General

Florència en el Renaixement: política i mecenatge

Des de la dècada de 1290, el nou govern representatiu de la ciutat iniciava la construcció dels principals símbols del poder florentí: el Palau de la Signoria i la catedral (el Duomo). El patronatge estatal d’aquests monuments clau havia establert un model de control cívic que aviat es va aplicar a esglésies, convents i hospitals de Florència, disminuint significativament els drets tradicionals dels ordes religiosos. En lloc d’assumir col·lectivament la responsabilitat directa sobre aquests projectes, el govern va transferir la majoria d’ells a determinats gremis, com a institucions que formaven la base del sistema polític de la ciutat, amb el que va establir una rivalitat entre els gremis que va estimular la competència en el patronatge públic. florencia9Piazza della Signoria. Pallazzo Vecchio. Segles XIII – XIV. Florència.

La Piazza della Signoria és la més emblemàtica de Florència, i s’hi poden admirar obres que van des del segle XIII al segle XIX: Cosme I de Mèdici a cavall, de Giambologna (1594); la Font de Neptú, d’Ammanati (1563-75); la còpia del David de Miquel Àngel –l’original hi va romandre fins al final del segle XIX–, la Loggia della Signoria (1376-1382), amb les escultures que aixopluga (XVI-XIX); els Uffizi (1560-80); i el Palazzo della Signoria o Palazzo Vecchio (1229-1314).

Anomenat, originàriament, Palazzo dei Priori o Palagio Novo, se li va canviar el nom pel de Palau de la Senyoria, nom de l’organisme principal de la República Florentina, al segle XV. Després pel de Palau Ducal, en establir la seva residència Cosme I de Mèdici el 1540. Després, el 1565, començaria a anomenar-se Palazzo Vecchio en haver-se mudat Cosme al Palau Pitti.

El Palau de la Senyoria va ser encarregat pels priors de Florència, que per por de les lluites entre güelfs i gibel·lins veien perillar la seva seguretat. Té aspecte de fortalesa i presenta forma trapezoïdal. La textura de l’encoixinat, molt rústic, li confereix una sensació rocallosa. La volada enèrgica de les fortificacions superiors, amb els matacans, accentua la sensació de volum. La part baixa té poques obertures per a facilitar-ne la defensa, mentre que en les superiors les finestres bífores li confereixen certa regularitat. La torre, mig recolzada sobre els merlets, retirada cap a un costat, quasi a la vertical de la porta d’entrada, és un altre element de distorsió del conjunt, a més de la planta, que no és rectangular[1].

La porta principal presenta en la part superior un fris decorat amb el monograma del Crist de Sant Bernardí, amb la inscripció “Rex Regum et Dominus Dominantium”, i el flanquegen dos lleons, que hi va fer posar Cosme I el 1551. Tradicionalment s’ha adjudicat l’autoria de la Signoria a Arnolfo di Cambio, amb l’obra del qual presenta acusades similituds, encara que no hi ha cap base documental que aboni l’atribució. Si més no, però, sembla innegable la seva influència.

florencia10Vista hipotètica de l’antiga catedral florentina de Santa Reparata    S. Maria del Fiore segons el “Codice Rustici” del s. XV

Al llarg del segle XIV, el patronatge sobre el Duomo i el Baptisteri va ser assignat, respectivament, als mercaders de la llana i als de les robes[2]; als mercaders de la llana també se’ls va atorgar la responsabilitat sobre la plaça de la Signoria i la seva loggia, i l’estat va retenir per a ell el patronatge del palau de la Signoria. Quan el govern va voler reconstruir Orsanmichele, el mercat de gra de la ciutat, va elegir als mercaders de la seda per fer-se càrrec del projecte. Es van concedir subvencions estatals a esglésies inacabades per tal d’accelerar-ne l’acabament i això va proporcionar al govern la possibilitat d’intervenir en la seva realització. De fonamental importància per a la vida política de Florència, els gremis esdevingueren els seus principals patrons i foren responsables en gran mesura de la construcció dels magnífics monuments de la ciutat.

A l’eufòrica atmosfera que va seguir a la victòria florentina sobre els poderosos exèrcits milanesos, la ciutat va generar una onada de propaganda verbal i visual concebuda per a promoure el seu prestigi: s’iniciava el que anomenem Renaixement.

 • Bruni: Lloança  la ciutat de Florència[3]. Exaltació de les virtuts dels florentins, la seva història, llengua, forma de govern i tradicions culturals
 • els mercaderes de robes encarregaren un joc de dues portes de bronze per al Baptisteri
 • deu gremis ompliren els nínxols d’Orsanmichele amb estàtues de bronze i marbre dels seus sants patrons
 • el gremi dels mercaders de la seda va fundar l’Ospedale degli Innocenti, un orfenat, la façana del qual és de Brunelleschi
 • el gremi dels mercaders de la llana va encarregar la cúpula de la nova catedral

A diferència dels moderns sindicats, creats per a protegir als obrers de l’explotació dels empresaris, els gremis havien sorgit per salvaguardar els seus interessos mercantils davant les interferències de l’aristocràcia governant, i entre els seus membres hi havia tant empresaris com obrers. La pertinença a un gremi era signe d’una posició social reconeguda i conferia el dret a participar en l’escena política. Set grans gremis controlaven les principals indústries i professions de Florència i a ells pertanyien els mercaders de llana, roba, seda, els pelleters, els especiers, els banquers i els lletrats. Ocupant les tres quartes parts dels escons de totes les juntes de govern, governaven efectivament la ciutat i formaven la flor i nata de la societat florentina. Amb un prestigi menor, però també dins l’elit mercantil que dominava la vida econòmica i política de Florència, estaven els catorze gremis menors que representaven als botiguers i artesans de la ciutat: carnissers, flequers, vinaters, sabaters, escultors i altres comerciants.

En ser la clau que garantia l’ascens social a  la societat florentina, l’ingrés a un gremi estava estrictament controlat. En alguns, s’havia de demostrar les habilitats professionals davant d’un jurat; en d’altres calia pagar una quota: l’ingrés al gremi dels mercaders de la llana costava 100 lires (el salari de sis mesos d’un artesà qualificat) i al dels vinaters només 5 lires[4]. També s’havien de pagar drets anuals per la pertinença a un gremi, l’impagat dels quals podia comportar pena de presó (com s’esdevingué amb Brunelleschi quan estava a càrrec de la construcció de la cúpula de la catedral[5]). Els membres dels gremis podien fruir de certes mesures de protecció per als seus negocis, assistència financera, podien embargar propietats en pagament de deutes, actuar com a executors de disposicions testamentàries…

La pertinença a un gremi també comportava deures i obligacions, com ara prendre part en les celebracions dels sants patrons, ocupar-se dels funerals dels agremiats, anar a les processos rere l’estendard gremial. Els de la llana havien d’observar quaranta-tres dies festius a part dels diumenges. Els motlles de maons, per exemple, eren revisats anualment i es supervisava la quantitat de calç utilitzada en la seva producció. El càrrec més prestigiós de cada gremi era l’elecció del cos dirigent de cònsols, que es reunien a la sala de juntes del gremi per solucionar disputes, definir la política industrial de l’associació i administrar els fons gremials.

Els gremis destinaven fons a la caritat (característica de la cultura cristiana medieval). Tots tenien les seves pròpies capelles pel cap baix en una de les esglésies de la ciutat, celebraven el dia del sant patró amb processons i almoines als pobres, i finançaven obres d’art en funció dels recursos dels que disposaven. Als grans gremis el govern els assignà la responsabilitat de patrocinar importants esglésies, monuments cívics, hospitals…

Quina funció tenia aquest patrocini artístic? No era, òbviament, l’amor a l’art. L’arquitectura, l’escultura i la pintura, reforçada amb una ostentosa presència d’escuts d’armes, proporcionaven als gremis una rotunda forma de propaganda per a expressar el seu poder, puixança i prestigi. Les sumptuoses sales de juntes gremials situades en el centre comercial més car de la ciutat il·lustraven la seva opulència, i els escuts d’armes dels set gremis majors posats en els edificis públics importants palesaven el seu poder.

Els projectes gremials eren supervisats per una Opera[6] (obreria) que era una junta de membres elegits especialment amb aquesta finalitat. Els gremis exercien un control molt directe sobre cada projecte: convocaven un concurs, elegien un projecte, controlaven les despeses, convocaven comissions de ciutadans experts per prendre decisions importants, acordaven contractes, pagaven salaris, compraven els materials… L’Opera del Duomo era responsable no només de la seva administració, sinó també de la seva construcció, decoració i reparació; era la més gran contractista de treballadors de la construcció de la ciutat amb més d’un centenar de picapedrers, fusters, operaris manuals…, comprava maons, eines de ferro, corda…, encarregava a escultors la talla de detalls decoratius (capitells, motllures, estàtues). El detall, el rigor i la cura dels seus llibres de comptes palesa la mentalitat mercantil de la Florència renaixentista.

Complexos documents legals estipulaven els termes precisos acordats per artistes i patrons, en els quals s’hi feia constar la dimensió, format, temàtica, costos dels materials, execució i terminis.

 • Quan l’Opera del Duomo va encarregar a Donatello (1409) el sant Joan per a la façana occidental, li va proporcionar el bloc de marbre necessari[7]. L’estàtua de Donatello estava encara inacabada a l’abril de 1415 i l’Opera el va amenaçar amb una multa de 25 florins, el 15 % del seu valor, si no l’acabava abans del 31 de maig. L’estàtua fou finalment taxada  en 160 florins.
 • En el contracte de Ghiberti (1403) amb els mercaders de robes per a les portes del Baptisteri, l’obreria es comprometia a subministrar els materials necessaris i pagar 200 florins anuals a Ghiberti, el qual va acordar completar tres panells a l’any i pagar el salari dels seus ajudants. Però no va complir i l’obreria va subscriure un altre contracte el 1407 en el qual es denegava a Ghiberti la condició de treballador independent, se l’obligava a treballar en les portes tots els dies i se li prohibia acceptar altres encàrrecs sense el consentiment de l’obreria.

La «marca» Florència, associada al prestigi dels gremis, fou una poderosa motivació per al patrocini artístic a la Florència d’inicis del segle XV. Els materials, l’escala i, sobretot, l’estil brindaven als gremis una variada gamma d’alternatives per a l’expressió visual no només de la condició i riquesa de cada gremi, sinó també de la seva identitat nacional col·lectiva, i això servia com un poderós incentiu per al desenvolupament de solucions florentines úniques. Aquest estil tindria un impacte crucial en la història de l’art occidental i quatre projectes sobresurten com a fonamentals per a l’aparició del Renaixement:

El Baptisteri

Era el més antic dels seus principals monuments (data del segle XI). Decorat per fora amb una elaborada incrustació de marbres i per dins amb costosos mosaics, el seu patrocini havia estat assignat al gremi de mercaders de robes abans de 1300. Un dels primers projectes d’aquest gremi havia estat un joc de dues portes de bronze realitzades per Andrea Pisano representant la vida de sant Joan Baptista en vint panells quadrangulars (acabades el 1336). No es té clar que l’encàrrec d’un segon joc de portes, amb el mateix format, fos pres el 1401, quan els exèrcits milanesos estaven amenaçant la independència florentina i l’anunci d’un prestigiós concurs podria fer propaganda a la causa florentina.

