General

Florència en el Renaixement: bases polítiques i econòmiques

florencia1

Amb una població d’uns 50.000 habitants (a principis del segle XV), aquesta ciutat mercantil era la cinquena més gran d’Europa, només superada per Milà, Nàpols, Venècia i París (tres de les quals, italianes). Un cens de 1427 presentava en actiu 324 juristes, 224 fusters, 192 constructors, 90 taverners i vinaters, 261 sabaters i 101 sastres.[1] Així descriu l’humanista, historiador i polític Leonardo Bruni (1369-1444) la ciutat de Florència a inicis del segle XV:

«La gent que ha tingut l’ocasió de veure Florència … les grans proporcions de la seva arquitectura i la grandesa dels seus edificis, la seva esplendor i magnificència, les seves esveltes torres, les seves esglésies de marbre, les cúpules de les seves basíliques, els seus esplèndids palaus, les seves muralles emmerletades i les seves nombroses viles, el seu encant, bellesa i decoració … s’ha quedat sorpresa dels seus èxits.»

Leonardo Bruni (1968). Laudatio Florentinae Urbis. Chicago. University of Chicago Press. Pàgs. 12-13

Segons Bruni, què podia meravellar al visitant de Florència? La seva catedral, el Duomo, que encara que inacabada, esdevindria una de les més grans d’Europa. El Baptisteri que amb la seva façana de marbres incrustats i el seu mosaic interior palesava la prosperitat de la ciutat. Els grans convents franciscans de Santa Croce i el dominic de Santa Maria Novella que donaven testimoni d’un determinat sentiment religiós de la població alhora que també de la seva opulència. El Palau de la Senyoria, una fortalesa amb un imponent campanar, que allotjava la seu del govern i que era el focus principal d’una gran plaça, que estava pavimentada –una raresa i una extravagància a l’Europa medieval– i que juntament amb la loggia dei Lanzi, constituïa un ostentós decorat per a les cerimònies públiques.

florencia2Catedral de Florència i Baptisteri

florencia3Santa Croce                                                                            Santa Maria Novella

florencia4Piazza della Signoria

Les bases econòmiques de Florència

La indústria tèxtil

El gran poder econòmic (iniciat el segle XII, i en expansió el XIII i el XIV) de Florència estava basat en tres factors: la indústria, el comerç de teixits i les operacions bancàries. L’alt desenvolupament de l’organització econòmica florentina fou el factor principal de l’origen de la penetració d’una economia monetària definida i de les formes primàries del capitalisme a tota Europa. Els mercaders més rics de Florència eren empresaris que operaven a tota Europa i Orient Mitjà.

El creixement i el poder econòmic de Florència depenia de dues branques de la indústria tèxtil. La de Calimala, que es dedicava a l’acabat (confecció i tenyit) de les teles importades de França i Flandes, i que només va prosperar durant els segles XII i XIII, fins que fou superada per la competència francesa. I la de la Llana, que traficava amb teixits anglesos, però que el procés complet de la seva manufactura acabava a Florència (la llana era l’element més important de l’abillament del ciutadà medieval). El seu període culminant està entre mitjan segle XIII i la primera meitat del segle XV. També existia una tercera branca, la de la Seta, o indústria de la seda, que no va tenir importància fins el segle XIV, i que va assolir la seva gran preponderància en el segle XV.

La ciutat era famosa pels seus teixits de luxe, velluts, domassos i brocats enriquits amb fils d’or. Les mercaderies eren importades per mar (el 1406 Pisa va passar a pertànyer a Florència, que d’aquesta manera aconseguia el seu objectiu de tenir una sortida al mar) i el govern de Florència tenia galeres que subhastava al millor postor per tal que aquest financés el viatge, assumint el risc –tempestes, pirates… – i recollint els beneficis. La ciutat era un pròsper centre de comerç internacional i la llar de mercaders que havien fet la seva fortuna comerciant amb llocs tan allunyats com València i Hamburg, Londres i Tunis. Les seves botigues i mercats oferien vins i altres productes de luxe provinents de França, catifes de Pèrsia, espècies de l’Índia, sedes de Xina, pells de Rússia i elegants productes de cuir fets amb pells nordafricanes.

Aquest món comercial està, també, a la base de l’alt nivell d’alfabetització dels florentins; les escoles ensenyaven els rudiments bàsics per a desenvolupar un negoci: llegir, escriure i aritmètica. Els comerciants més pròspers havien de ser capaços de portar comptes d’ingressos i despeses ajustades i calcular diferents pressupostos d’assegurances. A nivell internacional, havien de dominar complexos percentatges de canvi, atès que cada ciutat o estat tenia la seva pròpia moneda i el seu sistema de pesos i mesures. L’educació pràctica d’un mercader florentí tenia molt poc a veure amb la formació cavalleresca que s’impartia a les corts de la major part d’Europa i oferia una visió del món i la vida molt diferent.

El procés de producció

En aquestes indústries no era el mestre artesà qui dictava quins havien de ser els preus per al comprador, sinó l’«empresari capitalista», que venia les mercaderies al comprador. Aquest nou empresari únicament dirigia el procés de producció i negociava el producte acabat; res tenia a veure amb la fabricació pròpiament dita. Totes les decisions eren adoptades per ell, i ningú més tenia un mínim d’independència.

Tenim les següents dades: el 1338 hi havia unes 200 indústries que venien unes 70/80 mil peces de tela i ocupaven a unes 30 mil persones de les 90 mil que tenia Florència abans de la Pesta Negra (pensem que Colònia, la ciutat alemanya més important, el 1372 va produir 12 mil peces i Estrasburg unes 2 mil).

El procés de producció estava, tanmateix, bastant descentralitzat; no hi havia una planificació coherent. Només una tercera part dels treballadors estaven ocupats en el taller de l’empresari, i només feien els processos preparatoris de neteja i cardat de la llana. Les altres etapes de la producció les feien persones que treballaven a casa (filadors i teixidors) o en tallers a part (tintorers).

Malgrat que la tècnica era tota manual, la fabricació havia assolit un alt nivell de desenvolupament, una divisió i especialització del treball i un refinament de mètode desconeguts fins aleshores.

El comerç tèxtil

Els industrials de Florència tenien també el monopoli de comerç dels seus productes: la fabricació de productes exportables era l’aspecte més important de la indústria florentina. Però el comerç tèxtil sí que estava organitzat a gran escala amb amplis programes de compra i venda a l’estranger i una vasta xarxa de contactes que abastaven la major part del món cristià i islàmic. En totes les ciutats importants, sobretot d’Anglaterra, França i Flandes, tenien els mercaders de Florència les seves agències i sucursals: eren els intermediaris entre l’est i Europa.

Experts en finances, adoptaren la moneda or i el florí florentí, introduït el 1252 per l’alta classe mitjana en commemoració de la seva victòria sobre els nobles gibelins el 1251, i de la seva primera constitució democràtica, desplaçant les fluctuants peces de plata com a moneda internacional en el mercat mundial. Era internacionalment reconegut

La indústria tèxtil i el comerç internacional lligat a ella, fou l’empresa de caràcter capitalista més important en els darrers temps de l’Edat Mitjana.

L’organització gremial i la lluita pel poder

La base del sistema de producció no estava organitzada racionalment en cap aspecte. La indústria tèxtil tendia a convertir-se en indústria de luxe. A més de les seves relacions comercials amb Orient, amb les corts estrangeres i amb la noblesa europea, la indústria es dedicava, sobretot, als sectors més pròspers de la burgesia, únics que tenien poder adquisitiu.

Els beneficis eren només possibles per l’existència de salaris molt baixos. Les primeres matèries eren molt cares, donades les despeses del transport, el risc era molt gran i calia deduir un tant per cent de beneficis de caràcter religiós per tal d’atenuar la infracció a certes prohibicions canòniques pel que fa a la percepció d’interessos.

Les relacions socials de producció feudals frenaven, doncs, el creixement de les forces productives i, per tant, feien inviable un creixement autosostingut.

L’organització de comerciants i banquers en gremis es va implantar molt aviat a Florència. Aquests grups col·lectius tenien una base professional i eren com una mena d’estat dins de l’Estat, una transició entre l’estat feudal i el capitalista. Aspiraven a protegir els interessos econòmics de les professions que representaven i a adquirir poder i emancipació política per al seu estrat burgès; intentaven soscavar el poder de la noblesa feudal per tal de reemplaçar el seu control de l’Estat pel de la nova burgesia. Aquesta lluita enfrontava, per una banda, mercaders, banquers i partit güelf, units al Papa per interessos econòmics i, per l’altra, els nobles gibel·lins lleials a l’Emperador.

Degut al seu poder econòmic, l’alta burgesia, recolzada en els estrats mitjà i baix de la burgesia, i encapçalada pel Calimala, el gremi més pròsper i important, va vèncer la violenta resistència de la noblesa. El 1226, els set grans gremis –Calimama, Llana, Seta, Canvi, Peleters, Metges i Jutges– representants de la rica burgesia, guanyaren la igualtat de drets amb els nobles. Per la Constitució de 1282, només els nobles que pertanyien a algun dels gremis fruïen de drets polítics. I per la decisiva Constitució de 1293, coneguda com Ordinamenti di Giustizia, fou guanyada la victòria per l’alta burgesia, organitzada en gremis: aquests es feren càrrec del poder polític.

El tret essencial del desenvolupament històric del segle XIII fou l’oposició entre la burgesia i la noblesa feudal; però en el segle XIV, ho fou la lluita entre l’alta burgesia i els obrers, mentre que la noblesa, ja insignificant econòmicament, equilibrava la balança. Els primers quatre gremis citats eren els més poderosos i molt més influents en l’administració que els altres: el govern de la ciutat va estar a les seves mans des del 1295 al 1343. Però, a la pràctica, el poder fàctic estava a mans d’uns clans formats per unes quantes famílies poderoses dels grans gremis: la seva política anava encaminada a conquerir amplis mercats, a protegir els més importants mitjans de comunicació i a eliminar els competidors estrangers.

Quan la noblesa fou políticament inofensiva, es va produir una aristocratització de la burgesia (matrimonis, fusió de propietats, compra de terres, adopció de títols, adquisició de residències al camp, celebració de torneigs, arbres genealògics, escuts, gustos artístics…). Quan el 1327 foren establerts dos nous consells, el Consiglio del Popolo (presidit pel Capitano del Popolo) i el Consiglio del Comune (presidit pel Podestà), la meitat del membres del segon eren d’origen aristocràtic.

En els gremis menors s’organitzaven els diferents artesans i petits comerciants (carnissers, sabaters, pellaires, paletes, drapers, manyans, armers, fusters, hostalers, ferrers, flequers, vinaters, oliers). Els seus membres només treballaven per a la demanda local. A principis del segle XIV no tenien vot en la vida pública, donat que no eren necessaris per a lluitar contra la noblesa. Però, a partir de 1340, incrementaren el seu poder, sobretot el polític. Les causes les cal cercar en la crisi del segle XIV: Florència ja no estava al cim del poder, els gremis majors estaven a la defensiva per les grans pèrdues, els grans financers havien fet fallida, el comerç amb França estava estancat, havia tingut lloc una guerra desastrosa per la possessió de Lucca, el cos de producció havia augmentat degut al descens de població provocat per la pesta de 1348… Malgrat tot, Florència va ser una de les poques ciutats Estat italianes que varen sobreviure als desastres del segle XIV deixant en gran part intactes la seva economia, el seu govern representatiu i la seva independència. Cal recordar, tanmateix, que la manca de collites en els primers anys del segle XIV havia provocat una decadència econòmica a tota Europa. La demanda de productes de luxe va decaure i l’activitat comercial es va estancar. La bancarrota de les banques dels Bardi i Peruzzi –dues de les principals cases florentines– després que el rei Eduard III d’Anglaterra (1327-1377) en no satisfer un deute de 1.500.000 florins, va fer esclatar una crisi financera el 1342-1343. Repetits brots de la Pesta Negra varen reduir la població de Florència des dels 100.000 habitants de 1340 fins els 50.000 de 1400. Siena, per exemple, mai es va recuperar després de la pèrdua de les dues terceres parts de la seva població.

