Humanitats

Mite – Només utilitzem el deu per cent del nostre cervell. Som les nostres connexions (4)

Reflexió inicial 

Sovint s’adverteix a mestres i professors que si algú els vol vendre un programa informàtic amb el qual, basat en el cervell, puguin ensenyar millor als seus alumnes, el primer que han de fer és posar-se la mà a la butxaca, ja que aquest venedor només voldrà guanyar diners [1]. Una gran part dels programes que es venen, contenen falses concepcions de l’ensenyament, a causa d’un desconeixement real de les dades de com funciona el cervell. El problema bàsic és que molts mestres, desitjosos d’implementar el seu ensenyament amb mètodes i pràctiques noves que millorin les seves eines docents, no posseeixen preparació amb la qual poder avaluar i criticar aquests programes i els accepten com ben fonamentats en neurociència.

El problema no són els mestres i els professors, sinó l’alfabetització en neurociència que encara no està present en l’ensenyament (excepte els estudis que s’hi relacionen) ni en els màsters de formació del professorat.  Agreujat per les notícies que difon la premsa, per la dificultat d’interpretar els fets científics i per la difusió dels sistemes «alternatius».

El 2005, amb motiu d’una conferència on s’anunciava l’obertura del Centre per a l’Educació basada en la Neurociència de la Universitat de Cambridge, els mestres que hi van assistir van manifestar rebre més de 70 correus electrònics a l’any animant-los a matricular-se en cursos sobre «com ensenyar millor a les escoles», basats en coneixements del cervell; alguns d’aquests cursos promouen la interpretació errònia de les dades científiques i, en conseqüència, una aplicació falsificada dels possibles beneficis d’aquests coneixements.

Tot un cúmul de neuromites han donat lloc a crear expectatives poc realistes en els mestres i professors. Un exemple és la lectura incorrecta d’un fet neurobiològic, com la proliferació de les connexions neuronals en els primers anys de vida. Avui sabem que en el cervell dels nens té lloc una enorme i profusa proliferació sinàptica (milions de sinapsis tots els dies). Doncs bé, basant-se en aquest fet, s’ha especulat sobre la possibilitat d’aprofitar aquests temps de canvis profusos i profunds per «inundar» el seu cervell, de manera paral·lela a aquest creixement sinàptic, amb conceptes, vocabularis, memorització d’esdeveniments històrics, fets aïllats i percepcions complexes a través de mitjans audiovisuals perquè siguin millor absorbits i incorporats al cervell durant aquesta proliferació sinàptica, pensant que, d’aquesta manera, quan aquests nens arribin a la joventut o l’edat adulta, tindrien capacitats cognitives superiors a les dels seus companys que no haguessin utilitzat aquests mètodes. Malauradament els que van promoure aquestes idees no van tenir en compte la manca d’evidència científica sobre la relació entre aquest fenomen neurobiològic de proliferació sinàptica i el procés d’aprenentatge. És més, els mateixos pares, davant ofertes d’aquest tipus sempre reaccionen amb un component fortament emocional. «Però, no és veritat que els nens aprenen coses fonamentals i de manera fàcil en els primers anys? Com no aprofitaré aquest possible avantatge per al meu fill encara que no sigui del tot cert?».

És similar a l’«efecte Mozart». Durant algun temps es va pensar que escoltar una sonata de piano o una simfonia de Mozart, tenia l’efecte d’augmentar la capacitat d’aprenentatge en els nens i també facilitar el raonament abstracte d’estudiants universitaris. Altres estudis posteriors també van suggerir que no només la música de Mozart, sinó altres músiques o fins i tot la lectura d’algun passatge atractiu d’un llibre, eren capaços d’influir en les tasques que realitzaven els nens, fossin aquestes retallar dibuixos d’un paper o fer figures de cartrons amb les vores fistonades. I això es va extrapolar: si els nens en els seus primers anys escolten la música de Mozart en l’ambient relaxat de casa seva, això podria tenir efectes beneficiosos per al seu desenvolupament mental i donar com a resultat nens més capaços i intel·ligents. En estudis rigorosos posteriors es va mostrar clarament que aquest no és el cas. L’efecte Mozart, doncs, va ser rebutjat.

