Art

Hugo van der Goes: Tríptic Portinari

Goes1Hugo van der Goes (c. 1436-1482): Tríptic Portinari, 1475-76. Taula central 253 x 304. Laterals 253 x 141 cm. Galleria degli Uffizi, Florència. Encàrrec: Tommasso Portinari.

Goes2

Plantejaments de preguntes

A més del context històric, econòmic, social i cultural, i la importància del comitent, la pròpia producció artística també influencia i incideix en la pràctica artística. El Tríptic Portinari ens pot servir, entre altres, per adonar-nos de com «viatgen» les influències artístiques de la mà de la xarxa comercial i financera, i de com els autors florentins varen rebre la influència dels pintors del nord.

Encara que en els Uffizi hi hagi només un quadre de l’anomenada escola flamenca, el d’Hugo van der Goes, que està a la mateixa sala que els botticelli, és important fer-ne una anàlisi perquè va influir molt en els pintors florentins que el van veure.

Ens interessa, doncs, plantejar com incideix en la pràctica dels artistes, els models i tècniques desenvolupats per altres artistes en contextos diferents.

Fitxa tècnica

Va ser pintat a Bruges (Flandes) per encàrrec de Tommaso Portinari, agent de la banca Mèdici i conseller dels Ducs de Borgonya, que va viure més de quaranta anys a la ciutat belga, i que estava casat amb Maria Maddalena Baroncelli amb qui va tenir deu fills.

És l’únic quadre de van der Goes documentat, el que permet l’atribució i datació de la resta dels seus quadres. Les taules van ser transportades en vaixell a Pisa i després van pujar per l’Arno en vaixells fins a Florència, on hi va arribar el 28 maig de 1483, destinades a la església de Sant Egidi a l’Hospital de Santa Maria Nuova, patrocinat pels Portinari des de feia molt de temps.

La seva influència entre els pintors florentins queda palesa si tenim present que Ghirlandaio va copiar el grup de pastors en el seu quadre de 1485 per a la capella Sassetti de l’església de Santa Trinità. Filippino Lippi, fins i tot Botticelli i, sobretot, Leonardo da Vinci, i altres van estudiar l’obra, una de les primeres obres flamenques arribades a Itàlia. Lorenzo di Credi i Mariotto Albertinelli en copiaran el tipus de paisatge nòrdic.

Descripció

És una obra de grans dimensions, que resulten insòlites per a la pintura de l’època. Aquesta grandària li va permetre donar curs a la seva inquietud per l’espai, la perspectiva i les relacions entre personatges.

Mostra en la seva taula central una Nativitat, mentre que en les ales, protegits per sants i amb escenes al·lusives a l’esdeveniment figurades en el fons (el viatge a Betlem de Maria i Josep a la de l’esquerra i el dels Mags a la de la dreta), apareixen el donant Tommaso Portinari (agent dels Mèdici a Bruges), la seva esposa i els fills de tots dos.

La taula central del Tríptic es dedica a l’Adoració dels pastors. La figura central és la de la Marededéu, amb rostre de suau expressió, vestida de blau, que adora a Jesús que acaba de néixer. El nen està nu, a terra. L’escena es narra segons el relat de les Revelacions de Santa Brígida de Suècia, amb les adoracions simultànies de la Marededéu, els pastors i els mags.

El pessebre es representa com una galeria amb columnes col·locades a la vora d’una ciutat de la que es poden veure alguns dels edificis: es tracta d’una al·lusió al palau abandonat del rei David, l’avantpassat de Crist, símbol recognoscible per l’arpa esculpida damunt la porta i per la inscripció amb la seva profecia d’un nen nascut d’una verge. Maria està agenollada amb les mans juntes i mirant cap avall, cap el nen, els raigs del qual revelen la seva santedat: és la representació de Jesús com «Llum del Món». La resta de figures estan disposades en un semicercle.

