Història

16. Els hominins: els australopitecins

Els primers homínids dels quals es té la seguretat que van ser completament bípedes són els membres del gènere Australopithecus, dels quals s’han conservat esquelets molt complets (com el de la famosa Lucy).

Aquest tipus d’hominí va prosperar a les sabanes poblades d’arbres de l’est d’Àfrica entre 4 i 2,5 milions d’anys enrere amb notable èxit ecològic, com ho demostra la radiació que va experimentar, amb almenys sis espècies diferents escampades des d’Etiòpia i el Txad fins a Sud-àfrica: Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus garhi, Australopithecus bahrelgazhali i Australopithecus sediba.

La seva desaparició s’ha atribuït a la crisi climàtica que es va iniciar fa uns 2,8 milions d’anys i que va conduir a una desertificació de la sabana, amb la consegüent expansió dels ecosistemes oberts, esteparis. Com a resultat d’aquesta pressió evolutiva alguns Australopithecus es van especialitzar en l’explotació de productes vegetals durs i d’escàs valor nutritiu, desenvolupant un impressionant aparell masticatori, originant el gènere Paranthropus; altres Australopithecus es van fer gradualment més carnívors, originant els primers Homo.

Les característiques principals del gènere Australopithecus són:

Al crani:

 • Capacitat cranial relativament petita.
 • Parets cranials primes.
 • Vores supraorbitàries robustes.
 • Protuberància occipital externa per sota del pla de Frankfurt.
 • Flexió basicranial.
 • Posició anterior dels còndils occipitals.
 • Orientació del foramen magnum en un pla gairebé horitzontal.
 • Prognatisme subnasal moderat.
 • Ossos maxil·lars massius.

A la mandíbula:

 • Mandíbules massives i robustes.
 • Arc mandibular intern en “V” o “U” aguda.
 • Arcada dental parabòlica sense diastema.

A les dents:

 • Canines espatulades amb desgast perpendicular a la dent.
 • Premolars i molars absolutament i relativament grans.

L’anatomia dels australopitecins mostra així mateix una sèrie d’adaptacions per a la bipedestació, tant en la part superior com en la inferior del cos. Entre les adaptacions de la part inferior s’inclouen les següents:

 • L’ili (part de l’os coxal que forma la part anterior i lateral de la pelvis òssia) era molt més curt i ample que en els simis, el que permetia als músculs equilibrar el cos després de cada pas.
 • La pelvis tenia forma còncava per allotjar els òrgans interns durant la postura dreta.
 • La part alta dels membres inferiors formaven un angle cap a l’interior des de l’articulació del maluc, permetent així als genolls suportar millor el pes del cos en caminar dret. Al contrari, els membres inferiors dels simis estan col·locats gairebé en sentit vertical des del maluc, de manera que quan caminen drets el seu cos es balanceja cap als costats.
 • Els dits dels peus eren més curts i menys flexibles que els dels simis, de manera que actuaven com a palanques per impulsar el cos a cada pas.

australopithecus_erectus

Per sobre de la pelvis també es van produir altres adaptacions. La columna australopitecina presentava una corba en «S» que disminuïa la longitud total del tors i li conferia rigidesa i equilibri quan es trobava dret; els simis, per contra, tenen una columna relativament recta. El crani australopitecí també presentava una adaptació important relacionada amb la bipedestació: el foramen magnum es trobava en una posició més avançada que en els simis, la qual cosa permetia al cap mantenir-se en equilibri sobre la columna dreta.

És clar que els australopitecins caminaven drets sobre el terra, però els paleoantropòlegs no tenen una opinió unànime sobre si passaven també una part important del seu temps en els arbres. Algunes característiques físiques com, per exemple, els dits corbs i llargs i els braços allargats, semblen confirmar que així era. Tanmateix, els dits, a diferència dels simis, potser no eren prou llargs com per permetre’ls balancejar-se de branca en branca. 

La morfologia bàsica de l’australopithecus

Observem quines són les diferències anatòmiques més importants dels hominins respecte els pongins:

columna_homininos_ponginos manos_homininos_ponginos

 

 • El peu: s’ha especialitzat a estar dempeus, caminar i córrer. El dit gros ha perdut pràcticament l’oposició.
 • Braços i mans: el braç és curt en relació amb les cames (els dos braços estirats = alçària total del cos). Els braços dels pongins toquen pràcticament a terra. Els hominins són els únics animals que poden recórrer còmodament distàncies llargues mentre porten objectes a les mans. La mà també és més curta que la dels pongins, i el polze, musculós i flexible, és totalment oposable als altres dits.
 • Les cames dels hominins són les més llargues de tots els hominoides i el gran panxell n’és una característica distintiva. La musculatura glútia proporciona gran part de la força per a caminar costa amunt.
 • La columna vertebral: té una peculiar corba a la regió lumbar, sense la qual el centre de gravetat del cos s’alteraria i tendiríem a caure cap enrere. És perpendicular al forat occipital; per això el cap es manté en equilibri dalt de la columna.
 • El coll: és llarg i prim, ja que la postura vertical fa que el cap no necessiti poderosos músculs per a aguantar-se.
 • La pelvis: té forma de conca i hi passa el centre de gravetat. Els ossos de la pelvis (sacre i ilíac) transmeten el pes del tronc a les cames. Proporciona acoblament als forts músculs que controlen les cames i incrementa la força de tota la musculatura que intervé en la posició erecta.

Aquestes diferències tenen un denominador comú: la postura vertical o dreta, és a dir, el bipedisme. Fa, doncs, uns 4 milions d’anys, pel cap baix, que els hominins són bípedes. Caminar sobre dues cames és una característica exclusiva dels homininis i és anterior al desenvolupament del cervell.

Ens cal preguntar ara: per a què els servia, a l’australopitec i als humans primitius, la postura erecta? 

El bipedisme

bipedfisme

Segons l’estat dels estudis actuals, en el període cronològic entre 7 i 5 milions d’anys, existeixen dubtes raonables per poder afirmar si havia aparegut la marxa erecta i si algun dels gèneres Sahelanthropus, Orrorin i Ardipithecus, o cap d’ells, era bípede. En canvi, del gènere Australopithecus es disposa de material fòssil suficient com per conèixer el seu tipus de locomoció. Més concretament, en els fòssils de l’espècie Australopithecus anamensis i, més encara, d’Australopithecus afarensis podem reconèixer les adaptacions a la locomoció bípeda, en fòssils que tenen fins a 4 milions d’anys d’antiguitat.

La consecució del bipedisme és un dels eixos centrals del camí cap a l’homo sapiens. Una concepció basada en la primacia del mascle té molt clara la funció i l’origen del bipedisme: som bípedes perquè som caçadors. La caça seria, doncs, el motor del desenvolupament humà; resumidament, aquest és l’argument:

La caça obliga a adoptar una postura erecta, tant per a veure les preses com per a fugir d’elles; i el caminar bípede deixa les mans lliures per a l’ús d’estris i la fabricació d’instruments, cosa que desenvolupa el cervell i redueix les canines, atès que no les hem de fer servir per atacar o defensar-nos (podem fer servir les mans amb pals) i, conseqüentment, la mandíbula també es redueix, possibilitant un augment de la grandària i la capacitat cerebrals.

Com podem criticar aquesta concepció androcèntrica?

Si el que ens va fer evolucionar hagués estat la caça d’animals grans, no s’entén la postura vertical del cos: tots els caçadors no humans del territori de l’Àfrica oriental on vivien els hominins eren quadrúpedes. El bipedisme no és pas una bona adaptació per a la caça: amb quatre potes es pot córrer molt més de pressa. Ni per la dentició (l’australopitec mai no hauria pogut matar a mossegades un animal gran), ni per les cames (en curses curtes no tenim res a fer amb la majoria d’animals), ni pels primitius còdols tallats, els hominins mai no han estat uns depredadors, i encara menys, mones assassines. En la transició d’animal a ésser humà, la caça no va tenir en absolut el paper que se li atribueix.

Si la caça no era, doncs, el seu sistema de subsistència bàsic, per a què li servien les eines que se li associen?

