Art

Miquel Àngel: Tondo Doni

Miquel_Angel_Tondo1

Miquel Àngel: Tondo Doni, 1506-1508. Tremp d’ou sobre taula. 120 cm diàmetre. Galleria degli Uffizi, Florència. Encàrrec: Agnolo Doni.

Plantejament de preguntes

Aquest tondo[1] de Miquel Àngel ens mostra un tipus de paisatge, un tipus d’història, una manera de presentar els personatges, un ús del color i del dibuix molt diferents dels que es troben en el Quattrocento, és a dir, en l’etapa central del Renaixement italià. Observem aquesta marededéu masculinitzada i uns nus que són qualsevol cosa menys «bells», «equilibrats» i «ben dibuixats». On queda el llenguatge de la raó, de les figures ben definides, del gest elegant, de la composició equilibrada…? On és el classicisme que, sovint, s’associa a Miquel Àngel?

Fitxa tècnica

Conegut també com La Sagrada Família, és una de les primeres obres pictòriques de Miquel Àngel, realitzada amb motiu del baptisme –com ho fa suposar l’al·lusió a la teologia baptismal– de la primogènita Maria (8 de setembre del 1507) del mercader Agnolo Doni, un ric teixidor, i de Maddalena Strozzi, la filla de l’home més ric de Florència. Altres consideren, però, que és va fer amb motiu de les noces entre Agnolo i Maddalena (a les que al·ludirien les mitges llunes del marc). En tot cas, és posterior al gener del 1506 –però abans d’iniciar els frescos de la Capella Sixtina el 1508–, data en què a Roma es va trobar el Laocoont en el qual Miquel Àngel es va inspirar per a la posa del nu rere sant Josep. Sembla que per al segon nu de l’esquerra es va inspirar en l’Apol·lo del Belvedere.

Miquel_Angel_Tondo2

Grup del Laocoont [2] i els seus fills                                     Apol·lo del Belvedere

La referència més propera anterior al Tondo Doni és probablement la Marededéu amb el Nen nu de Luca Signorelli, que té algunes similituds en la composició i, probablement, la interpretació. De fet, pertanyia a Lorenzo di Pierfrancesco de Mèdici, que en aquells anys estava molt a prop de Miquel Àngel: en els noranta li havia encarregat dues escultures, ara perdudes, un Sant Joan Baptista i un Cupido dormint. Sobre la seva composició també se sol donar, com a referència, un camafeu amb la figura d’Hèrcules vençut per Eros (al Museu Nacional de Nàpols), i un relleu amb un sàtir i Dionís del taller de Donatello (Palau Mèdici).

Miquel_Angel_Tondo3

Luca Signorelli: Tondo amb Marededéu i Nen, cap el 1490. Tremp sobre taula. 170 x 117,5 cm. Galleria degli Uffizi, Florència. Encàrrec: possiblement Lorenzo di Pierfrancesco de Mèdici.

Miquel_Angel_Tondo4

Taller de Donatello: Sàtir amb el nen Dionís,   Hèrcules vençut per Eros. Camafeu d’àgata.
cap el 1460-1465.    Marbre.Palazzo Medici    Museu Nacional de Nàpols.
Riccardi, Florència.

Vasari explica que, acabada l’obra, l’artista va enviar un nen per lliurar-la, però a la petició de setanta ducats com a pagament, Doni, que estava molt atent a la seva economia, va dubtar a «gastar tant en un quadre», oferint-li només quaranta. Miquel Àngel va fer retornar el quadre i va dir que no el lliuraria si no li pagaven 140 ducats, és a dir, el doble[3]. A part de l’anècdota, segurament exagerada, és un molt bon exemple de com un artista va anar prenent consciència del valor de la seva obra, trencant amb la lleialtat al client com era típic a l’època medieval, en la qual la pintura era considerada com un art mecànic, vinculada al treball manual i inferior a les arts especulatives o liberals. En aquest moment, Miquel Àngel ja començava a ser conegut per l’èxit del seu David (1501-1504).

Segons Vasari, l’origen d’aquest Tondo seria el següent: «Va voler el seu amic Agnolo Doni, ciutadà florentí, que apreciava molt les obres belles, tant d’artistes moderns com antics, tenir alguna obra de Miquel Àngel, per la qual cosa aquest va començar la pintura d’un tondo amb la representació de la Marededéu, que, agenollada, té en braços al Nen, i el passa a Josep que l’està rebent. Miguel Àngel mostra, en el gir del cap de la mare de Crist amb els ulls fixos en la suma bellesa del Fill, la seva meravellosa alegria i afecte, dels quals en fa partícip al sant ancià».[4]

És l’única mostra pictòrica de Miquel Àngel que es conserva a Florència i que, a més, se li pot atribuir amb certesa. Probablement el marc també va ser dissenyat per Miquel Àngel.

