Humanitats

Mite – Només utilitzem el deu per cent del nostre cervell. Som les nostres connexions (4)

Reflexió inicial 

Sovint s’adverteix a mestres i professors que si algú els vol vendre un programa informàtic amb el qual, basat en el cervell, puguin ensenyar millor als seus alumnes, el primer que han de fer és posar-se la mà a la butxaca, ja que aquest venedor només voldrà guanyar diners [1]. Una gran part dels programes que es venen, contenen falses concepcions de l’ensenyament, a causa d’un desconeixement real de les dades de com funciona el cervell. El problema bàsic és que molts mestres, desitjosos d’implementar el seu ensenyament amb mètodes i pràctiques noves que millorin les seves eines docents, no posseeixen preparació amb la qual poder avaluar i criticar aquests programes i els accepten com ben fonamentats en neurociència.

El problema no són els mestres i els professors, sinó l’alfabetització en neurociència que encara no està present en l’ensenyament (excepte els estudis que s’hi relacionen) ni en els màsters de formació del professorat.  Agreujat per les notícies que difon la premsa, per la dificultat d’interpretar els fets científics i per la difusió dels sistemes «alternatius».

El 2005, amb motiu d’una conferència on s’anunciava l’obertura del Centre per a l’Educació basada en la Neurociència de la Universitat de Cambridge, els mestres que hi van assistir van manifestar rebre més de 70 correus electrònics a l’any animant-los a matricular-se en cursos sobre «com ensenyar millor a les escoles», basats en coneixements del cervell; alguns d’aquests cursos promouen la interpretació errònia de les dades científiques i, en conseqüència, una aplicació falsificada dels possibles beneficis d’aquests coneixements.

Tot un cúmul de neuromites han donat lloc a crear expectatives poc realistes en els mestres i professors. Un exemple és la lectura incorrecta d’un fet neurobiològic, com la proliferació de les connexions neuronals en els primers anys de vida. Avui sabem que en el cervell dels nens té lloc una enorme i profusa proliferació sinàptica (milions de sinapsis tots els dies). Doncs bé, basant-se en aquest fet, s’ha especulat sobre la possibilitat d’aprofitar aquests temps de canvis profusos i profunds per «inundar» el seu cervell, de manera paral·lela a aquest creixement sinàptic, amb conceptes, vocabularis, memorització d’esdeveniments històrics, fets aïllats i percepcions complexes a través de mitjans audiovisuals perquè siguin millor absorbits i incorporats al cervell durant aquesta proliferació sinàptica, pensant que, d’aquesta manera, quan aquests nens arribin a la joventut o l’edat adulta, tindrien capacitats cognitives superiors a les dels seus companys que no haguessin utilitzat aquests mètodes. Malauradament els que van promoure aquestes idees no van tenir en compte la manca d’evidència científica sobre la relació entre aquest fenomen neurobiològic de proliferació sinàptica i el procés d’aprenentatge. És més, els mateixos pares, davant ofertes d’aquest tipus sempre reaccionen amb un component fortament emocional. «Però, no és veritat que els nens aprenen coses fonamentals i de manera fàcil en els primers anys? Com no aprofitaré aquest possible avantatge per al meu fill encara que no sigui del tot cert?».

És similar a l’«efecte Mozart». Durant algun temps es va pensar que escoltar una sonata de piano o una simfonia de Mozart, tenia l’efecte d’augmentar la capacitat d’aprenentatge en els nens i també facilitar el raonament abstracte d’estudiants universitaris. Altres estudis posteriors també van suggerir que no només la música de Mozart, sinó altres músiques o fins i tot la lectura d’algun passatge atractiu d’un llibre, eren capaços d’influir en les tasques que realitzaven els nens, fossin aquestes retallar dibuixos d’un paper o fer figures de cartrons amb les vores fistonades. I això es va extrapolar: si els nens en els seus primers anys escolten la música de Mozart en l’ambient relaxat de casa seva, això podria tenir efectes beneficiosos per al seu desenvolupament mental i donar com a resultat nens més capaços i intel·ligents. En estudis rigorosos posteriors es va mostrar clarament que aquest no és el cas. L’efecte Mozart, doncs, va ser rebutjat.

El que sí que s’ha pogut comprovar són els beneficis cognitius de tocar un instrument. Només escoltar no produeix cap benefici clarament evident. Escoltar i tocar al mateix temps, per contra, sí. La percepció, execució i manipulació d’un instrument, activant àrees sensorials i motores simultàniament, sí que repercuteix en una major habilitat general en els nens. Estudis recents han mostrat que tocar un instrument resulta en una millor comprensió del llenguatge i promou, a més, la millora d’habilitats generals, com l’atenció, la percepció i discriminació d’estímuls (tons musicals), la memòria de treball i el control motor de la pròpia conducta. Avui coneixem bé en neurociència l’efecte de l’activitat motora sobre la mateixa percepció sensorial.

Hi ha molts neuromites que, tot i que se n’ha demostrat la seva falsedat per la neurociència, segueixen estant vius en el patrimoni popular a causa fonamentalment de la constant repetició en els mitjans de comunicació. Alguns mites perden ímpetu, passen de moda o es queden només en la perifèria de la creença popular. Però altres manifesten una resistència notable, pròpia de zombis, i aconsegueixen seguir avançant tot i acumular moltes proves en contra. Són aquestes creences tenaces i populars les que sovint fan servir com a base els autoproclamats gurus o predicadors per donar versemblança a la seva xerrameca o a les seves maldestres campanyes. La resistència d’alguns d’aquests mites també es veu afavorida pel seu caràcter seductor: enalteixen fets que serien una gran notícia si fossin certs. Comencem parlant d’un dels mites relatius al cervell més resistents: que només fem servir el deu per cent del nostre cervell.

Aquesta és la immortal idea segons la qual la majoria de nosaltres ens les vam arreglar amb tan sols una petita fracció del nostre cervell, deixant el gruix del nostre potencial cerebral massivament sense explotar. La quantitat de matèria grisa que suposadament vam dilapidar ha crescut o ha disminuït al llarg del temps, però un 90 per cent és la xifra més popular. 

Exemple 1.

Limitness                       Neil Burger: Limitless, 2011.  Estats Units. 105 min.

És fàcil veure on és l’atractiu d’aquest mite. A qui no li agradaria creure que disposa d’unes reserves enormes de potència cerebral latent esperant a ser alliberades? «Ja sabeu el que diuen que només podem accedir al 20 per cent dels nostres cervells», diu un personatge de la pel·lícula Limitless [Sense límits, 2011]. «Però amb aquesta píndola tenim accés al cent per cent». Amb l’ajuda de la màgica droga, el protagonista de la pel·lícula, un escriptor interpretat per Bradley Cooper, aconsegueix escriure en pocs dies una novel·la que té pendent, aprendre un nou idioma en una sola nit, i guanyar milions a la Borsa.

Exemple 2.

Lucy_Besson                           Luc Besson: Lucy, 2014. França. 89 min.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucy_%28pel%C3%ADcula_de_2014%29

De manera semblant, l’any 2014 es va estrenar Lucy, en què Scarlett Johansson interpreta una dona a la qual li injecten una poderosa droga. «Una persona normal utilitza només un 10 per cent de la seva capacitat cerebral», afirma el cartell de la pel·lícula, «imagini el que podria fer amb el cent per cent». Es podria arribar a dominar un cabal enorme de coneixements i conduir un cotxe amb la ment. «No estic molt segur que la humanitat estigui preparada per a això», diu el neurocientífic fictici que apareix en la pel·lícula, un Morgan Freeman amb una impressionant cara de pòquer.

Exemple 3.

Els anunciants també han contribuït a difondre el mite. A la seva web “Neurociència per a nens”, [2] Eric Chudler recull diversos exemples de com aquest mite ha estat invocat per afalagar i atraure potencials clients, inclòs el d’una línia aèria que fanfarronejava d’aquesta manera: «Diuen que només utilitzem un 10 per cent de la nostra capacitat cerebral, però si vostè vola amb les aerolínies ****, està utilitzant un percentatge molt més elevat ».

Exemple 4.

