Art

El museu d’Orsay: una mirada en clau de gènere

Amb motiu del 29è aniversari de l’obertura del museu d’Orsay i per començar a preparar la visita programada per l’octubre del 2016, es proposa realitzar una aproximació a l’impressionisme a partir de dues reflexions:

 1. D’una banda, de la mà de Linda Nochlin, un estudi comparat del tractament de la figura femenina nua, a través de les obres:
 • William Bouguereau: Naixement de Venus, 1879.
 • Alexandre Cabanel: El naixement de Venus, 1863
 • Édouard Manet: Olímpia. 1863
 • Auguste Renoir: Les banyistes, cap el 1918-1919
 • Paul Cézanne: Una moderna Olímpia, 1873-1874
 1. D’una altra, de la mà de Belinda Thomson, un intent de respondre la pregunta del per què la major part dels artistes masculins que formaven part dels impressionistes es varen casar amb dones inferiors a ells en l’escala social.

Bouguereau_Venus
William Bouguereau: Naixement de Venus, 1879. Oli sobre tela. 303 x 216 cm. Musée d’Orsay, París.

Quan entrem a un museu l’activitat bàsica que hom sol realitzar és la de «mirar». I quan es mira una obra com Naixement de Venus de Bouguereau, pocs són els visitants turistes o, fins i tot, amants de l’art que no la trobin «bella» i que no sentin davant d’ella el «plaer de mirar». La qüestió estar a saber si el «plaer» i el «mirar» són activitats objectives, desproveïdes de prejudicis heretats, o més aviat construccions socials relacionades amb les diferents formes en què se’ns ha ensenyat a viure, com homes i dones, en la mateixa societat.

L’acte de mirar esdevé fonamental a l’hora de realitzar una anàlisi sobre l’adquisició de la subjectivitat perquè -segons la teoria psicoanalítica- és a través de la vista com nens i nenes prenen consciència de les diferències sexuals ja a la infantesa. La relació entre l’espectador i l’escena que està mirant és sempre una relació de ruptura, d’identificació parcial, de plaer i de desconfiança[1].

El «plaer de mirar» apareix en la teoria freudiana clàssica com un dels «components instintius» a través dels quals es desenvolupa l’instint sexual adult. Per a Freud, l’acció de mirar es pot associar amb formes exclusives de resposta masculina, on la gratificació es produiria via fetitxisme, i gràcies a l’anul·lació de la por (als objectes se’ls atorga un significat sexual i és a través d’ells com es cerca la gratificació sexual), de manera que la por a la impotència queda compensada pel voyeurisme (quan la satisfacció sexual s’assoleix mirant d’amagat les activitats o parts sexuals d’una altra persona -recordem els quadres sobre Susanna i els vells).

No hi ha res tan simple com el «plaer de mirar», però mai és una acció innocent: sempre s’està lluitant pel poder.

La frase el «plaer de mirar» suscita tot tipus de preguntes: de qui és el plaer i el mirar al que ens estem referint? Quina és la relació que es pot establir entre el poder i l’acció de mirar o de ser mirat? Com es troba legitimada i codificada culturalment l’acció de mirar? Com es relacionen entre sí la forma en la qual homes i dones miren la vida amb els processos de representació, l’acció de mirar l’art i el sofisticat cúmul de convencionalismes que es troben rere l’art?

John Berger, a principis de la dècada de 1970 va dir que «els homes actuen i les dones apareixen. Els homes miren les dones. Les dones es contemplen a si mateixes mentre són mirades».[2] Aquesta proposta converteix als homes en els portadors actius de la mirada amb una obsessió narcisista i a les dones en mers objectes passius d’aquesta mirada.

Com l’art transforma la dona en objecte? «Les imatges estan reproduint, a un nivell ideològic, les relacions de poder que s’estableixen entre homes i dones. La dona és present en la imatge, però amb les connotacions específiques d’un cos i una naturalesa passiva, posseïble, desproveïda de poder i que està a l’abast de qualsevol. L’home no apareix en la imatge, però aquesta reflecteix el seu punt de vista, la seva posició dominant i el seu discurs.»[3]

El resultat directe de la fantasia masculina és aquesta reducció de la dona a objecte en les representacions artístiques. És un quadre que ens diu moltes més coses d’aquest paper dominant que la societat ha atorgat al que és masculí, dels seus temors i ansietats, del que ens diu sobre el món femení, malgrat que aparentment aquest és el seu tema. Dins d’aquest sistema de representacions, la feminitat es troba condicionada per la creativitat masculina, absent de la imatge però que és el que defineix i controla el món que crea. L’art es troba particularment implicat en la formació i en la fonamentació de les relacions de poder desiguals que s’estableixen entre els homes i les dones, i no solament reflecteix aquestes desigualtats, sinó que constitueix un dels pilars bàsics sobre els quals es recolza.

Davant d’un quadre com Naixement de Venus de Bouguereau, l’espectador típic gaudeix de l’espectacle d’un nu provocador i lasciu. En parlar de la “mirada”, la teoria contemporània s’està referint a aquesta “mirada” social i psíquica, a aquesta “mirada” sense innocència pròpia de la cultura. La “mirada” mai no és arbitrària, personal o idiosincràtica. Parlar de la “mirada” és parlar de models compartits i habituals de mirar: com mira i com és mirat l’home dins d’un context social determinat. I els homes i dones reaccionen de manera diferent davant d’aquestes accions de mirar i de ser mirat.

Intentem aplicar aquestes consideracions a l’anàlisi comparada de dues obres del museu d’Orsay: Cabanel_Venus

Alexandre Cabanel: El naixement de Venus, 1863. Oli sobre tela. 130 x 225 cm. Paris, Musée d’Orsay, París.

 Manet_Olimpia

Édouard Manet: Olímpia. 1863. Oli sobre tela. 130,5 x 190 cm. París. Musée d’Orsay.

Ambdues són obres que foren pintades en una època encara molt fortament marcada per la tradició acadèmica. Segons l’Acadèmia era possible establir el valor d’una obra sense conèixer-ne l’autor. Existien uns paràmetres –els del formalisme: composició, equilibri, ritme, harmonia…– i una jerarquia –dibuix, temàtica…–, unes normes, principis i regles als quals s’havia de sotmetre l’artista. Eren aquestes normes i regles les que permetien atorgar un valor a l’obra d’art. Fins a mitjan segle XIX, hi havia un patró convencional del que és Bell establert per l’Acadèmia.

