Història

Lliçó 28. L’art moble del Plistocè

Concepte d’art moble 

Per art moble o mobiliari entenem tots aquells objectes que mantenen pel cap baix una grafia o representació d’origen humà, i que posseeixen la capacitat de ser transportats per una persona de complexió mitjana. Es tracta, doncs, d’objectes movibles que es poden traslladar pel territori, fins a distàncies molt llunyanes del lloc de producció.

cova_Blombos
Art mobiliari de la cova Blombos[1], Sud-Àfrica. Bifaços, bloc d’ocre gravat i atzagaies d’una antiguitat de 75.000 anys

 Els suports 

Es poden agrupar els objectes mobiliaris en funció de la substància que utilitzen com a suport. Així es poden distingir:

 • obres en suport orgànic: procedeixen de parts esquelètiques de certs animals (ossos, banyes, dents, closques)
 • obres en suport inorgànic: procedeixen de minerals. Les obres fetes amb fusta o cuir no s’han conservat.

1. Suports orgànics

Les espècies més habituals de les quals se n’aprofiten els ossos foren els cèrvids, èquids i aus. Dels cèrvids es feien servir les peces dentals, els ossos de les extremitats, les costelles, els omòplats i sobretot les banyes (propulsors, atzagaies, bastons perforats, arpons, etc.) que per la seva robustesa i morfologia eren ideals per a fer eines llancívoles.

Les banyes dels cèrvids resultaren molt versàtils i una primera matèria bastant explotada. La banya de ren presenta un desenvolupament molt arquejat, mentre que la de cérvol és més rectilínia. La banya en brut ha de sofrir un procés de fractura per tal de rebutjar les parts inservibles i aconseguir les porcions desitjades. La majoria d’objectes de banya amb un destí llancívol (atzagaies, arpons, varetes) foren fets a partir de resquills de cornamenta. Per a l’obtenció dels resquills es feien servir dues tècniques:

 • doble ranurat: consisteix a fer dues incisions paral·leles a la zona cortical de la banya amb el burí, i després s’extreu la vareta amb l’ajut d’una eina a mode de falca. Un cop es té el tros, se li ha de donar la forma concreta i s’ha de polir amb roques amb capacitat abrasiva (gres o sorrenques)i granulometria cada cop més petita (òxids metàl·lics o hematites).
 • percussió: s’obté el resquill de cornamenta colpejant de forma directa la banya; el producte  és de mida inferior i més bast que l’obtingut amb l’altre sistema.

Si la cornamenta no és fresca, cal posar-la en remull durant unes hores per tal de facilitar-ne el maneig; quan es treballa amb banya de ren, la vareta s’ha d’escalfar per tal de redreçar-la, operació assistida probablement per un bastó perforat.

En algunes èpoques i llocs, l’ivori i altres peces dentàries foren les primeres matèries fonamentals.

 • l’ivori és una matèria molt dura i de mida considerable. Es deuria treballar per percussió directa –que produeix resquills irregulars– i per ranurat mitjançant burins i falques. L’ullal ha d’estar sec –pot comportar diversos mesos–, però el treball sobre els resquills s’haurà de fer humitejant el tros d’ivori durant dies. Algunes peces (braçalets i diademes) es fan a partir de làmines primes d’ivori sec que són arquejades en un medi líquid per cocció per tal que no apareguin esquerdes i aconseguir així la flexibilitat necessària per se doblegades.
 • les dents s’utilitzaren bàsicament com ornament (perforades, decorades, esculpides), grans de collar, granadures i penjolls, de vegades decorats amb representacions d’animals i/o signes. Sembla que no hi va haver predilecció per algunes dents o queixals d’espècies particulars, però sí que es caçaven certes espècies de carnívors per obtenir la primera matèria suficient per a la fabricació de peces dures ornamentals (a més de la pell) i no només per ser menjades.

Les closques de mol·luscs es feien servir de penjolls, grans de collar o per ser cosides als abrics o gorres. Algunes esdevingueren més de «moda», atès que certes espècies marines han estat localitzades a l’interior del continent allunyades centenars de quilòmetres dels seus llocs d’hàbitat.

2. Suports inorgànics

Són masses minerals entre les que sovintegen els gresos, els esquists, les roques carbonatades i els òxids metàl·lics; en poques ocasions es troben materials semipreciosos, com l’atzabeja o l’ambre.

Pel que fa a les formes es pot distingir entre:

 • còdols: correspon a un volum de mineral arrodonit i/o aplanat per l’erosió en un medi líquid. N’hi ha dos tipus bàsics: els de platja (més plans) i els de riu (més arrodonits).
 •  plaquetes: porcions de roca de poc gruix que mostren dues cares o superfícies paral·leles i més o menys planes. Si l’eix major supera els 20 cm parlarem de plaques
 • bloc: massa informe o irregular de roca de notable pes i volum. Si no pot ser transportat ja no parlarem d’art mobiliari sinó d’art rupestre.

Cal també fer referència als òxids de ferro, alguns d’ells decorats amb gravats. Els ocres (poden anar del color groc al vermell) són substàncies molt habituals en els jaciments, atès que posseeixen la capacitat d’acolorir qualsevol superfície, inclosa la pell humana, però també ofereixen altres qualitats com les d’antisèptic, cauteritzador de ferides, antipicades, adobat de pells…, i els hematites han intervingut com abrasiu fi en la darrera fase del procés de polit de les peces sobre suports orgànics. Cal anar amb cura, doncs, d’interpretar la seva presència amb finalitat estètica, ritual o simbòlica.

Tipus d’objectes

Existeixen nombroses classificacions de les obres d’art mobiliari sobre suport d’origen animal i mineral, estructurades a partir de la seva morfologia, cronologia, funcionalitat, ús. Aquí s’opta per una subdivisió que distingeix peces d’ús quotidià, objectes de petit format, quasi sempre perforats que remeten a ornaments personals, i peces de caràcter simbòlic o ideològic.

1. Fets amb os

1.1. Objectes venatoris o d’ús quotidià

1.1.1. Atzagaies

Comencem per certs prototipus que evidencien una activitat cinegètica, i que poden ser encasellats com armes o puntes llancívoles.

atzagaies_magdaleniaAtzagaies de base dividida del Magdalenià. Musée de Toulouse.

Les atzagaies corresponen a puntes de projectil o venables amb longituds que varien entre els 5 i els 30 cm., confeccionades amb os, ivori o banya i adossades a un mànec de fusta. Per a la seva fabricació es va fer servir, sobretot, la tècnica del doble ranurat.

Al llarg del Paleolític Superior han canviat les formes, mides i seccions transversals (arrodonida, triangular, quadrada).

Les primeres atzagaies daten de l’Aurinyacià, no solen estar decorades i se’n troben de dos tipus:

 • de base dividida (Aurinyacià antic): tenen una incisió a manera de llavis per facilitar l’emmanegament
 • losanges (Aurinyacià evolucionat): massisses i de disseny romboïdal allargat

Amb el Gravetià es deixen de fabricar les anteriors i trobem el desenvolupament de l’atzagaia monobisellada: una punta cònica bisellada amb la finalitat de facilitar l’emmanegament. La decoració és a base d’incisions a la superfície del bisell.

Durant el Magdalenià es dóna una explosió qualitativa i quantitativa de la indústria òssia. Les atzagaies es renoven i es dóna una gran variabilitat formal. Trobem atzagaies de bisell doble, acanalades, amb aplanament en el fust i les blegades que, en definitiva, no són més que diferents modalitats per a la fixació a altres elements i crear eines més complexes i efectives.

atzagaies

Resumint, doncs:

 • Aurinyacià (35000 – 28000): Atzagaies de base enfonsada i atzagaies romboïdals
 • Gravetià (27 000 – 22000): Atzagaies de base bisellada i atzagaies fusiformes
 • Solutrià (22 000 – 18000): Atzagaies amb la zona central aplanada (també n’hi ha de bisellades i fusiformes)
 • Magdalenià (18 000 – 10000): Al costat de les anteriors, apareixen les atzagaies de ranures (probablement per a incrustar Micròlits), atzagaies de base bifurcada i atzagaies profusament decorades
  atzagaia_bisellada
  Atzagaia de base bisellada doble. 21.7 x 1.8 x 1.5 cm, 21.3 g. Magdalenià. Musée de Toulouse

La tècnica decorativa de les atzagaies és la incisió i els motius geomètrics lineals, que responen a necessitats funcionals i no ornamentals[2]: estarien destinats a ajustar la punta del projectil al mànec, a suportar millor la resina i augmentar l’adherència, carregar el verí, provocar l’entrada d’aire a la ferida, encaixar petites peces de sílex i dotar de més eficàcia l’arma.

1.1.2. Arpons

Propis de la segona meitat del Magdalenià, serien l’extrem o cap, amb capacitat de penetració en l’animal, d’un instrument molt sofisticat de sistemes d’emmanegaments[3]. Són de banya o os. La característica que els diferencia de qualsevol altra eina és la presència de dents o ganxos destacats d’un cos longitudinal. Els arpons azilians són aplanats amb un orifici allargat a la seva base.

arpons
Arpons d’os. 13.000-11.500. Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Santillana del Mar, Cantabria

Pel que fa a la decoració, els motius estan gravats i solen ser lineals. Només uns pocs casos tenen temes figuratius: el cavall del Pendo, caprí de Rascaño, ur de Morín i os del Castillo.

Si considerem que l’arpó ha anat evolucionant i suposem que s’han perfeccionat el desenvolupament de les seves dents, tindríem:

 • magdalenià IV mitjà: inicis dels arpons amb dents poc marcades que sobresurten poc del fust
 • magdalenià V superior: les dents es situen longitudinalment a l’eix del fust en una única filera
 • magdalenià VI superior: afegeix una altra fila de ganxos a la peça, creant els arpons de doble filera de dents o bilaterals
 • azilià: els arpons s’escurcen i aplanen, perforant-se la base amb un típic forat ovalat

arpons_azilians

 Arpons azilians de Le Mas-d’Azil, Ariège. Os. 81 × 19 × 7 mm.  12.000-9.500 anys. Musée de Toulouse.

 Arpons magdalenians de banya de ren amb un o dos rengles de dents (1: Mas d’Azil, 2: Bruniquel, 3, 4, 5: La Madeleine ; 6, 7: Lortet)

1.1.3. Varetes

Fetes habitualment de banya de cèrvid, són de forma cilíndrica. En el Magdalenià Mitjà-Superior assoleixen el màxim nombre i luxe decoratiu.