Segons Christopher Wanjek, autor d’un llibre sobre idees falses en medicina [3], l’ús del mite en el camp de la publicitat es remunta a 1944 amb l’anunci de l’Institut Pelman, una empresa londinenca proveïdora de cursos d’auto ajuda per correspondència, que en un anunci als diaris deia: «¿Què el reté? Només una cosa, un fet científic. Perquè, com diu la Ciència, vostè només està utilitzant un 10 per cent de la seva potència cerebral! »

Experiment 1.

Les enquestes més recents demostren la persistència de la creença de la gent en el mite del 10 per cent, inclosos aquells que en teoria estan impartint els seus coneixements a la següent generació. En una enquesta publicada el 2012, Sanne Dekker i els seus col·legues van sotmetre a prova a 137 mestres de primària i secundària d’Anglaterra i a 105 d’Holanda [4]. Un 48 per cent dels mestres anglesos creien erròniament que només fem servir un 10 per cent del nostre cervell (un 26 per cent deia desconèixer-ho); un 46 per cent dels mestres holandesos creia també en el mite, i un 12 per cent deia desconèixer-lo.

Experiment 2. 

La creença en el mite pot trobar-se arreu del món. L’any 2002, Suzana Herculano-Houzel, del Museu de la Vida a Rio de Janeiro va realitzar una enquesta entre dues mil persones i, centrant-se només en les que tenien estudis universitaris, va trobar que el 59 per cent creia que fem servir només un 10 per cent dels nostres cervells [5]. De manera més preocupant, una mostra comparativa de 35 neurocientífics de tot el món va mostrar que el 6 per cent d’ells també creia que el mite del 10 per cent era veritat.

Origen del mite

D’on ve, doncs, aquesta idea que grans porcions de la nostra matèria grisa romanen inactives? Quan el difunt psicòleg i caçador de mites Barry Beyerstein va intentar identificar la font del mite va trobar múltiples candidats culpables més que un sol sospitós. També va descobrir que moltes d’aquestes pistes es basaven en informacions falses i en cites incorrectes. [6]

Versió 1.

Al començament del segle XX, el psicòleg pioner William James va escriure i parlar de la idea segons la qual la gent té una «energia mental latent», encara que no la va quantificar citant una xifra precisa [7]. Cal notar que l’argument de James era sobre energia i potencial, no sobre quin percentatge del nostre cervell utilitzem. Aquesta confusió contribueix probablement a explicar la longevitat del mite del 10 per cent; pot significar diferents coses per a diferents persones, i l’afirmació que tenim un potencial sense explotar és menys polèmica que la idea concreta que només utilitzem una petita fracció del nostre cervell.

Versió 2.

Malauradament, la primera afirmació es metamorfosa fàcilment en la segona. El periodista Lowell Thomas va contribuir a aquest procés en el seu prefaci al mega best seller de Dale Carnegie publicat el 1936, Com guanyar amics i influir sobre les persones, un dels clàssics de l’autoajuda, on va adjuntar la xifra precisa del 10 per cent a l’argument de James sobre el nostre potencial no explotat, escrivint: «El professor William James, de Harvard, solia dir que de mitjana la gent només desenvolupa un 10 per cent de la seva capacitat mental latent». D’aquesta manera Thomas exposava a milions de lectors a una de les primeres versions d’aquest mite del cervell.

Versió 3. 

Una altra possible font és una cita atribuïda a Albert Einstein. Pel que sembla Einstein li va dir a un periodista que el secret del seu geni era que utilitzava tota la capacitat del seu cervell i no només el 10 per cent que utilitzem la resta. No obstant això, quan Beyerstein va sol·licitar als experts dels Arxius d’Albert Einstein que li localitzessin aquesta cita, van ser incapaços de fer-ho, o sigui que probablement es tracta d’una altra història apòcrifa.

Versió 4. 

També alimenten el mite del 10 per cent algunes interpretacions errònies de la investigació neurocientífica. Per exemple, en la dècada de 1930 el neurocirurgià canadenc Wilder Penfield va descobrir que podia provocar diverses sensacions als seus pacients epilèptics estimulant directament la superfície dels seus cervells (l’oportunitat de fer-ho va sorgir durant unes intervencions realitzades per alleujar els seus atacs). Penfield també va trobar que estimulant determinades zones no produïa cap efecte, el que va portar a la noció que hi ha grans àrees de «còrtex silenciós». Avui, aquestes regions del còrtex es coneixen com «còrtex d’associació» i se sap que estan implicades en algunes de les nostres funcions mentals més sofisticades. Les afirmacions mèdiques infundades fetes durant el passat segle segons les quals els pacients de lobotomia es curaven sense prendre mal van donar pàbul a la idea que grans trossos del cervell eren funcionalment inútils. També cal citar el càlcul, erroni però molt comú, que el nombre de neurones és deu vegades menor que el de les cèl·lules glials, el que es pot mal interpretar com significant que només el 10 per cent de les cèl·lules del nostre cervell estan implicades en algun tipus de funció mental (les cèl·lules glials són un tipus de cèl·lules cerebrals implicades en diverses funcions, incloses l’eliminació de residus i el control del flux sanguini). 

Versió 5.

Finalment, existeixen informes, com els relatius als pacients afligits d’hidrocefàlia (excés de fluid en el cervell), que tenen cervells més petits del normal, però que semblen funcionar sense la menor dificultat. I els nombrosos informes de persones que han sobreviscut a ferides de bala al cap i a altres lesions cerebrals, de vegades amb poques incapacitacions òbvies (de fet, les lesions cerebrals greus sempre tenen conseqüències duradores). L’aparent implicació d’aquests casos va ser exposada de manera provocadora en un article publicat a la revista Science el 1980 i titulat “És realment necessari el seu cervell?” [8] en el qual se cita al difunt neuròleg britànic John Lorber descrivint a un jove estudiant amb hidrocefàlia de la seva universitat que «té un coeficient intel·lectual de 126, ha obtingut les notes més altes de la seva promoció en matemàtiques i que, socialment, és completament normal. I no obstant això, el noi no té pràcticament cervell». En un documental de la televisió britànica amb el mateix títol emès el 1991 apareixia Lorber fent les mateixes afirmacions basant-se aquesta vegada en diversos dels seus pacients. Segons Beyerstein, Lorber era famós llavors per les seves polèmiques declaracions, i és molt probable que exagerés una mica les coses per aconseguir un efecte més dramàtic. Els escàners utilitzats en el documental no permetien distingir entre compressió del còrtex i pèrdua real de cèl·lules cerebrals. El punt de vista de Beyerstein era que no era cert que els casos documentats «no tinguessin pràcticament de cervell» per sobre del tronc cerebral, encara que el seu còrtex estava clarament deformat.

La realitat

Argument 1. 

Quin percentatge del nostre cervell utilitzem realment? La veritat és que el fem servir tot: no hi ha una quantitat de matèria neural de reserva esperant que li assignem algun treball. Això ha estat confirmat per milers d’escàners cerebrals en els quals es poden veure ones d’activitat creuant tot el cervell, fins i tot quan es demana als subjectes que no pensin en res. De fet, hi ha tota una xarxa d’àrees –l’anomenada «xarxa neural per defecte»– que es torna més activa quan la persona s’esforça al màxim per desconnectar del món exterior.

Argument 2.

Una altra prova que refuta el mite del 10 per cent és la procedent dels estudis de pacients amb lesions cerebrals per als quals el dany més petit pot tenir conseqüències devastadores. És veritat que, amb el temps, el cervell té una notable capacitat per adaptar-se al mal. De fet, és aquesta plasticitat el que explica els casos d’hidrocefàlia citats per Lorber en el seu documental i en el seu article de la revista Science. Els trastorns de desenvolupament lent com la hidrocefàlia permeten que el cervell trobi noves maneres de funcionar. Encara que el fet que el cervell sigui capaç de trobar la forma de reorganitzar-se després de perdre unes quantes neurones no vol dir necessàriament que aquestes neurones no estiguessin exercint alguna funció. De fet, si unes neurones acaben quedant-se realment sense feina –per exemple, quan un membre del que rebien senyals sensorials és amputat– el que passa és que els sistemes cerebrals veïns envaeixen i s’apropien d’aquesta matèria cerebral redundant. Això pot donar lloc a l’estranya situació que tocant la cara d’una persona a la qual li han amputat una cama es provoquin sensacions en el seu membre «fantasma», degut precisament a que les neurones de la cara s’han apropiat de la matèria grisa que representava abans la cama.