Els pintors havien de respectar un cert nombre de principis, que s’havien fixat progressivament als quals s’havien de sotmetre els pintors:

 1. Respectar la jerarquia dels gèneres. De més a menys noble: pintura al·legòrica, pintura d’història, retrat, escena de gènere (de la vida quotidiana), paisatge, marina, pintura d’animals, natura morta de peixos i altres animals, natura morta de fruits i flors. Els únics temes dignes de ser representats eren els temes clàssics i cristians
 2. Afirmar la primacia del dibuix sobre el color. El dibuix és l’element essencial que condiciona l’èxit de l’obra
 3. Aprofundir l’estudi del nu. La representació de la figura humana quedava restringida a un nombre limitat de poses i de gestos expressius nobles manllevats del classicisme i de l’Alt Renaixement. La figura humana constitueix la forma més noble i expressa la bellesa absoluta en la seva perfecció
 4. Privilegiar el treball en el taller respecte al treball a l’aire lliure.
 5. Realitzar obres acabades. Cal que les obres tinguin un aspecte finit, acabat. Per això la seva factura ha de ser llisa i la pinzellada no visible.
 6. Imitar els antics, imitar la naturalesa. Les formes pintades, per ser perfectes havien de copiar el natural
 7. La composició pictòrica ha de respectar l’equilibri, l’harmonia i la unitat clàssica: no hi ha d’haver cap element discordant, ni en la forma ni en l’expressió

La majoria dels artistes se situaven en aquest marc i obtenien -generalment- el favor del públic i de la crítica; és el cas de Cabanel. Altres pintors, sense qüestionar totalment aquest sistema, evolucionaven al marge i trobaven més dificultats a fer admetre les seves obres; fou el cas de Manet.

El quadre de Cabanel representa una dona estirada sobre el mar, envoltada d’escuma, amb llargs cabells rossos i ondulats que fan joc amb les ones. Cinc àngels volen sobre ella. Al seu darrere, el cel és blau i tranquil. La mar i les ones recorden que Venus ha nascut de l’escuma del mar, i els amorets que l’acompanyen celebren aquest naixement. Al fons, l’illa de Xipre. A l’esquerra, surt el sol. La seva pell és clara i pàl·lida, està nua. Sembla despertar-se ja que els seus ulls estan lleugerament oberts i estira els seus braços. Fou un dels grans èxits del Saló de 1863 on fou adquirida per Napoleó III.

L’ofici virtuós de Cabanel fa d’aquesta pintura fàcil i refinada un perfecte exemple de l’art que rebia llavors l’adhesió del públic i de les instàncies oficials; dins de l’esperit eclèctic característic del Segon Imperi, barreja les referències a Ingres i a la pintura del segle XVIII. El tema mitològic només és aquí un pretext per abordar un nu la idealització del qual no exclou la lascívia.

Amb Olimpia, Manet reinventa el tema tradicional del nu femení a través del joc d’una pintura franca i sense compromís. Tant el tema com el llenguatge pictòric expliquen l’escàndol que va provocar l’obra en el Saló de 1865. Tot i que multiplica les referències formals i iconogràfiques: La Venus d’Urbino de Ticià, La maja nua de Goya i el tema de l’odalisca amb l’esclava negra tractat sobretot per Ingres, Manet tradueix pictòricament la fredor i el prosaisme d’un tema molt contemporani. La Venus es converteix en una prostituta que mira amb desafiament a l’espectador. Va ser considerable la violència de les reaccions suscitades per aquest qüestionament del nu idealitzat, fonament de la tradició acadèmica. Els crítics varen vilipendiar «aquesta odalisca de ventre groc», però va ser defensada per alguns contemporanis amb Zola al capdavant.

Amb aquest quadre de grans dimensions, inicialment previst per al Saló dels Refusats del mateix any, però que no es va exposar fins el Saló de 1865, Manet va provocar un escàndol. La figura nua ajaguda es basava en la Venus d’Urbino de Ticià (que Manet havia copiat a Florència feia deu anys), però la seva sexualitat descarada es va interpretar com un afront a les normes imperants del decòrum.

L’Olímpia de Manet representa una dona blanca nua ajaguda damunt d’un llit, mirant a l’espectador (potser una prostituta que sembla provenir d’un harem oriental i es prepara visiblement per prendre un bany) i una dona negra vestida que aguanta un ram de flors i mira a Olímpia. A la dreta hi ha un gat negre amb el llom arquejat; a dalt, a l’esquerra, una cortina verda descorreguda i al mig, darrere l’Olímpia, un envà i una cortina no del tot tancada permeten veure un petit fragment de l’alcova o sala d’espera que hi ha més enllà. El pla del llit és quasi paral·lel a la línia de visió de l’espectador, i els llençols a l’esquerra i el batí a la dreta envaeixen en la seva caiguda l’espai de l’espectador. La composició del quadre està, per tant, equilibrada.

Va ser criticat per la seva tècnica que eliminava la delicada gradació tonal de la pràctica acadèmica i creava uns vívids contrastos de llum i d’ombra. «Les ombres són indicades amb taques de betum més o menys grans», va escriure un crític, i afegia: «La dona menys bella té ossos, músculs, pell i alguna mena de color. Aquí no hi ha res de tot això.»[4]

El cos d’Olímpia, a més, suggeria una sexualitat descarada subratllada per la seva mà flexionada sobre el sexe (per amagar-lo o designar-lo?); però no era una cortesana de luxe pagada per a confirmar els mites del desig masculí. Les repetides referències a la negritud i a l’aspecte simiesc d’Olímpia dels crítics de l’època ens parlen de degeneració, depravació i inferioritat intel·lectuals, físiques i morals (segons la ciència de l’època, les dones negres i les prostitutes posseïen deformacions genitals congènites que les condicionaven a la hipersexualitat). El quadre de Manet representava alguna cosa d’aquesta decadència i per això va precipitar tot un seguit de crítiques negatives i poc fonamentades que constituïren el seu escàndol.

De fet, l’Olímpia de Manet és més moderna que avantguardista. No va aconseguir crear una nova classe de pintura d’història que substituís al gènere fins ara exaltat.

L’atmosfera general d’erotisme és reforçada per la presència del gat negre amb la cua aixecada, als peus de la noia. L’animal va ser afegit per Manet, no sense humor, per tal de reemplaçar l’innocent gos que figura en la Venus d’Urbino, i potser igualment per tal de designar metafòricament el que la noia amaga precisament amb la seva mà. Aquest gat tradueix una presència masculina, versió que reforça la presència del ram de flors que porta la serventa.

El caràcter altiu de l’Olímpia (Victorine Meurent) es tradueix en el fet que la serventa del segon pla es fon amb el color del mur i, tot i que vol donar a l’Olímpia les flors que acaba de rebre, aquesta no li presta cap atenció i continua posant i provocant els espectadors amb una mirada franca i insolent.

Altres elements que han pertorbat les crítiques són el ram de flors, naturalesa morta que apareix de manera incongruent en un quadre d’un nu, i també el braçalet (que pertanyia a la mare del pintor!). A més, al segle XIX el nu només era concebible si pertanyia a un altre espai i un altre temps. En aquesta tela, el model està fortament individualitzat la qual cosa s’oposa a la tradicional idealització dels nus. Només cal observar el llit desfet, l’habitació tancada per domassos vermells i verds, la presència de la serventa que porta un ram (homenatge d’un admirador, d’un client?), la cinta i la babutxa que donen més el sentiment d’un cos despullat que d’un cos nu.