Descripció

A primer pla hi trobem la Marededéu amb el Nen –que no el té a primer pla sinó que es gira per a donar-lo a sant Josep (o és Josep qui el dóna a Maria?)– que està al seu darrere, de grandioses proporcions. Té forma de tondo, és a dir, rodona, que s’associava en el Renaixement amb el matrimoni. Maria és la figura més important en la composició, ocupant gran part del centre de la imatge. Està asseguda directament al terra, per tal de fer palesa la seva relació amb aquest món, en actitud de Mare de Déu de la Humilitat i es recolza en la figura viril de san Josep, ubicat al seu darrere. Una Marededéu d’aspecte atlètic es regira, recolzant el seu musculós braç dret sobre el genoll de Josep mentre està pendent del Nen, que està passant o rebent de Josep.

El nen està en un segon pla, respecte la mare, a mans del pare i de la mare, en actitud seriosa i postura inestable; el lactant herculi puja com si fos un esgraó al braç dret de la seva mare, agafant-se als seus cabells trenats.

Sant Josep té una posició més alta en la imatge en comparació amb Maria, potser com a cap de família, encara que aquesta és una característica poc comuna en les composicions de la Sagrada Família. Maria es troba entre les seves cames, com si l’estigués protegint.

Més enllà del grup sagrat una balustrada de pedra polida defineix un canvi de nivell, i des de la zona inferior s’aixeca un infantil Joan Baptista, mirant cap a Crist. Sant Joan Baptista, el patró de Florència, s’inclou amb molta freqüència en les obres florentines que representen la Marededéu amb el Nen, i està ubicat entre la Sagrada Família i el fons. Aquest llindar també marca un canvi de perspectiva de l’àrea abruptament escorçada a primer pla d’una recessió més lenta en la distància. Aquesta balustrada horitzontal crea un espai per a la Sagrada Família i un altre per als cinc nus i sant Joan Baptista, tanca l’efecte perceptiu de rotació creat per la postura dels personatges principals i explicita la diferència entre les perspectives i els significats.

Al centre, una construcció arquitectònica semicircular forma un mirador o lloc de descans d’un grup de joves nus[5] que s’empenyen o miren fixament o semblen mirar a la llunyania, un paisatge a penes descrit d’un mar blau i uns turons que mostren, a la falda, una certa verdor.

La pintura porta el seu marc original, ricament tallat, amb cinc caps que sobresurten tridimensionalment en l’espai, que poden estar inspirats en un motiu similar que es troba a la Porta del Paradís de Ghiberti, les portes de bronze del baptisteri de Florència que Miquel Àngel coneixia i admirava. Igual que en els nus dels fons, els significats d’aquests caps ha estat objecte d’especulació. El marc també conté talles de mitges llunes, estrelles, vegetació, i caps de lleó. Aquests símbols són, potser, les referències a les famílies Doni i Strozzi, atès que les llunes estan unides amb cintes que s’entrellacen amb els lleons, possiblement fent referència al matrimoni de les dues famílies.

Miquel_Angel_Tondo5

El significat dels ignudi és objecte de debat, perquè no hi ha cap relació òbvia ni precedents bíblics que els relacionin amb l’escena que transcorre a primer pla. Les figures d’aquests cinc joves nus s’han volgut interpretar com a símbol de la innocència disposada a rebre el baptisme, o bé el nexe entre la fe cristiana i la tradició neoplatònica, segons les idees de l’humanisme renaixentista rebudes per Miquel Àngel a l’escola de Llorenç el Magnífic. Tornarem a trobar aquestes figures nues en la volta de la Capella Sixtina. Es creu que poden ser àngels àpters, és a dir, sense ales.

La Sagrada Família és molt més gran de dimensió que els nus del fons, i sembla que hi hagi aigua davant del terra on hi ha els nus. Tota la Sagrada Família mira a Crist, però cap dels nus el mira directament.

La Marededéu té un llibre damunt dels genolls, i com a personificació de l’Església simbolitza l’activitat teològica i divulgativa dels continguts doctrinals, i és l’hereva privilegiada per a difondre la paraula de Déu a la humanitat.

La planta davant de Joan Baptista té aspectes tant d’hisop com de blauet, però és més probable que sigui un hisop, ja que creix en una paret. El blauet és un atribut de Crist i simbolitza el cel, mentre que l’hisop simbolitza la humilitat de Crist i el baptisme. Hi ha un llimoner al fons, el que representa el cedre del Líban[6] (simbolitza tot el que és digne per al cristià) . Miguel Ángel utilitza l’hisop i l’arbre com una representació visual d’un comentari de Ràban Maur (780/784-856) a una cita bíblica[7]: «des del cedre del Líban fins a l’hisop que creix en una paret rocosa tenim una explicació de la Divinitat que Crist té en el seu Pare i de la humanitat que es deriva de la Verge Maria». El trèvol a primer pla representa la Trinitat i la salvació. La planta anemone («filla del vent» en grec antic perquè dura tan poc com una ràfega de vent, va ser creada per la deessa Venus per honorar el cadàver del seu estimat Adonis) representa la Trinitat i la Passió de Crist.

El punt de vista que Miquel Àngel escull per a representar els nus és frontal, a diferència del que adopta per al grup central, que està vist des de baix. Aquesta forma de representació està lligada a la voluntat, per part de l’autor, de conferir monumentalitat a la Sagrada Família, però també per a diferenciar les zones figuratives contraposades pel significat.

