Ciències Socials

Zygmunt Bauman

Ahir, 9 de gener, va morir Zygmunt Bauman , un dels sociòlegs contemporanis amb més fama i reconeixement mundials. Nascut a Polònia l’any 1925, d’origen jueu, durant les darreres dues dècades de la seva vida va adquirir fama mundial, sobretot arran de la seva conceptualització de la “modernitat líquida”, en el marc de l’estudi de la modernitat, la postmodernitat i la globalització. També és conegut per les seves aportacions sobre l’holocaust, el socialisme i el consumisme, entre d’altres.

zygmunt_bauman_fot-_m-_oliva_soto_6144135392Com a bon sociòleg, la seva obra traspassa les estrictes i acadèmiques fronteres de la sociologia per barrejar-se amb la història, la filosofia o la ciència política. Bauman també és un bon escriptor que ha mostrat tenir un dels dons més valuosos de l’escriptura literària: la capacitat de generar metàfores que donen forma (imatge) a l’abstracció i la gràcia de fer de la manera de descriure la realitat social una motiu més d’interès. A aquesta capacitat narrativa se li ha de sumar un enorme coneixement de la tradició literària, filosòfica i humanística, en general, de la cultura occidental. És un plaer intel·lectual llegir els seus llibres.

Bauman és, com hem dit, un sociòleg i, per tant, el seu centre d’interès ha estat la modernitat i els seus efectes. La sociologia és filla de la modernitat i, com a tal, una constant reflexió per comprendre les causes d’aquest moment de la història occidental que anomenem modernitat, així com les conseqüències socials i personals que aquesta modernitat té en les consciències dels individus. Així doncs, no és d’estranyar que el centre d’interès de Bauman siguin alguns dels temes que vertebren i que millor descriuen aquest “huracà” que ha sacsejat formes de vida i consciències, comunitats humanes i països, estructures econòmiques, polítiques i societats.

Bauman esdevingué un sociòleg enormement popular, fins al punt que la premsa l’ha titllat d’estrella pop de la sociologia. La fama li va arribar gràcies al fet d’haver encunyat el concepte de “modernitat líquida” i d’aplicar la “liquiditat” a moltes dimensions de la vida social contemporània: temps líquids, vida líquida, por líquida, amor líquid, art líquid, etc

L’èxit d’aquest concepte va lligat a la seva capacitat per descriure algunes de les característiques i amenaces de la modernitat [afegim al final un excursos amb una caracterització del concepte]. No hi ha sociòleg que no hagi intentat trobar la clau de volta per entendre la modernitat i allò que més la caracteritza: Weber i la racionalització, Durkheim i l’anomia, Parsons i la funció social, Pareto i la idea de desigualtat-redistribució, Luhmann i la teoria de sistemes, Giddens i l’estructuració, Beck i la societat del risc, Sennett i la caiguda de l’home públic o la corrosió del caràcter, Castells i la societat de la informació, Sassen i la ciutat global. I tants com volguéssim afegir. Totes aquestes teories i explicacions apunten cap un món en què l’acceleració dels temps, la globalització i la pluralització –dos conceptes sociològics més!- configuren societats cada com més complexes. Karl Marx, fa 150 anys, pronosticava o, millor, sentenciava: tot el que es sòlid s’esvaeix en l’aire. Certament, també els conceptes i teories sociològiques tenen, com els temps que corren, data de caducitat. El de Bauman, però, ha estat dels més exitosos.

El llegat de Bauman, com a pensador i sociòleg, no s’esgota amb aquest concepte de “modernitat líquida”. Cal ressaltar de Bauman les seves anàlisis sobre la societat globalitzada i el consumisme i les conseqüències que això té en la vida de les persones (que es veuen reduïdes a articles de consum o a individus “sobrants”) [Trabajo, consumismo y nuevos pobres, La postmodernidad y sus descontentos, La globalización: Consecuencias humanas, Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus paries, Identidad, Vida de consumo, etc.]

Si hagués de destacar un llibre d’entre el gairebé centenar que ha publicat Buaman, el meu gust personal recomanaria la lectura del llibre Societat assetjada (2002: Society Under Siege. Cambridge: Polity). En aquest llibre es recullen bona part de les seves idees centrals (que desenvoluparà en altres escrits) sobre el que caracteritza les nostres societats contemporànies i s’apunten moltes de les conseqüències individuals d’aquests mons de vida. Vivim personalment i busquem solucions individuals, biogràfiques, al que són en realitat problemes estructurals i sistèmics. Ens manca, en definitiva, el que Wright Mills havia batejat com a imaginació sociològica.