Manet pinta aquí a Victorine amb les seves cames curtes, el seu pit petit, el seu mentó punxegut i la seva cara quadrada. Olímpia no és tant xocant pel seu tema com per la manera com aquest tema és tractat. Desconcertava perquè és una flagrant descripció dels hàbits sexuals moderns. Manet substitueix a una deessa veneciana de l’amor i la bellesa per una refinada prostituta parisenca. Però el que realment va desconcertar als crítics de l’època és que Manet no la sentimentalitza ni la idealitza, i Olímpia no sembla ni avergonyida ni insatisfeta amb el seu treball. No és una figura exòtica o pintoresca. És una dona de carn i os, presentada amb una il·luminació enlluernadora i frontal, sobre la qual el pintor mostra un pertorbador distanciament que no li permet moralitzar sobre ella.

Cabanel_manet

Per què no agradava l’Olímpia? Quines foren les raons que determinaren el rebuig i la incomprensió? Els crítics contemporanis varen considerar l’Olímpia com una pintura fallida (actualment està considerada com una de les icones més importants de l’art modern: cosa que demostra fins a quin punt canvia amb el pas del temps el que s’entén per art i per experiència estètica). De fet, no es tracta d’una pintura equivocada, sinó d’espectadors incompetents. Si els crítics únicament eren capaços de veure el tema i els aspectes formals, només podien interpretar negativament la pintura de Manet. Des del moment que el quadre fou acceptat pel jurat del Saló resulta evident que complia amb els requisits necessaris per a ser acceptada: es tractava d’un nu femení que duia un títol clàssic.

Què era, doncs, el que es feia difícil d’assimilar pels crítics? El fet d’allunyar-se de les fórmules convencionals de representar el nu; el quadre no encaixava amb el que ells esperaven de l’art. Olímpia té la posa de Venus, els atributs de Venus (el llit, la serventa, les flors), però la dona que hi ha pintada al quadre no és Venus, sinó una contemporània transvestida com Olímpia. Manet havia prescindit dels convencionalismes normals pels quals es regia la pràctica de la pintura.

En formular la pregunta: què s’hi pinta a l’Olímpia?, estem establint una distinció entre el que està pintat -els elements figuratius, la iconografia- i el que està representat -el tema de la sexualitat moderna. Preguntar-se què representa una obra és preguntar-se sobre el seu significat: què significava, per exemple, pintar una prostituta nua d’aquesta manera a la dècada del 1860, i fins a quin punt aquests significats s’estableixen en relació amb els aspectes formals de la tela. És fàcil, doncs, posar-se d’acord sobre el que està pintat, però esdevé més difícil posar-se d’acord sobre el que està representat.

Renoir_banyistes

Auguste Renoir: Les banyistes, cap el 1918-1919. Oli sobre tela. 110 x 160 cm. Musée d’Orsay, París

L’impressionisme neix amb la unió de Monet i Renoir, els quals entre 1869 i 1874 treballen junts a la riba del Sena, “en plein air”, decidits a acabar amb totes les regles d’”atelier” (perspectiva, composició, clarobscur) i a trobar una pintura que proporcioni la «impressió» visual en la seva immediatesa. Renoir serà, tanmateix, el primer a desertar, en el 78, de les exposicions del grup i cercarà l’èxit en els Salons oficials: «crec que cal fer la millor pintura possible, això és tot».

El quadre de Les banyistes és emblemàtic de les investigacions dutes a terme per Renoir, a finals de la seva vida. A partir de 1910, l’artista torna a un dels seus temes de predilecció: nus a l’aire lliure, als quals dedica rellevants quadres. Renoir celebra en ells una naturalesa atemporal, que rebutja qualsevol referència al món contemporani. Les banyistes poden ser considerades, d’aquesta manera, com el testament pictòric de Renoir, que va morir el desembre de 1919. Va ser en aquest esperit que els seus tres fills, entre ells el cineasta Jean Renoir, van donar el quadre a l’Estat el 1923.

Ambdós models estirats en el primer pla i les tres banyistes, que juguen en el fons de la composició, han posat al gran jardí plantat d’oliveres de les Collettes, la propietat del pintor en Cagnes-sud-Mer, al Sud de França. El paisatge mediterrani fa referència a la tradició clàssica d’Itàlia i de Grècia, quan «la terra era el paradís dels déus». «Vet aquí el que vull pintar», afegia Renoir. Aquesta idíl·lica visió està marcada per la sensualitat dels models, la riquesa dels colorits i la plenitud de les formes.

Les banyistes deuen molt als nus del Ticià i de Rubens, tan admirats per Renoir. Tradueixen un plaer de pintar que no han vençut ni la malaltia ni els dolors soferts pel pintor al final de la seva vida.

Aquest octubre passat un petit grup d’activistes, portant pancartes que deien «Déu odia Renoir» o «La sensibleria fa mal a la societat» es manifestava contra l’artista Pierre-Auguste Renoir a l’entrada del Museu de Belles Arts de Boston. L’organitzador de la protesta, Max Geller, exigia ​​la retirada de les sis obres del pintor impressionista que pengen a les sales d’aquesta institució i la dimissió dels comissaris responsables. Segons ell, «la sensibleria de Renoir dilueix la col·lecció del museu» i considera que la decisió d’exhibir aquests quadres és «un acte de terrorisme estètic».

La protesta, convocada des del compte d’Instagram, Renoir Sucks at Painting («la pintura de Renoir fa pudor»), tenia un caràcter irònic i merament testimonial, però ha reobert el debat sobre aquest pintor .

Què diuen els experts sobre Renoir? En general, res de bo. Especialment de la seva última etapa. Per Kenneth Baker, crític nord-americà, els seus quadres són «ensucrats» i «embafadors». Ariela Budick, experta del Financial Times, s’acarnissa especialment amb els seus retrats femenins finals, que descriu com «grotesques paròdies embolicades en vels de cotó de sucre». Tamar Garb, professora d’Història de l’Art de la University College de Londres, va més lluny i veu en aquestes dones nues el consol d’un vell verd solitari.

També els grans museus porten anys reconsiderant la qualitat dels quadres de Renoir. El Metropolitan de Nova York ha anat retirant a poc a poc de les seves sales els més criticats i el MoMA va arribar a desfer-se d’un al·legant que ja «no pertany a la història de l’art modern que volem explicar», segons va declarar el seu responsable de pintura Kirk Varnedoe.

La culpa de la vertiginosa caiguda en desgràcia de Renoir la tenen les obres que va pintar durant els últims 40 anys de la seva vida. Fins llavors havia treballat amb els impressionistes, ajudant a revolucionar la història de l’art amb obres com El gronxador o les seves escenes a la riba del Sena. Però el reconeixement trigava a arribar-li i quan va complir els 40, fart de passar penúries econòmiques, va decidir canviar el seu estil per vendre més.

Va trencar amb l’Impressionisme i va començar a pintar el que agradava als rics compradors del moment: nenes encantadores cosint, dones nues flirtant en plena natura… Li va donar resultat econòmic en vida: es va convertir en un dels artistes més rics i el Louvre o la National Gallery de Londres van començar a barallar-se pels seus quadres. No obstant això, la qualitat del seu art va caure en picat: Degas i Picasso es van burlar d’ell; i la seva antiga companya, Mary Cassat, va criticar els seus abominables quadres plens «de dones grosses enormes i vermelles amb caps petitíssims».