Quins avantatges tenia el bipedisme en un hàbitat no boscós? Des de Charles Darwin, s’han proposat nombroses i variades hipòtesis per explicar l’origen del bipedisme i totes elles intenten explicar per què durant el procés evolutiu es va seleccionar el bipedisme dels hominins. Algunes d’elles són:

 • permet atènyer els fruits dels arbres baixos
 • aixecar-se per damunt de les herbes de la sabana i tenir una millor visió que permetés localitzar les fonts d’aliment i alertar de possibles depredadors
 • permet viatjar per la sabana i recórrer grans distàncies sense fer grans esforços;
 • deixa les mans lliures per a agafar, llançar, aguantar i elaborar instruments lítics
 • en termes del cost energètic, perquè el cos d’un bípede a determinades velocitats i distàncies és energèticament molt eficient
 • dóna millors oportunitats d’apropar-se a un objectiu concret, la distància al qual es podia calcular amb precisió
 • com adaptació tèrmica, perquè el cos d’un bípede exposa una menor superfície a la insolació i allunya el cap del terra

La hipòtesi de la termoregulació

Peter Wheeler[1] ha proposat una hipòtesi que relaciona la locomoció amb la vida en la sabana i els requisits de termoregulació que aquest hàbitat comporta. A les hores de màxima insolació, un bípede exposa una àrea molt més petita del seu cos a la radiació solar. En la part del cos més exposada, el cap, disposem de la protecció del cabell, mentre que la resta del cos hem desenvolupat la sudoració per evitar el sobreescalfament. A més, prop del terra l’aire està lleugerament més calent, mentre que a dos metres hi ha una més gran circulació d’aire. La simultània pèrdua de cabell en altres zones del cos va poder tenir com objectiu augmentar la sudoració per eliminar calor.

Segons Wheeler, el bipedisme reduiria la calor i el consum d’aigua en els hominins bípedes respecte als quadrúpedes. Aquesta adaptació a més permetria als hominins mantenir-se actius en les hores de màxima calor.

Un dels problemes sense resoldre d’aquesta proposta és la possibilitat que els primers hominins bípedes poguessin sorgir en ecosistemes més forestals, on la radiació solar no és determinant.

La hipòtesi de Lovejoy

Lovejoy[2] defensa que la locomoció bípeda d’Australopithecus afarensis va anar acompanyada per un conjunt d’adaptacions en el comportament. Segons aquest autor una de les innovacions evolutives fonamentals dels hominins fou l’aparició de la família nuclear: la monogàmia i el fet de tenir cura dels fills a càrrec dels progenitors. Segons aquesta hipòtesi, al mascle li correspondria proveir la família, així va aparèixer el bipedisme que permetria poder transportar aliments. Gràcies a aquest suplement energètic augmentava la capacitat d’alimentar a les cries i disminuïen els intervals entre naixements, i es podia criar a més d’un fill alhora. Però per tal que els mascles complissin aquest paper caldria l’existència de vincles més estables entre mascles i femelles per garantir que les cries són efectivament les que porten els seus gens. És a dir, Australopithecus afarensishauria de tenir un tipus d’organització familiar monògama.

Tanmateix, és difícil mantenir que Australopithecus afarensis era un hominí monògam atès que sembla que el dimorfisme sexual en aquesta espècie és molt marcat. El dimorfisme sexual, les diferències de mida entre mascles i femelles, és més gran en aquelles espècies en les quals els mascles han de competir entre ells per aparellar-se amb les femelles, en la majoria dels casos perquè els mascles intenten reproduir-se amb diverses femelles i impedeixen que altres mascles s’aparellin amb elles, assegurant d’aquesta forma la seva descendència. En aquestes espècies on els grups socials estan formats per un mascle i diverses femelles, la selecció natural afavoreix als mascles de mida superior. En els primats, les diferències en la dimensió corporal de mascles i femelles també venen acompanyades de grans diferències en la dimensió de les canines (les dels mascles són molt més gran que les de les femelles). Australopithecus afarensis presenta una combinació d’alt dimorfisme sexual corporal amb baix dimorfisme en la canina, i això fa difícil inferir el seu tipus d’organització familiar 

Medi i estratègies de supervivència 

australopithecus_africanus

Australopithecus africanus

L’australopitec és un hominí que viu en hàbitat obert (zones d’estepa o planes herbàcies), de postura erecta (no fa servir les mans per caminar), amb els peus adequats per a córrer i no per a grimpar, amb uns braços massa dèbils per a anar penjat per les branques i la columna vertebral més recta que la corbada dels quadrúpedes.

L’Africà fa 1,20 m, pesa uns 30 kg, té una capacitat cranial d’uns 450 cc i menja de tot (herbes, llangardaixos, ous, mamífers petits…). El robust fa 1,50, pesa uns 50 kg, la seva capacitat cranial supera els 500 cc i és bàsicament vegetarià.

«Els instruments no s’utilitzaren per caçar animals grans, ràpids i perillosos, sinó per a recol·lectar plantes, ous, mel, tèrmits, formigues i, probablement, petits animals excavadors. Els utensilis consistien en pals per a furgar o rebaixar la terra, roques per trencar núcules o altres fruits de closca dura, i diferents tipus de recipients. Les roques de tall fi s’utilitzaren potser també per tallar alguns dels aliments nous de la sabana, especialment rels i tubèrculs, durs i fibrosos, però prou voluminosos com per a fragmentar-los. Tot plegat és part d’un viratge general, en el que les mans i els estris substituïren les dents en algunes de les funcions.»

Nancy Tanner i Adrienne Zihlman, citat per R.E. Leakey: La formación de la humanidad. Serbal. Barcelona. 1981. pàg. 95

Si estava tan ben adaptat, per què va desaparèixer?

Australopithecus anamensis 

Australopithecus anamensis és una espècie d’hominí de 4,2-3,9 milions d’anys d’antiguitat trobada a Kenya i descrita el 1995 per Meave Leakey. El nom d’aquesta espècie prové de la paraula tukana «anam» que significa llac i va ser elegida per la proximitat de Kanapoi al llac Turkana, i com a recordatori del gran llac que hi va haver en aquestes desertes zones en aquella època, el llac Lonyumun[3].

Els seus queixals tenien gruixuts esmalts, per la qual cosa es dedueix que no menjava només fulles i fruits, sinó aliments més durs. Va viure en un ambient forestal, però més obert que el dels seus presumptes avantpassats els Ardipithecus, i se sap que caminava dret. Presentaven un clar dimorfisme sexual en mida corporal. És possible que formessin comunitats de diversos mascles emparentats, en les quals cada un agruparia un petit harem de femelles.

L’equip de Tim White va trobar el desembre de 2005 restes d’aquesta espècie al lloc Asa Issie, al nord-est d’Etiòpia, a la vall mitjana del riu Awash. Datats amb entre 4,1 i 4,2 milions d’anys d’antiguitat, són un fèmur, fragments de maxil·lar i algunes dents, incloent l’ullal més gran trobat entre els hominins. Havien estat trobats a més uns altres 9 fòssils d’aquesta espècie, a Kanapoi, Kenya, la majoria el 1994; més uns altres 12 fòssils, principalment dents, trobades el 1988, a Allia Bay, Kenya i un fragment d’húmer que havia estat trobat el 1965 per Bryan Patterson i es va identificar posteriorment[4].

Aramis

Fòssils homínids d’Aramis i Asa Issie AL_444

Reconstrucció dels cranis d’Australopithecus afarensis AL 444-2 i AL 333

Encara que les dents i una mandíbula presenten encara similitud amb els simis, tenen, per primera vegada en l’evolució dels hominins, un esmalt gruixut (característica que comparteixen tots els Australopithecus, cosa que indica un canvi en el tipus d’alimentació i de nínxol ecològic, atès que han incorporat a la seva dieta aliments més durs[5]). El fragment d’húmer és semblant al dels humans i la part de tíbia trobada el 1994 per Kamoya Kimeu i el fèmur d’Asa Issie són la més antiga evidència del bipedisme erecte dels hominins. A partir de les característiques anatòmiques[6] dels ossos dels braços (llargs braços i les falanges corbades) i de les cames es dedueix que Australopithecusanamensis era, alhora, bípede i un poderós grimpador. El seu hàbitat, en comparació al dels homínids que el precedeixen, era un lloc més ideal per a l’evolució del bipedisme, amb regions menys poblades d’arbres i sabanes.

Segons alguns autors, Australopithecus anamensis  seria l’avantpassat directe de l’Australopithecus afarensis (3,9 – 3 milions d’anys)[7]; seria un exemple d’anagènesi, és a dir, d’un canvi progressiu en lloc d’una bifurcació (cladogènesi). Segons Tim White l’Australopithecus anamensis mostra una clara descendencia del gènere Ardipithecus.[8] anamensis_huma 

KO_136

anamensis_reconstruccio

Australopithecus afarensis: la Lucy 

Australopithecus afarensis va ser un hominí que va viure entre els 3,9 i 3 milions d’anys abans del present. Era de contextura prima i gràcil, i es creu que va habitar només a Àfrica Oriental (Etiòpia, Tanzània i Kenya). És acceptat entre la majoria de la comunitat científica que pot ser un dels avantpassats del gènere Homo.

