Història

16. Els hominins: els australopitecins

Els primers homínids dels quals es té la seguretat que van ser completament bípedes són els membres del gènere Australopithecus, dels quals s’han conservat esquelets molt complets (com el de la famosa Lucy).

Aquest tipus d’hominí va prosperar a les sabanes poblades d’arbres de l’est d’Àfrica entre 4 i 2,5 milions d’anys enrere amb notable èxit ecològic, com ho demostra la radiació que va experimentar, amb almenys sis espècies diferents escampades des d’Etiòpia i el Txad fins a Sud-àfrica: Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus garhi, Australopithecus bahrelgazhali i Australopithecus sediba.

La seva desaparició s’ha atribuït a la crisi climàtica que es va iniciar fa uns 2,8 milions d’anys i que va conduir a una desertificació de la sabana, amb la consegüent expansió dels ecosistemes oberts, esteparis. Com a resultat d’aquesta pressió evolutiva alguns Australopithecus es van especialitzar en l’explotació de productes vegetals durs i d’escàs valor nutritiu, desenvolupant un impressionant aparell masticatori, originant el gènere Paranthropus; altres Australopithecus es van fer gradualment més carnívors, originant els primers Homo.

Les característiques principals del gènere Australopithecus són:

Al crani:

 • Capacitat cranial relativament petita.
 • Parets cranials primes.
 • Vores supraorbitàries robustes.
 • Protuberància occipital externa per sota del pla de Frankfurt.
 • Flexió basicranial.
 • Posició anterior dels còndils occipitals.
 • Orientació del foramen magnum en un pla gairebé horitzontal.
 • Prognatisme subnasal moderat.
 • Ossos maxil·lars massius.

A la mandíbula:

 • Mandíbules massives i robustes.
 • Arc mandibular intern en “V” o “U” aguda.
 • Arcada dental parabòlica sense diastema.

A les dents:

 • Canines espatulades amb desgast perpendicular a la dent.
 • Premolars i molars absolutament i relativament grans.

L’anatomia dels australopitecins mostra així mateix una sèrie d’adaptacions per a la bipedestació, tant en la part superior com en la inferior del cos. Entre les adaptacions de la part inferior s’inclouen les següents:

 • L’ili (part de l’os coxal que forma la part anterior i lateral de la pelvis òssia) era molt més curt i ample que en els simis, el que permetia als músculs equilibrar el cos després de cada pas.
 • La pelvis tenia forma còncava per allotjar els òrgans interns durant la postura dreta.
 • La part alta dels membres inferiors formaven un angle cap a l’interior des de l’articulació del maluc, permetent així als genolls suportar millor el pes del cos en caminar dret. Al contrari, els membres inferiors dels simis estan col·locats gairebé en sentit vertical des del maluc, de manera que quan caminen drets el seu cos es balanceja cap als costats.
 • Els dits dels peus eren més curts i menys flexibles que els dels simis, de manera que actuaven com a palanques per impulsar el cos a cada pas.

australopithecus_erectus

Per sobre de la pelvis també es van produir altres adaptacions. La columna australopitecina presentava una corba en «S» que disminuïa la longitud total del tors i li conferia rigidesa i equilibri quan es trobava dret; els simis, per contra, tenen una columna relativament recta. El crani australopitecí també presentava una adaptació important relacionada amb la bipedestació: el foramen magnum es trobava en una posició més avançada que en els simis, la qual cosa permetia al cap mantenir-se en equilibri sobre la columna dreta.

És clar que els australopitecins caminaven drets sobre el terra, però els paleoantropòlegs no tenen una opinió unànime sobre si passaven també una part important del seu temps en els arbres. Algunes característiques físiques com, per exemple, els dits corbs i llargs i els braços allargats, semblen confirmar que així era. Tanmateix, els dits, a diferència dels simis, potser no eren prou llargs com per permetre’ls balancejar-se de branca en branca. 

La morfologia bàsica de l’australopithecus

Observem quines són les diferències anatòmiques més importants dels hominins respecte els pongins:

columna_homininos_ponginos manos_homininos_ponginos

 

 • El peu: s’ha especialitzat a estar dempeus, caminar i córrer. El dit gros ha perdut pràcticament l’oposició.
 • Braços i mans: el braç és curt en relació amb les cames (els dos braços estirats = alçària total del cos). Els braços dels pongins toquen pràcticament a terra. Els hominins són els únics animals que poden recórrer còmodament distàncies llargues mentre porten objectes a les mans. La mà també és més curta que la dels pongins, i el polze, musculós i flexible, és totalment oposable als altres dits.
 • Les cames dels hominins són les més llargues de tots els hominoides i el gran panxell n’és una característica distintiva. La musculatura glútia proporciona gran part de la força per a caminar costa amunt.
 • La columna vertebral: té una peculiar corba a la regió lumbar, sense la qual el centre de gravetat del cos s’alteraria i tendiríem a caure cap enrere. És perpendicular al forat occipital; per això el cap es manté en equilibri dalt de la columna.
 • El coll: és llarg i prim, ja que la postura vertical fa que el cap no necessiti poderosos músculs per a aguantar-se.
 • La pelvis: té forma de conca i hi passa el centre de gravetat. Els ossos de la pelvis (sacre i ilíac) transmeten el pes del tronc a les cames. Proporciona acoblament als forts músculs que controlen les cames i incrementa la força de tota la musculatura que intervé en la posició erecta.

Aquestes diferències tenen un denominador comú: la postura vertical o dreta, és a dir, el bipedisme. Fa, doncs, uns 4 milions d’anys, pel cap baix, que els hominins són bípedes. Caminar sobre dues cames és una característica exclusiva dels homininis i és anterior al desenvolupament del cervell.

Ens cal preguntar ara: per a què els servia, a l’australopitec i als humans primitius, la postura erecta? 

El bipedisme

bipedfisme

Segons l’estat dels estudis actuals, en el període cronològic entre 7 i 5 milions d’anys, existeixen dubtes raonables per poder afirmar si havia aparegut la marxa erecta i si algun dels gèneres Sahelanthropus, Orrorin i Ardipithecus, o cap d’ells, era bípede. En canvi, del gènere Australopithecus es disposa de material fòssil suficient com per conèixer el seu tipus de locomoció. Més concretament, en els fòssils de l’espècie Australopithecus anamensis i, més encara, d’Australopithecus afarensis podem reconèixer les adaptacions a la locomoció bípeda, en fòssils que tenen fins a 4 milions d’anys d’antiguitat.

La consecució del bipedisme és un dels eixos centrals del camí cap a l’homo sapiens. Una concepció basada en la primacia del mascle té molt clara la funció i l’origen del bipedisme: som bípedes perquè som caçadors. La caça seria, doncs, el motor del desenvolupament humà; resumidament, aquest és l’argument:

La caça obliga a adoptar una postura erecta, tant per a veure les preses com per a fugir d’elles; i el caminar bípede deixa les mans lliures per a l’ús d’estris i la fabricació d’instruments, cosa que desenvolupa el cervell i redueix les canines, atès que no les hem de fer servir per atacar o defensar-nos (podem fer servir les mans amb pals) i, conseqüentment, la mandíbula també es redueix, possibilitant un augment de la grandària i la capacitat cerebrals.

Com podem criticar aquesta concepció androcèntrica?

Si el que ens va fer evolucionar hagués estat la caça d’animals grans, no s’entén la postura vertical del cos: tots els caçadors no humans del territori de l’Àfrica oriental on vivien els hominins eren quadrúpedes. El bipedisme no és pas una bona adaptació per a la caça: amb quatre potes es pot córrer molt més de pressa. Ni per la dentició (l’australopitec mai no hauria pogut matar a mossegades un animal gran), ni per les cames (en curses curtes no tenim res a fer amb la majoria d’animals), ni pels primitius còdols tallats, els hominins mai no han estat uns depredadors, i encara menys, mones assassines. En la transició d’animal a ésser humà, la caça no va tenir en absolut el paper que se li atribueix.

Si la caça no era, doncs, el seu sistema de subsistència bàsic, per a què li servien les eines que se li associen?

Quins avantatges tenia el bipedisme en un hàbitat no boscós? Des de Charles Darwin, s’han proposat nombroses i variades hipòtesis per explicar l’origen del bipedisme i totes elles intenten explicar per què durant el procés evolutiu es va seleccionar el bipedisme dels hominins. Algunes d’elles són:

 • permet atènyer els fruits dels arbres baixos
 • aixecar-se per damunt de les herbes de la sabana i tenir una millor visió que permetés localitzar les fonts d’aliment i alertar de possibles depredadors
 • permet viatjar per la sabana i recórrer grans distàncies sense fer grans esforços;
 • deixa les mans lliures per a agafar, llançar, aguantar i elaborar instruments lítics
 • en termes del cost energètic, perquè el cos d’un bípede a determinades velocitats i distàncies és energèticament molt eficient
 • dóna millors oportunitats d’apropar-se a un objectiu concret, la distància al qual es podia calcular amb precisió
 • com adaptació tèrmica, perquè el cos d’un bípede exposa una menor superfície a la insolació i allunya el cap del terra

La hipòtesi de la termoregulació

Peter Wheeler[1] ha proposat una hipòtesi que relaciona la locomoció amb la vida en la sabana i els requisits de termoregulació que aquest hàbitat comporta. A les hores de màxima insolació, un bípede exposa una àrea molt més petita del seu cos a la radiació solar. En la part del cos més exposada, el cap, disposem de la protecció del cabell, mentre que la resta del cos hem desenvolupat la sudoració per evitar el sobreescalfament. A més, prop del terra l’aire està lleugerament més calent, mentre que a dos metres hi ha una més gran circulació d’aire. La simultània pèrdua de cabell en altres zones del cos va poder tenir com objectiu augmentar la sudoració per eliminar calor.

Segons Wheeler, el bipedisme reduiria la calor i el consum d’aigua en els hominins bípedes respecte als quadrúpedes. Aquesta adaptació a més permetria als hominins mantenir-se actius en les hores de màxima calor.

Un dels problemes sense resoldre d’aquesta proposta és la possibilitat que els primers hominins bípedes poguessin sorgir en ecosistemes més forestals, on la radiació solar no és determinant.

La hipòtesi de Lovejoy

Lovejoy[2] defensa que la locomoció bípeda d’Australopithecus afarensis va anar acompanyada per un conjunt d’adaptacions en el comportament. Segons aquest autor una de les innovacions evolutives fonamentals dels hominins fou l’aparició de la família nuclear: la monogàmia i el fet de tenir cura dels fills a càrrec dels progenitors. Segons aquesta hipòtesi, al mascle li correspondria proveir la família, així va aparèixer el bipedisme que permetria poder transportar aliments. Gràcies a aquest suplement energètic augmentava la capacitat d’alimentar a les cries i disminuïen els intervals entre naixements, i es podia criar a més d’un fill alhora. Però per tal que els mascles complissin aquest paper caldria l’existència de vincles més estables entre mascles i femelles per garantir que les cries són efectivament les que porten els seus gens. És a dir, Australopithecus afarensishauria de tenir un tipus d’organització familiar monògama.

Tanmateix, és difícil mantenir que Australopithecus afarensis era un hominí monògam atès que sembla que el dimorfisme sexual en aquesta espècie és molt marcat. El dimorfisme sexual, les diferències de mida entre mascles i femelles, és més gran en aquelles espècies en les quals els mascles han de competir entre ells per aparellar-se amb les femelles, en la majoria dels casos perquè els mascles intenten reproduir-se amb diverses femelles i impedeixen que altres mascles s’aparellin amb elles, assegurant d’aquesta forma la seva descendència. En aquestes espècies on els grups socials estan formats per un mascle i diverses femelles, la selecció natural afavoreix als mascles de mida superior. En els primats, les diferències en la dimensió corporal de mascles i femelles també venen acompanyades de grans diferències en la dimensió de les canines (les dels mascles són molt més gran que les de les femelles). Australopithecus afarensis presenta una combinació d’alt dimorfisme sexual corporal amb baix dimorfisme en la canina, i això fa difícil inferir el seu tipus d’organització familiar 

Medi i estratègies de supervivència 

australopithecus_africanus

Australopithecus africanus

L’australopitec és un hominí que viu en hàbitat obert (zones d’estepa o planes herbàcies), de postura erecta (no fa servir les mans per caminar), amb els peus adequats per a córrer i no per a grimpar, amb uns braços massa dèbils per a anar penjat per les branques i la columna vertebral més recta que la corbada dels quadrúpedes.

L’Africà fa 1,20 m, pesa uns 30 kg, té una capacitat cranial d’uns 450 cc i menja de tot (herbes, llangardaixos, ous, mamífers petits…). El robust fa 1,50, pesa uns 50 kg, la seva capacitat cranial supera els 500 cc i és bàsicament vegetarià.

«Els instruments no s’utilitzaren per caçar animals grans, ràpids i perillosos, sinó per a recol·lectar plantes, ous, mel, tèrmits, formigues i, probablement, petits animals excavadors. Els utensilis consistien en pals per a furgar o rebaixar la terra, roques per trencar núcules o altres fruits de closca dura, i diferents tipus de recipients. Les roques de tall fi s’utilitzaren potser també per tallar alguns dels aliments nous de la sabana, especialment rels i tubèrculs, durs i fibrosos, però prou voluminosos com per a fragmentar-los. Tot plegat és part d’un viratge general, en el que les mans i els estris substituïren les dents en algunes de les funcions.»

Nancy Tanner i Adrienne Zihlman, citat per R.E. Leakey: La formación de la humanidad. Serbal. Barcelona. 1981. pàg. 95

Si estava tan ben adaptat, per què va desaparèixer?

Australopithecus anamensis 

Australopithecus anamensis és una espècie d’hominí de 4,2-3,9 milions d’anys d’antiguitat trobada a Kenya i descrita el 1995 per Meave Leakey. El nom d’aquesta espècie prové de la paraula tukana «anam» que significa llac i va ser elegida per la proximitat de Kanapoi al llac Turkana, i com a recordatori del gran llac que hi va haver en aquestes desertes zones en aquella època, el llac Lonyumun[3].

Els seus queixals tenien gruixuts esmalts, per la qual cosa es dedueix que no menjava només fulles i fruits, sinó aliments més durs. Va viure en un ambient forestal, però més obert que el dels seus presumptes avantpassats els Ardipithecus, i se sap que caminava dret. Presentaven un clar dimorfisme sexual en mida corporal. És possible que formessin comunitats de diversos mascles emparentats, en les quals cada un agruparia un petit harem de femelles.