El que sí que s’ha pogut comprovar són els beneficis cognitius de tocar un instrument. Només escoltar no produeix cap benefici clarament evident. Escoltar i tocar al mateix temps, per contra, sí. La percepció, execució i manipulació d’un instrument, activant àrees sensorials i motores simultàniament, sí que repercuteix en una major habilitat general en els nens. Estudis recents han mostrat que tocar un instrument resulta en una millor comprensió del llenguatge i promou, a més, la millora d’habilitats generals, com l’atenció, la percepció i discriminació d’estímuls (tons musicals), la memòria de treball i el control motor de la pròpia conducta. Avui coneixem bé en neurociència l’efecte de l’activitat motora sobre la mateixa percepció sensorial.

Hi ha molts neuromites que, tot i que se n’ha demostrat la seva falsedat per la neurociència, segueixen estant vius en el patrimoni popular a causa fonamentalment de la constant repetició en els mitjans de comunicació. Alguns mites perden ímpetu, passen de moda o es queden només en la perifèria de la creença popular. Però altres manifesten una resistència notable, pròpia de zombis, i aconsegueixen seguir avançant tot i acumular moltes proves en contra. Són aquestes creences tenaces i populars les que sovint fan servir com a base els autoproclamats gurus o predicadors per donar versemblança a la seva xerrameca o a les seves maldestres campanyes. La resistència d’alguns d’aquests mites també es veu afavorida pel seu caràcter seductor: enalteixen fets que serien una gran notícia si fossin certs. Comencem parlant d’un dels mites relatius al cervell més resistents: que només fem servir el deu per cent del nostre cervell.

Aquesta és la immortal idea segons la qual la majoria de nosaltres ens les vam arreglar amb tan sols una petita fracció del nostre cervell, deixant el gruix del nostre potencial cerebral massivament sense explotar. La quantitat de matèria grisa que suposadament vam dilapidar ha crescut o ha disminuït al llarg del temps, però un 90 per cent és la xifra més popular. 

Exemple 1.

Limitness                       Neil Burger: Limitless, 2011.  Estats Units. 105 min.

És fàcil veure on és l’atractiu d’aquest mite. A qui no li agradaria creure que disposa d’unes reserves enormes de potència cerebral latent esperant a ser alliberades? «Ja sabeu el que diuen que només podem accedir al 20 per cent dels nostres cervells», diu un personatge de la pel·lícula Limitless [Sense límits, 2011]. «Però amb aquesta píndola tenim accés al cent per cent». Amb l’ajuda de la màgica droga, el protagonista de la pel·lícula, un escriptor interpretat per Bradley Cooper, aconsegueix escriure en pocs dies una novel·la que té pendent, aprendre un nou idioma en una sola nit, i guanyar milions a la Borsa.

Exemple 2.

Lucy_Besson                           Luc Besson: Lucy, 2014. França. 89 min.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucy_%28pel%C3%ADcula_de_2014%29

De manera semblant, l’any 2014 es va estrenar Lucy, en què Scarlett Johansson interpreta una dona a la qual li injecten una poderosa droga. «Una persona normal utilitza només un 10 per cent de la seva capacitat cerebral», afirma el cartell de la pel·lícula, «imagini el que podria fer amb el cent per cent». Es podria arribar a dominar un cabal enorme de coneixements i conduir un cotxe amb la ment. «No estic molt segur que la humanitat estigui preparada per a això», diu el neurocientífic fictici que apareix en la pel·lícula, un Morgan Freeman amb una impressionant cara de pòquer.

Exemple 3.

Els anunciants també han contribuït a difondre el mite. A la seva web “Neurociència per a nens”, [2] Eric Chudler recull diversos exemples de com aquest mite ha estat invocat per afalagar i atraure potencials clients, inclòs el d’una línia aèria que fanfarronejava d’aquesta manera: «Diuen que només utilitzem un 10 per cent de la nostra capacitat cerebral, però si vostè vola amb les aerolínies ****, està utilitzant un percentatge molt més elevat ».

Exemple 4.

Segons Christopher Wanjek, autor d’un llibre sobre idees falses en medicina [3], l’ús del mite en el camp de la publicitat es remunta a 1944 amb l’anunci de l’Institut Pelman, una empresa londinenca proveïdora de cursos d’auto ajuda per correspondència, que en un anunci als diaris deia: «¿Què el reté? Només una cosa, un fet científic. Perquè, com diu la Ciència, vostè només està utilitzant un 10 per cent de la seva potència cerebral! »

Experiment 1.