Hem de reconèixer a l’obra de Bauman el seu valor per entendre les societats en què vivim, però també la seva capacitat de fer-nos crítics davant de les amenaces i conseqüències d’aquestes societats líquides, i de posar en dubte les nostres actituds sovint passives. Zygmunt Bauman i la seva colossal obra ens esperonen a cercar un món i una vida millors.

“Como es sabido, los obstáculos para el compromiso efectivo a largo plazo son muy numerosos, y muchos de ellos son imposibles de sortear. Podría argumentarse, sin embargo, que la barrera más difícil de franquear es la desigualdad del proceso de globalización. El progresivo engranaje de las dependencias globales no encuentra parangón, y menos aún control o equilibrio, en instrumentos de acción política igualmente globales y poderosos. Las protestas “antiglobalización” difusas y esporádicas, por más valientes y decididas que sean, no son rival para el poder concentrado de las multinacionales, cuidado y protegido a sol y a sombra por los gobiernos en busca de un premio a su hospitalidad y por las fuerzas armadas hasta los dientes que comandan. Para remover esta barrera, no bastaría con tener una visión mejor. Pero al menos eso sería (para usar la memorable frase de Churchill) “el final del principio”. (Bauman)

 

Excursus: Què vol dir “societat líquida”?

b2

El concepte “societat líquida” i la idea de “líquid” aplicada a la por, a l’amor, a les relacions personals, etc., ha estat posat en circulació pel sociòleg Zigmunt Bauman. L’èxit de la metàfora “vida líquida” ha sigut tan enorme que gairebé podríem dir que forma part del vocabulari quotidià per parlar de la societat contemporània. Tractem de definir què és exactament el que Bauman entén per societat líquida i quins són, segons aquest autor, algunes de les seves conseqüències. Vegem.

“La Societat moderna líquida és aquella en què les condicions d’actuació  dels seus membres canvien abans que les formes d’actuar es consolidin en uns hàbits i en una rutina determinades” (Bauman, Vida líquida)

Així definida, el que fa líquida a una societat és la impossibilitat que els seus membres puguin tenir rutines i hàbits de comportament. També podríem interpretar que s’està impedint la consolidació de les institucions i, en aquest mateix procés, dificultant la producció de sentit, del sentit de l’acció social i, en definitiva, de la vida social.

Abans de passar a les conseqüències d’aquestes “fluides” (i no estables) condicions de l’acció social, les que no ens permeten rutinitzar i objectivar els comportaments, ressaltaré la importància de la rutina en la vida de les persones. I de les institucions en la vida social.

Tota activitat humana tendeix a convertir-se en un hàbit (Berger i Luckmann, La construcció social de la realitat). Aquesta afirmació és fonamental per entendre la nostra condició humana doncs, segurament, aquesta necessitat de rutines té a veure amb el nostre equipament biològic. La repetició (bàsica en tot procés d’aprenentatge) genera pautes que faciliten la reproducció dels comportaments. Les accions que esdevenen hàbits són significatives per als individus, ja que són la transformació en “rutines” de coneixements i accions que han estat posades a prova en el passat i ens faciliten les accions futures. Són significatives. A més, ens permet reduir la pluralitat d’accions possibles amb un clar benefici en termes d’adequació al medi i de benestar psicològic. La rutina evita estar constantment redefinint la situació. Els comportaments reeixits, rutines i hàbits, són imitats per altres individus i acaben formant part del patrimoni social. La majoria dels problemes a què ens enfrontem (ens recorda també Berger i Luckmann en Modernitat, pluralisme i crisi de sentit) afloren alhora en les vides d’altres persones i les solucions que donem són “intersubjectivament” rellevants, és a dir, significatives per a molts.

De fet, estem parlant de les institucions socials, enteses com a reserves de sentit socialment objectivat i processat. Les institucions, que són hàbits objectivats, ens alliberen d’estar constantment buscant solucions als problemes que ens planteja el món.