L’equip de Tim White va trobar el desembre de 2005 restes d’aquesta espècie al lloc Asa Issie, al nord-est d’Etiòpia, a la vall mitjana del riu Awash. Datats amb entre 4,1 i 4,2 milions d’anys d’antiguitat, són un fèmur, fragments de maxil·lar i algunes dents, incloent l’ullal més gran trobat entre els hominins. Havien estat trobats a més uns altres 9 fòssils d’aquesta espècie, a Kanapoi, Kenya, la majoria el 1994; més uns altres 12 fòssils, principalment dents, trobades el 1988, a Allia Bay, Kenya i un fragment d’húmer que havia estat trobat el 1965 per Bryan Patterson i es va identificar posteriorment[4].

Aramis

Fòssils homínids d’Aramis i Asa Issie AL_444

Reconstrucció dels cranis d’Australopithecus afarensis AL 444-2 i AL 333

Encara que les dents i una mandíbula presenten encara similitud amb els simis, tenen, per primera vegada en l’evolució dels hominins, un esmalt gruixut (característica que comparteixen tots els Australopithecus, cosa que indica un canvi en el tipus d’alimentació i de nínxol ecològic, atès que han incorporat a la seva dieta aliments més durs[5]). El fragment d’húmer és semblant al dels humans i la part de tíbia trobada el 1994 per Kamoya Kimeu i el fèmur d’Asa Issie són la més antiga evidència del bipedisme erecte dels hominins. A partir de les característiques anatòmiques[6] dels ossos dels braços (llargs braços i les falanges corbades) i de les cames es dedueix que Australopithecusanamensis era, alhora, bípede i un poderós grimpador. El seu hàbitat, en comparació al dels homínids que el precedeixen, era un lloc més ideal per a l’evolució del bipedisme, amb regions menys poblades d’arbres i sabanes.

Segons alguns autors, Australopithecus anamensis  seria l’avantpassat directe de l’Australopithecus afarensis (3,9 – 3 milions d’anys)[7]; seria un exemple d’anagènesi, és a dir, d’un canvi progressiu en lloc d’una bifurcació (cladogènesi). Segons Tim White l’Australopithecus anamensis mostra una clara descendencia del gènere Ardipithecus.[8] anamensis_huma 

KO_136

anamensis_reconstruccio

Australopithecus afarensis: la Lucy 

Australopithecus afarensis va ser un hominí que va viure entre els 3,9 i 3 milions d’anys abans del present. Era de contextura prima i gràcil, i es creu que va habitar només a Àfrica Oriental (Etiòpia, Tanzània i Kenya). És acceptat entre la majoria de la comunitat científica que pot ser un dels avantpassats del gènere Homo.

Va ser descobert el 24 de novembre de 1974 per Donald Johanson[9], Yves Coppens i Tim White a Hadar, Etiòpia. L’espècimen trobat en aquell moment va ser el mundialment conegut com «Lucy» (AL-288-1).

Aquest descobriment va destacar sobre els altres per moltes qualitats, especialment per ser l’Australopithecus més ben conservat a través de tants anys. Així va ser possible comprovar que la seva capacitat per caminar dret, com els humans actuals, va precedir el creixement del cervell. L’estudi de la seva dentadura va aclarir aspectes fonamentals sobre l’evolució dels hominins i va descobrir l’evolució simultània de gèneres, de manera que la línia Paranthropusse’n va apartar i en particular de la que va evolucionar cap a Homo.

Lucy_reconstruccio

 Reconstrucció de la Lucy

Australopithecus afarensis és, com tot Australopithecus, un primat bípede dret, però diferent de nosaltres en diversos aspectes:

 • capacitat cranial bastant menor: de 375 a 550 cm3. Això significa un cervell d’una mida propera a la tercera part de la humana actual mitjana.
 • Australopithecus afarensis era un hominí amb freqüent activitat arbòria, ja sigui recollint fruits, dormint, jugant, etc.
 • el seu pit no era en forma de barril, com el nostre, sinó que s’estrenyia agudament cap a dalt (forma de campana).
 • el dimorfisme sexual era molt marcat, amb els mascles molt més corpulents que les femelles.

Pel que fa al seu sistema ossi és molt important recalcar que tenia el crani relativament petit, com els antropomorfs, encara que en comparació amb la mida del cos era relativament gran. A més, la seva cara era bastant gran i es projectava davant del crani (prognatisme), a causa de la mida de les dents.

crani_australopitec_ximpanze
Comparació de cranis d’Australopithecus afarensis i ximpanzé: a. Inclinació del front; b. Solc sobre el torus supraorbitari; c. Torus supraorbitari; d. Morfologia de la canina; e. Posició del foramen magnun

A diferència dels antropomorfs, els ullals d’Australopithecus afarensis són reduïts encara que es projecten lleugerament davant de la dent adjacent. Les incisives són grans (associades al règim frugívor). Els molars i premolars són de mida substancial, amb superfícies planes.

De la seva boca també es conclou que el paladar és molt similar al dels humans actuals perquè, encara que gran, forma una corba que no és parabòlica, ni de costats paral·lels, com en els grans simis.

La forma de la pelvis és important ja que se’n han realitzat estudis necessaris per determinar el caminar bípede dret dels Australopithecus; és de petita mida en comparació a la dels antropomorfs i presenta un canal de part, en la femella, més petit que l’actual i amb una notòria forma de ronyó. Les femelles de l’espècie no necessitaven tenir un gran canal de part, a causa de la petita mida del crani de les cries.

Segons Johanson i Tim White[10] l’origen dels humans primitius respondria a l’esquema següent: de l’australopithecus afarensis n’hauria sortit, per una banda l’australopithecus africanus i el robustus i, per l’altra, l’homo habilis. Segons altres autors, el crani més complert d’aquesta espècie, AL-444-2, trobat el 1992, presenta algunes característiques en el seu aparell masticatori i a la base del crani que el situarien en la línia dels Paranthropus, i qüestionen que aquesta espècie sigui l’avantpassada del gènere Homo.[11]

Però, fa aproximadament un milió d’anys, els australopitecs s’extingiren i només sobrevisqué una línia d’hominins: l’Homo habilis. El gènere Homo, doncs, degué començar la seva existència fa uns 4 milions d’anys, i durant 3 milions va coexistir amb l’australopitec. Ni l’Homo habilis ni l’australopitec es van moure d’Àfrica, i això ens planteja un seguit des qüestions:

 • Per què va sobreviure i no s’extingí com l’australopitec?
 • Per què el cervell de l’Homo habilis va multiplicar per dos la capacitat de la de l’australopitec?
 • Què té, què fa (o com ho fa) el gènere Homo que no tingués o fes el gènere australopitec?
 • Què tenia l’Àfrica oriental que va ser també el bressol de l’Homo habilis?

australo_adult_jove

Mascle adult                                         Jove

Lucy_Mexic_Cleveland

Museo Nacional de Antropología de México   Lucy   Cleveland Natural History Museum

selam

Reconstrucció de la  cara de la nena Selam[12], 100 000 anys més antiga que la Lucy. Fou descoberta per l’antropòleg etíop Zeresenay Alemseged l’any 2000 a deu quilòmetres de distancia de la Lucy.

afarensis_cosmo_caixa

Reproducció d’A.afarensis a Cosmocaixa, Barcelona

El 24 de novembre de 1974, Donald Johanson i el seu equip van trobar en el riu Awash, a la regió d’Afar (a Etiòpia), un esquelet d’homínid. Es va poder recuperar el 40 % dels seus ossos, que tenien una antiguitat d’uns 3 milions d’anys. A aquest esquelet, que correspon a un australopitec femella, li van posar el nom de Lucy per la cançó dels Beatles Lucy in the sky with Diamonds, que sonava a la ràdio del campament. Les restes de Lucy van ser trobades al lloc on habitava la tribu Afar, per això el nom afarensis.

Es tracta d’una femella adulta, d’uns 20 anys, que caminava bípeda i feia 1,20 d’alçada. Els seus braços, en relació amb les seves cames, són una mica més llargs que els dels humans actuals, però no tant com els dels pongins. La mà ja té un polze que es pot oposar a l’índex, fet que li permet la «prensió de precisió» (pot enfilar una agulla, cosa que no pot fer un ximpanzé).

La Lucy no és un ésser humà, però tampoc no és ni un mico, ni un ximpanzé…. És un hominini del gènere australopitec: pertany a l’espècie Australopithecus afarensis.

De fet, el terme australopitec, que vol dir «mona del sud», no és correcte, atès que els australopitecs no són mones. Però és que les primeres restes d’un ésser similar a la Lucy foren trobades el 1924 pel sud-Africà Raymond Dart a Taung, en una cova de l’actual Botswana, i li va donar el nom d’australopitec, pensant que es tractava d’un simi evolucionat; i el primer nom que es dóna a una espècie acabada de descobrir és d’obligatòria imposició per a tots els altres membres d’aquesta espècie que es trobin més tard.

petjades
Les petjades de Laetoli

Les petjades de Laetoli es van formar sobre cendres molt fines expulsades pel volcà Sadimán fa 3,6 milions d’anys. Després de l’erupció va ploure (hi ha marques de gotes de pluja) i el terra es va humitejar. Els hominins i altres animals van passar i van deixar el seu rastre. El sol va sortir i va assecar ràpidament els rastres i, donat l’alt contingut en carbonats, es va endurir com el ciment. Van caure altres capes de cendres fins a cobrir uns 16-20 centímetres i les empremtes van quedar enterrades i conservades.

Presenten un patró morfològic totalment humà. El cop de taló està molt marcat, el dit gros està completament alineat amb la resta dels dits i l’arc plantar medial està ben desenvolupat. Les relacions espacials entre les empremtes presenten un patró sorprenentment humà (distància entre les trepitjades, orientació de les mateixes, etc.).
Es distingeixen tres rastres de trepitjades. En els anys setanta del segle XX es van descobrir rastres de dos individus desplaçant-se cap al nord. Són dos rastres paral·lels, separats entre si 25 centímetres, massa pròxims per a dues persones caminant una al costat de l’altra. És possible que seguissin el mateix camí però que no es produïssin de forma simultània, ja que les condicions d’ambdós rastres són una mica diferents. El primer dels rastres (conegut com a rastre G-1), el de peus més petits, presenta els contorns nítids, com si s’haguessin format sobre una superfície ferma i compacta (humida), mentre el rastre del peu major (rastre G-2) té els contorns més difusos i engrandits, com si s’haguessin produït més aviat sobre una superfície seca i polsosa. El rastre G-1 sembla detenir-se a meitat de camí, donar mitja volta cap a l’esquerra, i tornar a reprendre el camí inicial.

No va ser fins després quan els investigadors es van adonar que el rastre situat més a l’est (rastre 2) representava empremtes superposades de dos individus: G-2 la més profunda i G-3 la més superficial.

A partir de les empremtes s’han fet estimacions de l’estatura, però amb diversos pressupòsits de partida:

 • els hominins de Laetoli tenen les mateixes proporcions del peu que els humans moderns.
 • els individus representats són adults.
 • les trepitjades són bons indicadors de la mida del peu.

Usant diverses poblacions actuals, el rang obtingut per a la major de les petjades és d’1,34 a 1,56 metres i per a la de menor mida d’1,15 a 1,34 metres. Aquestes estimacions són consistents amb les obtingudes a partir de restes de l’esquelet postcranial d’Australopithecus afarensis, el candidat més adequat com a responsable d’aquestes petjades.

Aquest rastre permet estudiar el tipus de locomoció dels hominins que el van produir. A les empremtes de Laetoli, com en les d’un humà actual, la transmissió del pes comença al taló, segueix al llarg de la vora exterior i acaba al dit gros, com es podria esperar en un bípede.

En aquest jaciment (Laetoli) s’han trobat restes fòssils d’Australopithecus afarensis, la qual cosa permet especular amb certa seguretat que individus d’aquesta espècie són els autors de les empremtes.

Australopithecus africanus

africanus

Australopithecus africanus és una espècie d’hominí fòssil de Sud-àfrica, datat en uns 5 milions d’anys. La història d’Australopithecus africanus com a espècie reconeguda data de 1924, quan va ser descobert per Raymond Dart a Taung, Sud-àfrica, el crani d’un nen conegut com el Nen de Taung. Però no va ser tingut en compte fins 30 anys després.

Ples

El crani més complet d’Australopithecus africanus conegut com Mrs. Ples, de 2,1 milions d’anys d’antiguitat i una capacitat cranial d’uns 485 cm3. Transvaal Museum. Fou descobert el 18 d’abril del 1947 per Robert Broom i John T. Robinson a la regió de Sterkfontein, a uns 70 k,m al sud-oest de Pretòria. Taung

El nen de Taung                                  Rèplica del nen deTaung

D’acord amb els estudis dentals realitzats, Australopithecus africanus procedeix d’Australopithecus afarensis i fins no fa molt es creia que obria una línia evolutiva cap al gènere Paranthropus, i una altra línia, que també procedeix d’Australopithecus afarensis, va estar representada per Homo habilis i va culminar en l’Homo sapiens.

Entre les característiques es remarca la forma de caminar bípeda, comuna a tots els hominins. Tenien activitat arbòria en forma activa. El seu pes mitjà oscil·lava entre els 33 i 67 quilograms, amb una estatura d’1,50 metres d’alt.

Les seves característiques òssies són de gran importància per diferenciar-se de la resta d’Australopithecus: la seva capacitat craniana és de 480 a 520 cm3. La seva caixa cranial és més alta i arrodonida que la dels antropomorfs, i el seu esquelet postcranial similar al de l’Australopithecus afarensis.

La seva cara, des d’un punt de vista general, és més curta. Presenta menor prognatisme (la mandíbula està avançada respecte el maxil·lar), unit a una menor mida de peces dentals. Aquestes no es diferencien gaire de les de l’humà. Les canines eren petites, sense sobresortir com en els antropomorfs, i les incisives eren tan petites com les nostres. També és important esmentar que desapareix la diastema (separació entre incisives), o és molt rara la seva existència. Per tant, notem una reducció de canines i incisives i hi ha un major èmfasi de la masticació en la resta de la dentadura.

