Una mirada al passat i present dels feminismes

Entrevista Agnès Vayreda
#RecercaEAiH

Amb motiu del dia 8 de març hem volgut parlar amb Agnès Vayreda, professora dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC i membre del grup de Recerca MEDUSA, per parlar sobre feminismes. Enguany, en el Dia Internacional de la Dona, s’organitza una manifestació feminista convocada per dones per defensar els seus drets. Amb major o menor grau, tots/es estem familiaritzats/des amb el concepte Feminisme, no obstant això, és comú desconèixer aspectes necessaris per comprendre la situació actual. És per aquest motiu que fem una mirada al passat, al present i al futur per aproximar-nos detalls que ens porten a aquest dia.

feminismo-huelga-feminista-1971-marcha-feministaA women’s-liberation parade on Fifth Avenue, in New York, in August, 1971.

  • Des de fa temps que es parla de feminismes. El feminisme o feminismes en diverses corrents i sobre un mateix nom “feminista” poden sorgir diverses definicions o delimitacions. Més enllà del debat en el propi moviment (que no és més que l’indicador de la seva pluralitat i actualitat), què significa que convisquin teories sota un mateix nom que de vegades puguin divergir sobre una perspectiva? Què tenen en comú?

En efecte, més que llistar els diferents corrents feministes que s’han manifestat en la nostra història, m’estimo més parlar de diferents punts de referència del pensament i l’acció feminista. Molt sovint ens emplacem a classificar accions, idees i pensaments, a buscar-ne etiquetes, etc. I els feminismes no en són cap excepció. I fent-ho, des del meu punt de vista, perdem una mica el sentit i les interconnexions d’un corrent d’accions i de pensaments històricament, sociològica i cultural ample i divers. Però que és molt ric si baixem en el detall sense perdre l’horitzó: la lluita i la denúncia de la desigualtat de gèneres i també la teorització acadèmica sobre aquest fenomen. Per tant, ja tenim dos grans tipus d’acció del feminisme: una acció més vinculada a la pràctica col·lectiva i una altra acció més vinculada a la teorització acadèmica. Des d’un punt de vista històric, el moviment neix com a acció col·lectiva de denúncia i de reclamació d’uns drets a mitjans del XIX, sobretot en el món anglosaxó.

feminist-suffrage-parade-in-new-york-city-may-6-1912

  • Quin tipus de moviment social és el feminisme?

Els feminismes occidentals, sobretot a partir dels anys 80, els anomenats feminismes de la segona onada (o feminismes de la diferència), s’han considerat un exemple del que s’anomena nous moviments socials que emergeixen a partir de les protestes dels anys seixanta a Europa i EEUU (moviment hippy, moviment gay, moviment antimilitarista, moviment pacifista, etc. ) Què tenen en comú tots aquests moviments? Doncs que són de caràcter expressiu i cultural, i no polític en el sentit tradicional o comú d’aquest terme. És a dir, el seu objectiu no és tant la cerca de quotes del poder instituït, d’exercir accions de política convencional, com el sindicalisme o des dels partits polítics, etc. I, a més, a tots ells se’ls considera moviments identitaris.

El lema feminista “el que és personal és polític” ens pot ajudar a comprendre que es vol dir amb això de moviments socials identitaris. El lema ens ve a dir que allò que és personal (que es propi de la persona, que només el concerneix a ell) és polític, és a dir, que pertany a l’àmbit del que és públic, de la comunitat, de la vida en comú. Tot i que es tracta d’una distinció convencional i que, òbviament, el que és públic o personal està subjecte a transformacions històriques, la idea és que cal pensar la política com alguna cosa que ens travessa completament — els nostres cossos i les nostres subjectivitats- i que, per tant, és un àmbit des d’on exercir poder sobre un mateix i sobre els altres. Però, i això és molt rellevant, també és el lloc on hem de començar a treballar i a qüestionar el que sembla que és obvi amb l’objectiu de resistir-nos, transformar-nos i alliberar-nos. Per exemple, molts aspectes de les nostres vides quotidianes que considerem que formen part de la nostra vida íntima — la manera d’estimar, les nostres sexualitats, la vida familiar, tot tipus de desig com el de la maternitat, tot tipus d’emoció com la culpabilització de les víctimes de violència, etc., — s’han de considerar assumptes polítics. En altres paraules, un lloc per explorar, proposar explicacions i solucions col·lectives perquè és el producte de les nostres societats i de les nostres històries. Fent-ho així, entrem plenament en la lògica de la lluita política per a la transformació social i emancipadora.