Argument 3.

La idea que utilitzem només una petita fracció del nostre cervell tampoc té sentit des d’un punt de vista evolutiu. El cervell és una autèntica esponja absorbint energia: consumeix el 20 per cent de l’energia que necessita el cos encara que només representa el 2 per cent de la nostra massa corporal. L’evolució per selecció natural tendeix a eliminar tot el que és ineficient, així que seria molt poc versemblant que hagués conservat un òrgan tan costós si realment fos tan redundant com diu el mite. Imagineu una empresa en la qual la major part del personal estigués tot el dia assegut sense fer res. Serien immediatament acomiadats. El mateix pot dir-se de les nostres cèl·lules cerebrals. Tenim un potencial enorme per aprendre coses noves i recuperar-nos d’una lesió? Per descomptat. Utilitzem només el deu per cent del nostre cervell? Rotundament, no.

Lectures de referència 

Jarrett, Christian (2015). Grandes mitos del cerebro. Vilassar de Dalt. Ediciones de Intervención Cultural. pàgs. 67-71 .

Manes, Facundo i Niro, Mateo (2015). Usar el cerebro: conocer nuestra mente para vivir mejor. Barcelona. Paidós Ibérica. pàgs. 38-42.

Mito del 10 % del cerebro. https://es.wikipedia.org/wiki/Mito_del_10_%25_del_cerebro

Mora Teruel, F. (2015). Neuroeducación : sólo se puede aprender aquello que se ama. Madrid. Alianza ed. (Col. Alianza ensayo, 519). pàgs. 129-137.

Sala, Sergio Della (ed.).   Mind-Myths: Exploring Everyday Mysteries of the Mind and Brain.  Nova York: John Wiley and Sons. 310 pàgs.

Notes

[1] Mora Teruel, F. (2015). Neuroeducación : sólo se puede aprender aquello que se ama. Madrid. Alianza ed. (Col. Alianza ensayo, 519). pàgs. 129-137.

[2] Eric Chudler: Neuroscience for Kids. En línia a http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html

[3] Christopher Wanjek (2002). Bad Medicine: Misconceptions and Misuses Revealed, from Distance Healing to Vitamin O. Wiley. 288 pàgs.

[4] Sanne Dekker, Nikki C. Lee, Paul Howard-Jones i Jelle Jolles: «Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers» Frontiers in Psychology, 3: 1-8. En línia a http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2012.00429/full

[5] Herculano-Houzerl, S. (2002). “Do you know your brain? A survey on public neuroscience literacy at the closing of the decade of the brain”. The Neuroscientist, 8(2), 98-110. En línia a http://anatomia.icb.ufrj.br/pdfs/HerculanoHouzel2002TheNeuroscientist.pdf

[6] Beyerstein, B. L. (1999). «Whence cometh the myth that we only use 10% of our brains», en Della Sala (ed.), Mind Myths: Exploring Popular Assumptions about the Mind and Brain. J. Wiley and Sons, pp. 314-335.

[7] James, William. (1907). «The energies of men». The Philosophical Review, 16(1), 1-20. En línia a http://psychclassics.yorku.ca/James/energies.htm, o a https://archive.org/details/energiesofmen00jameiala

[8] Lewin, R (1980). «Is your brain really necessary?» Science, 210(4475), 1232-1234. En línia a http://www.rifters.com/real/articles/Science_No-Brain.pdf

Dr. Joan Campàs   Aura digital
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC 

Curs Som les nostres connexions
Material en format pdf 

Tema 0. Presentació i justificació
Tema 1. El cervell ens enganya
Tema 2. El cervell també enganya l’autopercepció del cos
Tema 3. Anatomia cerebral bàsica
Tema 4. Mite: Només utilitzem el 10 % del nostre cervell

Tema 5. Mite: L’homosexualitat (l’hetero, la bi, la trans) és una elecció
Tema 6. Mite: Els fills hereten la intel·ligència dels pares
Tema 7. Mite: Internet i els videojocs són addictius
Tema 8. Mite: El cervell és un ordinador
Tema 9. La memòria
Tema 10. Com definir el «jo»? El cervell i la «joïtat»
Tema 11. L’evolució del cervell (1)
Tema 12. L’evolució del cervell (2)
Tema 13. L’evolució del cervell (3)
Tema 14. L’evolució del cervell (4)
Tema 15. Cervell humà i evolució

Conjunt dels posts amb les introduccions fetes al facebook
Som les nostres connexions

674 comments

 1. Nearly all of the things you state is astonishingly legitimate and that makes me wonder why I hadn’t looked at this with this light before. This article really did switch the light on for me personally as far as this specific subject matter goes. Nevertheless at this time there is actually just one point I am not really too cozy with so whilst I try to reconcile that with the actual main theme of your issue, let me observe what the rest of your visitors have to say.Nicely done.

 2. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 3. bursa evden eve nakliyat şirketimiz ev eşya taşıması yapılmadan önce müsterilerden randevu alınarak ev taşıması hakında bilgi verir. bursa evden eve nakliyat firmamız eleman ve eksper elemanları ile ev eşyalarının zarar görmemesi için ambalajlamasını kaliteli malzeme kullanarak yapar. Bu işlemlerden sonra ev esyalarınız guvenli bir şekilde nakil olur

 4. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 5. Nakliye işleriniz için uzman desteği almanız adına Ankara ve çevresinde Ankara evden eve nakliyat sizlerin her daim yanınızdadır. Sorunlara profesyonel çözümler sunan, bilgi ve deneyim dışında modern çağın gerektirdiği gibi nakliye çalışmalarında yenilikçi bakış açısıyla hareket eden lider kuruluşlarımız nakliye alanındaki beklentilerinizi en iyi şekilde karşılamaktadır. Tüm bunlara ek olarak kaliteli hizmetin yanı sıra müşteri memnuniyet odaklı çalışma sistemi ile güvenli taşımacılık politikası da uzmanlarımız tarafından sizlere tarafsız bir şekilde sunulmaktadır. Kaliteli çalışmalarımızın başlangıcında planlı ve sistematik nakliye programı, eksper çalışmaları, ambalajlama ve paketleme servisi ve kurulum ve de monte işlemleri yer almaktadır. Tüm bu işlemler sizin için lider firmalarımız aracılığıyla profesyonel çerçevede gerçekleştirilmektedir.

 6. After research just a few of the weblog posts on your website now, and I actually like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will probably be checking again soon. Pls try my website as properly and let me know what you think.

 7. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 8. Good Systems are now one of the indispensable tools that every Forex trader has to use. This is based on the fact that this robot can actually guarantee your chance of success in this business. The most significant advantage that MBF Robot is able to produce is that it allows even beginning traders, who have not had any experience in Forex market, to make gains during their first few trades. In addition, MBF Robot can also significantly enhance the success rates of making money for experienced Forex traders. As being a Forex Robot Maker I have spent years in programing one of the Best Trading EAs in the domain to increase your success. It is named MBF Robot.

 9. Cool article! Interesting informations over this web. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 1 hour searching for such article. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Done with the search done, I going to watch some live gay Webcams. Gracias!!! Greetings from Los Angeles!

 10. As being a Developper IT, my goal is to to give people help to get a ton of benefits. As Foreign Exchange Trader, you should seek to minimize your losses and maximize your profits. Why are there so many so called Profitable Forex Trading Robots out there, but so few people actually gaining money from them? MBF Robot can be considered as one of the top Forex Trading Expert Advisors. My Robot is easy to use.

 11. Many years ago, I participated in some Investment Programs but without gaining anything from it. I decided then to invest directly via Brokers. I noticed that it would be easier to use a Perfect Trading Robot. I tried to look for a perfect EA. Regrettably, no System interested me! While pursuing my searches I found on the Net an advice: if you want a good Robot, you have to conceive it and develop it yourself! As being a Developer IT specialist, I decided to program my own Robot.