En el tríptic, els cònjuges estan retratats a les taules laterals (els homes a una banda i les dones a l’altra) mentre resen amb devoció davant l’Adoració dels pastors amb els sants protectors (sant Tomàs amb llança i sant Antoni Abat amb la campana; santa Maria Magdalena amb el vas d’ungüents i santa Margarida amb el llibre i el drac)  i els fills de més edat, Maria Margarita, Antoni i Pigello (nascut el 1474, data que probablement coincideixi amb l’any d’execució de l’obra).

Enviat pels seus propietaris a Florència el 1483 per a ser col·locat sobre l’altar major de l’església de Sant Egidi escollida per ells, el gran tríptic flamenc va impressionar a diversos artistes que treballaven en aquells anys a Florència per la seva minuciosa anàlisi de les dades naturals, tan allunyada de l’essencialitat de la pintura florentina.

«Hugo van der Goes ha contrastat de manera eloqüent als àngels, embolicats en luxoses túniques de seda i mantells ricament brodats, amb les bastes vestimentes i les faccions ordinàries dels pastors, homes senzills que mostren una commovedora expressió de pietat davant la visió del Nen sant banyat d’esplendor i llum».[1]

Els panells laterals es poden tancar, com és típic en els retaules del nord, amb una Anunciació en monocrom.

 Goes3El Tríptic tancat

Anàlisis

La Nativitat del Tríptic Portinari és una obra feta a base de contraris conciliats en un precari equilibri que no sembla que pugui mantenir-se més enllà d’un instant. D’aquí l’atmosfera electritzant que impregna l’escena i el desassossec que se’n desprèn. Van der Goes ha captat el més profund de les lliçons de Van Eyck i Van der Weyden i omple les seves figures amb la monumentalitat i la consistència física de l’un i el pathos exaltat l’altre. Però el que li interessa fonamentalment és expressar una atmosfera i ho fa a base d’individualitzar els elements fins al punt de comprometre la unitat del conjunt. Disposa l’escenari segons les lleis de la perspectiva, però renúncia a proporcionar-la adequadament als personatges segons la seva col·locació en l’espai. Els aïlla, d’altra banda, tant sentimentalment com físicament, deixant grans buits entre ells. Fa contrastar la pietosa quietud de la Marededéu o de sant Josep, tots dos serenament idealitzats, amb la gairebé violenta intrusió d’uns pastors absolutament rústics.

L’estil d’Hugo van der Goes recull les dues grans tendències de la pintura flamenca: el realisme simbòlic, d’aspecte monumental, de Jan van Eyck, i la crispació dramàtica de Rogier van der Weyden, si bé és cert que la pròpia personalitat de Van der Goes l’inclina cap a un art exaltat, d’execució nerviosa. En l’escena veiem com envolten l’Infant diverses figures de mides i proporcions incoherents. L’espai en perspectiva està correctament construït, però els personatges semblen enganxats, cadascun amb una grandària diferent segons el seu protagonisme en l’escena. Sorprèn la serenitat monumental de Maria i Josep davant els angles feridors dels àngels o l’aspecte rústic i desmanyotat dels pastors, que sembla que van a caure d’un moment a un altre sobre el Nen. Aquest aspecte desequilibrat és el tret més característic de la pintura de Van der Goes, que preferia accentuar el sentiment intern de l’escena abans que dotar-la d’un aspecte versemblant o natural.

