Ciències Socials

Zygmunt Bauman

Ahir, 9 de gener, va morir Zygmunt Bauman , un dels sociòlegs contemporanis amb més fama i reconeixement mundials. Nascut a Polònia l’any 1925, d’origen jueu, durant les darreres dues dècades de la seva vida va adquirir fama mundial, sobretot arran de la seva conceptualització de la “modernitat líquida”, en el marc de l’estudi de la modernitat, la postmodernitat i la globalització. També és conegut per les seves aportacions sobre l’holocaust, el socialisme i el consumisme, entre d’altres.

zygmunt_bauman_fot-_m-_oliva_soto_6144135392Com a bon sociòleg, la seva obra traspassa les estrictes i acadèmiques fronteres de la sociologia per barrejar-se amb la història, la filosofia o la ciència política. Bauman també és un bon escriptor que ha mostrat tenir un dels dons més valuosos de l’escriptura literària: la capacitat de generar metàfores que donen forma (imatge) a l’abstracció i la gràcia de fer de la manera de descriure la realitat social una motiu més d’interès. A aquesta capacitat narrativa se li ha de sumar un enorme coneixement de la tradició literària, filosòfica i humanística, en general, de la cultura occidental. És un plaer intel·lectual llegir els seus llibres.

Bauman és, com hem dit, un sociòleg i, per tant, el seu centre d’interès ha estat la modernitat i els seus efectes. La sociologia és filla de la modernitat i, com a tal, una constant reflexió per comprendre les causes d’aquest moment de la història occidental que anomenem modernitat, així com les conseqüències socials i personals que aquesta modernitat té en les consciències dels individus. Així doncs, no és d’estranyar que el centre d’interès de Bauman siguin alguns dels temes que vertebren i que millor descriuen aquest “huracà” que ha sacsejat formes de vida i consciències, comunitats humanes i països, estructures econòmiques, polítiques i societats.

Bauman esdevingué un sociòleg enormement popular, fins al punt que la premsa l’ha titllat d’estrella pop de la sociologia. La fama li va arribar gràcies al fet d’haver encunyat el concepte de “modernitat líquida” i d’aplicar la “liquiditat” a moltes dimensions de la vida social contemporània: temps líquids, vida líquida, por líquida, amor líquid, art líquid, etc

L’èxit d’aquest concepte va lligat a la seva capacitat per descriure algunes de les característiques i amenaces de la modernitat [afegim al final un excursos amb una caracterització del concepte]. No hi ha sociòleg que no hagi intentat trobar la clau de volta per entendre la modernitat i allò que més la caracteritza: Weber i la racionalització, Durkheim i l’anomia, Parsons i la funció social, Pareto i la idea de desigualtat-redistribució, Luhmann i la teoria de sistemes, Giddens i l’estructuració, Beck i la societat del risc, Sennett i la caiguda de l’home públic o la corrosió del caràcter, Castells i la societat de la informació, Sassen i la ciutat global. I tants com volguéssim afegir. Totes aquestes teories i explicacions apunten cap un món en què l’acceleració dels temps, la globalització i la pluralització –dos conceptes sociològics més!- configuren societats cada com més complexes. Karl Marx, fa 150 anys, pronosticava o, millor, sentenciava: tot el que es sòlid s’esvaeix en l’aire. Certament, també els conceptes i teories sociològiques tenen, com els temps que corren, data de caducitat. El de Bauman, però, ha estat dels més exitosos.

El llegat de Bauman, com a pensador i sociòleg, no s’esgota amb aquest concepte de “modernitat líquida”. Cal ressaltar de Bauman les seves anàlisis sobre la societat globalitzada i el consumisme i les conseqüències que això té en la vida de les persones (que es veuen reduïdes a articles de consum o a individus “sobrants”) [Trabajo, consumismo y nuevos pobres, La postmodernidad y sus descontentos, La globalización: Consecuencias humanas, Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus paries, Identidad, Vida de consumo, etc.]

Si hagués de destacar un llibre d’entre el gairebé centenar que ha publicat Buaman, el meu gust personal recomanaria la lectura del llibre Societat assetjada (2002: Society Under Siege. Cambridge: Polity). En aquest llibre es recullen bona part de les seves idees centrals (que desenvoluparà en altres escrits) sobre el que caracteritza les nostres societats contemporànies i s’apunten moltes de les conseqüències individuals d’aquests mons de vida. Vivim personalment i busquem solucions individuals, biogràfiques, al que són en realitat problemes estructurals i sistèmics. Ens manca, en definitiva, el que Wright Mills havia batejat com a imaginació sociològica.

Hem de reconèixer a l’obra de Bauman el seu valor per entendre les societats en què vivim, però també la seva capacitat de fer-nos crítics davant de les amenaces i conseqüències d’aquestes societats líquides, i de posar en dubte les nostres actituds sovint passives. Zygmunt Bauman i la seva colossal obra ens esperonen a cercar un món i una vida millors.

“Como es sabido, los obstáculos para el compromiso efectivo a largo plazo son muy numerosos, y muchos de ellos son imposibles de sortear. Podría argumentarse, sin embargo, que la barrera más difícil de franquear es la desigualdad del proceso de globalización. El progresivo engranaje de las dependencias globales no encuentra parangón, y menos aún control o equilibrio, en instrumentos de acción política igualmente globales y poderosos. Las protestas “antiglobalización” difusas y esporádicas, por más valientes y decididas que sean, no son rival para el poder concentrado de las multinacionales, cuidado y protegido a sol y a sombra por los gobiernos en busca de un premio a su hospitalidad y por las fuerzas armadas hasta los dientes que comandan. Para remover esta barrera, no bastaría con tener una visión mejor. Pero al menos eso sería (para usar la memorable frase de Churchill) “el final del principio”. (Bauman)

 

Excursus: Què vol dir “societat líquida”?

b2

El concepte “societat líquida” i la idea de “líquid” aplicada a la por, a l’amor, a les relacions personals, etc., ha estat posat en circulació pel sociòleg Zigmunt Bauman. L’èxit de la metàfora “vida líquida” ha sigut tan enorme que gairebé podríem dir que forma part del vocabulari quotidià per parlar de la societat contemporània. Tractem de definir què és exactament el que Bauman entén per societat líquida i quins són, segons aquest autor, algunes de les seves conseqüències. Vegem.

“La Societat moderna líquida és aquella en què les condicions d’actuació  dels seus membres canvien abans que les formes d’actuar es consolidin en uns hàbits i en una rutina determinades” (Bauman, Vida líquida)

Així definida, el que fa líquida a una societat és la impossibilitat que els seus membres puguin tenir rutines i hàbits de comportament. També podríem interpretar que s’està impedint la consolidació de les institucions i, en aquest mateix procés, dificultant la producció de sentit, del sentit de l’acció social i, en definitiva, de la vida social.

Abans de passar a les conseqüències d’aquestes “fluides” (i no estables) condicions de l’acció social, les que no ens permeten rutinitzar i objectivar els comportaments, ressaltaré la importància de la rutina en la vida de les persones. I de les institucions en la vida social.