Australopithecus bahrelghazali

Australopithecus bahrelghazali és una espècie fòssil d’hominí trobada el 1995 per Michel Brunet a Bahr el-Ghazal, Txad, representat per una mandíbula amb set dents de 3,5 a 3 milions d’anys d’antiguitat. Va ser sobrenomenat Abel. És la primera evidència de fòssils d’hominins a l’oest de la vall del Rift. Es considera que representa una línia d’Australopithecus diferent de la que va evolucionar cap a Homo.

a_baher

KT12/H1. Abel. Australopithecus baherghazali

Dentició:

 • Esmalt més gruixut que Ramidus.
 • Ús intens de les dents anteriors.
 • Incisives i canines amb corones altes i llargues arrels.
 • Premolars amb tres arrels. El tercer premolar té dues cúspides i tres arrels, mentre que el quart premolar està molaritzat. Els tercers premolars superiors presenten corona asimètrica i tres arrels. Precisament el fet de tenir premolars amb tres arrels el diferencien clarament d’Afarensis, el qual presenta una o dues arrels a P3 i tres a P4. A més la forma de la mandíbula és diferent en ambdues espècies. P3 és més asimètric que oval, com en els Paranthropus.

Pel que fa al seu mode de vida, el seu hàbitat era bastant obert dominat per pastures tropicals. L’anàlisi d’isòtops de carboni presents en els ossos revela una dieta basada en pastures[13] (Julia Llegeix-Thorp et al, 2012).

Amb tan pocs fòssils, és impossible determinar la posició filogenètica de l’espècie.
Spoor[14] suggereix una relació amb Kenyanthropus, a causa de la similitud del seu ortognatisme, però  Josephine C.A. Joordens pensa que Australopithecus afarensis va poder arribar a la conca del Txad aprofitant un episodi humit.

East Side Story fou una hipòtesi proposada per Yves Coppens[15] el 1994 que intenta explicar l’aparició dels homínids bípedes. Aquesta hipòtesi es basa en els següents fets:

 • la zona oest de l’Àfrica compresa entre l’oceà Atlàntic i la vall del Rift està poblada per ecosistemes selvàtics, mentre que a la zona a l’est de la vall del Rift fins a l’oceà Índic predominen els ecosistemes de sabana.
 • els homínids bípedes més antics s’han trobat a l’est de la vall del Rift.

Segons l’esmentat autor, durant el Miocè, un gran cinturó de selva s’estenia des de l’Atlàntic fins a l’Índic. La formació de la vall del Rift[16] (finals del Miocè) a causa de processos tectònics, amb els consegüents canvis en el relleu, va aixecar grans barreres muntanyoses que han actuat des de llavors com a pantalla orogràfica; així els vents carregats d’humitat provinents de l’Atlàntic no poden superar aquesta pantalla i a l’est de la mateixa es redueix la precipitació. Els grans simis van quedar aïllats en poblacions occidentals (avantpassats de goril·les i ximpanzés) i poblacions orientals. Aquestes es van haver d’adaptar al nou ecosistema més sec (sabana, bosc obert) el que les va empènyer a abandonar la vida arborícola per esdevenir habitants del terra. La millor solució per a un homínid que es veu obligat a desplaçar-se pel terra per buscar aliment i refugi en arbres veïns seria el bipedisme.

La hipòtesi ha estat criticada després de la troballa dels fòssils d’Australopithecusbahrelghazali al Txad, a l’oest de la vall del Rift, així com de restes d’homínids suposadament bípedes no associats a ecosistemes oberts (Orrorin tugenensis, Sahelanthropus tchadensis, Ardipithecus)[17].

Rift_valley2
Gran Vall del Rift

Australopithecus garhi 

Australopithecus garhi és una espècie d’hominí els fòssils del qual es van descobrir el 1996 per un grup d’investigadors liderat pel paleontòleg etíop Berhane Asfaw i l’antropòleg nord-americà Tim White[18]garhi

Inicialment es va creure que era la baula perduda entre els gèneres Australopithecus i Homo, i per tant un avantpassat de la nostra espècie. Tanmateix Australopithecus garhi és més avançat que qualsevol altre australopitec, i una espècie contemporània (o gairebé) de les espècies ancestrals d’Homo, per tant no és probable que sigui un avantpassat humà. Les restes trobades procedeixen d’un lapse temporal amb un escàs registre fòssil, entre 2 i 3 milions d’anys. Tim White va ser el científic que va trobar el primer dels fòssils d’Australopithecus garhi el 1996 a prop de la ciutat de Bouri, al riu Awash mitjà de la Depressió d’Afar, a Etiòpia. L’espècie va ser confirmada i va ser establerta com Australopithecus garhi el 20 de novembre de 1997 pel paleoantropòleg etíop Yohannes Haile-Selassie. El nom de l’espècie “garhi” significa “sorpresa” en la llengua local Afar.

Els trets d’Australopithecus garhi són una mica diferents dels típicament observats en Australopithecus afarensis i Australopithecus africanus. Un exemple de les diferències pot veure’s en comparar el maxil·lar trobat a Hadar, Etiòpia (Australopithecus afarensis) amb l’espècimen de Bouri d’Australopithecus garhi. La capacitat cranial d’Australopithecusgarhi és de 450 cm3, semblant a la d’altres australopitecs. La mandíbula trobada per Asfaw té una morfologia general compatible amb la mateixa espècie, encara que és possible que pertanyi a altres espècies d’hominins trobades en els mateixos dipòsits. Els estudis fets als premolars i molars mostren certa similitud amb els de Paranthropus boisei, que és més gran que en altres formes gràcils d’australopitecs. S’ha suggerit que si Australopithecus garhi és un avantpassat d’Homo la morfologia maxil·lar hauria d’haver hagut d’evolucionar ràpidament, en amb prou feines 200.000 o 300.000 anys.

garhi2

Els pocs artefactes primitius de pedra descoberts amb els fòssils d’Australopithecus garhi, datats en 2,5-2,6 milions d’anys, recorden remotament la tecnologia Olduvaiana. Aquestes eines són més antigues que les d’Homo habilis, que és considerat un possible ascendent directe d’hominins més moderns. Així mateix, a Bouri es van trobar uns 3.000 artefactes toscos de pedra d’una edat estimada en 2,5 milions d’anys. Aquestes antigues eines (còdols, palets i ascles) mostren l’ús de diverses tècniques que es poden observar en les indústries més tardanes Olduvaiana i Acheuliana.

Junt amb els fòssils hominins s’han trobat també ossos d’antílops que mostren marques de tall curvilínies realitzades amb instruments de pedra. Alguns dels ossos d’antílop mostren evidències d’haver estat oberts a cops amb martells de pedra. Això indicaria que aquests hominins eren capaços d’adquirir grans quantitats de recursos alimentaris d’alta qualitat (carn i greix de la medul·la òssia).

Des del punt de vista de la tecnologia i de la dieta, Australopithecus garhi representa una primera etapa cap a l’aparició del gènere Homo. Abans del descobriment d’Australopithecus garhi, l’antecedent més antic d’un hominí capaç d’utilitzar un instrument de pedra estava representat pel gènere Homo, amb una antiguitat de 2,3 milions d’anys i trobat també a la mateixa regió. La relació entre Australopithecusafricanus i el gènere Homo era molt difícil de desxifrar a causa del buit existent en el registre fòssil de l’Àfrica de l’est entre els 2 i 3 milions d’anys. Australopithecus garhi ve a omplir aquest buit i a demostrar que probablement l’ús d’instruments i el canvi de dieta es va produir abans de l’augment de la capacitat cranial.

Australopithecus sediba 

El lloc de Malapa, a Sud-àfrica, ha donat el conjunt més ric de fòssils d’homínids primerencs al continent d’Àfrica. Les restes fòssils d’Australopithecus sediba van ser descobertes a l’agost del 2008[19], i l’espècie va ser nomenada el 2010 i s’ha datat amb una antiguitat de 1,9 a 1,98 milions d’anys. Seria, doncs, l’australopitecí més modern. sediba
Australopithecus sediba. Recreació de John Gurche.

Berger_sediba
Lee Berger amb el crani d’Australopithecus sediba

Al juliol del 2012, científics de l’Institut Wits sobre l’Evolució Humana, de la Universitat de Witwatersrand, van anunciar el descobriment d’un esquelet d’Australopithecus sediba en una roca d’un metre de diàmetre que havia estat ignorada en un laboratori, fins que un tècnic va percebre una dent a la superfície. La peça va ser sotmesa a un escàner que va revelar el que sembla ser un fèmur complet, costelles, vèrtebres i altres parts importants de les extremitats[20].

Karabo
Dent d’un homínid incrustat en una roca que conté parts significatives d’un esquelet d’un avantpassat humà primerenc. Podria formar part de “Karabo”, l’esquelet d’Australopithecus sediba descobert a Malapa.

Comparteix amb Australopithecus africanus nombroses característiques a la volta del crani, l’esquelet facial, la mandíbula i les dents. Però altres característiques (dents més petites, pòmuls menys pronunciats, nas prominent, cames més llargues, trets de la pelvis) l’apropen a Homo. No obstant això, basant-se en alguns trets entre els quals destaca la petita grandària del cervell, s’ha inclòs dins del gènere Australopithecus.

a_sediba4

Australopithecus sediba.

L’esquelet postcranial, és similar al d’altres australopitecins: el seu cos era petit, els seus membres superiors relativament llargs, i retenia característiques primitives en els membres superiors i inferiors. Difereix d’altres australopitecins i s’apropa a Homoen algunes formes que anticipen la reorganització de la pelvis i membres inferiors en l’Homo erectus. Cal destacar que aquesta reorganització de la pelvis es dóna abans que es produeixi l’augment de mida del cervell del fetus, que es produirà posteriorment en la filogènia humana.

coccix

Comparació dels còccix d’Australopithecus afarensis (AL 288-1), Australopithecus africanus (Sts 14), Australopithecus sediba (MH1), y Homo erectus (KNM-WT 15000).

sediba_reconstruccio

Un dels esquelets, un jove d’uns 12-13 anys, està representat per un crani parcial, un fragment de mandíbula i part de l’esquelet postcranial. La seva grandària cerebral (420 cc) es considera que arribava al 95% de la mida adult.

Una altre esquelet, el d’una femella adulta, està representat per una dent maxil·lar, una mandíbula parcial, i part de l’esquelet postcranial. De l’anàlisi de les mans, amb dits curts i polze relativament llarg, capaços de realitzar la pinça de precisió, es pot inferir la capacitat per produir eines lítiques.

Els llargs braços i l’estructura dels peus suggereixen capacitat de grimpar. Es dedueix que aquesta espècie gaudia d’una àmplia varietat de comportaments i podia explotar diversos entorns.

S’estima que l’alçada màxima de l’espècie era 1,30 m.

De l’estudi d’aquestes restes se’n poden descriure les següents característiques:

Trets primitius: Tòrax superior estret i cònic. Aquesta morfologia limita el balanceig dels braços en caminar;  braços llargs i simiescos i escàpula adaptats a la trepa i fins i tot a la suspensió; peu similar al del ximpanzé, encara que amb un turmell com el d’Homo, i el taló encara més primitiu que el d’Australopithecus afarensis.

Trets derivats en la línia de sapiens: curvatura de l’esquena baixa; columna flexible; mateix nombre de vèrtebres lumbars que Homo; canell, mà i dits adaptats a la prensió de precisió. Van poder fabricar eines sense perdre la capacitat d’escalada.
Dents: boca semblant a la humana; canines petites. Tot i que hi tenen una relació, són diferents als d’Australopithecus africanus en grandària, forma i trajectòria ontogenètica i això garanteix la separació filogenètica amb aquesta espècie. Les dents d’Australopithecus sediba (i també els d’Australopithecu africanus) estan més relacionats amb els d’Homo que les dents dels austalopitecins de l’est d’Àfrica. Suggereixen que Australopithecus sediba no és un descendent d’Australopithecus afarensis.

sediba_extremitats
Australopithecus sediba. Restes corresponents a las extremitats superiors

A_sediba3

Semblen possibles les següents interpretacions:

 • Australopithecus sediba probablement és descendent d’ Australopithecus africanus, i sembla l’australopitec més proper a Homo.
 • Té trets craneodentals i patrons de locomoció més avançats que Sterkfontein STW 53, Olduvai OH 62 i Koobi-Fora KNM-ER 3735, més o menys contemporanis en el temps i assignats a Homo habilis, amb ell que aquesta assignació esdevé incerta.
 • El seu taló, més primitiu que el d’Australopithecus afarensis, fa pensar que forma part d’un llinatge diferent al representat per Australopithecus afarensis i Australopithecus africanus.
 • Australopithecus sediba podria estar en el camí evolutiu cap a Homo ergaster. Aquesta alternativa és defensada, entre d’altres, per Chris Stringer[21].
 • Homo habilis constituiria una branca aïllada i sense descendència de l’arbre d’Homo.
 • Podria representar un grup paral·lel que va persistir durant algun temps després de la primera aparició d’Homo. Aquesta sembla la hipòtesi més probable, defensada entre d’altres per Donald Johanson.

En tot cas, sediba és una prova més que la confusa transició entre Australopithecus i Homo es va produir en forma de mosaic, amb canvis en la pelvis, augment de la distància de les línies temporals i reducció de la constricció postorbital abans que augmentés l’encefalització.

 

El dimorfisme sexual en sediba sembla similar al dels humans moderns.
La seva alimentació incloïa escorces toves, fulles, fruits i altres productes vegetals dels ambients boscosos i tancats, fins i tot durs, una alimentació generalista i diversa molt diferent a la de la resta dels australopitecins i primers Homo.

sediba_video1
The Discovery of Australopithecus sediba https://www.youtube.com/watch?v=5YEiJVQdI-Q sediba_video2
https://www.youtube.com/watch?v=FwpQCjeIcy4

 Kenyanthropus platyops crani_KNM
Rèplica del crani KNM-WT-4000, Museu en Brno

platyops

Kenyanthropus platyops (platyops = cara plana) és el nom proposat per a una espècie d’hominí de la qual se’n va trobar un crani fòssil el 1999. La troballa va ser feta per un equip dirigit per Meave Leakey i la seva filla Louise, a Kenya, en una regió semidesèrtica propera al llac Turkana[22]. El fòssil data d’uns 3,5 milions d’anys. Té característiques molt interessants, ja que té trets facials plans i delicats, i dents relativament petites. Però no mostra les adaptacions masticatòries dels Paranthropus, ja que no té cresta sagital i les dents són petites. Tampoc té la morfologia facial dels australopitecins, i no pot ser inclòs en el gènere Homo perquè té una capacitat encefàlica de només 400-500 cc.

