Història

Història

Lliçó 25. Sobre els orígens de l’art del Plistocè

1. El punt de vista clàssic i tradicional  Enlluernat per l’esplendor de les pintures de la cova de Lascaux, Georges Bataille[1] (1897-1962) li va atribuir el paper del naixement de l’art. Segons ell[2] l’art és[…]

Història

Patrimoni en conflicte: entrevista a la Professora Glòria Munilla

Us recomanem l’entrevista al programa Despierta Aragón de Aragón Radio, la Radio Autonómica de Aragón, a la professora Glòria Munilla, directora del màster universitari de la Mediterrània antiga, sobre Patrimoni en conflicte. http://www.aragonradio.es/podcast/emision/117217/ (minuts 10’38[…]

Història

Lliçó 24. Les primeres expressions artístiques

Bednarik[1] i Lorblanchet[2] han establert la relació d’ítems del registre arqueològic que permeten deduir les primeres expressions artístiques, transmissió d’informació, capacitat o intenció de comunicació… Aquests indicis s’ordenen segons els graus d’expressivitat i serien: les[…]

Història

23. Sobre el concepte d’art

En estudiar els orígens de l’art d’entrada el primer que caldria tenir clar és quin és l’objecte de la nostra anàlisi, és a dir, saber a què es refereix el concepte d’art (i, en particular[…]

Història

22. L’Homo sapiens

Els fòssils més antics d’Homo sapiens (els anteriorment esmentats Omo I i II) tenen una antiguitat de gairebé 200.000 anys i procedeixen del sud d’Etiòpia (formació Kibish del riu Omo), considerada com el bressol de[…]