Miquel Àngel va emprar dos mitjans per a aquesta obra, pintura al tremp i pintura a l’oli. En aplicar l’oli en capes successives des del color més intens fins el més lleuger, de la manera que li va ser ensenyada quan era un aprenent, Miquel Àngel va crear un efecte colorista força diferent del dels pintors flamencs de l’època. L’escola flamenca usava la tècnica a l’oli oposada, d’il·luminar des de la brillantor fins els tons més obscurs del pigment. L’efecte colorista de Miquel Àngel s’anomena cangianti[8] i és típic del seu estil pictòric i prefigura la seva tècnica a la Capella Sixtina. Els plecs de les robes estan fortament modelats, i la pell dels personatges és tan suau, que sembla com si fos de marbre. El tractament superficial de les figures s’assembla a una escultura més que a una pintura. Les figures nues del fons tenen el modelatge més suau i l’aspecte de ser precursors dels ignudi, els nus masculins en els frescos del sostre de la Sixtina. La forma d’aplicar el pigment crea un efecte de «fora de focus» (desenfocat) en el fons i de detall enfocat a primer pla. El color més vibrant es troba en les peces de vestir de la Mare de Déu el que significa la seva importància dins del conjunt. La masculinitat de Maria podria explicar-se per l’ús de Miquel Àngel de models masculins de figures femenines, com es va fer per a la Capella Sixtina.

Criden l’atenció les imatges tractades com a escultures dintre d’una disposició circular de 120 cm de diàmetre i amb una composició en forma piramidal de les tres figures principals. La base de la línia triangular és la marcada per les cames de la Mare de Déu de genolls, que té el cap girat cap a la dreta, on es troba el Nen sostingut per sant Josep, amb el cos inclinat cap a l’esquerra; aquesta part superior de la pintura, juntament amb la línia que marquen els braços, denota un moviment en forma d’espiral.

L’articulació de l’espai i dels volums, la tensió i el moviment són forts elements anticlàssics. Les figures monumentals semblen estar esculpides amb pintura en lloc de marbre, el seu mitjà preferit, i d’aquesta manera sembla que tenen un autèntic pes.

Per tot plegat, es considera el punt de partida del manierisme.

Anàlisis

S’han anat comentant els diversos problemes que presenta la interpretació d’alguns elements d’aquest tondo: la pròpia disposició de la Sagrada Família, molt allunyada d’altres models iconogràfics, el fet que la Marededéu estigui rebent o donant el Nen a sant Josep, el significat dels cinc ignudi, així com el dels cinc caps del marc, la relació entre el primer terme i els ignudi… Davant d’aquests interrogants, com s’han anat construint les diferents interpretacions del conjunt i per a les diverses parts de l’obra?

Des d’un punt de vista formalista, Heinrich Wölfflin considera el tondo com una reacció de Miquel Àngel al cartró, perdut, de Leonardo per a la pintura de Santa Anna,la Verge i el Nen exposat a l’església de l’Annunziata,a Florència, el1501. Suggereix que el tondo podria veure’s com una peça de la competició(en la qual Sant Josep substituiria a Santa Anna), destinat a desenvolupar el màxim moviment en un espai força reduït, una pintura el significat real de la qual radicava en la seva concentrada plasticitat[9]. Aquest enfrontament entre Miquel Àngel i Leonardo també és recollit per Sydney Freedberg[10] que analitza la pintura com l’intent de Miquel Àngel per a millorar l’estructura clàssica de Leonardo mitjançant els seus propis termes escultòrics (intens modelat, unió de les parts com si fossin peces interdependents d’una mateixa massa de pedra, ús del color a l’estil de Ghirlandaio)[11].

Miquel_Angel_Tondo6Miquel Àngel: Vierge à l’Enfant et sainte Anne, un homme nu, une tête de profil, cap el 1504-1505. Dibuix, ploma i tinta, estilet. 325 x 260 cm. Musée du Louvre, París.

Charles de Tolnay va destacar l’extraordinària claredat del modelat i la força dels contorns vermells perfilats de les parts nues, donant la impressió de plasticitat escultòrica. També comenta la nova manera d’il·luminar, tant la falta d’atmosfera envoltant com la llum difusa i la presència de taques de llum que emfasitzen l’engruiximent de les formes, produint l’efecte de marbre polit[12]. Interpreta el contingut religiós del tondo com una síntesi global de l’evolució espiritual de la humanitat, com la successió de les diverses èpoques de la història de l’home: els ignudi representarien la civilització pagana anterior a la instauració de la llei divina (ante legem), habitat pels joves efebs de la paret, el món sublege o de l’era mosaica (de Moisès) estaria representat per Maria i Josep, que personifiquen a la humanitat de l’època hebraica, i el món sub gratia, l’era de la redempció, que simbolitza la Humanitat protegida per la Gràcia divina, personificada per l’encarnació de Jesús,aixecat per damunt de tot[13]. Sant Joan nen seria l’element de transició i unió entre les tres edats. A partir d’aquesta lectura de Tolnay de Crist com un atleta olímpic, Colin Eisler[14] interpreta tan ta Crist com a la Marededéu com els atletes victoriosos de la virtut.