Del concurs es conserven els panells de Brunelleschi i de Ghiberti que representen el Sacrifici d’Isaac. La interpretació estilitzada i elegant de Ghiberti era típica de l’estil gòtic internacional. Brunelleschi va escollir el moment dramàtic en què l’àngel arrabassa violentament la daga de la mà d’Abraham a punt d’enfonsar-la al coll del seu fill. El seu realisme no s’ajustava als gustos artístics del moment, però s’inspirava en tradicions florentines precedents i, en particular, en Giotto, però, el 1401, el pròsper gremi dels mercaders de robes era conservador. És significatiu que preferís l’estil de Ghiberti, que afavoria als florentins, utilitzant l’elegant llenguatge cortesà de l’Europa septentrional que creava una imatge de poder i prosperitat fàcilment recognoscible. També cal tenir en compte que el projecte de Ghiberti necessitava una quarta part menys de bronze. Amb un nombre més reduït de figures individualitzades per a soldar a la base, no només era més barata la seva realització, sinó que també era menys arriscada la seva fosa. Contrapesar el mínim cost i el màxim efecte visual constituïa l’atractiu principal de la cultura mercantil de la Florència renaixentista.

El primer joc de portes de Ghiberti, que representava vint escenes del Nou Testament, fou instal·lat el 1424. El 1425 l’obreria va decidir encarregar-li un altre joc, representant l’Antic Testament. Va optar per un disseny que incorporava diferents esdeveniments en cadascun dels deu panells quadrats proposats. Densament sobredaurats i envoltats d’una ornamentació naturalista prolixament esculpida, aquestes portes constituïen una decisiva manifestació de la condició privilegiada i la riquesa dels mercaders de robes. Però promoure aquesta imatge era molt car. Només els seus quatre principals projectes (els dos jocs de portes de Ghiberti realitzats en 1402-1424 i 1425-1453, la seva estàtua de sant Joan Baptista per al nínxol d’Orsanmichele en 1413-1417 i una nova estructura per a les portes de Pisano en 1452-1464) pujaven més de 35.000 florins[8]. Van haver de demanar un préstec de 1800 florins el 1429.

 florencia11florencia12florencia13Mosaics de la cúpula

florencia14Lorenzo e Vittore Ghiberti: Porta del Paradiso, 1425-1452. Bronze daurat. 599 x 462 cm. Museo dell’Opera del Duomo (una còpia al Baptisteri)

florencia15Lorenzo Ghiberti: Sacrificio di Isacco, 1401-1402. Bronze daurat. 45 x 38 cm. Museo del Bargello, Firenze

El Quattrocento «s’obre a Florència amb una competició entre escultors: el concurs per a la segona porta de bronze del Baptisteri (la primera, d’Andrea Pisano, era de 1336). Van participar-hi entre altres, Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti (de 23 anys) i Filippo Brunelleschi (de 24 anys). Els concursants havien de presentar una “història”, el sacrifici d’Isaac, en relleu, en un quarteró o compasso de vores lobulades, com els de la porta del Trecento.

Tant Ghiberti com Brunelleschi estan per un retorn al que és antic i fan gala d’una cultura humanista i historicista, però les seves posicions són, tanmateix, divergents. Ghiberti mostra tots els elements del relat bíblic: Isaac, Abraham, l’altar, l’àngel, el moltó, els criats, l’ase, la muntanya. La seva cultura clàssica li suggereix una referència, el sacrifici d’Ifigènia, i una interpretació al·legòrica del fet històric: la renúncia als afectes personals en pro de l’obediència a un imperatiu superior. No representa un drama, sinó que evoca un antic ritus sacrificial. Les figures estan vestides a l’antiga i el frontal de l’altar presenta un fris clàssic: sabem així que el fet ha succeït en un temps remot i no té ja força dramàtica. Isaac, en un bell acte d’oferiment, ostenta les proporcions perfectes del cos nu; Abraham arqueja la seva alta figura amb un moviment airós. Per tal que la mirada pugui detenir-se sobre la bellesa dels particulars, la història presenta un temps alentit: hi ha una àmplia cesura entre el fet principal i el secundari, entre l’escena del sacrifici i els criats que s’han quedat al peu de la muntanya, i aquesta cesura ve marcada per l’erecta cresta de roca que talla diagonalment el camp i que serveix també d’obstacle que reflecteix i regula la il·luminació de les dues parts. Aquesta transversal coordina també dos òrbites de moviment: la llarga corba falcada d’Abraham i l’oposada, més breu i inversa, del coll de l’ase. Aquests ritmes de moviment troben ressò en les corbes del marc: el moviment no es concentra en una acció, sinó que es dissipa en l’espai lluminós. De fet, l’acció està encara en suspens: Abraham no ha clavat el cop, l’àngel està distant al cel, Isaac no està aterrit, el moltó està sobre la muntanya.

La història de Brunelleschi dura molt menys. Els actes de les figures són simultanis i formen un únic moviment que gira entorn del fort ressalt del cos d’Isaac. Les forces es troben: tota la massa estesa del cos d’Abraham empeny la mà que enfonsararà el ganivet, mentre que l’altra mà gira brutalment el cap de la víctima descobrint la seva gola indefensa. El bust d’Isaac es dobla sota l’empenta, però en les cames apareix ja un punt de resistència i de reacció. L’àngel cau des del cel: la seva figura és una trajectòria tensa que acaba a la mà que s’aferra el canell d’Abraham, mentre que amb l’altra indica al moltó reticent. El xoc de tres voluntats contrastades es concentra en el nombre dels caps i de les mans en el vèrtex d’un triangle que trenca el ritme de les corbes del marc. La base està formada pels criats i l’ase, però el seu caràcter aliè a l’acció s’intensifica encara més: el drama parteix de zero i sobtadament arriba al seu clímax. Ghiberti descriu l’espai en una successió de plans i episodis; Brunelleschi el construeix mitjançant la simultaneïtat dels moviments, l’equilibri dinàmic de la seva contraposició.

Quin dels dos escultors és més natural? Ghiberti. Intenta que paisatge i figures es trobin proporcionades; estudia les exfoliacions de la roca i les frondositats dels arbres, fa córrer la llum al llarg dels plans i els punts sortints, canalitza l’ombra en els solcs de la forma. Brunelleschi no es para en el paisatge: un tros de roca llunyà i convencional, un arbre que hauria d’estar distant i al tronc del qual s’adhereix, però, un plec del mantell d’Abraham volat pel vent.

Quin dels dos és el més estudiós de l’antiguitat? Ghiberti. Evoca vestits antics, insereix ornaments clàssics, retroba –qui sap com– el gust pictòric i fins i tot la cadència poètica dels relleus hel·lenístics. Brunelleschi es limita a citar, en la figura d’un dels criats, el motiu clàssic del jove que es treu una espina del peu.

(…) Quin dels dos és més revolucionari? Brunelleschi sens dubte. L’espai de Ghiberti és un espai natural en què ocorre un cert fet. Brunelleschi elimina l’espai natural i fa el buit, i en aquest buit construeix un espai nou amb els cossos, els gestos i l’acció dels personatges.»[9]

florencia16Filippo Brunelleschi: Sacrificio di Isacco, 1401. Bronze daurat. 45 x 38 cm. Museo del Bargello, Firenze

Als inicis del Quattrocento, tot i l’amenaça milanesa –que s s’esvaeix al setembre de 1402 a causa de la mort de Gian Galeazzo Visconti, les tropes del qual s’havien apoderat de Bolonya al juny– i malgrat la devastadora pesta de 1399-1400, Florència gaudeix d’una millora en la seva situació econòmica. Ho demostra el fet que s’iniciïn i es reprenguin “grans obres”. A la catedral, es reactiva el projecte de la cúpula, aprovat des de 1367. Es convoca el 1401 un concurs destinat a la creació de la Segona porta (porta nord) per al Baptisteri. Cal recordar que l’encàrrec fet el 1329 a Andrea Pisano aspirava a superar a Pisa, la ciutat rival que s’enorgullia de la porta de bronze que Bonnano Pisano havia executat per la seva catedral. En el concurs de 1401 es posava de nou en marxa el programa iniciat amb la porta d’Andrea Pisano, interromput a partir de 1348 per la Gran Pesta i els tumults polítics. La publicitat atorgada al projecte posa de manifest la voluntat florentina de proclamar la capacitat i el geni inventius de Florència, la seva aptitud per obrir-se a la “modernitat” i la seguretat amb que es considera el “centre” de tal modernitat.

La importància política i artística del concurs no va ser ignorada pels contemporanis. Van acudir a participar-hi importants artistes i sembla que la decisió no va ser tan unànime com el mateix Ghiberti ens recorda: vacil·laren entre Ghiberti i Brunelleschi i es va proposar assignar l’execució a tots dos, encara que Brunelleschi va declinar participar en l’execució. La indecisió dels experts es comprèn si pensem que, de fet, estaven prenent partit per dues vies de modernitat. Ghiberti va guanyar perquè els experts van pensar que posseïa un domini de la tècnica més segur que el del seu rival: va buidar la seva placa d’un sol cop, mentre que Brunelleschi va soldar sobre una placa de bronze set blocs fosos per separat.

«Ghiberti va saber conciliar millor que Brunelleschi la composició de la història i el marc de quatre lòbuls. L’escena es configura sobre dos plans on es distribueixen els personatges modelats per Ghiberti aprofitant amb habilitat el lluminós embolcall de les formes. S’aprecia una discreta però eloqüent evocació de l’antiguitat en el tors d’Isaac. No obstant això, el cisellat elegant dels plecs en les vestidures, les cabelleres i els trets de les cares revelen un inigualable ofici d’orfebre i el coneixement –demostrat així mateix per la intensitat “realista” dels elements del paisatge– de l’art “gòtic” de les corts transalpines.

La descripció efectuada per Manetti sobre el panell de Brunelleschi ens transmet amb fidelitat la tensió dramàtica que neix de les actituds i els gestos: la vivacitat de l’àngel que sosté el braç d’Abraham, l’aterrida expressió d’aquest quan s’aferra amb violència el cap del seu fill … No tornarà a trobar-se fins molt més tard, en la pintura de Caravaggio, aquesta precisió en el gest eficaç i salvatge. La dispersió dels personatges, els animals, els arbres i les roques dins d’una disposició centrada en dos registres s’ajusta als “muntatges” de temes que proposa la pintura del Trecento i que es combinen així mateix en la pintura contemporània de Brunelleschi. Emmascara l’atenció que es concedeix a l’antiguitat i el gust manifest de Brunelleschi per l’experimentació i els escorços contraposats, com el de la dreta, constituït per la figura que es treu l’espina i el servent. El naturalisme auster i radical de Brunelleschi potser va donar una sensació d’arcaisme, mentre que Ghiberti va posar de manifest una qualitat tècnica posada al servei del preciosisme decoratiu indiscutiblement modern de l’art cortesà.»[10]

 Orsanmichele

Construïda com una loggia per a ser utilitzada pels comerciants de gra a la dècada de 1280, Orsanmichele tenia sobre un dels seus pilars una Marededéu que feia miracles i esdevingué el focus d’un important culte durant el segle XIV.[11] L’edifici actual fou iniciat el 1337 sota la supervisió dels mercaders de la seda. Fou planificat com una loggia oberta amb una columnata reservada a la veneració de la Marededéu i dos pisos superiors per a l’emmagatzematge de gra i oficines. El 1339 els mercaders de la seda havien obtingut permís de la Senyoria per assignar les catorze columnes exteriors de la loggia a diferents gremis, cadascun dels quals havia de decorar la seva corresponent columna amb un tabernacle on hi hagués l’estàtua del seu sant patró. El 1406 només sis gremis havien complert amb aquesta obligació. La importància que el govern conferia a la fisonomia de la ciutat de Florència va adquirir rang de llei quan, el 1406, va amenaçar amb la confiscació i trasllat dels nínxols no ocupats. El 1416 vuit gremis havien encarregat estàtues.