Va ser descobert el 24 de novembre de 1974 per Donald Johanson[9], Yves Coppens i Tim White a Hadar, Etiòpia. L’espècimen trobat en aquell moment va ser el mundialment conegut com «Lucy» (AL-288-1).

Aquest descobriment va destacar sobre els altres per moltes qualitats, especialment per ser l’Australopithecus més ben conservat a través de tants anys. Així va ser possible comprovar que la seva capacitat per caminar dret, com els humans actuals, va precedir el creixement del cervell. L’estudi de la seva dentadura va aclarir aspectes fonamentals sobre l’evolució dels hominins i va descobrir l’evolució simultània de gèneres, de manera que la línia Paranthropusse’n va apartar i en particular de la que va evolucionar cap a Homo.

Lucy_reconstruccio

 Reconstrucció de la Lucy

Australopithecus afarensis és, com tot Australopithecus, un primat bípede dret, però diferent de nosaltres en diversos aspectes:

 • capacitat cranial bastant menor: de 375 a 550 cm3. Això significa un cervell d’una mida propera a la tercera part de la humana actual mitjana.
 • Australopithecus afarensis era un hominí amb freqüent activitat arbòria, ja sigui recollint fruits, dormint, jugant, etc.
 • el seu pit no era en forma de barril, com el nostre, sinó que s’estrenyia agudament cap a dalt (forma de campana).
 • el dimorfisme sexual era molt marcat, amb els mascles molt més corpulents que les femelles.

Pel que fa al seu sistema ossi és molt important recalcar que tenia el crani relativament petit, com els antropomorfs, encara que en comparació amb la mida del cos era relativament gran. A més, la seva cara era bastant gran i es projectava davant del crani (prognatisme), a causa de la mida de les dents.

crani_australopitec_ximpanze
Comparació de cranis d’Australopithecus afarensis i ximpanzé: a. Inclinació del front; b. Solc sobre el torus supraorbitari; c. Torus supraorbitari; d. Morfologia de la canina; e. Posició del foramen magnun

A diferència dels antropomorfs, els ullals d’Australopithecus afarensis són reduïts encara que es projecten lleugerament davant de la dent adjacent. Les incisives són grans (associades al règim frugívor). Els molars i premolars són de mida substancial, amb superfícies planes.

De la seva boca també es conclou que el paladar és molt similar al dels humans actuals perquè, encara que gran, forma una corba que no és parabòlica, ni de costats paral·lels, com en els grans simis.

La forma de la pelvis és important ja que se’n han realitzat estudis necessaris per determinar el caminar bípede dret dels Australopithecus; és de petita mida en comparació a la dels antropomorfs i presenta un canal de part, en la femella, més petit que l’actual i amb una notòria forma de ronyó. Les femelles de l’espècie no necessitaven tenir un gran canal de part, a causa de la petita mida del crani de les cries.

Segons Johanson i Tim White[10] l’origen dels humans primitius respondria a l’esquema següent: de l’australopithecus afarensis n’hauria sortit, per una banda l’australopithecus africanus i el robustus i, per l’altra, l’homo habilis. Segons altres autors, el crani més complert d’aquesta espècie, AL-444-2, trobat el 1992, presenta algunes característiques en el seu aparell masticatori i a la base del crani que el situarien en la línia dels Paranthropus, i qüestionen que aquesta espècie sigui l’avantpassada del gènere Homo.[11]

Però, fa aproximadament un milió d’anys, els australopitecs s’extingiren i només sobrevisqué una línia d’hominins: l’Homo habilis. El gènere Homo, doncs, degué començar la seva existència fa uns 4 milions d’anys, i durant 3 milions va coexistir amb l’australopitec. Ni l’Homo habilis ni l’australopitec es van moure d’Àfrica, i això ens planteja un seguit des qüestions:

 • Per què va sobreviure i no s’extingí com l’australopitec?
 • Per què el cervell de l’Homo habilis va multiplicar per dos la capacitat de la de l’australopitec?
 • Què té, què fa (o com ho fa) el gènere Homo que no tingués o fes el gènere australopitec?
 • Què tenia l’Àfrica oriental que va ser també el bressol de l’Homo habilis?

australo_adult_jove

Mascle adult                                         Jove

Lucy_Mexic_Cleveland

Museo Nacional de Antropología de México   Lucy   Cleveland Natural History Museum

selam

Reconstrucció de la  cara de la nena Selam[12], 100 000 anys més antiga que la Lucy. Fou descoberta per l’antropòleg etíop Zeresenay Alemseged l’any 2000 a deu quilòmetres de distancia de la Lucy.

afarensis_cosmo_caixa

Reproducció d’A.afarensis a Cosmocaixa, Barcelona

El 24 de novembre de 1974, Donald Johanson i el seu equip van trobar en el riu Awash, a la regió d’Afar (a Etiòpia), un esquelet d’homínid. Es va poder recuperar el 40 % dels seus ossos, que tenien una antiguitat d’uns 3 milions d’anys. A aquest esquelet, que correspon a un australopitec femella, li van posar el nom de Lucy per la cançó dels Beatles Lucy in the sky with Diamonds, que sonava a la ràdio del campament. Les restes de Lucy van ser trobades al lloc on habitava la tribu Afar, per això el nom afarensis.

Es tracta d’una femella adulta, d’uns 20 anys, que caminava bípeda i feia 1,20 d’alçada. Els seus braços, en relació amb les seves cames, són una mica més llargs que els dels humans actuals, però no tant com els dels pongins. La mà ja té un polze que es pot oposar a l’índex, fet que li permet la «prensió de precisió» (pot enfilar una agulla, cosa que no pot fer un ximpanzé).

La Lucy no és un ésser humà, però tampoc no és ni un mico, ni un ximpanzé…. És un hominini del gènere australopitec: pertany a l’espècie Australopithecus afarensis.

De fet, el terme australopitec, que vol dir «mona del sud», no és correcte, atès que els australopitecs no són mones. Però és que les primeres restes d’un ésser similar a la Lucy foren trobades el 1924 pel sud-Africà Raymond Dart a Taung, en una cova de l’actual Botswana, i li va donar el nom d’australopitec, pensant que es tractava d’un simi evolucionat; i el primer nom que es dóna a una espècie acabada de descobrir és d’obligatòria imposició per a tots els altres membres d’aquesta espècie que es trobin més tard.

petjades
Les petjades de Laetoli

Les petjades de Laetoli es van formar sobre cendres molt fines expulsades pel volcà Sadimán fa 3,6 milions d’anys. Després de l’erupció va ploure (hi ha marques de gotes de pluja) i el terra es va humitejar. Els hominins i altres animals van passar i van deixar el seu rastre. El sol va sortir i va assecar ràpidament els rastres i, donat l’alt contingut en carbonats, es va endurir com el ciment. Van caure altres capes de cendres fins a cobrir uns 16-20 centímetres i les empremtes van quedar enterrades i conservades.

Presenten un patró morfològic totalment humà. El cop de taló està molt marcat, el dit gros està completament alineat amb la resta dels dits i l’arc plantar medial està ben desenvolupat. Les relacions espacials entre les empremtes presenten un patró sorprenentment humà (distància entre les trepitjades, orientació de les mateixes, etc.).
Es distingeixen tres rastres de trepitjades. En els anys setanta del segle XX es van descobrir rastres de dos individus desplaçant-se cap al nord. Són dos rastres paral·lels, separats entre si 25 centímetres, massa pròxims per a dues persones caminant una al costat de l’altra. És possible que seguissin el mateix camí però que no es produïssin de forma simultània, ja que les condicions d’ambdós rastres són una mica diferents. El primer dels rastres (conegut com a rastre G-1), el de peus més petits, presenta els contorns nítids, com si s’haguessin format sobre una superfície ferma i compacta (humida), mentre el rastre del peu major (rastre G-2) té els contorns més difusos i engrandits, com si s’haguessin produït més aviat sobre una superfície seca i polsosa. El rastre G-1 sembla detenir-se a meitat de camí, donar mitja volta cap a l’esquerra, i tornar a reprendre el camí inicial.

