qual era molt més gruixut. Les canines eren molt simiesques però de mida reduïda, com les dels primats del Miocè i els ximpanzés femella. Orrorin tenia petites dents post-canines. Amb canines petites i molars bastant grans, es dedueix que aquests primats tenien una dieta principalment herbívora i frugívora, encara que és molt probable que fossin omnívors i obtinguessin les seves proteïnes alimentant-se també d’insectes.

El gènere Orrorin és, possiblement, una de les baules que ha derivat cap a l’ésser humà actual, i es considera també possible que sigui descendent directe del Sahelanthropustchadensis i avantpassat directe de l’Ardipithecus. Els autors de la troballa proposen que Orrorin va evolucionar cap a Homo a través d’un altre gènere proposat, Praeanthropus[18] (que comprèn alguns dels fòssils assignats a l’actualitat a Australopithecus afarensis i Australopithecus anamensis).

prehumanos_orrorinhttp://www.dailymotion.com/video/xtguah_prehumanos-bipedos-1-orrorin-tugenensis-6-millones-de-anos_school      Prehumanos bipedos (1): Orrorin Tugenensis.

Cal pensar, tanmateix, que el fèmur proximal no és la millor part anatòmica per a inferir el tipus de locomoció d’Orrorin (la pelvis, el fèmur distal o el peu permeten aproximacions i diagnòstics més segurs). A més, es tracta d’una espècie primitiva: la seva canina és més llarga i més apuntada que les canines de la resta dels homínids, la seva dimensió i forma és similar al de les femelles de ximpanzé, i els ossos del braç i dels dits retenen adaptacions grimpadores.[19]

Ardipithecus ramidus

El gènere Ardipithecus comprèn un conjunt de primats homínids fòssils trobats a Etiòpia que es considera descendents dels Orrorin tugenensis i directes avantpassats dels australopitecins. Les similituds amb els Australopithecus són grans, encara que els fòssils trobats presenten trets més simiescs i menys corpulència que aquests. Això ha portat alguns investigadors a afirmar que es troba en la línia evolutiva del ximpanzé, però la majoria considera, basant-se en la similitud de la seva dentadura amb la dels Australopithecus, que es troben inserits en la línia evolutiva humana.

Aquesta espècie fou descoberta el 1992 per Alamayehu Asfaw a Etiòpia. Per la seva antiguitat, propera a la datació molecular que marca la separació entre els homínids i els simis, conserva moltes de les característiques anatòmiques de l’últim avantpassat comú entre humans i ximpanzés.

A principis dels anys noranta Ardipithecus ramidus[20] («ardi»  significa «sòl» i «ramid» significa «arrel» en la llengua afar d’Etiòpia i fa referència a la proximitat d’aquesta espècie a les arrels de la humanitat) era l’homínid més antic que es coneixia. Tot i els dubtes, la seva posició cronològica i geogràfica el convertia en el millor candidat a ser el primer dels homínids. Els primers fòssils foren publicats el 1994 i llavors estaven inclosos dins dels australopithecus[21], tot i que poc després es va designar un gènere nou per a ells: Ardipithecus.[22] Les 90 restes cranials i postcranials foren trobats a la localitat d’Aramis, a Etiòpia, i foren datats per mètodes radiomètrics en uns 4,4 milions d’anys. Tot i que presenta unes característiques dentals considerades molt primitives, la forma i mida de la canina permet agrupar-lo amb la resta d’homínids. Ardipithecus té una canina reduïda i incisiviforme. En canvi, l’esmalt dels molars és fi, similar al dels ximpanzés, cosa que reflecteix una alimentació basada en fruits carnosos.[23]

Més recentment, Yohannes Haile-Selassie[24] va publicar la troballa de nous fòssils d’Ardipithecus, també procedents de la mateixa regió, però d’una antiguitat entre 5,2 i 5,8 milions d’anys, que han estat assignats a la subespècie Ardipithecus ramidus kadabba.[25] Entre els fòssils s’inclou una falange de peu sencera que té l’articulació proximal amb una orientació similar a la dels humans i, per tant, s’afirma que Ardipithecus seria bípede; tanmateix, una única falange no és una prova concloent  sobre el mode de locomoció de cap espècie. No se sap, doncs, amb certesa si aquests primitius homínids eren ja bípedes o no. En paraules del propi White, les restes fòssils tenen «una locomoció curiosa que no és ni bípeda ni quadrúpeda».