La funcionalitat estaria vinculada a un instrumental llancívol o com a peces intermèdies d’encast, o com a eina per fabricar ascles.

varetes

1.1.4.  Propulsors

Els propulsors són instruments cinegètics d’ús prolongat. Són típics del Magdalenià Mitjà-Superior i el seu marc territorial està restringit a les zones clàssiques de Dordonya i Pirineus, amb una excepció a Suïssa (Kesslerloch) i una altra al Cantàbric (Las Caldas).

propulsor
Mecanisme per llençar un dard amb un propulsor

Les seves formes es redueixen a dos grups: simples i escultòrics. Els primers consten d’una tija longitudinal a l’extrem de la qual hi ha tallat un ganxo, o lligat cert tipus d’atzagaia, amb la finalitat de recolzar-hi l’extremitat del projectil, l’objecte s’agafaria per la banda oposada, on una perforació asseguraria un cordill que estaria unit al canell del caçador/a. Els segons són propulsors amb escultures d’animals.

propulsors
Rèplica de propulsors: una punta d’atzagaia de bisellat simple, cova de Placard, cova de Combe-Saunière, cova del  Kesslerloch (Suïssa), cova de Placard, Cova d’El Castilo, cova de  Mas d’Azil, cova d’Isturitz, cova de Mas d’Azil, cova de Gourdanpropulsor_facsimil

Facsímil del propulsor de Mas d’Azil                                                  Dibuix de l’original

El propulsor imprimeix més energia al llançament que si aquest es fes només amb el braç i projecta, per tant, a major distància el projectil, amb el que augmenta l’efectivitat en la cacera i minimitza el risc en enfrontar-se amb la presa. La fabricació d’aquestes armes parteix de la intersecció de diverses branques de la cornamenta d’un cèrvid, porció òssia massissa que permet el modelat de la figura escultòrica, d’aquesta manera l’artista adapta la representació al volum disponible (una mena d’Y), determinant aquest l’obra i el disseny final. Els problemes tècnics derivats de les limitacions dels suports foren resolts de diverses maneres: replegant el cap sobre el cos (propulsor de La Madeleine), suprimint el cap, ganxos que formen part de la figura esculpida, fent-los coincidir amb apèndix anatòmics dels animals tallats (cua, orella, peülla). L’escultura té un valor funcional, atès que en ser una massa pesada a l’extrem del propulsor ajudaria a proporcionar una més gran força i velocitat al projectil.

propulsor_biso
Propulsor del bisó que es llepa, de La Madeleine. 13.000 anys. 10,5 cm. Musée National de la Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac

propulsor_Mas_Azil
Propulsor de Mas d’Azil. Facsímil en l’exhibició a Le Musée National de Prehistòria, Les Eyzies-de-Tayac. La figura de la cabra salvatge fa uns 7 cm. i el conjunt del propulsor 29,5 cm. Datació: al voltant de 16.000 anys.

Aquest va ser un dels primers exemples d’art produït en massa. S’han trobat fragments de fins a deu exemples d’aquest disseny, el que significa que se’n varen fabricar desenes o centenars. La línia de gravat al llarg del cos de l’animal, possiblement, representa un canvi en el color del pelatge.

Encara que molts autors ho interpreten que el que mira la cabra són els seus excrements amb una au, Bandi[4] (1988) proposa que el que surt de la part de darrere de la cabra salvatge és un nadó, i l’animal estaria donant a llum, argumenta que els animals mai miren cap enrere per veure els seus propis excrements, però generalment ho fan quan donen a llum.

propulsor_Trois_Freres
Propulsor de la cova Trois Frères a Enlène. Dues cabres salvatges acèfals enfrontades. Banya de ren. 9,2 cm. 13.000 anys. París. Musée de l’Homme

1.1.5. Bastons perforats

Obtenen la màxima expressió numèrica i decorativa en el Magdalenià Mitjà-Superior. Són peces generalment de banya que presenten una o diverses perforacions circulars, efectuades en general a prop de la inserció de les puntes. El seu ús ha estat molt controvertit, ja que durant un temps foren anomenats bastons de comandament, cosa que comportava un sentit no demostrat de distinció, poder o jerarquia del seu propietari respecte la resta del grup. Les anàlisis d’empremtes de microdesgasts confirmen que la zona activa radica precisament en la perforació i se’n dedueix un ús com redreçador d’atzagaies, mànecs de fusta, etc., amb la calor com intermediària.  basto_perforat
Bastó perforat en banya de cèrvid amb decoració incisa de dues figures de cèrvids (rens?). Es conserva a l’Archäologisches Landesmuseum de Konstanza

basto_madeleine
Bastó perforat gravat amb una filera de cavalls. Banya de ren. 31 cm. 11.000 anys. Abric de La Madeleine (Tursac, Dordogne)

Segons la seva morfologia i decoració, s’agrupen en tres apartats:

 • simples: no tenen cap motiu gravat, amb un o més orificis, amb formes allargades en T o L, en relació a la porció de banya elegida per a la seva fabricació.
 • amb decoracions variades: les incisions solen adaptar-se al volum cilíndric que desembarassen els suports, creant de vegades complicats dissenys pericirculars entre animals i signes.
 • relleu fàl·lic: són una variant del grup anterior; el relleu del gland es fa a l’extrem oposat de la perforació amb entalladures i protuberàncies més realistes. basto_Pendo
  Bastó perforat de la cova d’El Pendo. 168 x 34 x 27,00 mm. 13.000-11.500 anys. Té forma de cap de cavall i està profusament decorat, alternant motius figuratius (caps de cérvola, cérvol i cavalls), signes i traços lineals.

En alguns casos, certes decoracions a base de cúpules, ajustades perfectament als dits, tenen a més la funcionalitat de facilitar l’aprehensió del fust i exercir amb això major força en el treball. basto_Castillo
Bastó perforat del magdalenià superior. 10.310 anys. Cova del Castillo, Santander

El seu ús s’ha interpretat, també, com a propulsor d’atzagaies, a partir d’estudis experimentals. Per tal d’utilitzar el bastó perforat com un propulsor, es va lligar un tros de corda a l’atzagaia, més o menys cap a la meitat; seria de cuir per a les atzagaies lleugeres i de tendó per a les més pesades. El fet d’afegir una corda a l’atzagaia, la converteix en una gran fletxa Suïssa o polinèsia[5]. L’ús d’aquesta atzagaia equipada com una fletxa suïssa dóna un augment entre un 50 i un 100 % en abast en comparació a llençar-la manualment. El bastó perforat és utilitzat passant la corda pel forat i posicionant la corda paral·lelament a l’eix del bastó. La corda es sosté amb la mà com si fos un propulsor.   fletxa_suissaUna demostració de l’ús de la fletxa suïssa basto_Enfer
Bastó perforat en forma de doble fal·lus. Gorge d’Enfer. 9,5 cm

1.1.6. Agulles

La seva morfologia és com les actuals: des de la seva invenció al final del solutrià només s’ha modificat la primera matèria. Durant el Plistocè eren la majoria d’os i molt poques de banya o ivori. N’hi ha de mides diferents. La seva existència ens parla d’un sistema de costura i vestimenta.

agulles
Agulla d’os d’ull pla de la cova de Gourdan. 59 x 3 x 2 mm. Magdalenià

1.1.7.  Flautes i tubs

Aquests artefactes estan fets amb ossos llargs d’aus, pel fet de ser buits. La funcionalitat de les flautes[6] és evident; la dels segons podrien servir per ingerir o expulsar líquids o com estoigs.

flauta_Hohle_FelsFlauta d’os de voltor amb cinc forats, trobada el 2009 a la cova Hohle Fels a l’oest d’Ulm (Alemanya) i datada de fa uns 35.000 anys. Aquestes troballes demostren la presència d’una tradició musical ben establerta en el moment en què els humans moderns van colonitzar Europa. Nicholas J. Conard, Maria Malina & Susanne C. Münzel: «New flutes document the earliest musical tradition in southwestern Germany». Nature 460, 737-740 (6 August 2009). Published online 24 June 2009.

La decoració dels tubs tendeix a ocupar tota la superfície en una composició circular. La presència de les flautes[7] equival a suposar la manifestació musical o la producció artificial de sons harmònics. No se’n conserven massa exemplars però en tenim testimonis des del Paleolític Superior Inicial (Dolní-Vêstonice, Isturitz…), fins el Magdalenià (Castillo, La Paloma, La Cüelga, Le Placard, Isturitz…).

flauta_Geissenklosterle
Flauta paleolítica feta amb cúbit de cigne, de l’aurinyacià, d’uns 36.000 anys d’antiguitat, del jaciment de Geissenklösterle (Suàbia, Alemanya).

S’ha constatat un prototipus procedent d’un jaciment eslovè (Divje Babe[8]), que data d’uns 43.000 anys, amb la possibilitat que pertanyés a un grup de neandertals; si es confirmés, obriria importants conseqüències sobre l’origen de la música, per una espècie humana diferent de la nostra.

flauta_Babe
Flauta de Divje Babe. Fèmur d’os de les cavernes. 45.000 anys. Museu Nacional d’Eslovènia, Ljubljana. Alguns investigadors consideren que les perforacions no són antròpiques sinó que estan vinculades a l’acció dels carnívors.

A partir d’una flauta del gravetià d’Isturitz ha estat factible reconstruir el procés de fabricació, el cost temporal –una hora i mitja– i les seves peculiaritats organològiques[9]. Es tracta d’un objecte de 21 cm, amb una embocadura polida i un fust decorat amb curtes línies paral·leles i quatre orificis disposats en dues sèries a distàncies regulars que, en principi, ofereixen una escala pentatònica. flauta_Isturitz2
Flauta d’Isturitz. Aurinyacià, entre 40.000 i 26.000 anys. Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye.

1.2. Objectes d’ornament-penjolls/perforats

1.2.1. Rodets o plaques circulars

Són característiques del Magdalenià Mitjà i estan fets amb ossos plans de pocs centímetres de diàmetre (de 3 a5 cm) que poden mostrar una perforació central com a part integrant de la seva confecció, fent-la servir com a centre des del qual s’atacaria el suport amb un burí i una corda (com si fos un compàs). Podrien ser «botons» o instruments musicals (platerets). rodet
Rodet de la cova d’El Linar (anvers i revers). Os. Part conservada: 5,3 × 2,7 × 0,3 cm. Diàmetre original: 6,4 cm. 15.420-14.040 anys

La cara A presenta la part d’una figura gravada corresponent als quarts posteriors d’un cavall, del qual es reprodueixen fidelment detalls anatòmics mitjançant la combinació de traços de diferents intensitats, més profunds per ressaltar el contorn exterior i molt més subtils per al farciment interior. El pelatge i el volum s’han representat per una successió de traços simples, fins, fets amb seguretat que, en les seves vores superior i inferior, es reforcen amb altres més curts intercalats regularment per ombrejar i donar volum. Aquesta disposició a manera de serrells reprodueix el pèl més llarg i espès corresponent a certs cavalls o a la seva capa hivernal, i, també, es representa
així el canvi de to que pot haver-hi a la capa, entre el flanc i el ventre. Entre la gropa del cavall i la vora del rodet apareix una figura de difícil definició per la seva manca de claredat i per estar afectada per la fractura de l’objecte. Es conserva únicament el que sembla ser un cap acabat en un musell afinitat, amb la indicació d’un ull, la relació més directa podria establir-se amb els caps fantàstics d’alguns antropomorfs de l’art rupestre i moble. Formalment podria posar-se en relació amb els existents en el Gran Sostre d’Altamira on apareixen gravats, a la perifèria o fins i tot en l’interior d’altres figures, fins a vuit éssers  d’aquest tipus, i també en altres coves com Los Casares (Guadalajara), Abauntz (Navarra), així com en el rodet de Mas d’Azil (Ariège) o en el còdol gravat de La Madeleine (Dordogne).

 rodet_Azil
Rodet de Mas d’Azil  rodets_Azil
Rodets de Mas d’Azil

 rodet_Las_Aguas
Rodet de la cova de Las Aguas. Anvers i revers. Os. Diàmetre: 4,5 cm. 15.030-14.440 anys

La cara A presenta com a decoració sis radis, amb un acabat més depurat i disposició més regular que els de la cara B. La seva superfície està suavitzada per fregament o fricció causat pel seu ús continuat, és a dir, seria la cara interna de la peça mentre que la cara B –sense aquest fregat– seria llavors la part visible de l’objecte. Això permet afirmar que la figura del segment circular va ser l’element més característic i rellevant de l’objecte.