Pel crític d’art Christopher Knight, els cossos nus que representa a Renoir a Les banyistes «són com tubs farcits amb aire comprimit, amb pits alts i sense cap estructura òssia o musculatura sota la pell». Per a Roberta Smith, del New York Times, no són més que «dos croissants sobre un plat de vegetals».

Potser un final esperat per a un artista al que se li atribueix l’afirmació: «Jo pinto amb la polla».

 Cezanne_Olimpia

Paul Cézanne: Una moderna Olympia, 1873-1874. Oli sobre tela. 46 x 55 cm. Musée d’Orsay, Paris.

Les primeres obres de Cézanne, executades en colors foscos, estaven profundament inspirades per les dels mestres antics i per les composicions de Delacroix, Daumier i Courbet. Característica d’aquest període, una pintura de 1870 ja mostrava Una Olympia moderna, en resposta a la gran tela de Manet que havia provocat un escàndol en el Saló de 1865.

Uns quants anys més tard, Cézanne aborda de nou aquest tema, però aquesta segona versió és totalment diferent pels seus colors, lluminosos i intensos, i per la seva brillant execució que recorden les pintures de Fragonard. La llum de Cézanne està llavors plena d’evolució cap a l’impressionisme. Seria durant la seva estada a Auvers-sur-Oise a casa del doctor Gachet que, en l’animació d’una discussió, el pintor s’hagués emparat del seu pinzell per crear aquest acolorit esbós.

Lliura d’aquesta manera una interpretació molt més atrevida del tema de Manet. Homenatge o paròdia a l’obra de Manet? El contrast entre la nuesa de la dona revelada per la seva serventa negra i l’elegant indumentària de l’home vestit de negre, que a més s’assembla sorprenentment a Cézanne, que la mira com a espectador, contribueix a proporcionar a l’escena un caràcter eròtic i teatral. L’efecte està encara més marcat per la presència de la cortina penjada a l’esquerra.

Una dona, estirada entre els llençols blancs del seu llit, és despullada per la seva esclava negra mentre un home assegut en un divan (un autoretrat?) contempla l’escena. Una taula de color vermell, un gat als peus del llit i un enorme gerro completen l’escena. La utilització de vives tonalitats –groc, verd, vermell, blau– i la ràpida pinzellada amb la qual ha estat aplicat el color, fins i tot amb espàtula, fan d’aquesta obra tot un manifest pictòric.

L’estranya xarada que aquí es representa era una fantasia eròtica complexa, totalment aliena a l’orientació empírica dels altres artistes que es van comprometre amb la variant impressionista de la visió realista. Una serventa negra, la filla de la criada d’Olímpia, enretira un llençol blanc de la nua Olímpia, la qual apareix encongida en una postura maldestra i fetal davant d’un client admirador. Aquest cavaller, completament vestit, amb el seu barret de copa peculiarment aïllat a la dreta com un paral·lel negre del gos que està als peus de l’enorme llit d’Olímpia, sembla una projecció psicològica de l’artista mateix, contemplant un oferiment eròtic que està representat amb una anatomia tan imperfecta que els seus grans errors en l’escorç i en la carn toscament usada només podien ser reivindicats per un artista com Cézanne.

Els crítics de 1874 van considerar a Cézanne «una mena de boig que pinta sota els efectes de delirium tremens» i van trobar en la seva obra «estranyes formes sorgides de l’haixix, preses d’un eixam de somnis lascius» assenyalant amb això tant la fantasia gairebé psicòtica de la seva obra com la seva perillosa adaptació a la pinzellada impressionista.

Les dones dels impressionistes

Tot i ser un grup reduït, els impressionistes pertanyen a un ampli espectre de classes socials i una varietat d’ambients provincians i rurals. Estudiar la seva biografia i el seu entorn professional diu molt sobre la situació a la França de 1860 a 1870 i sobre l’estatut canviant de l’artista. També un factor a tenir en compte és la manca de tradició artística de les seves famílies: cada component del grup s’estava obrint un nou camí i això li permetia certes llibertats.

Sovint se sol comentar que molts artistes i, en particular, els avantguardistes, reaccionaren contra l’autoritat dels seus mestres i contra la tradició artística. Però aquest no fou el cas d’un seguit de nouvinguts, com ara Tissot, Carolus-Duran, Julien Bastien-Lepage i Léon Bonnat, així com dels impressionistes, que es varen anar infiltrant en el sistema dels Salons i compartien els problemes i els reptes de crear els camins de les seves pròpies carreres sense precedència ni guia de la família i trobant diversos graus de desaprovació per part dels pares en el procés. L’absència de tradició familiar també va deixar als impressionistes la crucial avantatge de no tenir l’obligació de reemborsar les inversions i satisfer les expectatives dels seus pares.

Claude Monet havia nascut a París però era un provincià que va créixer a la costa de Normandia. Va arribar a París com a estudiant el 1859 i va establir una estreta amistat amb Bazille a mitjans de la dècada de 1860. Procedia d’una burgesia comercial: el seu pare posseïa una pròspera cereria a L’Havre, el port del canal de la Manxa en plena expansió a la desembocadura del Sena. Els estudis de Monet no els va finançar el seu pare, sinó la seva tia vídua, Sophie Lecadre.

Camille Pissarro procedia d’una família que havia fet la seva fortuna a les Índies Occidentals daneses –va néixer i es va criar a l’illa de Sant Tomàs– i així va estar vinculat al comerç colonial. Era, doncs, també un nouvingut al París del 1850. És l’únic membre jueu del grup.

Alfred Sisley era parisenc de naixement però fill de britànics. El seu pare, William, havia creat un negoci d’importació i exportació d’articles de luxe, com guants i va poder finançar sense problemes els estudis del seu fill al començament de la dècada de 1860.

Auguste Renoir tenia un origen artesà i anava escàs de recursos. El seu pare, sastre a Llemotges, el 1845 havia dut a París a la seva família, bastant nombrosa, a la recerca de millors perspectives. Renoir tenia pensat guanyar-se la vida en una de les arts aplicades –de fet es va formar com a pintor de porcellana– fins que també va començar a aspirar a les belles arts, i les seves mires es van elevar a causa de la forta pressió que van exercir els seus companys estudiants, entre ells Monet. L’actitud de Renoir per guanyar-se la vida com a pintor va ser pragmàtica. Sempre va ser el més preparat per a moderar el seu estil i, en cas de necessitat, comprometre les seves creences artístiques per tal d’agradar a un client, en particular quan estava en joc l’encàrrec d’un retrat. En conseqüència, la qualitat de la seva obra és variable.

Frédéric Bazille havia nascut a Montpeller, al Llenguadoc, on el seu pare, Gaston, un agricultor, vinicultor i destacat dignatari local, el 1867 es va convertir en professor d’institut. Va donar al seu fill fons suficients perquè el jove artista participés de manera total en la vida cultural de París, estudiés a un seguit de tallers i oferís una certa quantitat d’ajuda, financera i pràctica, als seus amics menys adinerats. Si no hagués mort en la guerra franco-prussiana, hauria tingut el seu lloc al costat dels seus amics a l’exposició impressionista de 1874.