Goes4

Goes5Goes6Ubicació en els Uffizi

Hi trobem molts símbols i referències bíbliques. La sandàlia als peus de Josep és una al·lusió al capítol 3.5 de l’Èxode, quan Déu li va dir a Moisès: «No t’apropis aquí, treu-te les sabates dels teus peus, perquè el lloc on estàs és terra santa.» Els nou àngels agenollats corresponen als nou cors angèlics vestits de manera diferent, que porten les vestidures pròpies dels ordres majors i menors en vigor abans de la reforma del Concili Vaticà II. Aquesta és la jerarquia angèlica, de menys a més important. Tercera jerarquia: Àngels (són els missatgers entre el Cel i la terra), Arcàngels (són els prínceps o caps dels àngels, es mencionen a diverses epístoles. Influeixen en els grans esdeveniments humans) i Principats (s’encarreguen de nacions senceres i d’inspirar l’art). Segona jerarquia: Potestats o puixances (s’encarreguen de les ideologies i de qüestions intel·lectuals, se’ls representa amb un ceptre a les mans), Virtuts (envien la Gràcia) i Dominacions (manen sobre els altres àngels, no es manifesten directament als humans). Primera jerarquia: Trons (tenen l’aparença de rodes d’infinits colors, segons la visió d’Ezequiel), Querubins (són els encarregats dels astres, tenen quatre rostres –bou, lleó, home i àguila, els animals que passarien a ser símbols dels evangelistes), Serafins (tenen tres parells d’ales, són els àngels que envolten directament a Déu i el lloen. Llucifer podria haver estat un serafí).

L’arpa esculpida sobre l’entrada a l’edifici, al fons de la taula central, recorda el llinatge de David, que va donar lloc a Josep; David havia calmat Saül, d’acord amb el capítol 16.23 del primer llibre de Samuel: «I quan l’esperit de Déu era sobre Saül, David prenia l’arpa i la tocava; Saül llavors respirava alleujat, i l’esperit dolent s’allunyava d’ell.» El feix d’espigues de blat evoca Betlem, la «casa del pa» en hebreu i més probablement  l’Eucaristia. Els lliris i els clavells vermells són una al·lusió, respectivament, a la sang de Crist i a la seva passió. Els lliris blancs simbolitzen la puresa, la virginitat de la Marededéu i els blaus els seus set dolors, i les campanetes són el símbol de l’Esperit Sant i les violetes representen la humilitat.

Goes7Goes8Goes9Goes10Goes11

Sobre els “primitius flamencs”

Per les interaccions que es van produir entre el Renaixement italià i el dels Països Baixos, ens cal fer un breu apunt sobre els mestres de l’escola flamenca, coneguts en la historiografia com a Primitius flamencs. Aquest terme sembla donar a entendre que es tracta d’un art que no ha assolit la seva plenitud, que és maldestre, ingenu, etc. Aquest terme va sorgir quan es va prendre com a punt de referència l’art del Renaixement, i es prenia l’edat mitjana com una època de tenebres. D’altra banda, el seguim anomenant “flamenc” quan Flandes només constitueix una part dels Països Baixos. Per tant, ni primitius, ni flamencs.

Es tracta d’un tipus d’art força ancorat en l’estil gòtic, no obstant això, la seva habilitat detallista i interessos els van impulsar a investigar i a descobrir de forma empírica la perspectiva, a perfeccionar la tècnica del retrat al que van dotar de gran profunditat psicològica i a reivindicar el paisatge com a tema pictòric.

La seva concepció medieval de l’artista com a artesà va evitar que molts d’aquests pintors fossin coneguts atès que molts no signaren les seves obres fins ben avançat el segle XVI. Tampoc es van lliurar massa a la reflexió sobre el seu art pel que són escasses les biografies i els tractats sobre les seves tècniques.

Durant el segle XV es donaran unes circumstàncies que afavoriran el sorgiment d’una important escola de pintura en aquesta zona d’Europa. Com a Itàlia, ens trobem amb un món centrat en les ciutats i el comerç. Les ciutats més destacades d’aquest territori eren Gant, Bruges i Ypres, i  formaven i eren els nodes d’una xarxa comercial que unia el nord europeu amb la resta de l’Occident conegut. Aquesta regió conformava el denominat ducat de Borgonya, els governants del qual, els ducs, havien estat mecenes de l’art gòtic. Posseïa una alta densitat de població, de les més altes d’Europa, amb una concentració urbana també superior a la mitjana europea.