Aquests rodets fonamenten les hipòtesis relacionades amb l’existència d’una comunitat cultural magdaleniana i amb la mobilitat dels grups humans durant el Paleolític superior. Les convergències apreciades entre les peces cantàbriques i les de diversos jaciments francesos reforcen la idea de l’existència de connexions a llarga distància, de manera que la cornisa Cantàbrica estava plenament integrada en aquesta xarxa de relacions socials i culturals[10].

1.2.2. Contorns retallats

cap_cavall
Contorn retallat de cap de cavall del magdalenià del jaciment d’Arudy

Sorgeixen també en el Magdalenià Mitjà. La tècnica dels contorns retallats també s’exerceix sobre omòplats i perforats, però el concepte de contorns/perfils retallats està més vinculat a figuretes exemptes (d’uns 3-7 cm) de caps realistes d’animals, bàsicament èquids i caprins –isards– (més del 60 % representen cavalls i, la resta, caprins, en la fabricació de les quals fou habitual partir de l’os hioide de cavalls o bovins.[11]

os_hioide
Dibuix de l’os hioide d’un cavall

caps_biso
Cova de Las Caldas, nivell VII: caps de bisó gravats en un hioides de cavall jove

 cap_cabra
Contorn retallat de cap de cabra sobre hioides de cavall. Cova la Garma.

Gairebé sempre mantenen una o més perforacions a prop de les orelles o dels orificis nasals amb un propòsit de subjecció o suspensió, a més, a uns pocs casos li van ser gravades unes línies en forma de corda en sentit transversal als morros i longitudinal a les mandíbules, que van fer pensar en testimonis mobiliaris d’una domesticació primerenca dels cavalls pels magdalenians.

L’ús dels perfils retallats típics com a elements ornamentals o de suspensió no ofereix molta discussió, potser s’hi podrien veure insígnies de distinció intergrupal.

1.2.3. Brunzidors, «churingas»[12]

Són fragments ossis aplanats, llargs i amples, propers a la forma romboïdal, de seccions plano-convexa i el·lipsoïdal, amb un orifici en una de les seves extremitats. S’han relacionat amb la música o amb efectes sonors. Les comparacions etnogràfiques els vinculen amb cerimònies i rituals, servint de vehicle a la veu dels avantpassats. Tots els exemples coneguts provenen del Plistocè Superior.  brunzidor_Pendo
Brunzidor de la cova d’El Pendo. Banya. 85 x 26 x 4 mm. 13.000 – 11.500 anys

Del brunzidor de la cova d’El Pendo se’n conserven dos fragments independents. Està allisat, perforat i profusament decorat amb dos cèrvids, un animal fantàstic i diversos traços lineals. El fragment major presenta una rica decoració gravada que suggereix una escena: entre la vegetació sorgeix un animal ferotge, amb la gola oberta i grans dents que sembla estar a punt de devorar a un gran cérvol mascle que sembla fugir entre les herbes. El fragment més petit representa potser un ren.

El brunzidor és un instrument sonor també anomenat rombe o churinga (en castellà, bramadera[13]). Es tracta d’una fina làmina d’os, asta o ivori amb forma pisciforme. Sol estar perforat per ser agafat per un llarg cordill i s’utilitza fent-lo girar mitjançant moviments circulars ràpids del braç, el que ocasionarà simultàniament un moviment de rotació de l’objecte respecte al cordill que el subjecta. Aquest últim produeix un brunzit greu, que oscil·la en la seva intensitat depenent de la velocitat del seu moviment. Els majors produeixen un so més greu, d’una freqüència propera al bram dels bisons o urs. Solen estar decorats amb motius figuratius formant «escenes» com en aquest cas o bé geomètrics. A Europa occidental solen aparèixer en cronologies magdalenianes i fins i tot solutrianes, encara que no més antigues. Objectes similars són utilitzats actualment per pobles aborígens.

1.2.4. Espàtules/allisadors

Hi ha altres peces allargades i aplanades però més estretes, que generalment no presenten cap perforació i han estat anomenades allisadors, espàtules o paletes. Fabricades en costella o banya, se’n troben des de l’inici del Paleolític Superior però comencen a ser decorades en el Magdalenià amb el retall en un extrem d’una figura de peix o només la cua, el que definiria el prototipus d’espàtula. S’ignora el seu ús.  espatules
Espàtules de la cultura Kostenki-Avdeevo

1.2.5. Braçalets i diademes

Els braçalets i diademes palesen un clar sentit d’ornament personal. Els exemples que es tenen documentats a l’actualitat provenen sobretot d’assentaments del Paleolític Superior d’Europa Oriental. Foren confeccionats en ivori, i n’hi ha d’una o més làmines incurvades per l’acció del vapor. Els simples estan sense decoració, però en les superfícies més grans s’omplen amb incisions rítmiques de motius geomètrics molt elaborats.

bracalets
Braçalets de Mézine, Ucraïna

bracalets2

1.2.6. Granadura, grans de collar

En aquest apartat s’haurien d’incloure tots els mol·luscs perforats amb o sense acolorir en vermell, les peces dentàries foradades llises o gravades amb dissenys lineals o animalístics, una gran diversitat de penjolls de banya, os, ivori…

Fins ara es creia que aquests elements ornamentals apareixien amb l’arribada de l’Homo sapiens a Europa i formaven part dels vestigis més significatius dels préstecs tecnoculturals entre els Homo sapiens i els Homo neanderthalensis.

petxines_Blombos
Petxines perforades de la cova de Blombos, Sud-Àfrica, de 75.000 anys. Grans de collar de petxines de Nassarius kraussianus. a) Obertura realitzada amb l’ajut d’una eina d’os; b) cara plana produïda per desgast, probablement pel fregament amb altres perles o amb un lligam; c) restes d’ocre; d) aspecte general dels grans del collar.

Però fa 75.000 anys, en el que ara és Sud-àfrica, un grup d’homininis va recollir petxines a la desembocadura d’un riu que mor a l’Índic. No els valia qualsevol petxina. Val agafar les del mol·lusc Nassarius kraussianus, que té forma de cargol, i es van quedar només amb els que superaven el mig centímetre de diàmetre. Després les van perforar, les van tenyir de vermell (o bé les van enfilar en fils vermells) i van formar amb elles collarets o braçalets.

Les petxines han estat descobertes a la cova de Blombos, a 20 quilòmetres de la desembocadura del riu i a 300 de Ciutat del Cap. Hi havia 41 petxines en total, disposades en grups d’entre 2 i 17 unitats. Dins de cada grup, totes les petxines tenien la mateixa mida, color, diàmetre del forat i tipus d’erosió pel fil, el que suggereix que corresponien a un mateix collaret o braçalet.

petxines_Aviones
Petxines perforades de la Cova de los Aviones: 1) Acanthocardia tuberculata, 2-3)Glycymeris insubrica. 50.000 anys  penjolls
Diferent tipologia de granadura dels penjolls magdalenians de la cova Praileaitz I

Les anàlisis tecnològiques de les perles d’ivori o banya de ren i les canines superiors dels cérvols aporten dades significatives de determinats aspectes socioeconòmics dels grups del paleolític Superior; la cadena operativa o procés de fabricació d’aquests ornaments comença amb l’obtenció de la banya o ivori, l’extracció dels resquills, conformació d’un bastonet matriu, subdivisió de les futures perles, polit, perforació, seccionat de les porcions individuals i acabat llustrós, amb un cost temporal d’1-2 hores de mitjana per a cada element.

penjolls2

1.3. Objectes de caràcter ideològic

S’inclouen en aquest apartat aquelles peces d’art mobiliari que no poden ser classificades en cap dels epígrafs precedents, és a dir, tots els objectes la funcionalitat o probable destí dels quals desconeixem. Habitualment hom sol parlar d’objectes de caràcter «religiós» però és un terme massa connotat. Molts han estat utilitzats durant llarg temps, atès que presenten empremtes d’haver estat enganxats a la vestimenta, transportats en algun recipient o sac, utilitzades periòdicament i marcades amb afegits posteriors.

cova_Volgelherd
a–c, Cova Vogelherd; d, Cova Hohlenstein–Stadel . Les talles representen a) el cap d’un lleó de les cavernes, b) un cavall, c) un mamut, d) una figura humana masculina/femenina amb cap de lleó/lleona de les cavernes.

Pràcticament tots són estatuetes d’animals i figuracions humanes, la majoria femenines, fetes sobretot en ivori i, de vegades, de fusta o banya. Com exemples il·lustratius cal recordar la col·lecció del jaciment de Vogelherd, l’home/dona lleó/lleona de Hohlenstein-Stadel i les imatges femenines conegudes com a «Venus».

2. Fets amb pedra

Fa dos milions i mig d’anys els primers humans ja fabricaven instruments amb pedres i probablement amb materials orgànics (fusta o os).

Per tal d’analitzar les eines lítiques –la tecnologia prehistòrica estudia la forma d’aquests objectes, el seu procés de fabricació i ús– s’han desenvolupat diverses perspectives metodològiques.

● l’enfocament empíric, culturalista i cronoestratigràfic. Des d’aquest punt de vista, determinats objectes poden ser considerats com veritables «marcadors» culturals, propis d’una determinada «cultura prehistòrica». Aquesta visió és el reflex en la Prehistòria del concepte de «fòssil director» de la Paleontologia, substituint el paper de marcador cronològic d’un determinat fòssil per un determinat estri. Aquesta manera d’estudiar els objectes prehistòrics té com a primer objectiu la seva classificació. Però no es classifiquen tots els objectes, només els que es consideren representatius que tradicionalment són els objectes retocats. Aquesta classificació morfològica ha de permetre determinar l’existència d’objectes especialment característics, que poden ser indicatius d’una determinada cultura prehistòrica.

L’exemple més seguit és la tipologia de François Bordes[14]: va elaborar una llista de tipus d’objectes del Paleolític Inferior i del Mitjà que segueix sent la base sobre la que es recolzen molts treballs sobre la indústria lítica d’aquests períodes.

Crítica a aquesta metodologia:

 • està mancada d’una base teòrica sòlida
 • no pren en consideració tots els objectes recuperats en un determinat nivell arqueològic, sinó que concedeix un valor especial a determinats elements i prescindeix d’altres.
 • aquests estudis es recolzen en l’observació i classificació d’objectes segons la seva morfologia sense tenir en compte altres aspectes, com el procés de fabricació i la seva utilització eines_mosterianes
  Els neandertals van ser experts fabricants d’eines de pedra. La major part de les seves eines pertanyen a la indústria mosteriana (nom del jaciment de Le Moustier, al sud de França), que inclou diversos elements distintius estilísticament i funcional. Francois Bordes va descobrir 64 nivells d’ocupació superposats en una cova, que abasta el període comprès entre uns 85.000-45.000 anys ane

● enfocament analític i estructural de Georges Laplace[15]. El seu marc teòric parteix del caràcter dialèctic dels processos històrics i de la concepció estructural dels objectes, sota la influència de l’estructuralisme i de plantejaments i sistemes d’ordenació derivats de la paleontologia.

La metodologia utilitzada es basa en la descomposició d’aquestes estructures morfotècniques en una sèrie de caràcters significatius.

Tanmateix, encara manté concepcions arrelades en una visió tradicional de l’arqueologia, com el seu caràcter tipològic i la seva perspectiva culturalista de la realitat històrica.