Les enquestes més recents demostren la persistència de la creença de la gent en el mite del 10 per cent, inclosos aquells que en teoria estan impartint els seus coneixements a la següent generació. En una enquesta publicada el 2012, Sanne Dekker i els seus col·legues van sotmetre a prova a 137 mestres de primària i secundària d’Anglaterra i a 105 d’Holanda [4]. Un 48 per cent dels mestres anglesos creien erròniament que només fem servir un 10 per cent del nostre cervell (un 26 per cent deia desconèixer-ho); un 46 per cent dels mestres holandesos creia també en el mite, i un 12 per cent deia desconèixer-lo.

Experiment 2. 

La creença en el mite pot trobar-se arreu del món. L’any 2002, Suzana Herculano-Houzel, del Museu de la Vida a Rio de Janeiro va realitzar una enquesta entre dues mil persones i, centrant-se només en les que tenien estudis universitaris, va trobar que el 59 per cent creia que fem servir només un 10 per cent dels nostres cervells [5]. De manera més preocupant, una mostra comparativa de 35 neurocientífics de tot el món va mostrar que el 6 per cent d’ells també creia que el mite del 10 per cent era veritat.

Origen del mite

D’on ve, doncs, aquesta idea que grans porcions de la nostra matèria grisa romanen inactives? Quan el difunt psicòleg i caçador de mites Barry Beyerstein va intentar identificar la font del mite va trobar múltiples candidats culpables més que un sol sospitós. També va descobrir que moltes d’aquestes pistes es basaven en informacions falses i en cites incorrectes. [6]

Versió 1.

Al començament del segle XX, el psicòleg pioner William James va escriure i parlar de la idea segons la qual la gent té una «energia mental latent», encara que no la va quantificar citant una xifra precisa [7]. Cal notar que l’argument de James era sobre energia i potencial, no sobre quin percentatge del nostre cervell utilitzem. Aquesta confusió contribueix probablement a explicar la longevitat del mite del 10 per cent; pot significar diferents coses per a diferents persones, i l’afirmació que tenim un potencial sense explotar és menys polèmica que la idea concreta que només utilitzem una petita fracció del nostre cervell.

Versió 2.

Malauradament, la primera afirmació es metamorfosa fàcilment en la segona. El periodista Lowell Thomas va contribuir a aquest procés en el seu prefaci al mega best seller de Dale Carnegie publicat el 1936, Com guanyar amics i influir sobre les persones, un dels clàssics de l’autoajuda, on va adjuntar la xifra precisa del 10 per cent a l’argument de James sobre el nostre potencial no explotat, escrivint: «El professor William James, de Harvard, solia dir que de mitjana la gent només desenvolupa un 10 per cent de la seva capacitat mental latent». D’aquesta manera Thomas exposava a milions de lectors a una de les primeres versions d’aquest mite del cervell.

Versió 3. 

Una altra possible font és una cita atribuïda a Albert Einstein. Pel que sembla Einstein li va dir a un periodista que el secret del seu geni era que utilitzava tota la capacitat del seu cervell i no només el 10 per cent que utilitzem la resta. No obstant això, quan Beyerstein va sol·licitar als experts dels Arxius d’Albert Einstein que li localitzessin aquesta cita, van ser incapaços de fer-ho, o sigui que probablement es tracta d’una altra història apòcrifa.

Versió 4. 

També alimenten el mite del 10 per cent algunes interpretacions errònies de la investigació neurocientífica. Per exemple, en la dècada de 1930 el neurocirurgià canadenc Wilder Penfield va descobrir que podia provocar diverses sensacions als seus pacients epilèptics estimulant directament la superfície dels seus cervells (l’oportunitat de fer-ho va sorgir durant unes intervencions realitzades per alleujar els seus atacs). Penfield també va trobar que estimulant determinades zones no produïa cap efecte, el que va portar a la noció que hi ha grans àrees de «còrtex silenciós». Avui, aquestes regions del còrtex es coneixen com «còrtex d’associació» i se sap que estan implicades en algunes de les nostres funcions mentals més sofisticades. Les afirmacions mèdiques infundades fetes durant el passat segle segons les quals els pacients de lobotomia es curaven sense prendre mal van donar pàbul a la idea que grans trossos del cervell eren funcionalment inútils. També cal citar el càlcul, erroni però molt comú, que el nombre de neurones és deu vegades menor que el de les cèl·lules glials, el que es pot mal interpretar com significant que només el 10 per cent de les cèl·lules del nostre cervell estan implicades en algun tipus de funció mental (les cèl·lules glials són un tipus de cèl·lules cerebrals implicades en diverses funcions, incloses l’eliminació de residus i el control del flux sanguini). 