Tota activitat humana tendeix a convertir-se en un hàbit (Berger i Luckmann, La construcció social de la realitat). Aquesta afirmació és fonamental per entendre la nostra condició humana doncs, segurament, aquesta necessitat de rutines té a veure amb el nostre equipament biològic. La repetició (bàsica en tot procés d’aprenentatge) genera pautes que faciliten la reproducció dels comportaments. Les accions que esdevenen hàbits són significatives per als individus, ja que són la transformació en “rutines” de coneixements i accions que han estat posades a prova en el passat i ens faciliten les accions futures. Són significatives. A més, ens permet reduir la pluralitat d’accions possibles amb un clar benefici en termes d’adequació al medi i de benestar psicològic. La rutina evita estar constantment redefinint la situació. Els comportaments reeixits, rutines i hàbits, són imitats per altres individus i acaben formant part del patrimoni social. La majoria dels problemes a què ens enfrontem (ens recorda també Berger i Luckmann en Modernitat, pluralisme i crisi de sentit) afloren alhora en les vides d’altres persones i les solucions que donem són “intersubjectivament” rellevants, és a dir, significatives per a molts.

De fet, estem parlant de les institucions socials, enteses com a reserves de sentit socialment objectivat i processat. Les institucions, que són hàbits objectivats, ens alliberen d’estar constantment buscant solucions als problemes que ens planteja el món.

La societat líquida fa difícil, per no dir impossible, aquesta rutina i consolidació de l’experiència. Just quan comencem a acostumar-nos a un nou context social, quan comencem a “aprendre” com tractar-nos amb les noves realitats … ja han començat a canviar!. La tecnologia digital seria una mena de súmmum d’aquesta situació. Vegem algunes de les conseqüències de la societat líquida.

1. La ràpida dissolució del patrimoni o patrimoni cultural ens impedeix predir tendències futures i adaptar o ajustar el nostre comportament a l’esdevenir. Així, té sentit parlar també, amb una altra metàfora d’èxit (aquesta d’Ulrich Beck), de societat del risc. Els nostres rutines, si arribem a produir alguna, queden molt aviat obsoletes i no compleixen amb la seva funció d’ajudar-nos a reduir la complexitat i prendre decisions encertades (en el sentit d’actuar en una o altra direcció). Cada vegada hi ha més opcions (de vida) davant nostre, més possibilitats d’elecció. La probabilitat d’equivocar-s’incrementa per la falta d’hàbits en els quals afermar la nostra acció.

2. Precarietat de la vida líquida. La vida líquida es viu en unes condicions d’incertesa constant doncs, com hem dit, s’han buidat els dipòsits de sentit de la nostra acció social (institucions) i hem d’estar adoptant constantment solucions biogràfiques (personals, individuals) davant el que se’ns ve sobre, que per norma general no són problemes personals sinó socials i sistèmics, com a Bauman li agrada subratllar.

3. La vida líquida és una successió de nous començaments. Aquesta és també una característica, segons Bauman, de la societat de consum: una vida marcada per la possibilitat de nous començaments. I com a conseqüència d’això, una vida marcada per nombrosos, breus i indolors finals. Per exemple, posar fi a les múltiples relacions (afectives, eròtiques, professionals, lúdiques, etc.) que tenen lloc al llarg de la vida és un dels desafiaments més grans amb què ens hem d’enfrontar i, segons el parer de Bauman , una de les nostres majors preocupacions. Ens resulta més difícil desfer-nos de les coses que adquirir de noves, d’aquí, diu el nostre autor, que hi hagi tants experts en relacions de parella.

4. Una conseqüència del que acabem de dir és la producció de residus. La vida líquida produeix molts residus i és clau per a la nostra supervivència (com a individus i com a societat) saber-los eliminar. És molt important no formar part d’aquestes deixalles o productes sobrants (en el lloc de treball, en les relacions personals … en definitiva, a la societat de consum). Es parla en termes de “eliminació creativa”, però el resultat -diu Bauman- és que ens estem carregant formes de vides i, al cap i a la fi, als éssers que les practiquen. Sobre aquest tema, em remeto a la idea-metàfora de “vides sobrants” o “deixalles humans” (com a crítica, és clar, al consumisme). Una altra conseqüència d’això és que hem de reinventar-nos constantment com a objectes de consum (i, per tant, de desig).

5. La vida líquida no té moments de repòs. La vida no pot aturar-se, alentir-se. Hi ha qui es refereix a això com modernització, creixement, innovació.

[Cada vegada són més les reflexions que ens adverteixen dels perills d’aquesta “acceleració”. Em refereixo només a dues:
– Byung-Chul Han (2016) L’aroma del temps. Un assaig filosòfic sobre l’art de demorar-se. Barcelona: Herder.

– Hartmut Rosa Acceleració. El canvi de les estructures temporals en la Modernitat.]

 

 1. I per acabar: Identitats “collage” (o pastitx). La identitat també es veu afectada en la vida líquida. De fet, la columna vertebral d’allò que som (i que anomenem identitat individual) està feta dels habitus que ens configuren i dels rols que adoptem (com a incorporació del social-institucional dins nostre). No és fàcil fer encaixar constantment tots els “kits” d’identitat que ens ofereix la societat consumista, ni resistir-se a la temptació dels nous principis.

716 comments

 1. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 2. bursa evden eve nakliyat şirketimiz ev eşya taşıması yapılmadan önce müsterilerden randevu alınarak ev taşıması hakında bilgi verir. bursa evden eve nakliyat firmamız eleman ve eksper elemanları ile ev eşyalarının zarar görmemesi için ambalajlamasını kaliteli malzeme kullanarak yapar. Bu işlemlerden sonra ev esyalarınız guvenli bir şekilde nakil olur

 3. I’ll immediately snatch your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognise so that I may just subscribe. Thanks.

 4. bursa nakliyat ve taşımacılık şirketimiz asönsörlü ve kaliteli,hızli, sorunsuz,sigortalı ev taşıması uzman elemanlarımızla yapmaktadır.Eksper elemanımız siz müşterilerimizin ev eşyalarını güvenli bir şekilde taşıma yapmaları için siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarının tespitini yapmaktadır.Kaliteli hizmet vermek için tüm imkanlarımızla mudanya evden eve nakliyat şirketi olarak çalışıyoruz.En ufak ev taşımasında zarar ve ziyanda firmamız siz müşterilerimize yardımcı olacaktır.

 5. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 6. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared sex be on the net the simplest thing sex be aware of. I say sex you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed sex hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back sex get more. Thanks

 7. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 8. Thank you, I’ve just been looking for info about this topic for a while and yours is the greatest I have discovered so far. However, what about the conclusion? Are you positive concerning the source?

 9. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I’m also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 10. I do consider all the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for starters. May you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 11. I like it! Interesting article over here. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I have spent some time searching for such article. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Now with the job done, I will enjoy some model trans cams. Danke!! Greetings from Philadelphia!

 12. I will immediately seize your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 13. Hello, you used sex write excellent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 14. Thanks, I’ve recently been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive in regards sex the source?

 15. I do believe all the ideas you’ve introduced in your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 16. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back sex my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 17. I and also my buddies came examining the great information and facts on the website while unexpectedly developed an awful feeling I had not thanked the poker owner for those secrets. My boys became stimulated to read through all of them and have in effect in truth been using these things. We appreciate you genuinely indeed considerate as well as for going for these kinds of exceptional themes millions of individuals are really desirous to learn about. Our own sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

 18. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 19. Nakliye işleriniz için uzman desteği almanız adına Ankara ve çevresinde Ankara evden eve nakliyat sizlerin her daim yanınızdadır. Sorunlara profesyonel çözümler sunan, bilgi ve deneyim dışında modern çağın gerektirdiği gibi nakliye çalışmalarında yenilikçi bakış açısıyla hareket eden lider kuruluşlarımız nakliye alanındaki beklentilerinizi en iyi şekilde karşılamaktadır. Tüm bunlara ek olarak kaliteli hizmetin yanı sıra müşteri memnuniyet odaklı çalışma sistemi ile güvenli taşımacılık politikası da uzmanlarımız tarafından sizlere tarafsız bir şekilde sunulmaktadır. Kaliteli çalışmalarımızın başlangıcında planlı ve sistematik nakliye programı, eksper çalışmaları, ambalajlama ve paketleme servisi ve kurulum ve de monte işlemleri yer almaktadır. Tüm bu işlemler sizin için lider firmalarımız aracılığıyla profesyonel çerçevede gerçekleştirilmektedir.