La societat líquida fa difícil, per no dir impossible, aquesta rutina i consolidació de l’experiència. Just quan comencem a acostumar-nos a un nou context social, quan comencem a “aprendre” com tractar-nos amb les noves realitats … ja han començat a canviar!. La tecnologia digital seria una mena de súmmum d’aquesta situació. Vegem algunes de les conseqüències de la societat líquida.

1. La ràpida dissolució del patrimoni o patrimoni cultural ens impedeix predir tendències futures i adaptar o ajustar el nostre comportament a l’esdevenir. Així, té sentit parlar també, amb una altra metàfora d’èxit (aquesta d’Ulrich Beck), de societat del risc. Els nostres rutines, si arribem a produir alguna, queden molt aviat obsoletes i no compleixen amb la seva funció d’ajudar-nos a reduir la complexitat i prendre decisions encertades (en el sentit d’actuar en una o altra direcció). Cada vegada hi ha més opcions (de vida) davant nostre, més possibilitats d’elecció. La probabilitat d’equivocar-s’incrementa per la falta d’hàbits en els quals afermar la nostra acció.

2. Precarietat de la vida líquida. La vida líquida es viu en unes condicions d’incertesa constant doncs, com hem dit, s’han buidat els dipòsits de sentit de la nostra acció social (institucions) i hem d’estar adoptant constantment solucions biogràfiques (personals, individuals) davant el que se’ns ve sobre, que per norma general no són problemes personals sinó socials i sistèmics, com a Bauman li agrada subratllar.

3. La vida líquida és una successió de nous començaments. Aquesta és també una característica, segons Bauman, de la societat de consum: una vida marcada per la possibilitat de nous començaments. I com a conseqüència d’això, una vida marcada per nombrosos, breus i indolors finals. Per exemple, posar fi a les múltiples relacions (afectives, eròtiques, professionals, lúdiques, etc.) que tenen lloc al llarg de la vida és un dels desafiaments més grans amb què ens hem d’enfrontar i, segons el parer de Bauman , una de les nostres majors preocupacions. Ens resulta més difícil desfer-nos de les coses que adquirir de noves, d’aquí, diu el nostre autor, que hi hagi tants experts en relacions de parella.

4. Una conseqüència del que acabem de dir és la producció de residus. La vida líquida produeix molts residus i és clau per a la nostra supervivència (com a individus i com a societat) saber-los eliminar. És molt important no formar part d’aquestes deixalles o productes sobrants (en el lloc de treball, en les relacions personals … en definitiva, a la societat de consum). Es parla en termes de “eliminació creativa”, però el resultat -diu Bauman- és que ens estem carregant formes de vides i, al cap i a la fi, als éssers que les practiquen. Sobre aquest tema, em remeto a la idea-metàfora de “vides sobrants” o “deixalles humans” (com a crítica, és clar, al consumisme). Una altra conseqüència d’això és que hem de reinventar-nos constantment com a objectes de consum (i, per tant, de desig).

5. La vida líquida no té moments de repòs. La vida no pot aturar-se, alentir-se. Hi ha qui es refereix a això com modernització, creixement, innovació.

[Cada vegada són més les reflexions que ens adverteixen dels perills d’aquesta “acceleració”. Em refereixo només a dues:
– Byung-Chul Han (2016) L’aroma del temps. Un assaig filosòfic sobre l’art de demorar-se. Barcelona: Herder.

– Hartmut Rosa Acceleració. El canvi de les estructures temporals en la Modernitat.]

 

 1. I per acabar: Identitats “collage” (o pastitx). La identitat també es veu afectada en la vida líquida. De fet, la columna vertebral d’allò que som (i que anomenem identitat individual) està feta dels habitus que ens configuren i dels rols que adoptem (com a incorporació del social-institucional dins nostre). No és fàcil fer encaixar constantment tots els “kits” d’identitat que ens ofereix la societat consumista, ni resistir-se a la temptació dels nous principis.

241 comments

 1. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 2. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 3. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 4. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 5. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 6. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 7. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 8. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 9. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 10. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 11. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 12. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 13. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 14. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 15. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 16. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 17. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 18. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 19. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 20. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 21. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 22. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thank you

 23. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 24. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 25. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 26. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 27. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 28. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 29. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 30. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 31. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 32. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 33. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 34. This is a free auto approve list that I made two days ago. It’s my hope to post new free lists daily. I’m not sure that I’ll be able to do them seven days a week. That’s the goal right now. Thanks for taking the time to read this and get to work building some backlinks!

