Art

Art

Sandro Botticelli: La marededéu del Magnificat

Plantejament de preguntes En la majoria d’obres en les quals la marededéu és la protagonista, sobretot en les Anunciacions, aquesta està llegint o porta un llibre entre les mans. Com es podria entendre que en[…]

Art

Sandro Botticelli: Adoració dels Mags

Plantejament de preguntes Es tracta de l’escena més rica i opulenta de la vida de Crist, i, per tant, un motiu adient per a justificar la riquesa dels poderosos (no només foren pastors qui adoraren[…]

Art

Sandro Botticelli: Judit (El retorn de Judit de Betúlia)

  Plantejament de preguntes A l’Antic Testament es narra l’episodi de Judit[1], jove vídua de Manassès, que va salvar la ciutat de Betúlia del setge que li infringia Holofernes, general del rei assiri Nabudoconosor. Veient[…]

Art

Hugo van der Goes: Tríptic Portinari

Plantejaments de preguntes A més del context històric, econòmic, social i cultural, i la importància del comitent, la pròpia producció artística també influencia i incideix en la pràctica artística. El Tríptic Portinari ens pot servir,[…]

Art

Fra Filippo Lippi: Coronació de la Marededéu

Plantejament de preguntes A més de seguir amb els  paral·lelismes entre obres dedicades a la Coronació de la Marededéu, la de Filippo Lippi[1], el taller del qual va ser un dels més actius i destacats[…]