Orsanmichele era un lloc únic per comparar directament la condició, el poder i el prestigi dels gremis majors i menors. Els gremis majors s’asseguraren les posicions principals: el nínxol dels mercaders de robes estava situat en el punt més proper a la plaça de la Signoria i el dels mercaders de la llana es trobava prop de l’entrada principal a l’església i davant del seu palau. El cos d’aquestes obres constituïa una altra clara manifestació de riquesa. Normalment, en història de l’art, hom sol comentar l’estil de les escultures, però hom oblida sistemàticament que els nínxols esculpits eren una part important del cost total de l’obra. El gremi dels lliners (de lli) va invertir 200 florins en el seu tabernacle i només uns 100 florins per a l’estàtua feta per Donatello.[12] Només els gremis majors podien encarregar una estàtua de bronze a Ghiberti –convertit en l’escultor més cotitzat després del primer joc de portes del baptisteri–. L’estàtua de sant Mateu del gremi dels banquers va costar 845 florins; una estàtua de marbre de dimensions similars costava entre 100 i 150 florins. Que el bronze era considerat com un autèntic signe de prestigi ens ho confirma el fet que el gremi dels mercaders de la llana va encarregar, el 1426, una nova estàtua de bronze de sant Esteve a Ghiberti perquè l’anterior, del 1405, era de marbre; en el document on hi consta aquesta decisió s’hi diu que la vella estàtua era d’inferior valor que els bronzes de Ghiberti per als mercaders de robes i els banquers i calia rectificar aquesta situació donat el prestigi del seu gremi.

És significatiu subratllar que els gremis majors varen optar per estàtues més gòtiques, d’elegància cortesana, per  oferir una expressió clara de prestigi, en canvi, els gremis menors, que no havien de competir en l’àmbit internacional, varen preferir imatges més realistes, estàtues que emfasitzaven els èxits dels florentins en un estil més proper als frescos de Giotto del segle precedent. L’estàtua de sant Jordi dels armers (Donatello), el sant Marc dels lliners (Donatello), els Quatre Màrtirs Coronats dels picapedrers i fusters (Nanni di Banco) i el sant Eligi dels ferrers (Nanni di Banco) no eren figures humanes elegants o refinades, sinó sòlides escultures vestides amb robes més realistes en lloc dels vestits estilitzats utilitzats per Ghiberti. Per a la història de l’art, les estàtues de Donatello representen una fita en l’evolució del nou estil, al que anomenen renaixentista i situen a Ghiberti en una posició de menys creativitat. No és així com ho hem de veure. Ghiberti va fer allò que els gremis majors consideraven que era de major categoria i, per ells, això era el gòtic vinculat a les corts franceses.

 florencia17Orsanmichele http://www.youtube.com/watch?v=-V51ZjxFeH4

florencia18florencia19Donatello: San Jorge  Cap el 1415-1417. Marbre. Altura 209 cm.  Museo Nazionale del Bargello, Florencia.

florencia20Donatello: Sant Jordi i la Princesa, primer exemple de relleu en stiacciato[13] i perspectiva central.

«En opinió de Vasari, l’obra de Donatello constitueix una premonició de la de Miquel Àngel: li prepara el camí. La mateixa manera que Brunelleschi en l’arquitectura i Masaccio en la pintura, Donatello és l’iniciador de l’escultura,” l’inventor del bon estil modern”.

Vasari ha orientat les interpretacions posteriors. L’anàlisi que formula H.W. Janson pel que fa al Sant Jordi no és una cosa fortuïta. Segons Janson, la seva expressió correspon més a la figura victoriosa de David que a la d’un sant matador de dracs. D’aquesta manera, ocuparia un lloc en la iconografia de l’heroi bíblic “entre la versió anterior del mateix Donatello i el famós gegant de Miquel Àngel”. S’ha arribat a reconèixer en el Sant Jordi una metamorfosi d’una altra escultura del mateix estil que representa un David. (…)[14]

Esculpida per encàrrec del gremi dels armers (Arte dei Corazzai e Spadai) per Orsanmichele, l’estàtua del sant cavaller per antonomàsia i protector del gremi va ser col·locada en una fornícula gòtica adornada per un frontó on apareix Déu Pare i, a la base , per un baix relleu de marbre “on el sant mata el drac”[15] . Si el Sant Jordi s’ha convertit en paradigma de l’estatuària del Quattrocento és justament perquè no se la pot comparar amb cap altra escultura contemporània. La plenitud del volum enllaça amb la lliçó oblidada de les formes estables i dotades de pes que són característiques de Giotto, renovades per l’escultor. El canvi que sorgiria a finals de la segona dècada del segle XV en l’evolució de l’estil florentí i que en Ghiberti provocaria el pas des del Sant Joan Baptista al Sant Mateu es posa de manifest amb tot esplendor en el Sant Jordi de Donatello. L’aspecte “natural” de l’estàtua crida l’atenció de qui la contempla. Si bé hi ha un punt de contemplació principal, vista des d’un altre enfocament no perd en absolut la seva concentració i la seva rotunditat formal. Encarna una dimensió humana exemplar, ideal, que s’alça en un espai al qual serveix com a mesura i que comprèn dins el seu ordenament “a qui la mira”. Cal no oblidar que és contemporània de les experiències perspectivistes de Brunelleschi. Posseeix l’aplom i la sobirana autoritat del Crist col·locat per Masaccio, uns anys més tard, al centre del fresc del Pagament del Tribut a l’església del Carmine de Florència[16].

Si la comparem amb una estàtua gòtica de l’exterior de les grans catedrals, podem observar com Donatello trenca totalment amb el passat. Aquestes estàtues gòtiques romanen als costats dels pòrtics en fileres solemnes com si fossin éssers d’un altre món. Per contra, el Sant Jordi de Donatello s’alça amb fermesa sobre el terra, amb els peus posats a terra decididament, com disposat a no cedir ni un pam. El seu rostre no té res de la vaga i serena bellesa dels sants medievals, sinó que és tot energia i concentració. Sembla esperar l’arribada del monstre per enfrontar-s’hi; les mans descansen sobre l’escut, però és totalment tensa la seva actitud en una determinació de desafiament.

L’estàtua és famosa com a símbol inigualable del valor i la intrepidesa juvenils. No obstant això, no és només la imaginació de Donatello allò més digne d’admirar, la seva facultat de corporeïtzar el sant cavaller d’espontània i convincent manera; el seu criteri respecte a l’art de l’escultura revela una concepció nova. Tot i la sensació de vida i moviment que l’estàtua comunica, segueix sent precisa en la seva silueta i sòlida com una roca. Igual que Masaccio, Donatello va voler substituir les delicadeses i refinaments dels seus predecessors per una nova i vigorosa observació del natural. Detalls com les mans o les celles del sant revelen una total independització dels models tradicionals; demostren un nou i independent estudi de les formes reals del cos humà. Si ho comparem amb el David de 1409, observarem com les cames, que en el David constituïen un mecanisme de suport i de ressort, al Sant Jordi estan obertes per suportar el pes del bust, els braços que al David formaven dos arcs, aquí necessiten, respectivament, l’aplom i la lleugera rotació del bust. La creu sobre l’escut defineix l’eix de la figura i les dues direccions del seu desenvolupament: en alçada, amb la vertical del cos dret, en amplada amb l’horitzontal de les espatlles. Al David la llum fluïa ràpida sobre els plans esmunyedissos, mentre que en el Sant Jordi construeix el volum.

L’Hospital dels Innocents

Els mercaders de la seda varen escollir un estil nou per a les obres de l’Hospital dels Innocents, un orfenat de beneficència sota el seu patrocini. El sentiment d’identitat nacional i l’orgull cívic hi van tenir molt a veure en aquesta elecció. El disseny de Brunelleschi (1419) tenia poc en comú amb el gust generalitzat pels arcs apuntats i la prolixa decoració d’estil gòtic. Era un disseny nou però bevia de les antigues tradicions estilístiques florentines. El disseny de Brunelleschi per a l’hospital resulta fàcilment recognoscible: la seva elegant arcuació de mig punt suportada en capitells corintis i els seus frontons triangulars sobre finestres rectangulars podien trobar-se també en el Baptisteri i l’església de San Miniato al Monte. El que els mercaders de la seda encarregaren fou un disseny que rebutjava un estil essencialment estranger, el gòtic, afavorint-ne un altre més antic i nacional, el romànic toscà, donant peu així a l’aparició d’una arquitectura deliberadament florentina[17].

 florencia21Brunelleschi: Hospital dels Innocents, 1419. Piazza de l’Annunziata. Florència

L’Hospital dels Innocents es va construir sufragat pel Gremi de la Seda a partir del 1419 i es va inaugurar el 1445. La distribució interior és similar a la d’altres hospitals de l’època, però la façana rep un tractament que el fa diferent.

Filippo Brunelleschi[18] la concep amb visió urbanística i té en compte la resta de la plaça; basteix l’hospital sobre una escalinata, cosa que li permet la configuració del terreny, ja que era l’antiga llera d’un riu. Quan les altres façanes que donen a la plaça s’urbanitzen ho fan seguint les pautes de Brunelleschi, com les galeries de Sangallo i de Baccio d’Agnolo, i la resta d’elements, com les fonts de Tacca i l’estàtua de Giambologna tenen també en compte la configuració global.

Brunelleschi organitza la façana en sentit horitzontal en dos registres. En el superior, que correspon a les habitacions, situa edícules clàssiques amb frontó triangular a les finestres, ordenades seguint els eixos que marquen els arcs de la galeria inferior. A la part baixa situa el pòrtic, que fa una doble funció: de transició cap a l’interior i d’acolliment del nou vingut. L’organitza seguint un mòdul cúbic, la mida del qual la dóna l’intercolumni. Nou arcades de mig punt, aguantades per columnes de fust llis, base simple i capitell corinti, conformen la galeria. Per sobre dels arcs, un entaulament motllurat corona i uniforma el conjunt. Als carcanyols situa terracotes vidrades amb figures d’infants, obra de Lucca della Robbia .

A l’extrem esquerre de la porta hi ha la ruota, un torn de pedra per fer entrar el nen a l’edifici sense que es veiés al pare. Això permetia a la gent abandonar els seus fills anònimament, per tal que en tingués cura l’orfenat[19]. Aquest sistema va seguir funcionant fins al tancament de l’hospital el 1875.

El disseny de Brunelleschi es va basar tant en l’arquitectura de l’Antiga Roma com en l’arquitectura gòtica tardana. La galeria o lògia era un tipus de construcció ben conegut. Però l’ús de columnes rodones amb capitells clàssics, en aquest cas d’ordre compost, era una novetat, el mateix que els arcs circulars i les cúpules esfèriques. Els elements arquitectònics estaven articulats en pedra grisa que destaca sobre el blanc de les parets. Aquest motiu es va arribar a conèixer com pietra serena (significa “pedra fosca”). També era novetat la lògica proporcional. L’alçada de les columnes, per exemple, no és arbitrària: si es traça una línia horitzontal al llarg de la part alta de les columnes, es crea un quadrat amb l’altura de la columna i la distància d’una columna a la següent. Aquesta ànsia de regularitat i ordre geomètric esdevindria un important element en l’arquitectura renaixentista.