Sembla que habitava els boscos, perquè les seves restes s’han trobat amb altres fòssils de mamífers de vida lligada al medi forestal. A més, les dents de l’Ardipithecus ramiduspresenten un esmalt fi que vol dir que s’alimentaven de fruits, fulles, tiges tendres, brots i altres productes vegetals tous, productes que ofereix la selva. mapa_ardipithecus

Mapa dels jaciments fòssils dels primers homínids

La majoria de les restes estan constituïdes per fragments de cranis, però també es disposa d’un esquelet complet. El fòssil més complet ha estat anomenat «Ardi», és una femella de 120 cm d’alçada i pesava uns 50 kg.. Va viure en ambient de bosc tropical plujós temperat, el que indica que si els membres d’aquesta espècie van presentar un bipedisme o semibipedisme, aquest no estava associat encara a la seva expansió a l’hàbitat de sabana.

ardipithecus_ramidus_reconstruccio

Reconstrucció d’Ardi

ardipithecus_kadabba

Ardipithecus ramidus kadabba

Ardi

Basant-se en la mida dels ossos, es creu que el gènere Ardipithecus tenia l’envergadura d’un ximpanzé actual. La forma dels dits dels peus de l’Ardipithecus ramidus suggereix que tindria una locomoció bípeda, i això planteja un problema amb les teories actuals sobre els orígens de la bipedestació.

Ardipithecus ramidus es distingeix com a homínid dels grans simis actuals i algunes restes d’hominoides fòssils en:

 • morfologia de l’ullal més incisiviforme (amb forma d’incisiu). En tots els hominins les canines presenten dues petites cúspides laterals accessòries a la principal, trencant la forma cònica típica dels ullals primitius.
 • patró de desgast pla en l’ullal inferior. El desgast de les canines en els grans simis (el primitiu) és molt vertical (com una cisalla) i forma vores tallants per davant i per darrere. En els hominins (inclòs Ardipithecus ramidus) aquesta funció es perd i el desgast és pla.
 • foramen magnum localitzat anteriorment respecte al forat carotideu (orifici pel qual entren les artèries carotídies al crani). El foramen magnum se situa en una posició aparentment més vertical que en els simis. Amb restes tan fragmentàries, aquesta evidència resulta poc concloent per determinar si Ardipithecus ramidus era bípede o no ho era.

En canvi, Ardipithecus ramidus[26] es distingeix d’altres espècies d’hominins, incloent els primers australopitecins, en:

 • canines grans en relació amb la dentició postcanina (premolars i molars). Més grans que els de qualsevol hominí però menys grans que els d’un ximpanzé.
 • primer molar inferior caduc (primer queixal de llet) estret i obliquament allargat, amb una sola cúspide principal, el que correspon a una morfologia molt primitiva, més pròxima a la dels ximpanzés actuals.
 • canines i molars amb esmalt dental fi. La resta dels hominins presenta l’esmalt dental gruixut. L’espessor de l’esmalt de les dents sembla estar fortament relacionat amb el tipus de dieta. A un esmalt fi, com el d’Ardipithecus ramidus, els ximpanzés i altres simis actuals, se li atribueix una funcionalitat en la ingestió de fruites i baies (dieta tova).
 • l’esmalt gruixut que presenten els altres hominins coneguts es relaciona amb un canvi cap a una dieta més abrasiva.
 • tercer premolar inferior i superior més pronunciadament asimètric, pràcticament amb una sola cúspide. L’hominització de les dents se suposa que està relacionada amb un augment en el nombre i mida de les cúspides especialment en els premolars. Es coneix com a molarització. En aquesta característica Ardipithecus ramidus també és primitiu.

Sembla existir poca diferència de grandària total entre mascles i femelles, i el crani i les dents indiquen que tenia una cara petita i que era poc agressiu socialment. Aquest últim tret es dedueix de l’absència d’un caní protuberant i afilat en els mascles. Això suggereix que els conflictes entre mascles eren menys freqüents que en altres primats com els ximpanzés i els goril·les.

Segons la paleontòloga Núria García[27], el paisatge estava dominat per boscos amb rierols i petites zones denses, més selvàtiques. Aquesta zona boscosa on vivia Ardipithecus ramidus es barrejava amb àrees més obertes de prat. Els estudis d’isòtops estables realitzats en els diferents macromamífers (inclòs el propi homínid) confirmen aquesta idea de l’hàbitat tancat, i que amb prou feines hi ha elements d’ecosistemes de sabana en la dieta d’Ardipithecus ramidus. Els animals més abundants que compartien l’hàbitat de l’homínid eren micos colobins i antílops, a més de lloros, mussols, diverses espècies de tigres dents de sabre i hienes, grans óssos, llúdrigues, porcs espins, rinoceronts, girafes…

Els ossos dels dits són llargs i corbats. La pelvis, extremitats inferiors i els ossos del peu revelen una locomoció diferent a la de qualsevol primat viu o extint, però molt probablement semi-bípeda. L’evidència suggereix que era bípede i que la seva talla era d’aproximadament 122 cm. El seu pes era d’uns 40 kg. Es desconeix la mida del seu cervell, però probablement hagi estat igual al del ximpanzé.

És probable que sigui un avantpassat dels Australopithecus. És possible que, al seu torn, fora descendent del Orrorin tugenensis.

 ardipithecus_ramidusArdipithecus ramidus

ardipithecus_ramidus_esquelet

En resum, els tres candidats a ser el primer hominí, Sahelanthropus, Ardipithecus i Orrorinpresenten una diferent combinació dels trets considerats característics dels homínids (locomoció, forma i mida de l’ullal). Cal recordar, a més, que els fòssils de les tres espècies són molt fragmentaris i escassos, que en la majoria dels casos corresponen amb parts anatòmiques diferents i, per tant, no es poden comparar amb facilitat. Per tot plegat es fa difícil afirmar si poden o no ser el primer hominí.