Paul Cézanne era natural d’Ais de Provença, i cridava una mica l’atenció en la distingida societat urbana pel seu marcat accent, els seus modals toscs i les seves emocions, de vegades violentes. El seu pare era un burgès de ciutat provinciana que havia fet la seva fortuna amb molta rapidesa en canviar el negoci dels barrets per la banca. A Jas de Bouffan, la casa de camp que havia comprat fora d’Ais de Provença, la vida era una mica rígida i solitària. Atès que no estava disposat a sotmetre’s a l’estricta disciplina de la casa dels pares i fer la carrera de dret que el seu pare havia projectat per a ell, Cézanne va marxar a París en 1861. Tot i que el seu pare desaprovava la carrera artística del seu fill, el va anar finançant

Berthe Morisot nascuda en el si d’una família vinculada a l’art (era besnéta del pintor Jean-Honoré Fragonard), passà la seva infantesa a Bourges, ciutat on el seu pare havia estat destinat com a prefecte del departament de Cher. L’any 1852 es traslladaren a París, on aviat prengué classes de dibuix juntament amb les seves germanes Yvette i Edma, amb qui practicava la còpia dels grans mestres del Louvre. El seu primer mestre fou Henri Fantin-Latour i més endavant entrà en contacte amb Édouard Manet. A partir de 1861 Berthe i Edma van rebre el mestratge de Jean-Baptiste Camille Corot.

Edgar Degas provenia d’una família de banquers –el seu pare era Auguste de Gas, descendent d’una noble família bretona que va emigrar a Nàpols arran la Revolució Francesa, i la seva mare, Célestine Musson, que va morir quan ell tenia tretze anys, era originària de Nova Orleans i la seva família es dedicava a la producció de cotó– que vivia a Itàlia. Els lligams amb els Estats Units –hi va anar el 1872-73– el varen posar en contacte amb l’artista de Filadèlfia Mary Cassatt, l’origen familiar de classe mitjana alta de la qual era similar al seu.

Una altra característica que unia i donava forma a les vides i les carreres de la major part dels artistes masculins que formaven part del grup dels impressionistes és el fet que es casaven amb dones inferiors a ells en l’escala social, de manera que perdien el suport dels seus pares. Tot i que els processos industrials, el comerç colonial i la urbanització estaven tenint un impacte cada vegada més gran en la mobilitat social, l’antic concepte del matrimoni concertat de cap manera havia desaparegut. La persistència d’aquesta tradició, originada en els interessos econòmics i de classe, era comprensible: permetia als pares assegurar la continuïtat i la custòdia de les fortunes de les famílies. En seguir carreres artístiques i casar-se fora del seu medi, els impressionistes de fet s’aïllaven dels seus orígens i la seva classe.

Claude Monet va conèixer a la seva futura dona Camille Doncieux, una costurera de Batignolles que es va convertir en el seu model, el 1865. Les seves relacions eren ja un fet consumat en l’època en què ell va tractar de presentar-la al seu cercle familiar. La notícia que ella ja estava embarassada va ser, sens dubte, un cop per al seu pare, amb qui no mantenia bones relacions, i va posar en perill el suport econòmic que només la seva tia havia decidit continuar. Tot i la manca d’independència econòmica de Monet i l’oposició del seu pare al matrimoni, es van casar el 1870, moment en què el seu fill gran, Jean, ja tenia tres anys. Obtenir diners de les vendes era una necessitat urgent per Monet fins i tot abans que s’afegís la complicació d’una dona i un fill a mantenir. Monet –molt sovint- va demanar ajut econòmic a Bazille i a Caillebotte.

La família de Bazille havia fet diversos intents per aparellar-lo amb una noia apropiada, però en el moment de la seva mort, just als vint anys, seguia sense estar promès.

Se suposava que Camille Pissarro, un burgès jueu ben criat, trobaria una dona del seu nivell social. Però es va enamorar de Julie Vellay, una camperola de Borgonya, a qui va conèixer quan treballava com a ajudant del cuiner de la família. Tant per motius socials com religiosos, el matrimoni va trobar l’oposició dels pares, dels que encara depenia econòmicament, especialment de la seva mare, Rachel, que va condemnar a Julie a l’ostracisme. Potser va ser en part per aquest motiu que van decidir viure al camp, encara que no massa lluny de París.

Alfred Sisley i la seva companya de tota la vida, Eugénie Lescouezec, una humil florista sense diners diversos anys més gran que ell, van contreure matrimoni formal el 1897 durant una estada a Gal·les del Sud, quan els dos eren ja malalts terminals, un matrimoni completament inadequat als ulls del seu pare. Ja que encara conservava la nacionalitat britànica, tot i que mai havia residit fora de França, li va resultar més senzill casar-se per les lleis del Regne Unit, i així assegurava la futura herència dels seus dos fills.

Durant anys, Cézanne no es va atrevir a revelar al seu pare l’existència de la seva amant Hortense Fiquet, a qui va conèixer el 1869, una model de l’artista, i molt menys la notícia del naixement del seu fill Paul el 1872. Tanmateix, el seu pare va començar a sospitar i, per fi, va afrontar la situació. No es van casar fins el 1886, pocs mesos abans de la mort del seu pare, quan se suposa que Cézanne ja sabia que rebria l’herència.

Renoir va ser un dels últims membres del grup que va decidir casar-se (el 1890) i, un cop més, amb una jove el nivell social de la qual era diferent del seu, Aline Charigot, una jove que va arribar a la ciutat des del seu poble natal d’Essoyes, a la regió de Champagne, a la recerca de treball, i era costurera. Ell tenia gairebé quaranta anys i ella dinou quan es van conèixer.

La regularitat d’aquest model de matrimoni fa pensar que una afirmació d’independència en termes artístics sembla també haver portat implícita una ruptura amb els precedents dels pares i l’adopció d’actituds poc ortodoxes per la tradició familiar. El seu estil de vida, centrat en el taller i en la seva carrera els apartava del mercat del matrimoni burgès. En lloc de conèixer i festejar noies burgeses, cultes i de la seva pròpia classe, les seves relacions a llarg termini tendien a desenvolupar-se a partir de trobades casuals en els carrers i el taller. La relació que Émile Zola inventa entre l’artista Claude Lantier i la model Christine a L’obra, la novel·la que li va inspirar el seu contacte amb els impressionistes, sembla en gran part estereotípica.

Per què, doncs, tants impressionistes es casaven amb dones de classe inferior? Es pot pensar que era una qüestió d’elecció. O per la vida bohèmia que portaven. Potser el vincle essencial entre Camille Doncieux, Julie Vellay, Hortense Fiquet, Eugénie Lescouezec i Aline Charigot eren les seves humils expectatives. Totes elles eren dones competents, enginyoses i treballadores, que no només podien fer de models, sinó que eren capaços de donar un cop de mà en una quantitat de tasques sense exigir sortides regulars a l’òpera, als balls d’etiqueta o esperar com Mette Gad – la culta i burgesa dona danesa de Gauguin– robes de moda, criats i bones escoles per als fills. Els impressionistes necessitaven esposes que poguessin fer front a les incerteses de la vida artística, tot i que, probablement, van menysprear aquesta vida.

I què s’esdevingué amb les dones impressionistes?