 35. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 36. I simply want to say I am just beginner to blogging and honestly liked this web site. Probably I’m planning to bookmark your site . You definitely have fabulous article content. Thanks for sharing your blog site.

 37. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 38. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

 39. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 40. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 41. Good info! Interesting article over here. I spent some time looking for such infos. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. Right now with the job done, I’ll watch some live Cams. Gracias!!!

 42. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 43. naturally like your web site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the truth nevertheless I¡¦ll certainly come again again.

 44. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 45. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 46. Cool! Interesting info over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I have spent some hours searching for such infos. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Now with the search done, I will visit some online Webcams. Thanks!! Greetings from Barcelona!

 47. I think everything typed was actually very logical. But, what about this? what if you typed a catchier post title? I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, but what if you added something that grabbed people’s attention? I mean is a little plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and see how they create news titles to grab people interested. You might add a video or a pic or two to grab people excited about what you’ve got to say. In my opinion, it could make your posts a little livelier.

 48. Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 49. You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 50. Thank you a lot for sharing this with all folks you really understand what you are talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my web site =). We may have a link trade contract between us!

 51. Thanks a bunch for sharing this with all people you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please additionally consult with my website =). We may have a link alternate agreement among us!

 52. Thank you for any other informative blog. The place else may just I am getting that kind of info written in such an ideal method? I have a challenge that I’m simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.

 53. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 54. obviously like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the reality however I¡¦ll definitely come again again.

 55. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 56. Thank you a lot for providing individuals with remarkably terrific possiblity to read from this website. It is always so amazing and full of a lot of fun for me personally and my office friends to search your blog no less than 3 times every week to read the latest secrets you have got. And definitely, I’m just actually amazed with the eye-popping tactics served by you. Some 3 facts on this page are completely the very best we’ve had.

 57. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 58. I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 59. whoah this blog is excellent i love reading your articles. Stay up the good paintings! You realize, many individuals are hunting round for this information, you could help them greatly.

 60. Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 61. Hi there, You’ve done an excellent job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this website.

 62. Thanks for every one of your efforts on this web page. My aunt loves setting aside time for investigations and it’s really obvious why. A lot of people know all regarding the compelling tactic you produce functional guidelines via the web blog and foster contribution from other people on the point then our child is certainly starting to learn a great deal. Take advantage of the remaining portion of the year. You have been performing a remarkable job.

 63. I do accept as true with all of the concepts you have introduced for your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for newbies. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 64. Good one! Interesting info over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent some time trying to find such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Right now with the task done, I going to enjoy some Russia model Cams. Gracias!!! Regards from WM 2018!

 65. I have been browsing on-line more than three hours these days, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is lovely price sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will likely be a lot more helpful than ever before.

 66. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 67. Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We could have a hyperlink alternate contract among us!

 68. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 69. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 70. I cling on to listening to the newscast talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 71. Thanks for your blog post. A few things i would like to contribute is that laptop or computer memory needs to be purchased but if your computer still cannot cope with everything you do with it. One can deploy two RAM memory boards containing 1GB each, by way of example, but not one of 1GB and one having 2GB. One should check the manufacturer’s documentation for the PC to ensure what type of memory is essential.

 72. I have discovered some new elements from your web-site about pcs. Another thing I have always assumed is that computers have become a product that each family must have for most reasons. They offer convenient ways in which to organize homes, pay bills, go shopping, study, focus on music and also watch tv shows. An innovative method to complete these types of tasks is with a mobile computer. These computers are portable ones, small, powerful and easily transportable.

 73. I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 74. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

 75. I have discovered some new elements from your web site about pc’s. Another thing I’ve always thought is that computer systems have become a product that each family must have for many people reasons. They provide convenient ways to organize the home, pay bills, shop, study, tune in to music and even watch tv programs. An innovative approach to complete every one of these tasks has been a laptop computer. These pc’s are mobile ones, small, potent and mobile.

 76. Thanks for your article. I also believe laptop computers are getting to be more and more popular lately, and now in many cases are the only type of computer included in a household. This is due to the fact that at the same time actually becoming more and more affordable, their working power keeps growing to the point where they may be as powerful as personal computers out of just a few years back.