A sobre de cada columna hi ha un tondo ceràmic. Brunelleschi pretenia originàriament que fossin concavitats buides, però cap a l’any 1490, van encarregar a Andrea della Robbia que les omplís. El disseny representa a nens en bolquers sobre fons blau, indicatiu del torn on podien deixar-se els nens. Queden alguns dels tondi originals, altres són còpies del segle XIX.

La catedral

florencia22

Mentre els gremis estaven encarregant escultures per a Orsanmichele i per al Baptisteri, tenia lloc una transformació més radical en la fisonomia de la ciutat. La catedral de Florència, iniciada a finals del segle XIII, estava arribant a la seva conclusió. Aquest símbol primordial de prestigi i puixança florentins havia estat assignat al gremi dels mercaders de la llana el 1332, però les despeses eren tan grans que el govern va haver de deduir 3 lires de cada testament per contribuir al fons d’edificació.

Com els grans projectes arquitectònic de l’Edat Mitjana, l’edifici no fou dissenyat d’un sol cop. La nova catedral havia estat iniciada el 1296, quan el papa Bonifaci VIII va concedir 3000 florins per a la seva construcció. No fou fins 1367 quan es va arribar a completar la nau central; llavors l’obreria va decidir la forma que tindria el seu extrem oriental. Planejada a una escala sense precedents des de la caiguda de l’Imperi romà, la seva cúpula de base octogonal no només era ambiciosa, sinó que no s’assemblava en res a cap de les existents en les altres ciutats italianes. Aquest inequívoc símbol de la puixança excepcional de Florència escollit per l’obreria, només fou acceptat després d’un referèndum de l’electorat florentí. La cúpula podia aspirar a identificar-se amb l’expressió visual del poder de la República florentina. Tanmateix, el fet que encara no estigués acabada el 1400 constituïa un deteriorament del prestigi de la ciutat i, per això, el seu acabament esdevingué una prioritat urgent.

El desig de diferenciar-se plantejava grans problemes per als artesans encarregats de la seva construcció i es va convocar un concurs el 1418 per tal de trobar una solució satisfactòria. Arquitectes, com a tals, no existien i els projectes eren presentats per una gran varietat de persones, com per exemple Giovanni di Gherardo da Prato, que donava classes sobre Dante i treballava com administrador cap de l’obreria. El projecte escollit fou el de Brunelleschi, que era de formació escultor i orfebre. La seva intenció, en construir una cúpula de doble armadura amb un enginyós ús d’una obra de maó en espiga i sense l’ús tradicional d’un suport de fusta, va causar tal controvèrsia que se li va encarregar que supervisés ell mateix la seva execució (fins ara, sempre una obra era supervisada pel cap de picapedrers contractat). L’elecció de Brunelleschi va suposar una important fita per a l’aparició de l’arquitecte modern. Se’l valorava com enginyer i per l’estalvi de diner que comportava el seu projecte, no pel seu estil.

El 1408 l’obreria va encarregar estàtues dels evangelistes per a la façana de la catedral: a Nanni di Banco (Lluc), Donatello (Joan), Lamberti (Marc), Ciuffagni (Mateu); un relleu de l’Assumpció de la Marededéu a Nanni di Banco per a la Porta della Mandorla; una sèrie de profetes per al campanar, cristalls pintats per als vitralls…

Brunelleschi: Cúpula de Santa Maria del Fiore.  1420-1461. 100 m altura interior; 105,5 m altura exterior; 41 m de diámetre interior; 45,5 m diámetre exterior. Maó, pedra i marbre.  Florència.

florencia23Secció de la cúpula de Santa Maria del Fiore, Florència

 florencia24Axonometria de la cúpula de Santa Maria del Fiore

En el concurs de 1418 per a la cúpula de la catedral va participar també Ghiberti, però el guanyador va ser Brunelleschi. D’aquesta manera, el 1420 se li va confiar la finalització de la catedral (iniciada el 1296 per Arnolfo de Cambio; la façana moderna –de finals del segle XIX– substitueix la que va ser destruïda el 1588) mitjançant la cúpula que estava com a coronació del creuer. La dificultat inicial radicava en la magnitud de la cúpula i la seva empenta colossal, més difícil de contrarestar que les de Pisa i Siena. «El problema de cobrir aquell ampli espai amb una gran cúpula o cimbori es plantejava fonamentalment entorn de la necessitat de construir una gran cintra i les bastides, el que suposava un elevat cost. Brunelleschi, que gaudia de gran prestigi entre els seus coetanis, va obtenir l’encàrrec sense indicar detalladament el procediment a seguir. Va ser llavors, segons relata Vasari, quan va tenir lloc l’escena en què, en respondre als desconfiats que insistien a conèixer el mètode a emprar, després de pregar-los que posessin un ou dret i després d’intentar-ho infructuosament, Brunelleschi ho va aconseguir trencant lleugerament la seva base, anècdota que ha passat a la història com atribuïda a Cristòfor Colom.»[20]

florencia25

Brunelleschi coneixia la cúpula del Panteó de Roma, encara que no es va inspirar directament en ella. El Panteó és una semiesfera recolzada en gruixuts murs de càrrega i dissenyada per ser vista des de l’interior. Brunelleschi s’enfrontava amb una base octogonal de diàmetre semblant, el que complicava l’equilibri de forces, i volia aixecar una cúpula que fos un referent per a la ciutat. No podia, doncs, utilitzar murs de càrrega ja que aquests no permeten cúpules que sobresurtin més d’una tercera part del seu diàmetre per sobre dels murs.

També coneixia la tècnica constructiva de les cúpules bizantines amb les seves nervadures, materials lleugers i la distribució de les forces i càrregues en petxines i contraforts, ja que la cúpula del baptisteri de Florència s’inspira en elles.

Es tracta d’una cúpula apuntada i rematada per una gran llanterna, amb una estructura realitzada amb maons, sobre una base octogonal i composta de dues cúpules paral·leles. Tant l’interior com l’exterior són apuntats seguint un arc amb un radi de 6/7 del diàmetre de l’octògon inscrit a la base. Com la capa interior, en tenir un radi menor, es tanca abans, l’amplada de la segona capa augmenta amb l’altura. La diferència de radis de curvatura contribueix a que les forces es distribueixin seguint una corba anomenada de pètal de flor, amb un punt de màxima tensió en el qual va col·locar un anell de reforç amb bigues de fusta. Entre ambdues capes es troba la capa d’aire amb els nervis i anells que formen l’estructura de la cúpula. Aquesta capa buida permet alleugerir gairebé en un terç el pes total de la cúpula, així com l’existència de dues galeries que permeten accedir a la llanterna. La combinació de les tres capes i la forma apuntada permet una reducció de pes de gairebé en un 45% respecte a una cúpula semiesfèrica. Des del punt de vista mecànic i dinàmic les tres capes actuen com una sola.

La cúpula pesa entre 25.000 i 27.000 tones, un 10,5% del qual és el pes de la llanterna. Es tracta de la major estructura de maó del món, construïda amb maons romans, de molt bona qualitat, i fabricats sota l’estricta supervisió de Brunelleschi. Tots tenen un gruix de 5,1 cm i un llarg entre 15,2 i 30 cm.

Es va utilitzar la pedra en la base de les capes interna i externa. Aquests anells de pedra haurien d’haver arribat a una altura equivalent a la tercera part de l’altura total de la cúpula, però Brunelleschi, un cop aconseguit el control absolut de l’obra, va paralitzar les filades de pedra quan encara no havien arribat a la meitat de l’alçada prevista. Els permòdols que sobresurten servien per recolzar les bastides durant la construcció.

La cúpula està formada per 24 nervis de maons disposats en forma d’espina de peix. Els vuit que recorren els vèrtexs de la cúpula, són els nervis principals, ja que recullen el pes de l’estructura. Dos nervis més per cara ajuden a repartir el pes de la cúpula. Aquest total de 24 nervis parteixen d’un anell de pedra i maó a la base de la cúpula, el qual recull els seus esforços i els transmet al tambor. Paral·lelament a l’anell de la base, hi ha onze anells formats per arcs de maó entre nervi i nervi, que distribueixen les forces tangencials de manera uniforme i transmeten el pes de les estructures als nervis. Els vuit nervis de pedra i marbre que es veuen a l’exterior són decoratius i no compleixen cap funció estructural, ja que els nervis que aguanten la cúpula no es veuen ni des de fora de la catedral ni des de dins. Serveixen per definir els vuit triangles que formen la cúpula i li confereixen, trencant la indefinició d’una cúpula monocroma, un volum i consistència que, d’una altra manera, haguessin quedat difuminats.

La base exterior de la cúpula hauria d’estar envoltada per una galeria de la qual només es va construir en una de les vuit cares. Els òculs del tambor són anteriors a l’obra de Brunelleschi.

La llanterna, amb els seus 16 metres d’altura i un pes aproximat del 10% de total de la cúpula, és una peça clau en el conjunt arquitectònic. Fins aquell moment les llanternes eren petites o inexistents. Està inspirada en els temples circulars de la Roma Imperial i oberta als vents. Està dissenyada com la rematada indispensable a una cúpula apuntada i és una mena de punt de fuga de la perspectiva de la catedral.

La cúpula s’alça sobre un cimbori octogonal i subdivideix el seu pes, per donar menys empenta, amb una cúpula interior més baixa i una cúpula externa que, peraltant-se en arc apuntat, serveix de contrafort a la cúpula interior. En efecte, les cúpules semiesfèriques tendeixen, a causa del pes del seu centre, a enfonsar-se de manera que els seus extrems s’obren cap a for;, en canvi, les cúpules apuntades tendeixen a obrir-se per la cúspide i, per tant els seus extrems exerceixen un gran impuls cap a dins. En combinar ambdues, Brunelleschi va poder contrarestar l’empenta horitzontal de la cúpula semiesfèrica amb el pes, en sentit contrari, de la cúpula exterior de perfil apuntat (és el mateix sistema que les cúpules cistercenques). A més, va unir les dues cúpules mitjançant costelles en els angles i va envoltar la cúpula interior amb grans anells de bigues de fusta unides entre si amb barres de ferro: aquesta combinació constitueix la veritable invenció de Brunelleschi. La idea de les dues cúpules permet, d’altra banda, deixar un espai lliure entre ambdues, amb el que es resol així mateix el problema de l’accessibilitat a la part alta de la construcció i a l’extradós de la cúpula interior.

Va introduir també el sistema de construir-la sense cintres: la cúpula no es podia aixecar amb els mitjans tècnics disponibles (recordem que una cúpula en construcció havia de ser sostinguda fins arribar a la clau de volta, mitjançant grans estructures de fusta i ja no se sabien construir cintres tan grans). Evidentment, quan en el Trecento es va construir el tambor hi havia a Florència fusters capaços d’armar cintres d’aquesta grandària, però finalitzat el temps de les grans construccions i amb la tendència al refinament decoratiu, s’havia perdut l’ofici per realitzar treballs d’aquesta envergadura. Brunelleschi hagués pogut intentar recuperar la tècnica oblidada, però va optar per inventar una nova tècnica, però no per construir cintres sinó per automantenir la cúpula durant la seva construcció: la cúpula s’anava tancant a mesura que anava pujant.

La cúpula de Florència és un dels pocs monuments que des de la seva construcció s’ha considerat unànimement com a perfecte. Per aixecar aquella mitja taronja, Brunelleschi va estudiar les antiguitats romans, els cimboris medievals i les cúpules bizantines de Ravenna. En les formes perfectes de la seva arquitectura, va expressar no només una nova i grandiosa concepció del món, sinó una nova condició de la ment humana: la cúpula de Santa Maria del Fiore havia de ser la clau que coordinés en un nou sistema tots els elements que componien la catedral, de manera que la significació global del monument fos l’expressió no de l’antiga societat medieval que havia construït el temple, sinó de l’actual societat florentina.

