La Urbino de Federico de Montefeltro

 vila_Urbino

mapa_Urbino

La petita vila d’Urbino esdevingué un dels principals centres del Renaixement italià. No era pròspera, però tenia una gran importància estratègica en estar situada a la frontera septentrional dels Estats Pontificis. Era un feu papal que pertanyia als Montefeltro       –una família de condottieri–, que l’havien adquirit a canvi dels deutes contrets amb ells pel papat[1]. A l’època de Federico de Montefeltro com a comte d’Urbino (1444-1482), títol que li va concedir el papa Sixt IV, aquesta vila de muntanya esdevingué una de les corts més prominents de la Itàlia del segle XV. Continua llegint