Un altre aspecte interessant té a veure amb l’hàbitat reconstruït a partir de la fauna associada amb aquests fòssils. En el cas de Sahelanthropus l’hàbitat sembla mixt, però en Ardipithecus i Orrorin els ecosistemes que semblen ocupar són de tipus forestal. Si es confirmés la seva posició evolutiva com a primer representant de la nostra família, s’hauria de situar l’origen dels hominins en ambients forestals i no en ecosistemes oberts o de sabana com s’ha afirmat repetidament.[28]

arbre_filogenetic_ramidus

Col·lecció de vídeos

ardipithecus1http://www.dailymotion.com/video/xik8i6_ardipithecus-1-historia-de-un-descubrimiento_school     Ardipithecus (1): Historia de un descubrimiento.

ardipithecus3http://www.dailymotion.com/video/xik8fy_ardipithecus-2-el-descubrimiento_school     Ardipithecus (2): El descubrimiento.

ardipithecus4

http://www.dailymotion.com/video/xik8f5_ardipithecus-3-el-paleoentorno_school  Ardipithecus (3): El paleoentorno.

ardipithecus5http://www.dailymotion.com/video/xik8eb_ardipithecus-4-el-eslabon-perdido_school    Ardipithecus (4): El eslabon perdido.

ardipithecus6http://www.dailymotion.com/video/xik8d5_ardipithecus-5-el-bipedismo-de-ardi_school   Ardipithecus (5): El bipedismo de Ardi.

ardipithecus7http://www.dailymotion.com/video/xik8c2_ardipithecus-6-el-tamano-de-los-caninos_school        Ardipithecus (6): El tamaño de los caninos.


[1] Denise F. Su: «The Earliest Hominins: Sahelanthropus, Orrorin, and Ardipithecus».Nature Education Knowledge 2013 4(4):11. En línia a http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/the-earliest-hominins-sahelanthropus-orrorin-and-ardipithecus-67648286

[2] Eudald Carbonell (coord.) (2011). Homínidos. Lss primeras ocupaciones de los continentes. Barcelona. Ariel. Pàg. 105.

[3] Michel Brunet (i altres): «A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa». Nature 418, 145-151 (11 July 2002). En línia a http://www.nature.com/nature/journal/v418/n6894/full/nature00879.html

[4] Toumaï l’Ancêtre des Humains. Dossier de Presse. París. Centre National de la Recherche Scientifique. En línia a http://www.cnrs.fr/cw/fr/pres/compress/Toumai/

[5] La datation de Toumaï. Le fossile est daté entre 6,9 et 7,2 millions d’années. http://www.hominides.com/html/actualites/toumai-datation-beryllium-0106.php

[6] Erin Wayman: Sahelanthropus tchadensis: Ten Years After the Disocvery. Smithsonian.com. 16 juliol 2012. En línia a http://www.smithsonianmag.com/science-nature/sahelanthropus-tchadensis-ten-years-after-the-disocvery-2449553/?no-ist. Veure també http://www.bradshawfoundation.com/origins/sahelanthropus_tchadensis.php

[7] Eudald Carbonell (coord.) (2011). Homínidos. Lss primeras ocupaciones de los continentes. Barcelona. Ariel. Pàg. 106.

[8] Brunet, M. i altres (2005). «New material of the Earliest Hominid from the Upper Miocene of Chad». Nature 434: 753-755

[9] Wolpoff, M.H. i altres (2002). «Sahelanthropus or “Sahelpithecus”?» Nature 419: 581-582

[10] Zollikofer, C.P.E. i altres (2005): «Virtual Cranial Reconstruction of Sahelanthropus tchadensis». Nature, 434: pp 755-759. En línia a http://www.fas.harvard.edu/~skeleton/pdfs/2005b.pdf

[11] Beauvilain, Alain (2003). Toumaï, l’aventure humaine. París. La Table Ronde, 239 pàgs.
Michel Brunet, 2006. D’Abel à Toumaï. Nomade, chercheur d’os. París. Odile Jacob. 254 pàgs.

[12] Toumai – Un nouvel ancêtre. Une reconstitution de Toumaï et de son environnement http://www.hominides.com/html/references/toumai-nouvel-ancetre-brunet-stine-documentaire.php

[13] Richard D. Wilkinson, Michael E. Steiper, Christophe Soligo, Robert D. Martin, Ziheng Yang and Simon Tavaré: «Dating Primate Divergences through an Integrated Analysis of Palaeontological and Molecular Data». Systematic Biology (2011) 60 (1): 16-31. En línia a http://sysbio.oxfordjournals.org/content/early/2010/11/04/sysbio.syq054.full.html?ijkey=CaQif1LgTAd7xOD&keytype=ref

[14] En genètica, el rellotge molecular és una tècnica que serveix per datar la divergència de dues espècies. Dedueix el temps transcorregut a partir del nombre de diferències entre dues seqüències d’ADN.