Va projectar la doble cúpula no només per raons tècniques que exigia la mecànica de forces, sinó per una específica raó formal: “perché la torni piú magnífica e gonfiata”. És a dir, que la finalitat de la doble cúpula és la de diferenciar les seves proporcions segons es tracti dels espais buits de l’interior o dels volums plens, de la distribució de les masses, a l’exterior. Efectivament, a l’interior la cúpula no té nervadures i els triangles esfèrics, en trobar-se, determinen angles díedres, corbs; d’aquesta manera, la cúpula interna coordina les diferents direccions espacials de la nau i del tambor octogonal i les condueix al profund buit, en fuga, de la llanterna, d’acord amb les lleis de la perspectiva. A l’exterior, en canvi, on es tracta de coordinar les masses i no els espais buits, els triangles esfèrics –més esvelts aquí perquè són apuntats– es mostren com tenses membranes rosades entre la carcassa potent de les nervadures de marbre blanc que condueixen el moviment de masses de l’edifici fins l’airosa llanterna que corona la cúpula.

Aquesta cúpula no és ja l’expressió col·lectiva del sentiment religiós de la comunitat, sinó l’expressió individual d’un artista que interpreta el sentiment col·lectiu. La cúpula no es limita a concloure un edifici d’una altra època, sinó que el redefineix, l’adopta, transforma la seva significació. Arnolfo havia concebut la catedral com un cos longitudinal de tres naus que desembocaven en una tribuna octogonal amb absis a cada costat, com els pètals d’una flor sobre la tija. Buscava, per tant, el contrast entre la perspectiva recta de les naus i la imprevista expansió radial de l’espai. Brunelleschi es va proposar equilibrar, amb la cúpula, tots aquests espais (masses a l’exterior, espais buits a l’interior), és a dir, transformar en proporcional l’edifici concebut en sentit dimensional. Amb l’ampli cos de la cúpula coordina i conclou els espais radicals del cor, mentre que amb el perfil ogival equilibra en altura l’espai longitudinal de la nau i amb la convergència de les nervadures defineix la forma de la cúpula; aquesta ja no pesa sobre l’edifici, sinó que apareix lliure i com inflada en l’aire, amb la tensió elàstica dels paraments, tensos entre les nervadures com la tela entre les varetes d’un paraigua.

La ciutat no és ja el municipi lliure per al qual Arnolfo havia pensat la catedral en el lloc de l’antiga església de Santa Reparata. És el centre d’un petit estat, i la cúpula és el pivot dels barris i els carrers de la ciutat, domina i caracteritza el paisatge urbà, però amb el desenvolupament en altura i amb l’amplitud de les seves corbes s’uneix a l’horitzó dels turons que envolten la ciutat.


[1] Canniffe, Eamonn (2008). The politics of the Piazza. The history and meaning of the Italian square. Aldershot. Ashgate Publishing Limited. Pàgs. 68-70

[2] Wackernagel, Martin (1997). El medio artístico en la Florencia del Renacimiento: obras y comitentes, talleres y mercado. Tres Cantos. Akal. Pàg. 212

[3] Leonardo Bruni (1974). Panegirico della città de Firenze.  Florència. La Nuova Italia Editrice. 97 pàgs.

[4] Brucker, Gene A. (1971). The Society of Renaissance Florence. Toronto. University of Toronto Press. Pàg. 90

[5] Battisti, Eugenio (1981). Filippo Brunelleschi. Nova York. Phaidon Press. Pàg. 334

[6] D’aquí el nom de Museo dell’Opera del Duomo, i similars

[7] Janson, H.W. (1962). The Sculpture of Donatello. New Jersey. Princeton. Pàgs. 12-13

[8] Richard Krautheimer (1982). Lorenzo Ghiberti. New Jersey. Princeton. Pàgs. 57, 109, 286, 303 I 372-373

[9] Argan, Giulio Carlo (1996). Renacimiento y barroco: el arte italiano de Giotto a Leonardo da Vinci. Tres Cantos. Akal. 2ª ed. Pàgs. 112-114)

[10] Ceysson, Bernard (i altres) (1996). La escultura. La tradición de la escultura antigua desde el siglo XV al XVIII. Barcelona. Carroggio. Pàg. 21

[11] Zervas, Diane (1987). The Parte Guelfa, Brunelleschi and Donatello. Nova York. Locust Valley. Pàgs. 101-109

[12] Janson, H.W. (1962). The Sculpture of Donatello. New Jersey. Princeton. Pàg. 17

[13] El stiacciato o schiacciato (relleu aplanat) és una tècnica escultòrica que permet de realitzar un baix relleu amb una variació mínima, (de vegades es parla de mil·límetres), respecte al fons. Per donar a l’espectador la il·lusió de profunditat, el gruix disminueix gradualment des de primer pla fins el fons.

[14] Janson, H.W. (1979). The Sculpture of Donatello. New Jersey. Princeton. 260 pàgs.

[15] «Va executar per a l’art dels Cuirassers la figura d’un Sant Jordi armat, d’una gran vivacitat i gest ferotge. En el seu cap es reconeix la bellesa de la joventut, l’ànim i el valor amb les armes, una vivacitat gallardament terrible i un meravellós gest de moviment dins de la pròpia pedra. I certament, en les figures modernes no s’ha vist mai tanta vivacitat, ni en el marbre tant esperit, com els que la naturalesa i l’art van posar en aquesta obra per mà de Donato. Al basament que sosté el seu tabernacle hi va treballar un baix relleu en marbre del moment en què mata la serp, en què hi ha, entre altres coses, un cavall molt admirat i elogiable. Al frontispici va fer en mig  relleu un Déu Pare, i a la façana de l’esmentada església de Sant Miquel va esculpir en marbre i en l’ordre antic anomenat corinti, amb res que recordi a l’estil gòtic, el tabernacle del Gremi dels Mercaders, per col·locar-hi dues estàtues que al final no va fer perquè no hi va haver acord en el preu.»

Girogio Vasari (2002). Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. Madrid. Càtedra. (Col. Grandes Temas) 2ª ed. Pàg. 282

[16] Bozal, V. (i altres) (1992). La escultura. Barcelona. Carroggio. Volum 2 de la Historia de Arte. Pàgs. 159-165

[17] Onians, John: «Bruneleeschi: Humanist or Nationalist», Art History 5 (1982), pàgs. 259-272

[18] Argan, Giulio Carlo (1990). Brunelleschi. Madrid. Xarait Libros. (Col. Libros de arquitectura y arte). 152 pàgs.

[19] Gavitt, Philip (1990). Charity and Children in Renaissance Florence. Michigan. The University of Michigan Press. 330 pàgs.

[20] Azcárate, José Mº de (1992), La arquitectura: de los orígenes al Renacimiento. Tomo 3 de la Historia del Arte. Barcelona. Carroggio S.A. de Ediciones. Pàg. 230

Dr. Joan Campàs Montaner
jcampas@uoc.edu        Aura digital
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del Curs L’art dels museus: els Uffizi
1. Desconstruint alguns mites del Renaixement
2. Les corts italianes: el context històric del Renaixement italià
3. Milà i el Renaixement: dels Visconti als Sforza
4. L’Urbino de Federico de Montefeltro
5. La Ferrara dels Este
6. La Màntua dels Gonzaga
7. El regne de Nàpols d’Alfons I
8. La Venècia dels dogo
9. Forència en el Renaixement (1)
10. Florència en el Renaixement: política i mecenatge
11. Els Mèdici, senyors de Florència
12. Giorgio Vasari: els Uffizi, 1560-1581
13. Maestro della Sant’Agata: Madonna de Pisa
14. Cimabue: Maestà di santa Trinità
15. Duccio: Palla Rucellai
16. Giotto: Madonna Ognissanti
17. Simone Martini: L’Anunciació
18. Gentile da Fabriano: Adoració dels mags
19. Lorenzo Monaco: La coronació de la marededéu
20. Fra Angèlic: Coronació de la marededéu
21. Paolo Uccello: La batalla de san Romano
22. Domenico Veneziano: Sacra conversazione
23. Piero della Francesca: Díptic del duc d’Urbino
24. Filippo Lippi: Coronació de la marededéu
25. Hugo van der Goes: Tríptic Portinari
26. Sandro Botticelli: Judit
27. Sandro Botticelli: L’adoració dels mags
28. Sandro Botticelli: La marededéu del magníficat
29. Sandro Botticelli: El naixement de Venus
30. Sandro Botticelli: Al·legoria de la primavera
31. Sandro Botticelli: Minerva i el centaure
32. Sandro Botticelli: L’anunciació Cestello
33. Sandro Botticelli: La calúmnia d’Apel·les
34. Leonardo da Vinci: L’anunciació
35. Leonardo da Vinci: Adoració dels reis
36. Giovanni Bellini: Al·legoria sacra
37. Miquel Àngel: Tondo Doni
38. Rafael: Madonna del cardellino
39. Ticià: La venus d’Urbino

563 comments

 1. bursa nakliyat ve taşımacılık şirketimiz asönsörlü ve kaliteli,hızli, sorunsuz,sigortalı ev taşıması uzman elemanlarımızla yapmaktadır.Eksper elemanımız siz müşterilerimizin ev eşyalarını güvenli bir şekilde taşıma yapmaları için siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarının tespitini yapmaktadır.Kaliteli hizmet vermek için tüm imkanlarımızla mudanya evden eve nakliyat şirketi olarak çalışıyoruz.En ufak ev taşımasında zarar ve ziyanda firmamız siz müşterilerimize yardımcı olacaktır.

 2. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 3. hello there and thank you on your info – I have definitely picked up something new from proper here. I did alternatively expertise a few technical points the use of this website, since I experienced to reload the website a lot of occasions prior to I may get it to load correctly. I have been thinking about in case your web hosting is OK? Now not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently impact your placement in google and can damage your high quality ranking if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can glance out for much extra of your respective exciting content. Ensure that you replace this again very soon..

 4. Taşınma işlerinde profesyonel çözümler ve aranılan kaliteli nakliye desteği Ankara ve semtleri için Ankara evden eve nakliyat kalitesi ile gerçekleşmektedir. Nakliye çalışmalarında çözüm ortağınız olarak aradığınız hizmet kalitesini lider kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirmeniz mümkündür. Hızlı teslimat, garantili iş güvencesi ve ekonomik fiyat garantisiyle üst düzey nakliye hizmetini lider firmalarla gerçekleştirmeniz mümkündür.
  Taşınma işlerinde aranılan kaliteli hizmet desteği için bu alanda işini iyi yapan nakliye kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Sorumluluk bilinciyle hareket eden, işimi önemseyen, ilkeli çalışma politikasıyla sizlere destek olan nakliye kuruluşlarıyla bu desteği almanız mümkündür. Siz de tüm bu ayrıcalıkları nakliye işlerinizde bir arada yaşamak istiyorsanız bizimle çalışmayı deneyebilirsiniz.

 5. Good point! Interesting tips over this website. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I have spent 3 hours trying to find such article. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Now with the work done, I will enjoy some online gay cams. Thank you very much!! Greetings from Denver!