 12. Forex market is the global business market where international currencies are free of charge exchanged and traded. Traders undertake to buy a certain quantity of one currency with a certain quantity of another one. Nowadays, Forex Market Trading is done directly by traders. Forex market can be considered as a unique market. It is the world’s biggest financial institute. Trillions of dollars are traded daily in this international business market. Everybody is invited. It is in fact international market. It is a varied market with forex centres scattered all around the planet Earth. Forex not alike major stock exchanges works 24 hours daily except on weekends. It is absolutely based on the information technology platform. The forex market is a great opportinuty for you. Do you really want to change your life?

 13. Forex is the global business market where international currencies are free of charge exchanged. Traders engage to buy a certain quantity of one currency with a certain quantity of another one. Nowadays, Foreign Exchange Trading is done directly. Foreign Exchange Trading Market can be considered as a unique market. It is the world’s biggest financial market. More than three trillion dollars are traded everyday in this international business market. Everyone is invited. It is in reality international market. It is a varied market with forex centres all over the world. Forex unlike major stock exchanges works 24 hours daily but relaxes on the weekends. It is 100 based on the information technology platform. The forex market is a mondial playfield inviting you to play. Are you ready?

 14. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 15. Foreign Exchange is the worldwide business market where international currencies are freely traded. Traders engage to buy a certain quantity of one currency with a certain quantity of another one. Nowadays, Forex trading is done directly by traders. Forex can be considered as a unique market. It is the world’s largest financial institute. More than four trillion dollars are traded everyday in this market. Everybody is invited. It is in fact international market. It is a varied market with centres scattered all around the planet Earth. Forex not alike major stock exchanges works 24 hours daily except on weekends. It is 100 based on the information technology platform. The forex market is a great opportinuty for you. Are you ready to get your chance?

 16. In the Foreign Exchange Trading, it is not easy to take positions without use of Robot and even more with no use of Indicators. That is why, it is recommended to use a Profitable Trading System and why not some perfect indicators at the same time. In fact, MBF Robot can analyze the market quickly and intelligently; Therefore, it facilitates the mission to the user. Our Robot can be automatic or semi automatic according to the choice of the userThe user can also choose between several options during the launch of The Robot. The Robot uses the sequence invented by Mostapha Belkhayate. It is named: the Sequence of ALEMBEX with a simple difference: we can choose a multiplier upper or equal to ‘2’. The tests showed that it is the best sequence in the world. MBF Robot can be executed on several currencies markets at the same time with the possibility of taking one sale position or one purchase position on every market.

 17. Foreign Exchange Trading Market is the global business market where international currencies are free of charge traded. Traders undertake to buy a certain quantity of one currency with a certain quantity of another one. In these times, Foreign Exchange Market Trading is done directly by traders. Forex market can be considered as a unique market. It is the world’s largest financial institution. More than four trillion dollars are traded daily in this market. Everybody is invited. It is veritably international market. It is a diversified market with centres all across the planet Earth. Forex unlike major stock exchanges works 24 hours a day except on weekends. It is 100 based on the info technology platform. The forex market is a great opportinuty for you. Are you ready?

 18. Antalya Havalimanı Transfer işini üstlenen Transfer CLK uzun yılların deneyimi ile havalimanı- şehir merkezi arasında siz değerli yolcularımızı taşıma hizmeti veriyor. havaalanına inmeden önce telefonla merkezimizi arayarak, sizi havaalanından alıp istediğiniz noktaya götürecek servis hizmetimizden istifade edebilirsiniz.

 19. Everybody wants to pick a way to earn money online. Do you really want to start getting money online with Foreign Exchange? Forex trading is a great marketplace where trillions of Dollars are traded daily. Pick this way and start using it to increase your earnings. Most of Forex traders are maximizing their time by using a Forex EA to analyze the market movement. I am a honest Developper IT. Don’t waste your time trading without use of EA, use MBF Robot. If you are searching for good Forex Brokers and good Forex Robot Trading. This is your chance!

 20. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 21. A long time ago, I participated in some Investment Programs but without gaining anything from it. I decided afterward to invest directly via Brokers. I noticed that it would be easier to use a Profitable EA. I tried to look for a good EA. But, no EA interested me! While pursuing my searches I found on the Net an advice: if you want a good Robot, you have to conceive it and develop it yourself! As being a Programer, I decided to conceive and develop my own EA.

 22. Everybody wants to find a way to gain money online. Do you really want to start earning money online with Foreign Exchange? Forex trading is a great market where tons of Dollars are traded daily. Pick this way and start using it to increase your gains. Most of traders are maximizing their time by using a Forex Robot Trading to analyze the market movement. I am a honest Developer IT specialist. Don’t waste your time trading without use of System, use MBF Robot. If you are searching for good Forex Brokers and good Forex Robot Trading. This is your chance!

 23. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 24. In the past, I participated in some Investment Programs but without gaining anything from it. I decided after that to invest directly via Brokers. I noticed that it would be simpler to use a Profitable Trading EA. I tried to look for a profitable EA. But, no Robot convinced me! While pursuing my searches I found on the Net an advice: if you want a good Robot, you have to conceive it and develop it yourself! As being a Programer, I decided to produce my own EA.

 25. Currency trading robots are now becoming one of the needed programs that every Forex trader has to get. Indeed, this robot can certainly guarantee your chances of success in this activity. The most significant advantage that MBF Robot can produce is that it allows even novice traders, who have no prior experience in Foreign Exchange, to make benefits during their first trades. Besides, MBF Robot can also significantly enhance the success rates of earning gains for Well advanced Forex traders. As being a Forex Robot Maker I have spent years in producing one of the Best Forex Trading Systems in the industry to ensure your success. It is named MBF Robot.

 26. A long time ago, I participated in some Investment Programs but without earning money from it. I decided therefore to invest directly via Brokers. I noticed that it would be more simple to use a Profitable Forex Robot. I tried to look for a good EA. But, no System interested me! While pursuing my searches I found on the Net an advice: if you want a good Robot, you have to conceive it and develop it yourself! As being a Forex Robot Maker, I decided to conceive and develop my own Robot.

 27. As being a Developer IT specialist, my goal is to help people to get a ton of benefits. As Forex Trader, you should minimize your losses and maximize your benefits. Why are there so many so called Profitable Robots out there, but so few people actually earning money from them? MBF Robot can be considered as one of the top Forex Trading EAs. My Robot is easy to use.

 28. Before favouring Profitable Forex System, make sure that you are comfortable with it. But More important, you must be able to use it. Do your research regarding the popularity and quality of the supposed as Forex Robot Trading. Make sure that the software is 100 risk-free. The Perfect Forex Trading System must include artificial intelligence;So, It can help you to gain continuous profits;Besides, It should provide an instant access to all Forex movement and data right away. As being a Programer I have spent lot of time in making one of the Profitable Trading Robots in the industry to improve your success. It is named MBF Robot.

 29. In the Forex Market, it is not easy to take positions without use of System and even more with no use of Indicators. That is why, it is advised to use a Profitable Forex Trading Robot and why not some perfect indicators at the same time. In fact, MBF Robot can analyze the market quickly and intelligently; So, it facilitates the task to us. Our Robot can be automatic or semi automatic according to our choiceThe user can also choose between several options during the launch of MBF Robot. The Robot uses the sequence invented by Mostapha Belkhayate. It is named: the Sequence of ALEMBEX with a little difference: the user can choose a multiplier upper or equal to ‘2’. The tests showed that it is the most profitable sequence in the world. The Robot can be executed on several currencies markets at the same time with the possibility of taking one position on every market.

 30. Everyperson wants to be able to gain money online. Are you ready to start making money online with Forex trading? Forex trading is a great market where trillions of Dollars are traded daily. Pick this way and start using it to increase your revenues. Most of traders are maximizing their time by using a Robot to analyze the market movement. I am a honest Developer IT specialist. Don’t waste your time trading manually, use MBF Robot. If you are searching for good Forex Brokers and good Forex Robot Trading. This is your chance!

 31. In the past, I participated in some Investment Programs but without benefiting anything from it. I decided after that to invest directly via Brokers. I noticed that it would be more simple to use a Profitable Trading EA. I tried to look for a profitable System. Sadly, no EA interested me! While pursuing my searches I found on the Net an advice: if you want a good Robot, you have to conceive it and develop it yourself! As being a Forex Robot Maker, I decided to program my own System.