A més, ja des del 1380 aproximadament, a causa de la Guerra dels Cent Anys, París va deixar de ser la capital artística que havia estat fins llavors. Així que els qui abans emigraven, ara es quedaven i treballaven per a la burgesia de les ciutats o els grans comerciants europeus, sobretot italians i espanyols, la cultura dels quals estava encara monopolitzada per l’església i l’aristocràcia.

En aquell moment va ser quan a Tournai va residir Robert Campin i, gairebé al mateix temps, a Gant, Humberto van Eyck. Una mica després va aparèixer Jan van Eyck, germà de l’anterior i més jove que ell. Van ser, segurament, els qui van revolucionar la pintura, perfeccionant l’ús del oli amb importants conseqüències sobre el resultat final, usant colors de gran qualitat, obtenint extraordinaris efectes amb les veladures, etc.

En el canvi del segle XV al XVI els artistes ja començaven a percebre els ressons del Renaixement italià. El 1477 el ducat va passar a la corona austríaca dels Habsburg. Els Habsburg tenien una branca espanyola des de l’època de Carles I, la dinastia dels Àustries, el que va determinar que l’art espanyol del Renaixement i el Barroc estigués molt relacionat amb les formes flamenques.

Pel que fa a les característiques tècniques, la pintura flamenca no té precedents en gran format, a excepció dels vitralls de les esglésies. Però sí en les miniatures, sobre les quals posseeix una llarga tradició d’excepcional qualitat. Això determinarà algunes característiques de l’art flamenc, com seran l’ús de colors brillants, que recorden als pigments usats per a la il·luminació de les miniatures. També el detallisme aplicat a aquestes petites obres mestres es transmet a la pintura de gran format. Això ho permet en gran manera l’avenç tècnic de la pintura a l’oli, que ja existia, però tenia un procés d’assecat tan lent que no el feia massa útil.

Els pintors flamencs[2] del segle XV no van inventar la tècnica a l’oli, però si es van encarregar d’aplicar-la sistemàticament, contribuint a la seva consolidació i difusió durant el segle XV i XVI. Utilitzaven tintes fluides i transparents, aplicades per mitjà de veladures per obtenir les llums, per ombrejar delicadament, o per matisar el color del fons.

Els flamencs usaven una tècnica mixta de tremp i oli. Una primera capa, normalment al tremp, s’usava per definir el dibuix i el modelatge amb les seves llums i una lleugera indicació del color. La següent capa, a l’oli, servia perquè l’artista es dediqués exclusivament a la representació de l’efecte cromàtic.

Van conservar com a suport la taula, que havia estat el més important durant la baixa edat mitjana, tot i que a Venècia ja s’estava començant a generalitzar l’ús de la tela. Això és indicatiu de com estaven units els conceptes d’artista i artesà en aquella època.

La seva estructura política i la seva història permeten explicar per què els pintors de l’Escola Flamenca no recuperen l’Antiguitat Clàssica com a model ni, de retruc, es posa en qüestió el concepte artesanal de l’ofici. A part de treballar per la cort, tenien clients entre la burgesia i els comerciants que residien a les ciutats.

Els flamencs no solen teoritzar sobre els seus descobriments, o sobre les personalitats dels seus artistes com ho feien els seus contemporanis italians. Se segueix treballant en paràmetres tardo-medievals, encara que certs autors, com Jan van Eyck, comencen a tenir consciència clara del seu art particular i comencen a signar les seves obres. Gairebé no hi ha tractats de pintura flamenca de l’època ni tampoc biografies dels seus principals autors. Caldria aprofundir en les causes d’aquest comportament.

Descobreixen, al mateix temps que els italians, la perspectiva lineal i l’aèria, però de manera empírica i no segons un desenvolupament matemàtic o òptic. El procés de transició de la planor medieval a la perspectiva lineal del Quattrocento és lent, i els últims segles de l’edat mitjana transcorren entre experiments, tempteigs i assaigs imperfectes per trencar el pla pictòric i recuperar la tercera dimensió.