● Sistema Lògic Analític (SLA)[16]

La insatisfacció amb els resultats de les anàlisis tradicionals va donar lloc a l’aparició d’estudis tecnològics que parteixen del concepte de «cadena operativa». L’aplicació d’aquest concepte s’origina a França amb la intersecció de dues tradicions: els treballs de replicació experimental d’eines prehistòriques  de François Bordes i l’interès pels aspectes cognitius del comportament de Leroi-Gourhan. És un enfocament processual dels sistemes tècnics, atès que es considera imprescindible estudiar cada una de les fases de producció dels objectes, des del proveïment de primera matèria fins la seva utilització o abandonament. cadena_operativa
Esquema bàsic d’una cadena operativa

Leroi-Gourhan és responsable de la creació, el 1964, del concepte científic de Cadena Operativa (chaîne opératoire) aplicada a la tecnologia lítica prehistòrica: és el conjunt de passos encadenats (seqüència dinàmica) que es donen en la producció d’artefactes lítics, des de la recollida de la primera matèria, fins al seu abandonament, passant per les diferents fases de fabricació (generalment la talla), de la seva utilització i de la seva reconstrucció (afilat, revifat, reaprofitat…) i la seva reutilització, si es donés el cas. Les cadenes operatives permeten establir diferents estils i estratègies culturals, per la qual cosa són una eina conceptual d’inestimable valor en prehistòria i arqueologia.

El Sistema Lògic Analític[17] va sorgir cap el 1983 com a reacció als sistemes de classificació empírics tradicionals. Tres línies de pensament hi conflueixen:

 • la tipologia analítica de Georges Laplace
 • l’arqueologia analítica de David L. Clarke[18]
 • la lògica històrica de Thompson[19]

Recull també la perspectiva processual que planteja l’estudi de cadenes operatives lítiques.

L’eina és fabricada en el marc d’un procés tècnic, que organitza progressivament una matèria inorgànica i la converteix en una prolongació del cos humà. L’objecte és un instrument d’acció sobre el medi, per tant és el resultat d’un procés de selecció i interacció. Tradicionalment la relació entre els artefactes d’un conjunt industrial s’enfoca des del punt de vista de la tipologia, agrupant sèries d’objectes que presenten atributs morfològicament similars. Tanmateix, aquest enfocament no té en compte els processos que donen lloc a les eines. Els objectes lítics han de ser estudiats des de tres enfocament:

 • el morfotècnic: és la materialització d’una determinada tècnica que dóna forma a l’objecte. Consisteix en l’estudi analític dels trets fonamentals de cada objecte. El primer pas és la classificació de l’artefacte dins del procés de producció
 • el morfopotencial: es refereix a la capacitat teòrica d’intervenció sobre el medi d’una determinada estructura morfotècnica, quantificada per la morfologia i l’angle dels talls
 • el morfofuncional: es refereix a la manera específica en què una estructura morfotècnica i potencial és utilitzada. Es recolza en l’experimentació i l’observació mitjançant microscopi dels talls dels objectes. L’experimentació té com objectiu l’elaboració d’una col·lecció de referència d’artefactes de diverses primeres matèries que han estat utilitzats en determinades tasques. Aquests artefactes experimentals són observats al microscopi electrònic per determinar les característiques de les empremtes d’ús que ha produït la seva utilització.

2.1. Objectes d’ús quotidià

2.1.1.  Làmpades

Consisteixen en masses minerals que han experimentat un tractament per tal d’aconseguir una concavitat, amb dimensions que fluctuen entre els 12-20 cm. N’hi ha de senzilles i de més elaborades, amb mànec i decoració. Alguns exemplars posseeixen un desguàs per a l’evacuació del combustible fos. De morfologia variada, les més comunes són les circulars. Pel que fa al material, solen ser de gres o de roques carbonatades i de calcites estalagmítiques. Abasten totes les etapes del Paleolític Superior. En cas d’estar decorades, el camp elegit és el mànec (signes lineals) i el revers (dissenys animalístics).  lampades
Làmpada de Le Coual                                        Làmpada de Solvieux

lampada_Lascaux
Làmpada de greix de ren de Lascaux. 17.000 anys

 lampada_Mouthe
Làmpada de La Mouthe

A través de les anàlisis físico-químiques es coneixen els mecanismes de fabricació i activitat. El combustible més adient per a l’alimentació de les làmpades seria el greix animal de foca, cavall i boví, per les seves temperatures de fosa baixes, els bles idonis són els vegetals i, en particular, les petites branques de ginebró, pi o líquens. Com a recàrrega es pot fer servir un tros de grassa sòlida i si un es trasllada amb la làmpada, per exemple, a l’interior d’una cova, el millor és dur un os llarg de cavall  dins d’un contenidor i quan es necessiti més greix només caldrà trencar la diàfisi i treure el moll de l’os[20]nombre_lampades
Nombre de làmpades. Distribució cronològica de les làmpades del paleolític. A l’esquerra, cert, probable o possible; a la dreta, dubtosa.

2.1.2. Compressors-retocadors

Les eines que han arribat fins a nosaltres procedents del Plistocè estan fetes de pedra i os; la primera matèria de roca silícia (totes les varietats del genèric sílex[21] o pedrenyal) és la més buscada per les seves qualitats de fractura i vores tallants.

En la cadena de producció de peces lítiques intervenen instruments accessoris, els anomenats percussors, que poden ser tous (fusta, banya, os), o durs (còdols); per a la delineació final de l’objecte a través del retoc s’utilitzen els retocadors i/o compressors (que també són tous o durs), bé retallant la peça per percussió o per pressió.

En el Magdalenià van ser utilitzats còdols que estaven decorats amb representacions figuratives i, per tant, són entesos com art moble. Sovint, un retocador-compressor presentarà a les extremitats actives les empremtes pròpies del treball desenvolupat, que poden desfigurar la decoració.

plaqueta_Gourdan
Plaqueta d’esquist de la cova de Gourdan

Al centre de la placa (longitud 10 cm), hi ha gravat un ésser humà en miniatura. Llegible tot i les línies fines, és esquemàtic. La presència del penis pot determinar que es tracta d’un home;  a la part posterior del cap, un apèndix en punta pot representar el cabell o un barret. L’home aixeca un braç; de la seva mà sorgeix una línia que el connecta a un peix, poc detallat, identificable per la seva silueta i dues aletes, dorsal i anal, indicades. Es pot interpretar el conjunt com una escena de pesca. laqueta d’esquist de la cova de Gourdan. 11 cm.

2.1.3. Trituradors

Altres còdols han estat aprofitats per a múltiples finalitats, emmarcades en les activitats econòmiques dels grups humans paleolítics (des d’activitats quotidianes relacionades amb preparar el menjar –aliments que han de ser partits, triturats, mòlts… – a treballs amb encluses i suports.

Entre aquestes eines trobem uns còdols, lloses i pedres buides utilitzats com a trituradors de pigments, com a paletes de color o com a cassons per desar o transportar colorants líquids. En aquest context, cal citar també la modificació de masses minerals utilitzades a manera de llapis o l’ús d’òxids de ferro (hematites, ocre, mangra) per les seves qualitats desinfectants o com abrasiu fi i per la seva capacitat de tenyir-pintar qualsevol superfície.

2.2.  Objectes d’ornament-penjolls/perforats

Els objectes de pedra perforats són molt abundant. La «bijuteria paleolítica» aplega peces de gres, calcària, pissarres, ambres (negre i groc) i fins i tot fòssils. Les formes i mides són molt variades, des de granadures de collar a perles per ser cosides a la roba, penjolls…


[1] Blombos, http://fr.wikipedia.org/wiki/Blombos, http://en.wikipedia.org/wiki/Blombos_Cave

[2] Allain, J. i Rigaud, A. (1986): «Décor et fonction. Quelques exemples tirés du Magdalénien». París. L’Anthropologie, t. 90, pàgs. 713-738.

[3] Juan A. Fernández- Tresguerres:Arpones decorados azilienses. En línia a http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/71419/1/Arpones_decorados_Azilienses.pdf

[4] Bandi, H.: «Mise bas et non défécation. Nouvelle interprétation de trois propulseurs magdaléniens sur des bases zoologiques, éthologiques et symboliques». Espacio, Tiempo y Forma, Série I, Prehistoria, t. I, 1988, pàgs. 133-147

[5] Veure a You Tube el vídeo The Swiss Arrow (Pathfinder Dart), a http://www.youtube.com/watch?v=uCyKrQDFA28

[6] Victor H. Mair: Prehistoric European and east Asian flutes, en línia a http://instphi.org/Festschrift15_Mair.pdf

[7] Mario Menéndez i Eduardo García: «Instrumentos musicales paleolíticos: la flauta magdaleniense de la Cueva de la Güelga (Asturias)». Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, t. 11, 1998, pàgs. 167-177, en línia a http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie1-715F2DBD-5F3E-ECED-9582-6DCBE705C6E3&dsID=Documento.pdf

[8] Divje Babe flute, http://en.wikipedia.org/wiki/Divje_Babe_flute

[9] Buisson, D. (1990). «Les flûtes paléolithiques d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques)». París. Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 87, nº 10-12. Spécial bilan de l’année de l’archéologie, pàgs. 420-433. En línia a http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1990_hos_87_10_9925

Buisson, D. I Dartiguepeyrou, S. (1996). «Fabriquer une flûte au Paléolithique supérieur: récit d’une expérimentation». París. Antiquités Nationales, nº 28, pàgs. 99-128

[10] Carmen de las Heras, Ramón Montes Barquín, José A. Lasheras, Pedro Rasines, Pilar Fatás Monforte: «Dos rodetes paleoliticos procedentes de las cuevas del Linar y Las Aguas, Alfoz de Lloredo (Cantabria)». Veleia, nº 24-25, pàgs. 161-174, 2007-2008. Museo Nacional y Centro de Investigacion de Altamira. En línia a http://www.ehu.es/ojs/index.php/Veleia/article/download/1987/1617

[11] M.ª Soledad Corchón Rodríguez: «Los contornos recortados de la cueva de Las Caldas (Asturias, España), en el contexto del Magdaleniense medio cántabro-pirenaico». Munibe (Antropologia-Arkeologia) nº 57. Homenaje a Jesús Altuna. San Sebastián. 2005. pàgs. 113-134. En línia a http://www.aranzadi-zientziak.org/fileadmin/docs/Munibe/200503113134AA.pdf

[12] És una placa de fusta, os, metall o pissarra de forma oval o romboide lligada per un dels seus extrems a través d’un orifici a una corda, amb la qual se li dóna voltes com si fos una fona i d’aquesta forma emet un so profund i característic depenent de la mida de la placa: les més grans produeixen un so més greu i profund, a les més petites el so baixa d’intensitat i s’aguditza. Aquest so ha estat al llarg de milers d’anys considerat sagrat per nombroses cultures.

[13] Ignacio Barandiarán: «Bramaderas» en el Paleolítico Superior peninsular. En línia a http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/viewFile/147915/242354

[14] François Bordes (2000). Typologie du Paléolithique ancien et moyen. París. CNRS. 101 pàgs. Original de 1961 a Bordeaux. Delmas

[15] Georges Laplace (1972). «La typologie analytique et structurale: Base rationelle d’étude des industries lithiques et osseuses». Banques des données archéologiques.Colloques nationaux du CNRS. 932 : 91-143.

[16] R. Mora: El sistema lógico analítico, en línia http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/munibe/1994368386.pdf

[17] Carbonell, E., Guilbaud, M & Mora, R. (1983). «Utilización de la lógica analítica para el estudio de tecno-complejos a cantos tallados». Cahier Noir 1: 3-64

[18] Clarke, David Leonard (1984). Arqueología analítica. Barcelona. Bellaterra. 492 pàgs.