 77. A few things i have seen in terms of personal computer memory is the fact there are specific features such as SDRAM, DDR and many others, that must go with the requirements of the motherboard. If the personal computer’s motherboard is reasonably current and there are no main system issues, improving the memory space literally normally takes under an hour or so. It’s one of several easiest laptop or computer upgrade techniques one can envision. Thanks for expressing your ideas.

 78. Thanks for your blog post. The things i would like to bring about is that laptop memory has to be purchased should your computer still can’t cope with whatever you do by using it. One can set up two good old ram boards with 1GB each, as an example, but not one of 1GB and one of 2GB. One should always check the maker’s documentation for own PC to be sure what type of storage is needed.

 79. I have really learned some new things by means of your blog. One other thing I want to say is always that newer laptop or computer os’s are likely to allow a lot more memory for use, but they furthermore demand more storage simply to run. If one’s computer could not handle a lot more memory and the newest program requires that storage increase, it may be the time to buy a new Laptop. Thanks

 80. Thanks for your write-up. I also believe laptop computers have become more and more popular currently, and now in many cases are the only form of computer employed in a household. This is due to the fact that at the same time they are becoming more and more affordable, their processing power keeps growing to the point where they are as powerful as pc’s through just a few in years past.

 81. One thing I’d really like to say is before buying more personal computer memory, look into the machine within which it can be installed. In the event the machine can be running Windows XP, for instance, the actual memory limit is 3.25GB. Putting in more than this would merely constitute just a waste. Make certain that one’s mother board can handle the actual upgrade volume, as well. Interesting blog post.

 82. One thing I’d really like to say is that before obtaining more personal computer memory, look at the machine in to which it would be installed. If the machine can be running Windows XP, for instance, the actual memory limit is 3.25GB. Using above this would purely constitute any waste. Make sure one’s mother board can handle the actual upgrade amount, as well. Good blog post.

 83. What I have seen in terms of personal computer memory is that often there are specifications such as SDRAM, DDR or anything else, that must match the specific features of the motherboard. If the computer’s motherboard is pretty current and there are no os issues, replacing the ram literally requires under an hour or so. It’s among the easiest laptop upgrade types of procedures one can think about. Thanks for expressing your ideas.

 84. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 85. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous web site.

 86. I would like to express thanks to you for rescuing me from this type of dilemma. Right after searching throughout the the web and coming across notions which were not productive, I believed my entire life was well over. Being alive minus the answers to the problems you have resolved all through your main short post is a crucial case, and ones which could have in a wrong way affected my career if I hadn’t encountered your web site. Your personal natural talent and kindness in maneuvering all the things was important. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a step like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks so much for the professional and amazing guide. I won’t think twice to refer your blog post to any individual who should receive assistance on this area.

 87. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 88. I just couldn’t leave your website before suggesting that I extremely loved the standard information an individual supply on your guests? Is going to be back ceaselessly to check out new posts

 89. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 90. Some tips i have observed in terms of laptop or computer memory is there are features such as SDRAM, DDR or anything else, that must fit the features of the mother board. If the computer’s motherboard is reasonably current and there are no computer OS issues, changing the ram literally will take under sixty minutes. It’s among the list of easiest personal computer upgrade treatments one can picture. Thanks for spreading your ideas.

 91. Every guy out there needs to talk to a hot girl sometimes. There’s just one site that’s full of the hottest babes on the entire internet. That site is http://www.camgirl.pw and it’s going to put a smile on your face. Make sure you spend some of your precious free time there. It’ll be the best decision that you’ve made in quite some time.

 92. Real men like to talk to sexy girls. There’s no denying that. Where does a man go to talk to a sexy girl? There’s just one place on the the internet to do that. The hottest girls can be found at http://www.camgirl.pw Have yourself a total blast and meet a few sexy girls. You’ll have a whole lot of fun doing so.

 93. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 94. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 95. Hi, Neat post. There is an issue along with your site in internet explorer, may check this¡K IE still is the marketplace chief and a huge portion of other folks will pass over your magnificent writing because of this problem.

 96. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i¡¦m satisfied to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot undoubtedly will make certain to don¡¦t forget this web site and provides it a glance on a constant basis.