Entre aquests tempteigs hi trobem l’anomenada “perspectiva cavallera” o “a vista d’ocell”, consistent a representar l’escena com si el pintor es trobés situat en un punt de vista elevat (com una persona que va a cavall), de manera que els objectes suposadament més propers a l’espectador es disposen a la part inferior del quadre, a primer pla, des d’on es van superposant en vertical a mesura que se’ls suposa més allunyats, escalant el quadre fins a la seva part més alta, on sovint es dibuixa la línia de l’horitzó.

Així s’inicia tímidament el suggeriment de la tercera dimensió. Aquests assaigs de “perspectiva cavallera” es generalitzen en el període de la pintura gòtica, conegut com Gòtic Internacional o Cortesà. Aquestes tècniques permeten una representació extremadament naturalista del món, que se satura de símbols espirituals.

Ja al segle XV, els pintors flamencs i alemanys utilitzaven experimentalment tot tipus de sistemes perspectius, mètodes empírics en ocasions com el del mirall convex (utilitzat per Jan van Eyck en la seva obra El matrimoni Arnolfini) per representar a manera de gran angular abraçant una espai més vast. El text teòric que recull els sistemes perspectius nòrdics és el D’artificiali perspectiva, de Jean Pelegrin, conegut com Viator, i que és l’equivalent al Tractat d’Alberti per a la pintura renaixentista.

Entre altres sistemes es recull en aquest text l’anomenada “perspectiva cornuta” coneguda com a perspectiva angular o obliqua, que va ser un procediment utilitzat pels pintors flamencs durant el segle XV. Però la representació de major interès en aquest tractat és la que tracta del sistema “amb punt de distància”. En realitat és similar a la perspectiva lineal albertiana, de la qual sembla una fórmula simplificada, d’execució més fàcil i clara, i que procedeix, per descomptat, de la pràctica dels tallers de pintura nòrdics.

Mentre que en els quadres del Renaixement italià la llum té la funció de fer visibles els objectes i arquitectures ressaltant els valors volumètrics, en la pintura flamenca, en la qual la perspectiva s’aproxima més a la visió natural, l’aire es palpa sensorialment, com una realitat individual, com un element més que està present en el quadre. S’aposta així per l’ús de la gradació de color cap a grisos blavosos per als objectes llunyans, com faria Leonardo da Vinci en la seva “perspectiva aèria”.

El tema religiós predomina en aquesta etapa, des de la recreació de passatges bíblics, fins als referents a la vida de sants o anacoretes.Alguns, com el Bosco o Brueghel el vell, pinten quadres exemplaritzants on es descriuen els pecats i les seves conseqüències o concepcions més aviat filosòfiques del món basades en creences o dites populars. Per a això s’ajuden d’una desbordant fantasia d’elements i composició que aconsegueix comunicar a través d’un llenguatge molt simbòlic i sofisticat.

Reivindicació del paisatge. En un quadre flamenc trobarem alguna escena que sempre remet al paisatge, ja sigui a través d’una finestra, o bé perquè es desenvolupi a l’aire lliure. Aquests paisatges es realitzaven sense apunts del natural, amb la qual cosa els seus elements estaven completament estereotipats: la forma de les roques, aristades i sense vegetació, les ciutats en la llunyania, amb torreons i de colors, els arbres en forma de ploma, amb troncs prims i llargs, etc.

Els personatges es distribuïen equilibradament, bé en el centre si era un de sol, bé simètricament si eren diversos. Les accions eren molt moderades i amb prou feines es deixava lloc al moviment. Els personatges podien compartir però mai robar protagonisme al paisatge.