[19] Edward Palmer Thompson (1981). Miseria de la teoría. Barcelona. Crítica. 304 pàgs.

[20] Sophie A. de Beaune: «Palaeolithic Lamps and Their Specialization: A Hypothesis». Current Anthropology, Vol. 28, No. 4. (Ag. – Oct., 1987), pp. 569-577. En línia a http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/40/71/75/PDF/1987_CA_lamps_.pdf

http://links.jstor.org/sici?sici=0011-3204%28198708%2F10%2928%3A4%3C569%3APLATSA%3E2.0.CO%3B2-W

[21] El sílex (SiO2), també anomenat pedrenyal en la seva varietat nodular de color negre, és una roca sedimentària formada principalment per diòxid de silici (s’admet que es forma amb aigua de mar o de llac saturada de sílice). És una roca de gran duresa (7 en l’escala de Mohs). Es va usar en l’Edat de Pedra per a l’elaboració d’eines tallants per la seva capacitat de trencar-se en ascles (fractura concoidea, làmines rectes amb lleugeres corbes). Es trencava en puntes tallants.

També va ser usat per encendre el foc per la seva capacitat de crear espurnes en xocar amb una altra peça d’igual o major duresa. Aquesta aplicació continua fins als nostres dies, sent comú que s’utilitzi per produir l’espurna en els encenedors. Típicament es presenta en forma de nòduls entre estrats de calcària.

Els humans del Plistocè utilitzaven el pedrenyal, juntament amb l’obsidiana, un vidre d’origen igni, per manufacturar eines punxants i tallants, com destrals de mà, puntes de fletxes i puntes de llances.

Joan Campàs    Aura digital
Curs: Orígens de l’Art i evolució humana: l’homo significans
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del curs en format .pdf

1. Una visió de conjunt de l’art paleolític
2. El paleolític: cronologia i referències etnoarqueològiques
3. Evolució tecnològica en el Paleolític. Referències etnoarqueològiques de l’hàbitat
4. La construcció del coneixement de l’art del Paleolític
5. El paradigma d’Henri Breuil i la seva crisi

6. L’estructuralisme de Leroi-Gourhan i Annette Laming-Emperaire
7. Del xamanisme a l’art com expressió de l’organització social
8. El procés evolutiu: Darwin i la selecció natural
9. Darwin i la selecció sexual. El cicle menstrual
10. La selecció sexual: la competència espermàtica
11. La selecció sexual: l’orgasme femení

12. Sobre els orígens de l’art: les coalicions de dones pintades
13. Una perspectiva ecològica de l’evolució humana
14. Els primers hominoides
15. Els homínids: els preaustralopitecins
16. Els hominins: els australopitecins
17. Paranthropus
18. Els primers Homo: Homo habilis
19. El poblament d’Euràsia: l’homo ergaster/erectus
20. Homo antecessor, rhodesiensis, heidelbergensis i floresiensis
21. L’Homo neanderthalensis
22. L’Homo sapiens
23. Sobre el concepte d’art
24. Les primeres expressions artístiques
25.  Sobre els orígens de l’art del Plistocè
26. L’art rupestre del Plistocè
27. Temes i distribució de l’art parietal
28. L’art moble del Plistocè
29. Temes de l’art mobiliari
30. Art mobiliari del Paleolític Superior. Interpretacions
31. Sobre els orígens del llenguatge

1.031 comments

 1. Shop Wowww.us for Every Day Best Prices.Online shopping from the earth’s biggest selection of books, magazines, music, DVDs, videos, electronics, computers, software, apparel & accessories, shoes, jewelry, tools & hardware, housewares, furniture, sporting goods, beauty & personal care, broadband & dsl, gourmet food & just about anything else.

 2. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 3. Good one! Interesting informations over this web. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent some hours searching for such article. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Done with the search done, I’ll visit some online shemale cams. Thanks!! Greetings from Jacksonville!

 4. Hey very nice website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am happy to find numerous useful info here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 5. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

 6. I simply wanted to compose a brief remark so as to express gratitude to you for some of the fabulous suggestions you are sharing at this website. My extended internet lookup has finally been paid with reasonable facts and techniques to talk about with my friends. I ‘d state that that many of us website visitors actually are very much endowed to live in a decent website with very many lovely individuals with good methods. I feel extremely lucky to have come across the website page and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thanks once more for everything.

 7. I was just searching for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Usually the top websites are full of garbage.

 8. It is perfect time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve learn this submit and if I may I wish to counsel you some attention-grabbing things or advice. Maybe you could write subsequent articles regarding this article. I want to read even more things approximately it!

 9. Paykasa yüzbinlerce platformda alışverişlerde kullanabileceğiniz ön ödemeli bir karttır.
  Paykasa kart kullanıcıları basit işlem yapmak ve güvenli alışveriş için online alışverişlerde paykasa kartı tercih etmektedirler. paykasa al firması olarak bizlerden güvenli bir şekilde satın alanilirsiniz.

 10. Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 11. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 12. Someone essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish incredible. Excellent job!

 13. Wow, fantastic blog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. The total look of your website is magnificent, as neatly as the content material!

 14. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 15. Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site.

 16. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 17. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 18. excellent submit, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t realize this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 19. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very useful information specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

 20. You are my inspiration , I own few web logs and often run out from to brand.I think this internet site has got some very good info for everyone. “The fewer the words, the better the prayer.” by Martin Luther.

 21. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 22. Hello there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!

 23. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 24. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid different customers like its helped me. Great job.

 25. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness on your put up is simply spectacular and that i can assume you’re a professional in this subject. Fine together with your permission let me to grab your RSS feed to stay updated with coming near near post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 26. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Good job.

 27. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 28. I simply couldn’t depart your site before suggesting that I actually loved the standard info an individual provide for your visitors? Is going to be again continuously to check out new posts

 29. I do accept as true with all of the concepts you’ve offered for your post. They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for novices. May just you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.

 30. Eryaman yeni ve lüks yerleşim alanlarına sahip bir semtimizdir. Şehir merkezine kıyasla burada apartmanlar yerine burada siteler boy göstermektedir. Eryaman evden eve nakliyat işlemine de bu nedenle duyulan ihtiyaç fazla durumdadır.
  Ankara merkezinde bulunan firmalardan ziyade bu semtin içerisinde dahi kurulmuş sadece o semte hizmet veren kuruluşlara rastlamak mümkündür.
  Eryaman nakliyat alanında uzun yılların kazandırdığı tecrübeyle görev yapan ve bu görevini hala devam ettiren nadir kuruluşlardan biride Deha Nakliyat şirketimizdir. Burada yer alan diğer firmalara kıyasla firmamız kurumsal kimliğe sahip kendini kanıtlamış durumdadır.

 31. I do not even understand how I stopped up right here, however I thought this put up used to be good. I do not recognize who you might be however certainly you’re going to a famous blogger when you are not already 😉 Cheers!

 32. Hello just wanted to give you a quick heads upp and
  let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both
  shoow the same outcome.

 33. I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 34. Başkent Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan Çayyolu, birçok ilçeye kıyasla daha gelişmiş durumdadır. Ferah ve yaşanabilir sosyal alanlarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle her sektörün olduğu gibi nakliyat sektöründe görev yapan firmalarında buraya olan ilgisi oldukça fazladır.
  Çayyolu evden eve nakliyat hizmeti sunan firmalar bu bölgeyle özel olarak alakadar olmaktadır. Kültürlü insanların bulunduğu bu semtte taşımacılığa verilen dikkat oldukça fazla olduğu kadar bir o kadarda önemlidir.
  Deha Nakliyat firmamız başkentin her bölgesinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bu bölgelerin başında gelen Çayyolu semtine de özel statüde yaklaşmaktadır. Çayyolu nakliyat müşterilerine, firmamız kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam etmektedir.

 35. Good point! Interesting information over this website. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I’ve spent 2 hours looking for such tips. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the job done, I will enjoy some live sexy hot gay cams. Thanks!! Greetings from Miami!

 36. Mudanya evden eve nakliyat şirketimiz konumu itibari ile Mudanya ilçesinde yer almaktadır.Şirketimiz asönsörlü ve şehiriçi,şehirler arası hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman işinde usta ve kaliteli titiz işler yaparak siz müşterilerimizin ev taşıma işlerini güvenli bir şekilde yapmaktadır.Firmamızın eksper elemanı siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarınıza bakarak uygun ekonomik ve kaliteli hizmet vermek için ev eşyanızın takibini yaparak kaliteli ve bütçenize uygun fiyat vermeye çalışmaktadır.

 37. I would like to thank you for giving us such a great explanation. You are doing good job. Keep write article like this one! I have bookmark this blog for New update about SEO…

 38. I was just looking for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 39. Gemlik evden eve nakliyat firmamız gemlik ilçesinde 14 yıldır hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman ve kaliteli ev eşyası taşıması yapan Gemlik ilçesinin lider firması sigortalı ve asönsörlü taşıma yapan kurumsal firması olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.Kaliteli,hızlı taşımanın tek adresi olarak güvenilir hizmet sağlıyoruz.Uygun fiyat için bir telefon kadar yakınız.

 40. Alanya, Antalya’nın 132 km doğusunda bulunan, yerli ve yerleşik yabancı nüfusuyla yoğun bir turizm şehridir. İlçenin en önemli tarihi yapıtı Alanya Kalesi’dir. Bunun yanısıra Kızılkule, Damlataş Mağaraları ile Alanya, oldukça güzel bir yapıya sahiptir. Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından alanya için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz.

 41. Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 42. I actually wanted to compose a simple comment in order to appreciate you for some of the magnificent suggestions you are posting on this site. My time consuming internet research has at the end been honored with sensible suggestions to write about with my co-workers. I would tell you that most of us website visitors are really endowed to be in a really good network with so many special people with valuable techniques. I feel really happy to have discovered your entire website page and look forward to plenty of more brilliant times reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 43. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 44. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 45. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this web site and give it a look regularly.

 46. Hello would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 47. Very interesting information!Perfect just what I was searching for! “Peace, commerce and honest friendship with all nations entangling alliances with none.” by Thomas Jefferson.

 48. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 49. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 50. My spouse and i have been cheerful that Michael managed to do his investigation through the entire precious recommendations he gained when using the web pages. It is now and again perplexing just to be releasing points other people could have been trying to sell. We really take into account we have got the writer to give thanks to for that. The most important illustrations you have made, the straightforward website menu, the relationships your site help to foster – it is mostly unbelievable, and it is letting our son in addition to us feel that the issue is fun, which is certainly highly vital. Many thanks for all!

 51. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 52. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 53. Thanks for any other informative blog. The place else may just I get that type of information written in such an ideal manner? I’ve a undertaking that I am simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 54. Bursa Metro Evden Eve Nakliyat
  Merhabalar. Yeni bir iş yerine veya yeni bir eve taşınmak her ne kadar sevindirici bir durum olsa da bazen eşya taşıma sırasında zorluklarla karşılaşmayın asansörlü nakliyat ve hasara karşı korkmalı paketleme hizmetlerimile siz müşterilerimizin hizmetindeyiz

 55. After reading your post, you have a great website with interesting content. But I think you can improve your current google ranks by using this service. My friend uses it and it works great. Just check to https://bit.ly/2v7j3id, it’s very nice tool to bring you a lot of new readers on a daily basis. Keep up the quality work!

 56. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 57. Simply want to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 58. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 59. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 60. After reading your post, you have a great website with interesting content. But I think you can improve your current google ranks by using SEO website traffic net. My friend uses it and it works great. Just google it, it’s very nice tool to bring you a lot of new readers on a daily basis. Keep up the quality work!