Versió 5.

Finalment, existeixen informes, com els relatius als pacients afligits d’hidrocefàlia (excés de fluid en el cervell), que tenen cervells més petits del normal, però que semblen funcionar sense la menor dificultat. I els nombrosos informes de persones que han sobreviscut a ferides de bala al cap i a altres lesions cerebrals, de vegades amb poques incapacitacions òbvies (de fet, les lesions cerebrals greus sempre tenen conseqüències duradores). L’aparent implicació d’aquests casos va ser exposada de manera provocadora en un article publicat a la revista Science el 1980 i titulat “És realment necessari el seu cervell?” [8] en el qual se cita al difunt neuròleg britànic John Lorber descrivint a un jove estudiant amb hidrocefàlia de la seva universitat que «té un coeficient intel·lectual de 126, ha obtingut les notes més altes de la seva promoció en matemàtiques i que, socialment, és completament normal. I no obstant això, el noi no té pràcticament cervell». En un documental de la televisió britànica amb el mateix títol emès el 1991 apareixia Lorber fent les mateixes afirmacions basant-se aquesta vegada en diversos dels seus pacients. Segons Beyerstein, Lorber era famós llavors per les seves polèmiques declaracions, i és molt probable que exagerés una mica les coses per aconseguir un efecte més dramàtic. Els escàners utilitzats en el documental no permetien distingir entre compressió del còrtex i pèrdua real de cèl·lules cerebrals. El punt de vista de Beyerstein era que no era cert que els casos documentats «no tinguessin pràcticament de cervell» per sobre del tronc cerebral, encara que el seu còrtex estava clarament deformat.

La realitat

Argument 1. 

Quin percentatge del nostre cervell utilitzem realment? La veritat és que el fem servir tot: no hi ha una quantitat de matèria neural de reserva esperant que li assignem algun treball. Això ha estat confirmat per milers d’escàners cerebrals en els quals es poden veure ones d’activitat creuant tot el cervell, fins i tot quan es demana als subjectes que no pensin en res. De fet, hi ha tota una xarxa d’àrees –l’anomenada «xarxa neural per defecte»– que es torna més activa quan la persona s’esforça al màxim per desconnectar del món exterior.

Argument 2.

Una altra prova que refuta el mite del 10 per cent és la procedent dels estudis de pacients amb lesions cerebrals per als quals el dany més petit pot tenir conseqüències devastadores. És veritat que, amb el temps, el cervell té una notable capacitat per adaptar-se al mal. De fet, és aquesta plasticitat el que explica els casos d’hidrocefàlia citats per Lorber en el seu documental i en el seu article de la revista Science. Els trastorns de desenvolupament lent com la hidrocefàlia permeten que el cervell trobi noves maneres de funcionar. Encara que el fet que el cervell sigui capaç de trobar la forma de reorganitzar-se després de perdre unes quantes neurones no vol dir necessàriament que aquestes neurones no estiguessin exercint alguna funció. De fet, si unes neurones acaben quedant-se realment sense feina –per exemple, quan un membre del que rebien senyals sensorials és amputat– el que passa és que els sistemes cerebrals veïns envaeixen i s’apropien d’aquesta matèria cerebral redundant. Això pot donar lloc a l’estranya situació que tocant la cara d’una persona a la qual li han amputat una cama es provoquin sensacions en el seu membre «fantasma», degut precisament a que les neurones de la cara s’han apropiat de la matèria grisa que representava abans la cama.

Argument 3.

La idea que utilitzem només una petita fracció del nostre cervell tampoc té sentit des d’un punt de vista evolutiu. El cervell és una autèntica esponja absorbint energia: consumeix el 20 per cent de l’energia que necessita el cos encara que només representa el 2 per cent de la nostra massa corporal. L’evolució per selecció natural tendeix a eliminar tot el que és ineficient, així que seria molt poc versemblant que hagués conservat un òrgan tan costós si realment fos tan redundant com diu el mite. Imagineu una empresa en la qual la major part del personal estigués tot el dia assegut sense fer res. Serien immediatament acomiadats. El mateix pot dir-se de les nostres cèl·lules cerebrals. Tenim un potencial enorme per aprendre coses noves i recuperar-nos d’una lesió? Per descomptat. Utilitzem només el deu per cent del nostre cervell? Rotundament, no.