El conflicte de classes que va sacsejar Florència de 1340 a 1390 va passar per diverses etapes i plantejaments aliancistes (cal recordar que les fronteres entre les classes socials no eren gens rígides): l’aliança habitual era l’alta burgesia amb la noblesa contra els obrers, però també es va donar l’aliança entre l’alta burgesia amb la baixa burgesia contra la noblesa, i també la baixa burgesia amb la noblesa contra l’alta burgesia. La incapacitat del govern de Florència per fer front al caos econòmic va propiciar els breus regnats de Carles, duc de Calàbria (1325-1328), i de Walter de Brienne, duc d’Atenes (1342-1343). Però aviat l’elit mercantil de la ciutat va reafirmar el seu poder. I a finals del segle XIV, florència havia tret profit de la decadència de les seves rivals, Pisa i Siena, estenent el seu control sobre una gran part de la Toscana.

La complexitat de les lluites socials d’aquest període no es pot explicar distingint només els gremis majors i menors, és a dir, l’alta i la baixa burgesia. Cal considerar també el contrast entre patrons i subordinats (sottoposti), observant l’estructura social i econòmica dins dels gremis majors.

A la indústria de la llana només els empresaris eren membres actius dels gremis i fruïen de drets gremials; els seus subordinats n’estaven mancats; en canvi, als gremis menors, els membres que no tenien plens drets sobrepassaven en nombre als qui no en tenien. Dels 90 mil habitants de Florència, només uns quatre mil tenien drets polítics; de les 14 mil persones que treballaven en la indústria de la llana el 1378, uns 13 mil no tenien drets. Entre els obrers, la divisió del treball en un cert nombre de processos diferents creava dos grans grups. Un sector superior econòmicament i socialment, format pels tintorers, propietaris dels seus mitjans de producció, que havien estat artesans independents i que, amb aprenents al seu servei, treballaven per a l’empresari. I un sector format pels obrers de la llana, cardadors, treballadors de tallers (els ciompi), filadors i teixidors ocupats en indústries domèstiques. No eren propietaris dels mitjans de producció, estaven mancats de drets, fins i tot el de reunió, i no tenien cap possibilitat de progrés econòmic. No podien lluitar per aconseguir augments salarials, però les lleis permetien als empresaris mantenir-los baixos; els salaris, horari laboral, condicions i mètodes de treball eren decidits per l’empresari. Només l’obrer, i no el patró, estava obligat a complir el contracte.

El gremi, doncs, en els seus orígens una organització professional, va servir per a dividir la població de la ciutat en dues àmplies classes: la que tenia drets de lliure ciutadania i la que no en tenia.

Tots els membres dels gremis que superaven els 30 anys d’edat, que no estiguessin en bancarrota i haguessin complert amb el pagament dels seus impostos eren candidats elegibles per formar part de les juntes que constituïen el nou govern.

florencia5

L’estructura política de Florència

Florència era una de les moltes ciutats italianes que s’havia beneficiat de la lluita pel poder entaulada entre el Sacre Imperi i el papat, i havia aconseguit el 1183 la seva independència a favor d’un règim aristocràtic. Però foren els seus mercaders els qui s’aprofitaren de l’espectacular expansió comercial experimentada en els segles XII i XIII, i els qui disposaven d’una nova i poderosa arma: el diner. I la puixança econòmica aviat va desafiar l’autoritat feudal tradicional. El conflicte que se’n derivà va provocar un desordre cívic a una escala sense precedents i va dividir la ciutat en dos bàndols: els aristòcrates que recolzaven el Sacre Imperi (gibel·lins) i els comerciants que eren partidaris del papat (güelfs). Durant la dècada de 1250, els güelfs expulsaren als seus governants aristòcrates i instauraren el seu propi govern representatiu. La riquesa mercantil va reemplaçar l’herència com a base del poder i la incorporació a un gremi, que havia estat obligatòria per a comerciar, esdevingué un requisit previ per a exercir un ofici públic.

Fem una mica d’història. La república de Florència era una entitat política sorgida en el segle XII vertebrada per la ciutat de Florència, independitzada de tot altra jurisdicció i regida inicialment per cònsols. Alhora que la independència, inicià la seva expansió territorial a expenses dels feus que l’envoltaven.  L’any 1197, Florència promogué la lliga güelfa toscana antiimperial, però des del 1215 la lluita entre güelfs i gibel·lins esclatà a l’interior de la ciutat, on s’havien establert nombrosos nobles gibel·lins del comtat de la Toscana. La lluita entre ambdues faccions pel poder conformà la història florentina durant el segle XII i el XIII. Però el 1282, l’estament mercantil ric aconseguí el poder i creà la senyoria dels priors, magistratura constituïda per representants dels gremis majors. Els Ordinamenti di Giustizia (1293) sancionaren la situació: nobles i gremis menors restaren marginats del poder.

El principal òrgan de poder era la Senyoria, una junta integrada per vuit representants, dos per cadascun dels barris de la ciutat, i presidida pel Gonfaloniere[2] de Justícia. La seva autoritat estava restringida per un seguit de mecanismes de control i supervisió dissenyats específicament per evitar que un determinat individu assumís el domini absolut. Els nous membres de la Senyoria exercien el seu ofici per espai de dos mesos, passats els quals eren exclosos de la reelecció durant tres anys. Tota llei proposada requeria el consentiment favorable d’altres dues juntes, que també eren renovades regularment, la dels Dodici Buonomini (els dotze homes bons) i la dels Sedici Gonfalonieri (els setze portaestendards)  i havia de ser aprovada per dos terços de la majoria en dos grans consells generals formats per 500 membres en total. Altres juntes eren elegides per assessorar la Senyoria en matèries com política exterior, impostos i ordre públic. Rere aquesta complexa xarxa de juntes, un gran cos de notaris i diversos oficials civils proporcionaven un important suport a l’estructura administrativa del govern. No es pot, en absolut, parlar de democràcia, però en mig dels règims feudals dominants arreu d’Europa era un important pas per dotar de veu activa en el govern de la seva ciutat a 6.000 membres d’una població d’uns 50.000 habitants.

És, precisament, l’establiment d’un sòlid fonament constitucional per al govern representatiu durant la dècada del 1290 el que va actuar com un fort estímul per al desenvolupament d’un ambiciós programa de patronatge per part de l’Estat (remodelació dels carrers, enderrocament de les muralles, ordenació del centre de la ciutat, projecte de la catedral (centre religiós) –iniciada el 1294–, la construcció del palau de la Senyoria (centre polític) –iniciat el 1299–. Les dimensions de la catedral i la seva luxosa decoració de marbres incrustats, proclamava la prosperitat florentina; l’ús de la pedra local per a la façana del palau de la senyoria i la seva ubicació al mig dels palaus dels antics sobirans aristòcrates de la ciutat, reflectien la naturalesa del nou règim polític.

 florencia6Processó al voltant del Duomo de Florència, 1744.

florencia7Vista del palau de la Signoria; a l’esquerra el Museo Bargello

 florencia8Palazzo della Signoria, a primer terme (amb els Uffizi a primeríssim terme en forma d’U), i el Duomo

A principis del segle XIV, nobles gibel·lins i gremis menors (els blancs) s’aliaren contra els güelfs i els gremis majors (negres). La lluita va desembocar, el 1343, en la dictadura de les grans cases de banca, únic mitjà de frenar la bancarrota. Però aquestes no pogueren frenar la insurrecció popular –incendi dels palaus de Bardi– cosa que va enfortir la influència dels gremis menors que, a partir del 1343, formaren una poderosa minoria que ocupava més d’un terç dels càrrecs directius i altres llocs de l’Estat.

Aquest període relativament democràtic, comprès entre l’any 1343 i el 1390, cal considerar-lo com aquell en el que els governants pertanyien als sectors mitjans de la burgesia, i que rebien la influència de l’alta o la baixa burgesia segons les circumstàncies. Durant tot aquest període, el poderós partit güelf, l’organització de les més importants famílies burgeses, que sempre havia boicotejat l’obertura democràtica dels Ordinamenti, feia tot el possible per a restringir la participació dels gremis menors en els assumptes d’estat. Malgrat això, els gremis menors tingueren una certa influència que només esdevenia real amb l’aliança, i fins i tot direcció, amb algunes famílies de l’alta classe burgesa (els Alberti, el Mèdici, els Strozzi). Aquestes famílies no tenien cap amor especial a la democràcia: senzillament, els seus interessos entraven en conflicte amb els de les grans famílies del partit güelf, com ho palesa la guerra de 1374-78 de Florència contra el Papa.

El 1378 esclatà la revolta dels ciompi, en un context de grans pèrdues en els negocis i de debilitament de la posició de l’alta burgesia. La revolta de treballadors, una de les més grans revolucions experimentades per Itàlia a l’època de les ciutats-república, va constituir el moment àlgid del moviment d’esquerra democràtica de la petita burgesia de Florència, que havia anat creixent des dels anys quaranta.

Com a conseqüència d’aquesta revolució cal esmentar que els gremis menors obtingueren una més gran participació en el govern, els tintorers i camisers obtingueren el dret a formar les seves pròpies corporacions i a negociar els salaris. Els ciompi (els 9 mil obrers de la indústria de la llana) obtingueren el dret a formar el seu gremi. Tintorers, camisers i ciompi ocuparen una tercera part dels càrrecs municipals i els altres dos terços se’ls repartiren equitativament els gremis majors i menors.

L’oligarquia de la llana, tanmateix, utilitzà l’amenaça de tancar les fàbriques i abocar, així, a la fam als obrers; quan els ciompi volgueren assegurar per la força la reanudació del treball, tots els altres sectors de la població formaren un front comú contra ells, cosa que va possibilitar la derrota dels ciompi. El 1382, l’estrat més alt de la llana, ajudat per les forces mercenàries de l’anglès sir John Hawkwood (anomenat Acuto) va dissoldre els gremis inferiors i va reduir la influència dels menors. L’any 1393 l’alta burgesia, i el 1396 el seu sector oligàrquic, asseguraren definitivament la victòria dels poderosos.

Aquesta reacció de la classe alta anava acompanyada d’una aparent prosperitat i això feia que es sentís segura en el terreny polític. Però, la indústria de la llana estava amenaçada, el comerç d’exportació amb la resta d’Europa topava amb la competència flamenca i amb la creixent indústria nacional francesa, alemanya i anglesa i amb la del nord d’Itàlia. Arreu sorgeixen lleis proteccionistes prohibint la importació de draps florentins; la producció va disminuir a 20 mil peces i el nombre de tallers va passar de 279, el 1380, a 180 el 1427. El negoci bancari també declinava; el govern i el Papa rebien préstecs d’altres cases per tal d’alliberar-se de la dependència dels banquers florentins. Les adquisicions de terres pels capitalistes urbans cal considerar-les com una evasió de capital respecte els negocis: els Strozzi tenien, l’any 1427, 53.000 florins invertits en terres i 45.000 en préstecs a l’Estat, però el seu capital en circulació només era de 15.000 florins.

El capitalisme florentí s’estancava, sobretot perquè depenia d’unes poques famílies; la classe mitjana no podia esdevenir nombrosa perquè els artesans, amb el seu baix nivell de vida, no tenien possibilitat de progrés. La crisi del sistema comportava un increment de l’explotació dels sottoposti. El declivi econòmic i la inseguretat en molts altres camps es feien cada cop més evidents. El capital s’anava concentrant a mans de pocs, i el poder polític quedava confinat a la suprema oligarquia, centrada a l’entorn dels Albizzi i els Strozzi.

Els drets de ciutadania foren restringits en profit de les classes altes i, després de l’any 1421, ningú que no hagués pagat impostos regularment durant trenta anys, podia ocupar càrrecs polítics. L’aliança de les classes governants amb l’aristocràcia es va segellar amb l’accés als càrrecs públics de moltes famílies de la noblesa.

Després de la definitiva eliminació dels treballadors i de la petita burgesia, el poder polític quedava reduït al conflicte entre els optimates (les escasses famílies aristocràtico-burgeses que eren els governants reals) i els popolani (que representaven a la resta de la rica burgesia en els gremis majors). La lluita entre ambdós adversaris, igualment debilitats, acabaria amb la victòria d’una tercera força molt més potent que les altres dues: els Mèdici, una de les més poderoses famílies de mercaders, que aviat esdevindria la primera d’Itàlia pel que fa a la banca.