Women's liberation march from Farrugut Square to Layfette i.e. 1972Women’s liberation march from Farrugut Square to Layfette i.e. 1972

Els feminismes de la primera onada (també coneguts com a feminismes de la igualtat), més centrats a conquerir drets fonamentals i bàsics per a una societat més justa (dret de vot, a decidir lliurement sobre l’avortament, divorci, educació universitària, etc.), i en aconseguir una distribució dels recursos més igualitària entre homes i dones a través de la modificació de lleis i costums, es poden associar amb la idea de moviment social més clàssic. Això no treu que ambdós tipus de moviments feministes poden conviure i, de fet, conviuen, com explicaré més endavant.

office-for-emergency-management-office-of-war-information-domestic-operations-branch-bureau-of-special-services-03091943-09151945

“Cuando las mujeres blancas emancipacionistas enfatizaban el trabajo como camino hacia la liberación, no se fijaron en las mujeres más explotadas en el mercado de trabajo americano. Si hubiesen prestado atención a la penuria de las mujeres de la clase trabajadora, habrían dejado de fijarse sólo en las esposas de los suburbios de clase media o alta con educación universitaria que deseaban incorporarse a la fuerza de trabajo. Si hubiesen prestado atención a las mujeres que estaban trabajando y eran explotadas como mano de obra barata en la sociedad americana, habrían dejado de romantizar a las mujeres blancas de clase media que buscaban un empleo interesante. Sin querer negar la importancia que tuvo la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo para resistir a la opresión sexista, está claro que para la masa de las mujeres americanas el trabajo no fue una fuerza liberadora.” [1]

Segons Margot Pujal, en el seu llibre “El Feminisme”, el feminisme anomenat de la igualtat, es concep com un moviment il·lustrat, com una extensió del projecte il·lustrat, compartint amb aquest els supòsits de la universalitat de la raó, l’exigència d’igualtat, l’alliberació dels perjudicis i un horitzó d’emancipació. En altres paraules, s’assumeix una concepció de l’ésser humà universal com a entitat autònoma i independent, i no es parteix del fet que la societat és una organització molt activa que produeix diferències que són sempre jerarquitzades i que són a la base de tota desigualtat. Aquesta manera de defensar i de pensar el subjecte femení universalitzant-lo ens remet a una forma abstracta i desconnectada d’altres realitats i d’altres injustícies. Una crítica a aquesta mirada, la trobem en la nordamericana bell hooks (sempre escriu el seu nom en minúscules) X quan critica i denuncia la marginació de les dones negres i ‘l’oblit’ per part de les feministes blanques nordamericanes de les qüestions de classe i ‘raça’ que, segons ella, interseccionen com a factors de dominació i d’exclusió juntament amb el gènere. Igualment, segons hooks, a més de denunciar aquestes diferents situacions que ens porten a haver d’abandonar el projecte il·lustrat, reivindica els altres sabers, maneres de fer i de viure, dels que són portadores aquestes ‘altres’ dones, entre les quals les indígenes,  com a aportacions positives pel projecte comú feminista.