No va ser fins després quan els investigadors es van adonar que el rastre situat més a l’est (rastre 2) representava empremtes superposades de dos individus: G-2 la més profunda i G-3 la més superficial.

A partir de les empremtes s’han fet estimacions de l’estatura, però amb diversos pressupòsits de partida:

 • els hominins de Laetoli tenen les mateixes proporcions del peu que els humans moderns.
 • els individus representats són adults.
 • les trepitjades són bons indicadors de la mida del peu.

Usant diverses poblacions actuals, el rang obtingut per a la major de les petjades és d’1,34 a 1,56 metres i per a la de menor mida d’1,15 a 1,34 metres. Aquestes estimacions són consistents amb les obtingudes a partir de restes de l’esquelet postcranial d’Australopithecus afarensis, el candidat més adequat com a responsable d’aquestes petjades.

Aquest rastre permet estudiar el tipus de locomoció dels hominins que el van produir. A les empremtes de Laetoli, com en les d’un humà actual, la transmissió del pes comença al taló, segueix al llarg de la vora exterior i acaba al dit gros, com es podria esperar en un bípede.

En aquest jaciment (Laetoli) s’han trobat restes fòssils d’Australopithecus afarensis, la qual cosa permet especular amb certa seguretat que individus d’aquesta espècie són els autors de les empremtes.

Australopithecus africanus

africanus

Australopithecus africanus és una espècie d’hominí fòssil de Sud-àfrica, datat en uns 5 milions d’anys. La història d’Australopithecus africanus com a espècie reconeguda data de 1924, quan va ser descobert per Raymond Dart a Taung, Sud-àfrica, el crani d’un nen conegut com el Nen de Taung. Però no va ser tingut en compte fins 30 anys després.

Ples

El crani més complet d’Australopithecus africanus conegut com Mrs. Ples, de 2,1 milions d’anys d’antiguitat i una capacitat cranial d’uns 485 cm3. Transvaal Museum. Fou descobert el 18 d’abril del 1947 per Robert Broom i John T. Robinson a la regió de Sterkfontein, a uns 70 k,m al sud-oest de Pretòria. Taung

El nen de Taung                                  Rèplica del nen deTaung

D’acord amb els estudis dentals realitzats, Australopithecus africanus procedeix d’Australopithecus afarensis i fins no fa molt es creia que obria una línia evolutiva cap al gènere Paranthropus, i una altra línia, que també procedeix d’Australopithecus afarensis, va estar representada per Homo habilis i va culminar en l’Homo sapiens.

Entre les característiques es remarca la forma de caminar bípeda, comuna a tots els hominins. Tenien activitat arbòria en forma activa. El seu pes mitjà oscil·lava entre els 33 i 67 quilograms, amb una estatura d’1,50 metres d’alt.

Les seves característiques òssies són de gran importància per diferenciar-se de la resta d’Australopithecus: la seva capacitat craniana és de 480 a 520 cm3. La seva caixa cranial és més alta i arrodonida que la dels antropomorfs, i el seu esquelet postcranial similar al de l’Australopithecus afarensis.

La seva cara, des d’un punt de vista general, és més curta. Presenta menor prognatisme (la mandíbula està avançada respecte el maxil·lar), unit a una menor mida de peces dentals. Aquestes no es diferencien gaire de les de l’humà. Les canines eren petites, sense sobresortir com en els antropomorfs, i les incisives eren tan petites com les nostres. També és important esmentar que desapareix la diastema (separació entre incisives), o és molt rara la seva existència. Per tant, notem una reducció de canines i incisives i hi ha un major èmfasi de la masticació en la resta de la dentadura.

Australopithecus bahrelghazali

Australopithecus bahrelghazali és una espècie fòssil d’hominí trobada el 1995 per Michel Brunet a Bahr el-Ghazal, Txad, representat per una mandíbula amb set dents de 3,5 a 3 milions d’anys d’antiguitat. Va ser sobrenomenat Abel. És la primera evidència de fòssils d’hominins a l’oest de la vall del Rift. Es considera que representa una línia d’Australopithecus diferent de la que va evolucionar cap a Homo.

a_baher

KT12/H1. Abel. Australopithecus baherghazali

Dentició:

 • Esmalt més gruixut que Ramidus.
 • Ús intens de les dents anteriors.
 • Incisives i canines amb corones altes i llargues arrels.
 • Premolars amb tres arrels. El tercer premolar té dues cúspides i tres arrels, mentre que el quart premolar està molaritzat. Els tercers premolars superiors presenten corona asimètrica i tres arrels. Precisament el fet de tenir premolars amb tres arrels el diferencien clarament d’Afarensis, el qual presenta una o dues arrels a P3 i tres a P4. A més la forma de la mandíbula és diferent en ambdues espècies. P3 és més asimètric que oval, com en els Paranthropus.

Pel que fa al seu mode de vida, el seu hàbitat era bastant obert dominat per pastures tropicals. L’anàlisi d’isòtops de carboni presents en els ossos revela una dieta basada en pastures[13] (Julia Llegeix-Thorp et al, 2012).

Amb tan pocs fòssils, és impossible determinar la posició filogenètica de l’espècie.
Spoor[14] suggereix una relació amb Kenyanthropus, a causa de la similitud del seu ortognatisme, però  Josephine C.A. Joordens pensa que Australopithecus afarensis va poder arribar a la conca del Txad aprofitant un episodi humit.

East Side Story fou una hipòtesi proposada per Yves Coppens[15] el 1994 que intenta explicar l’aparició dels homínids bípedes. Aquesta hipòtesi es basa en els següents fets:

 • la zona oest de l’Àfrica compresa entre l’oceà Atlàntic i la vall del Rift està poblada per ecosistemes selvàtics, mentre que a la zona a l’est de la vall del Rift fins a l’oceà Índic predominen els ecosistemes de sabana.
 • els homínids bípedes més antics s’han trobat a l’est de la vall del Rift.

Segons l’esmentat autor, durant el Miocè, un gran cinturó de selva s’estenia des de l’Atlàntic fins a l’Índic. La formació de la vall del Rift[16] (finals del Miocè) a causa de processos tectònics, amb els consegüents canvis en el relleu, va aixecar grans barreres muntanyoses que han actuat des de llavors com a pantalla orogràfica; així els vents carregats d’humitat provinents de l’Atlàntic no poden superar aquesta pantalla i a l’est de la mateixa es redueix la precipitació. Els grans simis van quedar aïllats en poblacions occidentals (avantpassats de goril·les i ximpanzés) i poblacions orientals. Aquestes es van haver d’adaptar al nou ecosistema més sec (sabana, bosc obert) el que les va empènyer a abandonar la vida arborícola per esdevenir habitants del terra. La millor solució per a un homínid que es veu obligat a desplaçar-se pel terra per buscar aliment i refugi en arbres veïns seria el bipedisme.

La hipòtesi ha estat criticada després de la troballa dels fòssils d’Australopithecusbahrelghazali al Txad, a l’oest de la vall del Rift, així com de restes d’homínids suposadament bípedes no associats a ecosistemes oberts (Orrorin tugenensis, Sahelanthropus tchadensis, Ardipithecus)[17].

Rift_valley2
Gran Vall del Rift

Australopithecus garhi 

Australopithecus garhi és una espècie d’hominí els fòssils del qual es van descobrir el 1996 per un grup d’investigadors liderat pel paleontòleg etíop Berhane Asfaw i l’antropòleg nord-americà Tim White[18]garhi

Inicialment es va creure que era la baula perduda entre els gèneres Australopithecus i Homo, i per tant un avantpassat de la nostra espècie. Tanmateix Australopithecus garhi és més avançat que qualsevol altre australopitec, i una espècie contemporània (o gairebé) de les espècies ancestrals d’Homo, per tant no és probable que sigui un avantpassat humà. Les restes trobades procedeixen d’un lapse temporal amb un escàs registre fòssil, entre 2 i 3 milions d’anys. Tim White va ser el científic que va trobar el primer dels fòssils d’Australopithecus garhi el 1996 a prop de la ciutat de Bouri, al riu Awash mitjà de la Depressió d’Afar, a Etiòpia. L’espècie va ser confirmada i va ser establerta com Australopithecus garhi el 20 de novembre de 1997 pel paleoantropòleg etíop Yohannes Haile-Selassie. El nom de l’espècie “garhi” significa “sorpresa” en la llengua local Afar.