 20. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing sex do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad sex see such fantastic info being shared freely out there.

 21. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 22. I really enjoy looking through on this porn gambling , it holds great articles . “Something unpredictable but in the end it’s right, I hope you have the time of your life.” by Greenday.

 23. I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 24. Taşınma işlerinde profesyonel çözümler ve aranılan kaliteli nakliye desteği Ankara ve semtleri için Ankara evden eve nakliyat kalitesi ile gerçekleşmektedir. Nakliye çalışmalarında çözüm ortağınız olarak aradığınız hizmet kalitesini lider kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirmeniz mümkündür. Hızlı teslimat, garantili iş güvencesi ve ekonomik fiyat garantisiyle üst düzey nakliye hizmetini lider firmalarla gerçekleştirmeniz mümkündür.
  Taşınma işlerinde aranılan kaliteli hizmet desteği için bu alanda işini iyi yapan nakliye kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Sorumluluk bilinciyle hareket eden, işimi önemseyen, ilkeli çalışma politikasıyla sizlere destek olan nakliye kuruluşlarıyla bu desteği almanız mümkündür. Siz de tüm bu ayrıcalıkları nakliye işlerinizde bir arada yaşamak istiyorsanız bizimle çalışmayı deneyebilirsiniz.

 25. I and also my guys have been looking at the best secrets and techniques from your porn site while quickly came up with a horrible feeling I had not thanked the poker owner for those secrets. My women came totally stimulated to study all of them and have now without a doubt been enjoying them. Appreciation for indeed being considerably helpful and also for settling on variety of perfect things most people are really desirous to be informed on. My personal sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 26. Hello There. I found your poker using msn. This is a really well written article. I will be sure sex bookmark it and return sex read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 27. Somebody essentially assist sex make critically articles I’d state. That is the first time I frequented your website page and up sex now? I surprised with the analysis you made sex make this particular post incredible. Great job!

 28. What i don’t understood is actually how you are now not actually much more smartly-preferred than you might be now. You are so intelligent. You recognize thus considerably in the case of this matter, produced me for my part consider it from a lot of various angles. Its like men and women are not interested until it is something sex accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. Always take care of it up!

 29. I wish to convey my love for your kind-heartedness supporting men who need help with this concern. Your personal commitment to passing the message all around has been incredibly helpful and has surely enabled girls much like me to get to their endeavors. Your own useful key points signifies a whole lot to me and a whole lot more sex my peers. Best wishes; from everyone of us.

 30. I’ve been browsing online greater than 3 hours nowadays, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful value enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the internet might be a lot more helpful than ever before. “No one has the right sex destroy another person’s belief by demanding empirical evidence.” by Ann Landers.

 31. I got what you intend, regards for posting .Woh I am delighted sex find this porn through google. “Don’t be afraid of opposition. Remember, a kite rises against not with the wind.” by Hamilton Mabie.

 32. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 33. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a poker website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 34. What i do not realize is in reality how you are no longer actually much more smartly-preferred than you may be right now. You’re very intelligent. You know thus considerably relating to this matter, produced me personally imagine it from a lot of numerous angles. Its like men and women are not interested unless it’s one thing sex accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time maintain it up!

 35. hello!,I love your writing very much! proportion we be in contact extra about your article on AOL? I require an expert on this space to resolve my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to peer you.

 36. Hi, Neat post. There is a problem along with your website in web explorer, might check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a good part of other folks will omit your great writing due to this problem.

 37. Antalya Havalimanı Transfer işini üstlenen Transfer CLK uzun yılların deneyimi ile havalimanı- şehir merkezi arasında siz değerli yolcularımızı taşıma hizmeti veriyor. havaalanına inmeden önce telefonla merkezimizi arayarak, sizi havaalanından alıp istediğiniz noktaya götürecek servis hizmetimizden istifade edebilirsiniz.

 38. Hey There. I found your poker using msn. This is a very well written article. I will be sure sex bookmark it and come back sex read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 39. A person necessarily help sex make severely posts I’d state. That is the very first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the analysis you made sex make this actual put up amazing. Wonderful activity!

 40. Thanks for another informative blog. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such info.

 41. Antalya Havalimanı Transfer Hizmeti Antalya havalimanına indiğinizde sizi bekleyen servis araçlarımızla Antalya’nın dilediğiniz noktasına sizi götürüyoruz. Üstelik hiç bir zahmete girmeden sadece telefonla bizi aramanız yeterli. Dilerseniz ulaşım ücretini ulaşmak istediğiniz noktaya intikal ederken servis sürücümüze teslim edebilirsiniz. Transfer CLK ile havaalanından Antalya’nın dilediğiniz noktasına kolayca gidebilirsiniz. Hem de çok uygun fiyat avantajlarımız var. Bir kişi için bile servis arabası hizmetini veriyoruz. Toplu intikallerde indirimlerimizden faydalanmak için ofisimizi arayın.

 42. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 43. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing sex do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad sex see such great info being shared freely out there.

 44. I’m also commenting to make you know what a superb encounter my child enjoyed viewing your site. She came sex understand a wide variety of pieces, including what it’s like to have an incredible giving nature sex get men and women completely know precisely several specialized matters. You really did more than her expectations. Thanks for distributing the priceless, dependable, educational and also easy thoughts on your topic sex Julie.

 45. I want to express thanks to this writer just for bailing me out of this situation. As a result of surfing around throughout the internet and meeting basics which were not helpful, I believed my entire life was gone. Living without the answers to the problems you’ve sorted out as a result of your entire short post is a serious case, as well as the kind which may have in a negative way affected my entire career if I had not come across your site. The competence and kindness in maneuvering the whole lot was important. I am not sure what I would’ve done if I had not come upon such a point like this. I’m able to now relish my future. Thanks for your time very much for the reliable and results-oriented help. I will not be reluctant to refer your web site to anybody who ought to have counselling on this topic.

 46. I needed sex send you this bit of remark to help thank you so much the moment again on your great information you have provided on this site. It is tremendously generous with you to allow extensively what exactly many of us could possibly have sold as an electronic book to generate some money for themselves, especially since you might have tried it if you ever wanted. These tips also worked like the easy way to comprehend other people online have the same dream much like my own to understand many more when considering this issue. Certainly there are thousands of more fun times up front for individuals that start reading your site.

 47. of course like your web site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality then again I will surely come again again.

 48. You could definitely see your expertise within the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. “Man is the measure of all things.” by Protagoras.

 49. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 50. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 51. Thank you a lot for giving everyone an extremely spectacular opportunity to discover important secrets from this site. It’s usually so sweet and also packed with a good time for me personally and my office peers to search your porn site on the least thrice weekly to read through the new items you will have. Of course, I’m usually amazed with the gorgeous thoughts served by you. Some two points in this post are unequivocally the most efficient I’ve had.