La noció de “rellotge molecular” fou encunyada per Emile Zuckerkandl i Linus Pauling, que el 1962 subratllaren que la quantitat de diferències en els aminoàcids de l’hemoglobina entre llinatges encaixava amb la taxa evolutiva de divergència basada en les proves fòssils. Aquesta observació fou generalitzada, afirmant que la taxa de canvi evolutiu de qualsevol proteïna específica era aproximadament constant al llarg del temps i de diferents llinatges. Veure Montserrat Aguadé: «Evolució molecular: el rellotge de la vida». Mètode 28. Universitat de València. Hivern 2000-2001. En línia a http://metode.cat/Revistes/Monografics/L-arbre-de-la-vida/Evolucio-molecular-el-rellotge-de-la-vida

[15] Robert D. Martin (1990). Primate Origins and Evolution. Princeton University Press. 828 pàgs.

[16] Pickford, M., Senut, B., Gommery, D. & Treil, J. (2002). «Bipedalism in Orrorin tugenensis revealed by its femora». Comptes Rendus Palevol 1: 191-203

[17] Orrorin tugenensis,http://www.bradshawfoundation.com/origins/orrorin_tugenensis.php

[18] Inicialment, Praeanthropus fou el nom científic proposat per a ubicar l’espècie Praeanthropus garhi i posteriorment, la Praeanthropus afarensis, que després s’ha demostrat que eren dos exemplars de la mateixa espècia Australopithecus afarensis.

[19] Eudald Carbonell (coord.) (2011). Homínidos. Lss primeras ocupaciones de los continentes. Barcelona. Ariel. Pàg. 109.

[20] Video: The Analysis of Ardipithecus ramidus–One of the Earliest Known Hominids. Science 2 October 2009:  Vol. 326 no. 5949 p. 60. En línia a http://www.sciencemag.org/content/326/5949/60.2.full
Veure també http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/ardipithecus-ramidus

[21] White, T.D. i altres (1994). Australopithecus ramidus, a new species or early homínid from Aramis, Ethiopia. Nature 371: 306-312

[22] White, T.D. i altres (1995). Corrigendum. Australopithecus ramidus, a new species or early homínid from Aramis, Ethiopia. Nature 375: 88

[23] Eudald Carbonell (coord.) (2011). Homínidos. Lss primeras ocupaciones de los continentes. Barcelona. Ariel. Pàg. 107.

[24] Haile-Selassie, Yohannes (2001). «Late Miocene hominids from the Middle Awash, Ethiopia». Nature 412: 178-181.

[25] Haile-Selassie, Yohannes, Suwa, G. i White, T.D. (2004). «Late Miocene teeth from Middle Awash, Ethiopia, and early hominid dental evolution». Science 303: 1503-1505. http://www.sciencemag.org/content/303/5663/1503
Veure també http://www.bradshawfoundation.com/origins/ardipithecus_ramidus.php

[26] Ardipithecus ramidus, http://archaeologyinfo.com/ardipithecus-ramidus/

[27] Tim D. White, Nuria García (i altres): «Macrovertebrate Paleontology and the Pliocene Habitat of Ardipithecus ramidus». Science 2 October 2009: Vol. 326 no. 5949 pp. 67, 87-93.

[28] Eudald Carbonell (coord.) (2011). Homínidos. Lss primeras ocupaciones de los continentes. Barcelona. Ariel. Pàg. 109.

 

Joan Campàs    Aura digital
Curs: Orígens de l’Art i evolució humana: l’homo significans
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del curs en format .pdf

1. Una visió de conjunt de l’art paleolític
2. El paleolític: cronologia i referències etnoarqueològiques
3. Evolució tecnològica en el Paleolític. Referències etnoarqueològiques de l’hàbitat
4. La construcció del coneixement de l’art del Paleolític
5. El paradigma d’Henri Breuil i la seva crisi

6. L’estructuralisme de Leroi-Gourhan i Annette Laming-Emperaire
7. Del xamanisme a l’art com expressió de l’organització social
8. El procés evolutiu: Darwin i la selecció natural
9. Darwin i la selecció sexual. El cicle menstrual
10. La selecció sexual: la competència espermàtica
11. La selecció sexual: l’orgasme femení

12. Sobre els orígens de l’art: les coalicions de dones pintades
13. Una perspectiva ecològica de l’evolució humana
14. Els primers hominoides
15. Els homínids: els preaustralopitecins
16. Els hominins: els australopitecins
17. Paranthropus
18. Els primers Homo: Homo habilis
19. El poblament d’Euràsia: l’homo ergaster/erectus
20. Homo antecessor, rhodesiensis, heidelbergensis i floresiensis
21. L’Homo neanderthalensis
22. L’Homo sapiens
23. Sobre el concepte d’art
24. Les primeres expressions artístiques
25.  Sobre els orígens de l’art del Plistocè
26. L’art rupestre del Plistocè
27. Temes i distribució de l’art parietal

28. L’art moble del Plistocè
29. Temes de l’art mobiliari
30. Art mobiliari del Paleolític Superior. Interpretacions
31. Sobre els orígens del llenguatge