Aquesta interpretació s’estén també als caps esculpits sobre el marc original: dues sibil·les (representant l’edat pagana), dos profetes (representant l’edat mosaica) i el cap de Crist (representant l’era de la redempció), amb frisos intermedis d’animals, màscares de sàtirs i l’emblema dels Strozzi.

Miquel_Angel_Tondo7

Paul Barolsky[15], basant-se en el text de Vasari, considera el Tondo Doni com una imatge devocional. Maria i Josep semblen presentar al Nen a l’espectador: Crist es presenta en el quadre com un regal. Aquesta composició de presentació podria estar referint-se al nom del comitent de la peça, Doni, en italià «regals», i ajuda a fonamentar la tesi que fos ell qui el va encarregar. Basant-se en aquesta metàfora de Crist com a regal, la participació de Maria en la pintura estaria relacionada amb l’elevació de la hòstia durant la missa.

Roberta Olson[16] posa en relació el Tondo Doni amb la importància de la família i amb l’esperança dels Doni cara a tenir fills: representaria el desig del comitent de tenir un fill com a producte del bon matrimoni exemplificat per la Sagrada Família. Per això en la pintura s’hi veu l’acció recíproca entre Josep i Maria en relació al Fill, i considera que Miquel Àngel assigna molta importància a Josep a través dels colors de la roba: groc, que indica l’aspecte diví de la família, així com la veritat, i porpra, pel llinatge provinent de la Casa de David.

Per la seva banda, Leo Steinberg [17]va subratllar la posició de Maria entre les cames de Josep com a inquietantment propera, tenint present la convenció visual clàssica d’associar aquesta relació espacial entre els adults amb l’acoblament amorós. I va intentar salvar la virginitat de Maria,reinterpretant Josep com a Déu Pare (valent-se de la comparació de Bernardino da Feltre de Josep com a representant de Déu a la terra) i el seu «matrimoni» comuna unió còsmica de la Mare de Déu de la Humilitat com a deessa de la terra amb el déu del cel.

Mirella D’Ancona [18] considera que la imatge reflecteix la visió de Miquel Àngel sobre les funcions dels membres de la Sagrada Família en la salvació de l’home i de la immortalitat de l’ ànima. El Tondo Doni mostraria a Crist en el moment de la seva encarnació, sortint del cos de la Mare de Déu per aprendre la forma humana, empenyent cap amunt amb la seva cama dreta, emergint de l’esquena de Maria, i el gest de l’infant seria una benedicció amb la qual Maria esdevindria immaculada.

Formula aquesta interpretació a partir de l’observació que la ubicació de la Marededéu i la seva emfasització haurien de respondre al seu paper en la salvació de l’home. Ella és la mare de Crist i la millor intercessora davant d’ell. Miguel Ángel, que havia estat fortament influenciat pel dominic Fra Girolamo Savonarola a Florència, estaria utilitzant la pintura per a defensar el punt de vista dels maculistes[19], una filosofia de l’orde dels dominics que rebutja la idea de la Immaculada Concepció de Maria. La concepció dels maculistes és que la Marededéu no va rebre la seva santificació en néixer, sinó en el moment de l’encarnació de Crist, de manera que la imatge representa el moment de la santificació de Maria, mostrant al Nen Jesús beneint-la. Per això el nen està representat com si estigués emergint de les espatlles de Maria per a prendre forma humana, formant part de Maria, però al mateix temps afirmant la seva superioritat sobre ella.

D’ altra banda, argumenta que els nus s’han d’interpretar com a pecadors que tenen treta la roba per a la neteja i la purificació per mitjà del baptisme. Per tant, l’aigua, que separa els pecadors de la Sagrada Família, més enllà de la franja horitzontal de la balustrada, es pot veure com les «aigües de separació» que s’esmenten en la Bíblia. També sosté que les cinc figures poden representar les cinc parts de l’ànima: l’ànima superior (ànima i l’intel·lecte) a l’esquerra i l’ànima inferior (la imaginació, la sensibilitat i la facultat nutritiva) a la dreta, una representació visual dels punts de vista de Marsilio Ficino, que Miquel Àngel referencia en altres obres. Suggereix també que les dues figures a la dreta de Maria representen la naturalesa humana i divina de Crist, mentre que els tres de l’esquerra representen la Trinitat. Connecta, doncs, el signudi amb la Sagrada Família a través de les al·legories neoplatòniques formulades en la Teologia platònica i en el Comentari sobre el Simposi de Ficino [20].