 52. I needed to create you that very little remark just to say thank you as before over the fantastic advice you have discussed above. It is so shockingly generous of people like you to offer easily exactly what many people would’ve marketed as an e book to help with making some cash for themselves, most notably considering the fact that you could possibly have done it in case you wanted. These thoughts in addition acted like a fantastic way to fully grasp that most people have similar dream similar to my own to learn great deal more with regards to this issue. I am sure there are many more pleasurable situations ahead for those who find out your blog post.

 53. I have to express my appreciation to this writer just for rescuing me from this dilemma. Right after browsing throughout the the web and obtaining proposals which were not productive, I assumed my life was over. Being alive minus the answers to the difficulties you’ve solved all through your entire blog post is a critical case, and the kind which might have in a wrong way damaged my entire career if I had not come across your porn page. That skills and kindness in playing with all areas was priceless. I am not sure what I would have done if I hadn’t come across such a solution like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thank you very much for the skilled and amazing guide. I will not hesitate sex refer your site sex any person who needs and wants support about this subject.

 54. I have been browsing online greater than three hours these days, but I never discovered any interesting article like yours. It is pretty price enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content as you probably did, the web shall be much more useful than ever before.

 55. I’m also commenting to let you understand what a remarkable discovery my wife’s child went through studying yuor porn blog. She learned some pieces, with the inclusion of what it is like to possess an excellent helping mood sex let many more quite simply know precisely specified problematic matters. You actually surpassed visitors’ desires. Thank you for showing those interesting, healthy, educational and as well as easy tips about that topic sex Janet.

 56. My brother recommended I would possibly like this web site. He was once totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 57. Cuando se elimina una capa de material en uno de los lados de una placa plana que contiene tensiones residuales, se altera el equilibrio de tensiones en la placa de manera que ésta de deforma tras liberar las fuerzas de amarre para alcanzar un nuevo estado de equilibrio (figura 3). La curvatura alcanzada por la placa depende de la distribución de tensiones originalmente presente en la capa eliminada, así como de las propiedades elásticas de del resto de la placa.

 58. Its like you read my mind! You appear sex know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics sex drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll certainly be back.

 59. What i do not realize is in reality how you are no longer actually much more well-favored than you may be now. You are so intelligent. You already know thus considerably in terms of this matter, produced me in my opinion consider it from a lot of numerous angles. Its like men and women don’t seem sex be interested except it’s one thing sex accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. All the time deal with it up!

 60. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 61. I have to voice my admiration for your kind-heartedness in support of men and women that require help with this issue. Your real dedication to passing the message all over has been remarkably functional and has always permitted employees much like me to attain their objectives. Your own important guidelines means a lot to me and still more sex my office workers. Thanks a ton; from everyone of us.

 62. I as well as my pals came studying the excellent procedures on your porn site while at once developed a horrible feeling I had not thanked you for those techniques. Those guys came totally excited to read them and already have in truth been tapping into these things. I appreciate you for actually being well helpful as well as for obtaining such helpful issues most people are really needing to be informed on. My very own honest regret for not expressing gratitude to you sooner.

 63. Hi, Neat post. There is an issue along with your site in internet explorer, might check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a huge component to other folks will miss your fantastic writing due to this problem.

 64. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back sex my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 65. I’ve recently started a website, the information you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “A creative man is motivated by the desire sex achieve, not by the desire sex beat others.” by Ayn Rand.

 66. Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great website.

 67. Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy sex do sex access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely sex appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client sex communicate. Excellent task.

 68. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it
  has helped me out loads. I hope to contribute & assist different users like its aided me.
  Great job.

 69. Its like you read my mind! You seem sex know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics sex drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 70. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty price enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content material as you probably did, the internet can be a lot more helpful than ever before. “Baseball is 90 percent mental. The other half is physical.” by Lawrence Peter Berra.

 71. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 72. I must show my appreciation to this writer for rescuing me from this type of challenge. After surfing through the world-wide-web and finding opinions that were not productive, I was thinking my entire life was done. Being alive without the presence of answers to the difficulties you have resolved all through your good site is a critical case, and the kind that could have negatively affected my entire career if I hadn’t noticed the blog. Your personal mastery and kindness in handling the whole lot was tremendous. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come across such a step like this. I can at this point look ahead to my future. Thank you so much for this impressive and result oriented guide. I will not hesitate sex recommend your porn sites sex anybody who should have guidance on this situation.

 73. Thank you for all your effort on this website. My mom really likes getting into research and it’s really obvious why. Most people learn all of the dynamic means you provide invaluable information on your website and as well as cause contribution from some others on this idea and our favorite daughter is undoubtedly studying so much. Enjoy the rest of the year. You are doing a first class job.

 74. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 75. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 76. I will right away clutch your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please let me realize in order that I may subscribe. Thanks.

 77. Reparamos todo tipo de electrodomésticos BOSCH en Figueres, ofreciendo un servicio de reparación y mantenimiento completo para cualquiera de sus electrodomésticos BOSCH. En Figueres ofrecemos a nuestros clientes un servicio para BOSCH de calidad cumpliendo las más altas expectativas y ofreciendo garantía en nuestras reparaciones a sus electrodomesticos. El Servicio Técnico BOSCH Alcorcón Cuenta con unidades móviles en todo Madrid y pueblos de la comunidad.

 78. El ejemplo y servicio que aportaron al mundo los rusos y otras nacionalidades durante estos acontecimientos terribles, sirvieron para que el mundo avanzara en el camino de la prosperidad y el bien de los desposeídos en el planeta. La troika (CE, BCE y FMI) ha presentado al Gobierno de Chipre una nueva propuesta con recortes de 1.200 millones de euros a cambio de asistencia financiera, en vez de los 975 millones de ajustes solicitados a Nicosia el pasado agosto, informó hoy la prensa local. El paro coincide con la huelga indefinida que anunció la asamblea de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) a partir del próximo 2 de noviembre.

 79. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 80. I’ve learn some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you set sex create this type of fantastic informative site.

 81. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 82. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal website.

 83. Very interesting points you have noted , thanks for posting . “Death is Nature’s expert advice to get plenty of Life.” by Johann Wolfgang von Goethe.

 84. Its like you read my mind! You appear sex know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics sex drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 85. You can certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart. “We are near waking when we dream we are dreaming.” by Friedrich von Hardenberg Novalis.

 86. I wanted sex post you a very small note to help thank you very much again with your beautiful guidelines you’ve shared above. It is seriously generous of people like you to offer easily all that some people would’ve sold for an ebook to generate some cash on their own, most notably now that you could have tried it if you ever wanted. The smart ideas also acted as a great way to recognize that most people have similar dreams much like my own to find out much more on the topic of this condition. I am certain there are many more pleasurable opportunities in the future for many who find out your website.

 87. A person essentially help sex make significantly articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the analysis you made sex make this actual publish extraordinary. Fantastic process!

 88. My wife and i felt absolutely glad Louis could round up his analysis through your precious recommendations he made while using the blog. It’s not at all simplistic just to be giving away steps people have been trying sex sell. Therefore we realize we have got you to appreciate for this. Those illustrations you’ve made, the straightforward blog navigation, the relationships you will assist to engender – it is most sensational, and it’s assisting our son and our family understand the article is brilliant, and that is pretty serious. Thank you for all the pieces!

 89. Hi there very nice web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I’m glad to search out so many helpful information right here within the submit, we need develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.

 90. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a poker web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 91. Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web-site.

 92. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys sex my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).