El gran moment de la burgesia florentina estava arribant a la seva fi. La decadència del capitalisme a tota Itàlia, i de la democràcia associada a ell, es feu molt més palesa durant la segona meitat del segle XV: el govern dels tirans es generalitzà en aquest període. Aquesta forma de govern presentava nombroses gradacions entre un absolutisme il·lustrat i un govern de tipus condottieri. El condottiero, en els segles XIV-XVI, era un militar professional, capità d’un exèrcit mercenari, amb el que es posava al servei d’un estat en canvi d’una retribució, estipulada en un pacte o “condotta” entre ambdues parts. Així, elements capitalistes es combinaven amb sistemes de tipus feudal gràcies als quals els governants es mantenien en el poder. El govern dels Mèdici a Florència fou una combinació d’aquests elements.

Durant l’Edat Mitjana, Florència havia proclamat el seu passat imperial romà i que la seva fundació era deguda a Juli Cèsar. La imatge de la Roma imperial era molt poderosa, però no podia ser apropiada per una ciutat que havia rebutjat el règim monàrquic per afavorir un govern representatiu. I comencen a sentir-se veus que Florència havia estat fundada abans de Cèsar, és a dir, durant la Roma republicana: aquesta nova idea proporcionava un sòlid precedent que atorgava legitimitat al règim polític de la ciutat. I sota el lideratge cultural de Coluccio Salutati, president de la Cancelleria florentina (1375-1406) la ciutat esdevingué el principal centre de l’humanisme renaixentista, on Ciceró encarnava  l’ideal dels deures cívics, del ciutadà moralment exemplar i el mestre i diplomàtic bizantí Manuel Chrysoloras ensenyava grec. La retòrica clàssica va proporcionar un nou i poderós llenguatge per a la propaganda en la lluita contra la tirania[3] de Milà i altres ciutats-estat.

La literatura de l’Antiguitat clàssica va brindar als humanistes florentins una nova manera d’interpretar el món que els envoltava, basada en fets observables en lloc d’acceptar els mites tradicionals. Foren els fets històrics els que feien rebutjar el vell mite de la fundació imperial de Florència. Aquesta nova forma de contemplar la realitat tenia un evident atractiu per a la cultura mercantil de Florència. Els seus banquers, lletrats, comerciants i botiguers tractaven amb fets, amb pesos i mesures i, sobretot, amb beneficis calculables. Fou un florentí, Paolo Toscanelli (1397-1482), qui, després d’haver llegit en la Geografia de Ptolomeu que la Terra era una esfera, va advertir que es podia navegar a les Índies per l’Oest i va escriure la carta que Colom va presentar davant del rei de Portugal. Totes les històries de Florència, els tractats sobre les seves institucions polítiques, sobre la llengua toscana i sobre els seus herois literaris del segle XIV com Dante i Boccaccio, s’havien inspirat en precedents clàssics. Però la seva temàtica principal era l’orgull cívic i la identitat nacional. I aquestes dues forces s’expressaren en un ambiciós programa de patronatge artístic dissenyat per a promoure una imatge de riquesa i poder al servei de la ciutat. Varen estimular, sobretot, el sorgiment d’un estil florentí en arquitectura, escultura i pintura que va marcar l’inici del que coneixem com a Renaixement. Ja tenim, doncs, quasi tots els ingredients per entendre per què i com es van donar, a Florència, els primers passos de l’art del Quattrocento, és a dir, del Renaixement.

Els banquers florentins

Els mateixos ciutadans florentins, que eren els industrials més importants del món, eren també els banquers més poderosos. El nom genèric dels canvistes durant els segles XIII i XIV era el de “toscans”. El 1338 hi havia prop de 80 “oficines de canvi” en el Mercato Nuovo, i només els Peruzzi tenien 16 sucursals entre Londres i Xipre durant la primera meitat del segle XIV.

Les oficines comercials de les indústries florentines escampades per tot el món eren, alhora, bancs[4] de canvi. Tot era menat per les mateixes mans: producció, comerç i préstecs. Els seus banquers dominaven el mercat creditici europeu. El poder expansiu de l’alta burgesia florentina estava basat en aquesta combinació.

També incrementaren la seva riquesa amb l’adquisició de propietats rurals de la noblesa feudal. En un principi, els mercaders recolzaven els senyors feudals que seguien vivint pel sistema de bescanvi, amb préstecs destinats a sufragar la seva contínua necessitat de diner; després acceptaren els seus estats com a fiança i, finalment, s’apropiaren d’ells. Augmentaren d’aquesta manera el seu prestigi, alhora que invertien el capital de forma més segura.

Banquers florentins i Cúria romana

Els banquers menaven les finances de les més importants corts estrangeres, abastint-les del capital que necessitaven. A mitjan segle XIII, varen adquirir un control quasi exclusiu en els negocis bancaris de la cort dels Papes, retenint el monopoli fins a final del segle XV (fins el segle XIII el tingueren els de Siena).

A través de les seves nombroses, variades i noves empreses, el papat creava, de manera indirecta, els moderns bancs europeus; el conjunt dels delmes que tot el clergat d’Europa havia de pagar anualment al Papa fou la veritable font de prosperitat de les fortes banques florentines.

La Cúria romana contribuïa molt a l’extensió de l’economia monetària: amb els seus impostos s’apropiava d’una gran part de la renda europea, incrementant amb el seu diner el creixent capitalisme italià. Els Papes, alhora, necessitaven grans recursos financers per a mantenir el seu poder polític mundial, enfortir la seva influència sobre els prínceps europeus i, sobretot, afermar la seva posició en la pròpia Itàlia.

Durant el segle XIII, el Papat va estendre el seu poder polític, restablint l’estat Papal i sortint victoriós de la seva lluita contra l’Emperador. Les lleves eclesiàstiques, utilitzades amb finalitat política pel Papat, particularment per a la seva lluita contra l’emperador, esdevingueren llei habitual, tenint el seu origen en els primers impostos que per a les Croades va crear la Cúria, de manera que la ficció que el diner era utilitzat per a les despeses de les Croades va perdurar fins a final del segle XIII.

El Papat necessitava, també, subministres addicionals per a mantenir el seu gran exèrcit de funcionaris, el cos administratiu més modern i centralitzat del seu temps. El seu sistema financer estava ja racionalment organitzat segons les normes capitalistes.

Les transaccions dels banquers florentins amb el Papat, llurs bestretes, crèdits i préstecs, eren lliures de risc, atès que les col·lectes eclesiàstiques proveïen una seguretat permanent. Malgrat la teòrica prohibició sobre els interessos, banquers i mercaders, amb el consentiment de l’Església, trobaven infinites maneres d’eludir-la[5].

Banquers florentins i prínceps medievals

Els negocis amb els governs estrangers comportaven més risc. Els prínceps medievals no tenien ingressos tan regulars com el Papat (durant el darrer quart de segle XIII, la suma total dels delmes del Papat era tres vegades superior a la renda del rei de França), i la manera de finançar les freqüents guerres era imposant impostos extraordinaris, devaluant la moneda, venent oficis i alienant terres de la corona.

Els banquers, per tant, intentaven cobrir-se de totes les maneres possibles, explotant el risc amb l’obtenció de la major quantitat possible de monopolis dels prínceps (el risc era gran, atesa la possibilitat dels prínceps de declarar-se en fallida).

El 1339, la campanya d’Eduard III contra França (a l’inici de la guerra dels Cent Anys, 1337-1453) fou finançada per les dues banques florentines més potents (Bardi i Peruzzi), que controlaven tota l’administració financera d’Anglaterra i tenien grans propietats en aquest país. El fracàs de la campanya, l’empobriment del país i la incapacitat del rei de saldar els deutes (1.365.000 florins) provocaren la fallida de les sucursals angleses i, entre l’any 1343 i el 1346 la fallida total de les cases matrius, cosa que comportà la fallida de Florència, donat que amplis sectors de la classe mitjana tenien dipòsits en aquestes banques (serà fàcil observar que entre aquestes dates i l’inici del segle XV la demanda d’obres d’art cau en picat)

Quedava així palès que la prosperitat de Florència estava basada en les activitats bancàries i mercantils d’unes poques famílies.


[1] Giovanni Fanelli (1981). Firenze. Bari. Laterza. Pàgs. 70-71

[2] El terme deriva de la paraula “gonfalone” , bandera o estendard de les ciutats-estat. A Florència, el confanoner era un dels nou ciutadans elegits cada bimestre en forma rotativa, per formar el govern. Era l’abanderat de la ciutat de Florència, i custodi del seu estendard. Per distingir-lo dels altres vuit membres, el seu escut d’armes, tramat en ermini, estava a més adornat amb estrelles daurades. Cada barri de Florència, “rioni” tenia el seu propi prior , que podia ser seleccionat per al consell, i el seu propi “confanoner di Compagnia” , elegit entre les principals famílies de cada zona.

[3] S’ha atribuït a Giangaleazzo Visconti l’haver dit que, en temps de guerra, les cartes de Salutati tenien efectes més devastadors que una divisió de cavalleria.

[4] El terme banc prové de l’italià taula, amb el que antigament es designaven els llocs plegables que els comerciants obrien a les fires per exposar els seus productes o les seves monedes de préstec. De fet, fallida, un terme tan de moda, al·ludia a la taula trencada del comerciant que ja no podia pagar.

[5] Ha estat interessant l’exposició: Denero e bellezza. I banchieri, Botticelli e il rogo delle vanitá (Diner i Bellesa. Banquers, Botticelli i la Foguera de les Vanitats). Palazzo Strozzi. Florència. 17 setembre 2011 al 22 gener 2012. Es pot consultar la seva web a http://www.palazzostrozzi.org/SezioneDenaro.jsp?idSezione=1148.  El Catàleg de l’exposició és:  Ludovica Sebregondi, Tim Parks (eds.) (2011). Denaro e Bellezza. I Banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità. Florència. Giunti Editore. 288 pàgs.

Dr. Joan Campàs Montaner
jcampas@uoc.edu        Aura digital
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del Curs L’art dels museus: els Uffizi
1. Desconstruint alguns mites del Renaixement
2. Les corts italianes: el context històric del Renaixement italià
3. Milà i el Renaixement: dels Visconti als Sforza
4. L’Urbino de Federico de Montefeltro
5. La Ferrara dels Este
6. La Màntua dels Gonzaga
7. El regne de Nàpols d’Alfons I
8. La Venècia dels dogo
9. Forència en el Renaixement: bases polítiques i econòmiques

10. Florència en el Renaixement: política i mecenatge
11. Els Mèdici, senyors de Florència
12. Giorgio Vasari: els Uffizi, 1560-1581
13. Maestro della Sant’Agata: Madonna de Pisa
14. Cimabue: Maestà di santa Trinità
15. Duccio: Palla Rucellai
16. Giotto: Madonna Ognissanti
17. Simone Martini: L’Anunciació
18. Gentile da Fabriano: Adoració dels mags
19. Lorenzo Monaco: La coronació de la marededéu
20. Fra Angèlic: Coronació de la marededéu
21. Paolo Uccello: La batalla de san Romano
22. Domenico Veneziano: Sacra conversazione
23. Piero della Francesca: Díptic del duc d’Urbino
24. Filippo Lippi: Coronació de la marededéu
25. Hugo van der Goes: Tríptic Portinari
26. Sandro Botticelli: Judit
27. Sandro Botticelli: L’adoració dels mags
28. Sandro Botticelli: La marededéu del magníficat
29. Sandro Botticelli: El naixement de Venus
30. Sandro Botticelli: Al·legoria de la primavera
31. Sandro Botticelli: Minerva i el centaure
32. Sandro Botticelli: L’anunciació Cestello
33. Sandro Botticelli: La calúmnia d’Apel·les
34. Leonardo da Vinci: L’anunciació
35. Leonardo da Vinci: Adoració dels reis
36. Giovanni Bellini: Al·legoria sacra
37. Miquel Àngel: Tondo Doni
38. Rafael: Madonna del cardellino
39. Ticià: La venus d’Urbino

668 comments

 1. bursa evden eve nakliyat şirketimiz ev eşya taşıması yapılmadan önce müsterilerden randevu alınarak ev taşıması hakında bilgi verir. bursa evden eve nakliyat firmamız eleman ve eksper elemanları ile ev eşyalarının zarar görmemesi için ambalajlamasını kaliteli malzeme kullanarak yapar. Bu işlemlerden sonra ev esyalarınız guvenli bir şekilde nakil olur

 2. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily brilliant opportunity to read critical reviews from this website. It can be very useful and also full of a great time for me and my office mates to search your website at minimum three times per week to find out the new stuff you have got. And lastly, we’re certainly motivated with all the striking hints you serve. Certain 1 ideas on this page are rather the most effective we have had.