Els científics han proposat definir el gènere Kenyanthropus, doncs el crani trobat mostra una mescla equilibrada de trets d’Australopithecus i Homo, s’assembla a «KNM-ER 1470», un altre fòssil trobat fa uns anys en aquesta regió, classificat com Homorudolfensis, i amb una datació molt menor, d’uns 1,8 milions d’anys. No obstant això, ja que l’espècimen tipus (KNM-WT 4000) està terriblement distorsionat, hi ha autors que no ho consideren ni un gènere ni una espècie vàlida i que podria tractar-se simplement d’un espècimen d’Australopithecus afarensis o fins i tot d’alguna espècie d’Homo, tal com Homo rudolfensis.

platyops_video


[1] Peter Wheeler (1993). «Human ancestors walked tall, stayed cool». Natural History, 102: 65-67

[2] Lovejoy, C.O. (1981). «The origin of man». Science 211: 341-350

[3] Leakey, Meave G., Feibel, C.S., McDougall, I., Walker, A. (1995): «New four-million-year-old hominid species from Kanapoi and allia Bay, Kenya.», Nature 376: 565-571

[4] Fredrick K. Manthi,  J. Michael Plavcan i  Carol V. Ward: « New hominin fossils from Kanapoi, Kenya, and the mosaic evolution of canine teeth in early hominins».  S Afr J Sci. 2012;108(3/4), Art. #724, 9 pàgs. En línia a http://www.sajs.co.za/sites/default/files/publications/pdf/724-7328-7-PB.pdf

[5] Reconstruint la dieta de l’homínid africà ‘Australopithecus anamensis’. Notícies Universitat de Barcelona. Recerca. 9 juliol del 2012. En línia a http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/07/024.html. Ferran Estebaranz, Jordi Galbany, Laura M Martínez, Daniel Turbón & Alejandro Pérez-Pérez.«Buccal dental microwear analyses support greater specialization in consumption of hard foodstuffs for Australopithecus anamensis». Journal of Anthropological Sciences Vol. 90 (2012), pp. 1-24.

[6]C.V. Ward, M.G. Leakey, A. Walker: « Morphology of Australopithecus anamensis from Kanapoi and Allia Bay, Kenya». Journal of Human Evolution. Volum 41, nº 4. Octubre 2001. Pages 255–368.

[7] William H. Kimbel,Charles A. Lockwood,Carol V. Ward,Meave G. Leakey,Yoel Rak,Donald C. Johanson:« Was Australopithecus anamensis ancestral to A. afarensis? A case of anagenesis in the hominin fossil record». Journal of Human Evolution, Volum 51, nº 2, agost del 2006, Pàgs. 134–152.

[8] White, T.D, WoldeGabriel, G., Asfaw,B., Ambrose, S., Beyene, Y., Bernor, R.L., Boisserie, J.-R., Currie, B., Gilbert, H., Haile-Selassie, Y., Hart, W.K., Hlusko, L.J., Howell, F.C., Kono, R.T., Lehmann, T., Louchart, A., Lovejoy, C.O., Renne, P.R., Saegusa, H.,  Vrba, E.S., Wesselman, H., Suwa, G.: «Asa Issie, Aramis and the origin of Australopithecus.»Nature 440, 13 abril del 2006, pàgs.883-889. En línia a http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7086/abs/nature04629.html

[9] Johanson, D.C. i Taieb, M.: «Plio-Pleistocene hominid discoveries in Hadar, Ethiopia». Nature 260, 25 de març del 1976, : 293-297. En línia a http://www.readcube.com/articles/10.1038/260293a0

[10] Johanson, D.C., White, T.D. «A systematic assessment of early African homninids». Science 203, nº 4378, 26 de gener de 1979, pàgs. 321-330.

[11] Arsuaga, Juan Luis i Martínez, Ignacio (2009). La especie elegida : la larga marcha de la evolución humana. Barcelona. Círculo de Lectores. 2ª impr. 360 pàgs.

[12] «Aquí es descriu un esquelet infantil ben conservat de 3,3 milions d’anys d’un Australopithecus afarensis descobert a l’àrea de recerca de Dikika, a Etiòpia. El crani d’una presumpta femella de tres anys mostra que la majoria de característiques de diagnòstic de les espècies són evidents fins i tot en aquesta fase inicial de desenvolupament. La troballa inclou molts elements d’un esquelet prèviament desconegudes en un registre d’homínids del Pliocè, incloent-hi un os hioide que té la morfologia típica dels simis africans. El peu i altres evidències de l’extremitat inferior proporcionen proves clares d’una locomoció bípeda, però l’escàpula típica de goril·la i les falanges llargues i corbes, plantegen noves preguntes sobre la importància del comportament arborícola en el repertori locomotor de l’Australopithecus afarensis».Alemseged, Zeresenay. «A juvenile early hominin skeleton from Dikika, Ethiopia». Nature, vol. 443, 7109, 21 de setembre del 2006, pàgs. 296–301. En línia a http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7109/full/nature05047.html

[13] Matt Sponheimer, Julia A. Lee-Thorp, Kaye E. Redd (2013). Early Hominin Paleoecology. Boulder. University Press of Colorado. 368 pàgs.

[14] Meave G. Leakey, Fred Spoor, Frank H. Brown, Patrick N. Gathogo, Christopher Kiarie, Louise N. Leakey i Ian McDougall: «New hominin genus from eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages». Nature, 410, 22 de març del 2001, pàgs.433–40

[15] Coppens, Yves: «East Side Story: the origin of Humankind». Scientific American 270, nº 5, maig 1994, pàgs. 88-95

[16] Veure Gran Vall del Rift a http://ca.wikipedia.org/wiki/Gran_Vall_del_Rift

[17] El 1995 Michel Brunet va publicar la troballa d’un fragment anterior de mandíbula amb set dents a la regió Koro Toro del Txad, a 2.500 km de la vall del Rift, d’una antiguitat de 3,5 a 3 milions d’anys, i el va assignar a l’espècie Australopithecus bahrelgazhali. Brunet, M., Beauvilain, A., Coppens, Y., Heintz, E., Moutaye, A.H.E. i Pilbeam, D.: « Australopithecus bahrelgazhali, une nouvelle espèce d’hominidé ancien de la région de Koro Toro (Tchad). Comptes rendus de l’Académie des Sciences de Paris, série IIA, Earth and Planetary Science 322: 907-913

[18] Asfaw, Berhane; White, Tim; Lovejoy, Owen; Latimer, Bruce; Simpson, Scott y Suwa, Gen (1999). «Australopithecus garhi: a new species of early hominid from Ethiopia». Science Vol. 284, nº 5414, 23 d’abril del 1999, pàgs. 629-635. En línea a http://www.indiana.edu/~origins/teach/P314/Bouri.pdf

[19] L. R. Berger: «The Mosaic Nature of Australopithecus sediba». Science, 12 Abril 2013, Vol. 340 no. 6129 pp. 163-165. Veure també els textos reunits a http://www.sciencemag.org/site/extra/sediba/index.xhtml

[20] University of the Witwatersrand. «Early human ancestor, Australopithecus sediba, fossils discovered in rock.» ScienceDaily., 12 July 2012. En línia a http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120712162744.htm

[21] Chris Stringer (2011). The Origin of Our Species. Londres: Allen Lane. 352 pàgs.

[22] Leakey, M.G., Spoor, F., Brown, F.H., Gathogo, P.N., Kiarie, C., Leakey, L.N., i McDougall, I.: «New hominin genus from eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages». Nature 410, 22 març del 2001, pàgs. 433-440.

Joan Campàs    Aura digital
Curs: Orígens de l’Art i evolució humana: l’homo significans
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del curs en format .pdf

1. Una visió de conjunt de l’art paleolític
2. El paleolític: cronologia i referències etnoarqueològiques
3. Evolució tecnològica en el Paleolític. Referències etnoarqueològiques de l’hàbitat
4. La construcció del coneixement de l’art del Paleolític
5. El paradigma d’Henri Breuil i la seva crisi

6. L’estructuralisme de Leroi-Gourhan i Annette Laming-Emperaire
7. Del xamanisme a l’art com expressió de l’organització social
8. El procés evolutiu: Darwin i la selecció natural
9. Darwin i la selecció sexual. El cicle menstrual
10. La selecció sexual: la competència espermàtica
11. La selecció sexual: l’orgasme femení

12. Sobre els orígens de l’art: les coalicions de dones pintades
13. Una perspectiva ecològica de l’evolució humana
14. Els primers hominoides
15. Els homínids: els preaustralopitecins
16. Els hominins: els australopitecins
17. Paranthropus

18. Els primers Homo: Homo habilis
19. El poblament d’Euràsia: l’homo ergaster/erectus
20. Homo antecessor, rhodesiensis, heidelbergensis i floresiensis
21. L’Homo neanderthalensis
22. L’Homo sapiens
23. Sobre el concepte d’art
24. Les primeres expressions artístiques
25.  Sobre els orígens de l’art del Plistocè
26. L’art rupestre del Plistocè
27. Temes i distribució de l’art parietal

28. L’art moble del Plistocè
29. Temes de l’art mobiliari
30. Art mobiliari del Paleolític Superior. Interpretacions
31. Sobre els orígens del llenguatge

1.038 comments

 1. I cherished as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nevertheless, you command get got an nervousness over that you would like be delivering the following. unwell surely come further in the past again since exactly the similar nearly very steadily inside case you protect this increase.

 2. Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks for your time!

 3. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 4. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 5. Simple and easy!! Interesting informations over here. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before. I could not resist commenting. I have spent 3 hours looking for such informations. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Now with the task done, I’ll find some live gay cams. Gracias!!! Greetings from Los Angeles!

 6. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i?¦m happy to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much surely will make sure to don?¦t forget this site and give it a glance on a relentless basis.

 7. Taşınma işlerinde profesyonel çözümler ve aranılan kaliteli nakliye desteği Ankara ve semtleri için Ankara evden eve nakliyat kalitesi ile gerçekleşmektedir. Nakliye çalışmalarında çözüm ortağınız olarak aradığınız hizmet kalitesini lider kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirmeniz mümkündür. Hızlı teslimat, garantili iş güvencesi ve ekonomik fiyat garantisiyle üst düzey nakliye hizmetini lider firmalarla gerçekleştirmeniz mümkündür.
  Taşınma işlerinde aranılan kaliteli hizmet desteği için bu alanda işini iyi yapan nakliye kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Sorumluluk bilinciyle hareket eden, işimi önemseyen, ilkeli çalışma politikasıyla sizlere destek olan nakliye kuruluşlarıyla bu desteği almanız mümkündür. Siz de tüm bu ayrıcalıkları nakliye işlerinizde bir arada yaşamak istiyorsanız bizimle çalışmayı deneyebilirsiniz.

 8. Cool one! Interesting information over here. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent some time searching for such tips. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Right now with the work done, I will find some live gay Webcams. Thank you very much!! Greetings from Jacksonville!

 9. I just could not go away your website prior to suggesting that I really enjoyed the usual info a person supply on your guests? Is gonna be again steadily to check up on new posts

 10. you’re in reality a good webmaster. The site loading velocity is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a magnificent job on this subject!

 11. Now you can buy free viagra and custom printed adult tapes online. We are the UK’s leading adult toy manufacturer. UKPRINTEDTAPE.CO.UK adult chat and dating .

 12. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a applicable deal. I were a little bit familiar of this your broadcast provided vivid clear concept

 13. I happen to be writing to let you understand of the fantastic discovery my wife’s child found viewing your webblog. She noticed lots of details, including how it is like to possess an amazing giving heart to get the rest really easily learn about chosen problematic things. You really exceeded her expectations. Many thanks for rendering these essential, trustworthy, edifying and even fun thoughts on that topic to Tanya.

 14. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 15. Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just nice and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 16. Its like you learn my thoughts! You appear to grasp so much approximately this, such as you wrote the ebook in it or something. I believe that you just could do with a few % to power the message house a little bit, however instead of that, that is fantastic blog. A great read. I’ll certainly be back.

 17. My spouse and i ended up being quite delighted when Emmanuel managed to finish up his survey via the precious recommendations he came across through your web pages. It is now and again perplexing to simply find yourself giving freely tips and hints that some others have been selling. And now we do know we have got the blog owner to appreciate because of that. All the illustrations you’ve made, the straightforward site menu, the relationships you can assist to engender – it is all extraordinary, and it’s really making our son and us do think this concept is thrilling, and that’s extremely indispensable. Thanks for everything!

 18. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 19. My spouse and i felt delighted when Raymond could finish up his web research from your ideas he grabbed through the web page. It’s not at all simplistic to simply choose to be giving for free guidance which usually other folks may have been making money from. Therefore we fully understand we’ve got the writer to appreciate because of that. Those illustrations you made, the straightforward site menu, the friendships you can make it possible to instill – it’s got many remarkable, and it is making our son in addition to the family understand this matter is cool, which is certainly truly mandatory. Many thanks for all!

 20. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 21. hi!,I really like your writing so a lot! percentage we keep in touch more about your post on AOL? I require an expert in this space to solve my problem. May be that is you! Taking a look ahead to see you.

 22. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 23. I am now not sure the place you are getting your info, however good topic. I needs to spend some time finding out more or figuring out more. Thanks for great info I used to be in search of this information for my mission.

 24. I will right away grasp your rss as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me realize in order that I could subscribe. Thanks.

 25. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 26. Also I believe that mesothelioma cancer is a unusual form of melanoma that is generally found in all those previously familiar with asbestos. Cancerous cells form within the mesothelium, which is a safety lining that covers a lot of the body’s bodily organs. These cells commonly form within the lining of your lungs, abdominal area, or the sac which encircles one’s heart. Thanks for expressing your ideas.

 27. I’ve learn several excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make this kind of wonderful informative site.

 28. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 29. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 30. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 31. What i do not realize is in fact how you are now not actually much more neatly-preferred than you may be right now. You are so intelligent. You know thus significantly with regards to this matter, made me personally believe it from numerous numerous angles. Its like women and men don’t seem to be interested unless it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times take care of it up!

 32. Good website! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 33. e headband and transferred it to his waistcoat pocket. So warm. His right hand once more more slowly went over his brow and hair. Then he put on his hat again, relieved: and read again: choice blend, made of the finest Ceylon brands. The far east. Lovely spot it must be: the garden of the world, big lazy leaves to Also visit my webpage : 바카라사이트 https://bxx100.com

 34. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this site and give it a glance regularly.

 35. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I may just I wish to recommend you some attention-grabbing things or tips. Maybe you could write next articles regarding this article. I want to read even more things approximately it!

 36. n or learning to instruct, revile an ennobling profession which, saving the reverence due to the Deity, is the greatest power for happiness upon the earth. I am positive when I say that if need were I could produce a cloud of witnesses to the excellence of her noble exercitations which, so far from being a byword, shouAlso visit my webpage : 온라인카지노 https://bxx100.com

 37. Thanks for your post made here. One thing I would like to say is most professional job areas consider the Bachelor’s Degree as the entry level standard for an online diploma. Though Associate Certifications are a great way to get started, completing a person’s Bachelors opens many entrances to various jobs, there are numerous online Bachelor Course Programs available through institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another concern is that many brick and mortar institutions offer Online variations of their certifications but normally for a greatly higher fee than the corporations that specialize in online education plans.