Lectures de referència 

Jarrett, Christian (2015). Grandes mitos del cerebro. Vilassar de Dalt. Ediciones de Intervención Cultural. pàgs. 67-71 .

Manes, Facundo i Niro, Mateo (2015). Usar el cerebro: conocer nuestra mente para vivir mejor. Barcelona. Paidós Ibérica. pàgs. 38-42.

Mito del 10 % del cerebro. https://es.wikipedia.org/wiki/Mito_del_10_%25_del_cerebro

Mora Teruel, F. (2015). Neuroeducación : sólo se puede aprender aquello que se ama. Madrid. Alianza ed. (Col. Alianza ensayo, 519). pàgs. 129-137.

Sala, Sergio Della (ed.).   Mind-Myths: Exploring Everyday Mysteries of the Mind and Brain.  Nova York: John Wiley and Sons. 310 pàgs.

Notes

[1] Mora Teruel, F. (2015). Neuroeducación : sólo se puede aprender aquello que se ama. Madrid. Alianza ed. (Col. Alianza ensayo, 519). pàgs. 129-137.

[2] Eric Chudler: Neuroscience for Kids. En línia a http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html

[3] Christopher Wanjek (2002). Bad Medicine: Misconceptions and Misuses Revealed, from Distance Healing to Vitamin O. Wiley. 288 pàgs.

[4] Sanne Dekker, Nikki C. Lee, Paul Howard-Jones i Jelle Jolles: «Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers» Frontiers in Psychology, 3: 1-8. En línia a http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2012.00429/full

[5] Herculano-Houzerl, S. (2002). “Do you know your brain? A survey on public neuroscience literacy at the closing of the decade of the brain”. The Neuroscientist, 8(2), 98-110. En línia a http://anatomia.icb.ufrj.br/pdfs/HerculanoHouzel2002TheNeuroscientist.pdf

[6] Beyerstein, B. L. (1999). «Whence cometh the myth that we only use 10% of our brains», en Della Sala (ed.), Mind Myths: Exploring Popular Assumptions about the Mind and Brain. J. Wiley and Sons, pp. 314-335.

[7] James, William. (1907). «The energies of men». The Philosophical Review, 16(1), 1-20. En línia a http://psychclassics.yorku.ca/James/energies.htm, o a https://archive.org/details/energiesofmen00jameiala

[8] Lewin, R (1980). «Is your brain really necessary?» Science, 210(4475), 1232-1234. En línia a http://www.rifters.com/real/articles/Science_No-Brain.pdf

Dr. Joan Campàs   Aura digital
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC 

Curs Som les nostres connexions
Material en format pdf 

Tema 0. Presentació i justificació
Tema 1. El cervell ens enganya
Tema 2. El cervell també enganya l’autopercepció del cos
Tema 3. Anatomia cerebral bàsica
Tema 4. Mite: Només utilitzem el 10 % del nostre cervell

Tema 5. Mite: L’homosexualitat (l’hetero, la bi, la trans) és una elecció
Tema 6. Mite: Els fills hereten la intel·ligència dels pares
Tema 7. Mite: Internet i els videojocs són addictius
Tema 8. Mite: El cervell és un ordinador
Tema 9. La memòria
Tema 10. Com definir el «jo»? El cervell i la «joïtat»
Tema 11. L’evolució del cervell (1)
Tema 12. L’evolució del cervell (2)
Tema 13. L’evolució del cervell (3)
Tema 14. L’evolució del cervell (4)
Tema 15. Cervell humà i evolució

Conjunt dels posts amb les introduccions fetes al facebook
Som les nostres connexions

201 comments

 1. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 2. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 3. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 4. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 5. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 6. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 7. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 8. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 9. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 10. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 11. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 12. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 13. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 14. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 15. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 16. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 17. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 18. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 19. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 20. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 21. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 22. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 23. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 24. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 25. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 26. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 27. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 28. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 29. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 30. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 31. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 32. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 33. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 34. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 35. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 36. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 37. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 38. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 39. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 40. I simply want to mention I am just beginner to blogging and site-building and absolutely savored your page. More than likely I’m want to bookmark your website . You definitely come with perfect writings. Thank you for revealing your web page.