 61. hi!,I really like your writing so much! share we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require an expert on this house to solve my problem. May be that is you! Having a look forward to peer you.

 62. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 63. You’ve worked hard this week. Now it’s time to let your hair down and have a little fun. You can do just that at http://www.camgirl.pw There’s a whole lot of sexy cam girls there. You’ll be amazed by how many there are. Not only that, but these girls are super dirty. This is by far the hottest cam site on the internet. You’ll fully understand that the very second your eyeballs are laid upon these beauties.

 64. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 65. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & aid different customers like its aided me. Great job.

 66. NEAUVIA,歐洲血統透明質酸,目前遍布於全世界56個國家,行政總部在瑞士,卻是源自於意大利的品牌。採用21世紀先進的技術,提取出前所未有的高純度透明質酸,迅速的在全球攻占市場,卓越的品質,領先的技術和平民的價位,已經逐漸的出現在大眾的視線裡,被越來越的人使用。NEAUVIA以系列分女性專用和男性專用,大中小分子以及唇部專用和私處專用,其中私處專用己經在國內一些比較大的整形機構普遍使用。素材提取無與倫比的純淨,運用嶄新PEG鏈結技術-更安全

 67. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 68. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 69. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 70. I do consider all of the ideas you have presented for your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for starters. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 71. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 72. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 73. 由全球生長因子與胜肽韓國廠商CAREGEN研發,利用美國專利「KP7-4胜肽技術」,獨特滲透配方提供高穩定、高滲透、高效能的胜髮環境,模擬人體生髮機制,目的使頭皮、毛囊恢復健康及作用活性,重啟生髮系統。DR CYJ髮胜肽療程的治療原理為 利用複合活性成分配方恢復毛髮平衡, 根據生態生物工程原理研發, 關鍵胜肽名為KP7-4,結合了七種專利胜肽, 實驗證明能有效模擬「人體胜髮因子」,掌握育髮四關鍵:毛囊強健、減緩異常落髮、強化髮根、供給毛囊血管營養,模擬毛髮循環機制,同時減緩異常落髮及強化髮根。DR.CYJ髮胜肽不含藥性且無副作用,能有效促進增髮

 74. Hi, Neat post. There is an issue along with your site in web explorer, could test this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a large component to other folks will leave out your magnificent writing due to this problem.

 75. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 76. Wonderful work! That is the type of information that are meant to be shared across the web. Disgrace on Google for no longer positioning this publish upper! Come on over and talk over with my site . Thank you =)

 77. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

 78. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i¡¦m glad to express that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I so much certainly will make sure to do not omit this site and give it a look on a continuing basis.

 79. Thank you for any other informative blog. Where else may I get that kind of info written in such a perfect means? I have a challenge that I am simply now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 80. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 81. I keep listening to the rumor lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 82. PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 83. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a great site.

 84. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 85. I want to show my love for your kindness giving support to persons that require guidance on in this question. Your very own commitment to passing the message along appears to be remarkably powerful and has continually permitted women much like me to get to their desired goals. Your entire helpful report signifies a whole lot to me and extremely more to my mates. Warm regards; from each one of us.

 86. Great remarkable issues here. I¡¦m very satisfied to see your article. Thanks so much and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 87. Terrific work! That is the kind of info that are supposed to be shared across the net. Shame on the search engines for no longer positioning this post upper! Come on over and discuss with my site . Thanks =)

 88. “I simply could not go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply to your guests? Is gonna be back steadily in order to check out new posts”

 89. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 90. Are you the kind of guy who loves to watch sexy girls get fucked in the ass? If so, then you need to check out this site https://t.frtyt.com/brwbcvyrr4?aff_id=29696&offer_id=5425&nopop=1 This is the one place where anal sex lovers can get their fix. You’ve never seen asses this tight fucked by cocks this big. Each asshole is super tight and it gets fucked by a huge cock. It’s impossible not to beat off while watching these beauties getting ass fucked.

 91. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 92. You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 93. Great remarkable things here. I am very satisfied to look your article. Thank you so much and i’m having a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 94. A lot of thanks for all of the hard work on this blog. Gloria enjoys getting into research and it’s simple to grasp why. We all learn all of the powerful tactic you create useful tips and tricks on your blog and in addition improve participation from others on the area so our favorite simple princess has been studying a great deal. Enjoy the rest of the new year. You’re doing a first class job.

 95. You can definitely see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 96. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 97. Thanks for the marvelous posting! I definitely
  enjoyed reading it, you will be a great author.I will always bookmark your blog and will come back later on. I want to encourage
  one to continue your great writing, have a nice afternoon!

 98. I do agree with all the concepts you have offered on your post. They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for starters. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 99. Wonderful work! That is the kind of info that should be shared around the internet. Shame on Google for now not positioning this post higher! Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 100. I would like to express some thanks to this writer for rescuing me from this type of crisis. As a result of searching through the online world and coming across views which are not beneficial, I was thinking my entire life was gone. Being alive minus the strategies to the issues you have solved by means of your posting is a critical case, as well as those which may have badly damaged my career if I had not discovered your website. Your own personal knowledge and kindness in handling a lot of stuff was crucial. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a point like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks so much for this high quality and sensible guide. I won’t think twice to endorse your blog post to anybody who ought to have recommendations on this subject matter.

 101. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 102. I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 103. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 104. Thank you so much for giving everyone remarkably splendid possiblity to read articles and blog posts from this web site. It can be so awesome and also stuffed with a great time for me and my office co-workers to search your site at least three times a week to read through the latest things you will have. Of course, we’re usually amazed with your fabulous tactics you serve. Certain 4 areas in this article are ultimately the most efficient we’ve ever had.

 105. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I will certainly be back.

 106. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 107. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 108. Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal website.

 109. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 110. I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 111. I would like to convey my appreciation for your generosity in support of women who really want help with that question. Your very own dedication to getting the message throughout has been particularly effective and have constantly empowered associates just like me to arrive at their pursuits. Your entire warm and friendly help implies a lot to me and substantially more to my office workers. Thank you; from everyone of us.

 112. “Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks”

 113. The weekend is fast approaching. Why not spend it with a sexy cam girl? There’s plenty of them over at http://www.camgirl.pw All of these girls are wanting to have a good time. That’s exactly what you’re looking for too. The most fun you’ll ever have online is right here. Have yourself a good time and meet someone new. That’s what this site is all about.

 114. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 115. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 116. I wanted to write down a brief note to be able to express gratitude to you for all of the splendid hints you are showing at this website. My time-consuming internet research has finally been recognized with incredibly good details to exchange with my partners. I ‘d tell you that we website visitors actually are unquestionably endowed to exist in a great place with so many marvellous professionals with helpful techniques. I feel very blessed to have seen your web pages and look forward to so many more pleasurable times reading here. Thanks again for everything.

 117. Hello, i think that i saw you visited my website thus i got here to go back the choose?.I am attempting to to find issues to improve my site!I suppose its ok to make use of a few of your concepts!!

 118. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!

 119. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 120. I¡¦ll immediately grab your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognize in order that I could subscribe. Thanks.

 121. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 122. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 123. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 124. It¡¦s actually a nice and useful piece of info. I am happy that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 125. You completed certain good points there. I did a search on the topic and found a good number of folks will agree with your blog.

 126. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 127. Great blog here! Also your web site a lot up fast! What host are you the use of? Can I am getting your affiliate link in your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

 128. Someone essentially assist to make critically articles I might state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this actual submit extraordinary. Fantastic job!

 129. Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal web-site.

 130. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 131. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 132. What i do not understood is in truth how you are no longer really much more neatly-favored than you may be now. You are very intelligent. You recognize thus considerably in terms of this topic, produced me individually believe it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t interested except it¡¦s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. Always take care of it up!

 133. You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 134. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 135. You actually make it appear really easy along with your presentation however I in finding this topic to be really one thing that I feel I would by no means understand. It seems too complex and extremely vast for me. I am having a look ahead in your subsequent submit, I will try to get the dangle of it!

 136. Generally I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 137. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 138. I simply couldn’t depart your website before suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide in your guests? Is gonna be again steadily in order to investigate cross-check new posts

 139. I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 140. I wish to voice my gratitude for your generosity for women who must have help with this one matter. Your real dedication to getting the solution along came to be particularly practical and has without exception encouraged guys and women just like me to reach their goals. Your entire invaluable tips and hints implies this much a person like me and additionally to my fellow workers. Many thanks; from each one of us.

 141. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is actually a terrific web site.

 142. Thanks , I have just been searching for info approximately this subject for a while and yours is the best I’ve found out so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 143. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 144. Somebody necessarily help to make severely articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular submit incredible. Excellent process!

 145. I as well as my friends have been reading the great procedures from your web page then the sudden I got a terrible feeling I had not thanked you for those secrets. The women were definitely as a consequence excited to see all of them and have in effect pretty much been taking advantage of them. Appreciation for genuinely considerably kind and then for finding such very good guides millions of individuals are really needing to learn about. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.

 146. Useful information. Lucky me I discovered your site by accident, and I’m surprised why this twist of fate did not happened earlier! I bookmarked it.

 147. I truly wanted to send a small comment to appreciate you for those splendid recommendations you are writing on this site. My particularly long internet lookup has at the end been honored with really good details to write about with my visitors. I ‘d admit that many of us site visitors are definitely endowed to dwell in a notable website with many special professionals with good strategies. I feel really lucky to have discovered the website page and look forward to so many more awesome minutes reading here. Thanks again for all the details.

 148. A person necessarily assist to make significantly articles I’d state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to create this actual submit extraordinary. Wonderful activity!

 149. Thanks for these pointers. One thing I should also believe is the fact that credit cards providing a 0% interest often entice consumers with zero interest rate, instant approval and easy on-line balance transfers, nevertheless beware of the most recognized factor that may void the 0% easy road annual percentage rate and also throw one out into the very poor house fast.

 150. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest factor to take into account of. I say to you, I definitely get irked at the same time as other folks consider concerns that they just do not understand about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side-effects , other people can take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 151. One thing I’d prefer to say is always that before obtaining more computer memory, take a look at the machine into which it is installed. When the machine is usually running Windows XP, for instance, the memory ceiling is 3.25GB. Setting up over this would simply constitute just a waste. Make certain that one’s motherboard can handle an upgrade quantity, as well. Interesting blog post.

 152. Hi, Neat post. There’s a problem along with your site in web explorer, could test this… IE nonetheless is the marketplace leader and a good portion of people will omit your excellent writing because of this problem.

 153. Thanks, I’ve just been searching for info approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have found out so far. But, what about the bottom line? Are you sure in regards to the supply?

 154. Thanks for any other informative website. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect method? I’ve a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such info.

 155. You could definitely see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always follow your heart. “What power has law where only money rules.” by Gaius Petronius.

 156. Wonderful work! This is the type of info that are supposed to be shared around the net. Shame on Google for now not positioning this submit upper! Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 157. I have to point out my respect for your generosity in support of those who have the need for help on in this theme. Your special dedication to getting the solution throughout has been particularly helpful and have encouraged people like me to arrive at their aims. The warm and friendly facts entails this much a person like me and even further to my office workers. Warm regards; from each one of us.

 158. What i do not realize is in reality how you are no longer actually a lot more smartly-liked than you may be now. You are very intelligent. You understand thus considerably in the case of this matter, produced me personally imagine it from a lot of various angles. Its like men and women are not interested except it¡¦s one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times deal with it up!