Flandes és, a més, una de les primeres regions a dur a terme retrats amb penetració psicològica del model. El retrat típic flamenc és el que capta al personatge de menys de mig cos, no frontalment, sinó lleugerament girat com de tres quarts, sobre fons neutre de color fosc, i incloent el rostre i les mans amb algun símbol.

El fet que el personatge aparegui lleugerament girat permet involucrar-lo en l’espai, el qual no es representa mitjançant trucs de mobiliari o fons arquitectònic. Només la presència de la figura, sobre un fons perdut, insinua l’existència del volum i l’espai que ocupa.

Els principals pintors flamencs dels segles XV i XVI varen ser Jan van Eyck, El Bosco, Pieter Brueghel el Vell, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling, Petrus Christus, Dieric Bouts. A la segona meitat del segle XV l’estil flamenc es difon per Europa i trobem a França, Jean Fouquet, a Alemanya, Hans Holbein el Vell, i a la Corona d’Aragó, Lluís Dalmau, Jaume Huguet.

Bibliografia

Dhanens, Elisabeth (1998). Hugo Van Der Goes. Lyon. Fonds Mercato. 419 pàgs.

Koster, Margaret L. (2008). Hugo Van Der Goes and the Procedures of Art and Salvation. Washington. Harvey Miller Pub. 178 pàgs.

Panofsky, Erwin (1998). Los primitivos flamencos. Madrid. Cátedra. (Col. Arte. Grandes temas). 600 pàgs.

Hugo van der Goes  https://www.youtube.com/watch?v=vhoZzchwQVk

Triptyque Portinari  https://www.youtube.com/watch?v=wH1fKd1ls0o

Hugo van der Goes, The Adoration of the Kings (Monforte Altar) https://www.youtube.com/watch?v=B0eHEo-f6fc


[1] Woodford, Susan (1985). Cómo mirar un cuadro. Barcelona. Gustavo Gili. Pàgs. 23-24 i 61.

[2] Panofsky, Erwin (1998). Primitivos flamencos. Madrid. Ediciones Cátedra. (Col. Arte. Grandes temas). 600 pàgs.

Dr. Joan Campàs Montaner
jcampas@uoc.edu        Aura digital
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del Curs L’art dels museus: els Uffizi
1. Desconstruint alguns mites del Renaixement
2. Les corts italianes: el context històric del Renaixement italià
3. Milà i el Renaixement: dels Visconti als Sforza
4. L’Urbino de Federico de Montefeltro
5. La Ferrara dels Este
6. La Màntua dels Gonzaga
7. El regne de Nàpols d’Alfons I
8. La Venècia dels dogo
9. Forència en el Renaixement: bases polítiques i econòmiques

10. Florència en el Renaixement: política i mecenatge
11. Els Mèdici, senyors de Florència
12. Giorgio Vasari: els Uffizi, 1560-1581
13. Maestro della Sant’Agata: Madonna de Pisa
14. Cimabue: Maestà di santa Trinità
15. Duccio: Palla Rucellai
16. Giotto: Madonna Ognissanti
17. Simone Martini: L’Anunciació
18. Gentile da Fabriano: Adoració dels mags
19. Lorenzo Monaco: La coronació de la marededéu
20. Fra Angèlic: Coronació de la marededéu
21. Paolo Uccello: La batalla de san Romano
22. Domenico Veneziano: Sacra conversazione
23. Piero della Francesca: Díptic del duc d’Urbino
24. Filippo Lippi: Coronació de la marededéu
25. Hugo van der Goes: Tríptic Portinari
26. Sandro Botticelli: Judit
27. Sandro Botticelli: L’adoració dels mags
28. Sandro Botticelli: La marededéu del magníficat
29. Sandro Botticelli: El naixement de Venus
30. Sandro Botticelli: Al·legoria de la primavera
31. Sandro Botticelli: Minerva i el centaure
32. Sandro Botticelli: L’anunciació Cestello
33. Sandro Botticelli: La calúmnia d’Apel·les
34. Leonardo da Vinci: L’anunciació
35. Leonardo da Vinci: Adoració dels reis
36. Giovanni Bellini: Al·legoria sacra
37. Miquel Àngel: Tondo Doni
38. Rafael: Madonna del cardellino
39. Ticià: La venus d’Urbino

279 comments

 1. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 2. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 3. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 4. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 5. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 6. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 7. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 8. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 9. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 10. magnificent issues altogether, you just received a logo new reader. What may you recommend about your put up that you simply made a few days ago? Any certain?