el-feminismo-margot-pujal

Tampoc podem oblidar, malauradament, que en les nostres societats democràtiques es produeixen períodes de retrocés en tota mena de drets, també els relacionats amb la lluita feminista com, per exemple, el tema de l’avortament que cíclicament, quan guanya un partit conservador, hi ha intents de rebaixar o reduir les llibertats ja conquerides. O recordem l’inacceptable tema de la violència de gènere, un fenomen estructural de les nostres societats dites ‘democràtiques’ i ‘avançades’ i que no sembla que retrocedeixi a pesar d’haver estat senyalitzat i criticat des de totes les institucions i grups. Per tot això, crec que el millor és plantejar-se que hi ha distintes lluites feministes, diferents fronts i causes, com hi ha arreu circumstancies i necessitats diferents. Però, en tot cas, aquesta grandíssima etiqueta ens interpel.la a tots aquelles i aquells que volem combatre qualsevol tipus de desigualtat sigui quin sigui el seu origen (sexisme, racisme, homofòbia, xenofòbia, transfòbia, etc) i que tenim l’esperança que és possible la transformació i el canvi per eliminar tant de dolor i patiment.

one-of-the-symbols-of-german-womens-movement-from-the-1970s

  • . Quines idees o conceptes destacaries del feminisme acadèmic?

Els feminismes, com altres moviments socials, han estat molt productius a nivell teòric a més a més de les propostes pròpiament més vinculades a l’acció i a la subversió del moviment. Que quedi clar, però, que no suggereixo distingir l’acció política de la producció teòrica o acadèmica!

Els diversos feminismes han desenvolupat i proposat distintes explicacions als fenòmens que originen la desigualtat per raó del sexe (a la que s’han anat sumant altres desigualtats) que no només han estat útils per als objectius reivindicatius del moviment, sinó que també han influenciat el pensament social contemporani sobre temes com la identitat, la construcció de la subjectivitat, la llibertat, les relacions de poder, l’obediència, el cos, la construcció del coneixement científic, etc. I, també, òbviament, acadèmiques feministes s’han inspirat a partir d’aproximacions i conceptes existents provinents de diverses disciplines.

Per exemple, es pot destacar la teoria del patriarcat que es refereix a la manera com s’han constituït les nostres institucions –des de la família, passant per l’educació a tots els nivells fins al món de la política– i amb quines conseqüències sobre la producció i reproducció de la subordinació de les dones. Una altra és la de l’androcentrisme amb el qual s’explica els mecanismes pels quals la perspectiva de l’home, el seu punt de vista, ha esdevingut i és una posició central a l’hora d’organitzar i teoritzar sobre el món, les societats, la cultura, la historia i les ciències. Des d’aquesta perspectiva, l’home és el punt de referencia mentre que allò que les dones (i altr@s exclos@s) aportarien de singular és ocultat, invisibilitzat a favor d’un model perceptiu i universal que exclou no només les dones, sinó tot aquells i aquelles que no s’inscriuen en aquest model masculí, blanc i heterosexual. Aquesta estreta i excloent mirada sobre la realitat queda instituïda en les organitzacions i institucions de les nostres societats, però també les dones en són portadores i reproductores, així com tots aquells i aquelles que han estat socialitzades en aquesta mirada sobre la realitat.

“Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra.” — Simone de Beauvoir

simone-de-beauvoir-feminismo-feminista

Simone de Beauvoir

Un concepte clau és, sens dubte, el de gènere usat i importat a molts i diversos àmbits disciplinaris, ara ja no necessàriament feministes. Recordaré molt breument que dues dones, una escriptora, Simone de Beauvoir i una antropòloga, Margaret Mead, van posar les bases d’aquesta eina analítica tan rellevant per estudiar la realitat. La primera, en el seu llibre El segundo sexo (1949) en enunciar que “No es neix dona, s’arriba a ser dona” obre les portes a repensar la relació entre el que és social, cultural i històric, del que és biològic.