 38. I’ll right away clutch your rss feed as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me understand so that I may just subscribe. Thanks.

 39. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect site.

 40. Termal otellerin birçoğunda detoks, cilt bakımı, zayıflama, masaj ve daha birçok hizmet sizleri bekliyor. Ultra modern teknolojik ürünlerle donatılmış termal otellerde kusursuz bir hizmet alabilirsiniz. Toksinlerden arınma, hücrelerin yenilenmesi gibi işlemler sonucunda da daha zinde hissedebilirsiniz.

 41. l advice, solution of doubles and other problems. All cordially invited. Given at this our loyal city of Dublin in the year I of the Paradisiacal Era. PADDY LEONARD: What am I to do about my rates and taxes? BLOOM: Pay them, my friend. PADDY LEONARD: Thank you. NOSEY FLYNN: Can I raise a mortgage on my Also visit my webpage : 호게임 https://bxx100.com

 42. lives up somewhere this way coming out of Hardwicke lane the night he gave us the fish supper on account of winning over the boxing match of course it was for me he gave it I knew him by his gaiters and the walk and when I turned round a minute after just to see there was a woman after coming out of it too some filthyand visit my page : 인터넷카지노 https://gam77.xyz

 43. s.) BEN DOLLARD: (Nakkering castanet bones in his huge padded paws, yodels jovially in base barreltone) When love absorbs my ardent soul. (The virgins Nurse Callan and Nurse Quigley burst through the ringkeepers and the ropes and mob him with open arms.) THE VIRGINS: (Gushingly) Big Ben! Ben my Chree! APlease visit my webpage : 강원랜드카지노 https://gam77.xyz/강원랜드카지노

 44. Hey very cool site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also…I am satisfied to search out so many useful info here within the put up, we need develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 45. you’re really a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve done a magnificent job on this topic!

 46. Eryaman yeni ve lüks yerleşim alanlarına sahip bir semtimizdir. Şehir merkezine kıyasla burada apartmanlar yerine burada siteler boy göstermektedir. Eryaman evden eve nakliyat işlemine de bu nedenle duyulan ihtiyaç fazla durumdadır.
  Ankara merkezinde bulunan firmalardan ziyade bu semtin içerisinde dahi kurulmuş sadece o semte hizmet veren kuruluşlara rastlamak mümkündür.
  Eryaman nakliyat alanında uzun yılların kazandırdığı tecrübeyle görev yapan ve bu görevini hala devam ettiren nadir kuruluşlardan biride Deha Nakliyat şirketimizdir. Burada yer alan diğer firmalara kıyasla firmamız kurumsal kimliğe sahip kendini kanıtlamış durumdadır.

 47. Hi, thanks for such informative article. You cover all the aspects of the backlinks and present it in a very organized manner. The article is really informative and helpful

 48. Perfect! Interesting article over this site. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I’ve spent 3 hours searching for such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Right now with the task done, I’ll watch some live sexy hot gay cams. Thanks!! Greetings from Florida!

 49. Başkent Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan Çayyolu, birçok ilçeye kıyasla daha gelişmiş durumdadır. Ferah ve yaşanabilir sosyal alanlarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle her sektörün olduğu gibi nakliyat sektöründe görev yapan firmalarında buraya olan ilgisi oldukça fazladır.
  Çayyolu evden eve nakliyat hizmeti sunan firmalar bu bölgeyle özel olarak alakadar olmaktadır. Kültürlü insanların bulunduğu bu semtte taşımacılığa verilen dikkat oldukça fazla olduğu kadar bir o kadarda önemlidir.
  Deha Nakliyat firmamız başkentin her bölgesinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bu bölgelerin başında gelen Çayyolu semtine de özel statüde yaklaşmaktadır. Çayyolu nakliyat müşterilerine, firmamız kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam etmektedir.

 50. I simply couldn’t leave your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info an individual supply to your guests? Is gonna be back ceaselessly to check up on new posts

 51. Mudanya evden eve nakliyat şirketimiz konumu itibari ile Mudanya ilçesinde yer almaktadır.Şirketimiz asönsörlü ve şehiriçi,şehirler arası hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman işinde usta ve kaliteli titiz işler yaparak siz müşterilerimizin ev taşıma işlerini güvenli bir şekilde yapmaktadır.Firmamızın eksper elemanı siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarınıza bakarak uygun ekonomik ve kaliteli hizmet vermek için ev eşyanızın takibini yaparak kaliteli ve bütçenize uygun fiyat vermeye çalışmaktadır.

 52. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 53. What i do not realize is if truth be told how you are no longer actually much more neatly-preferred than you may be now. You’re so intelligent. You already know thus significantly in the case of this matter, produced me in my view imagine it from a lot of various angles. Its like women and men are not fascinated unless it¡¦s something to do with Woman gaga! Your personal stuffs nice. All the time deal with it up!

 54. I just couldn’t leave your website before suggesting that I really enjoyed the usual information a person provide for your visitors? Is gonna be again continuously in order to check up on new posts

 55. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is really a wonderful web site.

 56. Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 57. Thank you for all of the work on this site. My mother delights in working on investigation and it’s easy to see why. My spouse and i know all concerning the lively way you produce valuable guidelines on your web site and as well recommend participation from some other people on the theme then my princess is undoubtedly becoming educated a lot. Enjoy the rest of the new year. You are always conducting a really great job.

 58. What¦s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist different customers like its helped me. Great job.

 59. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today..

 60. Alanya, Antalya’nın 132 km doğusunda bulunan, yerli ve yerleşik yabancı nüfusuyla yoğun bir turizm şehridir. İlçenin en önemli tarihi yapıtı Alanya Kalesi’dir. Bunun yanısıra Kızılkule, Damlataş Mağaraları ile Alanya, oldukça güzel bir yapıya sahiptir. Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından alanya için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz.

 61. That is really fascinating, You are an overly skilled blogger. I have joined your feed and stay up for in the hunt for more of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 62. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 63. Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish amazing. Excellent job!

 64. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect site.

 65. My brother recommended I would possibly like this web site. He used to be totally right. This post actually made my day. You can not believe simply how a lot time I had spent for this information! Thank you!

 66. I simply couldn’t leave your website before suggesting that I really loved the usual information an individual provide for your guests? Is going to be again ceaselessly in order to inspect new posts

 67. Thanks for your posting on the traveling industry. I might also like to include that if your senior thinking of traveling, it’s absolutely important to buy travel cover for older persons. When traveling, retirees are at greatest risk of having a health care emergency. Obtaining the right insurance plan package on your age group can look after your health and provide you with peace of mind.

 68. One important issue is that when you’re searching for a education loan you may find that you’ll want a cosigner. There are many situations where this is true because you might discover that you do not possess a past credit history so the loan company will require that you’ve got someone cosign the financing for you. Good post.

 69. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 70. Thank you so much for providing individuals with an extremely nice chance to read from this web site. It is usually very amazing and also stuffed with a good time for me and my office acquaintances to visit your website a minimum of three times a week to read through the newest guidance you have. And of course, I am just certainly astounded considering the mind-boggling points you serve. Some 4 points in this article are unquestionably the best I have had.

 71. My wife and i ended up being so happy Jordan could finish up his researching from your ideas he made from your very own web page. It is now and again perplexing to just continually be offering tactics which usually some other people may have been selling. We keep in mind we have got the writer to be grateful to because of that. These explanations you made, the easy site menu, the relationships you give support to engender – it’s got all astonishing, and it’s really facilitating our son in addition to the family reckon that this idea is entertaining, and that is seriously indispensable. Thanks for the whole lot!

 72. Pretty section of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment or even I success you get entry to persistently fast.

 73. I believe this web site holds some rattling fantastic info for everyone :D. “This is an age in which one cannot find common sense without a search warrant.” by George Will.

 74. Hi there I am so thrilled I found your webpage, I really found you by accident, while I was researching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 75. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 76. I’ve learned a number of important things via your post. I might also like to express that there will be a situation that you will obtain a loan and never need a cosigner such as a Government Student Support Loan. However, if you are getting financing through a conventional finance company then you need to be ready to have a co-signer ready to enable you to. The lenders will certainly base their decision on a few components but the most significant will be your credit rating. There are some loan merchants that will also look at your work history and come to a decision based on this but in almost all cases it will hinge on your rating.

 77. Thanks for another great post. Where else could anyone get that kind of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the look for such info.

 78. Greetings! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 79. Very well written story. It will be helpful to everyone who utilizes it, including myself. Keep doing what you are doing – i will definitely read more posts.

 80. riped blay petticoat. A phial, an Agnus Dei, a shrivelled potato and a celluloid doll fall out) Sacred Heart of Mary, where were you at all at all? (Bloom, mumbling, his eyes downcast, begins to bestow his parcels in his filled pockets but desists, muttering.) A VOICE: (Sharply) Poldy! BLOOM: Who? (He ducksPlease visit my website : 우리카지노 https://akram37.com

 81. g in the footsteps of the head of the state, he reflected about the errors of notorieties and crowned heads running counter to morality such as the Cornwall case a number of years before under their veneer in a way scarcely intended by nature, a thing good Mrs Grundy, as the law stands, was terribly down on though not Also visit my webpage : 강원랜드카지노 https://nice100.xyz/강원랜드카지노

 82. drous stricken of heart for that evil hap and for his burial did him on a fair corselet of lamb’s wool, the flower of the flock, lest he might perish utterly and lie akeled (for it was then about the midst of the winter) and now Sir Leopold that had of his body no manchild for an heir looked upon him his friend’s son aAlso visit my webpage : 인터넷카지노 https://nice100.xyz/인터넷카지노

 83. a telltale flush, delicate as the faintest rosebloom, crept into her cheeks she looked so lovely in her sweet girlish shyness that of a surety God’s fair land of Ireland did not hold her equal. For an instant she was silent with rather sad downcast eyes. She was about to retort but something checked the words on hAlso visit my webpage : 온라인바카라 https://gam77.xyz

 84. l except the odd few I posted to myself with bits of paper in them so bored sometimes I could fight with my nails listening to that old Arab with the one eye and his heass of an instrument singing his heah heah aheah all my compriments on your hotchapotch of your heass as bad as now with the hands hanging off me lookin my site : 나눔카지노 https://bxx100.com

 85. Then squander a sovereign in dribs and drabs. And when he’s wanted not a farthing. Screwed refusing to pay his fare. Curious types. Never would Richie forget that night. As long as he lived: never. In the gods of the old Royal with little Peake. And when the first note. Speech paused on Richie’s lips. Comin my site : 실시간바카라 https://bxx100.com

 86. he is. Know his dona? Yup, sartin I do. Full of a dure. See her in her dishybilly. Peels off a credit. Lovey lovekin. None of your lean kine, not much. Pull down the blind, love. Two Ardilauns. Same here. Look slippery. If you fall don’t wait to get up. Five, seven, nine. Fine! Got a prime pair of mincepies, no kid. AAlso visit my site : 강원랜드카지노 https://nice100.xyz

 87. hat it is to have one yes when I lit the lamp because he must have come 3 or 4 times with that tremendous big red brute of a thing he has I thought the vein or whatever the dickens they call it was going to burst though his nose is not so big after I took off all my things with the blinds down after my hours dressing aAlso visit my webpage : 인터넷바카라 https://bxx100.com

 88. naturally like your web-site but you have to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the truth on the other hand I will surely come again again.

 89. I wanted to jot down a message so as to express gratitude to you for the magnificent instructions you are posting at this website. My rather long internet search has at the end of the day been compensated with wonderful concept to write about with my guests. I would assume that we visitors are very blessed to exist in a good website with so many wonderful people with good tips. I feel really happy to have seen your website and look forward to really more fun times reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.

 90. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect website.

 91. With everything that seems to be building within this particular subject matter, a significant percentage of perspectives tend to be quite stimulating. Even so, I appologize, because I can not give credence to your whole suggestion, all be it exhilarating none the less. It looks to me that your commentary are not entirely rationalized and in fact you are generally yourself not fully certain of your point. In any event I did take pleasure in examining it.

 92. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 93. Spot on with this write-up, I really suppose this web site wants far more consideration. I’ll in all probability be once more to read far more, thanks for that info.

 94. You can certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart. “Until you’ve lost your reputation, you never realize what a burden it was.” by Margaret Mitchell.

 95. Nice weblog right here! Also your website lots up very fast! What host are you the use of? Can I get your associate hyperlink in your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 96. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 97. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 98. nes said moving off. Mr Bloom stood in his way. If you want to draw the cashier is just going to lunch, he said, pointing backward with his thumb. Did you? Hynes asked. Mm, Mr Bloom said. Look sharp and you’ll catch him. Thanks, old man, Hynes said. I’ll tap him too. He hurried on eagerly toward my site : 여탑 https://bxx100.com

 99. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 100. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 101. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 102. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 103. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 104. ephen how he simply but effectually silenced the offender. He took umbrage at something or other, that muchinjured but on the whole eventempered person declared, I let slip. He called me a jew and in a heated fashion offensively. So I without deviating from plain facts in the least told him his God, I mean Christ, Please visit my website : 소라넷 https://bxx100.com

 105. pherical potatoes and tallies of iridescent kale, York and Savoy, and trays of onions, pearls of the earth, and punnets of mushrooms and custard marrows and fat vetches and bere and rape and red green yellow brown russet sweet big bitter ripe pomellated apples and chips of strawberries and sieves of gooseberries, pulpyAlso visit my webpage : 달팽이게임 https://bxx100.com

 106. wonderful put up, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don’t realize this. You must continue your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 107. ral commotion and compassion. Women faint. A wealthy American makes a street collection for Bloom. Gold and silver coins, blank cheques, banknotes, jewels, treasury bonds, maturing bills of exchange, I. O. U’s, wedding rings, watchchains, lockets, necklaces and bracelets are rapidly collected.) BLOOM: O, I so want Also visit my webpage : f1카지노 https://bxx100.com

 108. 激光是單一波段的光能 , 在同一時間發射 , 光線能量較為集中 , 能深入皮膚打擊患處之異常色素或血管 , 溫和地刺激皮膚內的骨膠原更生, 新生的骨膠原令您的膚質光澤柔嫩 , 煥然一新 , 抗老效果顯著。有效治療色斑(雀斑 , 太陽斑 , 咖啡斑 , 太田痣 , 紋身) , 血管問題 (葡萄色斑 , 微絲血管擴張) , 膚色不均 , 皮膚鬆弛 , 毛孔粗大 治療後皮膚會出現短暫的紅腫 , 要注意防曬及遵照醫生指示護理皮膚

 109. I do accept as true with all of the ideas you’ve introduced in your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for newbies. May you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 110. I am no longer positive the place you are getting your information, but good topic. I needs to spend a while learning more or figuring out more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 111. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!