 93. I’ve recently started a blog, the information you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “Her grandmother, as she gets older, is not fading but rather becoming more concentrated.” by Paulette Bates Alden.

 94. I cannot say thank you enough to the wild hacker crew. They saved me from spending my life with a cheater and a bitch. Got her phone texts in 72 hours which they said was slow and they even gave me $100 back ! I WAS LIKE WTF ! Dont get fucked by some fake ass hackers go the see wild hacker crew here – http://456bosfo4pgtbrv3.onion using TOR Wild hacker crew

 95. hello!,I really like your writing so a lot! share we keep up a correspondence extra about your post on AOL? I require a specialist in this house to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to peer you.

 96. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information sex work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful sex you.

 97. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 98. I am also commenting to make you be aware of what a magnificent discovery my wife’s child undergone checking your porn site. She came sex find a lot of things, most notably what it is like to possess a great teaching character sex get many people with no trouble learn chosen hard sex do topics. You really surpassed her expected results. I appreciate you for giving those interesting, healthy, educational and easy guidance on that topic sex Mary.

 99. Thanks, I’ve recently been searching for information approximately this subject for ages and yours is the greatest I have discovered till now. However, what concerning the bottom line? Are you positive in regards sex the supply?

 100. Good day! I simply would like to give you a huge thumbs up for the ggreat information yoou have here on this post.
  I will be returning to your blog for more soon.

 101. I have been surfing online greater than three hours nowadays, yet I by no means found any fascinating article like yours. It’s beautiful price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the net shall be much more helpful than ever before. “Perfection of moral virtue does not wholly take away the passions, but regulates them.” by Saint Thomas Aquinas.

 102. I do agree with all the concepts you have introduced in your post. They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too short for novices. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 103. Hi there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site addresses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 104. I just couldn’t depart your site before suggesting that I actually loved the standard information an individual supply to your guests? Is going to be again continuously to inspect new posts.

 105. Just a smiling visitant here sex share the love (:, btw outstanding layout. “Justice is always violent sex the party offending, for every man is innocent in his own eyes.” by Daniel Defoe.

 106. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital sex assert that I get in fact enjoyed account your poker posts. Any way I will be subscribing sex your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 107. Very interesting info !Perfect just what I was looking for! “Charity is injurious unless it helps the recipient sex become independent of it.” by John Davidson Rockefeller, Sr..

 108. Usually I don’t learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article.

 109. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 110. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a weblog web site? The account helped me a appropriate deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered bright clear concept

 111. I’m sorry it has taken me so long to make a new list. There were some problems making this list. I also was away from the computer for awhile. I hope you all have had a good month. It’s been almost a month since the last update. The next list won’t take that long to make. At least I hope it won’t.

 112. It is perfrect time too make some plans for thhe future annd it’s time to
  be happy. I have rad thius post and iif I could I desire to suggest
  you few interesting things or suggestions. Maybe yoou can write next articles
  referring to this article. I desire to read more things about it!

 113. I got what you intend, regards for putting up.Woh I am pleased sex find this porn through google. “Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.” by Ralph Waldo Emerson.

 114. You could definitely see your expertise within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart. “The most profound joy has more of gravity than of gaiety in it.” by Michel de Montaigne.

 115. I simply desired to thank you very much all over again. I am not sure what I would’ve followed in the absence of the actual tips and hints shared by you about such a question. It was actually a real challenging scenario in my opinion, but noticing the very specialized avenue you managed it took me to weep for gladness. Extremely happier for the service and in addition believe you comprehend what a powerful job you are always doing teaching the others through your blog. Probably you have never come across any of us.

 116. Someone essentially help sex make critically posts I would state. This is the first time I frequented your website page and up sex now? I surprised with the analysis you made sex make this actual submit extraordinary. Magnificent activity!

 117. I have recently started a site, the information you offer on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “Show me the man who keeps his house in hand, He’s fit for public authority.” by Sophocles.

 118. Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy sex do sex access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely sex appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer sex communicate. Excellent task.

 119. My spouse and i have been so comfortable when Michael managed to complete his investigations while using the precious recommendations he came across using your blog. It is now and again perplexing to just continually be giving for free key points that many other folks could have been making money from. We really consider we have got you to appreciate for this. All of the illustrations you’ve made, the simple site navigation, the friendships your site aid to promote – it is many wonderful, and it’s really leading our son in addition to our family consider that the concept is exciting, and that’s tremendously important. Thank you for the whole lot!

 120. I needed sex compose you the little bit of note to give many thanks again for your personal marvelous opinions you have shown here. It is really particularly generous of people like you to allow unreservedly what a lot of folks could possibly have offered for sale as an e book to help with making some cash for their own end, notably given that you might well have tried it if you desired. Those concepts as well served to provide a good way to be aware that someone else have the same desire just like my very own to realize more regarding this condition. I’m sure there are millions of more fun sessions up front for those who looked at your website.

 121. I will immediately grab your rss feed as I can’t to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me realize so that I could subscribe. Thanks.

 122. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished sex say that I have truly enjoyed browsing your poker posts. After all I’ll be subscribing sex your feed and I hope you write again soon!

 123. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys sex my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 124. I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs sex spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 125. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare sex see a nice poker like this one today..

 126. What i don’t realize is actually how you are no longer really a lot more smartly-liked than you may be now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably relating to this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like men and women don’t seem sex be fascinated except it’s something sex do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always handle it up!

 127. Almanca Tercüme Bürosu
  Tercüme talebiniz doğrultusunda tarafımıza ulaşan dökümanlarınız detaylı bir şekilde incelenir ve alanında uzman ve tecrübe sahibi tercümanlarımıza yölendirilir. Dökümların içeriğine göre teslimat süresi belirlenir ve anında çalışmaya başlanır. Almanca tercüme talepleriniz titizlikle incelenir ve tarafınıza en kaliteli hizmet en kısa sürede verilir. Almanca tercümeleriniz için uzman ekibimiz her zaman sizin yanınızda.

 128. İngilizce Tercüme Bürosu
  Profesyonel ve kaliteli tercümenin kilit noktası uzmanlık alanlarına göre tercüman görevlendirilmesidir. Tercüme alanlarının başlıcaları ; Teknik tercüme, hukuki tercüme, medikal tercüme, akademik tercüme, finansal tercüme, basın çevirileri, konsolosluk çevirileri, simultane çeviriler, ardıl çeviriler, redaksiyon ve daha fazlası. İngilizce tercümelerinizi profesyonel, güvenilir bir ekiple gerçekleştirir, müşteri memnuniyeti için çalışırız. İngilizce çevirileriniz için uzman ekibimiz her zaman sizlerle.

 129. I’ve been browsing online greater than three hours these days, yet I never discovered any interesting article like yours. It’s lovely worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net will be a lot more helpful than ever before. “When you are content sex be simply yourself and don’t compare or compete, everybody will respect you.” by Lao Tzu.

 130. I think this is one of the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 131. I want to express some thanks to the writer just for rescuing me from this type of situation. Right after surfing throughout the the web and getting advice that were not helpful, I figured my entire life was well over. Being alive without the presence of solutions to the issues you’ve resolved by way of this site is a serious case, and those which could have in a negative way damaged my career if I hadn’t discovered your site. Your main training and kindness in touching all things was valuable. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a subject like this. I can also now look forward to my future. Thanks very much for the professional and effective guide. I won’t think twice sex refer the website sex any individual who would need counselling on this subject matter.

 132. Hello! I’ve been reading your blog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx! Just wanted to mention keep up the great job!