Els trets d’Australopithecus garhi són una mica diferents dels típicament observats en Australopithecus afarensis i Australopithecus africanus. Un exemple de les diferències pot veure’s en comparar el maxil·lar trobat a Hadar, Etiòpia (Australopithecus afarensis) amb l’espècimen de Bouri d’Australopithecus garhi. La capacitat cranial d’Australopithecusgarhi és de 450 cm3, semblant a la d’altres australopitecs. La mandíbula trobada per Asfaw té una morfologia general compatible amb la mateixa espècie, encara que és possible que pertanyi a altres espècies d’hominins trobades en els mateixos dipòsits. Els estudis fets als premolars i molars mostren certa similitud amb els de Paranthropus boisei, que és més gran que en altres formes gràcils d’australopitecs. S’ha suggerit que si Australopithecus garhi és un avantpassat d’Homo la morfologia maxil·lar hauria d’haver hagut d’evolucionar ràpidament, en amb prou feines 200.000 o 300.000 anys.

garhi2

Els pocs artefactes primitius de pedra descoberts amb els fòssils d’Australopithecus garhi, datats en 2,5-2,6 milions d’anys, recorden remotament la tecnologia Olduvaiana. Aquestes eines són més antigues que les d’Homo habilis, que és considerat un possible ascendent directe d’hominins més moderns. Així mateix, a Bouri es van trobar uns 3.000 artefactes toscos de pedra d’una edat estimada en 2,5 milions d’anys. Aquestes antigues eines (còdols, palets i ascles) mostren l’ús de diverses tècniques que es poden observar en les indústries més tardanes Olduvaiana i Acheuliana.

Junt amb els fòssils hominins s’han trobat també ossos d’antílops que mostren marques de tall curvilínies realitzades amb instruments de pedra. Alguns dels ossos d’antílop mostren evidències d’haver estat oberts a cops amb martells de pedra. Això indicaria que aquests hominins eren capaços d’adquirir grans quantitats de recursos alimentaris d’alta qualitat (carn i greix de la medul·la òssia).

Des del punt de vista de la tecnologia i de la dieta, Australopithecus garhi representa una primera etapa cap a l’aparició del gènere Homo. Abans del descobriment d’Australopithecus garhi, l’antecedent més antic d’un hominí capaç d’utilitzar un instrument de pedra estava representat pel gènere Homo, amb una antiguitat de 2,3 milions d’anys i trobat també a la mateixa regió. La relació entre Australopithecusafricanus i el gènere Homo era molt difícil de desxifrar a causa del buit existent en el registre fòssil de l’Àfrica de l’est entre els 2 i 3 milions d’anys. Australopithecus garhi ve a omplir aquest buit i a demostrar que probablement l’ús d’instruments i el canvi de dieta es va produir abans de l’augment de la capacitat cranial.

Australopithecus sediba 

El lloc de Malapa, a Sud-àfrica, ha donat el conjunt més ric de fòssils d’homínids primerencs al continent d’Àfrica. Les restes fòssils d’Australopithecus sediba van ser descobertes a l’agost del 2008[19], i l’espècie va ser nomenada el 2010 i s’ha datat amb una antiguitat de 1,9 a 1,98 milions d’anys. Seria, doncs, l’australopitecí més modern. sediba
Australopithecus sediba. Recreació de John Gurche.

Berger_sediba
Lee Berger amb el crani d’Australopithecus sediba

Al juliol del 2012, científics de l’Institut Wits sobre l’Evolució Humana, de la Universitat de Witwatersrand, van anunciar el descobriment d’un esquelet d’Australopithecus sediba en una roca d’un metre de diàmetre que havia estat ignorada en un laboratori, fins que un tècnic va percebre una dent a la superfície. La peça va ser sotmesa a un escàner que va revelar el que sembla ser un fèmur complet, costelles, vèrtebres i altres parts importants de les extremitats[20].

Karabo
Dent d’un homínid incrustat en una roca que conté parts significatives d’un esquelet d’un avantpassat humà primerenc. Podria formar part de “Karabo”, l’esquelet d’Australopithecus sediba descobert a Malapa.

Comparteix amb Australopithecus africanus nombroses característiques a la volta del crani, l’esquelet facial, la mandíbula i les dents. Però altres característiques (dents més petites, pòmuls menys pronunciats, nas prominent, cames més llargues, trets de la pelvis) l’apropen a Homo. No obstant això, basant-se en alguns trets entre els quals destaca la petita grandària del cervell, s’ha inclòs dins del gènere Australopithecus.

a_sediba4

Australopithecus sediba.

L’esquelet postcranial, és similar al d’altres australopitecins: el seu cos era petit, els seus membres superiors relativament llargs, i retenia característiques primitives en els membres superiors i inferiors. Difereix d’altres australopitecins i s’apropa a Homoen algunes formes que anticipen la reorganització de la pelvis i membres inferiors en l’Homo erectus. Cal destacar que aquesta reorganització de la pelvis es dóna abans que es produeixi l’augment de mida del cervell del fetus, que es produirà posteriorment en la filogènia humana.

coccix

Comparació dels còccix d’Australopithecus afarensis (AL 288-1), Australopithecus africanus (Sts 14), Australopithecus sediba (MH1), y Homo erectus (KNM-WT 15000).

sediba_reconstruccio

Un dels esquelets, un jove d’uns 12-13 anys, està representat per un crani parcial, un fragment de mandíbula i part de l’esquelet postcranial. La seva grandària cerebral (420 cc) es considera que arribava al 95% de la mida adult.

Una altre esquelet, el d’una femella adulta, està representat per una dent maxil·lar, una mandíbula parcial, i part de l’esquelet postcranial. De l’anàlisi de les mans, amb dits curts i polze relativament llarg, capaços de realitzar la pinça de precisió, es pot inferir la capacitat per produir eines lítiques.

Els llargs braços i l’estructura dels peus suggereixen capacitat de grimpar. Es dedueix que aquesta espècie gaudia d’una àmplia varietat de comportaments i podia explotar diversos entorns.

S’estima que l’alçada màxima de l’espècie era 1,30 m.

De l’estudi d’aquestes restes se’n poden descriure les següents característiques:

Trets primitius: Tòrax superior estret i cònic. Aquesta morfologia limita el balanceig dels braços en caminar;  braços llargs i simiescos i escàpula adaptats a la trepa i fins i tot a la suspensió; peu similar al del ximpanzé, encara que amb un turmell com el d’Homo, i el taló encara més primitiu que el d’Australopithecus afarensis.

Trets derivats en la línia de sapiens: curvatura de l’esquena baixa; columna flexible; mateix nombre de vèrtebres lumbars que Homo; canell, mà i dits adaptats a la prensió de precisió. Van poder fabricar eines sense perdre la capacitat d’escalada.
Dents: boca semblant a la humana; canines petites. Tot i que hi tenen una relació, són diferents als d’Australopithecus africanus en grandària, forma i trajectòria ontogenètica i això garanteix la separació filogenètica amb aquesta espècie. Les dents d’Australopithecus sediba (i també els d’Australopithecu africanus) estan més relacionats amb els d’Homo que les dents dels austalopitecins de l’est d’Àfrica. Suggereixen que Australopithecus sediba no és un descendent d’Australopithecus afarensis.

sediba_extremitats
Australopithecus sediba. Restes corresponents a las extremitats superiors

A_sediba3

Semblen possibles les següents interpretacions:

 • Australopithecus sediba probablement és descendent d’ Australopithecus africanus, i sembla l’australopitec més proper a Homo.
 • Té trets craneodentals i patrons de locomoció més avançats que Sterkfontein STW 53, Olduvai OH 62 i Koobi-Fora KNM-ER 3735, més o menys contemporanis en el temps i assignats a Homo habilis, amb ell que aquesta assignació esdevé incerta.
 • El seu taló, més primitiu que el d’Australopithecus afarensis, fa pensar que forma part d’un llinatge diferent al representat per Australopithecus afarensis i Australopithecus africanus.
 • Australopithecus sediba podria estar en el camí evolutiu cap a Homo ergaster. Aquesta alternativa és defensada, entre d’altres, per Chris Stringer[21].
 • Homo habilis constituiria una branca aïllada i sense descendència de l’arbre d’Homo.
 • Podria representar un grup paral·lel que va persistir durant algun temps després de la primera aparició d’Homo. Aquesta sembla la hipòtesi més probable, defensada entre d’altres per Donald Johanson.