 159. Thanks so much for providing individuals with an extremely breathtaking possiblity to check tips from this website. It is usually very fantastic and as well , full of amusement for me personally and my office friends to search your web site on the least 3 times weekly to read the fresh things you have got. Not to mention, I’m also always happy concerning the outstanding guidelines you give. Selected two tips in this article are definitely the most impressive I have ever had.

 160. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

 161. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 162. One thing I would really like to say is always that before acquiring more laptop memory, check out the machine within which it could be installed. Should the machine is actually running Windows XP, for instance, a memory threshold is 3.25GB. The installation of greater than this would easily constitute some sort of waste. Make sure one’s mother board can handle an upgrade amount, as well. Great blog post.

 163. I have been browsing on-line greater than 3 hours as of late, yet I by no means found any fascinating article like yours. It is lovely worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you probably did, the web will probably be a lot more useful than ever before.

 164. You deserve a break. You’ve been working hard this week. All that hard work has stressed you out. The best way to get rid of the stress is by having a little fun with a cam girl. There’s a whole lot of them over at http://www.camgirl.pw The babes are never ending when you visit that site. You’re in for a real treat the very second your eyes catch a glimpse of this.

 165. Rattling great information can be found on site . “I believe in nothing, everything is sacred. I believe in everything, nothing is sacred.” by Tom Robbins.

 166. Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 167. I definitely wanted to write down a brief note to thank you for the unique strategies you are showing on this site. My incredibly long internet lookup has at the end of the day been recognized with good know-how to talk about with my great friends. I would assume that most of us visitors are truly endowed to be in a remarkable place with many awesome people with beneficial secrets. I feel somewhat fortunate to have used the web page and look forward to really more pleasurable moments reading here. Thank you once again for a lot of things.

 168. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 169. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

 170. You’ve been a busy cowboy lately. Don’t you think it’s time to settle down and relax? You can do just that with the babes over at http://www.camgirl.pw There’s plenty of hot girls over there who know how to treat a cowboy right. Take off your spurs and mosey on into a chat with one of these beauties.

 171. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 172. you are actually a good webmaster. The web site loading velocity is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a excellent activity on this topic!

 173. Someone essentially lend a hand to make severely articles I’d state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made to make this actual publish extraordinary. Excellent job!

 174. I enjoy you because of your own effort on this web site. My niece delights in managing investigations and it’s really obvious why. We hear all regarding the powerful way you give good tips and hints by means of your blog and therefore encourage participation from people on this situation while my princess is now discovering a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the year. Your performing a fantastic job.

 175. Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 176. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really irritating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 177. I have to convey my gratitude for your kind-heartedness giving support to those who really need help with the issue. Your personal commitment to getting the message along was quite beneficial and has continually allowed people like me to achieve their dreams. Your entire insightful key points can mean much to me and additionally to my office workers. Regards; from each one of us.

 178. My husband and i were quite thrilled Michael managed to deal with his investigations from your precious recommendations he acquired using your site. It’s not at all simplistic to just be offering tips that others may have been trying to sell. We really realize we now have the blog owner to appreciate because of that. The specific illustrations you’ve made, the simple blog menu, the relationships you help instill – it’s got mostly awesome, and it’s assisting our son in addition to us reckon that that situation is cool, and that is incredibly indispensable. Thank you for the whole lot!

 179. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 180. I really enjoy examining on this site, it holds good blog posts. “The living is a species of the dead and not a very attractive one.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 181. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 182. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 183. Thanks for every other great article. Where else could anyone get that type of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

 184. What i do not realize is in fact how you’re now not really a lot more neatly-appreciated than you might be now. You’re so intelligent. You already know therefore significantly when it comes to this matter, produced me in my opinion believe it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t fascinated except it¡¦s one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. Always handle it up!

 185. Real men like to talk to sexy girls. There’s no denying that. Where does a man go to talk to a sexy girl? There’s just one place on the the internet to do that. The hottest girls can be found at http://www.camgirl.pw Have yourself a total blast and meet a few sexy girls. You’ll have a whole lot of fun doing so.

 186. Every guy out there needs to talk to a hot girl sometimes. There’s just one site that’s full of the hottest babes on the entire internet. That site is http://www.camgirl.pw and it’s going to put a smile on your face. Make sure you spend some of your precious free time there. It’ll be the best decision that you’ve made in quite some time.

 187. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 188. I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 189. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 190. Thanks for your blog post. A few things i would like to make contributions about is that computer system memory is required to be purchased should your computer can’t cope with whatever you do along with it. One can install two RAM boards having 1GB each, in particular, but not one of 1GB and one with 2GB. One should always check the car maker’s documentation for the PC to be certain what type of storage is essential.

 191. I really wanted to type a quick note so as to say thanks to you for all of the marvelous tips and hints you are showing on this site. My time intensive internet research has at the end of the day been compensated with reputable points to go over with my family and friends. I ‘d tell you that most of us visitors actually are undeniably blessed to be in a decent community with many brilliant people with insightful things. I feel somewhat grateful to have used the weblog and look forward to really more enjoyable minutes reading here. Thank you once again for all the details.

 192. You actually make it appear so easy together with your presentation but I in finding this matter to be actually something that I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and very huge for me. I am having a look ahead to your subsequent submit, I¡¦ll try to get the hang of it!

 193. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 194. One thing I’d like to say is always that before acquiring more laptop memory, look at the machine in to which it will be installed. If your machine is running Windows XP, for instance, a memory ceiling is 3.25GB. Putting in above this would basically constitute a waste. Make certain that one’s motherboard can handle an upgrade quantity, as well. Interesting blog post.

 195. I’ve learned some new things by your website. One other thing I want to say is that newer pc operating systems often allow additional memory to get used, but they additionally demand more ram simply to work. If someone’s computer can not handle much more memory as well as newest software program requires that storage increase, it could be the time to shop for a new Personal computer. Thanks

 196. Thanks for your whole efforts on this web site. Betty really loves engaging in research and it is easy to see why. Almost all notice all concerning the dynamic means you deliver important thoughts via this web site and in addition cause response from other ones about this concept while my girl is certainly learning so much. Enjoy the rest of the new year. You are always conducting a remarkable job.

 197. I¡¦m not positive the place you are getting your information, however great topic. I needs to spend a while learning much more or working out more. Thanks for great info I used to be looking for this info for my mission.

 198. “Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you”

 199. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 200. I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 201. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 202. I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 203. I’ll immediately take hold of your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I could subscribe. Thanks.

 204. Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great web site.

 205. Unquestionably consider that which you stated. Your favourite justification seemed to be on the internet the simplest factor to consider of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as folks think about concerns that they plainly don’t understand about. You managed to hit the nail upon the highest and outlined out the whole thing without having side-effects , folks could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

 206. I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They’re very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for newbies. Could you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 207. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 208. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 209. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 210. Hiya very nice blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI am happy to find so many helpful information here within the publish, we want develop extra techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 211. Thanks for sharing your ideas in this article. The other factor is that each time a problem occurs with a computer motherboard, people today should not go ahead and take risk associated with repairing that themselves because if it is not done right it can lead to irreparable damage to the whole laptop. Most commonly it is safe to approach your dealer of your laptop for your repair of its motherboard. They’ve technicians with an competence in dealing with pc motherboard complications and can get the right diagnosis and conduct repairs.

 212. Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 213. I¡¦ll immediately grasp your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 214. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).

 215. I have seen plenty of useful points on your web site about computers. However, I have the viewpoint that laptops are still more or less not powerful sufficiently to be a good choice if you often do things that require lots of power, for instance video modifying. But for website surfing, word processing, and majority of other common computer functions they are all right, provided you may not mind the tiny screen size. Thanks for sharing your thinking.

 216. I do agree with all the ideas you have presented to your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for novices. May just you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 217. I have realized some new things from your web site about computer systems. Another thing I have always imagined is that computers have become a product that each house must have for some reasons. They supply you with convenient ways to organize homes, pay bills, shop, study, pay attention to music and even watch tv programs. An innovative solution to complete all of these tasks is a mobile computer. These computers are mobile, small, effective and lightweight.

 218. Thanks for enabling me to acquire new concepts about personal computers. I also possess the belief that one of the best ways to keep your laptop computer in best condition has been a hard plastic case, or even shell, that matches over the top of the computer. These types of protective gear are model targeted since they are made to fit perfectly in the natural covering. You can buy all of them directly from the owner, or through third party sources if they are intended for your notebook computer, however not all laptop can have a shell on the market. Again, thanks for your suggestions.

 219. Thanks for enabling me to attain new thoughts about personal computers. I also possess the belief that certain of the best ways to help keep your notebook in excellent condition is with a hard plastic material case, and also shell, that will fit over the top of one’s computer. These types of protective gear tend to be model distinct since they are made to fit perfectly on the natural housing. You can buy all of them directly from the seller, or via third party places if they are readily available for your mobile computer, however not all laptop may have a covering on the market. All over again, thanks for your tips.

 220. I have seen many useful points on your web-site about personal computers. However, I’ve the thoughts and opinions that lap tops are still not quite powerful adequately to be a good choice if you usually do things that require a lot of power, including video touch-ups. But for net surfing, microsoft word processing, and the majority of other typical computer work they are fine, provided you never mind your little friend screen size. Thank you for sharing your notions.

 221. Thanks for your blog post. What I would like to bring about is that pc memory needs to be purchased in case your computer can’t cope with whatever you do with it. One can mount two good old ram boards containing 1GB each, for instance, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should look for the manufacturer’s documentation for one’s PC to be certain what type of ram it can take.

 222. One thing I would like to say is that before purchasing more pc memory, have a look at the machine directly into which it could well be installed. If the machine is usually running Windows XP, for instance, the actual memory limit is 3.25GB. Installing over this would basically constitute any waste. Make sure one’s motherboard can handle this upgrade volume, as well. Thanks for your blog post.

 223. One thing I’d like to say is that often before obtaining more computer memory, consider the machine into which it could well be installed. In the event the machine will be running Windows XP, for instance, a memory threshold is 3.25GB. The installation of above this would merely constitute some sort of waste. Make sure one’s mother board can handle your upgrade volume, as well. Good blog post.

 224. Thanks for the recommendations you have discussed here. Something important I would like to state is that computer system memory demands generally rise along with other improvements in the technologies. For instance, when new generations of processors are made in the market, there is usually a related increase in the size calls for of both the personal computer memory and also hard drive room. This is because software program operated simply by these cpus will inevitably boost in power to make new technology.

 225. Thank you, I have recently been searching for info approximately this subject for a while and yours is the best I’ve discovered till now. However, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 226. What i do not understood is if truth be told how you’re not actually much more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly when it comes to this matter, produced me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be involved unless it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs great. All the time take care of it up!

 227. I do trust all of the ideas you’ve introduced in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for beginners. Could you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 228. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 229. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 230. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 231. I think this is one of the most vital information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 232. Howdy very nice website!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally¡KI’m happy to find numerous helpful info here in the post, we’d like develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 233. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 234. What i don’t understood is actually how you are not really a lot more neatly-appreciated than you might be now. You’re very intelligent. You already know thus significantly on the subject of this topic, made me in my view consider it from a lot of numerous angles. Its like women and men are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs great. All the time deal with it up!

 235. Good one! Interesting informations over here. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 2 hours trying to find such article. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Finished with the task done, I going to find some WAGs Cams. Thanks!! Regards from Mundial 2018!

 236. I will immediately clutch your rss feed as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me recognise in order that I may subscribe. Thanks.