Andrée Hayum [21] contextualitza la pintura en la societat florentina de l’època, recordant que tondos com La Madonna de la Humilitat de Luca Signorelli eren originalment pintats per a adornar els palaus florentins. El 31 gener del 1504 Agnolo Doni, de 31 anys, es casava amb Maddalena di Giovanni Strozzi, de quinze anys. El 1503 i 1504 Agnolo també havia començat la renovació del palau familiar al Corso dels Tintori prop de la Santa Croce, un barri de classe obrera dels teixidors i tintorers de la llana, on Miguel Ángel s’havia criat [22]. Se sol datar el tondo en els primers anys del matrimoni de Doni, associant-lo, com hem vist, ja sigui amb l’esdeveniment en si, o amb l’esperança de la parella de tenir fills [23]. Descendent d’una antiga família popolano de teixidors de la llana, Agnolo passava, amb aquest matrimoni, a estar connectat amb una de les famílies més il·lustres de Florènci a[24]. Hayum interpreta la destacada presència de Sant Josep en el tondo de la Madonna de la Humilitat, tant en termes religiosos com socials. D’una banda, subratlla la creixent elevació de l’estatus teològic de Josep durant el segle XV, d’una altra les paraules de lloança per al pare de família com s’esdevé en el tractat Della Famiglia de Leon Battista Alberti[25].

Regina Stefaniak [26], prosseguint la línia de Hayum, considera que el Tondo Doni és una manifestació florentina del sagrament del matrimoni segons l’epístola als Efesis del Nou Testament: «Que les mullers se subjectin als propis marits, com al Senyor, perquè el marit és el cap de la muller, com el Crist és el cap de l’Església, el seu cos, del qual és també salvador. Ara bé: així com l’Església se subjecta al Crist, també les mullers s’han de subjectar als marits en tot. (…) Per això l’espòs deixarà el pare i la mare i s’ajuntarà a la seva esposa, i seran una sola carn.» (Epístola als Efesis 5, 22-31). Ho anomena l’enigma famós que considera que es pot desvetllar en termes dels dos aspectes del sagrament cristià del matrimoni: la unió en una sola carn de marit i muller i la unió espiritual entre Crist i una ànima humana individual.

Seguint la teologia del segle XV, Miguel Ángel retrata Maria com una dona humil dominada i posseïda pel seu viril guardià Josep, la parella unida com si fossin «dos en una sola carn». Per a compensar el seu parentiu simbòlic, el pintor li atorga el paper de model de virginitat, una musculosa «mulierem fortis»: «De dona ideal, qui en pogués trobar! Val incomparablement més que cap perla. El cor del seu marit confia en ella, i no deixa de treure’n profit» (Proverbis, 31:10). Miguel Ángel, doncs, tenint presents les necessitats polítiques i socials de la nova república florentina, pren com a punt de partida dues importants representacions de la feminitat, que pel que sembla el van impressionar negativament (la Judit de Donatello i Santa Anna, la Verge i el Nen de Leonardo), i s’hi oposa mostrant a Maria com a mulier fortis (dona forta), l’esposa ideal dominada i posseïda pel seu marit, i ho fa amb la introducció d’una temuda dona masculinitzada en el grup familiar, però intenta conciliar la Marededéu amb el seu paper d’abnegació a través d’una neoplatònica mistificació de la seva relació amb Crist en termes de possessió divina a través dels comentaris de Ficino i Sant Pau. I en aquest procés de remodelació de la Sagrada Família com un ideal per a la societat florentina republicana, el jove Miquel Àngel refà i ennobleix tant al patró com a ell mateix com a pintor en el seu estil escultòric recentment inventat, l’aspro stile [27].

Miquel_Angel_Tondo8

Bibliografia

Stefaniak, Regina (2008). Mysterium Magnum: Michelangelo’s Tondo Doni.  Brill Academic Pub. 159 pàgs.

Fossi, Gloria (1998). Michelangelo. Il Tondo Doni. Florència. Giunti. 33 pàgs.

Tondo Doni – Michelangel, https://www.youtube.com/watch?v=T8ScQ3qWldE,   https://www.pinterest.com/pin/549720698242011124/,                                    http://vidooly.com/video/4HWAF63n-Zk

Firenze. Galleria degli UffizI. Spostato il tondo Doni di Michelangelo, https://www.youtube.com/watch?v=nrI_83vUv7I

“Tondo Doni” di Michelangelo, https://www.youtube.com/watch?v=WuinMoyzBCk

Tondo Doni carved frames, https://www.youtube.com/watch?v=CppEPy3ing8

[1] Tondo: composició pictòrica que està realitzada en forma de disc, i no en rectangle com és tradicional. El terme prové de l’italià rotondo, rodó.

[2] Es va trobar el 14 de gener del 1508 a l’emplaçament Esquilí, a la Domus Aurea de Neró a Roma. Va ser l’arquitecte Giuliano da Sangallo qui va identificar l’escultura com la descrita per l’autor romà Plini el Vell, en la seva enciclopèdica Història Natural. En ella va deixar escrits uns comentaris laudatoris en relació a l’obra que va veure en el palau de l’emperador Titus cap a l’any 70:

«Ha de ser situada per davant de totes, no només de l’art de l’estatuària sinó també del de la pintura. Fou esculpida en un únic bloc de marbre pels excel·lents artistes de Rodes Agesandre, Polimdor i Atenodor i representa Laocoont, els seus fills i les serps admirablement enroscades».

Va ser adquirida pel papa Juli II i actualment es troba en un nínxol del jardí del Palau Belvedere que ara forma part dels Museus Vaticans.