86 comments

 1. The first is to have an application form created that captures all the information the property manager will need to start some background checks on the applicant.29 percent, from Wednesday to 20,325. From elegant thin stainless bracelets to leather straps, fundamental dial to gem encircled dial, slim sophistication to chunky chic the range is superb. In the United States, the Tenant Star system allows this to be accomplished very easily. PTE offers the result to candidates within five business days.
  Cheap Jerseys Wholesale http://www.cheapnfljerseysforwholesale.us.com/

 2. They will also expect to see previous rental history and rental referees, or a copy of a rates notice if the applicants have never rented because they owned their own home.Sports betting tip #2 – The Moneyline:There is still a chance to bet on team without resorting to a point spread. The score remains live on the official website for two years enabling students to apply for admission in reputed universities. To just bet on a team winning or perhaps losing a game, oddsmakers increases or reduce the amount of your win with what is called a Moneyline.The suspect was arrested and taken into custody without being shot, Samri added.
  Wholesale Jerseys http://www.cheap-wholesalenfljerseys.com/

 3. Attorney’s office in Detroit Wednesday filed criminal charges against two state officials and one city employee involved in Flint’s water contamination crisis. Asking the tenant to pay the rent via a direct debit from their bank account is a good way of ensuring that the payments come in regularly, although it is not foolproof.35 percent, at 1,670. PTE offers the result to candidates within five business days. If you are on a winning streak, increase the amount of your bets.
  Cheap Jerseys Online http://www.cheapnfljerseysdiscount.us.com/

 4. As the only qualified candidate in the election which was reserved for the country’s Malay community, she was declared by the presidential electoral board as the new president shortly after she handed in her nomination forms. I do not mean images here. As the only qualified candidate in the election which was reserved for the country’s Malay community, she was declared by the presidential electoral board as the new president shortly after she handed in her nomination forms.Finally Cristian Herrera’s second goal of the season looked to have put Elche on the way to a vital win at home to Sevilla with just 10 minutes remaining, but Daniel Carrico’s diving header two minutes from time assured a share of the points and maintains Sevilla’s unbeaten run away from home.4.
  Cheap Jerseys Store http://www.cheapsportsshop.com/

 5. It is made up of aircraftworthy 304 stainless steel and includes tubing, clams, and mufflers. In these situations, it is definitely prudent to check their state of the closet.”Apple’s financial results in the latest quarter showed that the company has become increasingly dependent on revenue from services, including digital content and services, Apple Pay and licensing. Cam and chip upgrades might not work properly without first upgrading your car exhaust system.S.
  Wholesale NFL Jerseys Free Shipping http://www.wholesalenfljerseysnike.us.com/

 6. He is constantly working on his Hunan accent, the provincial inflected Chinese of Mao’s home, and the leader’s particular style of calligraphy, still used for the masthead of the ruling party’s mouthpiece newspaper the People’s Daily. I think Greivis did a good job in his position and gave us a spark,” said Casey. What is not well know is Pulsars position ever creating the initial Brought watch.He is constantly working on his Hunan accent, the provincial inflected Chinese of Mao’s home, and the leader’s particular style of calligraphy, still used for the masthead of the ruling party’s mouthpiece newspaper the People’s Daily.com.
  Wholesale Jerseys http://www.cheapdiscountjerseysshop.com/

 7. They create sports watches for males and dress watches for males & women.”Whatever it is, we got to get his mojo going because we are playing for something and it’s an important time for us to come out of it,” said Casey. For ads, click ads to earn money for each person. Practicing good safety habits is a reasonable procedure to follow as well.The indictments are “the first of more to come,” the Detroit News quoted a source familiar with the ongoing investigation.
  Wholesale Jerseys China Cheap http://www.wholesalenfljerseyscheapstore.com/

 8. SHANGHAI, Jan.Some others speculate the move comes out of moral concern, after Chinese censors cropped scenes showing revealing costumes from the historical TV drama “The Empress of China.63yearold Halimah Yacob became the country’s first female parliament speaker in January 2013, a post she quitted last month in order to run for the president.Qin’s foul on Saturday was described as “unnecessary” by Shenhua manager Gus Poyet at the postmatch press conference. The marks are given based on the predefined rules and guidelines delivering a fair and consistent score every time.
  Wholesale Jerseys Cheap http://www.wholesalenfljerseyscheap.cc/

 9. Hence the score acquired by the candidates after taking the test reflect the skills in the language. are available in the market.The large Japanese group Seiko is the owner of the Pulsar Company, thus the sophistication & appeal of Pulsar is guaranteed through the retailing energy of Seiko. Then the money, so you have enough people to promote your website. In the last nine games, Ross’ production has dipped to 7.
  Cheap Nike NFL Jerseys Sale http://www.cheapnfljerseyswholesaleonline.com/