 3. bursa nakliyat ve taşımacılık şirketimiz asönsörlü ve kaliteli,hızli, sorunsuz,sigortalı ev taşıması uzman elemanlarımızla yapmaktadır.Eksper elemanımız siz müşterilerimizin ev eşyalarını güvenli bir şekilde taşıma yapmaları için siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarının tespitini yapmaktadır.Kaliteli hizmet vermek için tüm imkanlarımızla mudanya evden eve nakliyat şirketi olarak çalışıyoruz.En ufak ev taşımasında zarar ve ziyanda firmamız siz müşterilerimize yardımcı olacaktır.

 4. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 5. I do trust all the ideas you have offered to your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are very brief for beginners. May just you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 6. Good point! Interesting article over here. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before. I could not resist commenting. I have spent 2 hours looking for such article. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Finished with the work done, I going to watch some online trans cams. Thanks!! Greetings from Fort Worth!

 7. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. thanks

 8. Taşınma işlerinde profesyonel çözümler ve aranılan kaliteli nakliye desteği Ankara ve semtleri için Ankara evden eve nakliyat kalitesi ile gerçekleşmektedir. Nakliye çalışmalarında çözüm ortağınız olarak aradığınız hizmet kalitesini lider kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirmeniz mümkündür. Hızlı teslimat, garantili iş güvencesi ve ekonomik fiyat garantisiyle üst düzey nakliye hizmetini lider firmalarla gerçekleştirmeniz mümkündür.
  Taşınma işlerinde aranılan kaliteli hizmet desteği için bu alanda işini iyi yapan nakliye kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Sorumluluk bilinciyle hareket eden, işimi önemseyen, ilkeli çalışma politikasıyla sizlere destek olan nakliye kuruluşlarıyla bu desteği almanız mümkündür. Siz de tüm bu ayrıcalıkları nakliye işlerinizde bir arada yaşamak istiyorsanız bizimle çalışmayı deneyebilirsiniz.

 9. Nakliye işleriniz için uzman desteği almanız adına Ankara ve çevresinde Ankara evden eve nakliyat sizlerin her daim yanınızdadır. Sorunlara profesyonel çözümler sunan, bilgi ve deneyim dışında modern çağın gerektirdiği gibi nakliye çalışmalarında yenilikçi bakış açısıyla hareket eden lider kuruluşlarımız nakliye alanındaki beklentilerinizi en iyi şekilde karşılamaktadır. Tüm bunlara ek olarak kaliteli hizmetin yanı sıra müşteri memnuniyet odaklı çalışma sistemi ile güvenli taşımacılık politikası da uzmanlarımız tarafından sizlere tarafsız bir şekilde sunulmaktadır. Kaliteli çalışmalarımızın başlangıcında planlı ve sistematik nakliye programı, eksper çalışmaları, ambalajlama ve paketleme servisi ve kurulum ve de monte işlemleri yer almaktadır. Tüm bu işlemler sizin için lider firmalarımız aracılığıyla profesyonel çerçevede gerçekleştirilmektedir.

 10. There are some attention-grabbing deadlines in this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as well

 11. Profitable Forex Trading EAs are in these times one of the indispensable tools that every Forex trader has to buy. Indeed, this robot can vastly guarantee your chance of success in this domain. One of the most significant advantages that MBF Robot is able to produce is that it allows even beginning traders, who have no experience in Foreign Exchange Trading Market, to make profits during their first trades. Furthermore, MBF Robot can also significantly enhance the success rates of earning gains for Well experienced Forex traders. As being a Programer I have spent years in making one of the Best Forex Trading Robots in the domain to ensure your success. It is named MBF Robot.

 12. I needed to write you this very little note to be able to say thank you as before about the incredible ideas you have discussed on this site. It has been really surprisingly generous with you to make without restraint all a number of people could have made available as an e-book to help make some cash on their own, primarily now that you could have done it in case you desired. Those principles in addition worked like the good way to fully grasp that other individuals have the same interest much like mine to realize whole lot more with regard to this condition. I am certain there are thousands of more pleasant moments in the future for people who discover your blog.

 13. In the Foreign Exchange Trading, it is difficult to take positions without use of System and even more without using Indicators. That is why, it is advised to use a Forex EA and why not some good indicators at the same time. In fact, The Robot can analyze the market quickly and intelligently; As consequence, it facilitates the life to you. Our Robot can be automatic or semi automatic according to your choiceThe user can also choose between several options during the launch of MBF Robot. The Robot uses the sequence invented by Mostapha Belkhayate. It is named: the Sequence of ALEMBEX with a simple difference: It is possible to choose a multiplier upper or equal to ‘2’. The tests showed that it is the best sequence . MBF Robot can be executed on several currencies markets at the same time with the possibility of taking one sale position or one purchase position on every single market.

 14. Good Trading EAs are nowadays one of the needed applications that every Forex trader has to use. In fact, this robot can truly increase your luck of success in this activity. One of the most significant advantages that MBF Robot can produce is that it allows even novice traders, who have no prior experience in Foreign Exchange Trading Market, to make profits during their first few trades. In addition, MBF Robot can also significantly enhance the success rates of earning profits for Well experienced Forex traders. As being a Developper IT I have spent years in making one of the Best Forex Robots in the industry to guarantee your success. It is named MBF Robot.

 15. In the Foreign Exchange Trading, it is not easy to take positions without use of System and even more without using Indicators. That is why, it is recommended to use a Profitable System and why not some good indicators at the same time. In fact, MBF Robot can analyze the market quickly and intelligently; Therefore, it facilitates the mission to us. Our Robot can be automatic or semi automatic according to your choiceThe user can also choose between several options during the launch of The Robot. The Robot uses the sequence invented by Mostapha Belkhayate. It is named: the Sequence of ALEMBEX with a little difference: we can choose a multiplier upper or equal to ‘2’. The tests showed that it is the most perfect sequence in the world. Our Robot can be executed on several markets at the same time with the possibility of taking one sale position or one purchase position on every market.

 16. In time it will become clear to everyone that support for the policies of pre-emptive war and interventionist nation-building will have much greater significance than the removal of Saddam Hussein itself. — Ron Paul

 17. As being a Developer IT specialist, my goal is to to give people some help to get a ton of benefits. As Foreign Exchange Trader, you should seek to minimize your losses and maximize your benefits. Why are there so many so called Perfect Systems out there, but so few people actually gaining money from them? MBF Robot can be considered as one of the top Forex Trading Expert Advisors. My Robot is easy to understand and use.

 18. Everybody wants to pick a way to gain money online. Do you really want to start gaining benefits online with Foreign Exchange Trading Market? Forex trading is a huge marketplace where tons of Dollars are traded every day. Pick this way and start using it to increase your revenues. Most of Forex traders are maximizing their time by using a Forex EA Trading to analyze the market movement. I am a honest Developper IT. Don’t waste your time trading without use of Robot, use MBF Robot. If you are searching for good Forex Brokers and good Forex Robot Trading. This is your chance!

 19. In the past, I participated in some Investment Programs but without earning anything from it. I decided then to invest directly via Brokers. I was convinced that it would be simpler to use a Good Robot. I tried to look for a good EA. But, no EA convinced me! While pursuing my searches I found on the Net an advice: if you want a good Robot, you have to conceive it and develop it yourself! As being a Developper IT, I decided to conceive and develop my own EA.

 20. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is just excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 21. Prior to selecting Perfect Trading Robot, make sure that you feel comfortable with it. But More important, you must be able to understand and use it. Do your research concerning the popularity and quality of the supposed as Good Forex EA. Make sure that the software is 100 impregnable. The Perfect EA must include artificial intelligence;As consequence, It can help the users to earn continuous profits;In addition, It should give an instant access to all Forex movement and data right away. As being a Developper IT I have spent years in programing one of the Profitable Trading Robots in the domain to guarantee your success. It is named MBF Robot.

 22. In the Forex, it is not easy to take positions without use of EA and even more without use of Indicators. That is why, it is advised to use a Profitable Forex Robot and why not some good indicators at the same time. In fact, MBF Robot can analyze the market quickly and intelligently; As consequence, it facilitates the mission to you. Our Robot can be automatic or semi automatic according to the choice of the userThe user can also choose between several options during the launch of Our Robot. The Robot uses the sequence invented by Mostapha Belkhayate. It is named: the Sequence of ALEMBEX with a small difference: you can choose a multiplier upper or equal to ‘2’. The tests showed that it is the best sequence in the world. MBF Robot can be executed on several currencies markets at the same time with the possibility of taking one sale position or one purchase position on every single market.

 23. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 24. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to search out any individual with some unique thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is one thing that’s needed on the internet, someone with slightly originality. useful job for bringing something new to the internet!

 25. In the Foreign Exchange Trading, it is difficult to take positions manually and even more with no use of Indicators. That is why, it is advised to use a Good System and why not some good indicators at the same time. In fact, Our Robot can analyze the market quickly and intelligently; As consequence, it facilitates the task to you. Our Robot can be automatic or semi automatic according to the choice of the userThe user can also choose between several options during the launch of Our Robot. The Robot uses the sequence invented by Mostapha Belkhayate. It is named: the Sequence of ALEMBEX with a little difference: the user can choose a multiplier upper or equal to ‘2’. The tests showed that it is the most profitable sequence in the world. MBF Robot can be executed on several markets with the possibility of taking one sale position or one purchase position on every single market.

 26. In the Foreign Exchange Trading, it is difficult to take positions without use of Robot and even more without use of Indicators. That is why, it is recommended to use a Perfect Forex System and why not some perfect indicators at the same time. In fact, The Robot can analyze the market quickly and intelligently; So, it facilitates the life to you. Our Robot can be automatic or semi automatic according to our choiceThe user can also choose between several options during the launch of MBF Robot. The Robot uses the sequence invented by Mostapha Belkhayate. It is named: the Sequence of ALEMBEX with a simple difference: the user can choose a multiplier upper or equal to ‘2’. The tests showed that it is the best sequence . MBF Robot can be executed on several currencies markets at the same time with the possibility of taking one position on every single market.

 27. In the Foreign Exchange Trading, it is not simple to take positions without use of System and even more with no use of Indicators. That is why, it is advised to use a Profitable EA and why not some good indicators at the same time. In fact, MBF Robot can analyze the market quickly and intelligently; So, it facilitates the mission to us. Our Robot can be automatic or semi automatic according to your choiceThe user can also choose between several options during the launch of The Robot. The Robot uses the sequence invented by Mostapha Belkhayate. It is named: the Sequence of ALEMBEX with a little difference: you can choose a multiplier upper or equal to ‘2’. The tests showed that it is the most profitable sequence . The Robot can be executed on several markets with the possibility of taking one position on every market.

 28. Antalya Havalimanı Transfer Hizmeti Antalya havalimanına indiğinizde sizi bekleyen servis araçlarımızla Antalya’nın dilediğiniz noktasına sizi götürüyoruz. Üstelik hiç bir zahmete girmeden sadece telefonla bizi aramanız yeterli. Dilerseniz ulaşım ücretini ulaşmak istediğiniz noktaya intikal ederken servis sürücümüze teslim edebilirsiniz. Transfer CLK ile havaalanından Antalya’nın dilediğiniz noktasına kolayca gidebilirsiniz. Hem de çok uygun fiyat avantajlarımız var. Bir kişi için bile servis arabası hizmetini veriyoruz. Toplu intikallerde indirimlerimizden faydalanmak için ofisimizi arayın.

 29. Before choosing Good Forex Trading EA, be certain that you feel comfortable with it. But More important, you should be able to understand it. Check for the quality of the supposed as Perfect Forex Trading System. Make sure that the software is absolutely safe. The Profitable System must include artificial intelligence;Consequently, It can help the user to get continuous profits;In addition, It should provide an instant access to all Forex movement and data right away. As being a Programer I have spent lot of time in programing one of the Best Robots in the domain to increase your success. It is named MBF Robot.

 30. In the Forex Trading Market, it is not easy to take positions without use of EA and even more without using Indicators. That is why, it is recommended to use a Perfect Trading Robot and why not some profitable indicators at the same time. In fact, MBF Robot can analyze the market quickly and intelligently; Therefore, it facilitates the task to the user. Our Robot can be automatic or semi automatic according to our choiceThe user can also choose between several options during the launch of MBF Robot. The Robot uses the sequence invented by Mostapha Belkhayate. It is named: the Sequence of ALEMBEX with a little difference: It is possible to choose a multiplier upper or equal to ‘2’. The tests showed that it is the most perfect sequence . MBF Robot can be executed on several markets at the same time with the possibility of taking one sale position or one purchase position on every market.