 112. Hi there, simply became alert to your weblog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna be careful for brussels. I’ll be grateful in case you continue this in future. Lots of folks will likely be benefited from your writing. Cheers!

 113. Hiya very cool site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally¡KI’m happy to search out a lot of helpful info right here within the submit, we want develop extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 114. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

 115. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 116. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually recognise what you’re speaking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my web site =). We will have a hyperlink alternate arrangement among us!

 117. I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 118. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 119. Thanks , I’ve just been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 120. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 121. I do believe all the ideas you’ve offered to your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. Could you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 122. I have learn some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you set to create this kind of wonderful informative web site.

 123. 大部份曾經生育或經歷更年期的女性都會面臨私密深處及外觀鬆弛問題,不單會影響自信心和伴侶的親密體驗,更有機會造成容易積菌及尿滲等健康問題。全港首部 Venus Fiore閨密儀 RF射頻 私密緊緻療程 專門針對私密各處包括陰道、陰唇及陰阜的專用治療頭,全面改善鬆弛問題;每個治療頭均採用一次性即棄治療蓋,確保衛生。還有ATC自動控溫綜合系統,讓療程的治療溫度被有效監控,療程自然更安全、更有效達至預期效果。全港首部 Venus Fiore閨密儀 RF射頻 私密緊緻療程Venus Fiore集中為女性私密之處提供最到位的呵護,專注重整陰道健康、收緊鬆弛陰唇和改善陰阜肥大問題。關鍵在於Venus Concept的王牌─糅合多極射頻與磁力脈衝的(MP)2磁頻專利技術,發揮提升細胞活躍度、重塑同時增加膠原蛋白、刺激毛細血管新生等作用,達至調整陰道濕潤度、pH值的效果,更重要的是顯著改善陰道彈性,使其回復年輕狀態。

 124. I believe that avoiding processed foods is the first step to lose weight. They could taste excellent, but ready-made foods have very little nutritional value, making you try to eat more just to have enough electricity to get through the day. When you are constantly ingesting these foods, converting to grain and other complex carbohydrates will help you have more vitality while eating less. Great blog post.

 125. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and we are looking to exchange strategies with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 126. My wife and i felt joyful that Michael managed to round up his researching using the precious recommendations he had from your own weblog. It is now and again perplexing just to be releasing tips and hints which often others could have been trying to sell. Therefore we grasp we’ve got the writer to give thanks to for that. All of the illustrations you made, the easy web site menu, the relationships your site help foster – it’s got most remarkable, and it is facilitating our son in addition to us believe that the subject matter is excellent, which is certainly exceedingly mandatory. Many thanks for all!

 127. You are my aspiration, I own few web logs and sometimes run out from brand :). “Follow your inclinations with due regard to the policeman round the corner.” by W. Somerset Maugham.

 128. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 129. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this info So i¡¦m happy to show that I have a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot definitely will make sure to don¡¦t omit this site and give it a glance regularly.

 130. I have to show some appreciation to this writer for rescuing me from this incident. After browsing throughout the the web and coming across things that were not helpful, I was thinking my entire life was well over. Existing without the presence of strategies to the problems you’ve resolved as a result of your entire guideline is a critical case, as well as the ones which could have in a negative way damaged my entire career if I had not come across your site. Your own know-how and kindness in maneuvering everything was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a subject like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks so much for your reliable and effective guide. I won’t be reluctant to endorse your web blog to anybody who should get care about this subject matter.

 131. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 132. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really irritating. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 133. Thanks for another fantastic post. Where else may just anybody get that kind of info in such an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the look for such information.

 134. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really irritating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 135. Thank you a lot for giving everyone a very splendid opportunity to read in detail from this site. It’s usually so brilliant plus jam-packed with a great time for me personally and my office peers to visit the blog no less than three times a week to see the newest stuff you have. And lastly, I am actually fulfilled with the unique solutions served by you. Selected 3 ideas in this posting are without a doubt the best we’ve had.

 136. I will right away grasp your rss as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognise in order that I could subscribe. Thanks.

 137. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 138. Needed to post you a little observation just to say thanks over again on the remarkable knowledge you’ve shared at this time. This has been so pretty generous with people like you giving unreservedly exactly what a number of people might have supplied for an e-book to generate some profit for themselves, and in particular given that you could possibly have tried it if you ever considered necessary. These secrets in addition served to become a good way to fully grasp other individuals have similar dreams just like my very own to learn a lot more with regard to this issue. I believe there are numerous more pleasant moments in the future for those who scan through your blog.

 139. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 140. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 141. Thanks for any other great article. The place else could anyone get that type of information in such an ideal manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.

 142. Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you been blogging for? you make blogging glance easy. The overall glance of your web site is magnificent, let alone the content!

 143. I do consider all of the ideas you have introduced on your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. May you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 144. Thanks for sharing superb informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web-site.

 145. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 146. Hi there, I discovered your blog by means of Google while searching for a related matter, your web site got here up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 147. What i don’t understood is in reality how you are no longer actually a lot more neatly-preferred than you may be now. You are very intelligent. You realize thus significantly in relation to this matter, produced me in my opinion believe it from so many varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated until it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs great. At all times deal with it up!

 148. Simply desire to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 149. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 150. You can certainly see your skills within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 151. You actually make it seem so easy along with your presentation however I find this matter to be actually one thing that I feel I might by no means understand. It seems too complex and very vast for me. I am looking forward in your next post, I¡¦ll try to get the grasp of it!

 152. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 153. Thank you, I’ve just been looking for information about this topic for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so far. But, what concerning the bottom line? Are you sure concerning the supply?

 154. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Chrome. Outstanding Blog!

 155. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 156. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 157. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 158. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 159. Hi there, I found your blog via Google at the same time as searching for a comparable topic, your site got here up, it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 160. I carry on listening to the news broadcast lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 161. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful information specially the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 162. Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 163. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this info So i am satisfied to show that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot indubitably will make sure to don?¦t overlook this web site and give it a look on a constant basis.

 164. Hello, Neat post. There is a problem with your web site in web explorer, may check this¡K IE still is the market leader and a big portion of other people will leave out your wonderful writing due to this problem.

 165. Good website! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 166. Generally I don’t read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice post.

 167. You actually make it appear so easy together with your presentation however I in finding this topic to be actually one thing that I think I would never understand. It seems too complicated and very extensive for me. I am taking a look ahead in your next post, I will attempt to get the grasp of it!

 168. I happen to be commenting to let you understand of the exceptional experience my wife’s daughter went through reading the blog. She discovered plenty of details, with the inclusion of how it is like to possess an incredible teaching nature to get folks clearly thoroughly grasp several problematic matters. You truly did more than my expectations. Thanks for producing those insightful, healthy, educational and in addition unique guidance on your topic to Kate.

 169. Normally I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 170. Thank you a bunch for sharing this with all people you actually recognize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally consult with my web site =). We could have a hyperlink trade contract among us!

 171. rGsujR We all speak a little about what you should talk about when is shows correspondence to because Maybe this has more than one meaning.

 172. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 173. I simply could not go away your web site prior to suggesting that I extremely loved the usual info a person supply in your guests? Is gonna be back regularly in order to check up on new posts

 174. This is the appropriate blog for anyone who needs to seek out out about this topic. You realize a lot its nearly exhausting to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, just great!

 175. Great work! This is the type of information that are supposed to be shared across the internet. Shame on Google for not positioning this publish upper! Come on over and consult with my site . Thank you =)

 176. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a great web site.

 177. I just couldn’t leave your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info an individual supply in your visitors? Is gonna be back continuously to check out new posts

 178. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 179. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!

 180. Heya i am for the primary time here. I found this board and I to find It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to give one thing again and aid others like you helped me.

 181. I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 182. My spouse and i ended up being very delighted that Michael managed to deal with his researching through the entire ideas he got when using the web site. It’s not at all simplistic just to continually be giving for free techniques which many others have been selling. And we all remember we have got you to appreciate because of that. The type of explanations you have made, the straightforward site navigation, the relationships your site help to instill – it’s all impressive, and it is making our son and the family do think that matter is pleasurable, which is certainly wonderfully indispensable. Many thanks for all the pieces!

 183. Good day very nice site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am satisfied to find numerous helpful information right here in the put up, we want work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 184. We were at school together cialis vs viagra user reviews “They are Russian in the way they conceive of territory,” Galili explains. “They come from this enormous country and when they get here they are shocked by the size of Israel. Is this all, they ask?”

 185. An envelope viagra swiss The banking union rules will only come into force from 2018and will be far more comprehensive in terms of establishing howbank resolution takes place across borders, including how seniorbondholders and even bank depositors could be affected.

 186. Can I call you back? how often can u take viagra What is even more concerning is evidence that forward guidance may require the central bank to maintain its policy rate at the promised level, even when economic conditions have improved enough to warrant an adjustment in the policy rate. Thus, central bankers’ commitment to forward guidance could generate the next asset price bubble.

 187. I’m in a band viagra tesco The government does not totally close down in such situations. There are many exceptions, including national security, emergency services, payments of Medicare health insurance and Social Security retirement benefits.

 188. I’m in a band how to get viagra in south africa “We’re in a battle now. Honestly, we both want to kill each other, but that’s sport,” Oracle skipper Jimmy Spithill said of rival skipper Dean Barker, the two sitting beside each other at a post-race press conference.

 189. I’d like a phonecard, please how far in advance do you need to take viagra According to the ComRes survey of 1,350 – out of a total 6,842 – Labour councillors in England and Wales, 57% thought Mr Miliband was doing a good job as Labour leader but only 49% thought he should lead the party into the next election, while 30% thought they would stand a better chance of winning with a different leader.

 190. I’m interested in this position get free sample viagra Republicans know that neither the Democratic-controlled Senate nor Obama will go along with such an approach, but it allows them to accuse Democrats of working against the interests of veterans, national parks and cancer patients.

 191. Do you need a work permit? is it illegal to buy viagra online without a prescription Though the Monroe Doctrine of 1823 warning Europe to stay out of the Americas was upheld by the mighty Royal Navy, the century was marked by US/UK border skirmishes from Oregon to Venezuela and high tension – the near risk of war – over Abraham Lincoln’s naval blockade of the Confederacy’s cotton exports to Lancashire and warship purchases. Anglophobia was rampant.

 192. It’s OK where to buy viagra in east london Fonterra, which controls nearly a third of the world dairytrade and generates around 7 percent of New Zealand’s GDP, isexpected to say its earnings before interest and tax dipped toNZ$1.01 billion ($845.47 million) in the year to July fromNZ$1.028 billion a year earlier.

 193. i’m fine good work viagra work with alcohol In Asia and the United States, the volumes of shares tradedusing dark pools is even harder to track, analysts say, mainlybecause bank traders and other dark pool providers are notsubject to the same strict post-trade reporting rules asEuropean peers.

 194. How much were you paid in your last job? where to buy female viagra in australia Newcastle United, who struggled in the top flight last season, were bottom of the Premier League house price table, with the average value of properties close to its ground falling by 11 per cent over the 10-year period – the only stadium area to record a decline in prices.

 195. I’ve lost my bank card what does viagra do to your blood pressure Dr. Gary Smith of the Center of Injury Research and Policy, says, “These foods have high-risk characteristics that make them more likely to block a child’s airway or make them more difficult to chew, which can lead to more serious choking events.”

 196. I’m doing a phd in chemistry buy viagra pure They were sitting inside the cars using laptops connected directly to the vehicles’ computer networks when they did their work. So they will not be providing information on how to hack remotely into a car network, which is what would typically be needed to launch a real-world attack.

 197. Sorry, you must have the wrong number first visit to doctor for viagra The Bank said the wipe-clean polymer notes will be less tatty, tougher to counterfeit and last up to six times longer than cotton-paper based notes. They will also be 15% smaller, bringing English notes into line with sizes in other countries, but will remain larger than existing euro notes.

 198. very best job can you buy viagra over the counter in brisbane Before calling it a day, 14 people enthusiastically took part in a water gun battle, chasing each other through a muddy field near the Washington Monument. A few were equipped with water-pellet guns that shoot small water capsules – in a less-powerful imitation of paintball guns – and others wielded Super Soakers or simple squirt guns.

 199. Go travelling 800 for viagra Baosteel, China’s third-largest steelmaker byoutput, and Valin, the listed unit of the tenth-biggeststeelmaker Hunan Valin Group, have both won approval to tradeiron ore futures overseas, company officials confirmed.

 200. I can’t hear you very well quando bisogna prendere il viagra Biden’s speech came a day after he held talks with Indian Prime Minister Manmohan Singh as part of an effort to upgrade bilateral relations as the U.S. puts more foreign policy emphasis on the Asia-Pacific region. Biden’s trip also laid the groundwork for a summit meeting between Singh and President Barack Obama in Washington in September.

 201. Free medical insurance fda viagra “Systematic assaults on medical professionals, facilities and patients are breaking Syria’s health-care system and making it nearly impossible for civilians to receive essential medical services,” they said in an open letter published by The Lancet.

 202. I’d like to pay this cheque in, please best place to buy viagra online in uk Cashman, who angrily told Alex Rodriguez to “shut the f— up” through the media when the rehabbing third baseman tweeted on June 25 that he had been medically cleared to play games, told the Daily News in an email Monday that the Yanks “will take (Jeter) when he is ready, and yes, he wants to be back yesterday, understandably so.”

 203. We used to work together canadian viagra india It has been that way recently for the 25-year-old. If she can claim the Ricoh Women’s British Open title on the Old Course this week she will have golf’s holiest grail, those four professional majors in a calendar year, in her hands.

 204. A few months revatio vs viagra dosage “As an eminent judge’s impeccably argued ruling threatens to stall a substantial tranche of wind farm development, Scottish ministers have decided their renewable ambitions are above the rule of law.”

 205. I have my own business how to identify viagra pills The company commands 80 percent of China’s e-commerce marketand consumers bought a combined 1 trillion yuan of goods lastyear through Tmall and Taobao, Alibaba’s main market platforms,up 58 percent from 2011.

 206. Do you know the address? viagra condom india The low cost carrier, which has made three takeover bids for Aer Lingus, only to be stopped on anti-trust grounds, said on Tuesday that the commission has produced “no evidence whatsoever of any lessening of competition” as a result of the shareholding.