[3] Giorgio Vasari (2002). Las Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. Madrid. Cátedra. 2ª ed. pàg.748.

[4] Ibidem, pàg. 748.

[5] Aquests ignudi han estat interpretats, entre d’altres coses, com a pastors, com a gent a l’espera del baptisme, com els atletes de l’Església, com a àngels sense ales que sostenen el sudari de Crist, com els cinc grans profetes de l’Antic Testament, com les diverses edats l’home.

[6] «El just florirà com la palmera; creixerà com cedre en el Líban». Salm 92:12. El cedre també simbolitza la Saviesa divina (Eclesiàstic 24:17) i s’interpreta com emblema de l’eternitat de Déu.

[7] «Va tractar de les plantes, des del cedre del Líban fins a l’hisop que creix a les parets». 1 Re 5:13.

[8] Que canvia el color quan canvien la direcció dels raigs lluminosos i l’angle des del qual s’observa l’obra.
[9] Wölfflin, Heinrich (1994). Classic art: An Introduction to the Italian Renaissance. Nova York. Phaidon Press. 5ª impr. pàgs. 44-45.

[10] Freedberg, Sydney J. (1983). Pintura en Italia, 1500-1600. Madrid. Cátedra. (Col. Manuales arte Cátedra, 4). 3ª ed. 760 pàgs.

[11] Ibidem, pàgs.34-35.

[12] Tolnay, Charles de (1969). The Youth of Michelangelo. Nova Jersey. Princeton University Press. Pàgs. 110, 163-168.

[13] Ibidem, pàg. 165.

[14] Ibidem, pàg. 110.

Veure també Eisler, Colin (1960): «The Athlete of Virtue: The Iconography of ascetism». De Artibus Opuscula, XL, Essays in Honor of erwin Panofsky. Zuric. Millard Meiss. Pàgs. 82-84.

[15] Barolsky, Paul (2003). «Michelangelo’s Doni Tondo and the Worshipful Beholder». Notes in the History of Art 22 (3): pàgs. 8–11. En línia a http://www.jstor.org/stable/23206720.

[16]Olson, Roberta J.M. (2000). «Painted Devotional Tondo: Michelangleo Buonarotti’s Doni Tondo». The Florentine Tondo. New York: Oxford University Press. pp. 219–226.

[17] Leo Steinberg (1970). «The Metaphors of Love and Birth in Michelangelo’s Pietàs». Studies in Erotic Art. New York: Basic Books 1970, pàgs. 231-284. 263 En línia a http://projects.ecfs.org/fieldston272/Readings/SteinbergMichelPietas.pdf.

[18] D’Ancona, Mirella Levi: «The Doni Madonna by Michelangelo: An Iconographic Study». The Art Bulletin, Vol. 50, No. 1 (Mar., 1968), pàgs. 43-50. En línia a http://www.jstor.org/stable/3048510.

[19] El problema teològic es pot resumir amb la següent pregunta: la mare de déu té el pecat original o és immaculada des de sempre? Si té el pecat original, com podia infantar a Crist? O va ser Immaculada des de l’instant de la gestació o del naixement de Jesús?

Per a molts la creença en la Immaculada Concepció de Maria era una llegenda sense fonament i sense raó de ser . Al segle XII es va establir la seva festa el 8 de desembre, data no casual, ja que resulta ser 9 mesos abans de la festa de la Nativitat de Maria ( 8 de setembre). En aquest debat hi va intervenir Tomàs d’Aquino defensor de la doctrina santificatio in utero, que absolia però no lliurava a Maria del pecat original . Aquesta teoria va ser defensada pels dominics. Duns Scoto, per contra, assumeix la defensa de la Immaculada Concepció, és a dir, que la Marededéu havia estat preservada del pecat des del mateix instant de la seva concepció. Seran els franciscans els que defensaran aquesta postura durant molt de temps. En el fons, doncs, és un altre episodi de la lluita entre dominics i franciscans (lluita que, en part, venia donada pel control de la Inquisició). Al segle XVIe el potent orde jesuïta s’aliarà del costat immaculista i al costat dels franciscans i faran front comú contra els dominics. El conflicte entre partidaris i detractors va persistir durant els segles XIV i XV, en el qual Roma es va mantenir al marge, fins que Sixt IV (franciscà) , va publicar la constitució Cum praeexcelsa , establint un ofici i una missa de la festivitat (1477) però no es va definir un dogma com a tal. El Renaixement no va fer sinó augmentar les polèmiques. Luter i els reformadors protestants es van manifestar totalment en contra de la definició de la Immaculada Concepció i, de retruc, al costat catòlic va triomfar l’afirmació immaculista. El Concili de Trento crearà tota una nova teologia, que si bé està basada en la pròpia tradició catòlica, serà una teologia i una doctrina oposades als protestants. Però entre els catòlics seguia la discussió. Pius V, dominic, el 1570, es va veure obligat a prohibir els aldarulls en els sermons sobre la qüestió immaculista. El dogma de la Immaculada Concepció, també conegut com a Puríssima Concepció, afirma que Maria, mare de Jesús, a diferència de tots els altres éssers humans, va estar exempta del pecat original i, per tant, des del primer instant de la seva concepció, va estar lliure de tot pecat. Aquest concepte va ser afirmat com a dogma pel papa Pius IX el 8 de desembre de 1854 en la butlla Ineffabilis Deus.

