Humanitats

Com definir la pregunta i els objectius del TFM d’Humanitats?

Com fer un Treball Final de Màster d’Humanitats?

Després de detallar la primera etapa, la fase inicial del procés d’elaboració “com decidir el TEMA“,  ens centrem en la FASE 2: Com definir la pregunta i els objectius del Treball Final de Màster d’Humanitats

Aquesta etapa destaca per la seva constant presència en el procés d’elaboració i execució del TFM. Tenir clara la pregunta i especificats els objectius és essencial per desenvolupar amb eficiència el treball, ja que són l’eix que el vertebra i ens ajuden a orientar-nos per continuar avançant satisfactòriament. És indispensable prèviament de tota acció respondre a què vols saber, definir quines són les intencions del TFM i determinar uns objectius viables per tal de facilitar el procés d’elaboració.

Recordeu sempre les preguntes i els objectius per fer el Treball Final de Màster d’Humanitats! I sobretot, apliqueu els següents elements per a tenir bons resultats: molta disciplina, il·lusió i“Nulla dies sine linea”.

INFOGRAFIA_3_TFM_HUMANITATS_ok

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.