 31. Many years ago, I participated in some Investment Programs but without gaining anything from it. I decided afterward to invest directly via Brokers. I was convinced that it would be simpler to use a Forex Robot Trading. I tried to look for a perfect System. Unfortunately, no System convinced me! While pursuing my searches I found on the Net an advice: if you want a good Robot, you have to conceive it and develop it yourself! As being a Programer, I decided to produce my own System.

 32. As being a Developper IT, I know the basic principles, and applie them to program Perfect Trading EAs. Although knowledge in manual trading is essential on making profits in Foreign Exchange Trading Market but if you trade without use of System, then you will be left behind. MBF Robot is a Good Forex Trading System that analysis movements in the currency market. Giving you indicators of best point to sell or buy.

 33. Profitable Forex EAs are for the present time becoming one of the essential programs that every Forex trader has to get. Indeed, this robot can truly improve your chance of success in this business. The most significant advantage that MBF Robot is able to produce is that it allows even novice traders, who have not had any experience in Foreign Exchange, to make earnings during their first trades. Besides, MBF Robot can also significantly enhance the success rates of earning profits for Well advanced Forex traders. As being a Forex Robot Developper I have spent lot of time in making one of the Profitable Systems in the industry to improve your success. It is named MBF Robot.

 34. Prior to selecting Perfect Robot, make sure that you feel comfortable with it. However More importantly, you must be able to use it. Verify the popularity and quality of the assumed as Profitable Trading System. Make sure that the software is perfectly strong. The Good Trading System must include artificial intelligence;As consequence, It can give helps to the users to get continuous profits;In addition, It should offer an instant access to all Forex movement and data forthwith. As being a Developper IT I have spent lot of time in producing one of the Perfect Trading EAs in the industry to guarantee your success. It is named MBF Robot.

 35. Many years ago, I participated in some Investment Programs but without gaining anything from it. I decided afterward to invest directly via Brokers. I was convinced that it would be simpler to use a Forex EA. I tried to look for a perfect Robot. Regrettably, no EA interested me! While pursuing my searches I found on the Net an advice: if you want a good Robot, you have to conceive it and develop it yourself! As being a Programer, I decided to produce my own Robot.

 36. Prior to picking Profitable Forex Trading Robot, judge carefully that you feel comfortable with it. However More important, you must be able to understand it. Verify the popularity of the supposed as Perfect Trading EA. Make sure that the software is 100 strong. The Profitable EA must include artificial intelligence;So, It can give helps to the users to get continuous profits;Besides, It should give an instant access to all Forex movement and data forthwith. As being a Developer IT specialist I have spent lot of time in making one of the Best Forex Trading Robots in the industry to guarantee your success. It is named MBF Robot.

 37. Everybody wants to pick a way to get money online. Are you ready to start earning benefits online with Foreign Exchange Market? Forex trading is a huge market where trillions of Dollars are traded daily. Pick this way and start using it to increase your earnings. Most of Forex traders are maximizing their time by using a Forex Robot to analyze the market movement. I am a honest Forex Robot Maker. Don’t waste your time trading without use of System, use MBF Robot. If you are searching for good Forex Brokers and good Forex Robot Trading. This is your chance!

 38. Before favouring Good Trading Robot, be certain that you are comfortable with it. More importantly, you need to be able to use it. Do your research regarding the quality of the supposed as Profitable Forex Trading EA. Make sure that the software is absolutely secure. The Profitable Forex Robot must include artificial intelligence;Consequently, It can help the traders to gain continuous profits;In addition, It should provide an instant access to all Forex movement and data right away. As being a Developer IT specialist I have spent lot of time in developing one of the Best Trading Systems in the industry to assure your success. It is named MBF Robot.

 39. Antalya Havalimanı Transfer işini üstlenen Transfer CLK uzun yılların deneyimi ile havalimanı- şehir merkezi arasında siz değerli yolcularımızı taşıma hizmeti veriyor. havaalanına inmeden önce telefonla merkezimizi arayarak, sizi havaalanından alıp istediğiniz noktaya götürecek servis hizmetimizden istifade edebilirsiniz.

 40. Foreign Exchange is the intercontinental business market where international currencies are for free traded. Traders engage to buy a certain quantity of one currency with a certain quantity of another currency. Now, Forex Market Trading is done directly. Forex can be considered as a single market. It is the world’s biggest financial institute. More than three trillion dollars are traded daily in this market. Everybody is invited. It is really international market. It is a diversified market with forex centres all across the globe. Forex not alike major stock exchanges works 24 hours daily but relaxes on the weekends. It is 100 based on the information technology platform. The forex market is a mondial playfield inviting you to play. Do you really want to change your life?

 41. I simply had to say thanks all over again. I am not sure the things I would have undertaken without the actual creative ideas discussed by you directly on such a subject matter. This has been a very difficult circumstance in my opinion, nevertheless taking note of the professional manner you solved it took me to weep with contentment. Now i’m grateful for your guidance and in addition have high hopes you realize what a powerful job that you are undertaking teaching many people with the aid of your website. Most likely you’ve never encountered any of us.

 42. certainly like your web site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth on the other hand I¡¦ll definitely come back again.

 43. The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my choice to learn, however I actually thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you would repair when you werent too busy searching for attention.

 44. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 45. Paykasa yüzbinlerce platformda alışverişlerde kullanabileceğiniz ön ödemeli bir karttır.
  Paykasa kart kullanıcıları basit işlem yapmak ve güvenli alışveriş için online alışverişlerde paykasa kartı tercih etmektedirler. paykasa al firması olarak bizlerden güvenli bir şekilde satın alanilirsiniz.

 46. Woah this blog is wonderful i really like studying your articles. Keep up the good work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you could aid them greatly.

 47. Awsome article and straight to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you guys have any ideea where to hire some professional writers? Thanks in advance 🙂

 48. I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 49. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 50. Very interesting info !Perfect just what I was looking for! “To be without some of the things you want is an indispensable part of happiness.” by Bertrand Russell.

 51. Terrific work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 52. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 53. You can certainly see your skills in thhe work you
  write. Thhe sector hopes for even more passionate writers like you who aren’t
  afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 54. “I know of the fact that currently, more and more people are being attracted to surveillance cameras and the industry of taking pictures. However, being photographer, it’s important to first commit so much of your time deciding the model of photographic camera to buy along with moving via store to store just so you could potentially buy the most affordable camera of the brand you have decided to choose. But it would not end generally there. You also have to take into consideration whether you should buy a digital dslr camera extended warranty. Thanks for the good ideas I gathered from your website.”

 55. It is one of the automobile industry’s most widely issued global set of standards for use in quality management, ISO/TS 16949. Its evolving with the publication of a new international industry set of rules brought to us by the International Automotive Task Force (IATF). This latest edition was built with an unprecedented level of trade responses and engagement by AIAG associates representing North America.

 56. İngilizce Tercüme Bürosu
  Profesyonel ve kaliteli tercümenin kilit noktası uzmanlık alanlarına göre tercüman görevlendirilmesidir. Tercüme alanlarının başlıcaları ; Teknik tercüme, hukuki tercüme, medikal tercüme, akademik tercüme, finansal tercüme, basın çevirileri, konsolosluk çevirileri, simultane çeviriler, ardıl çeviriler, redaksiyon ve daha fazlası. İngilizce tercümelerinizi profesyonel, güvenilir bir ekiple gerçekleştirir, müşteri memnuniyeti için çalışırız. İngilizce çevirileriniz için uzman ekibimiz her zaman sizlerle.

 57. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Thanks!

 58. Almanca Tercüme Bürosu
  Tercüme talebiniz doğrultusunda tarafımıza ulaşan dökümanlarınız detaylı bir şekilde incelenir ve alanında uzman ve tecrübe sahibi tercümanlarımıza yölendirilir. Dökümların içeriğine göre teslimat süresi belirlenir ve anında çalışmaya başlanır. Almanca tercüme talepleriniz titizlikle incelenir ve tarafınıza en kaliteli hizmet en kısa sürede verilir. Almanca tercümeleriniz için uzman ekibimiz her zaman sizin yanınızda.

 59. TrTercüme Türkiye Tercüme Bürosu anlamına gelir. Türkiye’de global erişime sahip uluslararası bir tercüme Bürosu olarak ismimizi kazandık. 100’den fazla ülkede bulunan çevirmenler ve 120’den fazla dil desteğiyle, dünyanın her yerinde ihtiyacınız olan dil uzmanlığına sahibiz. Birçok müşterimiz TrTercüme ‘nin gereksinimleri için en iyi çeviri şirketi olduğunu düşünüyor ve biz müşteri memnuniyetimizle gurur duyuyoruz.

 60. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 61. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 62. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 63. I happen to be writing to make you be aware of what a fine discovery our daughter gained reading through your web site. She learned many pieces, which include what it is like to possess a great teaching mindset to have other people smoothly have an understanding of specific advanced issues. You really did more than my desires. I appreciate you for offering such warm and helpful, trustworthy, explanatory as well as fun thoughts on this topic to Tanya.

 64. Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 65. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 66. Eryaman yeni ve lüks yerleşim alanlarına sahip bir semtimizdir. Şehir merkezine kıyasla burada apartmanlar yerine burada siteler boy göstermektedir. Eryaman evden eve nakliyat işlemine de bu nedenle duyulan ihtiyaç fazla durumdadır.
  Ankara merkezinde bulunan firmalardan ziyade bu semtin içerisinde dahi kurulmuş sadece o semte hizmet veren kuruluşlara rastlamak mümkündür.
  Eryaman nakliyat alanında uzun yılların kazandırdığı tecrübeyle görev yapan ve bu görevini hala devam ettiren nadir kuruluşlardan biride Deha Nakliyat şirketimizdir. Burada yer alan diğer firmalara kıyasla firmamız kurumsal kimliğe sahip kendini kanıtlamış durumdadır.

 67. Nice weblog here! Additionally your website loads up very fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate link in your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 68. Mudanya evden eve nakliyat şirketimiz konumu itibari ile Mudanya ilçesinde yer almaktadır.Şirketimiz asönsörlü ve şehiriçi,şehirler arası hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman işinde usta ve kaliteli titiz işler yaparak siz müşterilerimizin ev taşıma işlerini güvenli bir şekilde yapmaktadır.Firmamızın eksper elemanı siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarınıza bakarak uygun ekonomik ve kaliteli hizmet vermek için ev eşyanızın takibini yaparak kaliteli ve bütçenize uygun fiyat vermeye çalışmaktadır.

 69. Cool article! Interesting article over this website. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I have spent some hours trying to find such article. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the search done, I will watch some model sexy cams. Thanks!! Greetings from Californa!

 70. Gemlik evden eve nakliyat firmamız gemlik ilçesinde 14 yıldır hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman ve kaliteli ev eşyası taşıması yapan Gemlik ilçesinin lider firması sigortalı ve asönsörlü taşıma yapan kurumsal firması olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.Kaliteli,hızlı taşımanın tek adresi olarak güvenilir hizmet sağlıyoruz.Uygun fiyat için bir telefon kadar yakınız.

 71. You can definitely see your skills within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 72. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 73. Alanya, Antalya’nın 132 km doğusunda bulunan, yerli ve yerleşik yabancı nüfusuyla yoğun bir turizm şehridir. İlçenin en önemli tarihi yapıtı Alanya Kalesi’dir. Bunun yanısıra Kızılkule, Damlataş Mağaraları ile Alanya, oldukça güzel bir yapıya sahiptir. Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından alanya için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz.

 74. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 75. Thank you so much for providing individuals with a very special possiblity to read from this blog. It is always so kind and also packed with a great time for me personally and my office acquaintances to search your site at the very least three times weekly to see the new secrets you have got. And of course, I am usually happy with the unique solutions served by you. Some 2 ideas on this page are basically the simplest we have all had.

 76. I’ve been browsing on-line more than three hours as of late, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It is beautiful price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet might be a lot more useful than ever before. “When the heart speaks, the mind finds it indecent to object.” by Milan Kundera.

 77. Thank you so much for providing individuals with an extremely special possiblity to check tips from this web site. It is usually very beneficial and full of a great time for me and my office colleagues to visit your web site at minimum 3 times in a week to learn the new secrets you have got. And lastly, we are actually contented with all the awesome information you give. Certain 1 points on this page are surely the most beneficial we’ve ever had.