En tot cas, sediba és una prova més que la confusa transició entre Australopithecus i Homo es va produir en forma de mosaic, amb canvis en la pelvis, augment de la distància de les línies temporals i reducció de la constricció postorbital abans que augmentés l’encefalització.

 

El dimorfisme sexual en sediba sembla similar al dels humans moderns.
La seva alimentació incloïa escorces toves, fulles, fruits i altres productes vegetals dels ambients boscosos i tancats, fins i tot durs, una alimentació generalista i diversa molt diferent a la de la resta dels australopitecins i primers Homo.

sediba_video1
The Discovery of Australopithecus sediba https://www.youtube.com/watch?v=5YEiJVQdI-Q sediba_video2
https://www.youtube.com/watch?v=FwpQCjeIcy4

 Kenyanthropus platyops crani_KNM
Rèplica del crani KNM-WT-4000, Museu en Brno

platyops

Kenyanthropus platyops (platyops = cara plana) és el nom proposat per a una espècie d’hominí de la qual se’n va trobar un crani fòssil el 1999. La troballa va ser feta per un equip dirigit per Meave Leakey i la seva filla Louise, a Kenya, en una regió semidesèrtica propera al llac Turkana[22]. El fòssil data d’uns 3,5 milions d’anys. Té característiques molt interessants, ja que té trets facials plans i delicats, i dents relativament petites. Però no mostra les adaptacions masticatòries dels Paranthropus, ja que no té cresta sagital i les dents són petites. Tampoc té la morfologia facial dels australopitecins, i no pot ser inclòs en el gènere Homo perquè té una capacitat encefàlica de només 400-500 cc.

Els científics han proposat definir el gènere Kenyanthropus, doncs el crani trobat mostra una mescla equilibrada de trets d’Australopithecus i Homo, s’assembla a «KNM-ER 1470», un altre fòssil trobat fa uns anys en aquesta regió, classificat com Homorudolfensis, i amb una datació molt menor, d’uns 1,8 milions d’anys. No obstant això, ja que l’espècimen tipus (KNM-WT 4000) està terriblement distorsionat, hi ha autors que no ho consideren ni un gènere ni una espècie vàlida i que podria tractar-se simplement d’un espècimen d’Australopithecus afarensis o fins i tot d’alguna espècie d’Homo, tal com Homo rudolfensis.

platyops_video


[1] Peter Wheeler (1993). «Human ancestors walked tall, stayed cool». Natural History, 102: 65-67

[2] Lovejoy, C.O. (1981). «The origin of man». Science 211: 341-350

[3] Leakey, Meave G., Feibel, C.S., McDougall, I., Walker, A. (1995): «New four-million-year-old hominid species from Kanapoi and allia Bay, Kenya.», Nature 376: 565-571

[4] Fredrick K. Manthi,  J. Michael Plavcan i  Carol V. Ward: « New hominin fossils from Kanapoi, Kenya, and the mosaic evolution of canine teeth in early hominins».  S Afr J Sci. 2012;108(3/4), Art. #724, 9 pàgs. En línia a http://www.sajs.co.za/sites/default/files/publications/pdf/724-7328-7-PB.pdf

[5] Reconstruint la dieta de l’homínid africà ‘Australopithecus anamensis’. Notícies Universitat de Barcelona. Recerca. 9 juliol del 2012. En línia a http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/07/024.html. Ferran Estebaranz, Jordi Galbany, Laura M Martínez, Daniel Turbón & Alejandro Pérez-Pérez.«Buccal dental microwear analyses support greater specialization in consumption of hard foodstuffs for Australopithecus anamensis». Journal of Anthropological Sciences Vol. 90 (2012), pp. 1-24.

[6]C.V. Ward, M.G. Leakey, A. Walker: « Morphology of Australopithecus anamensis from Kanapoi and Allia Bay, Kenya». Journal of Human Evolution. Volum 41, nº 4. Octubre 2001. Pages 255–368.

[7] William H. Kimbel,Charles A. Lockwood,Carol V. Ward,Meave G. Leakey,Yoel Rak,Donald C. Johanson:« Was Australopithecus anamensis ancestral to A. afarensis? A case of anagenesis in the hominin fossil record». Journal of Human Evolution, Volum 51, nº 2, agost del 2006, Pàgs. 134–152.

[8] White, T.D, WoldeGabriel, G., Asfaw,B., Ambrose, S., Beyene, Y., Bernor, R.L., Boisserie, J.-R., Currie, B., Gilbert, H., Haile-Selassie, Y., Hart, W.K., Hlusko, L.J., Howell, F.C., Kono, R.T., Lehmann, T., Louchart, A., Lovejoy, C.O., Renne, P.R., Saegusa, H.,  Vrba, E.S., Wesselman, H., Suwa, G.: «Asa Issie, Aramis and the origin of Australopithecus.»Nature 440, 13 abril del 2006, pàgs.883-889. En línia a http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7086/abs/nature04629.html

[9] Johanson, D.C. i Taieb, M.: «Plio-Pleistocene hominid discoveries in Hadar, Ethiopia». Nature 260, 25 de març del 1976, : 293-297. En línia a http://www.readcube.com/articles/10.1038/260293a0

[10] Johanson, D.C., White, T.D. «A systematic assessment of early African homninids». Science 203, nº 4378, 26 de gener de 1979, pàgs. 321-330.

[11] Arsuaga, Juan Luis i Martínez, Ignacio (2009). La especie elegida : la larga marcha de la evolución humana. Barcelona. Círculo de Lectores. 2ª impr. 360 pàgs.

[12] «Aquí es descriu un esquelet infantil ben conservat de 3,3 milions d’anys d’un Australopithecus afarensis descobert a l’àrea de recerca de Dikika, a Etiòpia. El crani d’una presumpta femella de tres anys mostra que la majoria de característiques de diagnòstic de les espècies són evidents fins i tot en aquesta fase inicial de desenvolupament. La troballa inclou molts elements d’un esquelet prèviament desconegudes en un registre d’homínids del Pliocè, incloent-hi un os hioide que té la morfologia típica dels simis africans. El peu i altres evidències de l’extremitat inferior proporcionen proves clares d’una locomoció bípeda, però l’escàpula típica de goril·la i les falanges llargues i corbes, plantegen noves preguntes sobre la importància del comportament arborícola en el repertori locomotor de l’Australopithecus afarensis».Alemseged, Zeresenay. «A juvenile early hominin skeleton from Dikika, Ethiopia». Nature, vol. 443, 7109, 21 de setembre del 2006, pàgs. 296–301. En línia a http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7109/full/nature05047.html

[13] Matt Sponheimer, Julia A. Lee-Thorp, Kaye E. Redd (2013). Early Hominin Paleoecology. Boulder. University Press of Colorado. 368 pàgs.

[14] Meave G. Leakey, Fred Spoor, Frank H. Brown, Patrick N. Gathogo, Christopher Kiarie, Louise N. Leakey i Ian McDougall: «New hominin genus from eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages». Nature, 410, 22 de març del 2001, pàgs.433–40

[15] Coppens, Yves: «East Side Story: the origin of Humankind». Scientific American 270, nº 5, maig 1994, pàgs. 88-95

[16] Veure Gran Vall del Rift a http://ca.wikipedia.org/wiki/Gran_Vall_del_Rift

[17] El 1995 Michel Brunet va publicar la troballa d’un fragment anterior de mandíbula amb set dents a la regió Koro Toro del Txad, a 2.500 km de la vall del Rift, d’una antiguitat de 3,5 a 3 milions d’anys, i el va assignar a l’espècie Australopithecus bahrelgazhali. Brunet, M., Beauvilain, A., Coppens, Y., Heintz, E., Moutaye, A.H.E. i Pilbeam, D.: « Australopithecus bahrelgazhali, une nouvelle espèce d’hominidé ancien de la région de Koro Toro (Tchad). Comptes rendus de l’Académie des Sciences de Paris, série IIA, Earth and Planetary Science 322: 907-913

[18] Asfaw, Berhane; White, Tim; Lovejoy, Owen; Latimer, Bruce; Simpson, Scott y Suwa, Gen (1999). «Australopithecus garhi: a new species of early hominid from Ethiopia». Science Vol. 284, nº 5414, 23 d’abril del 1999, pàgs. 629-635. En línea a http://www.indiana.edu/~origins/teach/P314/Bouri.pdf

[19] L. R. Berger: «The Mosaic Nature of Australopithecus sediba». Science, 12 Abril 2013, Vol. 340 no. 6129 pp. 163-165. Veure també els textos reunits a http://www.sciencemag.org/site/extra/sediba/index.xhtml

[20] University of the Witwatersrand. «Early human ancestor, Australopithecus sediba, fossils discovered in rock.» ScienceDaily., 12 July 2012. En línia a http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120712162744.htm

[21] Chris Stringer (2011). The Origin of Our Species. Londres: Allen Lane. 352 pàgs.

