Art

Art

Giovanni Bellini: Al·legoria sacra

Plantejament de preguntes Com l’estil, la tècnica, la pinzellada, la tipologia de les figures…, poden ajudar a datar una obra i a assignar-li un autor? Quins elements d’aquest quadre permeten atribuir-lo a l’escola veneciana? Comparant[…]

Art

Leonardo da Vinci: Adoració dels reis

Plantejament de preguntes Quines modificacions introdueix Leonardo en aquesta Adoració, en relació a la tipologia habitual de l’epifania del Quattrocento? De l’anàlisi comparada amb l’Adoració de Botticelli, en la qual s’inspira, quines conclusions se’n poden[…]

Art

Leonardo da Vinci: L’Anunciació

Plantejament de preguntes Com aquesta obra ajuda a desmitificar la figura del geni Leonardo i a pensar que molt poques obres són d’autoria única? Quina és la tècnica de l’esfumat, tan característica de Leonardo, i[…]

Art

Sandro Botticelli: La calúmnia d’Apel·les

Plantejament de preguntes Com aquest quadre és un clar exemple d’ècfrasi, procediment literari típic de l’humanisme grec, que permet realitzar una descripció minuciosa de múltiples elements, esdevenint la font literària d’un quadre? Com va poder[…]

Art

Sandro Botticelli: L’anunciació Cestello

Plantejament de preguntes En comentar l’Anunciació de Simone Martini ja ens varem referir a les cinc condicions espirituals i mentals que, segons el predicador fra Roberto Caracciolo da Lecce, experimentava Maria davant les paraules de[…]