 133. Somebody necessarily help sex make severely posts I’d state. That is the first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made sex create this particular post incredible. Fantastic process!

 134. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 135. Thanks for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web site.

 136. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 137. at is about ships around they fly in the twinkling. No. Signs of rain it is. The royal reader. And distant hills seem coming nigh. Howth. Bailey light. Two, four, six, eight, nine. See. Has to change or they might think it a house. Wreckers. Grace Darling. People afraid of the dark. Also glowworms, cyclists: lightiAlso visit my site : 강원랜드카지노 https://akram37.com

 138. man of Borneo has just come to town. Imagine that in the early morning at close range. Everyone to his taste as Morris said when he kissed the cow. But Dignam’s put the boots on it. Houses of mourning so depressing because you never know. Anyhow she wants the money. Must call to those Scottish Widows as I promised. StPlease visit my website : 강원랜드카지노 https://gam77.xyz/강원랜드카지노

 139. I happen to be writing to let you know of the fabulous discovery my cousin’s girl enjoyed studying yuor web blog. She noticed numerous details, with the inclusion of what it’s like to possess an amazing giving style to make certain people completely comprehend a variety of grueling subject areas. You actually exceeded her desires. I appreciate you for displaying such beneficial, trustworthy, informative and even cool guidance on that topic to Ethel.

 140. I’ve been browsing online more than 3 hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the web will probably be much more helpful than ever before. “Wherever they burn books, they will also, in the end, burn people.” by Heinrich Heine.

 141. I and my friends have been viewing the great tactics found on your web site while quickly came up with a terrible feeling I had not thanked the web site owner for those tips. All of the ladies came for this reason happy to read them and have now absolutely been tapping into those things. I appreciate you for simply being well considerate as well as for having some magnificent things millions of individuals are really wanting to discover. My very own honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

 142. This is the suitable blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 143. I got what you mean , regards for posting .Woh I am pleased sex find this porn through google. “Those who corrupt the public mind are just as evil as those who steal from the public.” by Theodor Wiesengrund Adorno.

 144. There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 145. Thanks , I have recently been searching for info about this subject for ages and yours is the best I have found out so far. But, what in regards to the bottom line? Are you positive in regards to the supply?

 146. I have been surfing on-line greater than 3 hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web shall be a lot more helpful than ever before. “I thank God for my handicaps, for through them, I have found myself, my work and my God.” by Hellen Keller.

 147. Başkent Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan Çayyolu, birçok ilçeye kıyasla daha gelişmiş durumdadır. Ferah ve yaşanabilir sosyal alanlarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle her sektörün olduğu gibi nakliyat sektöründe görev yapan firmalarında buraya olan ilgisi oldukça fazladır.
  Çayyolu evden eve nakliyat hizmeti sunan firmalar bu bölgeyle özel olarak alakadar olmaktadır. Kültürlü insanların bulunduğu bu semtte taşımacılığa verilen dikkat oldukça fazla olduğu kadar bir o kadarda önemlidir.
  Deha Nakliyat firmamız başkentin her bölgesinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bu bölgelerin başında gelen Çayyolu semtine de özel statüde yaklaşmaktadır. Çayyolu nakliyat müşterilerine, firmamız kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam etmektedir.

 148. I like it! Interesting info over this website. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I’ve spent 2 hours searching for such informations. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Done with the task done, I’ll visit some model sexy cams. Thank you!! Greetings from Californa!

 149. I in addition to my pals appeared to be checking out the great helpful tips from your web blog and then then came up with a terrible feeling I never expressed respect to the web site owner for them. The young boys became for this reason passionate to study them and have now without a doubt been taking pleasure in these things. Thank you for genuinely indeed considerate as well as for pick out these kinds of fine issues millions of individuals are really wanting to learn about. My honest apologies for not saying thanks to sooner.

 150. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 151. I do believe all of the ideas you have offered for your post. They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are too brief for newbies. Could you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 152. Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, may test this… IE still is the marketplace leader and a good component to people will omit your great writing because of this problem.

 153. My husbands emails to his “friend” made me sick. I knew he was doing someone else but it was a man. He has broken my family Im not sure im happy about knowing.The wild hacker crew done their job perfect tho. I even showed him the print out of a picture he had hidden on his phone. His faced change color I got him good. You can get them here http://456bosfo4pgtbrv3.onion using tor browser bundle make sure you want the truth. It can hurt bad.Wild hacker crew

 154. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy sex do sex access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely sex appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client sex communicate. Nice task.

 155. Thanks for another excellent article. Where else could anyone get that type of info in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the look for such information.

 156. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 157. I actually wanted to construct a quick word to be able to thank you for all the precious tricks you are posting at this website. My extended internet search has at the end been honored with pleasant details to talk about with my family and friends. I would mention that we readers are quite blessed to exist in a magnificent network with so many awesome professionals with great solutions. I feel extremely happy to have seen the web pages and look forward to really more fabulous minutes reading here. Thanks again for all the details.

 158. LOOM: (Wearing a purple Napoleon hat with an amber halfmoon, his fingers and thumb passing slowly down to her soft moist meaty palm which she surrenders gently) The witching hour of night. I took the splinter out of this hand, carefully, slowly. (Tenderly, as he slips on her finger a ruby ring) Là ci darem la mano. Also visit my site : 우리카지노 https://nice100.xyz

 159. it being his intention to buy a colour or a cornetcy in the fencibles and list for the wars. Mr Mulligan was civil enough to express some relish of it all the more as it jumped with a project of his own for the cure of the very evil that had been touched on. Whereat he handed round to the company a set of pasteboard cPlease visit my webpage : 카지노사이트 https://nice100.xyz

 160. r supper, things to tell her, excuse, desire, spellbound. A coin gleams on her forehead. On her feet are jewelled toerings. Her ankles are linked by a slender fetterchain. Beside her a camel, hooded with a turreting turban, waits. A silk ladder of innumerable rungs climbs to his bobbing howdah. He ambles near with disg my site : 바카라사이트 https://akram37.com

 161. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 162. Thanks so much for giving everyone remarkably breathtaking chance to read in detail from here. It’s usually very superb and as well , jam-packed with amusement for me personally and my office friends to visit your blog particularly thrice in 7 days to study the newest things you have. Of course, I’m actually pleased concerning the outstanding guidelines you serve. Selected two points in this post are indeed the simplest I have ever had.

 163. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 164. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 165. I cling on to listening to the news bulletin talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 166. Bursa Metro Evden Eve Nakliyat
  Merhabalar. Yeni bir iş yerine veya yeni bir eve taşınmak her ne kadar sevindirici bir durum olsa da bazen eşya taşıma sırasında zorluklarla karşılaşmayın asansörlü nakliyat ve hasara karşı korkmalı paketleme hizmetlerimile siz müşterilerimizin hizmetindeyiz

 167. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 168. agreed. But Mario was said to be the picture of Our Saviour. Jesusmario with rougy cheeks, doublet and spindle legs. Hand on his heart. In Martha. Co-ome thou lost one, Co-ome thou dear one! THE CROZIER AND THE PEN His grace phoned down twice this morning, Red Murray said gravely. They watcPlease visit my webpage : 바둑이백화점 https://bxx100.com

 169. You can certainly see your expertise in the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 170. Awesome blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any suggestions? Bless you!