margaret-mead-feminismo-feministamargaret-mead-feminismo-feministaMargaret Mead

Margaret Mead, en el seu llibre Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935), i com a resultat del seu estudi comparatiu de les concepcions sobre el significat de ser dona i home en set societats del pacífic sud amb les idees predominants en la societat nord-americana, arribava a la conclusió que tota societat humana conté l’element de diferenciació sexual per usar-lo com a argument en l’organització de la vida social. Tanmateix, assenyalava, cada un dels pobles utilitza aquest argument, però de maneres diferents. D’aquesta comparació, afegeix, a més de reconèixer aquesta variabilitat, podem identificar quins elements són construccions socials i quins són irrellevants respecte dels fets biològics sexe-gènere. (Mead, 1949). Segons Verena Stolcke (2003) [2], aquests missatges, però, varen passar desapercebuts fins que no sorgeix el moviment feminista internacional.

verena-stolcke

Verena Stolcke

Ser home o dona no és un fet de la naturalesa, com tampoc som dona o home de forma estable i definitiva des del moment zero del nostre naixement fins que ens morim. Ser home o dona, ens diu Judith Butler en el seu llibre Gender Trouble (1990) és un procés interminable d’actuació (performance, en anglès) on cadascú de nosaltres hem de ser molt actius per a que tingui èxit, però no necessàriament conscients. Aquest actuació s’ajuda amb objectes com els vestits, els gestos, la interacció amb altres i tot tipus d’actes. Més concretament, Butler diu que una identitat es va construint amb ‘la repetició d’estils d’actes’. Això també significa que tant esforç requereix adaptar-nos com allunyar-nos del que en un moment donat, i en una situació condreta, és la feminitat i la masculinitat normatius. Actuar és a la base de la teoria performativa de Judith Butler que desafia la noció estàtica de la identitat de gènere (i per extensió de qualsevol identitat). Les identitats de gènere, passen de ser considerades com una cosa que s’és, a una cosa que es fa. D’aquesta manera, les identitats femenina y masculina no poden ser tampoc ni permanents ni totalment completades, sinó que es troben, també sociohistòricament, en un permanent procés de construcció. Això obre una porta a l’optimisme ja que poden ser resignificades i, per tant, transformades. A més, també ens permet de descobrir i d’explorar, enlloc d’invisibilitzar, les masculinitats i feminitats subalternes i com entre elles s’estableixen relacions i vincles, i jocs de poder i de submissió, i amb quines conseqüències.

 

judith-butler

Judith Butler

Per últim, en aquesta no exhaustiva llista de teories i conceptes, m’interessa introduir un aspecte de la mà de Fox Keller en el seu llibre “Reflexiones sobre genero y ciència” (1985) quan es pregunta: ¿En qué medida està ligada la naturaleza de la ciencia a la idea de masculinidad, y qué podría significar que la ciencia fuera de otra forma distinta? (p.11) Recordo que Keller, quan es planteja aquesta qüestió, porta molts anys treballant com a biofísica matemàtica. En la introducció del seu llibre, recorda que un company seu, en assabentar-se del seu interès per aquest tema, li va preguntar què estava aprenent sobre les dones. La resposta de Keller no podia ser més aclaridora: “(…) mi tema no son las mujeres per se, ni siquiera las mujeres y la ciencia: es la construcción de las mujeres, de los hombres y de la ciencia, o, de forma más precisa, cómo la construcción de los hombres y las mujeres ha afectado a la construccion de la ciència” (p.12). Aquesta biofísica matemàtica ens proposa reflexionar sobre dos omissions fonamentals que s’han donat en els estudis socials de la ciència: la primera, no haver advertit que la ciència ha estat produïda per un subconjunt de la societat: home blanc, heterosexual i de classe mitjana, i que ha evolucionat sota la influència formativa d’un determinat ideal de masculinitat particular.