Molt s’ha dit de l’enamorament pel que sembla mutu entre Manet i Berthe Morisot; però el fet que Manet estava casat i les dues famílies eren íntimes per cap de les dues parts es va atrevir a trencar les convencions burgeses de respectabilitat. El 1874, quan tenia trenta-tres anys i ja es considerava una solterona, Berthe, es va casar amb Eugène, el germà menor de Manet. Va ser una unió pràctica, racional, de suport mutu, que ambdues famílies van encoratjar (en particular el propi Édouard Manet), doncs, en Eugène, Berthe va trobar a l’home que tenia la riquesa, el temps lliure i el gust per donar suport a la seva carrera. L’altre destacat membre femení del grup, Mary Cassatt, va seguir sent una conca i va dedicar els seus afectes al seu cercle familiar immediat, que es va reunir amb ella a Europa; gaudia de més llibertat per viatjar i conèixer gent, cosa que li estava negada a Berthe Morisot, la vida social de la qual se centrava al voltant de casa.

Tot plegat palesa les limitacions de l’emancipació social i de la dona a la França de finals del segle XIX i la doble taula de valors que continuava imperant. Algunes reunions, per exemple, eren exclusivament masculines; encara que en aparença acceptades com a iguals, les col·legues de classe mitjana dels impressionistes portaven vides molt diferents i molt més restringides. Morisot mai va aparèixer pel Cafè Guerbois o la Nouvelle Athenes, ni es té notícia que hagi estat inclosa en els sopars dels impressionistes al Cafè Riche. Amiga íntima de Mallarmé, a qui, després de la mort del seu espòs, va nomenar tutor de la seva filla Julie, mai va assistir a les reunions del dimarts a la nit on un grup de poetes estudiants homes escoltaven a Mallarmé llegint una conferència.

A la dècada de 1870 els impressionistes estaven units pel propòsit de pintar la vida moderna, una versió específica, intimista, restringida i subjectiva de la vida moderna. En aquesta tasca, les persones amb qui es van casar o van viure i els fills que van engendrar hi exerciren un paper central.

[1] Jaqueline Rose (2006). Sexuality in the Field of Vision. Londres/Nova York. Verso. 3ª ed. Pàg. 227

[2] Berger, John (2012). Modos de ver. Barcelona. Gustavo Gili. 4ª ed. 9ª impr. Pàg. 27

[3] Rozsica Parker i Griselda Pollock (1995). Old Mistresses. Ontario. Pandora Press. Pàg.116.

[4] Thimothy J. Clark (1999). The Painting of Modern Life. Nova Jersei. Princeton University Press. Pàg. 92.

Belinda Thomson (2001). El impresionismo. Orígenes, pràctica y acogida. Barcelona. Destino. 272 pàgs.

Eisenmann, Stephen F. … [et al.] (2001). Historia crítica del arte del siglo XIX. Tres Cantos. Ed. Akal. (Col. Akal/arte y estética). 418 pàgs.

Linda Nochlin: «El arte y la cuestión de género» a Eisenmann, Stephen F. … [et al.], pp. 270-287.

Tamar Grab: «Género y representación» a Eisenmann, Stephen F. … [et al.], pp. 223-234.

El museu d’Orsay: una mirada en clau de gènere

Dr. Joan Campàs Montaner jcampas@uoc.edu
Estudis d’Arts i Humanitats

554 comments

 1. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 2. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 3. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 4. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 5. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 6. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 7. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 8. Great weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 9. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 10. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 11. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 12. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 13. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 14. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 15. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 16. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 17. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 18. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 19. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 20. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 21. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 22. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 23. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 24. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 25. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 26. I do accept as true with all of the ideas you have offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 27. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 28. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 29. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 30. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 31. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 32. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 33. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 34. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 35. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 36. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

 37. I¡¦m not positive where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent info I used to be searching for this information for my mission.

 38. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 39. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 40. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 41. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 42. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 43. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 44. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 45. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 46. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 47. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 48. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 49. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 50. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 51. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 52. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 53. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 54. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 55. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 56. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 57. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 58. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 59. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 60. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 61. Do you want to get a luxury European classic car for your collection and for your fancy trips? Do you want to drive a real head turner? We can offer you the following luxury European classic cars: Iconic 1938 BMW 328 Roadster – 1954 BMW 501 V8 Convertible – 1955 BMW 502 V8 Coupe – 1957 Mercedes 190SL Convertible – 1960 Jaguar MK2 3.8l – 1967 Alfa Romeo Giulia Super – 1970 Alfa Romeo 1750 GT Veloce – 1973 Mercedes 280E AMG – 1992 Mercedes 300CE AMG Convertible – 1999 Ferrari 456M GTA. All our classic cars are in showroom condition. Please check more photos and details for these cars on http://wexonexluxurystore.com

 62. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 63. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 64. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 65. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 66. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 67. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 68. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 69. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 70. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 71. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 72. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 73. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 74. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 75. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 76. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 77. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 78. Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 79. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 80. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 81. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 82. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 83. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 84. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 85. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 86. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 87. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 88. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 89. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 90. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 91. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 92. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 93. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 94. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 95. Great write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 96. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 97. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 98. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 99. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 100. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 101. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 102. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 103. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 104. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 105. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 106. Good article and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 107. Valuable information. Fortunate me I discovered your website by chance, and I’m shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it.

 108. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 109. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 110. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 111. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 112. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 113. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 114. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 115. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 116. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 117. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 118. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 119. Hi there, I found your site via Google at the same time as looking for a similar subject, your site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 120. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 121. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 122. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 123. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 124. I¡¦m not positive where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent info I used to be searching for this information for my mission.

 125. Great weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 126. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 127. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 128. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 129. Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 130. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 131. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 132. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 133. As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 134. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 135. I just could not go away your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your guests? Is going to be back continuously to investigate cross-check new posts

 136. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 137. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 138. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 139. I just could not go away your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your guests? Is going to be back continuously to investigate cross-check new posts

 140. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 141. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 142. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 143. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 144. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 145. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 146. hello!,I like your writing very much! percentage we be in contact extra about your post on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 147. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 148. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 149. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 150. As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 151. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 152. hello!,I like your writing very much! percentage we be in contact extra about your post on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 153. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 154. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 155. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 156. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 157. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 158. Good article and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 159. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 160. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 161. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 162. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 163. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 164. I have read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you place to make this type of excellent informative website.

 165. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 166. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 167. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 168. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 169. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 170. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 171. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 172. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 173. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 174. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 175. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 176. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 177. Great weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 178. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 179. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We may have a link change arrangement between us!

 180. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We may have a link change arrangement between us!

 181. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 182. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 183. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 184. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 185. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 186. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 187. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 188. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 189. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 190. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 191. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 192. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 193. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 194. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 195. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 196. you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent process on this subject!

 197. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 198. Sick and tired of being bored? There’s nothing at all good to watch on TV these days. How many cat videos can you watch at YouTube? What you really want is some live adult entertainment. That’s what http://www.camgirl.pw is all about. It’s 24/7 excitement like you’ve never seen before. Check it out and tell a friend. Something this good needs to be shared.