 32. Paykasa yüzbinlerce platformda alışverişlerde kullanabileceğiniz ön ödemeli bir karttır.
  Paykasa kart kullanıcıları basit işlem yapmak ve güvenli alışveriş için online alışverişlerde paykasa kartı tercih etmektedirler. paykasa al firması olarak bizlerden güvenli bir şekilde satın alanilirsiniz.

 33. As being a Developper IT, I understand the basic principles, and applie them to program Forex Robots. Although knowledge in manual trading is essential on making gains in Foreign Exchange but if you do all your trading without use of EA, then you will be in a state of crisis. MBF Robot is a Profitable Robot that analysis changes in the currency market. Giving you great help to take position to sell or buy.

 34. I have never met anyone who did not support our troops. Sometimes, however, we hear accusations that someone or some group does not support the men and women serving in our Armed Forces. But this is pure demagoguery, and it is intellectually dishonest. — Ron Paul

 35. Prior to picking Profitable Trading EA, be certain that you feel comfortable with it. However More importantly, you need to be able to use it. Do your research about the quality of the assumed as Perfect Forex System. Make sure that the software is 100 risk-free. The Good Trading EA must include artificial intelligence;Consequently, It can give helps to the traders to earn continuous profits;In addition, It should provide an instant access to all Forex movement and data right away. As being a Forex Robot Developper I have spent lot of time in programing one of the Profitable Trading Robots in the domain to improve your success. It is named MBF Robot.

 36. Hey very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful information here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 37. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 38. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 39. F*ckin’ amazing issues here. I’m very glad to look your article. Thank you so much and i’m taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 40. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 41. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 42. Woah this blog is wonderful i really like studying your articles. Keep up the good work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you could aid them greatly.

 43. Thank you for sharing excellent informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a great site.

 44. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 45. Simply desire to say your article is as surprising. The clearness to your post is simply cool and i can suppose you are a professional on this subject. Fine with your permission allow me to grasp your RSS feed to keep up to date with approaching post. Thanks one million and please carry on the enjoyable work.

 46. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is really a great website.

 47. After study a couple of of the weblog posts on your web site now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and might be checking back soon. Pls try my site as nicely and let me know what you think.

 48. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 49. TrTercüme Türkiye Tercüme Bürosu anlamına gelir. Türkiye’de global erişime sahip uluslararası bir tercüme Bürosu olarak ismimizi kazandık. 100’den fazla ülkede bulunan çevirmenler ve 120’den fazla dil desteğiyle, dünyanın her yerinde ihtiyacınız olan dil uzmanlığına sahibiz. Birçok müşterimiz TrTercüme ‘nin gereksinimleri için en iyi çeviri şirketi olduğunu düşünüyor ve biz müşteri memnuniyetimizle gurur duyuyoruz.

 50. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 51. Excellent items from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you have obtained here, really like what you are saying and the way wherein you are saying it. You are making it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to learn far more from you. That is actually a tremendous site.

 52. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 53. Eryaman yeni ve lüks yerleşim alanlarına sahip bir semtimizdir. Şehir merkezine kıyasla burada apartmanlar yerine burada siteler boy göstermektedir. Eryaman evden eve nakliyat işlemine de bu nedenle duyulan ihtiyaç fazla durumdadır.
  Ankara merkezinde bulunan firmalardan ziyade bu semtin içerisinde dahi kurulmuş sadece o semte hizmet veren kuruluşlara rastlamak mümkündür.
  Eryaman nakliyat alanında uzun yılların kazandırdığı tecrübeyle görev yapan ve bu görevini hala devam ettiren nadir kuruluşlardan biride Deha Nakliyat şirketimizdir. Burada yer alan diğer firmalara kıyasla firmamız kurumsal kimliğe sahip kendini kanıtlamış durumdadır.

 54. Hi there! I could have sworn I’ve beern to your blog bdfore but after browsing
  through many of the articlws I realized it’s new to me. Nonetheless,
  I’m certainly pleased I found iit and I’ll bbe bookmarking it and checking back regularly!

 55. Admiring the persistence you put into your website and in depth information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 56. Başkent Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan Çayyolu, birçok ilçeye kıyasla daha gelişmiş durumdadır. Ferah ve yaşanabilir sosyal alanlarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle her sektörün olduğu gibi nakliyat sektöründe görev yapan firmalarında buraya olan ilgisi oldukça fazladır.
  Çayyolu evden eve nakliyat hizmeti sunan firmalar bu bölgeyle özel olarak alakadar olmaktadır. Kültürlü insanların bulunduğu bu semtte taşımacılığa verilen dikkat oldukça fazla olduğu kadar bir o kadarda önemlidir.
  Deha Nakliyat firmamız başkentin her bölgesinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bu bölgelerin başında gelen Çayyolu semtine de özel statüde yaklaşmaktadır. Çayyolu nakliyat müşterilerine, firmamız kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam etmektedir.

 57. Mudanya evden eve nakliyat şirketimiz konumu itibari ile Mudanya ilçesinde yer almaktadır.Şirketimiz asönsörlü ve şehiriçi,şehirler arası hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman işinde usta ve kaliteli titiz işler yaparak siz müşterilerimizin ev taşıma işlerini güvenli bir şekilde yapmaktadır.Firmamızın eksper elemanı siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarınıza bakarak uygun ekonomik ve kaliteli hizmet vermek için ev eşyanızın takibini yaparak kaliteli ve bütçenize uygun fiyat vermeye çalışmaktadır.

 58. What¦s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & help different users like its aided me. Great job.

 59. Gemlik evden eve nakliyat firmamız gemlik ilçesinde 14 yıldır hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman ve kaliteli ev eşyası taşıması yapan Gemlik ilçesinin lider firması sigortalı ve asönsörlü taşıma yapan kurumsal firması olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.Kaliteli,hızlı taşımanın tek adresi olarak güvenilir hizmet sağlıyoruz.Uygun fiyat için bir telefon kadar yakınız.

 60. Simple and basic!! Interesting tips over here. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before. I could not resist commenting. I have spent some time looking for such infos. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Right now with the work done, I’ll enjoy some online hot gay cams. Gracias!!! Greetings from Californa!

 61. I really like your writing style, wonderful info, thank you for posting :D. “You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses.” by Ziggy.

 62. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 63. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 64. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 65. Alanya, Antalya’nın 132 km doğusunda bulunan, yerli ve yerleşik yabancı nüfusuyla yoğun bir turizm şehridir. İlçenin en önemli tarihi yapıtı Alanya Kalesi’dir. Bunun yanısıra Kızılkule, Damlataş Mağaraları ile Alanya, oldukça güzel bir yapıya sahiptir. Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından alanya için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz.

 66. Thank you for every other informative blog. The place else could I am getting that type of information written in such an ideal approach? I have a project that I am simply now running on, and I’ve been on the look out for such info.

 67. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 68. Massage is the best second string so far as widening your small
  business ‘net’ goes. And if we develop doing this, it doesn’t matter how often we slip back
  to our ‘waking dream’, into the daydream most of us inhabit during the day, it will probably create a much richer
  Reiki experience, to a experience that changes
  us to core. We realise that the anticipation of
  the coming day is often a subtle form of worry.

 69. Simply desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is just excellent and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 70. BEST PRIVATE PROXIES – Professional quality, Almost limitless bandwith, 1000 mb/s superspeed, 99,9 uptime, Neo sequential IP’s, Little utilising boundaries, A variety of subnets, USA as well as European union proxies – Buy Today – ProxyBig.com

 71. I’ve been browsing online more than three hours lately, but I by no means discovered any interesting article like yours. It¡¦s beautiful worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content as you did, the net will likely be a lot more helpful than ever before.

 72. An attention-grabbing dialogue is value comment. I believe that you need to write more on this subject, it might not be a taboo subject however typically persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 73. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 74. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 75. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 76. Bursa Metro Evden Eve Nakliyat
  Merhabalar. Yeni bir iş yerine veya yeni bir eve taşınmak her ne kadar sevindirici bir durum olsa da bazen eşya taşıma sırasında zorluklarla karşılaşmayın asansörlü nakliyat ve hasara karşı korkmalı paketleme hizmetlerimile siz müşterilerimizin hizmetindeyiz

 77. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your blog.