 6. Just think of what Woodrow Wilson stood for: he stood for world government. He wanted an early United Nations, League of Nations. But it was the conservatives, Republicans, that stood up against him. — Ron Paul Justifying conscription to promote the cause of liberty is one of the most bizarre notions ever conceived by man! Forced servitude, with the risk of death and serious injury as a price to live free, makes no sense. — Ron Paul

 7. There are some fascinating points in time on this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There’s some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as well

 8. Howdy I am so delighted I found your webpage, I really found you by error, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic work.

 9. 9. We will only print your tape once you have checked the proof and give us approval, as to minimise the risk of error.10. Our 3 purpose built sites combined print over 1 million rolls of tape each year, that’s a lot of tape!

 10. My partner and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write in relation to here. Again, awesome site!

 11. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 12. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 13. Paykasa yüzbinlerce platformda alışverişlerde kullanabileceğiniz ön ödemeli bir karttır.
  Paykasa kart kullanıcıları basit işlem yapmak ve güvenli alışveriş için online alışverişlerde paykasa kartı tercih etmektedirler. paykasa al firması olarak bizlerden güvenli bir şekilde satın alanilirsiniz.

 14. Hello, Neat post. There is an issue with your web site in internet explorer, might test this… IE nonetheless is the marketplace chief and a huge element of other people will miss your magnificent writing due to this problem.

 15. Nice post. I be taught one thing more challenging on completely different blogs everyday. It would at all times be stimulating to learn content material from other writers and observe a bit of something from their store. I’d want to make use of some with the content material on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link on your web blog. Thanks for sharing.

 16. Hello, Neat post. There’s a problem along with your site in web explorer, would check this… IE still is the market leader and a huge component to folks will leave out your excellent writing because of this problem.

 17. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 18. Woah this blog is wonderful i really like studying your articles. Keep up the good work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you could aid them greatly.

 19. You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 20. The very root of your writing while appearing reasonable at first, did not work well with me after some time. Somewhere within the paragraphs you were able to make me a believer but only for a very short while. I however have a problem with your leaps in logic and you would do well to help fill in all those breaks. In the event that you can accomplish that, I could surely end up being impressed.

 21. Hello! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any recommendations, please share. With thanks!

 22. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 23. I’m sorry it has taken me so long to make a new list. There were some problems making this list. I also was away from the computer for awhile. I hope you all have had a good month. It’s been almost a month since the last update. The next list won’t take that long to make. At least I hope it won’t.

 24. Almanca Tercüme Bürosu
  Tercüme talebiniz doğrultusunda tarafımıza ulaşan dökümanlarınız detaylı bir şekilde incelenir ve alanında uzman ve tecrübe sahibi tercümanlarımıza yölendirilir. Dökümların içeriğine göre teslimat süresi belirlenir ve anında çalışmaya başlanır. Almanca tercüme talepleriniz titizlikle incelenir ve tarafınıza en kaliteli hizmet en kısa sürede verilir. Almanca tercümeleriniz için uzman ekibimiz her zaman sizin yanınızda.

 25. İngilizce Tercüme Bürosu
  Profesyonel ve kaliteli tercümenin kilit noktası uzmanlık alanlarına göre tercüman görevlendirilmesidir. Tercüme alanlarının başlıcaları ; Teknik tercüme, hukuki tercüme, medikal tercüme, akademik tercüme, finansal tercüme, basın çevirileri, konsolosluk çevirileri, simultane çeviriler, ardıl çeviriler, redaksiyon ve daha fazlası. İngilizce tercümelerinizi profesyonel, güvenilir bir ekiple gerçekleştirir, müşteri memnuniyeti için çalışırız. İngilizce çevirileriniz için uzman ekibimiz her zaman sizlerle.

 26. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 27. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot

 28. My spouse and i have been now delighted that Chris managed to do his reports through your ideas he gained while using the site. It’s not at all simplistic to simply be giving away secrets and techniques which people have been making money from. Therefore we fully grasp we’ve got the writer to appreciate for that. The specific illustrations you’ve made, the straightforward website navigation, the friendships you make it possible to create – it is many unbelievable, and it’s leading our son in addition to our family believe that the concept is satisfying, which is certainly seriously pressing. Thanks for the whole lot!

 29. Nice blog here! Additionally your website rather a lot up very fast! What web host are you the use of? Can I get your associate hyperlink for your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 30. Aw, this was a really nice post. In thought I wish to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and on no account appear to get something done.

 31. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

 32. Başkent Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan Çayyolu, birçok ilçeye kıyasla daha gelişmiş durumdadır. Ferah ve yaşanabilir sosyal alanlarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle her sektörün olduğu gibi nakliyat sektöründe görev yapan firmalarında buraya olan ilgisi oldukça fazladır.
  Çayyolu evden eve nakliyat hizmeti sunan firmalar bu bölgeyle özel olarak alakadar olmaktadır. Kültürlü insanların bulunduğu bu semtte taşımacılığa verilen dikkat oldukça fazla olduğu kadar bir o kadarda önemlidir.
  Deha Nakliyat firmamız başkentin her bölgesinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bu bölgelerin başında gelen Çayyolu semtine de özel statüde yaklaşmaktadır. Çayyolu nakliyat müşterilerine, firmamız kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam etmektedir.

 33. I like it! Interesting tips over this site. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before. I could not resist commenting. I’ve spent 2 hours trying to find such infos. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Done with the search done, I’ll enjoy some model gay webcams. Thank you!! Greetings from Californa!

 34. Mudanya evden eve nakliyat şirketimiz konumu itibari ile Mudanya ilçesinde yer almaktadır.Şirketimiz asönsörlü ve şehiriçi,şehirler arası hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman işinde usta ve kaliteli titiz işler yaparak siz müşterilerimizin ev taşıma işlerini güvenli bir şekilde yapmaktadır.Firmamızın eksper elemanı siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarınıza bakarak uygun ekonomik ve kaliteli hizmet vermek için ev eşyanızın takibini yaparak kaliteli ve bütçenize uygun fiyat vermeye çalışmaktadır.

 35. Gemlik evden eve nakliyat firmamız gemlik ilçesinde 14 yıldır hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman ve kaliteli ev eşyası taşıması yapan Gemlik ilçesinin lider firması sigortalı ve asönsörlü taşıma yapan kurumsal firması olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.Kaliteli,hızlı taşımanın tek adresi olarak güvenilir hizmet sağlıyoruz.Uygun fiyat için bir telefon kadar yakınız.

 36. Very nice article and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you people have any thoughts on where to hire some professional writers? Thank you 🙂

 37. Somebody essentially assist to make severely posts I’d state. That is the first time I frequented your web page and so far? I amazed with the analysis you made to make this particular put up incredible. Fantastic job!

 38. Cool one! Interesting tips over this website. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I have spent some time looking for such tips. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Right now with the task done, I’ll watch some online gay Cams. Gracias!!! Greetings from Amsterdam!

 39. Thanks for sharing superb informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web-site.

 40. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 41. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 42. Alanya, Antalya’nın 132 km doğusunda bulunan, yerli ve yerleşik yabancı nüfusuyla yoğun bir turizm şehridir. İlçenin en önemli tarihi yapıtı Alanya Kalesi’dir. Bunun yanısıra Kızılkule, Damlataş Mağaraları ile Alanya, oldukça güzel bir yapıya sahiptir. Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından alanya için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz.

 43. One of the automobile sector’s most commonly used international set of standards used in quality management systems, ISO/TS 16949. Its rapidly evolving with the publication of a new global industry standard by the International Automotive Task Force (IATF). This latest version was built with a never before seen level of industry feedback and engagement from AIAG members representing North America.

 44. Okay so I’m to write a creative writing essay on my own personal utopia and what i would like it to be like and all that. I’m having issues starting though. I can’t seem to come up with a good introduction that would lead to my thesis—which i don’t even have..

 45. Thank you a lot for sharing this with all people you really recognize what you are talking approximately! Bookmarked. Kindly also talk over with my website =). We could have a link exchange arrangement between us!

 46. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 47. bandar judi Mungkin tidak ada taruhan yang lebih baik dalam olahraga daripada bermain underdog di rumah. Tim memainkan bola yang terinspirasi di rumah. Slim underdog secara teratur menang seketika. Sebagai penjuadi tajam menonjol berjudi dengan bandar, dan mereka cenderung bertaruh lebih permulaan. Kotak lazimnya bertaruh di kemudian hari (atau pekan, untuk sepakbola) dan mereka cenderung memilih favorit. Seandainya kamu menyukai underdog, kamu sebaiknya mendapatkan taruhan kita selambat mungkin, di mana ada tindakan berat dari kotak pada favorit judi bola terpercaya.

 48. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 49. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 50. You could definitely see your expertise in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 51. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 52. Aw, this was a very nice post. In concept I wish to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and certainly not seem to get one thing done.

 53. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 54. Hi there I am so thrilled I found your site, I really found you by accident, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 55. After reading your post, you have a great website with interesting content. But I think you can improve your current google ranks by using this service. My friend uses it and it works great. Just check to https://bit.ly/2v7j3id, it’s very nice tool to bring you a lot of new readers on a daily basis. Keep up the quality work!

 56. After reading your post, you have a great website with interesting content. But I think you can improve your current google ranks by using SEO website traffic net. My friend uses it and it works great. Just google it, it’s very nice tool to bring you a lot of new readers on a daily basis. Keep up the quality work!

 57. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 58. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 59. poker online ialah diantara ragam judi uang yang paling besar digemari. Banyak upaya yang bisa kita lakukan agar menerima uang yang cukup banyak dari agen poker. bandarqq juga memberikan sebuah kenyamanan dikala kita memainkannya. Ada hal yang perlu kita observasi dikala bermain situs poker.

 60. You’ve worked hard this week. Now it’s time to let your hair down and have a little fun. You can do just that at http://www.camgirl.pw There’s a whole lot of sexy cam girls there. You’ll be amazed by how many there are. Not only that, but these girls are super dirty. This is by far the hottest cam site on the internet. You’ll fully understand that the very second your eyeballs are laid upon these beauties.

 61. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 62. First of all I would like to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Thanks!

 63. I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 64. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 65. I just like the valuable info you supply on your articles. I’ll bookmark your blog and test again right here frequently. I am slightly certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 66. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 67. Restylane乃一系列用於美顏的長效透明質酸產品。 Restylane療程能有效撫平皺紋、美化臉型輪廓及唇部,並可改善膚質及肌膚的彈性。Restylane透明質酸作用原理 Restylane透明質酸均以非動物來源的透明質酸作為原料,獨有的NASHA™專利技術研製而成。微量Restylane透明質酸凝膠到皮膚中,可以讓您的面部肌膚恢復豐盈飽滿。 Restylane透明質酸中的透明質酸與人體內的天然透明質酸十分相似,使用前無需進行皮膚測試,引起過敏反應的機率亦極低。

 68. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 69. 激光是單一波段的光能 , 在同一時間發射 , 光線能量較為集中 , 能深入皮膚打擊患處之異常色素或血管 , 溫和地刺激皮膚內的骨膠原更生, 新生的骨膠原令您的膚質光澤柔嫩 , 煥然一新 , 抗老效果顯著。有效治療色斑(雀斑 , 太陽斑 , 咖啡斑 , 太田痣 , 紋身) , 血管問題 (葡萄色斑 , 微絲血管擴張) , 膚色不均 , 皮膚鬆弛 , 毛孔粗大 治療後皮膚會出現短暫的紅腫 , 要注意防曬及遵照醫生指示護理皮膚

 70. Thanks for your entire efforts on this web page. Betty really loves managing investigation and it is easy to see why. A number of us know all of the lively manner you deliver good guides on this website and in addition foster response from others on this subject matter then my simple princess is certainly becoming educated a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re the one conducting a pretty cool job.