 10. It can help all of the following aspects for better energy efficiency. Transparent Marking SystemNo human examiners are employed in checking the answers.While the takedowns may not be connected to politics, the disappearance of Taiwan and Hong Kong musicians from platforms quickly sparked discussions about the role artists’ past political opinions should play when it comes to their work. With the rental Real Estate Wollongong market being very competitve there is really no excuse for poor tenants to be placed in properties when there are so many good tenants looking for properties to rent. These are basic steps that most companies would require for someone to open any kind of account with them, and a rental situation is no different.
  Cheap NFL Jerseys China http://www.cheapnikenflsportsjerseys.com/

 11. SHANGHAI, Jan. President Donald Trump on Monday designated the DPRK as a state sponsor of terror, vowing to slap sanctions on the Asian nation. Uzbek international Odil Ahmedov replaced Brazil striker Elkeson in the match to partner with Oscar and Hulk. Uzbek international Odil Ahmedov replaced Brazil striker Elkeson in the match to partner with Oscar and Hulk. “We are soliciting public opinion to improve the exhibition,” it said.
  Wholesale Jerseys China http://www.cheapjerseyswholesalejerseys.us.com/

 12. Auto experts have been through twenty years of reining and upgrading this exhaust system. If you are on a winning streak, increase the amount of your bets. It is imperative that you have great quality shoes for exercise or sports regardless of the type you do.In its fiscal third quarter, which ended on July 1, Apple’s revenue generated from the market, including Chinese mainland, Hong Kong, Macao and Taiwan dropped 10 percent from the same quarter last year to a little over $8 billion. However, if you have time and want to save some money, there are usually packages for three day or five day printing which are ideal.
  Wholesale China Jerseys http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/

 13. Wins and losses often appear in streaks, and it is often worthwhile to ride out a hot streak.The reputation from the company plus the track record should direct you towards distinguishing between things that are ideal for your personal car. In addition, those who know much about fishing beginners can find a small company offering specialized products, sales, WalMart center. Furthermore, changing other part of the car before changing the car exhaust can actually hurt the performance of your car. They feature these super cheaper rates because their services usually are not up to that standards.
  Cheap NFL Jerseys China http://www.cheapnikenfljerseysshop.us.com/

 14. Now you know what to do. No need to wait for the next day to complete the test. It is necessary for students to choose an exam carefully to avoid failing in the test which delays in moving forward in their careers. “But it was no ‘automobile show. In the previous two quarters of 2017, Apple revenue from the areas dropped 12 percent and 14 percent, both on a yearonyear basis.
  Wholesale NFL Jerseys China http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/

 15. Michigan Attorney General Bill Schuette is scheduled to detail the charges at press conference in downtown Flint on Wednesday. Applicants who can produce all these documents are already demonstrating that they have the financial capacity to pay the rent and a wellearned reputation for reliability and honesty. Also, the 30yearold Dalian native was fined 300,000 yuan by the club for unsporting behavior. Winning money with sports is not a dash.As a result, the State Department of Environmental Quality Director Dan Wyant and department spokesman Brad Wurfel resigned; former head of the DEQ’s Office of Drinking Water and Municipal Assistance Liane Shekter Smith has been fired.
  Cheap Authentic Jerseys http://www.cheapwholesalenfljerseysshop.us.com/

 16. “We haven’t ruled out the possibility of banning auto show girls.com (there are other advertising programs offer, but for now, Google is one of the largest and most popular). There are ways to measure and adapt that a more useful way of using energy for conservation.Revenue from services grew 22 percent yearonyear in the quarter, significantly higher than the mere 3 percent growth in iPhone sales.psd file to your printer.
  Cheap Nike NFL Jerseys http://www.wholesalesportsnfljerseys.us.com/

 17. We recommend that you read up a little first before you make any upgrades.The “how” of books in summerIf you do not want to sell other products, but their own when a lot of money in a simple way to start the “how” to manually write your own. And it offers a great solution to save money!Earn money online requires more than creating a website.”Whatever it is, we got to get his mojo going because we are playing for something and it’s an important time for us to come out of it,” said Casey.”Fans want to see 4, 5 or 6 goals, but it was a game in which we both, with our own virtues, tried to play intelligent football,” said Atletico coach, Diego Simeone after the game, adding he was delighted his side had amassed 50 points in just 19 games.
  Wholesale Jerseys From China http://www.wholesalefootballnfljerseys.us.com/

 18. It is imperative that you have great quality shoes for exercise or sports regardless of the type you do.Sports betting tip #2 – The Moneyline:There is still a chance to bet on team without resorting to a point spread. In the CFA Cup final in 2013, Qin, representing Guangzhou Evergrande, kicked Guizhou Renhe’s Bosnia striker Zlatan Muslimovic in the face when fighting for a ball.Qin’s foul on Saturday was described as “unnecessary” by Shenhua manager Gus Poyet at the postmatch press conference. They create sports watches for males and dress watches for males & women.
  Wholesale Jerseys http://www.cheapnflchinajerseyswholesale.us.com/

 19. Sports WatchesYou might well think watches for sport are dark plastic thick watches whose functionality has won over stylishness.au/industrial/U.According to The Beijing News, Xiami holds the streaming rights to Bobby Chen’s catalog.”This is clearly an absurdity and a mockery of world peace and security,” said the spokesman.”Even out of character, Xu has the Great Helmsman’s hair and features.
  Cheap Jerseys Online http://www.cheapnbajerseyschinashop.com/