 78. My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write related to here. Again, awesome weblog!

 79. I used to be recommended this website through my cousin. I’m no longer sure whether this put up is written by means of him as nobody else recognize such particular approximately my trouble. You’re amazing! Thanks!

 80. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually annoying. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 81. Good day very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI am satisfied to seek out numerous useful info here within the submit, we want develop extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 82. Hey there would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

 83. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 84. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 85. You’ve worked hard this week. Now it’s time to let your hair down and have a little fun. You can do just that at http://www.camgirl.pw There’s a whole lot of sexy cam girls there. You’ll be amazed by how many there are. Not only that, but these girls are super dirty. This is by far the hottest cam site on the internet. You’ll fully understand that the very second your eyeballs are laid upon these beauties.

 86. I have been surfing on-line greater than 3 hours as of late, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net can be a lot more useful than ever before.

 87. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 88. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 89. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 90. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 91. Venus Viva™對所有皮膚類型都是安全的,並使用革命性的Nano Fractional Radio Frequency™(納米點陣射頻™)和Smart Scan™(智能掃描™)技術,通過選擇性真皮加熱,從而提供優異的治療效果。使用Nano Fractional RF™將能量透過表皮傳遞至真皮,從而產生熱量,並啟動膚膚的生理機制,重建膠原蛋白及刺激纖維母細胞,最終刺激導致組織重塑。功效:✔改善膚質✔肌膚緊緻✔減淡妊娠紋✔痤瘡及暗瘡疤痕✔減淡細紋及皺紋✔面部肌膚賦活再生 適合面部及頸部

 92. I simply had to thank you so much all over again. I’m not certain the things I would’ve implemented without the tricks provided by you regarding such a industry. This was a real depressing dilemma in my circumstances, nevertheless seeing a new expert mode you dealt with it forced me to cry for joy. I will be happier for the information and hope that you are aware of a powerful job you happen to be putting in training men and women via your websites. Probably you have never encountered all of us.

 93. I¡¦ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m glad to express that I have a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot certainly will make certain to do not overlook this website and give it a glance on a relentless basis.

 94. PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 95. You really make it seem so easy together with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely wide for me. I am looking ahead on your subsequent put up, I will try to get the hang of it!

 96. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 97. A person necessarily lend a hand to make severely posts I might state. That is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular submit extraordinary. Great activity!

 98. “A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish extraordinary. Fantastic job!”

 99. One thing I want to say is the fact that before obtaining more laptop or computer memory, consider the machine directly into which it will be installed. If the machine is usually running Windows XP, for instance, the actual memory ceiling is 3.25GB. Putting in a lot more than this would purely constitute just a waste. Be sure that one’s motherboard can handle an upgrade amount, as well. Good blog post.

 100. We absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be exactly what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write about here. Again, awesome site!

 101. “Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?”

 102. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

 103. I’ve been surfing online greater than 3 hours as of late, but I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty price sufficient for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the web will likely be a lot more useful than ever before. “No nation was ever ruined by trade.” by Benjamin Franklin.

 104. obviously like your website but you need to take a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the truth nevertheless I will definitely come back again.

 105. Are you the type who likes to hangout on social media? Have you ever thought about making it a career? You can help promote their business using social media. This means you can do what you already love doing and make money at it. Does this sound like something you’d like to do? If so, then check out http://d526fc0l5b3nfyfg3bx3sfpbkq.hop.clickbank.net/ You can help people and make some money in the process. You already hang out at social media sites. Why not make a few bucks doing it?

 106. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 107. Did you know that people make their entire income promoting ClickBank? You too could be one of the many who have quit their job. Affiliate marketing is as old as the internet. It’s not going to go away any time soon. You too can get your piece of the pie. Why shouldn’t you? Do you really like working the job you have? Are you going to be able to do it until you retire? If you’re job requires physical labor, then you know the answer to that question. There’s no way you’re going to be able to do that when you get older. That’s just the truth and no one needs to tell it to you. Right now you could be making money online. Does it require work? You better believe it does. No honest person is ever going to tell you that it’s possible to become a millionaire online without doing any work whatsoever. It’s not possible. That doesn’t mean there isn’t money to be made. There’s plenty of money out there to be made by people just like yourself. Now you know there’s going to be a pitch for a product. You’re right about that. Click on the link http://64efd6-lz41s3rcelbr7s2xl7x.hop.clickbank.net/ and check it out. There’s a video you can watch that will explain everything. It will tell you how to make money using ClickBank. Watch the video and see what you think. You too can be one of the many who earn a living promoting ClickBank. Some people earn a good living and there’s no reason why you can’t.

 108. The weekend is fast approaching. Why not spend it with a sexy cam girl? There’s plenty of them over at http://www.camgirl.pw All of these girls are wanting to have a good time. That’s exactly what you’re looking for too. The most fun you’ll ever have online is right here. Have yourself a good time and meet someone new. That’s what this site is all about.

 109. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 110. You actually make it seem really easy along with your presentation but I in finding this matter to be actually one thing which I feel I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and very huge for me. I’m taking a look ahead for your subsequent submit, I will attempt to get the cling of it!

 111. naturally like your web site however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the truth then again I will definitely come again again.

 112. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

 113. Superb blog you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of online community where I can get comments from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Cheers!

 114. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thank you

 115. I?¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this info So i?¦m satisfied to express that I have a very good uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much surely will make sure to don?¦t fail to remember this web site and give it a look on a relentless basis.

 116. Someone essentially help to make seriously posts I’d state. This is the very first time I frequented your web page and up to now? I surprised with the research you made to make this particular put up extraordinary. Fantastic task!

 117. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any ideas to help fix this issue?

 118. Hello there, I found your site by the use of Google even as looking for a comparable matter, your web site came up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 119. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos

 120. Some genuinely wonderful articles on this website, thanks for contribution. “For today and its blessings, I owe the world an attitude of gratitude.” by Clarence E. Hodges.

 121. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too great. I actually like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific site.

 122. of course like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth on the other hand I’ll certainly come again again.

 123. hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 124. I used to be recommended this website by way of my cousin. I am now not sure whether or not this put up is written by him as nobody else realize such unique approximately my trouble. You are wonderful! Thank you!

 125. This website is mostly a stroll-by means of for the entire information you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll positively uncover it.

 126. Hi my friend! I want to say that this post is awesome, great written and include approximately all vital infos. I¡¦d like to peer more posts like this .

 127. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 128. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 129. After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 130. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

 131. hi!,I love your writing so so much! proportion we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I require an expert in this house to unravel my problem. Maybe that is you! Having a look forward to look you.

 132. Thanks for the points you have shared here. Something else I would like to convey is that laptop memory requirements generally rise along with other advances in the technologies. For instance, if new generations of cpus are brought to the market, there is usually a corresponding increase in the dimensions preferences of all laptop memory as well as hard drive space. This is because the program operated simply by these cpus will inevitably surge in power to use the new know-how.

 133. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 134. One thing I would like to say is before purchasing more computer memory, take a look at the machine in to which it could be installed. If the machine can be running Windows XP, for instance, a memory limit is 3.25GB. Adding over this would simply constitute any waste. Be sure that one’s motherboard can handle your upgrade amount, as well. Thanks for your blog post.

 135. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 136. I enjoy you because of all your valuable work on this site. Kate enjoys making time for internet research and it is easy to see why. My partner and i know all of the compelling medium you present insightful ideas by means of your web blog and as well as foster participation from others about this matter while our child is being taught so much. Take advantage of the rest of the year. Your doing a fantastic job.

 137. excellent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 138. I’m still learning from you, while I’m making my way to the top as well. I definitely liked reading all that is written on your blog.Keep the tips coming. I loved it!

 139. Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 140. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 141. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 142. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 143. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 144. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “Life is a continual upgrade.” by J. Mark Wallace.

 145. “I have seen that car insurance providers know the cars which are at risk of accidents and various risks. Additionally, these people know what kind of cars are susceptible to higher risk as well as the higher risk they’ve the higher the particular premium rate. Understanding the uncomplicated basics connected with car insurance will assist you to choose the right types of insurance policy that could take care of your wants in case you happen to be involved in any accident. Many thanks for sharing the particular ideas in your blog.”