[22] Leakey, M.G., Spoor, F., Brown, F.H., Gathogo, P.N., Kiarie, C., Leakey, L.N., i McDougall, I.: «New hominin genus from eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages». Nature 410, 22 març del 2001, pàgs. 433-440.

Joan Campàs    Aura digital
Curs: Orígens de l’Art i evolució humana: l’homo significans
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del curs en format .pdf

1. Una visió de conjunt de l’art paleolític
2. El paleolític: cronologia i referències etnoarqueològiques
3. Evolució tecnològica en el Paleolític. Referències etnoarqueològiques de l’hàbitat
4. La construcció del coneixement de l’art del Paleolític
5. El paradigma d’Henri Breuil i la seva crisi

6. L’estructuralisme de Leroi-Gourhan i Annette Laming-Emperaire
7. Del xamanisme a l’art com expressió de l’organització social
8. El procés evolutiu: Darwin i la selecció natural
9. Darwin i la selecció sexual. El cicle menstrual
10. La selecció sexual: la competència espermàtica
11. La selecció sexual: l’orgasme femení

12. Sobre els orígens de l’art: les coalicions de dones pintades
13. Una perspectiva ecològica de l’evolució humana
14. Els primers hominoides
15. Els homínids: els preaustralopitecins
16. Els hominins: els australopitecins
17. Paranthropus

18. Els primers Homo: Homo habilis
19. El poblament d’Euràsia: l’homo ergaster/erectus
20. Homo antecessor, rhodesiensis, heidelbergensis i floresiensis
21. L’Homo neanderthalensis
22. L’Homo sapiens
23. Sobre el concepte d’art
24. Les primeres expressions artístiques
25.  Sobre els orígens de l’art del Plistocè
26. L’art rupestre del Plistocè
27. Temes i distribució de l’art parietal

28. L’art moble del Plistocè
29. Temes de l’art mobiliari
30. Art mobiliari del Paleolític Superior. Interpretacions
31. Sobre els orígens del llenguatge

266 comments

 1. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 2. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 3. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 4. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 5. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 6. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 7. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 8. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 9. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

 10. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 11. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 12. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 13. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 14. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 15. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 16. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 17. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 18. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 19. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 20. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 21. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 22. I just want to tell you that I’m all new to blogs and definitely savored this web-site. Almost certainly I’m planning to bookmark your site . You certainly have exceptional article content. Thank you for sharing your blog site.

 23. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 24. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 25. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 26. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 27. BAGfI0 Just a smiling visitant here to share the love (:, btw great design and style. Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler. by Albert Einstein.

 28. “Heya i am for the primary time here. I came across this board and I find It really helpful & it helped me out much. I am hoping to give something back and help others such as you aided me.”

 29. I am no longer positive where you are getting your info, but great topic. I needs to spend a while studying much more or understanding more. Thank you for fantastic information I was in search of this information for my mission.

 30. Great beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant clear idea

 31. of course like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth then again I will certainly come back again.

 32. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 33. A person necessarily lend a hand to make critically articles I might state. This is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to create this actual submit extraordinary. Great activity!

 34. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 35. Thanks for the helpful content. It is also my belief that mesothelioma cancer has an particularly long latency time, which means that indication of the disease might not exactly emerge until eventually 30 to 50 years after the primary exposure to asbestos fiber. Pleural mesothelioma, that’s the most common form and affects the area around the lungs, might cause shortness of breath, torso pains, as well as a persistent coughing, which may lead to coughing up blood vessels.

 36. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 37. “Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.”

 38. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to exhibit that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most unquestionably will make sure to do not put out of your mind this web site and provides it a glance on a relentless basis.

 39. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very useful information specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

 40. I was just seeking this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 41. I do like the manner in which you have framed this particular matter and it really does present me personally some fodder for consideration. Nonetheless, through everything that I have seen, I just hope as the actual comments stack on that men and women remain on point and not start upon a soap box associated with the news of the day. Yet, thank you for this excellent point and though I do not really concur with this in totality, I regard your perspective.

 42. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 43. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is actually frustrating. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 44. Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 45. You could definitely see your skills within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 46. Good web site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 47. I like it! Interesting article over here. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I have spent 3 hours searching for such tips. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Now with the task done, I’ll watch some online Cams. Thank you!! Greetings from Europe!

 48. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 49. I was just seeking this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 50. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 51. whoah this blog is wonderful i really like reading your posts. Stay up the good paintings! You realize, lots of individuals are looking around for this information, you could aid them greatly.

 52. Thanks for any other great post. The place else may anyone get that kind of info in such a perfect method of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such info.

 53. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 54. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 55. I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

 56. Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 57. hello!,I really like your writing so a lot! share we keep up a correspondence more about your post on AOL? I need an expert in this house to resolve my problem. May be that is you! Looking forward to look you.

 58. “My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!”

 59. I have noticed that over the course of creating a relationship with real estate homeowners, you’ll be able to come to understand that, in each and every real estate transaction, a fee is paid. In the long run, FSBO sellers tend not to “save” the commission rate. Rather, they struggle to win the commission by simply doing an agent’s work. In the process, they invest their money and also time to execute, as best they are able to, the tasks of an representative. Those responsibilities include uncovering the home by means of marketing, offering the home to prospective buyers, making a sense of buyer desperation in order to induce an offer, booking home inspections, controlling qualification checks with the financial institution, supervising fixes, and aiding the closing.

 60. I¡¦m no longer certain the place you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or figuring out more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 61. I would like to express some appreciation to you just for bailing me out of such a problem. Right after searching throughout the internet and meeting techniques that were not powerful, I was thinking my life was gone. Existing devoid of the approaches to the difficulties you have sorted out by way of your good short post is a crucial case, as well as ones that could have negatively damaged my career if I hadn’t noticed your web blog. Your actual training and kindness in touching a lot of stuff was important. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I can also at this moment look forward to my future. Thank you so much for your professional and result oriented help. I will not think twice to recommend the blog to any person who needs care on this topic.

 62. I am only commenting to let you be aware of what a really good encounter my princess found visiting your site. She came to understand lots of pieces, which included what it is like to possess an awesome giving mindset to have a number of people effortlessly master various very confusing topics. You undoubtedly exceeded people’s desires. Many thanks for showing those informative, healthy, educational and as well as cool guidance on your topic to Emily.

 63. I together with my friends appeared to be checking out the great procedures found on your web page and immediately I got an awful feeling I never thanked the web site owner for those strategies. These women were certainly excited to read all of them and have in truth been taking advantage of those things. I appreciate you for being really helpful and also for making a decision on these kinds of notable resources most people are really wanting to discover. Our own honest apologies for not saying thanks to earlier.

 64. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 65. Good write-up, I am normal visitor of one’s blog, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 66. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 67. Hey very nice website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds additionally…I am glad to find numerous useful info here in the submit, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing.

 68. you’re actually a just right webmaster. The site loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent activity on this topic!

 69. I do believe all of the ideas you’ve presented to your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for newbies. May just you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 70. My husband and i have been now fortunate that Raymond could finish up his reports using the precious recommendations he received using your web pages. It’s not at all simplistic to simply be releasing secrets which some others have been trying to sell. We consider we need the blog owner to give thanks to for that. The specific explanations you’ve made, the simple site menu, the friendships your site make it easier to engender – it’s all fantastic, and it’s making our son and us imagine that this subject matter is brilliant, and that is truly fundamental. Thanks for all the pieces!

 71. I haven’t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 72. What i don’t realize is in reality how you are not really a lot more smartly-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You know thus significantly when it comes to this subject, produced me for my part imagine it from numerous various angles. Its like men and women aren’t interested unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. Always deal with it up!

 73. Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have found out so far. However, what about the conclusion? Are you sure in regards to the source?

 74. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m glad to express that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much unquestionably will make certain to don¡¦t put out of your mind this site and provides it a glance regularly.

 75. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 76. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 77. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is actually annoying. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 78. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 79. hi!,I love your writing so a lot! share we be in contact extra approximately your article on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. May be that’s you! Taking a look forward to peer you.