 78. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 79. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

 80. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 81. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 82. Great awesome things here. I am very glad to see your post. Thank you so much and i am looking ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail?

 83. After reading your post, you have a great website with interesting content. But I think you can improve your current google ranks by using this service. My friend uses it and it works great. Just check to https://bit.ly/2v7j3id, it’s very nice tool to bring you a lot of new readers on a daily basis. Keep up the quality work!

 84. After reading your post, you have a great website with interesting content. But I think you can improve your current google ranks by using SEO website traffic net. My friend uses it and it works great. Just google it, it’s very nice tool to bring you a lot of new readers on a daily basis. Keep up the quality work!

 85. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 86. Venus Viva™對所有皮膚類型都是安全的,並使用革命性的Nano Fractional Radio Frequency™(納米點陣射頻™)和Smart Scan™(智能掃描™)技術,通過選擇性真皮加熱,從而提供優異的治療效果。使用Nano Fractional RF™將能量透過表皮傳遞至真皮,從而產生熱量,並啟動膚膚的生理機制,重建膠原蛋白及刺激纖維母細胞,最終刺激導致組織重塑。功效:✔改善膚質✔肌膚緊緻✔減淡妊娠紋✔痤瘡及暗瘡疤痕✔減淡細紋及皺紋✔面部肌膚賦活再生 適合面部及頸部

 87. You’ve worked hard this week. Now it’s time to let your hair down and have a little fun. You can do just that at http://www.camgirl.pw There’s a whole lot of sexy cam girls there. You’ll be amazed by how many there are. Not only that, but these girls are super dirty. This is by far the hottest cam site on the internet. You’ll fully understand that the very second your eyeballs are laid upon these beauties.

 88. 由全球生長因子與胜肽韓國廠商CAREGEN研發,利用美國專利「KP7-4胜肽技術」,獨特滲透配方提供高穩定、高滲透、高效能的胜髮環境,模擬人體生髮機制,目的使頭皮、毛囊恢復健康及作用活性,重啟生髮系統。DR CYJ髮胜肽療程的治療原理為 利用複合活性成分配方恢復毛髮平衡, 根據生態生物工程原理研發, 關鍵胜肽名為KP7-4,結合了七種專利胜肽, 實驗證明能有效模擬「人體胜髮因子」,掌握育髮四關鍵:毛囊強健、減緩異常落髮、強化髮根、供給毛囊血管營養,模擬毛髮循環機制,同時減緩異常落髮及強化髮根。DR.CYJ髮胜肽不含藥性且無副作用,能有效促進增髮

 89. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 90. IELLIOS是由歐盟資助倫敦大學細胞重建研究所研究. 採用諾貝爾生理醫學獎科技 , 透過”納米能量電流” 以最親膚與迅速導入的方式 , 利用電腦化系統去令皮膚再生 , 令皮膚組織在無創傷的情況下自然更新及收緊 . 這治療是無創無痛的 . 完成治療後亦沒有傷口 . 我們是香港第一引入IELLIOS的機構 , 醫生會根據客人不同情況去為你設計不同的組合 .在外國IELLIOS受到很多荷里活明星, 歌手以至政客的追棒 , Madonna的facialist kate somer -field就常用IELLIOS為她護理肌膚 , 令52歲的她肌膚輪廓均保持於30歲的狀態. IELLIOS的訊號技術,採用心臟起博起原理,活躍無法正常運作的心臟細胞。訊號技術可活化及修復愛損皮膚,透過傳送訊號,激活靜止的細胞。IELLIOS的訊號技術給予細胞指令,引發細胞再次生長,令肌膚重回年輕。

 91. 激光是單一波段的光能 , 在同一時間發射 , 光線能量較為集中 , 能深入皮膚打擊患處之異常色素或血管 , 溫和地刺激皮膚內的骨膠原更生, 新生的骨膠原令您的膚質光澤柔嫩 , 煥然一新 , 抗老效果顯著。有效治療色斑(雀斑 , 太陽斑 , 咖啡斑 , 太田痣 , 紋身) , 血管問題 (葡萄色斑 , 微絲血管擴張) , 膚色不均 , 皮膚鬆弛 , 毛孔粗大 治療後皮膚會出現短暫的紅腫 , 要注意防曬及遵照醫生指示護理皮膚

 92. Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading throlugh yourr blog posts.
  Can you reckmmend any other blogs/websites/forums that go oer the samee topics?

  Thanks a ton!

 93. Hi there! I know this is kind of off-topic however I had to ask. Does operating a well-established website such as yours require a large amount of work? I am brand new to operating a blog but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

 94. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 95. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 96. JUVEDERM由透明質酸Hyaluronic Acid(一種天然多醣體)製造而成,並具有幼滑及高凝聚力的配方。透明質酸(HA)是皮膚組織的主要成份之一,能自然存在於人體肌膚內 JUVEDERM所用的透明質酸非由動物身體提取,可鎖住水份保濕皮膚,從而增加皮膚密度並改善質感 Juvederm 玻尿酸 加強優化面部輪廓,可被身體完全吸引,能自然地修飾面部輪廓 功效可長達24個月以上 JUVEDERM的特點: 效果立即可見 非永久性 非手術性 安全有效 效果自然 JUVEDERM獲歐盟(CE)及美國及藥物管理局(FDA)認證 首先及唯一獲得FDA認證在首次療程後能維持長達一年2-4功效 新世代專員Hylacross科技為產品帶來獨特的物理特質,包括凝聚力、支撐力及柔順度 這是一套由全球著名醫學美容醫生Dr. Maurício de Maio,以JUVÉDERM®系列透明質酸產品為基礎而研發的面部優化療程,藉著簡單程序便達致面部優化效果,不需進行手術,減低風險。

 97. 來自瑞士的Teosyal®透明質酸,是由世界第三大以透明質酸為基礎的TEOXANE藥廠研發。Teosyal ®Redensity II® 是專門為眼部肌膚而設計的透明質酸。屬於半鏈結透明質酸的Redensity II® ,輕微吸濕力可減少水腫。 半鏈結透明質酸的柔軟度較高,於注射之後不會產主粒狀問題。可撫平中度皺紋,主要用於淚溝、額紋、手部填充、木偶紋、豐唇、耳珠、太陽穴、人中、面頰填充、虎紋

 98. I am only commenting to let you understand what a awesome experience our child found studying your web site. She mastered such a lot of pieces, not to mention what it’s like to have a wonderful helping character to have others without difficulty completely grasp chosen advanced subject areas. You actually surpassed my expected results. Thank you for imparting the great, safe, edifying not to mention fun thoughts on your topic to Ethel.

 99. PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 100. Bursa Metro Evden Eve Nakliyat
  Merhabalar. Yeni bir iş yerine veya yeni bir eve taşınmak her ne kadar sevindirici bir durum olsa da bazen eşya taşıma sırasında zorluklarla karşılaşmayın asansörlü nakliyat ve hasara karşı korkmalı paketleme hizmetlerimile siz müşterilerimizin hizmetindeyiz

 101. Venus Legacy™是第一個,也是唯一一個得到美國食品藥品監督管理局批准,利用4D™技術結合多極射頻(RF)、磁力脈衝、變量脈衝VariPulse™技術(VP)和實時熱力反饋的設備,這使Venus Legacy™能夠提供一個既安全又無痛的療程,並取得理想效果。Venus Legacy™的療程為所有類型的肌膚提供一個100安全和無痛的美容過程,並針對面部、頸部及身體各處,提供以下即時和持久的效果 非手術塑型 減少橙皮紋 減少皺紋 減少皮下脂肪 收緊肌膚

 102. ORION是一部擁有三重長脈衝 755nm/1064nm/532nm的激光儀,提供專業和最新的技術,強調其穩定性和便利性的能力。另外,最佳的參數是基於各種臨床結果提供的。三長脈衝激光系統 -Long pulsed Nd:YAG (1064nm) -Long pulsed Alexandrite (755nm) -Long Pulsed KTP (532nm) 先進技術 – 氣冷卻系統(ACD) – 智能面板 – 三波長 – 高電源 應用 -Long pulsed Nd:YAG (1064nm)●脫毛●嫩膚●血管病變●腿部靜脈曲張●痤瘡●灰指甲●疣-Long pulsed Alexandrite (755nm)●脫毛●美白肌膚●色素性病變●黑頭●黃褐斑●疤-Long Pulsed KTP (532nm)●血管病變●酒渣鼻●色素性病變●太陽雀斑●美白肌膚●鮮紅斑痣●血管瘤

 103. Are you the kind of guy who loves to watch sexy girls get fucked in the ass? If so, then you need to check out this site https://t.frtyt.com/brwbcvyrr4?aff_id=29696&offer_id=5425&nopop=1 This is the one place where anal sex lovers can get their fix. You’ve never seen asses this tight fucked by cocks this big. Each asshole is super tight and it gets fucked by a huge cock. It’s impossible not to beat off while watching these beauties getting ass fucked.

 104. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 105. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 106. 9合1升級保護,提升全面防護!!! 相比之前四合一的疫苗只能預防四種hpv病毒,70的相關癌症。 九合一可以預防9種hpv病毒,可預防高達90以上的子宮頸癌、外陰癌、陰道癌和肛門癌及癌前病變等。 HPV9合1子宮頸癌疫苗 Gardasil 功效 100 預防高危致癌的 HPV 16、18、31、33、45、52 及 58 型號 (可減低 90 患子宮頸癌、、90-95 肛門癌、85-90 外陰癌、80-85 陰道癌及相關癌前病變的風險) 100 減低引致生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 的 HPV 6、11 型的感染 (可減低超過 90 患生殖器官濕疣的風險) 男性方面,能減低患上肛門癌、生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 及傳播 HPV 病毒的風險 注射位置紅腫及痛、輕微發燒和頭痛,至今未有嚴重副作用記錄

 107. I¡¦ll immediately grasp your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognize so that I may just subscribe. Thanks.

 108. My husband and i have been quite thankful when Ervin managed to deal with his research from the ideas he was given through your site. It’s not at all simplistic just to continually be giving for free helpful tips that many a number of people have been selling. And we all consider we’ve got the writer to thank because of that. These illustrations you have made, the easy website menu, the friendships you give support to promote – it’s everything spectacular, and it’s facilitating our son in addition to the family consider that that concept is excellent, and that is seriously fundamental. Many thanks for all!

 109. Sculptra 含有由含有源於植物果酸的 PLLA 聚左乳酸(poly-L-lactic acid),它能促進天然膠原蛋白大量增生,令容顏重現年輕,一個療程的效果能持續逾2年。Sculptra 乃全球唯一獲美國食物及藥物管理局(美國FDA)認可的PLLA聚左乳酸美容品牌。Sculptra 塑然雅會被人體自然分解吸收,同時促進天然膠原蛋白再生1。療程效果可以漸進地給你更富清新朝氣的容頻,效果自然,更不會影響面部表情。SCULPTRA 塑然雅 Sculptra 由含有源於植物果酸的PLLA聚左乳酸(poly-L-lactic acid),它可以被新陳代謝成二氧化碳及水,最終自體內排出。PLLA聚左乳酸早已被廣泛應用於醫療用品超過30年,自2009年起 Sculptra 及全球唯一獲美國FDA認可的PLLA聚左乳酸美容醫學品牌。Sculptra ® 塑然雅能促進天然膠原蛋白大量增生1,改善皺紋,令容顏重現年輕。全球唯一獲美國FDA認可PLLA聚左乳酸。臨床研究證實於3個月間,肌膚的膠原蛋白密度 顯著增加67%2。療程效果能持續愈2年3。主要成份PLLA聚左乳酸源於植物果酸,醫學界廣泛使用超過30年。

 110. Just when you think the work week can’t get any more boring. That’s when you discover http://www.camgirl.pw Now you can already begin to see that this week is going to be a whole lot better. There’s no need to be bored as can be while you work. Sneak in a little fun with one of these cam girls. They’ll put a smile on your face and a some lead in your pencil as well.

 111. Are you the type who likes to hangout on social media? Have you ever thought about making it a career? You can help promote their business using social media. This means you can do what you already love doing and make money at it. Does this sound like something you’d like to do? If so, then check out http://d526fc0l5b3nfyfg3bx3sfpbkq.hop.clickbank.net/ You can help people and make some money in the process. You already hang out at social media sites. Why not make a few bucks doing it?