 11. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 12. Great weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 13. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 14. Hi there, I found your site via Google at the same time as looking for a similar subject, your site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 15. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 16. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 17. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 18. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 19. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 20. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 21. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

 22. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 23. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 24. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 25. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 26. Someone necessarily assist to make critically articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible. Great process!

 27. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 28. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 29. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 30. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 31. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 32. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 33. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 34. Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 35. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 36. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 37. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 38. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 39. I just could not go away your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your guests? Is going to be back continuously to investigate cross-check new posts

 40. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 41. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 42. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 43. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 44. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 45. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 46. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 47. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 48. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 49. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 50. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 51. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 52. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 53. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 54. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 55. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 56. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 57. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 58. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 59. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 60. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 61. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 62. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 63. Excellent read, I just passed this оntoо a frіend who was doing somke research on that.
  And he just bought mme lunch because I found it forr him smile Therefore
  let me rephrase that: Thank уou for lunch! “Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.” by Aristotⅼe.

 64. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 65. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 66. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 67. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 68. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 69. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 70. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 71. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 72. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 73. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 74. Hello my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all important infos. I would like to look more posts like this .

 75. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 76. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 77. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 78. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 79. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 80. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 81. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 82. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 83. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 84. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 85. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 86. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 87. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 88. Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 89. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 90. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 91. I have read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you place to make this type of excellent informative website.

 92. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 93. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 94. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 95. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 96. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 97. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 98. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 99. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 100. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 101. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 102. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 103. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 104. Hi there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.

 105. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 106. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 107. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 108. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 109. I do accept as true with all of the ideas you have offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 110. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 111. Wonderful site. Lots of useful info here. I’m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thanks to your sweat!

 112. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 113. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 114. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 115. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 116. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 117. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 118. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 119. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 120. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 121. you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent process on this subject!

 122. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 123. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 124. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 125. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 126. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 127. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 128. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 129. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 130. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 131. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 132. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 133. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 134. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 135. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 136. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 137. Great weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 138. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 139. As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 140. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 141. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 142. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 143. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 144. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 145. Thank you for all your work on this site. Gloria enjoys carrying out investigation and it’s really easy to understand why. All of us hear all about the lively mode you convey vital things through this website and cause response from others about this point then our own child is without a doubt learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

 146. I¡¦m not positive where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent info I used to be searching for this information for my mission.

 147. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 148. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 149. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 150. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 151. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 152. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 153. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 154. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 155. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 156. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 157. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 158. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 159. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 160. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 161. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 162. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 163. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 164. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 165. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 166. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 167. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 168. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 169. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 170. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 171. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 172. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 173. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 174. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 175. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 176. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 177. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 178. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 179. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 180. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 181. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 182. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 183. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 184. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 185. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

 186. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution

 187. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 188. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 189. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 190. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 191. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 192. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 193. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 194. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 195. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 196. Sick and tired of being bored? There’s nothing at all good to watch on TV these days. How many cat videos can you watch at YouTube? What you really want is some live adult entertainment. That’s what http://www.camgirl.pw is all about. It’s 24/7 excitement like you’ve never seen before. Check it out and tell a friend. Something this good needs to be shared.

 197. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 198. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 199. I just want to say I’m very new to weblog and certainly loved you’re website. Most likely I’m want to bookmark your blog post . You absolutely come with really good stories. Kudos for sharing with us your web site.

 200. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 201. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 202. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 203. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.