 71. I have been browsing on-line more than three hours as of late, but I never found any interesting article like yours. It¡¦s lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet might be a lot more useful than ever before.

 72. PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 73. Bursa Metro Evden Eve Nakliyat
  Merhabalar. Yeni bir iş yerine veya yeni bir eve taşınmak her ne kadar sevindirici bir durum olsa da bazen eşya taşıma sırasında zorluklarla karşılaşmayın asansörlü nakliyat ve hasara karşı korkmalı paketleme hizmetlerimile siz müşterilerimizin hizmetindeyiz

 74. 全「身」趨勢!LSD真空無痛技術,無需使用冷凍啫喱,比傳統激光脫毛更安全,更舒適,更快捷。腿部背部永久脫毛,只需15分鐘!最快激光脫毛科技 配以22x35mm 及 9x9mm 治療機頭,比其他品牌之24mm為大,覆蓋肌膚範圍更廣。 因而更能縮短療程時間及次數。專為亞洲皮膚而設 因應不同膚色設定不同能量,無論膚色較深或較白均適用 最舒適及最有效的激光脫毛體驗 (與755nm及1064nm作比較) 設真空脫毛技術 LUMENIS LightSheer® Desire 激光脫毛儀備有真空脫毛技術,令激光能量更集中聚焦,達至更快及更有效之療程效果。

 75. Are you the kind of guy who loves to watch sexy girls get fucked in the ass? If so, then you need to check out this site https://t.frtyt.com/brwbcvyrr4?aff_id=29696&offer_id=5425&nopop=1 This is the one place where anal sex lovers can get their fix. You’ve never seen asses this tight fucked by cocks this big. Each asshole is super tight and it gets fucked by a huge cock. It’s impossible not to beat off while watching these beauties getting ass fucked.

 76. Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal site.

 77. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 78. CO2激光(CO2 laser / 二氧化碳激光)的波長是10600nm,照射到皮膚上會被皮膚的水份吸收,瞬間將皮膚有問題的組織氣化。CO2激光可以用來消除各種皮膚問題包括疣、癦、痣、脂溢性角化、粉刺和汗管瘤等。當治療後,您的皮膚需要5至10天時間復原。期間保持傷口清潔便可。優點:CO2激光所切割的深度比刮除術較深,亦較精準。可以處理較深層的皮膚問題,例如去除癦、油脂粒、肉粒、疣、珍珠疣、角質增生等。其復原亦較快,減少留下疤痕的機會。它最大的優點在於,能夠進一步減少激光治療過程當中的熱損傷反應,提升了激光治療的安全性,治療過程中幾乎沒有疼痛感

 79. Dysport是A型肉毒桿菌素,為英國一所受嚴格監管的藥廠內透過高科技純化程序提煉的蛋白質。 Dysport更獲美國食品及藥物管理局FDA核准用於美容用途,肯定其效果及安全性。其能有效阻隔神經訊息傳達,令肌肉不受神經控制,減退因肌肉而過度收縮引致的面部動態性皺紋及放鬆過度活躍的肌肉,以達到瘦面、瘦小腿效果;亦能抑制汗腺掛汗的神經系統,有效減少汗水分泌,達到止汗​​及減少異味。Dysport 瘦面 溶脂 Dysport注射到咬肌內,抑制神經肌接頭處乙酰膽鹼遞質的傳遞,使咬肌張力變小而達到瘦臉效果。

 80. I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours. It is lovely value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the web will be a lot more helpful than ever before.

 81. Hey very nice website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am satisfied to find numerous useful information right here in the post, we need work out more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 82. Are you the type who likes to hangout on social media? Have you ever thought about making it a career? You can help promote their business using social media. This means you can do what you already love doing and make money at it. Does this sound like something you’d like to do? If so, then check out http://d526fc0l5b3nfyfg3bx3sfpbkq.hop.clickbank.net/ You can help people and make some money in the process. You already hang out at social media sites. Why not make a few bucks doing it?

 83. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 84. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 85. “Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!”

 86. I have read a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you put to make this kind of magnificent informative site.

 87. The weekend is fast approaching. Why not spend it with a sexy cam girl? There’s plenty of them over at http://www.camgirl.pw All of these girls are wanting to have a good time. That’s exactly what you’re looking for too. The most fun you’ll ever have online is right here. Have yourself a good time and meet someone new. That’s what this site is all about.

 88. Hello, Neat post. There’s an issue along with your web site in web explorer, would check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a large element of people will omit your wonderful writing due to this problem.

 89. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 90. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 91. I¡¦ve learn some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to create this sort of wonderful informative website.

 92. I simply could not depart your site prior to suggesting that I extremely loved the standard info a person supply for your visitors? Is gonna be again continuously in order to check up on new posts.

 93. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 94. You know therefore considerably on the subject of this matter, made me personally consider it from so many varied angles. Its like women and men aren’t interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. Always care for it up!

 95. Hi, Neat post. There’s an issue with your website in internet explorer, could test this¡K IE nonetheless is the market leader and a large part of other folks will miss your great writing due to this problem.

 96. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 97. I’m just writing to let you be aware of of the remarkable discovery my princess obtained going through your web site. She picked up too many things, with the inclusion of what it’s like to possess an ideal coaching mood to make others with no trouble understand chosen hard to do matters. You really exceeded readers’ expectations. Thanks for distributing these productive, trustworthy, educational and as well as cool tips about your topic to Jane.

 98. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 99. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 100. What i don’t realize is in fact how you’re not actually much more smartly-liked than you may be now. You are very intelligent. You already know therefore considerably relating to this subject, made me in my opinion imagine it from a lot of numerous angles. Its like men and women don’t seem to be involved unless it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times care for it up!

 101. Hello, Neat post. There’s a problem along with your web site in web explorer, would test this¡K IE nonetheless is the market leader and a big component of other people will leave out your excellent writing due to this problem.

 102. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 103. I and my pals happened to be checking out the good information located on your web page while then got a horrible feeling I had not thanked the website owner for them. These people became so thrilled to learn all of them and have now in reality been having fun with them. Appreciate your being indeed kind and for considering this kind of cool information millions of individuals are really eager to understand about. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

 104. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful information particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.

 105. I just could not depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information a person supply on your visitors? Is going to be back often in order to check out new posts

 106. r0d3nt is a bipolar rapist psychopath DOB 6/3/1975 has raped 2 girls at HOPE hacker conventions. andrew strutt wife Sichan Li is in the United States illegally. r0d3nt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. andrew strutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. andrew strutt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. r0d3nt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. andy strutt wife has access to his secret material. sprint phone 321-917-5986 google voice 702-514-0650 works at leidos cyber

 107. You deserve a break. You’ve been working hard this week. All that hard work has stressed you out. The best way to get rid of the stress is by having a little fun with a cam girl. There’s a whole lot of them over at http://www.camgirl.pw The babes are never ending when you visit that site. You’re in for a real treat the very second your eyes catch a glimpse of this.

 108. I have to voice my admiration for your generosity for women who have the need for help with that field. Your special dedication to passing the solution along had become quite productive and have surely empowered guys and women like me to reach their aims. Your useful help implies this much a person like me and extremely more to my fellow workers. Many thanks; from each one of us.

 109. Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 110. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 111. andrew strutt is a rapist and mentally ill do not trust him. R0d3nt raped 2 girls at hacker conventions andrew david strutt wife Sichan Li is in the United States illegally. r0d3nt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. andrew david strutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. andrew strutt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. andrew strutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. andrew david strutt wife has access to his secret material. DOB 6/3/1975 sprint phone 321-917-5986 google voice 702-514-0650 works at leidos cyber

 112. You should set aside time each day to talk to a hot girl. There are plenty of them over at http://www.camgirl.pw You’re really going to have yourself a good time there. It’s wall to wall babes and that’s just the beginning. Check it out and get ready to smile.

 113. You’ve been a busy cowboy lately. Don’t you think it’s time to settle down and relax? You can do just that with the babes over at http://www.camgirl.pw There’s plenty of hot girls over there who know how to treat a cowboy right. Take off your spurs and mosey on into a chat with one of these beauties.

 114. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 115. What i don’t understood is in truth how you are not actually a lot more neatly-appreciated than you may be now. You’re very intelligent. You understand thus significantly in terms of this topic, produced me in my opinion consider it from a lot of varied angles. Its like women and men are not interested except it¡¦s one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. Always deal with it up!

 116. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and good luck.

 117. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 118. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 119. I was just searching for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 120. Great paintings! That is the type of information that are meant to be shared across the web. Disgrace on the seek engines for not positioning this publish higher! Come on over and consult with my site . Thank you =)

 121. I really wanted to write down a quick comment so as to express gratitude to you for these amazing strategies you are writing at this website. My time consuming internet look up has at the end been compensated with good quality content to write about with my classmates and friends. I would express that we visitors actually are really fortunate to be in a great network with many perfect individuals with valuable suggestions. I feel very lucky to have encountered your entire website page and look forward to many more cool times reading here. Thanks again for all the details.

 122. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 123. andy strutt DOB 6/3/1975 sprint phone 312-917-5986 google voice 702-514-0650 works at leidos has raped 2 girls at HOPE hacker conventions. andrew strutt wife Sichan Li is in the United States illegally. astrutt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. astrutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. andrew david strutt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. andy strutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. r0d3nt wife has access to his secret material.

 124. Real men like to talk to sexy girls. There’s no denying that. Where does a man go to talk to a sexy girl? There’s just one place on the the internet to do that. The hottest girls can be found at http://www.camgirl.pw Have yourself a total blast and meet a few sexy girls. You’ll have a whole lot of fun doing so.

 125. Every guy out there needs to talk to a hot girl sometimes. There’s just one site that’s full of the hottest babes on the entire internet. That site is http://www.camgirl.pw and it’s going to put a smile on your face. Make sure you spend some of your precious free time there. It’ll be the best decision that you’ve made in quite some time.

 126. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 127. Thanks for every other great article. The place else could anyone get that kind of information in such a perfect method of writing? I have a presentation next week, and I’m at the search for such info.

 128. you’re in point of fact a just right webmaster. The web site loading pace is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve performed a wonderful process on this matter!

 129. The things i have seen in terms of pc memory is that often there are features such as SDRAM, DDR and so forth, that must match up the features of the mother board. If the personal computer’s motherboard is rather current and there are no computer OS issues, updating the ram literally normally requires under an hour or so. It’s on the list of easiest computer system upgrade procedures one can imagine. Thanks for giving your ideas.

 130. I have really learned some new things as a result of your site. One other thing I’d like to say is newer pc os’s often allow a lot more memory to be utilized, but they also demand more memory simply to perform. If one’s computer can not handle much more memory and the newest application requires that memory space increase, it can be the time to buy a new PC. Thanks

 131. Hello, Neat post. There is an issue along with your web site in internet explorer, would check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a big portion of folks will miss your fantastic writing due to this problem.

 132. Thanks for the ideas you have shared here. Yet another thing I would like to state is that computer memory specifications generally go up along with other developments in the know-how. For instance, when new generations of cpus are introduced to the market, there is usually a matching increase in the dimensions demands of all computer system memory and hard drive space. This is because software program operated through these cpus will inevitably boost in power to make use of the new know-how.

 133. One thing I would like to say is the fact before getting more laptop memory, consider the machine into which it could be installed. If your machine is running Windows XP, for instance, the memory ceiling is 3.25GB. Installing above this would simply constitute some sort of waste. Be sure that one’s mother board can handle your upgrade volume, as well. Thanks for your blog post.