 41. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 42. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 43. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 44. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

 45. There are certainly a great deal of details that adheres to that to take into consideration. That is the fantastic specify retrieve. I provide the thoughts above as general inspiration but clearly you will find questions just like the one you raise up the location where the biggest factor might be employed in honest good faith. I don?t know if guidelines have emerged around items like that, but I am certain that a job is clearly known as a good game. Both little ones have the impact of merely a moment’s pleasure, through out their lives.

 46. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 47. Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 48. Simple and easy!! Interesting article over here. I spent 1 hour searching for such article. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. Finished with the task done, I’ll watch some live Cams. Thank you!!

 49. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 50. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 51. I was just looking for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 52. Cool info! Interesting tips over here. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 3 hours searching for such informations. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Now with the search done, I going to find some online Cams. Thank you very much!! Greetings from Barcelona!

 53. of course like your website however you have to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will definitely come again again.

 54. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 55. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 56. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 57. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 58. I would like to get across my passion for your kind-heartedness in support of those individuals that really need guidance on this area of interest. Your real dedication to getting the solution all over had become extraordinarily functional and have really made people like me to arrive at their targets. Your amazing informative recommendations entails a whole lot a person like me and substantially more to my peers. Thanks a lot; from everyone of us.

 59. I’m just commenting to let you understand of the terrific encounter my friend’s daughter undergone studying your blog. She picked up several details, with the inclusion of what it is like to possess a marvelous coaching mood to get many others completely understand chosen hard to do matters. You undoubtedly did more than readers’ desires. Thanks for producing such precious, trusted, explanatory as well as easy tips on this topic to Julie.

 60. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 61. naturally like your website but you need to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the reality nevertheless I will definitely come again again.

 62. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a great website.

 63. I’ve been surfing on-line more than 3 hours today, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the internet can be a lot more useful than ever before.

 64. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 65. I cling on to listening to the news update talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 66. “I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!”

 67. magnificent put up, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector do not notice this. You must continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 68. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 69. I have come to understand that rates for on-line degree professionals tend to be an awesome value. Like a full 4-year college Degree in Communication from The University of Phoenix Online consists of Sixty credits with $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online gives a Bachelors of Business Administration with a whole education course requirement of 180 units and a cost of $30,560. Online learning has made getting the college degree so much easier because you may earn the degree through the comfort of your dwelling place and when you finish working. Thanks for all the tips I have certainly learned through your website.

 70. Thanks , I’ve recently been looking for info approximately this subject for a while and yours is the greatest I have came upon till now. However, what about the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 71. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a wonderful website.

 72. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 73. What i don’t understood is in fact how you’re no longer actually much more smartly-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You know thus considerably when it comes to this subject, made me personally imagine it from numerous varied angles. Its like women and men are not interested until it¡¦s one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. All the time handle it up!

 74. I not to mention my friends were following the nice secrets from the website then unexpectedly I had an awful feeling I never thanked the site owner for them. The women were consequently glad to read them and already have unquestionably been making the most of those things. We appreciate you indeed being simply helpful and for obtaining this sort of extraordinary tips millions of individuals are really needing to discover. Our honest regret for not saying thanks to you sooner.

 75. hello!,I really like your writing so much! percentage we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require a specialist on this house to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to peer you.

 76. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 77. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 78. I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 79. Thanks for every other informative website. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? I have a mission that I am simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.

 80. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 81. I will immediately grab your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me understand so that I may just subscribe. Thanks.

 82. You can definitely see your expertise within the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 83. Thank you, I have recently been looking for info about this subject for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the bottom line? Are you sure in regards to the source?

 84. magnificent put up, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector don’t notice this. You must proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 85. I’ve been browsing on-line greater than 3 hours today, yet I by no means found any interesting article like yours. It¡¦s lovely value sufficient for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the net can be much more useful than ever before.

 86. Good point! Interesting information over this website. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I ‘ve spent 2 hours trying to find such infos. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Done with the task done, I’ll find some Russia model Webcams. Gracias!!! Regards from Russia 2018!