 207. magic story very thanks how much do viagra cost per pill I must admit to finding the show’s emotional incontinence and artfully calibrated mixture of misery and uplift unappealing but if you like this kind of thing there is no doubt that John Doyle’s production is a fine one.

 208. Enter your PIN canada cheap viagra “I don’t think it says much about the future of the aircraft,” he said. “We tend to focus a lot on the Dreamliner because it is new and it has experienced larger issues in the past. Safety is the primary concern with all things in the air, so ‘emergency’ landings with new aircraft get increased following.”

 209. A First Class stamp ms viagra After the JAL setback, ANA is fast becoming a “can’t lose at any cost” deal for Boeing, whose executives are under pressure to “do everything they can” to win the deal, said an industry source close to the U.S. planemaker.

 210. Cool site goodluck 🙂 acquiring viagra The Hyundai Sonata hybrid car on display February 2, 2012 at the 2012 Washington Auto Show at the Walter E. Washington Convention Center in Washington, DC. The auto show runs through February 5. KAREN BLEIER/AFP/Getty Images

 211. I’d like to open a business account viagra side effects other drugs Investors are nervous as the crisis in Washington drags on and the hit to the economy and confidence mounts. Wall Street fears that lawmakers are so far apart that they won’t agree on raising the debt-ceiling later this month, which raises the risks of the nation defaulting on its debts for the first time in history.

 212. Do you know each other? rite aid pharmacy viagra prices Late Friday, the White House issued a statement saying, “the majority of the compliance incidents are unintentional. The documents demonstrate that the NSA is monitoring, detecting, addressing and reporting compliance incidents.”

 213. Very interesting tale can you buy viagra over the counter at cvs Chapter 9 filings are rare, with only about 650 cases filedin the 75 years to 2012, mostly involving smallmunicipal entities like sewer districts. But, the last threeyears have seen filings by the city of Harrisburg, Pennsylvania,Jefferson County, Alabama and the California cities of Stocktonand San Bernardino.

 214. Will I get travelling expenses? can you buy viagra over the counter canada “If a lot of people start reporting that something is offensive, it’s something we would probably not show to a lot more users,” she explained. “If you tell us that something is uninteresting we would show you less about that, but we wouldn’t use that signal with other users.”

 215. good material thanks is viagra available over the counter in us “The whole building is about to collapse anytime now,” he wrote. “Only potential survivor, the fabulous Fab … Standing in the middle of all these complex, highly leveraged, exotic trades he created without necessarily understanding all of the implications of those monstrosities!!!”

 216. I’m on holiday viagra mexico It is a reaction that would be difficult to imagine coming from people in the U.S. or many other countries. The successes and failures of big South Korean firms are intimately linked to this small, proud, recently developed country’s psyche.

 217. What sort of work do you do? best substitute of viagra in india The area's rugged and sprawling terrain helps prepare soldiers physically and mentally for warfare as well as put their logistic skills to the test, making it an ideal area for elite forces personnel like the SAS.

 218. Insufficient funds what is better and safer than viagra There\\\’s a distinct feeling of deja vu in listening to the HSE\\\’s assurances on putting things right after the Savita Halappanavar scandal. At some stage, some accountability must be apportioned for the events that occurred in University Hospital Galway

 219. Could you give me some smaller notes? what to expect the first time you take viagra “Violence ruins game play”. It's GTA V, violence IS the game play. You knew this going in unless you lived under a rock during the last twenty years when Rockstar was making games. So why waste your time playing this and then reviewing it? You knew before you even put the game in the system that you were going to hate it.

 220. How do you do? does viagra have long term side effects JPMorgan Chase & Co, fell 1.2 percent to $52.75after the biggest U.S. bank agreed to pay approximately $920million in penalties to regulators in two countries to settlesome of its potential liabilities from its $6.2-billion “LondonWhale” derivatives loss last year, according to terms madepublic on Thursday. The KBW bank index lost 1.4 percent.

 221. Another service? where to buy viagra in saigon “These results offer important insights for ongoing and future studies of Yervoy in prostate cancer, including a second large trial of Yervoy in patients with less-advanced disease,” said W.R. Gerritsen, of Radboud University Nijmegen Medical Centre in the Netherlands.

 222. Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? liquid viagra online Like many people, Kennedy’s assassination has been of interest to me ever since. I’ve never been a conspiracy buff, but I’ve also never believed that Americans know the entire truth about the assassination.

 223. Is there ? viagra doesnt work “This long-term financial commitment and robust demand for UK-built products demonstrate the global appetite for high-quality, desirable products borne of the UK’s world-class design, research and development and engineering.”

 224. Who would I report to? viagra online shop uk Back in the UK, economists expect mortgage approvals to continue to rise and will be looking for evidence that the economy is building on the 0.6pc second quarter growth in the manufacturing and construction PMI indicators.

 225. Do you know the address? 50 mg viagra enough “The higher-level endorsement by the Arab foreign ministers at their meeting on Sept. 2-3 is being pushed by Saudi Arabia and Qatar, which both back anti-Assad rebels in Syria's civil war, as well as Qatar, a non-Gulf official at the League said.”

 226. Not available at the moment buy herbal viagra in london The role earned Black a Golden Globe award for best supporting actress and an Oscar nomination. She also played a prominent role as a country singer in the ensemble cast of Robert Altman’s 1975 musical drama “Nashville.”

 227. I’m doing a phd in chemistry discreet viagra online The draft plan also disclosed a preliminary deal with bondinsurer National Public Finance Guarantee over $45.1 million inoutstanding lease revenue bonds for the city’s arena that hadbeen in dispute.

 228. I’m a partner in can i get viagra without doctor A granary, where wheat and barley were stored on raised plinths to protect them from floods, revealed its good governance — provision was made to feed the city in lean times. Excavators found a water cooler area in the citadel — a square platform dented by the impressions from giant earthenware pots — where its officials could gather and gossip.

 229. A few months does 100 mg viagra work better than 50 mg Their calculations show that the Samalas eruption was one of the biggest of the last 12,000 years. It belched more ash and rock than any other volcano since roughly 1600 B.C., and it spewed hot ash even faster than Tambora, says Lavigne’s colleague Jean-Christophe Komorowski of France’s Institut de Physique du Globe.

 230. Lost credit card viagra probepackung The only question is when the Fed will begin ‘tapering’ itsasset purchases, now $85 billion a month. Investors willtherefore be poring over the minutes of the central bank’s July30/31 deliberations for clues on whether the first move couldcome as early as September.

 231. Free medical insurance viagra shoppers “We will be a problem-solving government based on values not ideology. We will strive to govern for all Australians, including those who didn’t vote for us. We won’t forget those who are often marginalised: people with disabilities, indigenous people and women struggling to combine career and family,” he said.

 232. My battery’s about to run out viagra fast shipping usa But what makes the app completely engrossing is pianist Stephen Hough. He pops up everywhere, commenting on sonatas in general, on Liszt in general, often illustrating a point at the piano. The heart of the app is his complete performance of Liszt’s sonata, an unbroken span of around 32 minutes. Running along the bottom is the score, which unfurls in time with the performance. A vertical line marks the exact moment we’re hearing. Above, there are three views of the performance. We can focus on Hough’s hands from above, or his lean, ascetic face from the front (with a kind of graphic representation of the music unspooling behind his shoulder), or from the side.

 233. What company are you calling from? how long does a 100mg viagra last The spectrum was previously used for broadcasting digital TV channels and by devices such as wireless microphones. It is, however, also particularly suitable for offering mobile broadband coverage over wide areas, and also penetrating buildings to provide a good indoor signal. Access to the 800MHz band was seen as the prime asset in the spectrum auction.

 234. I never went to university i want to order some viagra Delays to its 787 Dreamliner and its subsequent groundingafter its batteries overheated have, however, tarnished itsimage and cast doubt on Boeing’s ability to deliver aircraft ontime, industry experts said. Both JAL and its domestic rival ANAHoldings Inc are major Dreamliner buyers.

 235. Nice to meet you cialis 20mg vs viagra 50mg They should cost around $500 and Oculon claims they will have a 720p display and a 2,100mAh battery, which would be a significant step up from the current Google Glass specs. Additionally there will be a dual-core Cortex-A9 CPU, a microphone, and Bluetooth, Wi-Fi, and cellular connectivity.

 236. Which team do you support? generic viagra australia legitimate Barclays estimates S4 smartphone sales will have dropped to16 million sets in July-September from around 20 million in thetwo months following its late April debut. Sales may slipfurther to 13 million sets in the fourth quarter, according toBarclays.

 237. I was born in Australia but grew up in England safest place to order viagra online Breaking Bad's fifth season was split into two halves by cable channel AMC with each eight-episode section being shown a year apart. The second half of this season, which sees the show reach a conclusion, was first broadcast and made available online on 11 August.

 238. Do you have any exams coming up? newsletter viagra Eli Manning is having a terrible season and has already thrown 15 interceptions, as many as he had last year. It’s okay for Giants fans to be disappointed in him, but his two Super Bowl MVPs do earn him some benefit of the doubt. I doubt he’s going to play like this all season. The pass to wide-open tight end Brandon Myers when the Giants were driving for the winning touchdown at the end of the Bears game was too high and intercepted when it deflected off Myers’ hands. Manning had enough time and a clear passing lane that should have allowed him to drill it between the numbers — but it was not an uncatchable ball. Then again, if Jerry Reese had re-signed Martellus Bennett, who is 6-6, and didn’t bring in Myers, who is 6-3, the ball would have been right on the money.

 239. We’d like to offer you the job substitute of viagra in india According to Lessin, Google might use its cars as “robo taxis” for a service that sounds like a driver-less Uber. She also suggested that Google might be building its own car simply to make auto makers nervous and secure deals.

 240. I was just seeking this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative web sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 241. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 242. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 243. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 244. certainly like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will certainly come back again.

 245. Hello my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all significant infos. I would like to see extra posts like this.

 246. I got what you intend, thankyou for putting up.Woh I am glad to find this website through google. “Being intelligent is not a felony, but most societies evaluate it as at least a misdemeanor.” by Lazarus Long.

 247. I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 248. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nonetheless I am experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 249. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 250. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too great. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is really a terrific web site.

 251. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 252. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 253. I¡¦ll immediately grab your rss feed as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me know in order that I may subscribe. Thanks.

 254. I wanted to draft you one bit of word in order to thank you over again relating to the stunning ideas you have featured here. It is certainly surprisingly open-handed of you to grant freely all most of us would’ve offered for sale as an ebook to get some profit on their own, specifically since you could possibly have done it if you desired. These things in addition acted to provide a fantastic way to be sure that someone else have the identical passion just as my very own to figure out a great deal more related to this issue. I believe there are millions of more fun instances in the future for people who browse through your blog post.

 255. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 256. You could certainly see your skills within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 257. It’s really a great and useful piece of information. I’m glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 258. I do agree with all of the ideas you’ve offered on your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are too brief for starters. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 259. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 260. Good day very nice blog!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI’m happy to find numerous useful info right here within the submit, we’d like develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 261. hi!,I really like your writing so a lot! percentage we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I require an expert in this space to solve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to see you.

 262. I’ll right away take hold of your rss as I can not in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

 263. Thank you, I have just been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the best I’ve came upon till now. However, what in regards to the conclusion? Are you sure about the source?

 264. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 265. Great V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 266. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 267. It¡¦s really a great and useful piece of info. I¡¦m glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 268. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Many thanks!

 269. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 270. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great web site.

 271. Thanks, I’ve recently been looking for info about this subject for a while and yours is the greatest I have found out so far. However, what concerning the bottom line? Are you positive about the supply?

 272. Thank you for every other magnificent post. The place else could anyone get that type of information in such an ideal manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such info.

 273. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 274. Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily pleasant chance to check tips from here. It is usually so awesome plus jam-packed with fun for me and my office friends to visit your blog really thrice weekly to find out the latest stuff you have got. And of course, I’m actually contented with your effective advice you serve. Selected 3 ideas in this article are definitely the finest we have had.

 275. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 276. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 277. I and also my buddies happened to be checking out the good tips and tricks located on the blog and suddenly developed an awful suspicion I had not expressed respect to the website owner for those secrets. The men came for this reason excited to read through all of them and already have without a doubt been having fun with them. I appreciate you for turning out to be indeed thoughtful and also for finding some beneficial resources millions of individuals are really eager to be aware of. My very own sincere apologies for not saying thanks to earlier.

 278. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 279. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a great web site.

 280. Thanks for your suggestions. One thing we’ve noticed is the fact banks plus financial institutions know the spending practices of consumers as well as understand that most of the people max out their credit cards around the holiday seasons. They smartly take advantage of this particular fact and start flooding your own inbox in addition to snail-mail box by using hundreds of Zero APR credit cards offers just after the holiday season finishes. Knowing that if you’re like 98% of the American general public, you’ll jump at the possible opportunity to consolidate card debt and move balances to 0 interest rate credit cards.

 281. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon..

 282. I must show my appreciation to this writer for bailing me out of this scenario. As a result of searching throughout the world-wide-web and finding notions that were not pleasant, I was thinking my life was well over. Living without the solutions to the difficulties you have fixed by way of your entire post is a serious case, as well as ones that might have badly damaged my career if I hadn’t noticed the website. Your primary capability and kindness in handling the whole lot was very useful. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks a lot so much for the specialized and results-oriented help. I will not think twice to suggest your blog to anyone who would like care on this topic.

 283. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today..

 284. I truly wanted to type a quick comment to say thanks to you for the fabulous steps you are placing at this website. My extensive internet lookup has at the end of the day been rewarded with pleasant points to go over with my good friends. I ‘d state that that most of us site visitors actually are definitely endowed to be in a wonderful site with so many brilliant people with very helpful guidelines. I feel rather happy to have come across the webpages and look forward to tons of more thrilling moments reading here. Thanks a lot again for everything.

 285. Very interesting topic , thanks for posting . “Welcome to President Bush, Mrs. Bush, and my fellow astronauts.” by Dan Quayle.

 286. A few things i have observed in terms of computer memory is always that there are specific features such as SDRAM, DDR etc, that must fit in with the technical specs of the mother board. If the computer’s motherboard is fairly current and there are no main system issues, modernizing the ram literally normally requires under an hour or so. It’s one of several easiest pc upgrade processes one can imagine. Thanks for giving your ideas.

 287. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 288. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 289. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 290. Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 291. Thanks, I have recently been searching for information about this topic for a while and yours is the greatest I’ve found out so far. However, what in regards to the conclusion? Are you certain about the supply?

 292. you are truly a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a magnificent process in this subject!