 146. I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 147. “Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish amazing. Excellent job!”

 148. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 149. Hi there, I discovered your blog by way of Google at the same time as looking for a similar matter, your website came up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 150. One thing I’d prefer to say is the fact that before getting more laptop or computer memory, look into the machine directly into which it can be installed. In case the machine is running Windows XP, for instance, the particular memory ceiling is 3.25GB. Using over this would easily constitute some sort of waste. Be sure that one’s motherboard can handle the upgrade amount, as well. Thanks for your blog post.

 151. One thing I would really like to say is the fact before purchasing more pc memory, look into the machine directly into which it could be installed. If the machine is definitely running Windows XP, for instance, the particular memory ceiling is 3.25GB. Using greater than this would just constitute a waste. Make sure one’s mother board can handle the upgrade amount, as well. Interesting blog post.

 152. I have learned some new things by means of your web site. One other thing I would like to say is the fact that newer personal computer os’s are likely to allow far more memory for use, but they in addition demand more ram simply to run. If a person’s computer is not able to handle far more memory along with the newest application requires that memory space increase, it may be the time to buy a new Laptop or computer. Thanks

 153. “naturally like your web site however you have to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality on the other hand I will surely come back again.”

 154. I have learned new things as a result of your weblog. One other thing I’d prefer to say is the fact newer pc os’s are likely to allow extra memory for use, but they additionally demand more memory space simply to function. If one’s computer can’t handle more memory and also the newest software package requires that memory increase, it is usually the time to shop for a new Laptop. Thanks

 155. hello!,I really like your writing very so much! proportion we communicate extra about your article on AOL? I require an expert in this space to solve my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to see you.

 156. I cling on to listening to the news update lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 157. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 158. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 159. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 160. I carry on listening to the news update lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 161. I was just looking for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 162. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 163. Wonderful paintings! This is the kind of information that are supposed to be shared around the net. Disgrace on Google for not positioning this put up upper! Come on over and consult with my web site . Thank you =)

 164. I do believe all of the concepts you have presented for your post. They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very short for newbies. Could you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 165. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 166. hello!,I like your writing very a lot! proportion we be in contact extra approximately your article on AOL? I need a specialist on this area to unravel my problem. Maybe that is you! Looking forward to see you.

 167. Thanks for sharing your ideas in this article. The other issue is that if a problem occurs with a pc motherboard, people today should not take the risk involving repairing this themselves for if it is not done correctly it can lead to irreparable damage to the entire laptop. It’s usually safe just to approach any dealer of a laptop for that repair of motherboard. They’ve technicians who’ve an knowledge in dealing with mobile computer motherboard issues and can get the right analysis and conduct repairs.

 168. I have figured out some new issues from your web page about personal computers. Another thing I have always considered is that computer systems have become something that each house must have for many reasons. They supply you with convenient ways to organize the home, pay bills, shop, study, listen to music and even watch television shows. An innovative method to complete all of these tasks has been a laptop computer. These personal computers are mobile, small, strong and easily transportable.

 169. Great blog post. A few things i would like to bring up is that laptop or computer memory should be purchased when your computer still cannot cope with everything you do along with it. One can put in two random access memory boards of 1GB each, for example, but not one of 1GB and one having 2GB. One should check the manufacturer’s documentation for the PC to be certain what type of storage is needed.

 170. Thanks for your blog post. Things i would like to make contributions about is that computer system memory is required to be purchased when your computer can’t cope with whatever you do with it. One can install two RAM memory boards containing 1GB each, by way of example, but not certainly one of 1GB and one having 2GB. One should always check the company’s documentation for one’s PC to ensure what type of ram is essential.

 171. One thing I’d prefer to say is the fact that before purchasing more computer system memory, look into the machine within which it is installed. When the machine is definitely running Windows XP, for instance, the memory threshold is 3.25GB. Putting in over this would merely constitute some sort of waste. Make certain that one’s motherboard can handle your upgrade volume, as well. Thanks for your blog post.

 172. I have really learned result-oriented things by your weblog. One other thing I’d really like to say is the fact that newer laptop os’s usually allow much more memory to be utilized, but they likewise demand more storage simply to work. If your computer is not able to handle extra memory and the newest software program requires that storage increase, it usually is the time to buy a new Computer system. Thanks

 173. Interesting blog post. The things i would like to bring about is that laptop or computer memory must be purchased but if your computer cannot cope with everything you do along with it. One can deploy two RAM boards having 1GB each, as an illustration, but not one of 1GB and one with 2GB. One should always check the maker’s documentation for the PC to be sure what type of memory space is required.

 174. One thing I would really like to say is the fact that before getting more laptop memory, have a look at the machine directly into which it is installed. If the machine can be running Windows XP, for instance, the particular memory limit is 3.25GB. Setting up above this would just constitute just a waste. Make certain that one’s mother board can handle the actual upgrade volume, as well. Good blog post.

 175. I have learned new things by means of your weblog. One other thing I’d like to say is that newer personal computer operating systems are inclined to allow extra memory to be utilized, but they additionally demand more memory space simply to work. If a person’s computer can’t handle extra memory as well as the newest software requires that memory increase, it usually is the time to shop for a new Laptop. Thanks

 176. Good blog post. A few things i would like to bring about is that laptop memory should be purchased when your computer cannot cope with anything you do with it. One can mount two random access memory boards with 1GB each, as an illustration, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should always check the manufacturer’s documentation for one’s PC to be sure what type of memory space it can take.

 177. Thanks for revealing your ideas right here. The other thing is that whenever a problem occurs with a laptop or computer motherboard, people should not consider the risk of repairing the item themselves because if it is not done properly it can lead to irreparable damage to the whole laptop. It’s usually safe to approach any dealer of that laptop with the repair of the motherboard. They’ve got technicians who have an know-how in dealing with laptop computer motherboard complications and can get the right diagnosis and perform repairs.

 178. Thanks for giving your ideas right here. The other matter is that when a problem develops with a computer system motherboard, individuals should not have some risk regarding repairing the item themselves for if it is not done properly it can lead to permanent damage to the full laptop. In most cases, it is safe to approach your dealer of any laptop with the repair of that motherboard. They’ve got technicians that have an experience in dealing with laptop motherboard complications and can get the right prognosis and accomplish repairs.

 179. hi!,I love your writing very a lot! proportion we communicate extra approximately your post on AOL? I need a specialist on this space to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to look you.

 180. Thanks for the recommendations you have discussed here. Something else I would like to mention is that personal computer memory specifications generally go up along with other advancements in the know-how. For instance, any time new generations of processor chips are introduced to the market, there is usually a corresponding increase in the size demands of all laptop memory plus hard drive room. This is because the software operated by means of these cpus will inevitably increase in power to make use of the new technological innovation.

 181. One thing I would really like to say is the fact that before purchasing more computer system memory, take a look at the machine directly into which it can be installed. If the machine is running Windows XP, for instance, the memory ceiling is 3.25GB. The installation of more than this would merely constitute some sort of waste. Make sure that one’s mother board can handle the particular upgrade quantity, as well. Good blog post.

 182. One thing I’d prefer to say is always that before obtaining more personal computer memory, look into the machine into which it is installed. When the machine is actually running Windows XP, for instance, the actual memory limit is 3.25GB. Using a lot more than this would simply constitute some sort of waste. Be sure that one’s motherboard can handle an upgrade quantity, as well. Thanks for your blog post.

 183. Thanks for the suggestions you have provided here. Another thing I would like to mention is that computer memory specifications generally go up along with other advances in the technological know-how. For instance, any time new generations of cpus are introduced to the market, there is certainly usually a similar increase in the type preferences of all personal computer memory plus hard drive space. This is because the software operated by these cpus will inevitably boost in power to take advantage of the new technological know-how.

 184. Thanks for your publication. I also think laptop computers are becoming more and more popular lately, and now are usually the only sort of computer utilized in a household. This is due to the fact that at the same time they are becoming more and more cost-effective, their processing power is growing to the point where these are as powerful as pc’s out of just a few years back.