 20. State Secretary Rex Tillerson speaks during a press briefing after U.S. Tianjin’s Brazil striker Alexandre Pato had the chance to seal all three points for the visitors in the closing minutes when he stepped onto the penalty spot, but could only manage to blast the ball over the bar.Understanding the intricacies faced by the students in getting the desired proficiency score, the Pearson PLC Group had launched the PTE Test in 2009.Sports betting tip #3 – Mental aspectBetting on your most loved team can be very hazardous.
  Cheap NFL Jerseys Wholesale http://www.wholesalenflfootballjerseysshop.com/

 21. Hi! I know thіs is ѕoгt of off-topic however I neеded to ask.
  Dоes operating a welⅼ-establishеd blog like yourѕ take a lot of woгk?

  I’m brɑnd new to blogging but I do write in my journal daily.
  I’d like to start a blog so I can share my persοnal experience and views online.
  Please let mе know if yoᥙ have any kind of recommendations or tips for brand new asрiring bloggers.
  Apⲣreciate it!

 22. No need to wait for the next day to complete the test.They were charged with felonies, misdemeanors, tampering with evidence and other offenses over the lead contamination that has alarmed local residents.03.”As I woke up to thick smog, I found that they had erased not only the names and songs on the platform, but also those I downloaded to my phone’s memory,” NetEase user Wang Meijun told the Global Times on Saturday. Ever Green technology has been a company that can be used to monitor all of this.
  Wholesale Jerseys http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/

 23. “Fans want to see 4, 5 or 6 goals, but it was a game in which we both, with our own virtues, tried to play intelligent football,” said Atletico coach, Diego Simeone after the game, adding he was delighted his side had amassed 50 points in just 19 games.1 points on 43% shooting in 28.While the takedowns may not be connected to politics, the disappearance of Taiwan and Hong Kong musicians from platforms quickly sparked discussions about the role artists’ past political opinions should play when it comes to their work. Contact us to purchase a voucher and book your test quickly. Hence it is helpful in getting ready for the reallife scenarios while preparing for the test.
  Wholesale Jerseys Cheap http://www.wholesalenfljerseyscheap.com/

 24. No need to wait for the next day to complete the test. Also, the 30yearold Dalian native was fined 300,000 yuan by the club for unsporting behavior. Contact us to purchase a voucher and book your test quickly.While the takedowns may not be connected to politics, the disappearance of Taiwan and Hong Kong musicians from platforms quickly sparked discussions about the role artists’ past political opinions should play when it comes to their work. Not enough information to post and start writing.
  Cheap NFL Jerseys http://www.cheapnfljerseyssports.us.com/

 25. Usually it is best to scope out the first five websites you see for your brochure printing. Book the test in advance to avoid paying a late fee. SIPG takes on Japan’s Urawa Red Diamonds in the AFC Champions League group match at home on Wednesday. Practicing good safety habits is a reasonable procedure to follow as well. They all are stylish and complicated.
  Wholesale NFL Jerseys China http://www.cheapwholesalesportsnfljerseys.com/

 26. Commission Junction is a good starting point ( It is made up of aircraftworthy 304 stainless steel and includes tubing, clams, and mufflers. When you are able to do your fitness program keeping safety in mind; you will be more apt to have good, healthy results in your quest for a healthier lifestyle. Tianjin’s Brazil striker Alexandre Pato had the chance to seal all three points for the visitors in the closing minutes when he stepped onto the penalty spot, but could only manage to blast the ball over the bar. Having the property occupied most of the time by quality tenants is the best way to get that consistent return.
  Cheap Jerseys From China http://www.cheapoutletnfljerseys.us.com/

 27. It is made up of aircraftworthy 304 stainless steel and includes tubing, clams, and mufflers. Usually, payment is made with credit or debit card in scheduling the test. Speak to an expert or join a car forum on the net to learn more.For example, instead of selling sporting goods in the world, fishing canoes and fish for your freshwater fish lovers can create a site that sells products.SIPG beat Yanbian Funde 20 in a Friday match at Shanghai Stadium, thanks to goals from Lu Wenjun and Wu Lei.
  Cheap NFL Jerseys http://www.cheapnikenfljerseyschina.us.com/

 28. 鈥?How fast is the online printing process? Well, by all accounts and purposes, brochure printing online can be done as fast as 24 hours. Use a search engine like Google and look for online brochure printing companies, online printers or printing brochures. Most agencies these days have application forms available online to speed up the process. There are ways to measure and adapt that a more useful way of using energy for conservation. Most agencies these days have application forms available online to speed up the process.
  Cheap Jerseys From China http://www.cheapwholesalenflauthenticjerseys.com/