 199. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 200. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 201. I just want to say I am just very new to weblog and seriously enjoyed you’re web page. Probably I’m planning to bookmark your website . You amazingly have good writings. Bless you for sharing with us your web-site.

 202. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 203. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 204. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 205. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 206. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

 207. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 208. YeAH2m Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the website is very good.

 209. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 210. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 211. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 212. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 213. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 214. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a terrific website.

 215. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 216. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 217. Super! Interesting article over here. I spent some hours looking for such infos. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. Right now with the job done, I’ll watch some model Cams. Thanks!!

 218. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 219. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 220. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 221. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 222. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 223. Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 224. Hi there, I found your site via Google at the same time as looking for a similar subject, your site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 225. I just could not go away your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your guests? Is going to be back continuously to investigate cross-check new posts

 226. What i do not understood is actually how you are not really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 227. I simply wanted to say thanks again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of these points provided by you regarding such field. It was before a real daunting difficulty in my view, nevertheless considering the very skilled style you treated the issue took me to jump with fulfillment. Extremely grateful for the advice and then expect you comprehend what a great job that you’re putting in training the rest all through your site. Most likely you’ve never met all of us.

 228. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 229. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 230. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 231. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 232. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 233. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 234. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 235. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 236. Thank you for all your work on this site. Gloria enjoys carrying out investigation and it’s really easy to understand why. All of us hear all about the lively mode you convey vital things through this website and cause response from others about this point then our own child is without a doubt learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

 237. I am no longer positive the place you’re getting your info, however great topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thanks for excellent info I was in search of this info for my mission.

 238. I¡¦m not positive where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent info I used to be searching for this information for my mission.

 239. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!

 240. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 241. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 242. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 243. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 244. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 245. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 246. I simply had to say thanks yet again. I do not know the things I would have achieved in the absence of these suggestions provided by you on that subject matter. It had become an absolute scary dilemma in my position, however , noticing a expert style you processed the issue made me to jump for happiness. Now i’m happy for your support and as well , have high hopes you find out what a powerful job you are always putting in instructing most people with the aid of your blog. Most probably you’ve never encountered all of us.

 247. Thanks for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 248. Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 249. I¡¦m not certain where you are getting your info, but good topic. I must spend some time learning much more or working out more. Thank you for great information I was looking for this information for my mission.

 250. Hello, Neat post. There’s an issue along with your website in web explorer, might check this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a big component to folks will leave out your great writing because of this problem.

 251. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 252. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 253. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 254. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 255. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 256. I think this is among the most vital information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

 257. Cool one! Interesting article over here. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 1 hour looking for such tips. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Right now with the work done, I will visit some live Cams. Thank you!! Greetings from Austria!

 258. I needed to post you the bit of remark so as to thank you very much again regarding the incredible views you’ve shown on this website. It is pretty generous of people like you to allow freely precisely what a few people could possibly have offered as an electronic book to help with making some profit for themselves, precisely considering that you could possibly have tried it if you desired. These tips additionally worked to become good way to understand that the rest have similar interest just as mine to understand a great deal more in regard to this issue. I believe there are millions of more fun moments ahead for individuals that go through your blog.

 259. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You’re incredible! Thanks!

 260. Good day very nice blog!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds additionally…I am glad to seek out so many useful information here within the put up, we’d like develop extra techniques in this regard, thanks for sharing.

 261. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 262. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 263. Thank you, I have just been searching for information about this subject for a while and yours is the greatest I’ve discovered so far. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the source?

 264. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a wonderful website.

 265. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 266. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 267. I not to mention my friends were found to be reviewing the great suggestions on the website while instantly I had an awful suspicion I had not thanked the web site owner for them. The people were absolutely warmed to study all of them and have in effect in reality been loving these things. Appreciate your actually being quite kind and for deciding on these kinds of great subject matter most people are really desperate to know about. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 268. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 269. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 270. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 271. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 272. You really make it appear really easy along with your presentation but I find this matter to be really one thing which I believe I’d never understand. It seems too complicated and extremely huge for me. I’m having a look forward on your subsequent post, I will attempt to get the hold of it!

 273. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 274. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 275. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 276. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 277. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 278. Thank you for all your efforts on this website. Gloria take interest in going through investigations and it is easy to see why. Many of us know all regarding the compelling method you produce insightful tips and hints via your website and boost contribution from other people about this area plus our child is really understanding a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re conducting a pretty cool job.

 279. I have read some just right stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you place to create any such great informative web site.

 280. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really annoying. A good site with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 281. naturally like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will definitely come again again.

 282. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect web site.

 283. Just want to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 284. I will immediately seize your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me realize in order that I could subscribe. Thanks.

 285. I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 286. I do consider all the ideas you’ve offered to your post. They’re really convincing and can definitely work. Still, the posts are very brief for newbies. May you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 287. It¡¦s actually a great and useful piece of information. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 288. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 289. Thank you for sharing excellent informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just could not come across. What a great web-site.

 290. I truly wanted to send a comment in order to say thanks to you for all the awesome instructions you are sharing on this site. My rather long internet investigation has now been recognized with useful facts and techniques to exchange with my family members. I would state that that most of us site visitors are very endowed to be in a useful network with very many wonderful individuals with helpful things. I feel rather fortunate to have seen your entire webpage and look forward to plenty of more brilliant times reading here. Thank you once more for a lot of things.

 291. As I web site possessor I believe the content material here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

 292. I truly wanted to compose a message to be able to say thanks to you for some of the fabulous ways you are placing on this site. My rather long internet investigation has finally been compensated with wonderful points to go over with my two friends. I would believe that many of us visitors actually are very endowed to be in a fabulous place with many brilliant individuals with helpful ideas. I feel extremely blessed to have discovered your entire weblog and look forward to some more awesome minutes reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 293. My spouse and i got really thankful when Albert managed to do his studies with the ideas he was given from your web page. It is now and again perplexing just to choose to be giving for free steps other folks may have been making money from. Therefore we discover we have the website owner to thank for this. The entire illustrations you made, the straightforward web site navigation, the relationships you make it possible to engender – it’s got most spectacular, and it is helping our son and our family imagine that this topic is fun, which is pretty important. Many thanks for the whole lot!

 294. Hello, Neat post. There is an issue along with your web site in web explorer, would check this¡K IE still is the marketplace chief and a huge portion of people will pass over your excellent writing due to this problem.

 295. of course like your web site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the reality however I will surely come back again.

 296. I¡¦m not positive where you’re getting your info, but good topic. I must spend a while finding out much more or figuring out more. Thanks for magnificent information I used to be in search of this information for my mission.

 297. I want to show thanks to the writer for bailing me out of such a circumstance. Just after browsing throughout the internet and finding basics which are not helpful, I assumed my entire life was over. Living without the presence of approaches to the difficulties you’ve resolved by means of your main post is a crucial case, as well as ones that would have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t noticed the website. Your own talents and kindness in touching every item was useful. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a thing like this. I am able to now look ahead to my future. Thank you very much for the impressive and result oriented help. I will not think twice to endorse your site to anyone who ought to have assistance about this problem.

 298. Just a smiling visitor here to share the love (:, btw great style. “Individuals may form communities, but it is institutions alone that can create a nation.” by Benjamin Disraeli.