 237. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 238. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 239. Normally I do not learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice post.

 240. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 241. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 242. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 243. Thank you a bunch for sharing this with all people you actually know what you are talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally consult with my website =). We could have a hyperlink change contract among us!

 244. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 245. I have to express my appreciation to you just for rescuing me from this type of predicament. Because of looking through the the net and coming across tricks which were not pleasant, I figured my entire life was done. Existing devoid of the strategies to the difficulties you have solved by means of your posting is a critical case, as well as the kind which might have in a wrong way affected my career if I hadn’t encountered the blog. Your primary talents and kindness in playing with all the pieces was tremendous. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a point like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thanks for your time very much for the specialized and sensible guide. I won’t think twice to refer your blog to anyone who should have support about this situation.

 246. Thank you for all of the hard work on this web site. My mother take interest in managing internet research and it’s really simple to grasp why. Almost all know all about the dynamic form you present efficient techniques through your web blog and welcome contribution from people on that theme while my daughter is always becoming educated a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re performing a stunning job.

 247. Over one in ten people spend some proportion of their week working from home. It is therefore essential to create a working area that is not only practical and comfortable, but it also needs to fit in well with the rest of your home. Not everyone will have a dedicated office or room to work from, so the furniture that is selected must make the most of whatever space is available.
  https://www.cheapencorner.com/Sewing/

 248. A person essentially lend a hand to make severely articles I would state. That is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular post incredible. Magnificent activity!

 249. I really wanted to post a brief message so as to say thanks to you for all the marvelous tips you are posting on this website. My long internet search has at the end been rewarded with good quality facts and techniques to talk about with my good friends. I would assert that we website visitors actually are definitely lucky to exist in a useful place with very many perfect people with interesting ideas. I feel pretty happy to have come across the webpages and look forward to some more fun minutes reading here. Thanks a lot again for all the details.

 250. Needed to send you that tiny remark to be able to give thanks as before with the pleasing ideas you have contributed in this case. This has been so seriously open-handed with people like you to present publicly exactly what many of us might have sold as an electronic book to generate some dough for themselves, chiefly seeing that you might well have done it if you considered necessary. Those techniques in addition served to become good way to understand that some people have similar dream just as mine to grasp a good deal more pertaining to this matter. I am certain there are lots of more pleasurable situations up front for those who find out your website.

 251. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 252. Someone necessarily lend a hand to make critically articles I’d state. That is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this actual put up extraordinary. Fantastic task!

 253. My spouse and i felt now thrilled that Peter managed to complete his basic research from your ideas he made through your web pages. It’s not at all simplistic just to continually be offering helpful hints which some people could have been making money from. And we see we have the website owner to thank for that. The entire explanations you’ve made, the easy blog menu, the relationships you make it easier to foster – it’s got mostly incredible, and it is letting our son in addition to us reason why that matter is brilliant, and that is quite pressing. Many thanks for the whole lot!

 254. I wish to express some thanks to the writer just for rescuing me from this type of issue. After researching throughout the internet and coming across basics which were not helpful, I believed my life was over. Living without the presence of solutions to the difficulties you have solved through your main site is a serious case, as well as those that could have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t discovered your site. Your personal ability and kindness in handling almost everything was precious. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a subject like this. I can at this time look ahead to my future. Thanks a lot so much for this impressive and results-oriented help. I won’t be reluctant to recommend your web blog to any person who needs to have guidelines on this subject.

 255. you are in point of fact a just right webmaster. The web site loading pace is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful job in this matter!

 256. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 257. Somebody essentially help to make critically articles I’d state. That is the first time I frequented your web page and so far? I surprised with the analysis you made to make this actual publish amazing. Fantastic job!

 258. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 259. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 260. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a tremendous web site.

 261. I have been browsing online more than 3 hours nowadays, yet I by no means found any interesting article like yours. It¡¦s beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you probably did, the web will probably be much more useful than ever before.

 262. You could certainly see your enthusiasm within the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 263. certainly like your website however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the reality however I will surely come back again.

 264. A lot of thanks for each of your work on this web site. My mother take interest in working on investigation and it’s easy to understand why. Most of us hear all regarding the compelling form you create very important information via this web blog and encourage contribution from visitors on that concept while our favorite child is undoubtedly becoming educated a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You’re the one conducting a terrific job.

 265. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 266. Thanks for sharing excellent informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal web-site.

 267. Hi, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, could test this¡K IE still is the market chief and a large component of people will omit your magnificent writing due to this problem.

 268. I do believe all the ideas you have introduced in your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for starters. May just you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 269. Hi, Neat post. There is a problem together with your site in internet explorer, could test this¡K IE still is the market chief and a huge component to people will omit your wonderful writing due to this problem.

 270. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 271. It¡¦s actually a nice and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 272. Awsome article and right to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks in advance 🙂

 273. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 274. I got what you mean , thanks for posting .Woh I am thankful to find this website through google. “It is a very hard undertaking to seek to please everybody.” by Publilius Syrus.

 275. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 276. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 277. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 278. Terrific paintings! This is the kind of info that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this submit upper! Come on over and seek advice from my website . Thanks =)

 279. Very nice article and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks 🙂

 280. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 281. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 282. I enjoy you because of your entire hard work on this blog. My mother takes pleasure in going through investigation and it is easy to see why. Most people know all regarding the compelling ways you provide simple guidelines on the web blog and encourage response from other people on this article then our child is really understanding a lot. Have fun with the rest of the year. Your carrying out a wonderful job.

 283. F*ckin’ awesome issues here. I’m very satisfied to see your article. Thank you a lot and i’m having a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 284. I was just searching for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 285. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 286. I and my buddies happened to be checking the great recommendations on the blog while quickly I had a terrible feeling I had not thanked the blog owner for those tips. The guys are actually certainly glad to see them and have now honestly been making the most of these things. Appreciate your really being very kind as well as for pick out variety of superior guides most people are really eager to learn about. My personal sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

 287. I have to show my respect for your kindness in support of those individuals that really want guidance on that theme. Your personal dedication to getting the message all over had been certainly powerful and have continuously permitted individuals like me to attain their endeavors. Your helpful guidelines implies much a person like me and even further to my office workers. Thanks a ton; from each one of us.

 288. I just wanted to write down a small comment in order to express gratitude to you for all of the amazing hints you are writing on this website. My rather long internet look up has at the end been recognized with useful ideas to share with my friends and classmates. I ‘d state that that we visitors actually are definitely blessed to exist in a remarkable community with many outstanding individuals with helpful suggestions. I feel very much fortunate to have encountered the web page and look forward to some more cool minutes reading here. Thank you again for everything.

 289. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 290. I am no longer positive the place you’re getting your information, however great topic. I must spend some time studying much more or understanding more. Thanks for wonderful info I used to be looking for this info for my mission.

 291. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 292. I¡¦ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this information So i am glad to show that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much surely will make sure to don¡¦t disregard this site and provides it a glance regularly.

 293. I was just looking for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 294. I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

 295. I just could not go away your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your guests? Is going to be back continuously to investigate cross-check new posts

 296. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

 297. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 298. Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 299. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 300. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 301. jasa website medan, jasa website sekolah, web sekolah gratis, jasa web stabat, jasa website asahan, jasa website batubara, web sekolah murah, jasa toko online, jasa web murah terbaik, jasa web murah

 302. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 303. “Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.”

 304. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 305. Good day very nice blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI’m satisfied to seek out numerous useful information here in the put up, we’d like work out extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 306. Usually I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great post.

 307. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 308. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 309. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 310. Cool! Interesting info over here. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 1 hour searching for such infos. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Finished with the task done, I’ll find some online Cams. Thanks!! Greetings from Barcelona!

 311. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 312. I do trust all of the ideas you’ve introduced to your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for beginners. May you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 313. Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 314. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 315. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 316. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 317. Wow, wonderful weblog layout! How lengthy have you been running a blog for? you make running a blog look easy. The total glance of your web site is wonderful, as neatly as the content!

 318. Thank you for some other informative site. Where else may just I get that type of information written in such an ideal manner? I have a undertaking that I’m simply now running on, and I’ve been at the look out for such info.

 319. I am now not sure the place you’re getting your info, however good topic. I needs to spend a while learning more or understanding more. Thank you for great info I used to be in search of this info for my mission.

 320. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 321. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 322. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 323. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 324. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 325. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 326. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 327. I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 328. What i do not understood is in truth how you’re now not really much more smartly-preferred than you may be now. You are very intelligent. You already know therefore significantly on the subject of this topic, produced me in my view imagine it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be involved unless it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. Always maintain it up!

 329. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 330. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 331. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 332. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 333. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 334. I have read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you place to make this type of excellent informative website.

 335. It¡¦s really a great and helpful piece of information. I¡¦m satisfied that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 336. Cool! Interesting informations over this web. I spent 1 hour looking for such informations. I will also share it with some friends interested in it. Done with the search done, I’ll visit some online Webcams. Thanks!!

 337. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 338. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 339. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 340. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 341. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 342. I’m also commenting to let you be aware of what a magnificent discovery my princess gained viewing your site. She realized a lot of pieces, with the inclusion of what it is like to have a marvelous giving character to let folks clearly learn some multifaceted issues. You really surpassed our own expectations. Many thanks for imparting the helpful, trustworthy, edifying and even cool guidance on the topic to Kate.

 343. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 344. Someone necessarily assist to make critically articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible. Great process!

 345. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 346. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 347. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 348. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 349. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 350. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing on your rss feed and I am hoping you write once more soon!

 351. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 352. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 353. This is actually intriguing, You’re a highly proficient article writer. I have joined with your feed additionally watch for witnessing your beautiful write-ups. Also, I’ve shared your blog post with our social networking sites.

 354. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

 355. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 356. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 357. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 358. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 359. I simply want to say I am beginner to blogging and absolutely loved this web page. Most likely I’m likely to bookmark your blog post . You certainly have terrific articles and reviews. Kudos for revealing your website.

 360. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 361. This is a free auto approve list that I made two days ago. It’s my hope to post new free lists daily. I’m not sure that I’ll be able to do them seven days a week. That’s the goal right now. Thanks for taking the time to read this and get to work building some backlinks!

 362. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 363. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 364. Sick and tired of being bored? There’s nothing at all good to watch on TV these days. How many cat videos can you watch at YouTube? What you really want is some live adult entertainment. That’s what http://www.camgirl.pw is all about. It’s 24/7 excitement like you’ve never seen before. Check it out and tell a friend. Something this good needs to be shared.

 365. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 366. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 367. As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 368. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 369. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 370. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 371. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!

 372. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 373. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 374. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 375. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 376. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 377. Thank you for all your work on this site. Gloria enjoys carrying out investigation and it’s really easy to understand why. All of us hear all about the lively mode you convey vital things through this website and cause response from others about this point then our own child is without a doubt learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

 378. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 379. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 380. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 381. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 382. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 383. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 384. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 385. Hi there, I found your site via Google at the same time as looking for a similar subject, your site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 386. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 387. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 388. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 389. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 390. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 391. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 392. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 393. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 394. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 395. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 396. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 397. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 398. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 399. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 400. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 401. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 402. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 403. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 404. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 405. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 406. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We may have a link change arrangement between us!

 407. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 408. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 409. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 410. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 411. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We may have a link change arrangement between us!

 412. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 413. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 414. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We may have a link change arrangement between us!

 415. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 416. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 417. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 418. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 419. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 420. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 421. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 422. Great tremendous things here. I’m very glad to look your article. Thank you so much and i am taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?