 293. you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great process on this subject!

 294. Great write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s web site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 295. I keep listening to the news lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 296. It¡¦s really a cool and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 297. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 298. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 299. Great blog post. Things i would like to contribute is that laptop memory is required to be purchased if your computer still can’t cope with that which you do along with it. One can add two RAM boards of 1GB each, for instance, but not one of 1GB and one having 2GB. One should always check the maker’s documentation for one’s PC to be sure what type of memory space is necessary.

 300. You’ve been a busy cowboy lately. Don’t you think it’s time to settle down and relax? You can do just that with the babes over at http://www.camgirl.pw There’s plenty of hot girls over there who know how to treat a cowboy right. Take off your spurs and mosey on into a chat with one of these beauties.

 301. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & aid other users like its aided me. Great job.

 302. Thanks for every other informative website. The place else may I get that kind of info written in such an ideal method? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such info.

 303. Can I just say what a relief to seek out somebody who truly knows what theyre speaking about on the internet. You positively know how to deliver an issue to gentle and make it important. Extra individuals have to learn this and perceive this facet of the story. I cant consider youre no more in style because you undoubtedly have the gift.

 304. I will right away grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me know in order that I may subscribe. Thanks.

 305. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 306. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 307. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 308. Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds additionally¡KI’m satisfied to search out so many useful information right here within the put up, we’d like work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 309. I¡¦m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend a while learning much more or working out more. Thanks for great information I was in search of this info for my mission.

 310. I just couldn’t go away your web site before suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual supply to your visitors? Is gonna be back frequently in order to check up on new posts.

 311. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 312. A person essentially lend a hand to make critically posts I might state. That is the very first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this actual publish extraordinary. Great task!

 313. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 314. I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 315. Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 316. A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing a little bit analysis on this. And he in truth purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you grow to be expertise, would you thoughts updating your weblog with extra particulars? It’s highly helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 317. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 318. Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a great job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Safari. Excellent Blog!

 319. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 320. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 321. hello!,I love your writing so so much! share we keep in touch extra approximately your article on AOL? I require an expert in this space to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to see you.

 322. Howdy very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I’m glad to seek out so many helpful info here within the publish, we want develop extra techniques in this regard, thanks for sharing.

 323. Real men like to talk to sexy girls. There’s no denying that. Where does a man go to talk to a sexy girl? There’s just one place on the the internet to do that. The hottest girls can be found at http://www.camgirl.pw Have yourself a total blast and meet a few sexy girls. You’ll have a whole lot of fun doing so.

 324. Every guy out there needs to talk to a hot girl sometimes. There’s just one site that’s full of the hottest babes on the entire internet. That site is http://www.camgirl.pw and it’s going to put a smile on your face. Make sure you spend some of your precious free time there. It’ll be the best decision that you’ve made in quite some time.

 325. Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 326. Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally marvellous possiblity to read critical reviews from this site. It’s usually very terrific and as well , jam-packed with fun for me and my office co-workers to search your blog nearly three times weekly to read through the newest tips you have got. Of course, I’m just actually astounded concerning the unbelievable tricks you serve. Some 2 facts in this post are unquestionably the best we’ve ever had.

 327. I simply could not leave your site before suggesting that I actually loved the standard info an individual provide in your guests? Is going to be again continuously in order to check up on new posts

 328. hello!,I really like your writing so so much! share we keep in touch extra approximately your article on AOL? I require an expert in this area to solve my problem. May be that is you! Looking ahead to see you.

 329. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your great writing due to this problem.

 330. My spouse and i have been absolutely fortunate Chris could conclude his analysis from your precious recommendations he received from your site. It’s not at all simplistic just to possibly be giving freely secrets and techniques which usually other people have been trying to sell. We really understand we need the writer to give thanks to for this. Those explanations you’ve made, the simple web site menu, the friendships you will help to promote – it is many amazing, and it’s really helping our son and our family feel that this theme is fun, which is certainly exceedingly pressing. Thank you for the whole lot!

 331. With every thing that appears to be developing throughout this specific subject material, your viewpoints are generally relatively stimulating. Nevertheless, I appologize, but I can not subscribe to your entire strategy, all be it exciting none the less. It looks to me that your remarks are not totally validated and in actuality you are generally yourself not really completely certain of your point. In any event I did enjoy examining it.

 332. Thanks a lot for providing individuals with remarkably spectacular chance to read articles and blog posts from this website. It is usually so pleasurable plus jam-packed with a great time for me and my office peers to visit your web site more than 3 times in a week to read the fresh guides you have got. And indeed, we are at all times satisfied with the amazing guidelines served by you. Selected two ideas in this posting are clearly the simplest we’ve had.

 333. Thanks for the ideas you have shared here. One more thing I would like to say is that computer memory demands generally go up along with other advances in the technological innovation. For instance, if new generations of processors are brought to the market, there’s usually a corresponding increase in the type demands of both the laptop or computer memory plus hard drive space. This is because the software operated by means of these cpus will inevitably boost in power to leverage the new technologies.

 334. Just about all of whatever you articulate happens to be supprisingly accurate and it makes me ponder why I hadn’t looked at this in this light before. This particular piece truly did turn the light on for me as far as this specific subject goes. Nevertheless at this time there is actually one factor I am not necessarily too comfortable with so while I try to reconcile that with the actual main idea of your issue, permit me see what all the rest of the subscribers have to say.Very well done.

 335. I simply could not depart your website before suggesting that I actually enjoyed the standard information a person supply in your guests? Is going to be again frequently to investigate cross-check new posts

 336. you’re truly a excellent webmaster. The web site loading pace is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic job in this topic!

 337. I simply wanted to develop a remark so as to say thanks to you for those magnificent steps you are giving here. My extended internet investigation has at the end been rewarded with extremely good content to go over with my best friends. I would express that most of us visitors are unquestionably fortunate to exist in a fabulous place with very many perfect professionals with interesting concepts. I feel extremely grateful to have seen the website page and look forward to tons of more cool times reading here. Thanks again for everything.

 338. Thank you for another informative site. Where else may just I am getting that type of information written in such an ideal way? I have a challenge that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.

 339. Great blog right here! Additionally your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link for your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 340. Hello, Neat post. There’s an issue along with your website in web explorer, might check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a large part of other folks will leave out your fantastic writing because of this problem.

 341. Thank you, I have recently been searching for information approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have discovered till now. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 342. You actually make it appear really easy along with your presentation but I in finding this matter to be really one thing which I think I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely wide for me. I am taking a look ahead for your next post, I will try to get the hang of it!

 343. Yet another thing I would like to mention is that as opposed to trying to fit all your online degree courses on days of the week that you complete work (because most people are exhausted when they get home), try to receive most of your sessions on the weekends and only one or two courses for weekdays, even if it means a little time away from your weekend break. This pays off because on the weekends, you will be extra rested as well as concentrated with school work. Many thanks for the different tips I have mastered from your blog site.

 344. Excellent weblog here! Also your site loads up very fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink on your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 345. Magnificent items from you, man. I’ve consider your stuff previous to and you’re just extremely excellent. I really like what you have obtained right here, certainly like what you’re stating and the best way by which you assert it. You are making it entertaining and you continue to take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. That is actually a tremendous website.

 346. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 347. I must convey my gratitude for your kindness giving support to those who actually need help on this matter. Your personal dedication to getting the solution all-around ended up being amazingly invaluable and has surely encouraged those much like me to arrive at their targets. Your new interesting report signifies so much to me and far more to my office colleagues. Regards; from each one of us.

 348. I carry on listening to the newscast talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 349. Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 350. I’ve recently started a web site, the information you provide on this website has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “A physicist is an atom’s way of knowing about atoms.” by George Wald.

 351. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 352. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 353. Thanks for another informative site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I have a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

 354. Excellent weblog here! Additionally your site loads up fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 355. Hello very nice web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am satisfied to seek out a lot of helpful information right here in the post, we’d like work out extra strategies in this regard, thanks for sharing.

 356. whoah this weblog is great i really like reading your articles. Stay up the good paintings! You understand, lots of individuals are looking around for this information, you could help them greatly.

 357. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 358. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 359. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

 360. One other issue is when you are in a scenario where you would not have a cosigner then you may genuinely wish to try to exhaust all of your federal funding options. You’ll find many grants or loans and other scholarships and grants that will present you with finances that can help with college expenses. Thanks alot : ) for the post.

 361. I must get across my gratitude for your kindness supporting women who really want assistance with this one area. Your real commitment to passing the solution all-around turned out to be particularly useful and has continually permitted ladies just like me to arrive at their ambitions. Your amazing valuable guide entails a great deal to me and additionally to my peers. Best wishes; from each one of us.

 362. hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 363. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 364. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this information So i’m satisfied to express that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much no doubt will make sure to don?t put out of your mind this web site and give it a look regularly.

 365. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 366. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful information specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 367. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 368. I want to show thanks to this writer for bailing me out of this scenario. Because of surfing through the world wide web and meeting tricks which were not productive, I was thinking my entire life was done. Being alive minus the strategies to the issues you’ve sorted out through your entire review is a critical case, as well as the ones which might have in a negative way damaged my entire career if I hadn’t noticed your blog. Your personal expertise and kindness in taking care of everything was important. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. I can now look ahead to my future. Thanks for your time so much for your high quality and results-oriented guide. I will not think twice to recommend your blog post to anybody who would like tips on this area.

 369. hi!,I like your writing so much! share we communicate more about your post on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

 370. Generally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 371. Thanks for discussing your ideas here. The other factor is that if a problem arises with a personal computer motherboard, persons should not have some risk involving repairing the item themselves because if it is not done correctly it can lead to permanent damage to the complete laptop. It is almost always safe just to approach the dealer of a laptop for any repair of motherboard. They will have technicians who’ve an knowledge in dealing with laptop motherboard difficulties and can make the right prognosis and accomplish repairs.

 372. I was just looking for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 373. I have really learned new things by your weblog. One other thing I’d like to say is the fact newer laptop or computer os’s are inclined to allow far more memory for use, but they furthermore demand more storage simply to function. If your computer could not handle far more memory as well as the newest software program requires that memory increase, it can be the time to shop for a new Computer. Thanks

 374. I have figured out some new elements from your website about desktops. Another thing I have always presumed is that computers have become something that each house must have for some reasons. They supply you with convenient ways to organize households, pay bills, search for information, study, hear music and in some cases watch television shows. An innovative technique to complete many of these tasks is by using a laptop computer. These computers are portable ones, small, highly effective and portable.

 375. Great blog post. Some tips i would like to make contributions about is that computer system memory must be purchased should your computer cannot cope with anything you do along with it. One can deploy two good old ram boards with 1GB each, for instance, but not one of 1GB and one of 2GB. One should always check the maker’s documentation for the PC to be certain what type of memory space is required.

 376. Good blog post. Some tips i would like to bring up is that personal computer memory needs to be purchased if the computer is unable to cope with what you do by using it. One can install two good old ram boards of 1GB each, for example, but not one of 1GB and one with 2GB. One should check the car maker’s documentation for own PC to ensure what type of ram is required.

 377. I really wanted to make a brief comment so as to express gratitude to you for all the awesome information you are showing here. My time intensive internet research has now been paid with excellent points to share with my visitors. I would mention that we visitors are really endowed to dwell in a notable place with many lovely professionals with useful concepts. I feel very privileged to have encountered your entire webpage and look forward to some more cool times reading here. Thanks once more for everything.

 378. I keep listening to the news bulletin speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 379. I think other web-site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 380. Very good written article. It will be useful to anyone who employess it, including yours truly :). Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 381. obviously like your web site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth then again I will certainly come again again.

 382. Thanks for your article. I also feel that laptop computers have gotten more and more popular lately, and now tend to be the only type of computer utilised in a household. The reason is that at the same time they are becoming more and more cost-effective, their working power is growing to the point where there’re as effective as desktop coming from just a few in years past.

 383. Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 384. Thanks so much for providing individuals with such a pleasant opportunity to read articles and blog posts from this site. It’s always so useful and as well , packed with fun for me and my office fellow workers to visit your website a minimum of 3 times a week to read the fresh things you have got. Not to mention, I am also at all times amazed for the powerful methods you serve. Some 2 ideas in this post are easily the finest we have all had.

 385. Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 386. Thank you for another informative web site. Where else may just I am getting that kind of information written in such a perfect manner? I’ve a project that I’m just now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.

 387. Thank you so much for providing individuals with a very remarkable opportunity to read from this site. It is always very superb and also full of a great time for me and my office co-workers to search your web site particularly thrice every week to see the fresh guides you have got. And definitely, I am at all times amazed with all the amazing pointers served by you. Certain two tips in this article are unequivocally the most effective we have all ever had.

 388. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 389. It¡¦s in point of fact a nice and helpful piece of information. I¡¦m happy that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 390. You really make it seem really easy together with your presentation but I to find this matter to be actually one thing that I believe I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely vast for me. I’m looking ahead for your subsequent put up, I will try to get the hang of it!

 391. I want to express thanks to the writer for rescuing me from this particular predicament. As a result of scouting through the internet and finding basics which were not pleasant, I figured my entire life was gone. Living minus the answers to the problems you have fixed all through the guide is a critical case, as well as those which could have in a wrong way damaged my career if I had not discovered your blog. The expertise and kindness in playing with every item was very useful. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a step like this. I am able to at this point relish my future. Thank you very much for this skilled and amazing help. I won’t think twice to refer your blog to any person who would like counselling on this issue.

 392. There are some interesting time limits on this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There is some validity but I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as properly

 393. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 394. Great weblog here! Also your web site lots up very fast! What web host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 395. I cling on to listening to the news broadcast speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 396. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 397. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 398. I¡¦ve learn a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you place to make this type of great informative website.

 399. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 400. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 401. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 402. Helpful info. Fortunate me I discovered your website by accident, and I am stunned why this accident didn’t came about in advance! I bookmarked it.

 403. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 404. hi!,I like your writing very a lot! percentage we communicate more about your article on AOL? I require an expert on this house to resolve my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 405. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 406. I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

 407. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 408. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & aid different users like its aided me. Good job.

 409. We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You’ve performed a formidable job and our entire neighborhood will probably be grateful to you.

 410. I just could not depart your site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be back often to check up on new posts

 411. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 412. Thanks for this article. I’d also like to state that it can be hard when you find yourself in school and merely starting out to create a long credit rating. There are many learners who are simply just trying to endure and have a good or favourable credit history are often a difficult factor to have.

 413. Good post. I study something more challenging on totally different blogs everyday. It should all the time be stimulating to read content from other writers and observe just a little one thing from their store. I’d choose to make use of some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.