 299. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

 300. Thanks for another excellent article. The place else could anybody get that kind of information in such an ideal method of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the search for such information.

 301. I’ve been browsing on-line more than 3 hours these days, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably did, the web shall be much more useful than ever before.

 302. I keep listening to the newscast lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 303. My wife and i felt absolutely happy that Louis managed to finish off his homework from your precious recommendations he obtained from your very own web pages. It’s not at all simplistic to just find yourself giving away helpful tips others may have been trying to sell. So we do understand we’ve got the writer to thank because of that. Most of the explanations you made, the simple web site navigation, the friendships your site give support to foster – it is most astounding, and it’s really making our son in addition to the family consider that that content is thrilling, and that’s unbelievably fundamental. Thanks for the whole lot!

 304. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 305. Absolutely pent subject material, appreciate it for selective information. “The earth was made round so we would not see too far down the road.” by Karen Blixen.

 306. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 307. A room, an office, a house, everywhere we go nowadays is consumed by objects we call furniture and these things are manifestations of our expressions of ourselves, our lives, our own imagination, and lifestyle. We create in our surroundings what we want to express and to do so we resort to furniture and this is what modern furniture selection can provide. Modern furniture selection is the best and an easy way for you to style your home. You can remodel with ease for contemporary furniture offers various designs-from a vintage outlook to more hip and eye catching new designs.
  http://www.fashion.cheapencorner.com

 308. Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily nice opportunity to read critical reviews from this website. It is usually very beneficial and as well , packed with a good time for me and my office mates to visit your web site nearly 3 times every week to learn the latest stuff you have got. And of course, I am also actually pleased with your striking tricks served by you. Some 3 facts in this post are absolutely the most efficient we’ve had.

 309. Hello, Neat post. There is a problem together with your web site in web explorer, may check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a huge portion of other folks will omit your excellent writing because of this problem.

 310. A lot of thanks for all your work on this web page. My mother take interest in making time for research and it’s simple to grasp why. All of us hear all about the dynamic way you render helpful information by means of this web blog and encourage response from the others on this article while my child is certainly starting to learn a great deal. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re the one doing a good job.

 311. I just could not depart your website prior to suggesting that I really loved the standard information a person supply to your guests? Is going to be again incessantly in order to inspect new posts

 312. What i do not realize is actually how you’re not actually a lot more well-favored than you may be right now. You’re so intelligent. You recognize thus considerably with regards to this subject, produced me individually imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. Always maintain it up!

 313. Good! Interesting information over this web. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent some time searching for such tips. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the search done, I going to watch some World cup Webcams. Gracias!!! Regards from Russia WM!

 314. I’ve been browsing on-line more than 3 hours as of late, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content as you probably did, the net can be much more useful than ever before.

 315. I have been browsing online greater than three hours as of late, but I never discovered any fascinating article like yours. It¡¦s lovely worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the web will probably be a lot more useful than ever before.

 316. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 317. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 318. I simply needed to thank you so much again. I am not sure the things that I might have done without the actual thoughts documented by you on such a situation. It had been a hard problem in my opinion, nevertheless coming across the specialized strategy you solved it took me to leap for joy. Extremely thankful for this help and thus hope you really know what a powerful job that you’re providing educating the others all through your web page. I know that you have never encountered all of us.

 319. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 320. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 321. Thank you, I have just been looking for information about this subject for a long time and yours is the best I’ve found out so far. But, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 322. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 323. I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 324. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 325. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this info So i¡¦m glad to convey that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most no doubt will make certain to don¡¦t fail to remember this site and give it a glance regularly.

 326. You can certainly see your skills within the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart. “We may pass violets looking for roses. We may pass contentment looking for victory.” by Bern Williams.

 327. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly also talk over with my site =). We may have a link exchange agreement between us!

 328. I must show my respect for your kind-heartedness for visitors who really need assistance with your topic. Your special commitment to passing the message up and down turned out to be exceedingly effective and has permitted folks much like me to reach their pursuits. Your entire warm and friendly guideline indicates a whole lot to me and extremely more to my peers. Thank you; from each one of us.

 329. I am no longer certain the place you are getting your info, however great topic. I needs to spend a while studying much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 330. Thank you a lot for sharing this with all folks you actually realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my site =). We will have a link exchange contract between us!

 331. The things i have seen in terms of laptop memory is the fact that there are requirements such as SDRAM, DDR or anything else, that must fit the requirements of the mother board. If the pc’s motherboard is fairly current and there are no os issues, modernizing the memory literally usually takes under a couple of hours. It’s among the list of easiest pc upgrade processes one can imagine. Thanks for revealing your ideas.

 332. Thanks for the suggestions you have provided here. Another thing I would like to say is that personal computer memory needs generally increase along with other breakthroughs in the know-how. For instance, any time new generations of processors are introduced to the market, there is usually a matching increase in the size and style demands of all laptop or computer memory and hard drive space. This is because the application operated by way of these cpus will inevitably surge in power to take advantage of the new technological innovation.

 333. Thanks for revealing your ideas in this article. The other element is that every time a problem develops with a laptop or computer motherboard, people should not have some risk associated with repairing this themselves because if it is not done properly it can lead to permanent damage to the entire laptop. In most cases, it is safe just to approach a dealer of your laptop for your repair of that motherboard. They will have technicians who’ve an skills in dealing with laptop computer motherboard difficulties and can make right analysis and execute repairs.

 334. Thanks for enabling me to obtain new suggestions about personal computers. I also have belief that certain of the best ways to maintain your mobile computer in primary condition is with a hard plastic material case, or shell, that suits over the top of one’s computer. These kind of protective gear usually are model specific since they are made to fit perfectly within the natural covering. You can buy them directly from the owner, or via third party sources if they are available for your mobile computer, however its not all laptop will have a cover on the market. Once again, thanks for your recommendations.

 335. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today..

 336. You really make it appear really easy together with your presentation but I find this matter to be actually something that I believe I’d never understand. It seems too complex and extremely large for me. I am looking forward in your next publish, I will attempt to get the hang of it!

 337. I¡¦m now not sure where you’re getting your info, however good topic. I needs to spend a while finding out much more or figuring out more. Thank you for great info I used to be in search of this information for my mission.

 338. Thanks for discussing your ideas right here. The other point is that any time a problem arises with a computer motherboard, folks should not have some risk involving repairing that themselves because if it is not done right it can lead to irreparable damage to the whole laptop. It is almost always safe to approach any dealer of any laptop for that repair of its motherboard. They’ve technicians who definitely have an knowledge in dealing with mobile computer motherboard challenges and can have the right analysis and undertake repairs.

 339. I do agree with all the ideas you’ve offered on your post. They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are very brief for beginners. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 340. I have seen many useful elements on your internet site about personal computers. However, I have the opinion that lap tops are still less than powerful enough to be a good option if you typically do things that require many power, like video editing. But for net surfing, statement processing, and many other common computer work they are all right, provided you do not mind the small screen size. Many thanks sharing your ideas.

 341. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 342. great put up, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector don’t understand this. You should proceed your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 343. Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply cool and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 344. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 345. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.