[20] Blanckenhagen, Peter H. von (1976). Die Ignudi der Madonna Doni. Tübingen. Wasmuth. Pàgs. 205-214.

[21]Hayum, Andrée: «Michelangelo’s Doni Tondo: Holy Family and Family Myth». Renaissance Quarterly (Renaissance Society of America). 33, (Spring 1980) No. 1 (1). Pàgs. 209–249.

[22] Ibidem, pàgs 210-211.

[23] Hartt, Frederick (2010). History of Italian Renaissance Art. Londres. Pearson. 7ª ed. Pàg. 466.

[24] Hayum, Andrée, pàg. 211.

[25] Hayum, Andrée, pàg. 213-221.

[26] Regina Stefaniak (2008). Mysterium Magnum: Michelangelo’s Tondo Doni. Leiden. Brill Academic Pub. 159 pàgs.

[27] En Dante, hi ha una distinció entre el dolce stil nuovo (per a passatges amorosos i lírics) i el stile aspro (per a temes polítics).

Dr. Joan Campàs Montaner
jcampas@uoc.edu        Aura digital
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del Curs L’art dels museus: els Uffizi
1. Desconstruint alguns mites del Renaixement
2. Les corts italianes: el context històric del Renaixement italià
3. Milà i el Renaixement: dels Visconti als Sforza
4. L’Urbino de Federico de Montefeltro
5. La Ferrara dels Este
6. La Màntua dels Gonzaga
7. El regne de Nàpols d’Alfons I
8. La Venècia dels dogo
9. Forència en el Renaixement: bases polítiques i econòmiques

10. Florència en el Renaixement: política i mecenatge
11. Els Mèdici, senyors de Florència
12. Giorgio Vasari: els Uffizi, 1560-1581
13. Maestro della Sant’Agata: Madonna de Pisa
14. Cimabue: Maestà di santa Trinità
15. Duccio: Palla Rucellai
16. Giotto: Madonna Ognissanti
17. Simone Martini: L’Anunciació
18. Gentile da Fabriano: Adoració dels mags
19. Lorenzo Monaco: La coronació de la marededéu
20. Fra Angèlic: Coronació de la marededéu
21. Paolo Uccello: La batalla de san Romano
22. Domenico Veneziano: Sacra conversazione
23. Piero della Francesca: Díptic del duc d’Urbino
24. Filippo Lippi: Coronació de la marededéu
25. Hugo van der Goes: Tríptic Portinari
26. Sandro Botticelli: Judit
27. Sandro Botticelli: L’adoració dels mags
28. Sandro Botticelli: La marededéu del magníficat
29. Sandro Botticelli: El naixement de Venus
30. Sandro Botticelli: Al·legoria de la primavera
31. Sandro Botticelli: Minerva i el centaure
32. Sandro Botticelli: L’anunciació Cestello
33. Sandro Botticelli: La calúmnia d’Apel·les
34. Leonardo da Vinci: L’anunciació
35. Leonardo da Vinci: Adoració dels reis
36. Giovanni Bellini: Al·legoria sacra
37. Miquel Àngel: Tondo Doni
38. Rafael: Madonna del cardellino
39. Ticià: La venus d’Urbino

289 comments

 1. Whɑt i don’t reаlize is in fact how you are no longer actually a lot more smartly-ⅼiked than you may be right now.
  You’re so intelligent. Үou recognize thеrefore
  considerably on the subject of this tօpic, produϲed
  me individuallʏ belieνe it from a lot of various angles.
  Its like men and women ɑre not involved unless it is оne
  thing to do with Woman gaga! Yοur own stuffs excellent.
  Always deal with it up!

 2. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 3. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 4. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 5. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 6. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 7. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 8. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 9. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 10. I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 11. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 12. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 13. Thank you for all your work on this site. Gloria enjoys carrying out investigation and it’s really easy to understand why. All of us hear all about the lively mode you convey vital things through this website and cause response from others about this point then our own child is without a doubt learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

 14. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 15. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 16. I¡¦m not positive where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent info I used to be searching for this information for my mission.

 17. magnificent issues altogether, you just received a logo new reader. What may you recommend about your put up that you simply made a few days ago? Any certain?

 18. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 19. Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 20. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 21. As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 22. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 23. hello!,I like your writing very much! percentage we be in contact extra about your post on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 24. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 25. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 26. you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent process on this subject!