 29. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 30. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 31. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 32. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 33. Do you want to get a luxury European classic car for your collection and for your fancy trips? Do you want to drive a real head turner? We can offer you the following luxury European classic cars: Iconic 1938 BMW 328 Roadster – 1954 BMW 501 V8 Convertible – 1955 BMW 502 V8 Coupe – 1957 Mercedes 190SL Convertible – 1960 Jaguar MK2 3.8l – 1967 Alfa Romeo Giulia Super – 1970 Alfa Romeo 1750 GT Veloce – 1973 Mercedes 280E AMG – 1992 Mercedes 300CE AMG Convertible – 1999 Ferrari 456M GTA. All our classic cars are in showroom condition. Please check more photos and details for these cars on http://wexonexluxurystore.com

 34. Should you buy a product or service. TORONTO, Jan.Shenhua has four points after the first two CSL rounds — two adrift of leaders Shanghai SIPG and Shandong Luneng. Keep in mind, there are no locks in this business and any team could lose on any given night.”Despite the slump, Casey’s squad remains in third place in the Eastern Conference and are wellpositioned to finish the season with a topfour seed.
  Cheap NFL Jerseys http://www.cheapwholesalenflfootballjerseys.com/

 35. Sport Car Exhausts Systems:If you’re looking to enhancing your VW/Audi or any other car, the exhaust system should be the first place you look. At work, he completes the transformation with a signature artificial chin mole, a grey Mao suitthe trousers hiked far above the naveland by chainsmoking cigarettes.That same day, many Taiwan and Hong Kong artists were also pulled from major streaming platforms such as QQ Music, Kugou Music and Baidu Music. Stainless Steel Car Exhausts Systems:These are without a doubt the most effective and highest performing exhaust systems. Now you know what to do.
  Wholesale Jerseys From China http://www.wholesalesoccerjerseys.cc/

 36. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 37. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 38. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 39. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 40. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 41. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 42. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 43. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 44. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 45. He said that the label of “state sponsor of terrorism” is just a tool of Americanstyle authoritarianism that can be attached or removed anytime in accordance with the United States’ own interests. Usually you have the choice of delivery date for your color brochures, so you just pick how fast the printing should be and within days, your brochures will arrive at an address you specify. Buy PTE voucher to use in booking and get 10% discount on the original price.A Mr.C.
  Cheap Wholesale Jerseys http://www.cheapjerseysnflwholesalechina.us.com/

 46. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 47. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 48. If you are on a winning streak, increase the amount of your bets. Leakages or security lapses shouldn’t be tolerated.Aritz Adurz scored Athletic’s fourth goal four minutes after the break, before substitute Ibai Gomez rounded off the afternoon with two goals, the first of which was a magnificent curling shot and the second a penalty with four minutes remaining.”The Shanghai Automotive Exhibition will kick off on April 22 this year. Hence the score acquired by the candidates after taking the test reflect the skills in the language.
  Cheap NFL Jerseys From China http://www.cheapfootballjerseysnfl.us.com/

 49. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 50. au/industrial/U. “In the 24th minute, Greenland Shenhua player Qin Sheng deliberately stamped on the foot of his opponent in the box, and was shown a red card by the referee.They were charged with felonies, misdemeanors, tampering with evidence and other offenses over the lead contamination that has alarmed local residents.Certain situation demands that this vehicle be stored during the storage section of the company. In the CFA Cup final in 2013, Qin, representing Guangzhou Evergrande, kicked Guizhou Renhe’s Bosnia striker Zlatan Muslimovic in the face when fighting for a ball.
  Cheap Jerseys China Wholesale http://www.wholesalefootballnfljerseysshop.com/

 51. For example, instead of selling sporting goods in the world, fishing canoes and fish for your freshwater fish lovers can create a site that sells products.”We do not have anything to do with terrorism and we do not care whether the United States puts a cap of terrorism on us or not,” he said. A company that could be around for years is the wanted one.”Company tours always start with a rousing speech and then I’m treated like a visiting dignitary, like the real Mao, during a tour,” said Xu, days after an appearance at a battery factory. However, do not forget to add image formats as well such as .
  Cheap Jerseys Wholesale http://www.cheapnfljerseysonlineshop.com/

 52. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 53. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 54. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 55. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 56. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 57. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 58. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 59. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 60. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 61. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 62. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 63. People who are having the problem of constipation are suggested to eat apples with the skin on. Like for instance, if your beloved is working in Noida and you want to gift a bunch of fresh flowers in Noida on her birthday, then just browse through the websites of the online florists, select the bunch of flowers you want to send, and place your order online. There is nothing worse than making sure everything is in place, and then finding that none of the product pages are accessible due to a typo in the template providing the lookup URL.This is crucial for providers to let loose the ability from internet marketing and also exactly how this may influence consumer behavior.SeeArticle Source: Georgia Criminal RecordsJanuary 25, 2014 | Author: Ben Kingsley | Posted in BusinessCriminal history files are also known as identification records.
  Cheap Jerseys http://www.wholesalenfljerseysforcheap.us.com/

 64. I just want to mention I’m newbie to blogging and certainly enjoyed this blog. Probably I’m going to bookmark your blog . You actually come with awesome articles. Thank you for sharing your blog.

 65. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

 66. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.