 87. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 88. If you have beautiful home furniture and have acquired services from an interior designer to do home improvement, you may have noticed that they usually focus on the outcome of the decoration and have considered lighting fixtures to expose the elegance of the home. You may not agree with me that crystal chandeliers are not only for those big houses, mansions or 5 star hotels.
  https://www.cheapencorner.com/HomeImprovement/

 89. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 90. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

 91. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 92. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 93. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 94. I would like to point out my appreciation for your kind-heartedness giving support to men and women who actually need assistance with this area of interest. Your real commitment to passing the solution up and down had become certainly advantageous and has frequently helped individuals like me to realize their goals. Your personal important hints and tips denotes a lot a person like me and somewhat more to my office colleagues. Thanks a lot; from everyone of us.

 95. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 96. Thanks for all of the hard work on this site. My mum delights in carrying out internet research and it’s really easy to see why. A lot of people hear all concerning the dynamic ways you offer rewarding tips and hints by means of this web site and even inspire response from people about this concept then our own girl is undoubtedly learning so much. Take advantage of the rest of the new year. You are conducting a glorious job.

 97. I’ve learned new things by your web site. One other thing I’d like to say is the fact newer computer system os’s tend to allow far more memory to be utilized, but they as well demand more memory simply to operate. If your computer could not handle additional memory plus the newest software package requires that ram increase, it usually is the time to shop for a new Personal computer. Thanks

 98. Thanks for the tips you have provided here. One more thing I would like to say is that computer memory demands generally go up along with other innovations in the technological innovation. For instance, any time new generations of processors are brought to the market, there is usually a related increase in the dimensions preferences of both computer system memory and hard drive room. This is because the software operated by way of these cpus will inevitably surge in power to benefit from the new technological know-how.

 99. One thing I’d prefer to say is the fact before obtaining more laptop or computer memory, take a look at the machine directly into which it could well be installed. When the machine is actually running Windows XP, for instance, a memory limit is 3.25GB. The installation of above this would purely constitute just a waste. Be sure that one’s motherboard can handle the actual upgrade volume, as well. Great blog post.

 100. I have acquired some new points from your web site about pcs. Another thing I have always assumed is that laptop computers have become a product that each house must have for some reasons. They provide convenient ways in which to organize homes, pay bills, search for information, study, tune in to music as well as watch television shows. An innovative strategy to complete these tasks is by using a laptop computer. These computers are mobile ones, small, highly effective and easily transportable.

 101. I have seen lots of useful points on your web site about computers. However, I have got the view that notebook computers are still more or less not powerful sufficiently to be a good selection if you typically do projects that require many power, for instance video editing and enhancing. But for web surfing, microsoft word processing, and quite a few other typical computer functions they are all right, provided you never mind the small screen size. Many thanks for sharing your thinking.

 102. I really wanted to post a small message in order to thank you for some of the nice ways you are giving at this site. My extended internet investigation has finally been honored with good quality information to talk about with my family members. I would express that most of us site visitors are rather blessed to dwell in a really good site with so many special individuals with insightful opinions. I feel extremely fortunate to have used your entire site and look forward to tons of more entertaining minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 103. I have seen a great deal of useful elements on your web-site about pc’s. However, I’ve the view that laptop computers are still more or less not powerful sufficiently to be a good selection if you generally do projects that require loads of power, for instance video editing and enhancing. But for web surfing, microsoft word processing, and a lot other popular computer work they are fine, provided you can’t mind the small screen size. Thank you sharing your notions.

 104. I have mastered some new issues from your site about pcs. Another thing I’ve always imagined is that laptop computers have become something that each household must have for many people reasons. They offer convenient ways to organize homes, pay bills, search for information, study, listen to music and in some cases watch television shows. An innovative technique to complete most of these tasks has been a laptop. These computers are portable ones, small, powerful and transportable.

 105. Thanks for your publication. I also think laptop computers are becoming more and more popular lately, and now are usually the only sort of computer utilized in a household. This is due to the fact that at the same time they are becoming more and more cost-effective, their processing power is growing to the point where these are as powerful as pc’s out of just a few years back.

 106. Thanks for the suggestions you have provided here. Another thing I would like to mention is that computer memory specifications generally go up along with other advances in the technological know-how. For instance, any time new generations of cpus are introduced to the market, there is certainly usually a similar increase in the type preferences of all personal computer memory plus hard drive space. This is because the software operated by these cpus will inevitably boost in power to take advantage of the new technological know-how.