 134. I simply wanted to post a message to say thanks to you for the fabulous hints you are posting at this website. My prolonged internet look up has at the end of the day been paid with sensible content to exchange with my colleagues. I ‘d assume that we visitors actually are extremely fortunate to exist in a magnificent place with so many special individuals with useful advice. I feel very blessed to have seen the web page and look forward to many more enjoyable times reading here. Thank you once again for everything.

 135. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this information So i¡¦m glad to show that I have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most undoubtedly will make certain to do not disregard this site and provides it a glance on a continuing basis.

 136. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 137. Thank you for some other wonderful article. Where else could anyone get that kind of info in such an ideal approach of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such information.

 138. obviously like your website however you need to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth however I¡¦ll definitely come back again.

 139. Thank you for every other informative website. The place else may just I am getting that type of information written in such an ideal way? I have a undertaking that I’m simply now working on, and I have been on the look out for such information.

 140. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 141. I have acquired some new things from your site about pc’s. Another thing I’ve always believed is that laptop computers have become a specific thing that each household must have for some reasons. They supply you with convenient ways to organize the home, pay bills, go shopping, study, hear music and in many cases watch shows. An innovative strategy to complete every one of these tasks has been a notebook. These pc’s are mobile ones, small, effective and portable.

 142. I have really learned result-oriented things via your weblog. One other thing I would really like to say is that newer laptop or computer operating systems are likely to allow a lot more memory to be utilized, but they likewise demand more storage simply to run. If your computer could not handle additional memory and the newest application requires that storage increase, it might be the time to shop for a new Laptop or computer. Thanks

 143. Great blog post. A few things i would like to contribute is that computer system memory must be purchased if the computer cannot cope with anything you do with it. One can install two random access memory boards of 1GB each, in particular, but not certainly one of 1GB and one with 2GB. One should always check the car maker’s documentation for the PC to ensure what type of memory space is necessary.

 144. I’ve learned some new things by your website. One other thing I’d like to say is that often newer personal computer operating systems tend to allow more memory to be used, but they also demand more ram simply to work. If an individual’s computer can’t handle a lot more memory as well as newest program requires that storage increase, it is usually the time to shop for a new PC. Thanks

 145. I’ve been surfing online more than 3 hours lately, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is lovely price enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will likely be a lot more useful than ever before.

 146. One thing I’d prefer to say is the fact before getting more laptop memory, check out the machine in which it will be installed. Should the machine is running Windows XP, for instance, the particular memory limit is 3.25GB. Adding above this would easily constitute just a waste. Make sure one’s motherboard can handle the upgrade quantity, as well. Great blog post.

 147. Hello there friend! Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx Again thanks alot for this!

 148. Thanks for the recommendations you have shared here. Something important I would like to state is that laptop memory specifications generally rise along with other innovations in the technological innovation. For instance, when new generations of processor chips are brought to the market, there is certainly usually a related increase in the type preferences of both the computer system memory along with hard drive space. This is because the software program operated by simply these cpus will inevitably increase in power to benefit from the new engineering.

 149. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific site.

 150. Thanks for the recommendations you have shared here. Another thing I would like to say is that computer memory demands generally go up along with other advancements in the engineering. For instance, whenever new generations of processors are brought to the market, there is certainly usually a corresponding increase in the shape calls for of both the computer memory and also hard drive room. This is because the program operated by way of these processors will inevitably increase in power to make new technological innovation.

 151. Some tips i have observed in terms of personal computer memory is that there are requirements such as SDRAM, DDR and so on, that must fit in with the specifications of the motherboard. If the pc’s motherboard is reasonably current and there are no operating system issues, modernizing the memory literally takes under one hour. It’s one of the easiest laptop upgrade procedures one can consider. Thanks for revealing your ideas.

 152. Some tips i have observed in terms of laptop memory is the fact that there are technical specs such as SDRAM, DDR or anything else, that must fit in with the specifications of the mother board. If the computer’s motherboard is kind of current and there are no computer OS issues, upgrading the ram literally normally takes under 1 hour. It’s on the list of easiest computer system upgrade procedures one can think about. Thanks for spreading your ideas.

 153. Good blog post. What I would like to make contributions about is that computer memory should be purchased if your computer cannot cope with everything you do along with it. One can install two good old ram boards containing 1GB each, by way of example, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should always check the company’s documentation for own PC to ensure what type of memory space is needed.

 154. I have realized some new points from your web-site about personal computers. Another thing I’ve always believed is that laptop computers have become an item that each household must have for most reasons. They provide convenient ways in which to organize households, pay bills, shop, study, pay attention to music and in many cases watch tv series. An innovative strategy to complete many of these tasks is by using a laptop. These computer systems are mobile ones, small, powerful and convenient.

 155. I cling on to listening to the reports speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 156. I precisely needed to say thanks yet again. I am not sure the things that I could possibly have created without the type of tips and hints discussed by you concerning this field. It previously was an absolute depressing situation for me, however , encountering your skilled form you handled that forced me to weep over fulfillment. Now i’m grateful for the help as well as trust you really know what a powerful job that you’re providing training some other people through a site. I’m certain you have never encountered any of us.

 157. Thank you for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal website.

 158. Hello very cool web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI am happy to search out so many useful information here within the publish, we’d like develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 159. Thanks for your submission. I also believe laptop computers are becoming more and more popular today, and now are usually the only type of computer employed in a household. This is because at the same time that they’re becoming more and more inexpensive, their computing power keeps growing to the point where they may be as strong as pc’s out of just a few in years past.

 160. Thanks for expressing your ideas in this article. The other thing is that whenever a problem develops with a pc motherboard, folks should not have some risk involving repairing the item themselves because if it is not done right it can lead to irreparable damage to the entire laptop. In most cases, it is safe to approach your dealer of the laptop for the repair of motherboard. They’ve technicians who definitely have an competence in dealing with laptop computer motherboard troubles and can get the right prognosis and perform repairs.

 161. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 162. you’re in reality a just right webmaster. The web site loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a great activity in this subject!

 163. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 164. I like it! Interesting article over this web. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent 3 hours looking for such informations. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Right now with the job done, I’ll enjoy some WAGs Webcams. Gracias!!! Regards from Russia WM!

 165. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 166. I precisely desired to say thanks once again. I’m not certain the things I would have worked on in the absence of those thoughts discussed by you relating to my concern. It became a horrifying situation for me, but being able to see a specialised approach you managed it took me to jump for joy. I am just happier for the guidance and thus have high hopes you find out what a great job you have been undertaking training people all through your web page. I’m certain you haven’t come across all of us.

 167. What i do not realize is in truth how you’re no longer really much more neatly-favored than you might be now. You’re so intelligent. You understand thus considerably relating to this topic, produced me individually believe it from numerous varied angles. Its like women and men are not fascinated except it¡¦s one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times care for it up!

 168. I not to mention my pals were found to be digesting the best helpful tips from the blog and so before long I got an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those techniques. All of the young boys ended up totally happy to read them and now have extremely been loving them. Many thanks for getting well accommodating and also for opting for certain smart themes most people are really desirous to learn about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 169. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 170. certainly like your website but you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the reality however I will certainly come back again.

 171. I have to get across my gratitude for your kindness for persons who actually need help with this particular subject matter. Your real dedication to getting the solution up and down had been extremely interesting and have all the time encouraged associates just like me to attain their dreams. This warm and friendly guidelines can mean a lot a person like me and somewhat more to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

 172. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 173. whoah this weblog is magnificent i like reading your posts. Stay up the good paintings! You know, a lot of persons are looking around for this info, you could help them greatly.

 174. Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 175. Thank you for another fantastic article. Where else may anybody get that kind of information in such a perfect method of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the search for such information.

 176. Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal website.

 177. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 178. Thank you so much for providing individuals with an extremely superb chance to check tips from here. It is always very good and also jam-packed with amusement for me and my office fellow workers to visit the blog the equivalent of 3 times per week to read through the newest guides you have got. Not to mention, we are certainly happy considering the impressive advice served by you. Some two tips on this page are honestly the most beneficial we have had.

 179. My wife and i got absolutely excited Ervin managed to conclude his basic research through the precious recommendations he discovered from your own web page. It’s not at all simplistic to simply possibly be offering concepts which usually people might have been trying to sell. And we do know we now have the website owner to thank for this. Those explanations you made, the straightforward web site navigation, the friendships you can make it easier to instill – it’s everything extraordinary, and it is helping our son and us do think the subject matter is fun, which is unbelievably important. Thanks for the whole lot!

 180. Hi, Neat post. There’s an issue with your web site in internet explorer, may test this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a big component of other people will pass over your magnificent writing due to this problem.

 181. I¡¦ll immediately clutch your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me realize so that I could subscribe. Thanks.

 182. A further issue is that video gaming became one of the all-time most important forms of entertainment for people of any age. Kids enjoy video games, and also adults do, too. Your XBox 360 is probably the favorite games systems for many who love to have a huge variety of activities available to them, along with who like to relax and play live with others all over the world. Many thanks for sharing your ideas.

 183. whoah this weblog is magnificent i really like reading your posts. Stay up the great work! You understand, a lot of persons are hunting around for this information, you can aid them greatly.

 184. I¡¦ll right away take hold of your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognise in order that I could subscribe. Thanks.

 185. Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 186. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 187. Someone necessarily lend a hand to make severely articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this actual post extraordinary. Wonderful job!

 188. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 189. certainly like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the reality then again I’ll surely come back again.

 190. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again very soon..

 191. certainly like your web-site but you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality however I¡¦ll certainly come back again.

 192. Hello, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, might check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a good component to folks will miss your great writing because of this problem.

 193. Thank you, I have just been searching for information approximately this subject for a while and yours is the greatest I’ve found out till now. However, what about the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 194. Thank you, I have just been looking for info about this subject for a long time and yours is the best I have discovered so far. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the source?

 195. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 196. “I’m curious to find out what blog system you have been working with? I’m having some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?”

 197. I do believe all of the ideas you’ve introduced for your post. They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for beginners. Could you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.

 198. Thank you a lot for sharing this with all folks you really recognise what you are speaking about! Bookmarked. Please additionally seek advice from my website =). We can have a link exchange contract between us!

 199. I would like to point out my respect for your kindness supporting folks who should have help with your topic. Your real commitment to passing the message all through appears to be amazingly functional and has surely allowed others like me to get to their objectives. Your amazing insightful guide means much a person like me and further more to my mates. Thanks a ton; from everyone of us.

 200. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this information So i¡¦m glad to show that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most certainly will make certain to don¡¦t omit this website and give it a glance regularly.

 201. fantastic publish, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

 202. Cool one! Interesting article over here. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I have spent 2 hours searching for such informations. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the job done, I going to find some live Webcams. Thanks!! Greetings from Catalonia!

 203. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 204. I don’t even understand how I ended up right here, however I thought this post was once good. I do not recognise who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger if you are not already 😉 Cheers!

 205. cvT8xA It as fantastic that you are getting thoughts from this post as well as from our dialogue made at this time.

 206. Everyone loves your blog post.. very nice colorings & motif. Have anyone layout this amazing site your self and also would people rely on someone else to get it done for you personally? Plz react since I!|m aiming to style and design by myself blog and also would like to recognize exactly where you obtained the following by. thanks a lot

 207. I just want to tell you that I am all new to blogs and really liked this web page. More than likely I’m going to bookmark your blog . You definitely come with awesome article content. Thanks a lot for sharing your web site.

 208. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

Comments are closed.