 185. I have mastered some new issues from your site about pcs. Another thing I’ve always imagined is that laptop computers have become something that each household must have for many people reasons. They offer convenient ways to organize homes, pay bills, search for information, study, listen to music and in some cases watch television shows. An innovative technique to complete most of these tasks has been a laptop. These computers are portable ones, small, powerful and transportable.

 186. I have seen a great deal of useful elements on your web-site about pc’s. However, I’ve the view that laptop computers are still more or less not powerful sufficiently to be a good selection if you generally do projects that require loads of power, for instance video editing and enhancing. But for web surfing, microsoft word processing, and a lot other popular computer work they are fine, provided you can’t mind the small screen size. Thank you sharing your notions.

 187. I really wanted to post a small message in order to thank you for some of the nice ways you are giving at this site. My extended internet investigation has finally been honored with good quality information to talk about with my family members. I would express that most of us site visitors are rather blessed to dwell in a really good site with so many special individuals with insightful opinions. I feel extremely fortunate to have used your entire site and look forward to tons of more entertaining minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 188. I have seen lots of useful points on your web site about computers. However, I have got the view that notebook computers are still more or less not powerful sufficiently to be a good selection if you typically do projects that require many power, for instance video editing and enhancing. But for web surfing, microsoft word processing, and quite a few other typical computer functions they are all right, provided you never mind the small screen size. Many thanks for sharing your thinking.

 189. I have acquired some new points from your web site about pcs. Another thing I have always assumed is that laptop computers have become a product that each house must have for some reasons. They provide convenient ways in which to organize homes, pay bills, search for information, study, tune in to music as well as watch television shows. An innovative strategy to complete these tasks is by using a laptop computer. These computers are mobile ones, small, highly effective and easily transportable.

 190. One thing I’d prefer to say is the fact before obtaining more laptop or computer memory, take a look at the machine directly into which it could well be installed. When the machine is actually running Windows XP, for instance, a memory limit is 3.25GB. The installation of above this would purely constitute just a waste. Be sure that one’s motherboard can handle the actual upgrade volume, as well. Great blog post.

 191. Thanks for the tips you have provided here. One more thing I would like to say is that computer memory demands generally go up along with other innovations in the technological innovation. For instance, any time new generations of processors are brought to the market, there is usually a related increase in the dimensions preferences of both computer system memory and hard drive room. This is because the software operated by way of these cpus will inevitably surge in power to benefit from the new technological know-how.

 192. I’ve learned new things by your web site. One other thing I’d like to say is the fact newer computer system os’s tend to allow far more memory to be utilized, but they as well demand more memory simply to operate. If your computer could not handle additional memory plus the newest software package requires that ram increase, it usually is the time to shop for a new Personal computer. Thanks

 193. Thanks for all of the hard work on this site. My mum delights in carrying out internet research and it’s really easy to see why. A lot of people hear all concerning the dynamic ways you offer rewarding tips and hints by means of this web site and even inspire response from people about this concept then our own girl is undoubtedly learning so much. Take advantage of the rest of the new year. You are conducting a glorious job.

 194. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 195. I would like to point out my appreciation for your kind-heartedness giving support to men and women who actually need assistance with this area of interest. Your real commitment to passing the solution up and down had become certainly advantageous and has frequently helped individuals like me to realize their goals. Your personal important hints and tips denotes a lot a person like me and somewhat more to my office colleagues. Thanks a lot; from everyone of us.

 196. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 197. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 198. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 199. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

 200. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 201. If you have beautiful home furniture and have acquired services from an interior designer to do home improvement, you may have noticed that they usually focus on the outcome of the decoration and have considered lighting fixtures to expose the elegance of the home. You may not agree with me that crystal chandeliers are not only for those big houses, mansions or 5 star hotels.
  https://www.cheapencorner.com/HomeImprovement/

 202. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 203. Good point! Interesting information over this website. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I ‘ve spent 2 hours trying to find such infos. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Done with the task done, I’ll find some Russia model Webcams. Gracias!!! Regards from Russia 2018!

 204. I’ve been browsing on-line greater than 3 hours today, yet I by no means found any interesting article like yours. It¡¦s lovely value sufficient for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the net can be much more useful than ever before.

 205. magnificent put up, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector don’t notice this. You must proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 206. Thank you, I have recently been looking for info about this subject for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the bottom line? Are you sure in regards to the source?

 207. You can definitely see your expertise within the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 208. I will immediately grab your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me understand so that I may just subscribe. Thanks.

 209. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 210. Thanks for every other informative website. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? I have a mission that I am simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.

 211. I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 212. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 213. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 214. hello!,I really like your writing so much! percentage we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require a specialist on this house to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to peer you.

 215. I not to mention my friends were following the nice secrets from the website then unexpectedly I had an awful feeling I never thanked the site owner for them. The women were consequently glad to read them and already have unquestionably been making the most of those things. We appreciate you indeed being simply helpful and for obtaining this sort of extraordinary tips millions of individuals are really needing to discover. Our honest regret for not saying thanks to you sooner.

 216. What i don’t understood is in fact how you’re no longer actually much more smartly-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You know thus considerably when it comes to this subject, made me personally imagine it from numerous varied angles. Its like women and men are not interested until it¡¦s one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. All the time handle it up!

 217. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 218. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a wonderful website.

 219. Thanks , I’ve recently been looking for info approximately this subject for a while and yours is the greatest I have came upon till now. However, what about the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 220. I have come to understand that rates for on-line degree professionals tend to be an awesome value. Like a full 4-year college Degree in Communication from The University of Phoenix Online consists of Sixty credits with $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online gives a Bachelors of Business Administration with a whole education course requirement of 180 units and a cost of $30,560. Online learning has made getting the college degree so much easier because you may earn the degree through the comfort of your dwelling place and when you finish working. Thanks for all the tips I have certainly learned through your website.

 221. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 222. magnificent put up, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector do not notice this. You must continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 223. “I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!”

 224. I cling on to listening to the news update talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 225. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 226. I’ve been surfing on-line more than 3 hours today, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the internet can be a lot more useful than ever before.

 227. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a great website.

 228. naturally like your website but you need to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the reality nevertheless I will definitely come again again.

 229. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 230. I’m just commenting to let you understand of the terrific encounter my friend’s daughter undergone studying your blog. She picked up several details, with the inclusion of what it is like to possess a marvelous coaching mood to get many others completely understand chosen hard to do matters. You undoubtedly did more than readers’ desires. Thanks for producing such precious, trusted, explanatory as well as easy tips on this topic to Julie.

 231. I would like to get across my passion for your kind-heartedness in support of those individuals that really need guidance on this area of interest. Your real dedication to getting the solution all over had become extraordinarily functional and have really made people like me to arrive at their targets. Your amazing informative recommendations entails a whole lot a person like me and substantially more to my peers. Thanks a lot; from everyone of us.

 232. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 233. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 234. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 235. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 236. of course like your website however you have to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will definitely come again again.

 237. Cool info! Interesting tips over here. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 3 hours searching for such informations. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Now with the search done, I going to find some online Cams. Thank you very much!! Greetings from Barcelona!

 238. I was just looking for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 239. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 240. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 241. Simple and easy!! Interesting article over here. I spent 1 hour searching for such article. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. Finished with the task done, I’ll watch some live Cams. Thank you!!

 242. Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 243. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 244. There are certainly a great deal of details that adheres to that to take into consideration. That is the fantastic specify retrieve. I provide the thoughts above as general inspiration but clearly you will find questions just like the one you raise up the location where the biggest factor might be employed in honest good faith. I don?t know if guidelines have emerged around items like that, but I am certain that a job is clearly known as a good game. Both little ones have the impact of merely a moment’s pleasure, through out their lives.

 245. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

 246. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 247. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 248. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 249. I simply want to mention I am just beginner to blogging and site-building and absolutely savored your page. More than likely I’m want to bookmark your website . You definitely come with perfect writings. Thank you for revealing your web page.

 250. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 251. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 252. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 253. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 254. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 255. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 256. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 257. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 258. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 259. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 260. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 261. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 262. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 263. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 264. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 265. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 266. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 267. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 268. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 269. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 270. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 271. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 272. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 273. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 274. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 275. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 276. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 277. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 278. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 279. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 280. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 281. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 282. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 283. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 284. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 285. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 286. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 287. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 288. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

Comments are closed.