 97. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 98. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 99. I have learned new things through your site. One other thing I’d like to say is that often newer pc os’s are likely to allow a lot more memory to be utilized, but they likewise demand more ram simply to work. If one’s computer could not handle a lot more memory and the newest application requires that memory space increase, it may be the time to shop for a new PC. Thanks

 100. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 101. You’ve been a busy cowboy lately. Don’t you think it’s time to settle down and relax? You can do just that with the babes over at http://www.camgirl.pw There’s plenty of hot girls over there who know how to treat a cowboy right. Take off your spurs and mosey on into a chat with one of these beauties.

 102. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 103. You deserve a break. You’ve been working hard this week. All that hard work has stressed you out. The best way to get rid of the stress is by having a little fun with a cam girl. There’s a whole lot of them over at http://www.camgirl.pw The babes are never ending when you visit that site. You’re in for a real treat the very second your eyes catch a glimpse of this.

 104. lhhkj uyvpu louboutin homme hhjzu . video youtube terbarueuiyeh DSC03431 vfvueyz nike jordan femme cyxujmd cospz polo ron lauren pas cher sopjdekl doudoune moncler jackets homme gwdjcoij doudoune moncler jackets soldes wxpeuuvf

 105. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 106. I will right away grasp your rss as I can not to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me recognise in order that I may subscribe. Thanks.

 107. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 108. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 109. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. An excellent read. I will definitely be back.

 110. Thank you so much for providing individuals with remarkably wonderful chance to read in detail from this site. It can be very beneficial and as well , packed with a great time for me and my office colleagues to visit your web site nearly thrice weekly to learn the fresh stuff you have got. And lastly, I am also at all times impressed with your very good pointers you serve. Selected 1 tips in this posting are unequivocally the most effective we have all ever had.

 111. I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and great user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 112. You really make it appear so easy with your presentation however I in finding this topic to be actually something which I think I might by no means understand. It sort of feels too complex and very broad for me. I am having a look ahead for your subsequent put up, I will try to get the cling of it!

 113. Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal site.

 114. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 115. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i am glad to express that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much unquestionably will make certain to don?t overlook this website and give it a glance regularly.

 116. Great work! This is the type of info that should be shared around the internet. Disgrace on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 117. I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 118. I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 119. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 120. I not to mention my pals were actually reading through the great helpful tips located on your web blog while all of a sudden I got a terrible feeling I had not expressed respect to the web site owner for those strategies. All of the boys came totally warmed to learn all of them and now have surely been having fun with these things. Thanks for being simply kind as well as for having certain superior ideas millions of individuals are really needing to discover. My honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 121. You actually make it seem so easy together with your presentation however I to find this topic to be actually one thing which I feel I might by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely wide for me. I’m taking a look ahead to your next put up, I¡¦ll attempt to get the cling of it!

 122. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 123. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 124. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 125. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a wonderful website.

 126. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 127. Definitely believe thqt which you said. Your favorite justification seemed to be
  on the internet the simplest thing tto be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out
  the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 128. I¡¦ll immediately snatch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 129. I have to express my gratitude for your kindness giving support to persons who actually need help with the idea. Your personal commitment to getting the solution all through had become quite productive and has truly permitted most people much like me to achieve their objectives. Your new warm and helpful information implies a lot a person like me and extremely more to my mates. Thanks a lot; from each one of us.

 130. I just couldn’t leave your site before suggesting that I extremely loved the usual information a person supply on your guests? Is going to be back steadily in order to check up on new posts

 131. I want to express thanks to the writer for bailing me out of this particular circumstance. Just after scouting through the search engines and finding views which were not pleasant, I thought my entire life was gone. Being alive devoid of the answers to the issues you have solved by way of your entire guideline is a crucial case, as well as the ones which might have badly damaged my career if I hadn’t discovered your blog. That capability and kindness in dealing with all the stuff was crucial. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a subject like this. I’m able to at this point look forward to my future. Thanks a lot very much for the high quality and effective help. I will not hesitate to recommend your blog to anyone who needs and wants guide about this problem.

 132. Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 133. Hi my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all significant infos. I¡¦d like to peer extra posts like this .

 134. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually much more neatly-favored than you may be right now. You’re so intelligent. You know therefore significantly in relation to this subject, produced me individually imagine it from numerous various angles. Its like men and women are not fascinated until it is something to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. Always handle it up!

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.