“De verdad – tal vez la única verdad que conocemos en este momento – ni la naturaleza ni el sexo pueden ser denominados inexistentes. Ambos persisten mas allá de la teoría como advertencias intimidantes de nuestra mortalidad” — Evelyn Fox Keller [3]

fox-kellerFox Keller

Al fil de les reflexions de Keller, introduiré el concepte de “coneixement situat” de la biòloga i filòsofa Donna J. Haraway (1988), una contribució important des de l’epistemologia feminista a la construcció del coneixement científic. Aquesta autora ens recorda que no hi ha coneixement imparcial, no situat en un sentit polític i social. En altres paraules, el que subratlla es que ‘situat’ és en relació al sexe, raça, ubicació geogràfica, història, classe, etc. i que totes aquestes circumstàncies incideixen en els coneixements produïts. També el valor del coneixement és depenent de la situació on es desenvolupa. En efecte, tornant al que deia al principi de no separar o distingir entre l’acció política i la producció teòrica o acadèmica, d’alguna manera es relaciona amb el fet de considerar el coneixement sempre situat, perquè aproximar-nos a la realitat –la que sigui (més o menys problemàtica)– no pot ser mai una acció neutral. Per això, el treball teòric, la creació de conceptes i l’aportació de teories des de la perspectiva feminista implica sempre, de forma explicita i declarada, reinterpretar la realitat amb una mirada diferent i compromesa que senyali i tregui a la llum el patiment i la injustícia per raó dels nostres gèneres i sexualitats. M’agradaria que els pocs exemples que acabo de recordar, ajudin a comprendre aquest posicionament compromès.

  • Com es lliga o es vinculen el moviment feminista amb els anomenats estudis de gènere?

Con deia més amunt, el feminisme té a veure amb una voluntat transformadora dels orígens de les desigualtats de gènere i, per aquesta raó, forma part de l’acció dels moviments de denuncia i crítica a determinades explicacions sobre aquests temes des de les ciències socials i humanes, així com proposar-ne d’alternatives. La teorització feminista ha anat de la mà d’algunes acadèmiques feministes que han sistematitzat i conceptualitzat les anàlisis feministes amb voluntat crítica també vinculada a una voluntat ‘explicativa’ com he comentat fa un moment.

El resultat de les interaccions i influències mútues entre els moviments feministes més reivindicatius i les ciències socials i humanes ha estat i és molt productiu. Un exemple d’aquesta doble influència són els estudis de gènere (gender studies) que, de mica en mica, s’han anat introduint en diferents universitats i facultats d’arreu dels EEUU i d’Europa. Aquests estudis configuren un àmbit transdisciplinari [4] focalitzat en l’anàlisi de les construccions de gènere i les seves conseqüències de tot tipus; des de les econòmiques, passant per les culturals fins a les psicològiques. Hereu de molts principis dels estudis culturals, en els estudis de gènere trobem totes les manifestacions disciplinàries de les ciències socials i humanes: literatura, sociologia, geografia, economia, etc. Igualment, aquest àmbit del coneixement s’ha anat transformant o canviant el seu objecte i àmbit d’estudi: s’ha denunciat la universalització del concepte de ‘dona’; s’ha incorporat a la categoria de gènere altres categories d’anàlisi de la realitat, com són la classe, l’etnicitat, la sexualitat tenint en compte la diversitat real de les dones. Més recentment, s’ha anat ampliant els camps d’estudis com el de les masculinitats, la diversitat sexual (amb la teoria queer, per exemple).

“Es cierto que todas las sociedades utilizan el sexo biológico como criterio para la atribución de género, pero tras este simple punto de partida no existen culturas que estén completamente de acuerdo sobre lo que diferencia a un género de otro”. — Ann Oakley [5]

 


[1] [HOOKS, Bell. Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism. Boston: South End Press, 198, p.146] Citat a Verena Stolcke (200) p. 18

[2] Stolcke, Verena. La mujer es puro cuento: La cultura del género. Quaderns de l’Institut Cátala d’Antropologia, sèrie monogràfics: A proposit de cultura, No. 19, 2003.

[3] FOX-KELLER, Evelyn. “The Gender/Science System: or, Is Sex to Gender as Nature is to Science?” Hypatia, v. 2, n. 3, 1987

[4] Material del Seminari A. del Grau d’Humanitats i de l’assignatura Gènere i societat del grau de Ciències socials

[5] OAKLEY, Ann. La mujer discriminada: biología y sociedad. Madrid: Tribuna Feminista, 1977 [1972]. Editorial Debate


 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*