 80. I intended to draft you a little note to be able to say thanks a lot again with the precious advice you’ve featured on this page. It was simply incredibly open-handed of people like you to grant unhampered just what a few people would have offered for an ebook to help make some profit for their own end, especially since you might have done it if you wanted. These concepts as well acted to be a great way to fully grasp that some people have similar dream just like my own to understand more on the topic of this issue. I am certain there are millions of more enjoyable instances up front for people who view your blog post.

 81. Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 82. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 83. A person necessarily help to make severely articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to create this actual put up amazing. Great task!

 84. Great blog right here! Additionally your site so much up fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link on your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol

 85. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 86. Hey very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI am glad to find numerous helpful information right here in the submit, we need develop extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 87. Somebody necessarily assist to make critically articles I would state. This is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to make this particular publish extraordinary. Fantastic process!

 88. Magnificent website. Plenty of helpful info here. I¡¦m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

 89. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 90. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

 91. I have learned a number of important things as a result of your post. I’d personally also like to convey that there might be situation where you will get a loan and do not need a cosigner such as a National Student Aid Loan. But when you are getting that loan through a traditional banker then you need to be willing to have a cosigner ready to assist you. The lenders can base that decision using a few aspects but the most significant will be your credit history. There are some loan merchants that will in addition look at your work history and make a decision based on that but in many instances it will depend on your ranking.

 92. Hello there, I found your website by way of Google at the same time as looking for a comparable matter, your web site came up, it seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 93. Usually I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 94. I do trust all the ideas you have offered in your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a little from next time? Thank you for the post.

 95. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 96. of course like your website but you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth on the other hand I¡¦ll surely come again again.

 97. You can certainly see your expertise within the paintings you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 98. It’s perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I’ve learn this publish and if I could I want to counsel you few attention-grabbing things or advice. Maybe you can write next articles relating to this article. I wish to read more issues about it!

 99. Thanks for any other magnificent article. Where else may just anybody get that kind of information in such an ideal approach of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 100. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 101. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 102. There have been many styles of furniture considered “modern furniture” throughout the 20th Century from designers around the world whose thinking has been contemporary, innovative and exciting; always with new colors, new fabrics and new materials. The world of furniture has gone through many changes, from wood with natural textiles like wool and linen, to chrome and PVC with acrylics. Styles and trends are superficially changing constantly but the old classical styling will endure forever.
  https://www.cheapencorner.com/Sunglasses/

 103. I was just seeking this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 104. whoah this weblog is great i really like studying your articles. Keep up the great paintings! You understand, lots of individuals are searching around for this info, you could aid them greatly.

 105. You can definitely see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 106. I haven¡¦t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 107. Thank you for all of your effort on this web page. Ellie take interest in working on internet research and it’s simple to grasp why. My spouse and i hear all of the dynamic method you convey reliable tactics by means of your web site and therefore encourage participation from people about this subject and my simple princess is without question understanding a lot. Take pleasure in the rest of the new year. You’re carrying out a first class job.

 108. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 109. Thank you, I’ve just been searching for info about this topic for a long time and yours is the greatest I have came upon so far. But, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the source?

 110. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 111. I am commenting to let you understand of the incredible discovery my friend’s child enjoyed using your web site. She discovered a good number of things, including how it is like to possess an amazing giving spirit to have certain people really easily gain knowledge of several extremely tough issues. You truly exceeded our desires. Thank you for distributing such helpful, safe, edifying as well as easy tips on the topic to Evelyn.

 112. I together with my buddies were viewing the great guidelines found on your web page and all of the sudden came up with a horrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those tips. All the people ended up totally warmed to read them and now have in reality been having fun with these things. Many thanks for being well considerate and for considering certain decent topics millions of individuals are really eager to know about. My sincere regret for not saying thanks to sooner.

 113. Cool info! Interesting info over here. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I have spent some hours trying to find such informations. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Right now with the search done, I will enjoy some WAGs Cams. Thank you very much!! Regards from Russia 2018!

 114. Good post. I study something more challenging on totally different blogs everyday. It should all the time be stimulating to read content from other writers and observe just a little one thing from their store. I’d choose to make use of some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.

 115. Thanks for this article. I’d also like to state that it can be hard when you find yourself in school and merely starting out to create a long credit rating. There are many learners who are simply just trying to endure and have a good or favourable credit history are often a difficult factor to have.

 116. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 117. I just could not depart your site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be back often to check up on new posts

 118. We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You’ve performed a formidable job and our entire neighborhood will probably be grateful to you.

 119. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & aid different users like its aided me. Good job.

 120. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 121. I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

 122. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 123. hi!,I like your writing very a lot! percentage we communicate more about your article on AOL? I require an expert on this house to resolve my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 124. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 125. Helpful info. Fortunate me I discovered your website by accident, and I am stunned why this accident didn’t came about in advance! I bookmarked it.

 126. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 127. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 128. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 129. I¡¦ve learn a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you place to make this type of great informative website.

 130. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 131. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 132. I cling on to listening to the news broadcast speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 133. Great weblog here! Also your web site lots up very fast! What web host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 134. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 135. There are some interesting time limits on this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There is some validity but I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as properly

 136. I want to express thanks to the writer for rescuing me from this particular predicament. As a result of scouting through the internet and finding basics which were not pleasant, I figured my entire life was gone. Living minus the answers to the problems you have fixed all through the guide is a critical case, as well as those which could have in a wrong way damaged my career if I had not discovered your blog. The expertise and kindness in playing with every item was very useful. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a step like this. I am able to at this point relish my future. Thank you very much for this skilled and amazing help. I won’t think twice to refer your blog to any person who would like counselling on this issue.

 137. You really make it seem really easy together with your presentation but I to find this matter to be actually one thing that I believe I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely vast for me. I’m looking ahead for your subsequent put up, I will try to get the hang of it!

 138. It¡¦s in point of fact a nice and helpful piece of information. I¡¦m happy that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 139. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 140. Thank you so much for providing individuals with a very remarkable opportunity to read from this site. It is always very superb and also full of a great time for me and my office co-workers to search your web site particularly thrice every week to see the fresh guides you have got. And definitely, I am at all times amazed with all the amazing pointers served by you. Certain two tips in this article are unequivocally the most effective we have all ever had.

 141. Thank you for another informative web site. Where else may just I am getting that kind of information written in such a perfect manner? I’ve a project that I’m just now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.

 142. Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 143. Thanks so much for providing individuals with such a pleasant opportunity to read articles and blog posts from this site. It’s always so useful and as well , packed with fun for me and my office fellow workers to visit your website a minimum of 3 times a week to read the fresh things you have got. Not to mention, I am also at all times amazed for the powerful methods you serve. Some 2 ideas in this post are easily the finest we have all had.

 144. Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 145. Thanks for your article. I also feel that laptop computers have gotten more and more popular lately, and now tend to be the only type of computer utilised in a household. The reason is that at the same time they are becoming more and more cost-effective, their working power is growing to the point where there’re as effective as desktop coming from just a few in years past.

 146. obviously like your web site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth then again I will certainly come again again.

 147. Very good written article. It will be useful to anyone who employess it, including yours truly :). Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 148. I think other web-site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 149. I keep listening to the news bulletin speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 150. I really wanted to make a brief comment so as to express gratitude to you for all the awesome information you are showing here. My time intensive internet research has now been paid with excellent points to share with my visitors. I would mention that we visitors are really endowed to dwell in a notable place with many lovely professionals with useful concepts. I feel very privileged to have encountered your entire webpage and look forward to some more cool times reading here. Thanks once more for everything.

 151. Good blog post. Some tips i would like to bring up is that personal computer memory needs to be purchased if the computer is unable to cope with what you do by using it. One can install two good old ram boards of 1GB each, for example, but not one of 1GB and one with 2GB. One should check the car maker’s documentation for own PC to ensure what type of ram is required.

 152. Great blog post. Some tips i would like to make contributions about is that computer system memory must be purchased should your computer cannot cope with anything you do along with it. One can deploy two good old ram boards with 1GB each, for instance, but not one of 1GB and one of 2GB. One should always check the maker’s documentation for the PC to be certain what type of memory space is required.

 153. I have figured out some new elements from your website about desktops. Another thing I have always presumed is that computers have become something that each house must have for some reasons. They supply you with convenient ways to organize households, pay bills, search for information, study, hear music and in some cases watch television shows. An innovative technique to complete many of these tasks is by using a laptop computer. These computers are portable ones, small, highly effective and portable.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.