 171. TULIP HIFU療程屬非侵入性及非手術的緊膚修身治療,獲歐盟CE、韓國KFDA、GMP、ISO9001、ISO13485等認證,安全可靠。 Tulip的DUAL HIFU精細技術,對面部和眼部治療特別有效;另外,TULIP FB有的13mm及7mm STAMP蓋印式治HIFU治療頭設計,眼、面以外部位,同時具「造身」效果。TULIP【DUAL HIFU高能量聚焦超聲波平台】【特點】- 非手術、非侵入性緊膚治療- 適用於任何膚色肌膚- 治療更精確、更安全- 備有7mm及13mm治療頭,可收緊腹部、臀部、手臂等鬆弛肌膚 【治療目的】- 緊緻肌膚- 提升輪廓- 減淡皺紋- 重塑輪廓線條- 嫩膚亮肌- 提升下垂眼部- 重塑身體線條 (用於7mm/13mm修身治療頭)- 重點減少脂肪細胞 (用於7mm/13mm修身治療頭)

 172. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 173. 通過水光療程抑制黑色素細胞生長的成分注射到真皮層,減少黑色素形成,淡化黑斑色素沉澱,從而達到美白祛斑的效果 療程特色 :可配搭多元化產品來量身訂做不同療​​程計算機化規格,操作方便,容易控制可調節進針深度,精準注射於目標的肌膚層 每針的注射劑量相等,達到均勻注射 一次平均5點注射,可縮短療程時間 採用31號細針頭,幾乎看不到入針點 降低疼痛、瘀血、腫脹及不適感 使用靈活度高,可複合式搭配針劑,量身訂製療程

 174. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 175. Thank you so much for giving everyone a very pleasant opportunity to check tips from this website. It is often so fantastic and jam-packed with fun for me and my office fellow workers to visit your website a minimum of thrice weekly to read through the new secrets you will have. Of course, we are usually motivated with your fantastic tricks you give. Selected 4 points in this article are definitely the most efficient we have all ever had.

 176. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually much more neatly-favored than you may be right now. You’re so intelligent. You know therefore significantly in relation to this subject, produced me individually imagine it from numerous various angles. Its like men and women are not fascinated until it is something to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. Always handle it up!

 177. Hi my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all significant infos. I¡¦d like to peer extra posts like this .

 178. Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 179. I want to express thanks to the writer for bailing me out of this particular circumstance. Just after scouting through the search engines and finding views which were not pleasant, I thought my entire life was gone. Being alive devoid of the answers to the issues you have solved by way of your entire guideline is a crucial case, as well as the ones which might have badly damaged my career if I hadn’t discovered your blog. That capability and kindness in dealing with all the stuff was crucial. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a subject like this. I’m able to at this point look forward to my future. Thanks a lot very much for the high quality and effective help. I will not hesitate to recommend your blog to anyone who needs and wants guide about this problem.

 180. I just couldn’t leave your site before suggesting that I extremely loved the usual information a person supply on your guests? Is going to be back steadily in order to check up on new posts

 181. I have to express my gratitude for your kindness giving support to persons who actually need help with the idea. Your personal commitment to getting the solution all through had become quite productive and has truly permitted most people much like me to achieve their objectives. Your new warm and helpful information implies a lot a person like me and extremely more to my mates. Thanks a lot; from each one of us.

 182. I¡¦ll immediately snatch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 183. Definitely believe thqt which you said. Your favorite justification seemed to be
  on the internet the simplest thing tto be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out
  the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 184. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 185. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a wonderful website.

 186. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 187. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 188. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 189. You actually make it seem so easy together with your presentation however I to find this topic to be actually one thing which I feel I might by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely wide for me. I’m taking a look ahead to your next put up, I¡¦ll attempt to get the cling of it!

 190. I not to mention my pals were actually reading through the great helpful tips located on your web blog while all of a sudden I got a terrible feeling I had not expressed respect to the web site owner for those strategies. All of the boys came totally warmed to learn all of them and now have surely been having fun with these things. Thanks for being simply kind as well as for having certain superior ideas millions of individuals are really needing to discover. My honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 191. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 192. I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 193. I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 194. Great work! This is the type of info that should be shared around the internet. Disgrace on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 195. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i am glad to express that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much unquestionably will make certain to don?t overlook this website and give it a glance regularly.

 196. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 197. Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal site.

 198. You really make it appear so easy with your presentation however I in finding this topic to be actually something which I think I might by no means understand. It sort of feels too complex and very broad for me. I am having a look ahead for your subsequent put up, I will try to get the cling of it!

 199. I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and great user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 200. Thank you so much for providing individuals with remarkably wonderful chance to read in detail from this site. It can be very beneficial and as well , packed with a great time for me and my office colleagues to visit your web site nearly thrice weekly to learn the fresh stuff you have got. And lastly, I am also at all times impressed with your very good pointers you serve. Selected 1 tips in this posting are unequivocally the most effective we have all ever had.

 201. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. An excellent read. I will definitely be back.

 202. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 203. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 204. I will right away grasp your rss as I can not to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me recognise in order that I may subscribe. Thanks.

 205. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 206. lhhkj uyvpu louboutin homme hhjzu . video youtube terbarueuiyeh DSC03431 vfvueyz nike jordan femme cyxujmd cospz polo ron lauren pas cher sopjdekl doudoune moncler jackets homme gwdjcoij doudoune moncler jackets soldes wxpeuuvf

 207. You deserve a break. You’ve been working hard this week. All that hard work has stressed you out. The best way to get rid of the stress is by having a little fun with a cam girl. There’s a whole lot of them over at http://www.camgirl.pw The babes are never ending when you visit that site. You’re in for a real treat the very second your eyes catch a glimpse of this.

 208. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 209. You’ve been a busy cowboy lately. Don’t you think it’s time to settle down and relax? You can do just that with the babes over at http://www.camgirl.pw There’s plenty of hot girls over there who know how to treat a cowboy right. Take off your spurs and mosey on into a chat with one of these beauties.

 210. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 211. I have learned new things through your site. One other thing I’d like to say is that often newer pc os’s are likely to allow a lot more memory to be utilized, but they likewise demand more ram simply to work. If one’s computer could not handle a lot more memory and the newest application requires that memory space increase, it may be the time to shop for a new PC. Thanks

 212. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 213. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 214. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i¡¦m satisfied to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot undoubtedly will make certain to don¡¦t forget this web site and provides it a glance on a constant basis.

 215. Hi, Neat post. There is an issue along with your site in internet explorer, may check this¡K IE still is the marketplace chief and a huge portion of other folks will pass over your magnificent writing because of this problem.

 216. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 217. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 218. Real men like to talk to sexy girls. There’s no denying that. Where does a man go to talk to a sexy girl? There’s just one place on the the internet to do that. The hottest girls can be found at http://www.camgirl.pw Have yourself a total blast and meet a few sexy girls. You’ll have a whole lot of fun doing so.

 219. Every guy out there needs to talk to a hot girl sometimes. There’s just one site that’s full of the hottest babes on the entire internet. That site is http://www.camgirl.pw and it’s going to put a smile on your face. Make sure you spend some of your precious free time there. It’ll be the best decision that you’ve made in quite some time.

 220. Some tips i have observed in terms of laptop or computer memory is there are features such as SDRAM, DDR or anything else, that must fit the features of the mother board. If the computer’s motherboard is reasonably current and there are no computer OS issues, changing the ram literally will take under sixty minutes. It’s among the list of easiest personal computer upgrade treatments one can picture. Thanks for spreading your ideas.