 112. Did you know that people make their entire income promoting ClickBank? You too could be one of the many who have quit their job. Affiliate marketing is as old as the internet. It’s not going to go away any time soon. You too can get your piece of the pie. Why shouldn’t you? Do you really like working the job you have? Are you going to be able to do it until you retire? If you’re job requires physical labor, then you know the answer to that question. There’s no way you’re going to be able to do that when you get older. That’s just the truth and no one needs to tell it to you. Right now you could be making money online. Does it require work? You better believe it does. No honest person is ever going to tell you that it’s possible to become a millionaire online without doing any work whatsoever. It’s not possible. That doesn’t mean there isn’t money to be made. There’s plenty of money out there to be made by people just like yourself. Now you know there’s going to be a pitch for a product. You’re right about that. Click on the link http://64efd6-lz41s3rcelbr7s2xl7x.hop.clickbank.net/ and check it out. There’s a video you can watch that will explain everything. It will tell you how to make money using ClickBank. Watch the video and see what you think. You too can be one of the many who earn a living promoting ClickBank. Some people earn a good living and there’s no reason why you can’t.

 113. What i don’t realize is in fact how you’re now not actually a lot more well-favored than you might be now. You are so intelligent. You understand therefore considerably relating to this topic, made me in my opinion believe it from so many varied angles. Its like men and women aren’t interested until it¡¦s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. At all times handle it up!

 114. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 115. n9DPfW You made some decent factors there. I regarded on the web for the issue and located most people will go along with with your website.

 116. You’ve got to check out this cam girl’s big natural tits. Those jugs of hers are awesome. The face on this cutie is as sweet as sugar. Don’t worry if she’s not online. There’s plenty more babes at http://www.camgirl.pw It’s only a matter of clicking or tapping until you find the girl of your dreams there.

 117. I really wanted to send a simple remark to be able to say thanks to you for all the unique concepts you are posting at this website. My time consuming internet research has now been paid with sensible insight to go over with my great friends. I ‘d repeat that most of us readers are undeniably fortunate to dwell in a magnificent place with many outstanding people with useful plans. I feel quite privileged to have seen your entire weblog and look forward to some more cool minutes reading here. Thank you again for a lot of things.

 118. The weekend is fast approaching. Why not spend it with a sexy cam girl? There’s plenty of them over at http://www.camgirl.pw All of these girls are wanting to have a good time. That’s exactly what you’re looking for too. The most fun you’ll ever have online is right here. Have yourself a good time and meet someone new. That’s what this site is all about.

 119. I think this is among the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 120. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.

 121. Thank you for your own effort on this site. My niece really loves managing investigation and it’s really easy to understand why. Most of us hear all regarding the dynamic mode you convey sensible secrets via your web site and as well improve response from the others about this area so our favorite simple princess is in fact studying a lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re performing a pretty cool job.

 122. I must express my thanks to this writer for rescuing me from such a problem. As a result of browsing through the world wide web and coming across thoughts which are not pleasant, I figured my entire life was done. Existing devoid of the strategies to the issues you have solved through your good review is a crucial case, as well as ones that might have negatively damaged my career if I had not noticed your website. Your own personal natural talent and kindness in handling all the things was excellent. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks for your time very much for the professional and results-oriented guide. I will not hesitate to suggest the website to anyone who would like assistance about this matter.

 123. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a great web site.

 124. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 125. I was just looking for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

 126. What i don’t understood is actually how you are not really a lot more smartly-preferred than you may be right now. You’re very intelligent. You realize thus significantly with regards to this topic, produced me individually imagine it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. Always maintain it up!

 127. What i do not realize is in fact how you are not actually much more smartly-preferred than you may be now. You are so intelligent. You realize therefore considerably on the subject of this topic, made me personally consider it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be involved except it¡¦s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs great. Always take care of it up!

 128. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 129. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 130. You are truly a good webmaster. The site loading velocity is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a wonderful task in this topic!

 131. Needed to create you the little observation to finally say thank you once again for all the incredible tips you have provided on this site. This is remarkably open-handed of people like you to make freely just what most people might have marketed for an electronic book in making some profit on their own, most notably since you might well have tried it if you ever wanted. The tips likewise served to provide a easy way to comprehend most people have a similar dream just like my very own to know significantly more with regard to this condition. I am certain there are lots of more pleasant opportunities in the future for many who look over your blog.

 132. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 133. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 134. Hello, Neat post. There is an issue along with your website in internet explorer, could check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a large component to folks will omit your excellent writing because of this problem.

 135. Wow, incredible blog format! How long have you ever been running a blog for? you make blogging glance easy. The total glance of your site is excellent, let alone the content!

 136. As I site possessor I believe the content matter here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 137. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 138. It¡¦s really a nice and useful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 139. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 140. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 141. One thing is the fact one of the most prevalent incentives for using your card is a cash-back or maybe rebate supply. Generally, you get 1-5% back for various purchases. Depending on the credit card, you may get 1% in return on most expenditures, and 5% back on expenses made going to convenience stores, gasoline stations, grocery stores along with ‘member merchants’.

 142. Thanks for the strategies presented. One thing I additionally believe is the fact that credit cards featuring a 0% interest often entice consumers together with zero interest rate, instant authorization and easy on the web balance transfers, nonetheless beware of the real factor that will probably void the 0% easy streets annual percentage rate and also throw one out into the poor house quickly.

 143. A few things i have observed in terms of computer system memory is always that there are specifications such as SDRAM, DDR and so forth, that must fit the specifications of the motherboard. If the computer’s motherboard is pretty current while there are no computer OS issues, changing the memory literally takes under an hour. It’s one of several easiest personal computer upgrade techniques one can imagine. Thanks for expressing your ideas.

 144. The things i have seen in terms of laptop memory is that often there are specifications such as SDRAM, DDR and many others, that must fit in with the technical specs of the motherboard. If the pc’s motherboard is reasonably current and there are no operating-system issues, changing the memory literally takes under an hour. It’s one of the easiest pc upgrade procedures one can envision. Thanks for revealing your ideas.

 145. Thanks for the suggestions you have discussed here. Something important I would like to express is that laptop or computer memory demands generally increase along with other advancements in the technological innovation. For instance, any time new generations of cpus are made in the market, there is certainly usually a corresponding increase in the type demands of both pc memory as well as hard drive space. This is because the software operated by means of these processors will inevitably boost in power to benefit from the new technology.

 146. Excellent blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 147. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a great web site.

 148. You deserve a break. You’ve been working hard this week. All that hard work has stressed you out. The best way to get rid of the stress is by having a little fun with a cam girl. There’s a whole lot of them over at http://www.camgirl.pw The babes are never ending when you visit that site. You’re in for a real treat the very second your eyes catch a glimpse of this.

 149. andrew strutt is a traitor who sells classified secrets works at leidos cyber has raped 2 girls at HOPE hacker conventions. andrew strutt wife Sichan Li is in the United States illegally. andy strutt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. andrew strutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. r0d3nt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. andrew david strutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. r0d3nt wife has access to his secret material. DOB 6/3/1975 sprint phone 321-917-5986 google voice 702-514-0650

 150. Thanks for the suggestions you have contributed here. Yet another thing I would like to state is that computer memory demands generally increase along with other breakthroughs in the engineering. For instance, if new generations of processor chips are brought to the market, there’s usually a related increase in the scale demands of both computer system memory in addition to hard drive room. This is because the software operated by simply these processors will inevitably surge in power to leverage the new technology.

 151. Thanks for another wonderful article. The place else may anybody get that kind of information in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

 152. fantastic submit, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t realize this. You should continue your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!

 153. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 154. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 155. I want to show some appreciation to the writer just for rescuing me from this matter. Because of scouting throughout the online world and coming across ideas which were not productive, I figured my entire life was over. Being alive without the presence of solutions to the problems you’ve solved through the article is a serious case, as well as ones that could have adversely affected my entire career if I hadn’t encountered your site. Your good knowledge and kindness in taking care of the whole thing was helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thanks so much for this high quality and effective help. I won’t be reluctant to refer your web blog to any person who should have guide on this matter.

 156. You should set aside time each day to talk to a hot girl. There are plenty of them over at http://www.camgirl.pw You’re really going to have yourself a good time there. It’s wall to wall babes and that’s just the beginning. Check it out and get ready to smile.

 157. Thanks for your blog post. What I would like to contribute is that laptop or computer memory is required to be purchased when your computer is unable to cope with that which you do with it. One can install two RAM boards of 1GB each, in particular, but not certainly one of 1GB and one having 2GB. One should check the company’s documentation for one’s PC to make sure what type of memory it can take.

 158. Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 159. I¡¦m not certain where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while finding out more or figuring out more. Thank you for magnificent information I was searching for this information for my mission.

 160. I have to express some appreciation to the writer just for rescuing me from this particular difficulty. As a result of researching through the the web and finding opinions which were not beneficial, I assumed my life was done. Living without the approaches to the issues you’ve sorted out by way of this article is a serious case, and those which might have in a wrong way affected my career if I hadn’t encountered the website. Your actual understanding and kindness in controlling the whole lot was useful. I am not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a step like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for this specialized and result oriented help. I will not be reluctant to recommend your blog post to anyone who wants and needs guidelines about this subject.

 161. I definitely wanted to make a simple word in order to appreciate you for those remarkable tips you are sharing on this website. My particularly long internet investigation has at the end of the day been compensated with reliable details to share with my colleagues. I ‘d mention that we visitors actually are very fortunate to live in a perfect network with so many marvellous people with interesting opinions. I feel truly fortunate to have encountered your webpages and look forward to some more excellent minutes reading here. Thanks a lot once again for everything.

 162. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 163. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 164. r0d3nt DOB 6/3/1975 sprint phone 312-917-5986 google voice 702-514-0650 works at leidos cyber has raped 2 girls at HOPE hacker conventions. andrew strutt wife Sichan Li is in the United States illegally. r0d3nt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. astrutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. andrew david strutt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. astrutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. andrew david strutt wife has access to his secret material.

 165. Real men like to talk to sexy girls. There’s no denying that. Where does a man go to talk to a sexy girl? There’s just one place on the the internet to do that. The hottest girls can be found at http://www.camgirl.pw Have yourself a total blast and meet a few sexy girls. You’ll have a whole lot of fun doing so.

 166. andrew david strutt DOB 6/3/1975 sprint phone 312-917-5986 google voice 702-514-0650 works at leidos has raped 2 girls at HOPE hacker conventions. r0d3nt wife Sichan Li is in the United States illegally. astrutt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. andrew david strutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. r0d3nt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. astrutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. astrutt wife has access to his secret material.

 167. Every guy out there needs to talk to a hot girl sometimes. There’s just one site that’s full of the hottest babes on the entire internet. That site is http://www.camgirl.pw and it’s going to put a smile on your face. Make sure you spend some of your precious free time there. It’ll be the best decision that you’ve made in quite some time.

 168. “IВЎВ¦ve read several just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you set to make such a great informative site.”

 169. Some tips i have observed in terms of computer system memory is always that there are specs such as SDRAM, DDR etc, that must match up the specific features of the motherboard. If the personal computer’s motherboard is kind of current and there are no main system issues, modernizing the storage space literally requires under sixty minutes. It’s one of the easiest personal computer upgrade techniques one can picture. Thanks for discussing your ideas.

 170. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 171. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 172. I precisely had to thank you very much once more. I do not know the things that I could possibly have carried out without the actual solutions documented by you relating to my subject matter. It seemed to be a troublesome condition for me personally, but taking a look at the very specialized approach you treated it took me to leap with gladness. I’m grateful for this help as well as have high hopes you find out what a powerful job you are always putting in teaching the others all through a web site. More than likely you haven’t got to know all of us.

 173. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 174. Thanks for the recommendations you have discussed here. Yet another thing I would like to express is that laptop memory demands generally go up along with other advances in the engineering. For instance, if new generations of processors are brought to the market, there is usually a similar increase in the shape demands of all laptop memory in addition to hard drive room. This is because the software operated by way of these cpus will inevitably surge in power to make use of the new technological know-how.

 175. One thing I would like to say is always that before purchasing more laptop or computer memory, look at the machine within which it could be installed. If the machine is actually running Windows XP, for instance, the particular memory limit is 3.25GB. The installation of a lot more than this would simply constitute any waste. Make certain that one’s motherboard can handle an upgrade amount, as well. Interesting blog post.

 176. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 177. “Hey There. I discovered your blog using msn. This is a really neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful information. Thank you for the post. I will certainly comeback.”