 27. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 28. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 29. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 30. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 31. Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 32. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 33. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution

 34. Thank you for all your work on this site. Gloria enjoys carrying out investigation and it’s really easy to understand why. All of us hear all about the lively mode you convey vital things through this website and cause response from others about this point then our own child is without a doubt learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

 35. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 36. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 37. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution

 38. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 39. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 40. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 41. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 42. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 43. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 44. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 45. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 46. Thank you for all your work on this site. Gloria enjoys carrying out investigation and it’s really easy to understand why. All of us hear all about the lively mode you convey vital things through this website and cause response from others about this point then our own child is without a doubt learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

 47. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 48. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 49. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 50. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 51. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 52. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 53. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 54. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 55. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 56. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 57. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 58. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 59. Someone necessarily assist to make critically articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible. Great process!

 60. hello!,I like your writing very much! percentage we be in contact extra about your post on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 61. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 62. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 63. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 64. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 65. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 66. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 67. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 68. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 69. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 70. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 71. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 72. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 73. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 74. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 75. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 76. Valuable information. Fortunate me I discovered your website by chance, and I’m shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it.

 77. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 78. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 79. I just could not go away your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your guests? Is going to be back continuously to investigate cross-check new posts

 80. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 81. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 82. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 83. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 84. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 85. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 86. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 87. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 88. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 89. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 90. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 91. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 92. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 93. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 94. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 95. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 96. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 97. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 98. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 99. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 100. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 101. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 102. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 103. Hello my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all important infos. I would like to look more posts like this .

 104. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 105. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 106. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 107. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 108. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 109. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 110. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 111. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 112. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 113. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 114. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 115. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 116. Good article and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 117. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 118. I do accept as true with all of the ideas you have offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 119. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 120. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 121. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

 122. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 123. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 124. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 125. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 126. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 127. I¡¦m not positive where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent info I used to be searching for this information for my mission.

 128. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 129. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 130. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 131. hello!,I like your writing very much! percentage we be in contact extra about your post on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 132. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution

 133. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 134. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 135. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 136. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 137. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 138. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 139. Great tremendous things here. I’m very glad to look your article. Thank you so much and i am taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 140. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 141. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 142. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 143. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 144. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 145. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 146. I have read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you place to make this type of excellent informative website.

 147. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 148. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 149. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 150. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 151. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 152. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 153. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 154. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 155. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 156. Howdy Partner. You look like the type of guy who needs to have a little fun. You can have all kinds of fun at http://camgirl.pw/ That’s the most exciting site on the internet. You’ll never experience a dull moment there. Go ahead, give it a try. Just remember to be on your best behavior. Cowboys can be rowdy. Try not to drink too much time at the saloon before heading on over there.

 157. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 158. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 159. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 160. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 161. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 162. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 163. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 164. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 165. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 166. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 167. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 168. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 169. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 170. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 171. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 172. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 173. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 174. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 175. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 176. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 177. Hello friends. Are you feeling lonely? Maybe you’re in the mood to get frisky. It doesn’t matter what type of mood you’re in. You’ll always find a fine lady at http://camgirl.pw/ to chat with. You’ll be amazed by the wide selection of cam girls to choose from. Have yourself a good time and don’t forget to eat a breath mint or two. The last thing you want is to have bad breath when talking to these cuties.

 178. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 179. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 180. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 181. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 182. Are you the type of guy who likes to spend his free time drinking cold beer while talking to hot babes? If so, then you’ve got to check out http://camgirl.pw/ That site is filled with plenty of sexy girls who know exactly what guys like you want to see.

 183. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 184. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 185. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 186. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 187. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 188. Every guy out there needs to relax from time to time. You’re no different. The best way to relax is by talking to a super hot babe. There are plenty of sexy ladies at http://camgirl.pw You can do a whole lot more than just talk with these cuties. They’re also looking to have the same exact type of fun you are.

 189. you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent process on this subject!

 190. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 191. There isn’t a time of day when you won’t find plenty of hotties at http://camgirl.pw It doesn’t matter if you go there early in the morning or late at night. There’s always lots of babes just waiting to talk to guys. Don’t forget, you’re just one click or tap away from the live entertainment that you’ve been craving. This is as hot as it gets and you’ll realize that within just a matter of moments.

 192. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 193. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 194. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 195. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 196. I do accept as true with all of the ideas you have offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 197. You need to get rid of stress. There’s no need to keep it bottled up. Have yourself a little fun by talking to some hot girls at http://camgirl.pw It won’t take you long to realize this site is filled with wall to wall babes. No site on the internet has all the cuties that this one does. Check it out and put a smile on your face. You definitely deserve one.

 198. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 199. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 200. Sick and tired of being bored? There’s nothing at all good to watch on TV these days. How many cat videos can you watch at YouTube? What you really want is some live adult entertainment. That’s what http://www.camgirl.pw is all about. It’s 24/7 excitement like you’ve never seen before. Check it out and tell a friend. Something this good needs to be shared.

 201. This is a free auto approve list that I made two days ago. It’s my hope to post new free lists daily. I’m not sure that I’ll be able to do them seven days a week. That’s the goal right now. Thanks for taking the time to read this and get to work building some backlinks!

 202. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 203. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 204. I just want to mention I’m all new to blogging and site-building and certainly loved this web blog. Likely I’m want to bookmark your site . You amazingly come with amazing well written articles. Thank you for sharing with us your web-site.

 205. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 206. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 207. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 208. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.