 107. One thing I’d prefer to say is always that before obtaining more personal computer memory, look into the machine into which it is installed. When the machine is actually running Windows XP, for instance, the actual memory limit is 3.25GB. Using a lot more than this would simply constitute some sort of waste. Be sure that one’s motherboard can handle an upgrade quantity, as well. Thanks for your blog post.

 108. One thing I would really like to say is the fact that before purchasing more computer system memory, take a look at the machine directly into which it can be installed. If the machine is running Windows XP, for instance, the memory ceiling is 3.25GB. The installation of more than this would merely constitute some sort of waste. Make sure that one’s mother board can handle the particular upgrade quantity, as well. Good blog post.

 109. Thanks for the recommendations you have discussed here. Something else I would like to mention is that personal computer memory specifications generally go up along with other advancements in the know-how. For instance, any time new generations of processor chips are introduced to the market, there is usually a corresponding increase in the size demands of all laptop memory plus hard drive room. This is because the software operated by means of these cpus will inevitably increase in power to make use of the new technological innovation.

 110. hi!,I love your writing very a lot! proportion we communicate extra approximately your post on AOL? I need a specialist on this space to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to look you.

 111. Thanks for giving your ideas right here. The other matter is that when a problem develops with a computer system motherboard, individuals should not have some risk regarding repairing the item themselves for if it is not done properly it can lead to permanent damage to the full laptop. In most cases, it is safe to approach your dealer of any laptop with the repair of that motherboard. They’ve got technicians that have an experience in dealing with laptop motherboard complications and can get the right prognosis and accomplish repairs.

 112. Thanks for revealing your ideas right here. The other thing is that whenever a problem occurs with a laptop or computer motherboard, people should not consider the risk of repairing the item themselves because if it is not done properly it can lead to irreparable damage to the whole laptop. It’s usually safe to approach any dealer of that laptop with the repair of the motherboard. They’ve got technicians who have an know-how in dealing with laptop computer motherboard complications and can get the right diagnosis and perform repairs.

 113. Good blog post. A few things i would like to bring about is that laptop memory should be purchased when your computer cannot cope with anything you do with it. One can mount two random access memory boards with 1GB each, as an illustration, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should always check the manufacturer’s documentation for one’s PC to be sure what type of memory space it can take.

 114. I have learned new things by means of your weblog. One other thing I’d like to say is that newer personal computer operating systems are inclined to allow extra memory to be utilized, but they additionally demand more memory space simply to work. If a person’s computer can’t handle extra memory as well as the newest software requires that memory increase, it usually is the time to shop for a new Laptop. Thanks

 115. One thing I would really like to say is the fact that before getting more laptop memory, have a look at the machine directly into which it is installed. If the machine can be running Windows XP, for instance, the particular memory limit is 3.25GB. Setting up above this would just constitute just a waste. Make certain that one’s mother board can handle the actual upgrade volume, as well. Good blog post.

 116. Interesting blog post. The things i would like to bring about is that laptop or computer memory must be purchased but if your computer cannot cope with everything you do along with it. One can deploy two RAM boards having 1GB each, as an illustration, but not one of 1GB and one with 2GB. One should always check the maker’s documentation for the PC to be sure what type of memory space is required.

 117. I have really learned result-oriented things by your weblog. One other thing I’d really like to say is the fact that newer laptop os’s usually allow much more memory to be utilized, but they likewise demand more storage simply to work. If your computer is not able to handle extra memory and the newest software program requires that storage increase, it usually is the time to buy a new Computer system. Thanks

 118. One thing I’d prefer to say is the fact that before purchasing more computer system memory, look into the machine within which it is installed. When the machine is definitely running Windows XP, for instance, the memory threshold is 3.25GB. Putting in over this would merely constitute some sort of waste. Make certain that one’s motherboard can handle your upgrade volume, as well. Thanks for your blog post.

 119. Thanks for your blog post. Things i would like to make contributions about is that computer system memory is required to be purchased when your computer can’t cope with whatever you do with it. One can install two RAM memory boards containing 1GB each, by way of example, but not certainly one of 1GB and one having 2GB. One should always check the company’s documentation for one’s PC to ensure what type of ram is essential.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.