 178. Fantastic items from you, man. I’ve bear in mind your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I really like what you have bought here, certainly like what you’re saying and the best way in which you assert it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I cant wait to learn much more from you. That is actually a great website.

 179. What i do not understood is if truth be told how you are now not really much more neatly-preferred than you may be right now. You’re so intelligent. You recognize therefore significantly relating to this matter, produced me individually believe it from a lot of various angles. Its like men and women aren’t involved unless it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs great. All the time maintain it up!

 180. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 181. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 182. Ali Hamza Builder Construction Services can take care of any property renovation from complex double basement developments to new builds. Our builders have worked on Best Construction Services across the Pakistan and has big name in Lahore Construction Services. Choose Us to get Best Construction Services.

 183. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 184. Thanks for revealing your ideas right here. The other point is that any time a problem arises with a laptop motherboard, folks should not take the risk involving repairing that themselves for if it is not done correctly it can lead to irreparable damage to the full laptop. Most commonly it is safe just to approach the dealer of your laptop for your repair of motherboard. They’ve already technicians with an experience in dealing with mobile computer motherboard issues and can make the right prognosis and accomplish repairs.

 185. Thanks for the suggestions you have discussed here. Yet another thing I would like to state is that computer memory needs generally rise along with other improvements in the technologies. For instance, when new generations of processors are introduced to the market, there’s usually a matching increase in the size and style preferences of both computer memory and also hard drive room. This is because software program operated by these processors will inevitably boost in power to use the new technology.

 186. Thanks for the ideas you have contributed here. One more thing I would like to convey is that computer system memory needs generally rise along with other improvements in the technological know-how. For instance, as soon as new generations of cpus are introduced to the market, there’s usually a corresponding increase in the dimensions preferences of both the laptop memory in addition to hard drive space. This is because the software program operated by these processor chips will inevitably rise in power to use the new technological innovation.

 187. I have mastered some new points from your web-site about pc’s. Another thing I have always believed is that laptop computers have become a specific thing that each residence must have for many people reasons. They supply you with convenient ways to organize the home, pay bills, shop, study, hear music and even watch television shows. An innovative method to complete most of these tasks is a laptop computer. These computer systems are mobile ones, small, powerful and easily transportable.

 188. Thanks for your blog post. What I would like to bring up is that computer memory is required to be purchased should your computer can’t cope with anything you do by using it. One can install two good old ram boards having 1GB each, for example, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should make sure the car maker’s documentation for one’s PC to ensure what type of storage is necessary.

 189. One thing I’d really like to say is that often before obtaining more computer memory, have a look at the machine within which it would be installed. In case the machine is running Windows XP, for instance, the particular memory limit is 3.25GB. The installation of greater than this would purely constitute some sort of waste. Be sure that one’s mother board can handle your upgrade volume, as well. Thanks for your blog post.

 190. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 191. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 192. Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 193. I have learned result-oriented things by means of your weblog. One other thing I’d really like to say is the fact that newer laptop or computer operating systems tend to allow much more memory for use, but they also demand more memory simply to operate. If one’s computer cannot handle extra memory as well as newest program requires that ram increase, it might be the time to buy a new Laptop or computer. Thanks

 194. One thing I want to say is always that before obtaining more laptop or computer memory, consider the machine directly into which it can be installed. When the machine is running Windows XP, for instance, the actual memory limit is 3.25GB. The installation of a lot more than this would just constitute some sort of waste. Make certain that one’s mother board can handle the actual upgrade amount, as well. Thanks for your blog post.

 195. I have really learned some new things through your blog site. One other thing I would like to say is that newer laptop or computer operating systems tend to allow far more memory to be utilized, but they likewise demand more memory simply to run. If a person’s computer is unable to handle a lot more memory as well as the newest computer software requires that memory space increase, it might be the time to shop for a new Personal computer. Thanks

 196. Thanks for the points you have contributed here. One more thing I would like to say is that laptop or computer memory requirements generally go up along with other developments in the technological know-how. For instance, when new generations of processors are introduced to the market, there is certainly usually a corresponding increase in the shape demands of all pc memory plus hard drive space. This is because the program operated by way of these processor chips will inevitably increase in power to make new technology.

 197. I have really learned newer and more effective things by your site. One other thing I’d really like to say is always that newer personal computer os’s often allow much more memory to use, but they in addition demand more memory space simply to function. If an individual’s computer cannot handle additional memory along with the newest computer software requires that ram increase, it can be the time to buy a new Personal computer. Thanks

 198. One thing I want to say is the fact that before purchasing more pc memory, look at the machine in to which it is installed. In the event the machine is running Windows XP, for instance, the particular memory threshold is 3.25GB. Using more than this would just constitute some sort of waste. Make sure that one’s mother board can handle the particular upgrade quantity, as well. Great blog post.

 199. I am writing to let you be aware of what a excellent discovery my child undergone using your web site. She discovered too many details, including what it’s like to possess an incredible helping style to let other folks with no trouble gain knowledge of a variety of very confusing issues. You really did more than our expected results. Many thanks for providing those good, dependable, explanatory and even easy tips on this topic to Janet.

 200. I have mastered some new elements from your web site about pc’s. Another thing I’ve always imagined is that computers have become a specific thing that each home must have for most reasons. They supply you with convenient ways in which to organize homes, pay bills, search for information, study, pay attention to music and also watch tv series. An innovative approach to complete these tasks is to use a laptop. These computer systems are mobile, small, effective and mobile.

 201. I have been browsing on-line more than 3 hours today, but I never found any fascinating article like yours. It¡¦s beautiful value enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 202. great put up, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I am confident, you’ve a great readers’ base already!

 203. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 204. I was just searching for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 205. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 206. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 207. What i do not realize is if truth be told how you are not really much more smartly-liked than you might be now. You are very intelligent. You already know therefore significantly when it comes to this topic, made me in my opinion consider it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be interested except it¡¦s one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs great. Always deal with it up!

 208. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 209. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 210. Super! Interesting article over this website. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I ‘ve spent 3 hours looking for such infos. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Done with the search done, I’ll visit some WAGs Webcams. Thank you!! Regards from WM 2018!

 211. Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 212. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 213. I carry on listening to the news broadcast talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 214. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 215. Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 216. Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 217. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 218. I keep listening to the newscast talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 219. Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you make running a blog look easy. The whole glance of your website is magnificent, as smartly as the content!

 220. Just wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 221. If you’ve been thinking about purchasing a leather motorcycle vest, but don’t want to have to go to a motorcycle shop to purchase one, then you’ll be happy to know that you can find exactly what you’re looking for by shopping online. Keep in mind that when you shop online, there are a few things that you need to be aware of. Here are a few tips that will help make your online shopping experience go much more smoothly.
  https://www.cheapencorner.com/Luxury/

 222. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

 223. I would like to express my affection for your kindness giving support to persons who have the need for assistance with this study. Your very own commitment to getting the solution up and down became wonderfully significant and have without exception encouraged people much like me to reach their objectives. Your helpful tips and hints entails a whole lot to me and extremely more to my colleagues. Regards; from each one of us.

 224. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 225. A further issue is that video gaming has become one of the all-time most significant forms of entertainment for people of various age groups. Kids have fun with video games, and adults do, too. The particular XBox 360 is probably the favorite games systems for those who love to have a huge variety of games available to them, and who like to learn live with others all over the world. Thanks for sharing your thinking.

 226. I¡¦ll immediately grasp your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognise so that I may just subscribe. Thanks.

 227. Thanks , I have recently been looking for information about this topic for ages and yours is the best I’ve came upon till now. However, what concerning the conclusion? Are you sure about the source?

 228. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 229. I¡¦m not positive the place you are getting your info, but great topic. I needs to spend a while learning more or figuring out more. Thanks for fantastic information I was in search of this info for my mission.

 230. Hello there, I discovered your site bby means of Google even as lokking
  for a comparable subject, your web site got here up,
  it appears to be like great. I have bookmarked iit in my google bookmarks.

  Hi there, just changed into alert tto your blog via Google, annd found that it’s truly informative.
  I’m going to watch out for brussels. I will be grateful for those who proceed this in future.
  Lots of other people might be benefited out of
  your writing. Cheers!

 231. Hiya very cool blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI am satisfied to seek out numerous helpful info here within the post, we want work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 232. Hi there very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also¡KI’m happy to search out numerous useful info here in the put up, we’d like work out extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 233. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 234. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 235. certainly like your website however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality then again I will certainly come back again.

 236. I simply could not depart your site before suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual supply for your guests? Is gonna be again continuously in order to inspect new posts.

 237. Just wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is just excellent and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 238. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 239. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally talk over with my site =). We may have a hyperlink change agreement among us!

 240. It is in reality a great and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 241. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 242. you are in reality a good webmaster. The site loading velocity is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a fantastic job on this topic!

 243. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 244. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 245. I’ve been browsing on-line more than 3 hours these days, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is beautiful value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net shall be much more useful than ever before.

 246. You really make it seem really easy along with your presentation however I in finding this matter to be actually something which I believe I might by no means understand. It sort of feels too complex and very extensive for me. I’m taking a look ahead to your next submit, I¡¦ll attempt to get the grasp of it!

 247. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 248. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 249. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 250. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web-site.

 251. I must point out my passion for your kindness for persons who absolutely need help with your concept. Your real dedication to getting the message up and down had become particularly interesting and has in every case allowed people just like me to realize their endeavors. Your personal invaluable recommendations indicates this much to me and especially to my mates. Thanks a ton; from everyone of us.

 252. Wow, awesome blog format! How long have you ever been running a blog for? you make running a blog glance easy. The total look of your site is fantastic, let alone the content material!

 253. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 254. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 255. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 256. “I just could not depart your site prior to suggesting that I really loved the standard information a person supply to your visitors? Is going to be again steadily to check up on new posts”

 257. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 258. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 259. What i don’t realize is in truth how you are not actually a lot more smartly-appreciated than you might be now. You’re very intelligent. You recognize thus considerably relating to this matter, produced me for my part believe it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t interested except it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. Always deal with it up!

 260. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 261. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 262. Thanks a lot for providing individuals with an extremely remarkable possiblity to read critical reviews from this website. It is always so pleasurable and as well , packed with a good time for me and my office fellow workers to search your web site more than 3 times per week to learn the new secrets you will have. And of course, I am always satisfied with your spectacular secrets you give. Certain 4 tips in this post are in truth the best we have had.

 263. I cling on to listening to the news broadcast lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 264. hi!,I love your writing very so much! proportion we communicate extra approximately your article on AOL? I need a specialist in this house to unravel my problem. May be that’s you! Taking a look forward to peer you.

 265. Cool one! Interesting tips over this web. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent some time looking for such infos. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Now with the job done, I will enjoy some model Webcams. Gracias!!! Greetings from Europe!

 266. Aw, this was a very nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and not at all appear to get one thing done.

 267. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 268. Good info! Interesting info over here. I spent 3 hours looking for such article. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. Done with the work done, I’ll find some model Webcams. Thank you!!

 269. I want to show my appreciation to you just for rescuing me from this type of challenge. Just after surfing through the world-wide-web and meeting recommendations which are not productive, I was thinking my life was gone. Being alive without the presence of solutions to the issues you have resolved all through your entire posting is a crucial case, as well as those that could have in a negative way damaged my entire career if I had not come across your web site. Your ability and kindness in controlling all things was helpful. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a stuff like this. I can at this point relish my future. Thank you very much for this impressive and sensible help. I won’t hesitate to refer your web site to any individual who will need guidelines on this problem.

 270. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 271. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 272. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 273. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 274. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 275. I just want to say I’m all new to weblog and definitely savored your web page. Almost certainly I’m likely to bookmark your website . You absolutely have awesome well written articles. Cheers for revealing your website.

 276. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 277. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 278. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 279. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 280. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 281. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 282. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 283. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 284. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 285. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 286. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 287. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 288. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 289. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 290. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 291. Thanks for your fascinating article. Other thing is that mesothelioma is generally caused by the inhalation of materials from asbestos, which is a cancer causing material. It truly is commonly found among personnel in the building industry who have long exposure to asbestos. It can be caused by moving into asbestos insulated buildings for years of time, Genetic makeup plays a huge role, and some individuals are more vulnerable towards the risk compared to others.

 292. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 293. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 294. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 295. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 296. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 297. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 298. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 299. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 300. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 301. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 302. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 303. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 304. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

Comments are closed.