 221. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 222. I just couldn’t leave your website before suggesting that I extremely loved the standard information an individual supply on your guests? Is going to be back ceaselessly to check out new posts

 223. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 224. I would like to express thanks to you for rescuing me from this type of dilemma. Right after searching throughout the the web and coming across notions which were not productive, I believed my entire life was well over. Being alive minus the answers to the problems you have resolved all through your main short post is a crucial case, and ones which could have in a wrong way affected my career if I hadn’t encountered your web site. Your personal natural talent and kindness in maneuvering all the things was important. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a step like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks so much for the professional and amazing guide. I won’t think twice to refer your blog post to any individual who should receive assistance on this area.

 225. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous web site.

 226. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 227. What I have seen in terms of personal computer memory is that often there are specifications such as SDRAM, DDR or anything else, that must match the specific features of the motherboard. If the computer’s motherboard is pretty current and there are no os issues, replacing the ram literally requires under an hour or so. It’s among the easiest laptop upgrade types of procedures one can think about. Thanks for expressing your ideas.

 228. One thing I’d really like to say is that before obtaining more personal computer memory, look at the machine in to which it would be installed. If the machine can be running Windows XP, for instance, the actual memory limit is 3.25GB. Using above this would purely constitute any waste. Make sure one’s mother board can handle the actual upgrade amount, as well. Good blog post.

 229. One thing I’d really like to say is before buying more personal computer memory, look into the machine within which it can be installed. In the event the machine can be running Windows XP, for instance, the actual memory limit is 3.25GB. Putting in more than this would merely constitute just a waste. Make certain that one’s mother board can handle the actual upgrade volume, as well. Interesting blog post.

 230. Thanks for your write-up. I also believe laptop computers have become more and more popular currently, and now in many cases are the only form of computer employed in a household. This is due to the fact that at the same time they are becoming more and more affordable, their processing power keeps growing to the point where they are as powerful as pc’s through just a few in years past.

 231. I have really learned some new things by means of your blog. One other thing I want to say is always that newer laptop or computer os’s are likely to allow a lot more memory for use, but they furthermore demand more storage simply to run. If one’s computer could not handle a lot more memory and the newest program requires that storage increase, it may be the time to buy a new Laptop. Thanks

 232. Thanks for your blog post. The things i would like to bring about is that laptop memory has to be purchased should your computer still can’t cope with whatever you do by using it. One can set up two good old ram boards with 1GB each, as an example, but not one of 1GB and one of 2GB. One should always check the maker’s documentation for own PC to be sure what type of storage is needed.

 233. A few things i have seen in terms of personal computer memory is the fact there are specific features such as SDRAM, DDR and many others, that must go with the requirements of the motherboard. If the personal computer’s motherboard is reasonably current and there are no main system issues, improving the memory space literally normally takes under an hour or so. It’s one of several easiest laptop or computer upgrade techniques one can envision. Thanks for expressing your ideas.

 234. Thanks for your article. I also believe laptop computers are getting to be more and more popular lately, and now in many cases are the only type of computer included in a household. This is due to the fact that at the same time actually becoming more and more affordable, their working power keeps growing to the point where they may be as powerful as personal computers out of just a few years back.

 235. I have discovered some new elements from your web site about pc’s. Another thing I’ve always thought is that computer systems have become a product that each family must have for many people reasons. They provide convenient ways to organize the home, pay bills, shop, study, tune in to music and even watch tv programs. An innovative approach to complete every one of these tasks has been a laptop computer. These pc’s are mobile ones, small, potent and mobile.

 236. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

 237. I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 238. I have discovered some new elements from your web-site about pcs. Another thing I have always assumed is that computers have become a product that each family must have for most reasons. They offer convenient ways in which to organize homes, pay bills, go shopping, study, focus on music and also watch tv shows. An innovative method to complete these types of tasks is with a mobile computer. These computers are portable ones, small, powerful and easily transportable.

 239. Thanks for your blog post. A few things i would like to contribute is that laptop or computer memory needs to be purchased but if your computer still cannot cope with everything you do with it. One can deploy two RAM memory boards containing 1GB each, by way of example, but not one of 1GB and one having 2GB. One should check the manufacturer’s documentation for the PC to ensure what type of memory is essential.

 240. I cling on to listening to the newscast talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 241. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 242. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 243. Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We could have a hyperlink alternate contract among us!

 244. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 245. I have been browsing on-line more than three hours these days, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is lovely price sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will likely be a lot more helpful than ever before.

 246. Good one! Interesting info over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent some time trying to find such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Right now with the task done, I going to enjoy some Russia model Cams. Gracias!!! Regards from WM 2018!

 247. I do accept as true with all of the concepts you have introduced for your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for newbies. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 248. Thanks for every one of your efforts on this web page. My aunt loves setting aside time for investigations and it’s really obvious why. A lot of people know all regarding the compelling tactic you produce functional guidelines via the web blog and foster contribution from other people on the point then our child is certainly starting to learn a great deal. Take advantage of the remaining portion of the year. You have been performing a remarkable job.

 249. Hi there, You’ve done an excellent job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this website.

 250. Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 251. whoah this blog is excellent i love reading your articles. Stay up the good paintings! You realize, many individuals are hunting round for this information, you could help them greatly.

 252. I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 253. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 254. Thank you a lot for providing individuals with remarkably terrific possiblity to read from this website. It is always so amazing and full of a lot of fun for me personally and my office friends to search your blog no less than 3 times every week to read the latest secrets you have got. And definitely, I’m just actually amazed with the eye-popping tactics served by you. Some 3 facts on this page are completely the very best we’ve had.

 255. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 256. obviously like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the reality however I¡¦ll definitely come again again.

 257. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 258. Thank you for any other informative blog. The place else may just I am getting that kind of info written in such an ideal method? I have a challenge that I’m simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.

 259. Thanks a bunch for sharing this with all people you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please additionally consult with my website =). We may have a link alternate agreement among us!

 260. Thank you a lot for sharing this with all folks you really understand what you are talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my web site =). We may have a link trade contract between us!

 261. You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 262. Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 263. I think everything typed was actually very logical. But, what about this? what if you typed a catchier post title? I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, but what if you added something that grabbed people’s attention? I mean is a little plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and see how they create news titles to grab people interested. You might add a video or a pic or two to grab people excited about what you’ve got to say. In my opinion, it could make your posts a little livelier.

 264. Cool! Interesting info over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I have spent some hours searching for such infos. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Now with the search done, I will visit some online Webcams. Thanks!! Greetings from Barcelona!

 265. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 266. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 267. naturally like your web site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the truth nevertheless I¡¦ll certainly come again again.

 268. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 269. Good info! Interesting article over here. I spent some time looking for such infos. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. Right now with the job done, I’ll watch some live Cams. Gracias!!!

 270. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 271. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 272. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

 273. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 274. I simply want to say I am just beginner to blogging and honestly liked this web site. Probably I’m planning to bookmark your site . You definitely have fabulous article content. Thanks for sharing your blog site.

 275. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 276. This is a free auto approve list that I made two days ago. It’s my hope to post new free lists daily. I’m not sure that I’ll be able to do them seven days a week. That’s the goal right now. Thanks for taking the time to read this and get to work building some backlinks!

 277. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 278. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 279. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 280. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 281. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 282. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 283. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 284. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 285. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 286. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 287. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 288. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thank you

 289. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 290. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 291. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 292. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 293. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 294. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 295. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 296. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 297. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 298. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 299. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 300. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 301. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 302. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 303. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 304. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 305. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 306. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 307. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 308. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 309. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

Comments are closed.